Trang trọng Lễ rước Sắc phong Vua Hàm Nghi
(Baohatinh.vn) - Sáng 22/2, xã Phú Gia (Hương Khê - Hà Tĩnh) tổ chức Lễ hội Hàm Nghi – Sơn Phòng (Lễ rước Sắc phong Vua Hàm Nghi).
f820x10ad4x13001x1698cx1847ex10c10x10aecx118c1x1853exfc0fx151c1x18e39x14f07x11925x17ffbx18fedxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax123afx1056bx1378dxXexX0x14abfxXaxX17xX18xX19xXexX0x174d1x12dbdxX19x11341xXexX0xXax15d91xX9x12833xXdxX18x104d7xX2fx168f8x15ef5x130baxX5x112b8xXbxXdxX17xX32xXexX5x11c49xX18x18112x14dfcxX9xXbxX3cx14bb3xX3exX3fxX9x19585x105cexX9xX3cx11ffax10f45xX2cxX9x12acbx15bc3xX2cxX9xX33xXaxX24xX3exX3fxX9x17c73x12481xX18xX9x16c06x16d2fxXcxX9x15a89xX3fxXaxX35xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5dxX17xX18xX19xX32xXexX4fx18502xX3exX3fxX9x13d13xX80xX1cxX80x14841xX9x14681x14ba5xX9xX7xXax14b21xX9x16bbbxX35xX18xX9x17647xX5dxX4bxfcc6xX3exX3fxX9x10474xXax1325exX9x14842xX9xX5dxX5exX9xX5x17acdxX3exXax15964xX9xXbx17d46xX9xX2cxXax10fcfxX2cxX9xX47xX48xX9xXax11784xX35xX9xX5dxX5exXcxX9xX61xX3fxXaxX35xX9x169c2xX9xX4fxX94xX3exX9xX7xXax18ca2xX3exX3fxX9xX91xX47xX48xX9xX3cxX4bxX4cxX2cxX9xX4fxX50xX2cxX9xX33xXaxX24xX3exX3fxX9xX59xX5axX18xX9xX5dxX5exXcxX9xX61xX3fxXaxX35xXa5x13dc3xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x15f24xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX86xXbxX9cxX18xXdxX35xX3fxX3ex105cbxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX3cx108baxX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX18xX3exX3fxX9xXbxX3cxX24xX3exX3fxX9xXdxX17xX9xX3cxX5axX24xX2cxX9xX2fxX18xX2cxX9xX33xXaxX24xX3exX3fxX9x12a6exX5axX18xX9xXaxX18xXcxX9xX3exX3fxXaxX35xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x1350dxX35xX19xXbxXaxX112x16215x17a42xX161xX33xX86xX11axXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX112x157a6xX161xX161xX33xX86xX32xX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX112xX1cxX1cxX35xXebxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXebxX145xX3exX1cxX3exX17xX15axX2fxX1cxX2ax18061xX161xX195xX1cx1250dxX199xX19xX16dxX2axX16dxX161xX195x1242exX199xXbxX16dxX160xX2axX2axXdxX161xXebx1794fxX33xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXfbxX24xX19xX26xX32xXexX5xX3cxX4bxX4cxX2cxX9xX2fx1255axX9xX2cxXaxXacxX3exX3fxX9x165a8xX35x18237xX3exX9xX2cx17652xX18xX9xXdxX87xX3exXaxX9x123f4x17d74xX24xX9xXaxX5axX26x14549xX3exX84xX9xX86xX87xX9xX145xX5exX9xX1e4x12f2exX3exX3fxX9xX1e4x1372dxX24xX9xX23xX5exX9xX2cxX24xX3exX9xX3exXax10a34xX3exX9xX19xX207xX3exX84xX9xX23xX5axXa8xX35xX9xXdxX48xX9xX1e4xX87xX9xX23xX5exX3exX9xX3fxX35xX18xX24xX9xX23xX7cxX5axX9xX145x12928xXbxX9xX2cxX1dcxX18xX9xX59xX5axX18xX9xX5dxX5exXcxX9xX61xX3fxXaxX35xX9xX91xX3fx1296bxXcxX9xX145xX24xX35xX9xX23x15354xX3exX3fxX9xX145xX5exX3exX3fxX84xX9xX3exX3fxXaxX9axX9xX23xX246xX3exX3fxX9xX1e4xX23exX3exX3fxX84xX9xX2cxX7cxX2cxX9xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX23xX1fbxX24xX9xX1d6xX35xX1d8xXcxX84xX9xXdx1270exX2cxX9xXdxX1e5xX2cxX9xX23xX246xX3exX3fxX9xX1e4xX23exX3exX3fxX9xX1e4xX17xX3exX84xX9xX1a1x10db1xX9xX1e4xX1e5xX24xX9xX2fxX50xX2cxX9xX33xXaxX24xX3exX3fxX9xX19xX24xX9xX2cxX7cxX2cxX9xXbxX3cxX35x13867xX5axX9xX145xX5axX18xX9xX23xX18xX3exX9xXbx14d47xX3exX3fx15bdcxXa5xX9xXbx180cexX9xX3exXaxX5exX9xX2cx154e1xX9xX1e4xX1e5xX24xX9xX2cx161b3xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX2c0xX9xX1e4xX1e5xX24xX9xXcxX4cxX35xX9xXdxX5exX9xX1f6xX3exX3fxX9xX5xX3cx11c70xX3exX9xX59x157a4xX3exX9xX61xXaxX5axX3exX3fxX9xX91x1743bxX9xXbxXaxX1f6xX3exX9xX5dxXc7xX18xX9xX61xXaxX4bx185daxX3exX3fxX84xX9xX86xX87xX9xX7xXaxX8bxX9xX8dxX35xX18xXa5xXebxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXfbxX24xX19xX26xX32xXexX61xX2e5xXcxX9xX3exX18xX26xX9xX19xX24xX9xXbxXax103cbxX35xX9xXbxX35xX1d8xXbxX9xX1d6xXaxX1f6xX3exX3fxX9xXbxXaxX5axX228xX3exX9xXdxX2fdxX35xX9xX3exX9axX3exX9xX2fxX18xX5axX9xX1d6xXaxX35xX9xXdxX5exXcxX9xXdxX48xX9xX2efxX9xX1e4xX2a6xX3exX9xX5xX3cxX2e1xXcxX9xX47xX207xXcxX84xX9xX1e4xX2a6xX3exX9xXbxXaxX330xX9xX145xX5axX18xX9xX5dxX5exXcxX9xX61xX3fxXaxX35xX9xX145xX5exX9xX1e4xX2a6xX3exX9xX4xX1f6xX3exX3fxX9x123bcxX23exX3exX3fxX84xX9xXdxX48xX9xX3cxX4bxX4cxX2cxX9xX2fxX50xX2cxX9xX33xXaxX24xX3exX3fxX9xX59xX5axX18xX9xX5dxX5exXcxX9xX61xX3fxXaxX35xX9xX2cxXax18c29xX9xX1e4xX35xX9xXbxX2b9xX9xX3exXaxX5exX9xX2cxX2c0xX9xX1e4xX1e5xX24xX9xX2cxX2c7xX9xX1e4xX1d8xX3exX9xX3exXaxX5exX9xX2cxX2c0xX9xX1e4xX1e5xX24xX9xXcxX4cxX35xXebxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXfbxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX86xXbxX9cxX18xXdxX35xX3fxX3exX112xX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX3cxX11axX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX18xX3exX3fxX9xXbxX3cxX24xX3exX3fxX9xXdxX17xX9xX3cxX5axX24xX2cxX9xX2fxX18xX2cxX9xX33xXaxX24xX3exX3fxX9xX145xX5axX18xX9xXaxX18xXcxX9xX3exX3fxXaxX35xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX15axX35xX19xXbxXaxX112xX160xX161xX161xX33xX86xX11axXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX112xX16dxX161xX161xX33xX86xX32xX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX112xX1cxX1cxX35xXebxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXebxX145xX3exX1cxX3exX17xX15axX2fxX1cxX2axX195xX161xX195xX1cxX199xX199xX19xX16dxX2axX16dxX161xX195xX1a1xX199xXbxX28cxX80xX199xX199xXdxX2axXebxX1abxX33xX3fxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX5axXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXfbxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX86xXbxX9cxX18xXdxX35xX3fxX3exX112xX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX3cxX11axX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX18xX3exX3fxX9xXbxX3cxX24xX3exX3fxX9xXdxX17xX9xX3cxX5axX24xX2cxX9xX2fxX18xX2cxX9xX33xXaxX24xX3exX3fxX9xX145xX5axX18xX9xXaxX18xXcxX9xX3exX3fxXaxX35xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX15axX35xX19xXbxXaxX112xX160xX161xX161xX33xX86xX11axXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX112xX16dxX161xX161xX33xX86xX32xX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX112xX1cxX1cxX35xXebxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXebxX145xX3exX1cxX3exX17xX15axX2fxX1cxX2axX195xX161xX195xX1cxX199xX199xX19xX16dxX2axX16dxX161xX195xX1a1xX199xXbxX160xX28cxXdxX80xXebxX1abxX33xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX86xXbxX9cxX18xXdxX35xX3fxX3exX112xX9xX1abxX5axX2fxXbxX35x178a7xX26xX11axX32xXex101a2xX4bxX4cxX2cxX9xX2fxX50xX2cxX9xX33xXaxX24xX3exX3fxX9xX59xX5axX18xX9xX5dxX5exXcxX9xX61xX3fxXaxX35xX9xXdxX5exX9xXdxX48xX9xXaxXb3xX35xX9xXbxX3cxX5axX26xX2a6xX3exX9xXbxXaxX2c0xX3exX3fxX84xX9xX1e4xX228xXcxX9xX3ex180c6xXbxX9xX145xX2e5xX3exX9xXaxX24xX7cxX9xXbxX207xXcxX9xXdxX35xX3exXaxX9xX1e4xX2b2xX2cxX9xX2fxX50xX2cxX9xX2cxX1dcxX18xX9xX3exX3fxX4bxX330xX35xX9xX19xX207xX3exX9xX5dxX4bxX94xX3exX3fxX9xX98xXaxX9axXebxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXfbxX24xX19xX26xX32xXexX38cxX4bxX2fdxX2cxX9xX23xX35xX1d8xXbxX84xX9x151bbxX5axX2e1xX3exX9xXbxXax10e0fxX9xX98xXaxX5axX9xX19xX35xX9xXbx10bc6xX2cxXaxX9xXdx127e6xX2cxXaxX9xX2fx11938xX9xX5xXaxX5exX3exXaxX9xX4fxX94xX3exX9xX7xXaxXc7xX3exX3fxX9xX9cxX9xX5dxX5exXcxX9xX61xX3fxXaxX35xX84xX9xX1e4xX2a6xX3exX9xX4xX1f6xX3exX3fxX9xX38cxX23exX3exX3fxX9xX5dxXb3xX35xX9xX4fxX2efxX84xX9xX1e4xX2a6xX3exX9xX38cxXacxX2cxX9xX5xXaxX7cxX3exXaxX9x140e5x17ea7xX5axX9xX5xX3cxX2e1xXcxX9xX47xX207xXcxX9xX1e4xX87xX9xX1e4xX4bxX2fdxX2cxX9xX3exXaxX5exX9xX3exX4bxX4cxX2cxX9xX86xX1d8xX33xX9xXaxX1e5xX3exX3fxX9xX19xX35xX9xXbxX649xX2cxXaxX9xXdxX64exX2cxXaxX9xX2fxX653xX9xX638xX5axX2c0xX2cxX9xX3fxX35xX18xXebxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX86xX18xX3exXaxX3exXaxX18xXbxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX3exX3fxX31xX32xX161xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX3exX3fxX31xX32xff6exX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX3cxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXfbxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX4xX2c0xX9xX1e4xX1e5xX24xX9xXdxX5exX9xX145xX64exX9xX2cxX18xX24xX9xX3exX35xX9axX3exX9xXbxX3cxX24xX3exX3fxX9xX86xX87xX84xX9xX1e4xX4bxX2fdxX2cxX9xX86xX5e4xXbxX9xXbxX3cxX9axX3exX9xX3exXaxX35xX2a6xX5axX9xXcxX2b2xXbxX9xX91xX1e4xX1e5xX24xX9xX1e4xXacxX2cxX84xX9xX3exX2e5xX3exX3fxX9xXdxX1cexX2cxX9xXbxXaxX330xX9xX33xXaxX275xX3exX3fxX84xX9xX1d6xX35xX1d8xX3exX9xXbxXaxXacxX2cxX9xX145xX2e5xX3exX9xXaxX24xX7cxX9xX19xX207xX3exX9xXbxXb3xX2cxXebxXebxXebxXa5xX84xX9xXdxX1cexX18xX9xX2cxXaxX43xX3exX9xX638xX5axX18xX9xX23x12a94xX9xX33xXaxX35xX1d8xX5axX9xX145xX5exX9xX86xX35xX3exX9xX638xX5ax12953xX9xXbxX3cxX4bxX4cxX2cxX9xX23xX5exX3exX9xXbxXaxX330xX9xX59xX5axX18xX9xX145xX5exX24xX9xX3exX3fxX5exX26xX9xX3cxX246xXcxX9xXbxXaxX7cxX3exX3fxX9xX4xXaxX1e5xX33xXebxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX3cxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x19563xX5axXbxXaxX24xX3cxX32xXexX59xX2c7xX9xX59xX35xX48xX3exX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Vũ Viễn