THACO đưa BMW X2 về Việt Nam, cạnh tranh Mercedes-Benz GLA
BMW X2 sẽ là mẫu xe hoàn toàn mới và lấp đầy danh mục sản phẩm X của thương hiệu Đức tại Việt Nam.
9c54xf7d7xf98fxfc8exce57x107f3x114e0xbc88xb5a3xX7xb51fxb2cbxb0a4xed0exf642x10e4cxX5xb102xXaxe5bcxXcxe39dxf016xa67dxd1caxX3xc1bbxb55fxX6xX3x10396x1191bxb1a2xX3xc4b7xdc79xX3xf586x11556xX3xe979xXdx11d4fxXexX3xc0e4xX6x11609xfb98xX3xX4x100fexb334xX1xX3xXexe86exX6xX33xX1xX3xX1exX10xX37xX4xX10xbffaxX10xX7xddffxX1dxX10xX33x10045xX3x1049bx10a19xX15xX0xa261xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6xX41xXaxX12xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX7xb88bxX3xX5xb65fxX3xX2exa3c6x10894xX3xe901xX10xX3xX1xd22fxX6exX33xX3xXexX78xX6exX33xX3xX2exfa98xXdxX3xX24xX6exX3xX5xcf2fxXbxX3xX19xd0e8xcd4exX3xX41xX6xX33xX1xX3xX2exe2a0xX4xX3xX7xa3c2xX33xX3xXbxX1x113ecxX2exX3xX21xX3xX4xeee0xX6xX3xXexX1xX1axe1d4xX33xb942xX3xX1xXdxX29xX72xX3xf3c9xba7exX4xX3xXexX32xXdxX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exbff8xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX33xXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX2exXadxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXax11682xXdxX41xXexX1x109dfxX3xd330xX2xa4b0xXbxX74xb638xX3xX1xX10xXdxXadxX1xXexXedxX3x1165exX2xX22xXbxX74xXf4xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX1xX3xXexX37xX6xX33xX1xX3xX1exX10xX37xX4xX10xX41xX10xX7xX44xX1dxX10xX33xX48xX3xX4axX4bxX15xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXedxX4exX4exXdxXc4xd8ddxX6xX78xX1xX6xXexXdxX33xX1xXc4xX24xX33xX4exX33xX10xXe8xX7xX4exX2xb50cxf6ccxX16bxX4exX2x1083fxXefxX41x10031xX2xX22xXfexXefxX16bxXf1xXexXfexa8fexXefxX2xX5xX2xX16fxXc4xe198xXbxXadxcebcxX37xX9xXefxXf1xX17bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX1xX3xXexX37xX6xX33xX1xX3xX1exX10xX37xX4xX10xX41xX10xX7xX44xX1dxX10xX33xX48xX3xX4axX4bxX15xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX78xX41xX8exXaxX12xXcxX1xX10xX78xX3xX41x10f38xX3xc7b5xXdxbf35xX33xX2fxX3xX7xX6xX72xX3xX5x11a18xX3xX74xX10xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17bxX44xebdcxX10xX37xXdxX10xX7xX2fxX3xX22xX44xX203xX10xX37xXdxX10xX7xX2fxX3xX2xX44xX203xX10xX37xXdxX10xX7xX3xX24xX6exX3xX21xX2xX3xX24xf97dxX6xX3xX4xed7exXbxX3xX4xX9axX33xXadxX2fxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX7xX6bxX3xXexXdxX1efxXbxX3xXexX96xX4xX3xX33xX1xX229xXbxX3xX1edxX1xX9fxX72xX3xX41xc901xX33xXadxX3xX74xX10xX3xX21xX22xX3xbf82xX2ex10c63xX3xd96cxX16bxXf1xddc3xX3xXexX37xX78xX33xXadxX3xXexX1xb4f6xXdxX3xXadxXdxX6xX33xX3xXexX82xXdxXc4xX3xX1exX71xX72xX3xX74xX10xX3xX33xX6exX8exX3xXbxX1xb5ebxX3xX1xb3cdxXbxX3xX1xXabxX33xX3xX21xX2xX3xX19xa5b1xX3xX4xX32xX33xX1xX3xXexX37xX6xX33xX1xX3xX1exX10xX37xX4xX10xX41xX10xX7xX44xX1dxX10xX33xX48xX3xX4axX4bxX15xX3xX157xdc69xXdxX3xXexX1xXdxX1efxXexX3xX1edxX1efxX3xX203xaec5xX27xX4exX4xX37xX78xX7xX7xX78xX24xX10xX37xX3xX1edxXdxX292xX72xX3xX4xX78xX72xXbxX10xX2fxX3xX2exX6exX3xX1dxX1exX1fxX3xXadxa485xXdxX3xX5xX6exX3xX203xX15xX16xX3xX259xX203xXbxX78xX37xXexX3xX15xX4xXexXdxX24xXdxXexX8exX3xX16xX78xX72xXbxX10xX260xXc4xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX78xX41xX8exXaxX12xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX19xX1axX287xX4xX3xXbxX1xbac7xXexX3xXexX37xXdxX292xX33xX3xXexX37x10d90xX33xX3xX1xX29xX3xXexX1xe1a0xX33xXadxX3xXadxX8dxX2exX3xX157xX29xX3xX4xXa5xX6xX3xX74xX10xX3xX21xX2xXc4xX3x10c28x9fdaxX4xX1xX3xXexX1xX1axX82xX4xX3xX22xX3xX2exX71xX72xX3xX74xX10xX3xX33xX6exX8exX3xX1edxX1xX1f8xX33xXadxX3xX4xX1xX32fxX33xX1xX3xX5xX29xX4xX1xX3xX33xX1xXdxX25xX72xXc4xX3xX21xX10xX3xX4xdddexX3xX4xX324xX4xX3xX4xX1xXdxX25xX72xX3xX41xX6exXdxX3xX74xX3xX37xaf62xX33xXadxX3xX74xX3xX4xX6xX78xX3xX5xX8dxX33xX3xX5xX1axX287xXexX3xX5xX6exX3xXfexXc4xX16bxXefxX16fxX3xX74xX3xX2xXc4xX16axX22xXfexX3xX74xX3xX2xXc4xX172xX22xXefxX3xX2exX2exXc4xX3xXcxX37xX78xX33xXadxX3xX1edxX1xXdxX3xX19xX381xX2fxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX2xX3xX4xX381xX3xX1edxX34exX4xX1xX3xXexX1xX1axX82xX4xX3xXfexXc4xXfexX16bxXf1xX3xX74xX3xX2xXc4xX16axX22xX2xX3xX74xX3xX2xXc4xXefxX2xX22xX3xX2exX2exXc4xX3xX16xX1xXdxX25xX72xX3xX41xX6exXdxX3xX4xXabxX3xX7xX2b2xX3xX22xXc4xXefxX17bxX16fxX3xX2exX2exX3xXadxXdxX337xX33xXadxX3xX33xX1xX6xX72xXc4xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX33xXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX2exXadxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxXadxX1xXexXedxX3xX16bxXfexX17bxXbxX74xXf4xX3xXe8xXdxX41xXexX1xXedxX3xXefxX2xX172xXbxX74xXf4xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXedxX4exX4exXdxXc4xX157xX6xX78xX1xX6xXexXdxX33xX1xXc4xX24xX33xX4exX33xX10xXe8xX7xX4exX2xX16axX16bxX16bxX4exX2xX16fxXefxX41xX172xX2xX22xXfexXefxXfexXf1xXexX172xX16fxX2xX16bxX5xX2xXc4xX182xXbxXadxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX1xX3xXexX37xX6xX33xX1xX3xX1exX10xX37xX4xX10xX41xX10xX7xX44xX1dxX10xX33xX48xX3xX4axX4bxX15xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX33xXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX2exXadxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxXadxX1xXexXedxX3xX16bxXfexX16axXbxX74xXf4xX3xXe8xXdxX41xXexX1xXedxX3xXefxX2xX172xXbxX74xXf4xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXedxX4exX4exXdxXc4xX157xX6xX78xX1xX6xXexXdxX33xX1xXc4xX24xX33xX4exX33xX10xXe8xX7xX4exX2xX16axX16bxX16bxX4exX2xX16fxXefxX41xX172xX2xX22xXfexXefxXfexXf1xXexXf1xX16fxX16bxX16bxX5xX22xXc4xX182xXbxXadxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX1xX3xXexX37xX6xX33xX1xX3xX1exX10xX37xX4xX10xX41xX10xX7xX44xX1dxX10xX33xX48xX3xX4axX4bxX15xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX78xX33xXaxX12xXcxX1xXdxX1efxXexX3xX1edxX1efxX3xX74xX10xX3xX4xX37xX78xX7xX7xX78xX24xX10xX37xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX78xX72xXbxX10xXc4xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX78xX41xX8exXaxX12xXcxX1xXdxX1efxXexX3xX1edxX1efxX3xX74xX10xX3xX21xX22xX3xXexX37x9d21xX3xXexX37xX72xX33xXadxX3xX24xX6exX3xX4xX324xX3xXexX34exX33xX1xX3xX1xXabxX33xX3xX21xX2xX3xX33xX1xX26axX3xX1edxXdxX292xX72xX3xX41xX324xX33xXadxX3xX5xX6xXdxX3xX4xX78xX72xXbxX10xXc4xX3xX34dxX1xX381xX3xX4xX381xX3xXexX1xX292xX3xXexc0e0xX2exX3xXexX1xX89xX8exX3xX19xXdxX292xX2exX3xX33xX6exX78xX3xXexX1axXabxX33xXadxX3xX19xb1fdxX33xXadxX3xX2b2xX3xX33xXadxX78xX32xXdxX3xXexX1xX89xXexX3xX21xX22xX3xX24xX6exX3xX21xX2xX3xX2exbc9dxX4xX3xX41xX284xX3xX4xX9axX3xX1xX6xXdxX3xX41xX284xX33xXadxX3xX4xX1xX72xX33xXadxX3xX2exX394xXexX3xX33xX25xX33xX3xXexX9axX33xXadxX3xX1edxX1xX72xX33xXadxX3xXadxX8dxX2exXc4xX3xX34dxX1xX324xX4xX3xX24xX82xXdxX3xX41xXdxX29xX33xX3xX2exX32xX78xX3xX4xX381xX3xXbxX1xX8dxX33xX3xX19xX394xXexX3xXbxX1xX324xX3xXexX37xX78xX33xXadxX3xX41xX24fxX33xXadxX3xX21xX3xX4xXa5xX6xX3xX1dxX1exX1fxX2fxX3xX33xX394xXdxX3xXexX1xX89xXexX3xX74xX10xX3xX21xX22xX3xX5xX32xXdxX3xXadxXdxX337xX33xXadxX3xX33xX1xX1axX3xX4xX324xX4xX3xX7xX9axX33xX3xXbxX1xX9fxX2exX3xX1edxX1xX324xX4xX2fxX3xX33xX1xX89xXexX3xX5xX6exX3xX2exX71xX72xX3xX74xX10xX3xX21xX2xXc4xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX33xXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX2exXadxX3xXdxX41xX9xXaxXdxX2exXadxbdbfxX41xX17bxX2xb37cxX16bxX41xX2xX16fxX44xX6xX2xX6xX16bxX44xX2xX2xX10xX16axX44xX6xXefxX41xX16bxX44xX75axX2xX75axX2xX16axXfexX22xX16bxX16fxX6xXfexX157xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX2exX6xX74xX44xXe8xXdxX41xXexX1xXedxX3xX2xX16fxX16fxb836xXf4xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX1xX3xXexX37xX6xX33xX1xX3xX1exX10xX37xX4xX10xX41xX10xX7xX44xX1dxX10xX33xX48xX3xX4axX4bxX15xX3xX44xX3x10c0bxX33xX1xX3xX22xXc4xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXedxX4exX4exXdxXc4xX157xX6xX78xX1xX6xXexXdxX33xX1xXc4xX24xX33xX4exX33xX10xXe8xX7xX4exX2xX16axX16bxX16bxX4exX2xX16fxXefxX41xX172xX2xX22xXfexXefxXfexXf1xXexX16bxX17bxX22xX172xX5xX16bxXc4xX182xXbxXadxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX1xX3xXexX37xX6xX33xX1xX3xX1exX10xX37xX4xX10xX41xX10xX7xX44xX1dxX10xX33xX48xX3xX4axX4bxX15xXaxX3xXe8xXdxX41xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxXadxX1xXexX9xXaxXaxX3xX41xX6xXexX6xX44xX78xX37xXdxXadxXdxX33xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXedxX4exX4exX6xX72xXexX78xXbxX37xX78xX172xXefxXc4xX2exX10xX41xXdxX6xX4xX41xX33xXc4xX24xX33xX4exX22xX16fxX2xX16axX4exX16axX4exX2xX17bxX4exX22xX16fxX2xX16axX44xX157xX2exXe8xX44xX74xX22xX44xXf1xX44xX2xX172xX16bxXfexXfexX172xX16axX172xXefxXfexXf1xX16fxX22xX2xXf1xX16axXf1xXefxX17bxXfexX17bxXfexXf1xXc4xX182xXbxXadxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX78xX33xXaxX12xX2cxX394xXdxX3xXexX1xX89xXexX3xX74xX10xX3xX21xX22xX3xX1edxX1xX1f8xX33xXadxX3xX4xX381xX3xX33xX1xXdxX25xX72xX3xX1edxX1xX324xX4xX3xX157xXdxX29xXexX3xX7xX78xX3xX24xX82xXdxX3xX21xX2xXc4xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX78xX41xX8exXaxX12xXcxX1axX3xX24xX89xX33xX3xX157xX324xX33xX3xX1xX6exX33xXadxX3xX2exX394xXexX3xX19xX32xXdxX3xX5xc2f7xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX32xXdxX3xX14xX6exX3xX2cxX394xXdxX3xX4xX1xX78xX3xX157xXdxX1efxXexX3xXbxX1xXdxX32fxX33xX3xX157xX9axX33xX3xX21xX2xX3xX19xX1axX287xX4xX3xX33xX1xX229xXbxX3xX24xX25xX3xX5xX6exX3xX7x11d87xX37xXdxX24xX10xX3xX22xX16fxXdxX3xX33xX32fxX33xX3xX1edxX1xX1f8xX33xXadxX3xX5xX78xX32xXdxX3xXexX37xX225xX3xX1edxX1xX9axX3xX33xcb24xX33xXadxX3xX21xX22xX3xX4xaf0cxX33xXadxX3xXexX1axXabxX33xXadxX3xXexX1ebxXc4xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX7xX987xX37xXdxX24xX10xX3xX22xX16fxXdxX3xX19xX1axX287xX4xX3xXexX37xX6xX33xXadxX3xX157xe6d4xX3xX19xX394xX33xXadxX3xX4xXabxX3xXfexX3xX74xX8exX44xX5xX6xX33xX1xX3xXexX9a9xX33xXadxX3xX324xXbxX2fxX3xX41xX72xX33xXadxX3xXexX34exX4xX1xX3xX22xX3xX5xX34exXexX2fxX3xX2exX25bxX3xX1dxXfexX16axX2fxX3xX4xX1xX78xX3xX4xX1f8xX33xXadxX3xX7xX72xX89xXexX3xX2xXf1xX22xX3xX2exX25bxX3xX5xX1ebxX4xX3xX24xX6exX3xX2exX1f8xX44xX2exX10xX33xX3xX74xX78xeee3xX33xX3xX22xX16axX16fxX3xX2cxX2exX2fxX3xX1edxX1efxXexX3xX1xX287xXbxX3xX1xX394xXbxX3xX7xX337xX3xXexX1ebxX3xX19xX394xX33xXadxX3xX16axX3xX4xX89xXbxXc4xX3xX14xX29xX3xX41xX71xX33xX3xX19xX394xX33xXadxX3xX2b2xX3xX4xX8dxX72xX3xXexX37xX1axX82xX4xXc4xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX78xX41xX8exXaxX12xX1exX689xX4xX3xX41xX284xX3xX4xX1xX72xX33xXadxX3xX19xX394xX33xXadxX3xX4xXabxX3xX21xX2xX3xX33xX1xX1axX33xXadxX3xX21xX22xX3xX19xX1axX287xX4xX3xX4xX1xX78xX3xX157xXdxX1efxXexX3xX4xX1xX78xX3xXexX37xX9axXdxX3xX33xXadxX1xXdxX29xX2exX3xX5xX324xXdxX3xXexX1xX292xX3xXexX1xX6xX78xX3xX1xXabxX33xXc4xX3xX1dxX1exX1fxX3xX19xX25bxX3xXexX1xX6xX8exX3xX19xe8f8xXdxX3xX2exX394xXexX3xX7xX337xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1efxXexX3xX33xX1xX1axX3xXexX1xb22dxX33xX3xX74xX10xX3xX4xXb5xX33xXadxX3xX1xXabxX33xX3xX2xX16fxX792xX2fxX3xX1xX29xX3xXexX1xX337xX33xXadxX3xXexX37xX10xX78xX3xX24xX6exX3xXexX1xX6exX33xX1xX3xXadxXdxf915xX33xXadxX3xX2exX82xXdxX2fxX3xX4xX284xX33xXadxX3xXadxX381xX4xX3xX5xX29xX4xX1xX3xX157xX324xX33xX1xX3xX74xX10xX3xXexX37xX1axX82xX4xX3xX19xX1axX287xX4xX3xX19xXdxX25xX72xX3xX4xX1xf133xX33xX1xX3xX19xX292xX3xXadxXdxX9axX2exX3xX1xXdxX29xX33xX3xXexX1axX287xX33xXadxX3xXexX1xXdxX1efxX72xX3xX5xX324xXdxX3xX259xX72xX33xX41xX10xX37xX7xXexX10xX10xX37xX260xXc4xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX33xXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX2exXadxX3xXdxX41xX9xXaxXdxX2exXadxX756xX41xXefxXf1xX22xX16bxX75axX172xX16fxX44xX6xX2xX6xX16bxX44xX2xX2xX10xX16axX44xX6xX22xX75axX17bxX44xX17bxX172xX157xXfexX17bxX22xXefxX10xX4xX172xX41xX22xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX2exX6xX74xX44xXe8xXdxX41xXexX1xXedxX3xX2xX16fxX16fxX792xXf4xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX1xX3xXexX37xX6xX33xX1xX3xX1exX10xX37xX4xX10xX41xX10xX7xX44xX1dxX10xX33xX48xX3xX4axX4bxX15xX3xX44xX3xX7daxX33xX1xX3xX16bxXc4xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXedxX4exX4exXdxXc4xX157xX6xX78xX1xX6xXexXdxX33xX1xXc4xX24xX33xX4exX33xX10xXe8xX7xX4exX2xX16axX16bxX16bxX4exX2xX16fxXefxX41xX172xX2xX22xXfexXefxXfexXf1xXexX16axXfexX16axX22xX5xXfexXc4xX182xXbxXadxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX1xX3xXexX37xX6xX33xX1xX3xX1exX10xX37xX4xX10xX41xX10xX7xX44xX1dxX10xX33xX48xX3xX4axX4bxX15xXaxX3xXe8xXdxX41xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxXadxX1xXexX9xXaxXaxX3xX41xX6xXexX6xX44xX78xX37xXdxXadxXdxX33xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXedxX4exX4exX6xX72xXexX78xXbxX37xX78xX172xXefxXc4xX2exX10xX41xXdxX6xX4xX41xX33xXc4xX24xX33xX4exX22xX16fxX2xX16axX4exX16axX4exX2xX17bxX4exX22xX16fxX2xX16axX44xX157xX2exXe8xX44xX74xX22xX44xXfexX44xX2xX172xX16bxXfexXfexX172xX16axX172xXefxXfexX16axXf1xX16bxX2xX17bxX172xXfexX16bxX16fxXf1xX172xXefxX172xXc4xX182xXbxXadxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX78xX33xXaxX12xX16xX9axX2exX3xXadxXdxX324xX4xX3xX5xX324xXdxX3xX4xXa5xX6xX3xX21xX22xX3xXexX1xX292xX3xXexX1xX6xX78xX3xX1xXabxX33xX3xX21xX2xXc4xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX78xX41xX8exXaxX12xX4axXdxX324xX3xX157xX324xX33xX3xX74xX10xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX4xX1xX1axX6xX3xX19xX1axX287xX4xX3xX1xc374xX3xX5xX394xXc4xX3xXb4xX337xXdxX3xXexX1xXa5xX3xX1exX10xX37xX4xX10xX41xX10xX7xX44xX1dxX10xX33xX48xX3xX4axX4bxX15xX3xX4xX9b1xX33xXadxX3xX33xX1xX229xXbxX3xX1edxX1xX9fxX72xX3xX19xX6xX33xXadxX3xX19xX1axX287xX4xX3xX157xX324xX33xX3xX24xX82xXdxX3xXadxXdxX324xX3xX2xX2fxXefxX2xXf1xX3xXexafa3xX3xX24xX6exX3xX2xX2fxX16axX172xXf1xX3xXexXdefxX3xX19xX66exX33xXadxX3xX4xX1xX78xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xXdxX32fxX33xX3xX157xX9axX33xX3xX4axX4bxX15xX3xX22xX16fxX16fxX3xX24xX6exX3xX4axX4bxX15xX3xX22xX172xX16fxX3xXfexX1exX6xXexXdxX4xXc4xX3xX987xX78xX3xX19xX381xX2fxX3xXadxXdxX324xX3xX74xX10xX3xX21xX22xX3xX4xX381xX3xXexX1xX292xX3xX37xXabxXdxX3xX24xX6exX78xX3xX1edxX1xX78xX9axX33xXadxX3xX2xX2fxX17bxX3xX19xX1efxX33xX3xX2xX2fxX16axX3xXexXdefxX3xX19xX66exX33xXadxXc4xX3xX4axXdxX324xX3xX157xX324xX33xX3xX4xX24fxX33xX3xXexX284xX8exX3xXbxX1xXdxX32fxX33xX3xX157xX9axX33xX3xX24xX6exX3xXexX37xX6xX33xXadxX3xX157xX9ddxX3xX2exX6exX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX5xX1ebxX6xX3xX4xX1xX2e0xX33xXc4xX0xX4exXbxX12xX0xX41xXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xX37xX10xX5xX6xXexX10xX41xXaxX12xX0xX7xXexX37xX78xX33xXadxX12xXcxXdxX33xX3xX5xXdxX32fxX33xX3xa25axX72xX6xX33xXedxX0xX4exX7xXexX37xX78xX33xXadxX12xX0xX72xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX44xXexX1xX72xX2exX157xX44xX6xX33xX41xX44xX7xX6xXbxX78xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX41xX1ebxX3xX1edxXdxX1efxX33xX3xX37xX6xX3xX2exXa38xXexX3xXexX32xXdxX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX3xX24xX6exX78xX3xXexX1xX324xX33xXadxX3xXf1xXaxX3xX1xX37xX10xX75axX9xXaxX4exX74xX10xX4exX157xX2exXe8xX44xX74xX22xX44xX41xX72xX44xX1edxXdxX10xX33xX44xX37xX6xX44xX2exX6xXexX44xXexX6xXdxX44xX24xXdxX10xXexX44xX33xX6xX2exX44xX24xX6xX78xX44xXexX1xX6xX33xXadxX44xXf1xX4exX2xX172xXf1xXefxX16bxX16axXc4xX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exXadxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX4exX2exX10xX41xXdxX6xX4exX2xX22xX16fxX4exX33xX10xXe8xX7xX4exX2xX16axX16bxX16bxX4exX2xX16fxX172xX41xXfexX2xX172xX16fxX2xX16bxX17bxXexXf1xX16bxX172xX16axX5xX16bxXc4xX182xXbxXadxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX1xX3xXexX37xX6xX33xX1xX3xX1exX10xX37xX4xX10xX41xX10xX7xX44xX1dxX10xX33xX48xX3xX4axX4bxX15xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX41xXdxX24xX12xX0xX7xXexX37xX78xX33xXadxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX41xX1ebxX3xX1edxXdxX1efxX33xX3xX37xX6xX3xX2exXa38xXexX3xXexX32xXdxX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX3xX24xX6exX78xX3xXexX1xX324xX33xXadxX3xXf1xXaxX3xX1xX37xX10xX75axX9xXaxX4exX74xX10xX4exX157xX2exXe8xX44xX74xX22xX44xX41xX72xX44xX1edxXdxX10xX33xX44xX37xX6xX44xX2exX6xXexX44xXexX6xXdxX44xX24xXdxX10xXexX44xX33xX6xX2exX44xX24xX6xX78xX44xXexX1xX6xX33xXadxX44xXf1xX4exX2xX172xXf1xXefxX16bxX16axXc4xX1xXexX2exXaxX12xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX41xX1ebxX3xX1edxXdxX1efxX33xX3xX37xX6xX3xX2exXa38xXexX3xXexX32xXdxX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX3xX24xX6exX78xX3xXexX1xX324xX33xXadxX3xXf1xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX37xX78xX33xXadxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xX1exX71xX72xX3xX74xX10xX3xX5xX6xXdxX3xXadxXdxbc9axX6xX3xX4xX37xX78xX7xX7xX78xX24xX10xX37xX3xX24xX6exX3xX1xX6xXexX4xX1xX157xX6xX4xX1edxX3xX4xXa5xX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX41xX1ebxX3xX1edxXdxX1efxX33xX3xX37xX6xX3xX2exXa38xXexX3xXexX1xX324xX33xXadxX3xXf1xX2fxX3xX4xX32xX33xX1xX3xXexX37xX6xX33xX1xX3xX24xX82xXdxX3xX1exX10xX37xX4xX10xX41xX10xX7xX44xX1dxX10xX33xX48xX3xX4axX4bxX15xX3xX24xX6exX3xX15xX72xX41xXdxX3xc530xX22xXc4xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX41xXdxX24xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1exX10xX37xX4xX10xX41xX10xX7xX44xX1dxX10xX33xX48xX3xX15xX44xX16xX5xX6xX7xX7xX3xX22xX16fxX2xXf1xX3xX37xX6xX3xX2exXa38xXexX2fxX3xX19xX337xXdxX3xXexX1xXa5xX3xX15xX72xX41xXdxX3xX15xX16bxX2fxX3xX1dxX1exX1fxX3xX2xX44xX203xX10xX37xXdxX10xX7xXaxX3xX1xX37xX10xX75axX9xXaxX4exX74xX10xX4exX2exX10xX37xX4xX10xX41xX10xX7xX44xX157xX10xX33xX48xX44xX6xX44xX4xX5xX6xX7xX7xX44xX22xX16fxX2xXf1xX44xX37xX6xX44xX2exX6xXexX44xX41xX78xXdxX44xXexX1xX72xX44xX6xX72xX41xXdxX44xX6xX16bxX44xX157xX2exXe8xX44xX2xX44xX7xX10xX37xXdxX10xX7xX4exX2xX172xX16axXefxXf1xXefxXc4xX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exXadxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX4exX2exX10xX41xXdxX6xX4exX2xX22xX16fxX4exX33xX10xXe8xX7xX4exX2xX16axX16bxX16fxX4exX2xX16fxX16axX41xX172xX16fxXf1xX172xX2xX16bxX16bxXexXefxX16bxX22xXf1xX5xX16bxX44xX22xX16fxX2xXf1xX2exX10xX37xX4xX10xX41xX10xX7xX157xX10xX33xX48xX6xX4xX5xX6xXc4xX182xXbxXadxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX1xX3xXexX37xX6xX33xX1xX3xX1exX10xX37xX4xX10xX41xX10xX7xX44xX1dxX10xX33xX48xX3xX4axX4bxX15xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX41xXdxX24xX12xX0xX7xXexX37xX78xX33xXadxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1exX10xX37xX4xX10xX41xX10xX7xX44xX1dxX10xX33xX48xX3xX15xX44xX16xX5xX6xX7xX7xX3xX22xX16fxX2xXf1xX3xX37xX6xX3xX2exXa38xXexX2fxX3xX19xX337xXdxX3xXexX1xXa5xX3xX15xX72xX41xXdxX3xX15xX16bxX2fxX3xX1dxX1exX1fxX3xX2xX44xX203xX10xX37xXdxX10xX7xXaxX3xX1xX37xX10xX75axX9xXaxX4exX74xX10xX4exX2exX10xX37xX4xX10xX41xX10xX7xX44xX157xX10xX33xX48xX44xX6xX44xX4xX5xX6xX7xX7xX44xX22xX16fxX2xXf1xX44xX37xX6xX44xX2exX6xXexX44xX41xX78xXdxX44xXexX1xX72xX44xX6xX72xX41xXdxX44xX6xX16bxX44xX157xX2exXe8xX44xX2xX44xX7xX10xX37xXdxX10xX7xX4exX2xX172xX16axXefxXf1xXefxXc4xX1xXexX2exXaxX12xX1exX10xX37xX4xX10xX41xX10xX7xX44xX1dxX10xX33xX48xX3xX15xX44xX16xX5xX6xX7xX7xX3xX22xX16fxX2xXf1xX3xX37xX6xX3xX2exXa38xXexX2fxX3xX19xX337xXdxX3xXexX1xXa5xX3xX15xX72xX41xXdxX3xX15xX16bxX2fxX3xX1dxX1exX1fxX3xX2xX44xX203xX10xX37xXdxX10xX7xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX37xX78xX33xXadxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xX1exX10xX37xX4xX10xX41xX10xX7xX44xX1dxX10xX33xX48xX3xX15xX44xX16xX5xX6xX7xX7xX3xX19xX25bxX3xXexX37xX656xX33xX1xX3xX5xX6exX33xXadxX3xX41xX1axX82xXdxX3xX41xX32xX33xXadxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX89xX72xX3xX1xX656xX33xX1xX3xX15xX22xX22xX16fxX3xX24xX6exX3xX15xX22xX22xX16fxX3xXfexX1exX6xXexXdxX4xX2fxX3xX41xX1ebxX3xX1edxXdxX1efxX33xX3xX37xX6xX3xX2exXa38xXexX3xXexX78xX6exX33xX3xX4xX8dxX72xX3xXexX32xXdxX3x10b44xX6xX37xXdxX7xX3xX1exX78xXexX78xX37xX3xX203xX1xX78xXe8xX3xX24xX6exX78xX3xXexX1xX324xX33xXadxX3xX2xX16fxXc4xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX41xXdxX24xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX203xX10xX41xX6xX33xX3xX1xX32xX33xXadxX3xX7xX6xX33xXadxX3xX16xX6xX41xXdxX5xX5xX6xX4xX3xX16xXcxXefxX3xX1406xX37xX10xX2exXdxX72xX2exX3xX4bxX72xX74xX72xX37xX8exX3xX19xX8dxX72xX3xXexXdxX32fxX33xX3xX74xX72xX89xXexX3xX1xXdxX29xX33xX3xXexX32xXdxX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exXaxX3xX1xX37xX10xX75axX9xXaxX4exX74xX10xX4exX7xX10xX41xX6xX33xX44xX1xX6xX33xXadxX44xX7xX6xX33xXadxX44xX4xX6xX41xXdxX5xX5xX6xX4xX44xX4xXexXefxX44xXbxX37xX10xX2exXdxX72xX2exX44xX5xX72xX74xX72xX37xX8exX44xX41xX6xX72xX44xXexXdxX10xX33xX44xX74xX72xX6xXexX44xX1xXdxX10xX33xX44xXexX6xXdxX44xX24xXdxX10xXexX44xX33xX6xX2exX4exX2xXfexX17bxX16fxXfexX172xXc4xX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exXadxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX4exX2exX10xX41xXdxX6xX4exX2xX22xX16fxX4exX33xX10xXe8xX7xX4exX2xX16axX16fxX2xX4exX17bxX17bxX41xX16fxX22xX22xX2xX17bxX172xX16bxXexX22xX172xX22xX22xX5xX16fxXc4xX182xXbxXadxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX1xX3xXexX37xX6xX33xX1xX3xX1exX10xX37xX4xX10xX41xX10xX7xX44xX1dxX10xX33xX48xX3xX4axX4bxX15xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX41xXdxX24xX12xX0xX7xXexX37xX78xX33xXadxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX203xX10xX41xX6xX33xX3xX1xX32xX33xXadxX3xX7xX6xX33xXadxX3xX16xX6xX41xXdxX5xX5xX6xX4xX3xX16xXcxXefxX3xX1406xX37xX10xX2exXdxX72xX2exX3xX4bxX72xX74xX72xX37xX8exX3xX19xX8dxX72xX3xXexXdxX32fxX33xX3xX74xX72xX89xXexX3xX1xXdxX29xX33xX3xXexX32xXdxX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exXaxX3xX1xX37xX10xX75axX9xXaxX4exX74xX10xX4exX7xX10xX41xX6xX33xX44xX1xX6xX33xXadxX44xX7xX6xX33xXadxX44xX4xX6xX41xXdxX5xX5xX6xX4xX44xX4xXexXefxX44xXbxX37xX10xX2exXdxX72xX2exX44xX5xX72xX74xX72xX37xX8exX44xX41xX6xX72xX44xXexXdxX10xX33xX44xX74xX72xX6xXexX44xX1xXdxX10xX33xX44xXexX6xXdxX44xX24xXdxX10xXexX44xX33xX6xX2exX4exX2xXfexX17bxX16fxXfexX172xXc4xX1xXexX2exXaxX12xX203xX10xX41xX6xX33xX3xX1xX32xX33xXadxX3xX7xX6xX33xXadxX3xX16xX6xX41xXdxX5xX5xX6xX4xX3xX16xXcxXefxX3xX1406xX37xX10xX2exXdxX72xX2exX3xX4bxX72xX74xX72xX37xX8exX3xX19xX8dxX72xX3xXexXdxX32fxX33xX3xX74xX72xX89xXexX3xX1xXdxX29xX33xX3xXexX32xXdxX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX37xX78xX33xXadxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xXcxX37xX32fxX33xX3xXexX1xX9ddxX3xXexX37xX1axX26axX33xXadxX3xXecexX72xX337xX4xX3xXexX1efxX2fxX3xX16xX6xX41xXdxX5xX5xX6xX4xX3xX16xXcxXefxX3xX4xX1xX34exX33xX1xX3xX5xX6exX3xX19xX337xXdxX3xXexX1xXa5xX3xX4xXa5xX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17bxX44xX203xX10xX37xXdxX10xX7xX2fxX3xX1exX10xX37xX4xX10xX41xX10xX7xX3xX203xX44xX16xX5xX6xX7xX7xXc4xX3xX1406xX1xXdxX32fxX33xX3xX157xX9axX33xX3xX1406xX37xX10xX2exXdxX72xX2exX3xX4bxX72xX74xX72xX37xX8exX3xX19xX1axX287xX4xX3xX4xX324xX4xX3xX33xX1xX6exX3xX33xX1xX229xXbxX3xX1edxX1xX9fxX72xX3xXexX1axX3xX33xX1xXb05xX33xX3xX19xX1axX6xX3xX24xX25xX3xX24xX6exX3xXbxX1xXb05xX33xX3xXbxX1xX337xXdxX3xX24xX82xXdxX3xXadxXdxX324xX3xX1xXabxX33xX3xX172xX3xXexXdefxX3xX19xX66exX33xXadxXc4xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX41xXdxX24xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX72xX5xX12xX0xX41xXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX37xXaxX12xX0xX4exX41xXdxX24xX12xX0xX4exX41xXdxX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX203xX78xX72xX37xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX78xX3xXcxX37xX34exX3xXexX1xXb5xX4xX3xXexX37xX617xX0xX4exXbxX12