Singapore trục xuất 53 người tham gia bạo loạn
Sau hơn một tuần diễn ra bạo loạn ở khu Tiểu Ấn, cuộc bạo loạn đầu tiên trong vòng vài thập kỷ qua tại Singapore, các cuộc điều tra khẩn trương của cảnh sát đã được hoàn tất.
1e9fx2c12x37c0x6e54xacabx9499x7339x97e1x45b7xX7x972axa927x55a9xb154x4b7fx4bb8xX5x6473xXaxa6a8x7f8exXdx3227x8221xX6xXbxa739x3cc6xX10xX3xXexX1ax2575xX4xX3x64fax7175x5559xXexX3x4275xb102xX3xX15xX16xa366x8ab7xXdxX3xXexX1xX6x5b10xX3xX16xXdxX6xX3x7eb5x8bcexX19xX3xX5xX19xX3axX15xX0xb5d5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXex55c1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX22xXex8312xX6xX5xXdxX16xX15x3be9xX3x30d5xX23xX7xXexXdxb5f0xX4bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx578cxX10xX6x6458xXaxX12xX13xX6xX23xX3xX1x2976xX15xX3xX33x4542xXexX3xXexX23x9988xX15xX3xX70xXdxaf87xX15xX3xX1axX6xX3xX39xX3axX19xX3xX5xX19xX3axX15xX3x797bxX3x7ea4xX1xX23xX3xXcxXdx5369xX23xX3x2c67xX15x588exX3xX4xX23xX7cxX4xX3xX39xX3axX19xX3xX5xX19xX3axX15xX3x2629xX81xX23xX3xXexXdx52b8xX15xX3xXexX1axX19xX15xX16xX3xaec6x8eaexX15xX16xX3xXc1x769bxXdxX3xXexX1x3958xXbxX3xX97x29cexX3x7102xX23xX6xX3xXexX3axXdxX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xXa2xX3xX4x6af0xX4xX3xX4xX23xX7cxX4xX3xXb2xXdx2791xX23xX3xXexX1axX6xX3xX97xX1x57afxX15xX3xXexX1axX2cxX78xX15xX16xX3xX4xa74dxX6xX3xX4x4eb7xX15xX1xX3xX7xXe6xXexX3xXb2xb7e2xX3xXb2xX2cx6092xX4xX3xX1xX19xXc7xX15xX3xXexX24xXex3d91xX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xX39xX5xX10xX3x2f4exXdxX70xXexX1xX9xXaxX2xX27xa9b7xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX70xX70xXdxX15xX16xX9xXaxX2xX135xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX33xX6xX1axX16xXdxX15xX5axX3xX27xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xX19xX22xX70xX19xXdxXexX23xX19xX15xX16xXaxX12xX0xXexX39xX19xX70xX4bxX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX70xX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX22xXexX54xX6xX5xXdxX16xX15xX5axX3xX4xX10xX15xXexX10xX1ax6192xX3xXbxX6xX70xX70xXdxX15xX16xX54xX5xX10xX61xXexX5axX3xX2xXbxX22xX199xX3xXbxX6xX70xX70xXdxX15xX16xX54xX1axXdxX16xX1xXexX5axX3xX2xXbxX22xX199xX3xXc1xX10xX1axXexXdxX4xX6xX5xX54xX6xX5xXdxX16xX15xX5axX3xXexX19xXbxXaxX12xX0xX70xXdxXc1xX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX22xXexX54xX6xX5xXdxX16xX15xX5axX3xX5cxX23xX7xXexXdxX61xX4bxX199xX3xXbxX6xX70xX70xXdxX15xX16xX54xX39xX19xXexXexX19xX33xX5axX3xX135xXbxX22xX199xX3xXbxX6xX70xX70xXdxX15xX16xX54xX5xX10xX61xXexX5axX3xX135xXbxX22xX199xX3xXbxX6xX70xX70xXdxX15xX16xX54xX1axXdxX16xX1xXexX5axX3xX135xXbxX22xX199xX3xX33xX6xX1axX16xXdxX15xX54xX39xX19xXexXexX19xX33xX5axX3xac35xXbxX22xX199xX3xXbxX6xX70xX70xXdxX15xX16xX54xXexX19xXbxX5axX3xX135xXbxX22xXaxX12xX0xXdxX33xX16xX3xX7xX1axX4xX9xXaxX42xX42xXdxX120xX39xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX120xXc1xX15xX42xX15xX10xX12cxX7xX42xX2xX28xX27xX135xX42xX2xX135x2055xX70xX28xX2xX27x6b0fxX27xX135xX135xXexX286xX28xb136xX135xX281xX5xX135xX120xX5cxXbxX16xXaxX3xX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4e3exX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX2a5xX108xX15xX1xX3xX7xXe6xXexX3xXexX23xX81xX15xX3xXexX1axX6xX3xXexX3axXdxX3xX97xX1xX23xX3xXcxXdxX9dxX23xX3xXa0xX15xX3xX15xX16xXc7xX4bxX3xX2xX27xX42xX2x7c66xX120xX3x284dxX15xX1xX5axX3x7ac7xX15xXexX10xX1axX15xX10xXexX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX70xX12xX0xX42xXexX1axX12xX0xX42xXexX39xX19xX70xX4bxX12xX0xX42xXexX6xX39xX5xX10xX12xX0xX42xX70xXdxXc1xX12xX0xXbxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX22xXexX54xX6xX5xXdxX16xX15xX5axX3xX5cxX23xX7xXexXdxX61xX4bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9806xX19xX70xX4bxXaxX12xX0xX39xX1axX3xX42xX12xX3xXcxX1xX10xX19xX3xXexX1x7cbdxX15xX16xX3xX39xXe6xX19xX3xX4xX104xX6xX3xX4xX108xX15xX1xX3xX7xXe6xXexX3xX15xX16xXc7xX4bxX3xX2xX28dxX42xX2xX2d9xXa2xX3xXex37cfxX15xX16xX3xX4xX7cxX15xX16xX3xX2d9xX243xX3xXb2x5bf6xXdxX3xXexX2cxX115xX15xX16xX3xXb2xX111xX3xX39x6239xX3xX39xX23xX7cxX4xX3xXexX7cxXdxXa2xX3xX27xX28xX3xX15xX16xX2cxX2dxXdxX3xX39xX384xX3xXexX1axX1fxX4xX3xX22xX23xX24xXexX3xX97xX1x82b2xXdxX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX3xX70xX19xX3xXexX1xX6xX33xX3xX16xXdxX6xX3xXc1xXc7xX19xX3xX4xX23xX7cxX4xX3xX39xX3axX19xX3xX5xX19xX3axX15xX3xX1xX348xX33xX3xX243xX42xX2xX2d9xX3xXc1x4393xX6xX3xXd2xX23xX6xX3xX97xX1xXdx84dcxX15xX3xX1xX78xX15xX3xX2xX135xX3xX4xX108xX15xX1xX3xX7xXe6xXexX3xXc1xXc7xX3xX5xb7bcxX4xX3xX5xX2cxX115xX15xX16xX3xX70x5c2fxX15xX3xXbxX1xXc2xX15xX16xX3xX39xX384xX3xXexX1xX2cxX78xX15xX16xX3xX4xb7adxX15xX16xX3xX15xX1xXdxXf0xX23xX3xXexXc7xXdxX3xX7xX108xX15xX3xX39xX384xX3xXbxX1xXe6xX3xX1xX19xX3axXdxX120xX0xX39xX1axX3xX42xX12xX0xX39xX1axX3xX42xX12xX3x42ddxX16xX19xXc7xXdxX3xX1axX6xXa2xX3xX2d9xX135xX135xX3xX15xX16xX2cxX2dxXdxX3xX5xX6xX19xX3xXb2xX7cxX15xX16xX3xX15xX2cx8393xX4xX3xX15xX16xX19xXc7xXdxX3xXbxX1xX108xXdxX3xX4xX1xX384xX23xX3xX7xX3fexX3xXd2xX23xX108xX15xX3xXexX1xa45cxX4xX3xX4xX1x597cxX15xX1xX3xXexX1xa164xX4xX3xX4xX104xX6xX3xX4xX108xX15xX1xX3xX7xXe6xXexXa2xX3xXexX23xX4bxX3xX15xX1xXdxXb8xX15xX3xX1xb048xX3xXc1x7c49xX15xX3xX7xb118xX3xXexXdxX3e7xXbxX3xXexX1fxX4xX3xXb2xX2cxX115xX4xX3xX5xXc7xX33xX3xXc1xXdx8d77xX4xX3xX95xX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX120xX0xX39xX1axX3xX42xX12xX0xX39xX1axX3xX42xX12xX3x750cxX1xXe6xXexX3xX39xXdxX9dxX23xX3xXexX1axX19xX15xX16xX3xX4xX23xX7cxX4xX3xX1xX4aaxXbxX3xX39xXe6xX19xXa2xX3xX4e3xX1x8622xX3xXcxX1xX104xX3xXexX2cxX466xX15xX16xX3xXcxX10xX19xX3xX2a5xX1xX10xX10xX3xX6dxX10xX6xX15xX3xX97xX1xa062xX15xX16xX3xXb2xX384xX15xX1xX3xXexX3ddxX15xX16xX3xXexX1axX2cxX2dxX15xX16xX3xX1xX115xXbxX3xXb2xX111xX3xXb2xX2cxX115xX4xX3xX22xX10xX33xX3xX22x935cxXexX3xX1xX3e7xXexX3xX7xX48exX4xX3xX4xXf9xX15xX3xXexX1xXccxX15xX120xX3x5f40xX15xX16xX3xX15xX503xXdxX5axX3x1ecbxXcxX348xXdxX3xX33xX23xX377xX15xX3xX15xX1xX24xX15xX3xX33xX3axX15xX1xX3xX1axa3aexX15xX16xX3xX4xX1xX483xX15xX16xX3xXexX348xXdxX3xXb2xX111xX3xX22x47b9xX3xX5x67cfxX3xX4xXe6xX4xX3xXb2xX377xXdxX3xXexX2cxX115xX15xX16xX3xX5xXdxXb8xX15xX3xXd2xX23xX6xX15xX3xX33xX7cxXexX3xX4xXe6xX4xX1xX3xX1xX3e7xXexX3xX7xX48exX4xX3xX15xX16xX1xXdxXb8xX33xX3xX97xX1x5de9xX4xXa2xX3xX4xX1xX5c1xX4xX3xX4xX1xX5c1xX15xX3xXc1xXc7xX3xX4xX348xX15xX16xX3xX39xX578xX15xX16x2830xX120xX0xX39xX1axX3xX42xX12xX0xX39xX1axX3xX42xX12xX3xXcxX1xX10xX19xX3xX2a5xX108xX15xX1xX3xX7xXe6xXexX3xXexX1axX2cxX95xX15xX16xX3xX447xX16xX3x3c74xX19xX19xX3xX6dxX10xX10xXa2xX3xXexX1axX19xX15xX16xX3xXexX36axX15xX16xX3xX7xX377xX3xX27xX28xX3xX15xX16xX2cxX2dxXdxX3xX39xX384xX3xXexX1axX1fxX4xX3xX22xX23xX24xXexXa2xX3xX4xX503xX3xX33xX7cxXexX3xX15xX16xX2cxX2dxXdxX3xX334xX6xX15xX16xX5xX6xX70xX10xX7xX1xXa2xX3xX4xXc2xX15xX3xX5xX3axXdxX3xXb2xXf0xX23xX3xX5xXc7xX3xX15xX16xX2cxX2dxXdxX3xXa0xX15xX3x3852xX7cxX120xX3xX4e3xX1xX81xX15xX3xX5xX466xX15xX3xXexX1axX19xX15xX16xX3xX7xX377xX3xX15xXc7xX4bxXa2xX3xXb2xX2cxX115xX4xX3xX286xX243xX3xX4xX348xX15xX16xX3xXexX4bxX3xXexX1xX23xXb8xXa2xX3xXb2xX111xX3xX95xX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX3xX488xXexX3xX15xX1xX24xXexX3xX5xXc7xX3xX27xX3xX15xb83bxX33xX120xX3xX334xXb8xX15xX3xX4xX3axX15xX1xX3xXb2xX503xXa2xX3xX33xX7cxXexX3xX15xX58axX6xX3xXexX1axX19xX15xX16xX3xX7xX377xX3xX1xX4aaxX3xX5xXc7xX33xX3xXc1xXdxX4c7xX4xX3xXexX1axX19xX15xX16xX3xX5x2be7xX15xX1xX3xXc1xX3fexX4xX3xX22xX408xX4bxX3xX70xX3fexX15xX16xX120xX3xX0xX39xX1axX3xX42xX12xX0xX39xX1axX3xX42xX12xX3x226exX23xXe6xX3xXexX1ax36e5xX15xX1xX3xXexX1axX1fxX4xX3xX22xX23xX24xXexX3xX15xX1x5f9exX15xX16xX3xXb2xX377xXdxX3xXexX2cxX115xX15xX16xX3xX15xXc7xX4bxX3xXb2xX111xX3xXb2xX2cxX115xX4xX3xX39xX5c1xXexX3xXb2xX81xX23xX3xXexX3ddxX3xX1xX348xX33xX3xX2xX28dxX42xX2xX2d9xX120xX0xX39xX1axX3xX42xX12xX0xX39xX1axX3xX42xX12xX3x2d23xXdxXb8xX15xX3xXd2xX23xX6xX15xX3xXb2xX3e7xX15xX3xXd2xX23xXe6xX3xXexX1axX709xX15xX1xX3xXb2xXdxXf0xX23xX3xXexX1axX6xX3xXc1xX1fxX3xXc1xXdxX4c7xX4xXa2xX3xX1xX78xX15xX3xX27xX135xX135xX3xX4xX108xX15xX1xX3xX7xXe6xXexX3xXb2xXdxXf0xX23xX3xXexX1axX6xX3xXb2xX111xX3xXb2xX2cxX115xX4xX3xX1xX23xX4bxX3xXb2xX7cxX15xX16xX3xXb2xX9dxX3xX1axXc7xX3xX7xX19xXe6xXexX3xX97xX1xX19xX108xX15xX16xX3xX286xX120xX135xX135xX135xX3xX5xX6xX19xX3xXb2xX7cxX15xX16xX3xX15xX2cxX466xX4xX3xX15xX16xX19xXc7xXdxXa2xX3xXexX1axX19xX15xX16xX3xXb2xX503xX3xX286xX2d9xX135xX3xX15xX16xX2cxX2dxXdxX3xXb2xX111xX3xXb2xX2cxX115xX4xX3xX16xX4aaxXdxX3xXb2xX3e7xX15xX3xXb2xX9dxX3xXexX1xXf9xX33xX3xXc1xX24xX15xX120xX3xX334xX6xX15xX3xXb2xX81xX23xX3xX4xX503xX3xX28xX27xX3xX15xX16xX2cxX2dxXdxX3xX39xX384xX3xX97xX3e7xXexX3xXexX7cxXdxX3xX16xX408xX4bxX3xX39xX3axX19xX3xX5xX19xX3axX15xXa2xX3xXexX23xX4bxX3xX15xX1xXdxXb8xX15xX3xX7xX6xX23xX3xXb2xX503xX3xX28dxX3xX15xX16xX2cxX2dxXdxX3xXb2xX111xX3xXb2xX2cxX115xX4xX3xXexX1xX6xX120xX0xX39xX1axX3xX42xX12xX0xX39xX1axX3xX42xX12xX3xXcxX1xX10xX19xX3xXexX1xX348xX15xX16xX3xX39xXe6xX19xX3xX4xX104xX6xX3xX4xX108xX15xX1xX3xX7xXe6xXexXa2xX3xX4xXe6xX4xX3xXb2xX377xXdxX3xXexX2cxX115xX15xX16xX3xX39xX384xX3xX97xX3e7xXexX3xXexX7cxXdxX3xXb2xX111xX3xXexX1xX3ddxX6xX3xX15xX1xXccxX15xX3xX1xXc7xX15xX1xX3xXb2xX7cxX15xX16xX3xX16xX408xX4bxX3xX1axX377xXdxXa2xX3xX5xXc7xX33xX3xX1xX2cxX3xX1xX3axXdxX3xXexXc7xXdxX3xX7xX108xX15xXa2xX3xX4xX1xX377xX15xX16xX3xXb2xX377xXdxX3xX4xX108xX15xX1xX3xX7xXe6xXexX3xXc1xXc7xX3xX22xX483xXdxX3xX16xXdxX1fxX4xX3xX97xX488xX4xX1xX3xXb2xX7cxX15xX16xX3xX15xX16xX2cxX2dxXdxX3xX97xX1xXe6xX4xX120xX3xX0xX39xX1axX3xX42xX12xX0xX39xX1axX3xX42xX12xX3xX334xX3axX19xX3xX5xX19xX3axX15xX3xX95xX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX3xX15xX36axX3xX1axX6xX3xX7xX6xX23xX3xX97xX1xXdxX3xX33xX7cxXexX3xX4xX348xX15xX16xX3xX15xX1xX408xX15xX3xX16xX377xX4xX3xXa0xX15xX3xX661xX7cxX3xX39xX384xX3xX22xX10xX3xX39xX23xX58dxXexX3xX4xXe6xX15xX3xX4xX1xX3e7xXexX3xX95xX3xX97xX1xX23xX3xXc1xX3fexX4xX3xXcxXdxX9dxX23xX3xXa0xX15xX3xX1xX348xX33xX3xX243xX42xX2xX2d9xX120xX3xX0xX39xX1axX3xX42xX12xX0xX39xX1axX3xX42xX12xX3xX13xX6xX23xX3xXc1xX1fxX3xX39xX3axX19xX3xX5xX19xX3axX15xX3xXexX1axXb8xX15xXa2xX3xX15xX1xXc7xX3xX4xX1xX48exX4xX3xXexX1axXe6xX4xX1xX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX3xXb2xX111xX3xX39xX6xX15xX3xX1xXc7xX15xX1xX3xX15xX1xXdxXf0xX23xX3xX39xXdxX4c7xX15xX3xXbxX1xXe6xXbxX3xXb2xX9dxX3xX70xX23xX4bxX3xXexX1axX709xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xXa2xX3xX39xX6xX19xX3xX16x82c7xX33xX3xXc1xXdxX4c7xX4xX3xXexX6afxX15xX16xX3xX4xX2cxX2dxX15xX16xX3xXexX23xX81xX15xX3xXexX1axX6xX3xX4xX104xX6xX3xX4xX108xX15xX1xX3xX7xXe6xXexXa2xX3xX4x79d3xX15xX16xX3xX15xX1xX2cxX3xX4xX24xX33xX3xX39xXe6xX15xX3xX1axX2cxX115xX23xX3xXc1xXc7xX19xX3xX4xXe6xX4xX3xX15xX16xXc7xX4bxX3xX15xX16xX1x57d2xX3xX4xX23xX377xXdxX3xXexX23xX81xX15xX3xX95xX3xX97xX1xX23xX3xXc1xX3fexX4xX3xX15xXc7xX4bxX120xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX22xXexX54xX6xX5xXdxX16xX15xX5axX3xX1axXdxX16xX1xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX334xX19xX70xX4bxXaxX12xX0xX7xXexX1axX19xX15xX16xX12xX755xXb8xX3xX6dxX108xXdxX3xX0xX42xX7xXexX1axX19xX15xX16xX12x9b09xX4e3xXc1xX3xXcxXcx5d44x399bxX447xX3xXexX3axXdxX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xa793xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX19xX23xX1axX4xX10xXaxX12xX447xX16xX23xX9eexX15xX5axX3xX39xX6xX19xXexXdxX15xXexX23xX4xX120xXc1xX15xX0xX42xXbxX12
congthanh