Ông Trump và ông Putin thảo luận hiệp ước hạt nhân mới có sự tham gia của Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có cuộc điện đàm rất tích cực với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về hàng loạt vấn đề quan trọng, trong đó có thảo luận hiệp ước hạt nhân mới có thể có sự tham gia của Trung Quốc.
94a5xc4f0x10245xb7edxbf63xd8f8xea1exb6cbxb762xX7xbecaxb24axb5e8xe526xf40bxf286xX5xfd51xXaxeda4xb5eax10e18x9cb0xX3xXcx12a23xb337x10b73xXbxX3xe377x1190exX3xaa76xX14xX15xX3x12d46xX19xXexXdxX14xX3xXexX1xdc42x11aa2xX3xX5xX19xcf99xX14xX3xX1xXdxf74bxXbxX3x129f9x121abxX4xX3xX1x11cd5xXexX3xX14xX1xe3a1xX14xX3xX1axX3axXdxX3xX4xf60fxX3xX7xa87bxX3xXexX1xX6xX1axX3xX15xXdxX6xX3xX4x11c74xX6xX3xXcxX18xX19xX14xX15xX3xb296xX19xc788xX4xX0x9983xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdaa3xX10xX6x11679xXaxX12xXcxf009xX14xX15xX3xXexX1xX65xX14xX15xX3x982dx11372xX3xf4b3xX2dxX14xX6xX5xX7axX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX4xX1xX2dxX3xbeb9xXdx107f3xXexX3xX20xX14xX15xX3x103d8xb92exX3xX4xX4bxX3xX4xX19xa81exX4xX3xXa5xXdxX36xX14xX3xXa5xX1exX1axX3xX18xe205xXexX3xXexaaecxX4xX1xX3xX4xX4exX4xX3xX1dxX3axXdxX3xX14xX15xX39xc81exXdxX3xXa5xd279xX14xX15xX3xX4xXbaxXbxX3xf340xX15xX6xX3xa60cxX5xX6xX7axXdxX1axXdxX18xX3xX24xX19xXexXdxX14xX3xX1dxebfdxX3xX1xX1exX14xX15xX3xX5xX2dxX3exXexX3xX1dxXbaxX14xX3xXa5xXedxX3x96e4xX19xX6xX14xX3xXexX18xff1bxX14xX15x11eb8xX3xXexX18xX2dxX14xX15xX3xXa5xX4bxX3xX4xX4bxX3xXexX1xX2cxX2dxX3xX5xX19xX31xX14xX3xX1xXdxX36xXbxX3xX39xX3axX4xX3xX1xX3exXexX3xX14xX1xX43xX14xX3xX1axX3axXdxX3xX4xX4bxX3xXexX1x960axX3xX4xX4bxX3xX7xX4exX3xXexX1xX6xX1axX3xX15xXdxX6xX3xX4xX5axX6xX3xXcxX18xX19xX14xX15xX3xX63xX19xX65xX4xe53exX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe8daxX10xX14xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX1axX15xX3xX7xXexf755xX5xX10xX9xXaxfe2exXdxX7axXexX1x11fb1xX3xd8b6xfd38x94cfxXbx1250bxda35xX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX185xX3xX188xe83dxa866xXbxX18bxX18cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX3xX20xX14xX15xX3xX24xX19xXexXdxX14xX3xXexX1xX2cxX2dxX3xX5xX19xX31xX14xX3xX1xXdxX36xXbxX3xX39xX3axX4xX3xX1xX3exXexX3xX14xX1xX43xX14xX3xX1axX3axXdxX3xX4xX4bxX3xX7xX4exX3xXexX1xX6xX1axX3xX15xXdxX6xX3xX4xX5axX6xX3xXcxX18xX19xX14xX15xX3xX63xX19xX65xX4xX3xcd8axX3xX2xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX185xX68xX68xXdxX15cxX9cxX6xX2dxX1xX6xXexXdxX14xX1xX15cxX1dxX14xX68xX14xX10xX180xX7xX68xX2xX189xX2xd8d6xX68xX2xX198xX187xX7axX197xX198xdacdxX188xX189x9992xX2xXexX189xX189xX198x1226axX233xX5xX198xX15cxe672xXbxX15xb81fxX18xX9xX2xX2xX189xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX3xX20xX14xX15xX3xX24xX19xXexXdxX14xX3xXexX1xX2cxX2dxX3xX5xX19xX31xX14xX3xX1xXdxX36xXbxX3xX39xX3axX4xX3xX1xX3exXexX3xX14xX1xX43xX14xX3xX1axX3axXdxX3xX4xX4bxX3xX7xX4exX3xXexX1xX6xX1axX3xX15xXdxX6xX3xX4xX5axX6xX3xXcxX18xX19xX14xX15xX3xX63xX19xX65xX4xXaxX3xX7axX6xXexX6xX1faxX180xXdxX7axXexX1xX9xXaxX2xX22dxX22axX198xXaxX3xX7axX6xXexX6xX1faxX1xX10xXdxX15xX1xXexX9xXaxX222xX22dxX198xXaxX3xX7axX6xXexX6xX1faxX2dxX18xXdxX15xXdxX14xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX185xX68xX68xXdxX4xX7axX14xX15cxX7axX6xX14xXexX18xXdxX15cxX4xX2dxX1axX15cxX1dxX14xX68xX22dxX198xX2xX189xX68xX198xX187xX68xX198xX233xX68xXexX18xX19xX1axXbxX1faxXbxX19xXexXdxX14xX1faxX2xX187xX187xX197xX189xX22dxX222xX189xX189xX222xX197xX22axX2xX15cxX238xXbxX15xXaxX3xX7axX6xXexX6xX1faxXbxX1xX2dxXexX2dxX1faxXdxX7axX9xXaxX233xX222xX2xX198xX233xX197xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16cxX6xXbxXexXdxX2dxX14xXaxX12xXcxX7exX14xX15xX3xXexX1xX65xX14xX15xX3xX88xX89xX3xX8bxX2dxX14xX6xX5xX7axX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX3xXcxX7exX14xX15xX3xXexX1xX65xX14xX15xX3xXd9xX15xX6xX3xXddxX5xX6xX7axXdxX1axXdxX18xX3xX24xX19xXexXdxX14xX3xe047x1043exX14xX1xX185xX3xbc9dxX10xX19xXexX10xX18xX7x9e6bxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12057xX2dxX7axX17bxXaxX12xX0xX7xXexX18xX2dxX14xX15xX12xX77xXdxX36xXbxX3xX39xX3axX4xX3xX1xX3exXexX3xX14xX1xX43xX14xX3xX188xX3xX9cxc542xX14xX0xX68xX7xXexX18xX2dxX14xX15xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a0xX2dxX7axX17bxXaxX12xXaxX16cxX1x11c20xX14xX15xX3xXexX20xXdxX3xXa5xXa6xX3xXexX1xX2cxX2dxX3xX5xX19xX31xX14xX3xX1dxXedxX3xX1axXadxXexX3xX1xXdxX36xXbxX3xX39xX3axX4xX3xX1xX3exXexX3xX14xX1xX43xX14xX3xX1axX1exX3xXexX1xX10xX2dxX3xXa5xX4bxX3xX4xX1xX3e6xX14xX15xX3xXexX6xX3xX1dxX1exX3xX1xX107xX3xX7x11691xX3xX15xXdxX2cxX1axX3xX9cxX3axXexX3xX1xX2dx1082cxX4xX3xXexe369xX3xX9cx11814xX3xX1axXadxXexX3xX7xX65xX3xX5xX2dxX3exXdxX3xX1dx9d18xX3xe4fcxX1xXbexX3xXa5xX6xX14xX15xX3xX7x9a23xX3xX1xd3e6xX19xX15cxX3xX16cxX1xX3e6xX14xX15xX3xXexX20xXdxX3xXa5xXa6xX3xXexX1xX2cxX2dxX3xX5xX19xX31xX14xX3xX454xX1xX2cxX3xX14xe5f4xX14xX15xX3xX1axXadxXexX3xX1xXdxX36xXbxX3xX39xX3axX4xX3xX188xX3xX9cxX3c3xX14xX10axX3xXexX1xX6xX17bxX3xX1dxdcd4xX3xX4xX1xf966xX3xX22dxX3xX9cxX3c3xX14xX15cxX3xXcxX18xX19xX14xX15xX3xX63xX19xX65xX4xX3xX4xX452xX14xX15xX3xX1axX19xX65xX14xX3xXexX1xX6xX1axX3xX15xXdxX6xX3xX1axXadxXexX3xX1xXdxX36xXbxX3xX39xX3axX4xX3xX14xX1xX39xX3xX1dxX31xX17bx9580xX10axX3xX389xX10xX19xXexX10xX18xX7xX3xX7axccdaxX14xX3xX5xXcdxXdxX3xXcxX7exX14xX15xX3xXexX1xX65xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX4xX1xX2dxX3xX9cxXdxX9exXexX3xX1dxX3axXdxX3xX4x12f5cxX4xX3xXbxX1xX4bxX14xX15xX3xX1dxXdxX3c3xX14xX3xXexX3exXdxX3xXd9xX1xX1exX3xXcxX18xeb74xX14xX15xX3xX14xX15xX1exX17bxX3xX188xX68xX187xX15cxX3xXd9xX15xX39xXcdxXdxX3xXa5xb25exX14xX15xX3xXa5xf2cfxX19xX3xXd9xX1xX1exX3xXcxX18xX528xX14xX15xX3xX14xX4bxXdxX3xXexX1xX3c3xX1axX185xX3xXaxXcxX20xXdxX3xX4xX1xX2dxX3xX18xfcf5xX14xX15xX10axX3xX4xX1xX3e6xX14xX15xX3xXexX6xX3xX7xX42fxX3xX7xX3axX1axX3xX9cxX528xXexX3xXa5xX542xX19xX3xXa5xXdxXedxX19xX3xX15xX49fxX3xXa5xX4bxX3xX1dxX3axXdxX3xXd9xX15xX6xX15cxX3xXddxX1exX3xXcxX18xX19xX14xX15xX3xX63xX19xX65xX4xX3xX7xX42fxX3xXexX1xX6xX1axX3xX15xXdxX6xXaxX15cxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a0xX2dxX7axX17bxXaxX12xX24xX1xX510xXexX3xX14xX15xX20xX14xX3xX1dxXdxX3c3xX14xX3xXd9xX1xX1exX3xXcxX18xX528xX14xX15xX3x101c6xX6xX18xX6xX1xX3xX5ddxX6xX14xX7axX10xX18xX7xX3xX18bxX510xX4xX3xX14xX1xX31xX14xX185xX3xXaxX77xX6xXdxX3xX14xX1xX1exX3xX5xXa6xX14xX1xX3xXa5xX3exX2dxX3xXa5xXa6xX3xXexX1xX2cxX2dxX3xX5xX19xX31xX14xX3xX1axXadxXexX3xXexX1xX443xX6xX3xXexX1xX19xX31xX14xX3xX1xX3exXexX3xX14xX1xX43xX14xX3xX1axX3axXdxX10axX3xX9cxX6xX2dxX3xX15xXd1xX1axX3xX4xX2cxX3xXbxX1xX39xa2f8xX14xX15xX3xX510xX14xX3xXexX1xX443xX6xX3xXexX1xX19xX31xX14xX3xX1axX3axXdxX3xX1dxX1exX3xXexX1xX443xX6xX3xXexX1xX19xX31xX14xX3xX1axX45exX3xX18xXadxX14xX15xX10axX3xX4xX452xX14xX15xX3xX14xX1xX39xX3xX454xX1xX2cxX3xX14xX481xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX14xX15xX3xX63xX19xX65xX4xX3xXexX1xX6xX1axX3xX15xXdxX6xX3xXa5xX1exX1axX3xXbxX1xX510xX14xXaxX15cxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a0xX2dxX7axX17bxXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX9cxX1exX3xX5ddxX6xX14xX7axX10xX18xX7xX10axX3xX20xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX3xX20xX14xX15xX3xX24xX19xXexXdxX14xX3xX4xX452xX14xX15xX3xXexX1xX2cxX2dxX3xX5xX19xX31xX14xX3xX1dxXdxX36xX4xX3xX1axX45exX3xX18xXadxX14xX15xX3xX1xXdxX36xXbxX3xX39xX3axX4xX3xX5ddxXcxac8fxX389xXcxX3xX1axX3axXdxX15cxX3xcbf6xX43xX17bxX3xX5xX1exX3xX1xXdxX36xXbxX3xX39xX3axX4xX3xX1xX3exXexX3xX14xX1xX43xX14xX3xXa5xX39x9df9xX4xX3xX454x127e0xX3xX454xX9exXexX3xX14xX481xX1axX3xX22dxX198xX2xX198xX10axX3xXexX1xX10xX2dxX3xXa5xX4bxX10axX3xXd9xX15xX6xX3xX1dxX1exX3xX88xX89xX3xX4xX6xX1axX3xX454xX9exXexX3xX15xXdxX2cxX1axX3xX1axXadxXexX3xX14xc912xX6xX3xX7xX65xX3xX9cxX36xX3xXbxX1xX4bxX14xX15xX3xXexX3c3xX14xX3xX5xX75dxX6xX3xX1xX3exXexX3xX14xX1xX43xX14xX3xX4xX1xXdxX9exX14xX3xX5xX39xX724xX4xX15cxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a0xX2dxX7axX17bxXaxX12xX88xXadxXexX3xX100xX19xX6xX14xX3xX4xX1xX53dxX4xX3xXd9xX1xX1exX3xXcxX18xX528xX14xX15xX3xX4xX1xX2dxX3xX9cxXdxX9exXexX10axX3xXcxX7exX14xX15xX3xXexX1xX65xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xXa5xXa6xX3xX14xX4bxXdxX3xX18x12270xX3xX100xX19xX6xX14xX3xXa5xXdxX13dxX1axX3xX18xX563xX14xX15xX10axX3xX1dxXdxX36xX4xX3xX454xXdxX13dxX1axX3xX7xX2dxX510xXexX3xX1dxX452xX3xX454xX1xXbexX3xX14xX3c3xX14xX3xX9cxX6xX2dxX3xX15xXd1xX1axX3xX4xX2cxX3xXd9xX15xX6xX3xX1dxX1exX3xXcxX18xX19xX14xX15xX3xX63xX19xX65xX4xX3xX1dxX1exX3xXbxX1xX3exX1axX3xX1dxXdxX3xX9cxX6xX2dxX3xXexX18x9d19xX1axX3xXexXbaxXexX3xX4xX2cxX3xX4xX510xX4xX3xX5xX2dxX3exXdxX3xX1dxX452xX3xX454xX1xXbexX10axX3xXa5xX542xX19xX3xXa5xX3exX14xX3xX1dxX1exX3xXexX3c3xX14xX3xX5xX75dxX6xX15cxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a0xX2dxX7axX17bxXaxX12xX0xX7xXexX18xX2dxX14xX15xX12x11eecxXdxX2cxXdxX3xXexX18xX440xX3xX1xX3exXexX3xX14xX1xX43xX14xX3xXexX18xX3c3xX14xX3xX9cxX510xX14xX3xXa5xX2cxX2dxX3xXcxX18xXdxXedxX19xX3xXcxXdxX3c3xX14xX0xX68xX7xXexX18xX2dxX14xX15xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a0xX2dxX7axX17bxXaxX12xXcxX18xX2dxX14xX15xX3xX4xX19xXadxX4xX3xXa5xXdxX36xX14xX3xXa5xX1exX1axX3xX454xc115xX2dxX3xX7axX1exXdxX3xX2xX3xXexXdxX9exX14xX15xX3xX18xX39x12a82xXdxX10axX3xXcxX7exX14xX15xX3xXexX1xX65xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX3xXcxX7exX14xX15xX3xXexX1xX65xX14xX15xX3xX24xX19xXexXdxX14xX3xX4xX452xX14xX15xX3xXexX1xX2cxX2dxX3xX5xX19xX31xX14xX3xX1dxXedxX3xX1dxXbaxX14xX3xXa5xXedxX3xX15xXdxX2cxXdxX3xXexX18xX440xX3xX1xX3exXexX3xX14xX1xX43xX14xX3xXexX18xX3c3xX14xX3xX9cxX510xX14xX3xXa5xX2cxX2dxX3xXcxX18xXdxXedxX19xX3xXcxXdxX3c3xX14xX15cxX3xXaxX77xX6xXdxX3xX14xX1xX1exX3xX5xXa6xX14xX1xX3xXa5xX3exX2dxX3xXa5xXa6xX3xX14xX1xXbaxX14xX3xX1axX3exX14xX1xX3xX5xX3exXdxX3xX4xX6xX1axX3xX454xX9exXexX3xX4xX452xX14xX15xX3xX14xX1xX39xX3xX7xX4exX3xX4xX542xX14xX3xXexX1xXdxX9exXexX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX15xXdxX2cxXdxX3xXexX18xX440xX3xX1xX3exXexX3xX14xX1xX43xX14xX3xXexX18xX3c3xX14xX3xX9cxX510xX14xX3xXa5xX2cxX2dxX3xXcxX18xXdxXedxX19xX3xXcxXdxX3c3xX14xX15cxX3xXcxX7exX14xX15xX3xXexX1xX65xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX4xX452xX14xX15xX3xX14xX1xXbaxX14xX3xX1axX3exX14xX1xX3xXexX542xX1axX3xX100xX19xX6xX14xX3xXexX18xX107xX14xX15xX3xX4xX5axX6xX3xXd9xX15xX6xX3xXexX18xX2dxX14xX15xX3xX1dxXdxX36xX4xX3xXexX1xX3e6xX4xX3xXa5xfa22xX17bxX3xX1dxX1exX3xXexXdxX9exXbxX3xXex12c15xX4xX3xX15xX43xX17bxX3xX7xX53dxX4xX3xX8d9xXbxX3xX9cxX19xXadxX4xX3xXcxX18xXdxXedxX19xX3xXcxXdxX3c3xX14xX3xX15xXdxX2cxXdxX3xXexX18xX440xX3xX1xX3exXexX3xX14xX1xX43xX14xXaxX10axX3xX9cxX1exX3xX5ddxX6xX14xX7axX10xX18xX7xX3xX4xX1xX2dxX3xX9cxXdxX9exXexX15cxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a0xX2dxX7axX17bxXaxX12xX16cxX2cxX3xX20xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX3xX20xX14xX15xX3xX24xX19xXexXdxX14xX3xXa5xXedxX19xX3xXa5xXa6xX3xX4xX4bxX3xX4xX510xX4xX3xX4xX19xXadxX4xX3xX1xX107xXbxX3xXexX1xX39xX724xX14xX15xX3xXa5xX4a3xX14xX1xX3xX1dxX3axXdxX3xX16cxX1xX5axX3xXexd681xX4xX1xX3xXcxX18xXdxXedxX19xX3xXcxXdxX3c3xX14xX3xde37xXdxX1axX3xc762xX2dxX14xX15xX1faxX19xX14xX15cxX3xXcxX3exXdxX3xX4xX19xXadxX4xX3xX1xX107xXbxX3xXexX1xX39xX724xX14xX15xX3xXa5xX4a3xX14xX1xX3xX1xXd1xXdxX3xX4xX19xX65xXdxX3xXexX1xX510xX14xX15xX3xX233xX10axX3xXcxX7exX14xX15xX3xXexX1xX65xX14xX15xX3xX24xX19xXexXdxX14xX3xX4xX1xX2dxX3xX9cxXdxX9exXexX10axX3xXd9xX15xX6xX3xX7x110cfxX14xX3xX7xX1exX14xX15xX3xX5xX1exX1axX3xX1axX107xXdxX3xX1dxXdxX36xX4xX3xX4xX4bxX3xXexX1xX13dxX3xXa5xX13dxX3xXexX49fxX1axX3xX454xXdxX9exX1axX3xX15xXdxX2cxXdxX3xXbxX1xX510xXbxX3xX1x109eexX6xX3xX9cxX49fxX14xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xX1dxXbaxX14xX3xXa5xXedxX3xX6xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX1xX3exXexX3xX14xX1xX43xX14xX3xXexX18xX3c3xX14xX3xX9cxX510xX14xX3xXa5xX2cxX2dxX3xXcxX18xXdxXedxX19xX3xXcxXdxX3c3xX14xX15cxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a0xX2dxX7axX17bxXaxX12xX0xX7xXexX18xX2dxX14xX15xX12xX16cxX19xXadxX4xX3xX454xX1xX5axX14xX15xX3xX1xX2dxX2cxX14xX15xX3xX45exX3xXddxX10xX14xX10x9b79xX19xX10xX5xX6xX0xX68xX7xXexX18xX2dxX14xX15xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a0xX2dxX7axX17bxXaxX12xa5c6xXdxX3c3xX14xX3xX100xX19xX6xX14xX3xXa5xX9exX14xX3xX1dxXbaxX14xX3xXa5xXedxX3xXddxX10xX14xX10xXbc7xX19xX10xX5xX6xX10axX3xXbxX1xX510xXexX3xX14xX15xX20xX14xX3xX1dxXdxX3c3xX14xX3xX5ddxX6xX14xX7axX10xX18xX3xX4xX1xX2dxX3xX9cxXdxX9exXexX10axX3xXcxX7exX14xX15xX3xXexX1xX65xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX454xX1xb5b7xX14xX15xX3xXa5xXabdxX14xX1xX3xX1dxX3axXdxX3xX14xX15xX39xXcdxXdxX3xXa5xXd1xX14xX15xX3xX4xXbaxXbxX3xXd9xX15xX6xX3xX18xX563xX14xX15xX3xXaxX88xX89xX3xXa5xX53dxX14xX15xX3xX1dxXedxX3xXbxX1xXbexX6xX3xX14xX15xX39xXcdxXdxX3xX7axX43xX14xX3xXddxX10xX14xX10xXbc7xX19xX10xX5xX6xXaxX3xX1dxX1exX3xX18xX563xX14xX15xX3xd655xX6xX7xX1xXdxX14xX15xXexX2dxX14xX3xX1axX19xX65xX14xX3xXa5xX39xX6xX3xX1xX1exX14xX15xX3xX1dxXdxX36xX14xX3xXexX18xX724xX3xX14xX1xX43xX14xX3xXa5xX3exX2dxX3xX1dxX1exX2dxX3xXddxX10xX14xX10xXbc7xX19xX10xX5xX6xX15cxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a0xX2dxX7axX17bxXaxX12xXddxXedxX3xXbxX1xX542xX14xX3xX1axX49fxX14xX1xX10axX3xXcxX7exX14xX15xX3xXexX1xX65xX14xX15xX3xX24xX19xXexXdxX14xX3xX14xX1xXbaxX14xX3xX1axX3exX14xX1xX3xX1dxX3axXdxX3xXcxX7exX14xX15xX3xXexX1xX65xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX18xX563xX14xX15xX10axX3xX9cxXbaxXexX3xX454xb2afxX3xX7xX4exX3xX4xX6xX14xX3xXexX1xXdxX36xXbxX3xX9cxX3c3xX14xX3xX14xX15xX2dxX1exXdxX3xX14xX1exX2dxX3xX1dxX1exX2dxX3xXexX49fxX14xX1xX3xX1xX49fxX14xX1xX3xX14xXadxXdxX3xX9cxXadxX3xX4xX5axX6xX3xXddxX10xX14xX10xXbc7xX19xX10xX5xX6xX3xXa5xXedxX19xX3xXexX510xX4xX3xXa5xXadxX14xX15xX3xXexXdxX3c3xX19xX3xX4xX4exX4xX3xXa5xX9exX14xX3xXexX18xXdxX13dxX14xX3xX1dxX107xX14xX15xX3xX4xX1xXbaxX1axX3xX7axX53dxXexX3xX454xX1xX5axX14xX15xX3xX1xX2dxX2cxX14xX15xX3xX45exX3xX100xX19xX65xX4xX3xX15xXdxX6xX3xX88xX89xX3xXbeaxX6xXexXdxX14xX1xX3xX14xX1exX17bxX15cxX3xXaxX16cxX1xX4a3xX3xX14xX15xX39xXcdxXdxX3xX7axX43xX14xX3xXddxX10xX14xX10xXbc7xX19xX10xX5xX6xX3xX1axX3axXdxX3xX4xX4bxX3xX100xX19xX17bxXedxX14xX3xX100xX19xX17bxX9exXexX3xXa5xXabdxX14xX1xX3xXexX39xX63fxX14xX15xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX5axX6xX3xXa5xXbaxXexX3xX14xX39xX3axX4xX3xX1xX107xXaxX10axX3xXcxX7exX14xX15xX3xXexX1xX65xX14xX15xX3xX24xX19xXexXdxX14xX3xX14xX4bxXdxX3xX1dxX3axXdxX3xX14xX15xX39xXcdxXdxX3xXa5xXd1xX14xX15xX3xX4xXbaxXbxX3xX88xX89xX15cxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a0xX2dxX7axX17bxXaxX12xXd9xX15xX2dxX1exXdxX3xX4xX510xX4xX3xX1dxXbaxX14xX3xXa5xXedxX3xX14xX4bxX14xX15xX3xX14xX3c3xX19xX3xXexX18xX3c3xX14xX10axX3xX1xX6xXdxX3xX14xX1xX1exX3xX5xXa6xX14xX1xX3xXa5xX3exX2dxX3xXd9xX15xX6xX3xX88xX89xX3xX4xX452xX14xX15xX3xXexX1xX2cxX2dxX3xX5xX19xX31xX14xX3xX1xX1exX14xX15xX3xX5xX2dxX3exXexX3xX1dxXbaxX14xX3xXa5xXedxX3xX100xX19xX65xX4xX3xXexX9exX3xX1xX6xXdxX3xX9cxX3c3xX14xX3xX4xX832xX14xX15xX3xX100xX19xX6xX14xX3xXexX43xX1axX10axX3xXexX18xX2dxX14xX15xX3xXa5xX4bxX3xX4xX4bxX3xX1dxXbaxX14xX3xXa5xXedxX3x11dabxX454xX18xX6xXdxX14xX10xX10axX3xX1dxXedxX3xX9cxX510xX2dxX3xX4xX510xX2dxX3xXa5xXdxXedxX19xX3xXexX18xX6xX3xX14xX15xX1xXdxX3xX1dxXbaxX14xX3xXd9xX15xX6xX3xX4xX6xX14xX3xXexX1xXdxX36xXbxX3xX9cxX542xX19xX3xX4xX75dxX3xX88xX89xX3xX14xX481xX1axX3xX22dxX198xX2xX197xX10axX3xX4xX452xX14xX15xX3xX14xX1xX39xX3xX1dxXedxX3xX100xX19xX6xX14xX3xX1xX36xX3xX15xXdxX461xX6xX3xXc90xX6xX7xX1xXdxX14xX15xXexX2dxX14xX3xX1dxX1exX3xX88xX2dxX7xX4xX2dxX180xX15cxX0xX68xXbxX12xX0xX7axXdxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7axX18xX10xX5xX6xXexX10xX7axXaxX12xX0xX7xXexX18xX2dxX14xX15xX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxX3c3xX14xX3xX100xX19xX6xX14xX185xX0xX68xX7xXexX18xX2dxX14xX15xX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1faxXexX1xX19xX1axX9cxX1faxX6xX14xX7axX1faxX7xX6xXbxX2dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd9xX15xX6xX3xXexXdxX9exXexX3xX5xXadxX3xX1dxXedxX3xX7xX53dxX4xX3xX1axX3exX14xX1xX3xX100xX19xX43xX14xX3xXa5xXadxXdxX3xe179xX1xXdxX36xX14xX3xXa5xX3exXdxX4dexX3xX1dxX1exX3xXfd1xX7xXb24xX14xX3xX7xX1exX14xX15xX3xXexX510xX4xX3xX4xX1xXdxX9exX14xX4dexXaxX3xX1xX18xX10x12340xX9xXaxX68xX1dxX19xX1faxX454xX1xXdxX68xX14xX15xX6xX1faxXexXdxX10xXexX1faxX5xX2dxX1faxX1dxX10xX1faxX7xX19xX4xX1faxX1axX6xX14xX1xX1faxX100xX19xX6xX14xX1faxX7axX2dxXdxX1faxX1xXdxX10xX14xX1faxX7axX6xXdxX1faxX1dxX6xX1faxX7xX6xX14xX1faxX7xX6xX14xX15xX1faxXexX6xX4xX1faxX4xX1xXdxX10xX14xX68xX2xX197xX189xX197xX187xX233xX15cxX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX15xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX68xX1axX10xX7axXdxX6xX68xX2xX22dxX198xX68xX14xX10xX180xX7xX68xX2xX189xX2xX198xX68xX222xX222xX7axX22dxX2xX233xX2xX222xX187xX197xXexX188xX22dxX187xX188xX5xX22axX1faxX2xX198xX187xX7axX22dxX2xX22dxX2xX197xX22dxX2xXexX2xX189xX187xX197xX5xX2xX15cxX238xXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX3xX20xX14xX15xX3xX24xX19xXexXdxX14xX3xXexX1xX2cxX2dxX3xX5xX19xX31xX14xX3xX1xXdxX36xXbxX3xX39xX3axX4xX3xX1xX3exXexX3xX14xX1xX43xX14xX3xX1axX3axXdxX3xX4xX4bxX3xX7xX4exX3xXexX1xX6xX1axX3xX15xXdxX6xX3xX4xX5axX6xX3xXcxX18xX19xX14xX15xX3xX63xX19xX65xX4xXaxX3xX68xX12xX0xX68xX6xX12xX0xX7axXdxX1dxX12xX0xX7xXexX18xX2dxX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd9xX15xX6xX3xXexXdxX9exXexX3xX5xXadxX3xX1dxXedxX3xX7xX53dxX4xX3xX1axX3exX14xX1xX3xX100xX19xX43xX14xX3xXa5xXadxXdxX3xXfd1xX1xXdxX36xX14xX3xXa5xX3exXdxX4dexX3xX1dxX1exX3xXfd1xX7xXb24xX14xX3xX7xX1exX14xX15xX3xXexX510xX4xX3xX4xX1xXdxX9exX14xX4dexXaxX3xX1xX18xX10xXff8xX9xXaxX68xX1dxX19xX1faxX454xX1xXdxX68xX14xX15xX6xX1faxXexXdxX10xXexX1faxX5xX2dxX1faxX1dxX10xX1faxX7xX19xX4xX1faxX1axX6xX14xX1xX1faxX100xX19xX6xX14xX1faxX7axX2dxXdxX1faxX1xXdxX10xX14xX1faxX7axX6xXdxX1faxX1dxX6xX1faxX7xX6xX14xX1faxX7xX6xX14xX15xX1faxXexX6xX4xX1faxX4xX1xXdxX10xX14xX68xX2xX197xX189xX197xX187xX233xX15cxX1xXexX1axXaxX12xXd9xX15xX6xX3xXexXdxX9exXexX3xX5xXadxX3xX1dxXedxX3xX7xX53dxX4xX3xX1axX3exX14xX1xX3xX100xX19xX43xX14xX3xXa5xXadxXdxX3xXfd1xX1xXdxX36xX14xX3xXa5xX3exXdxX4dexX3xX1dxX1exX3xXfd1xX7xXb24xX14xX3xX7xX1exX14xX15xX3xXexX510xX4xX3xX4xX1xXdxX9exX14xX4dexX0xX68xX6xX12xX0xX68xX7xXexX18xX2dxX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7axXaxX12xX3a0xXadxX3xXexX18xX39xX45exX14xX15xX3xX63xX19xX65xX4xX3xXbxX1xXb57xX14xX15xX3xXd9xX15xX6xX3xX5ddxX1xX2dxXdxX15xX19xX3xXa5xXa6xX3xXexXdxX9exXexX3xX5xXadxX3xX1dxXedxX3xX7xX53dxX4xX3xX1axX3exX14xX1xX3xX4xX5axX6xX3xX100xX19xX43xX14xX3xXa5xXadxXdxX3xXd9xX15xX6xX3xX4xX452xX14xX15xX3xX14xX1xX39xX3xX14xX1xX461xX14xX15xX3xX1dxX452xX3xX454xX1xXbexX3xXexX65xXdxX3xXexX43xX14xX3xX1axX1exX3xX14xX39xX3axX4xX3xX14xX1exX17bxX3xX7xX45exX3xX1xX461xX19xX3xXexX18xX2dxX14xX15xX3xX9cxX1exXdxX3xXbxX1xX510xXexX3xX9cxXdxX13dxX19xX3xX14xX15xX1exX17bxX3xX2xX2xX68xX188xX15cxX0xX68xXbxX12xX0xX68xX7axXdxX1dxX12xX0xX68xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd9xX15xX6xX3xX4xX2cxX14xX1xX3xX9cxX510xX2dxX3xXexX18xXdxX13dxX14xX3xX454xX1xX6xXdxX3xXexX3c3xX14xX3xX5xX75dxX6xX3xX4xX4bxX3xXexX542xX1axX3xX9cxX528xX14xX3xX9cxX6xX2dxX3xXexX18xX832xX1axX3xX4xX1xX43xX19xX3x117b2xX19xXaxX3xX1xX18xX10xXff8xX9xXaxX68xX1dxX19xX1faxX454xX1xXdxX68xX14xX15xX6xX1faxX4xX6xX14xX1xX1faxX9cxX6xX2dxX1faxXexX18xXdxX10xX14xX1faxX454xX1xX6xXdxX1faxXexX10xX14xX1faxX5xX19xX6xX1faxX4xX2dxX1faxXexX6xX1axX1faxX9cxX6xX14xX1faxX9cxX6xX2dxX1faxXexX18xX19xX1axX1faxX4xX1xX6xX19xX1faxX6xX19xX68xX2xX197xX189xX188xX233xX222xX15cxX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX15xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX68xX1axX10xX7axXdxX6xX68xX2xX22dxX198xX68xX14xX10xX180xX7xX68xX2xX189xX198xX189xX68xX2xX198xX22axX7axX22dxX22dxX22dxX188xX187xX22dxX22dxXexX22axX2xX22dxX5xX22dxX1faxXexX10xX14xX1faxX5xX19xX6xX15cxX238xXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX3xX20xX14xX15xX3xX24xX19xXexXdxX14xX3xXexX1xX2cxX2dxX3xX5xX19xX31xX14xX3xX1xXdxX36xXbxX3xX39xX3axX4xX3xX1xX3exXexX3xX14xX1xX43xX14xX3xX1axX3axXdxX3xX4xX4bxX3xX7xX4exX3xXexX1xX6xX1axX3xX15xXdxX6xX3xX4xX5axX6xX3xXcxX18xX19xX14xX15xX3xX63xX19xX65xX4xXaxX3xX68xX12xX0xX68xX6xX12xX0xX7axXdxX1dxX12xX0xX7xXexX18xX2dxX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd9xX15xX6xX3xX4xX2cxX14xX1xX3xX9cxX510xX2dxX3xXexX18xXdxX13dxX14xX3xX454xX1xX6xXdxX3xXexX3c3xX14xX3xX5xX75dxX6xX3xX4xX4bxX3xXexX542xX1axX3xX9cxX528xX14xX3xX9cxX6xX2dxX3xXexX18xX832xX1axX3xX4xX1xX43xX19xX3xX12fcxX19xXaxX3xX1xX18xX10xXff8xX9xXaxX68xX1dxX19xX1faxX454xX1xXdxX68xX14xX15xX6xX1faxX4xX6xX14xX1xX1faxX9cxX6xX2dxX1faxXexX18xXdxX10xX14xX1faxX454xX1xX6xXdxX1faxXexX10xX14xX1faxX5xX19xX6xX1faxX4xX2dxX1faxXexX6xX1axX1faxX9cxX6xX14xX1faxX9cxX6xX2dxX1faxXexX18xX19xX1axX1faxX4xX1xX6xX19xX1faxX6xX19xX68xX2xX197xX189xX188xX233xX222xX15cxX1xXexX1axXaxX12xXd9xX15xX6xX3xX4xX2cxX14xX1xX3xX9cxX510xX2dxX3xXexX18xXdxX13dxX14xX3xX454xX1xX6xXdxX3xXexX3c3xX14xX3xX5xX75dxX6xX3xX4xX4bxX3xXexX542xX1axX3xX9cxX528xX14xX3xX9cxX6xX2dxX3xXexX18xX832xX1axX3xX4xX1xX43xX19xX3xX12fcxX19xX0xX68xX6xX12xX0xX68xX7xXexX18xX2dxX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7axXaxX12xXd9xX15xX6xX3xX4xX4bxX3xXexX1xX13dxX3xX9cxX19xXadxX4xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xXexX18xXdxX13dxX14xX3xX454xX1xX6xXdxX3xX4xX510xX4xX3xXexX3c3xX14xX3xX5xX75dxX6xX3xX4xX4bxX3xX454xX1xX2cxX3xX14xX481xX14xX15xX3xXexXbaxX14xX3xX4xX20xX14xX15xX3xXexX2dxX1exX14xX3xX9cxXadxX3xX5xXa1cxX4xX3xXa5xXabdxX6xX3xX4xX1xX43xX19xX3xX12fcxX19xX3xX14xX9exX19xX3xX88xX89xX3xXexX18xXdxX13dxX14xX3xX454xX1xX6xXdxX3xX14xX1xX461xX14xX15xX3xX1dxX452xX3xX454xX1xXbexX3xX14xX1xX39xX3xX1dxX31xX17bxX3xXexX18xX2dxX14xX15xX3xX454xX1xX19xX3xX1dxX4exX4xX10axX3xX709xX3exXdxX3xX7xX53dxX3xXd9xX15xX6xX3xXexX3exXdxX3xX88xX89xX3xX700xX14xX6xXexX2dxX5xX17bxX3xX700xX14xXexX2dxX14xX2dxX1dxX3xX4xX1xX2dxX3xX9cxXdxX9exXexX3xXexX18xX2dxX14xX15xX3xX9cxX1exXdxX3xXbxX1xX510xXexX3xX9cxXdxX13dxX19xX3xXexX3exXdxX3xXcxX18xX19xX14xX15xX3xXexX43xX1axX3xX5ddxXexXdxX1axX7xX2dxX14xX3xX45exX3xXc90xX6xX7xX1xXdxX14xX15xXexX2dxX14xX3xX8bxX15cxX16cxX15cxX0xX68xXbxX12xX0xX68xX7axXdxX1dxX12xX0xX68xX5xXdxX12xX0xX68xX19xX5xX12xX0xX7axXdxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX18xXaxX12xX0xX68xX7axXdxX1dxX12xX0xX68xX7axXdxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5ddxX2dxX19xX18xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX389xX10xX19xXexX10xX18xX7xX68xX8bxX6xX14xXexX18xXdxX0xX68xXbxX12