Chè Hà Tĩnh đạt sản lượng chè búp tươi cao nhất từ trước đến nay
(Baohatinh.vn) - Với 6.800 tấn chè búp tươi, đến thời điểm này, sản lượng của Công ty CP Chè Hà Tĩnh đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay.
9bf2xa462xbb21xcc3ex108caxdcf2x12157xd341x11875x9d4bxb018xa9e7xbea4xb6a2xa6d0xc667xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxef11xb7cexfb52xXexX0xdca3xXaxX17xX18xX19xXexX0xb7e7xa773xX19xf1d8xXexX0xXaxf51dxX9xde4dxXdxX18xe7c0xX2fxf4cfx108bexfd5cxX5xb42dxXbxXdxX17xX32xXexX4xXaxdd4cxX9xc2a7xfda9xX9xX5x10ef0xe893xXaxX9xcdd6x11428xXbxX9xX2fx119bexX44xX9xXdx9c03xc80dxX44xc6fexX9xX2cxXaxX3dxX9xX23x1233fxX33xX9xXbxX50x10548xX35xX9xX2cxX18xX24xX9xX44xXaxbf99xXbxX9xXbx9d58xX9xXbx11407xX50x10a80xX2cxX9xX47xf5aaxX44xX9xX44xX18xX26xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3fxX17xX18xX19xX32xXex100fbxX71xX35xX9xa27bxf66dxa943xb5e0xX98xX9xXbxX68xX44xX9xX2cxXaxX3dxX9xX23xX5axX33xX9xXbxX50xX5fxX35xb5b6xX9xX47xX75xX44xX9xXbxXaxa2a9xX35xX9xX47xX35xbb92xXcxX9xX44xX40xX26xXabxX9xX2fxX4cxX44xX9xXdxX50xX51xX44xX53xX9xX2cxf58dxX18xX9xX4x10514xX44xX53xX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX4xXaxX3dxX9xX3fxX40xX9xX5xX43xX44xXaxX9xX47xfccdxX9xX47xX48xXbxX9xXcxe6a2xX2cxX9xX2cxX18xX24xX9xX44xXaxX68xXbxX9xXbxX6cxX9xXbxX6fxX50xX71xX2cxX9xX47xX75xX44xX9xX44xX18xX26xX96xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x10817xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xef23xXbxdd9dxX18xXdxX35xX53xX44xd447xX9xX2cxX17xX44xXbxX17xX6fxd4c9xX32xXexX0xX35xXcxX53xX9xX2fxX6fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX130xX1cxX1cxX35xX96xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX96xf2f8xX44xX1cxX44xX17xb34exX2fxX1cxX2axa32exf3ddxX98xX1cxX161xX161xX19xe976xd1c6xX98xX162xX95xX2axX98xXbxX168xX169xX97xX162xXdxX98xX96xc9ddxX33xX53xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX15dxX35xX19xXbxXaxX130xX95xX98xX98xX33xX128xX138xXaxX17xX35xX53xXaxXbxX130xe7c1xX95xX161xX33xX128xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX17xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX44xXaxX9xX19xX18xXbxX9xX2fxX18xX44xX9xXdx11907xX24xX44xX53xX9xX2cxXaxX17xX9xX23xX1b7xX33xX9xXbxX1b7xX24xX35xX9xX2cxX18xX24xX9xX44xXaxX18xXbxX9xXbxX1b7xX9xXbxX6fxX1b7xX24xX2cxX9xX19xX17xX44xX9xX44xX18xX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX128xXbxX12axX18xXdxX35xX53xX44xX130xX9xX177xX1b7xX2fxXbxX35xde8axX26xX138xX32xXexfecex9e0fxX35xX9xX2cxXaxX3dxX9xX2fxX4cxX44xX9xX128xX1b7xX68xXbxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxX35x9cc9xX1b7xX9xX2cxXaxX1b7xdedfxX44xX9xX91xX35xX17xXbx10e8ax10e1cxX33xX9xX2cxXcbxX18xX9xX4xXcfxX44xX53xX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX4xXaxX3dxX9xX3fxX40xX9xX5xX43xX44xXaxX9xXbxX48xX35xX9xd9d2xbd11xX9xX5xXaxX50xX51xX44xX53xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX119xX24xX19xX26xX32xXexce15x12117xXcxX9xX169xX98xX2axX161xXabxX9xX4xXcfxX44xX53xX9xXbxX26xX9xX47xXe6xX9xX2fxX4cxX44xX9xX128xX1b7xX68xXbxX9xcb20xXaxX24xX4cxX44xX53xX9xX2axX96xX95xX98xX98xX9xXbxX68xX44xX9xX2cxXaxX3dxX9xX23xX5axX33xX9xX29fxXaxXcfxXabxX9xX128xX1b7xX68xXbxX9xX29fxXaxX239xX1b7xX9xX29fxXaxX24xX4cxX44xX53xX9xX2axX96xX162xX98xX98xX9xXbxX68xX44xX9xX2cxXaxX3dxX9xX2cxc657xX2cxX9xXdxX24xX48xX35xX96xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX119xX24xX19xX26xX32xXexX263xX35xXcxX9xX44xX53xX48xX2cxXaxX9xX128xX1b7xX68xXbxX9xX29fxXaxX239xX1b7xX9xX44xX282xXcxX9xX169xX98xX2axX161xX9xX2cx12367xX44xX53xX9xX47xX48xXbxX9xX2cxX18xX24xX9xX44xXaxX68xXbxX9xXbxX6cxX9xXbxX6fxX50xX71xX2cxX9xX47xX75xX44xX9xX44xX18xX26xXabxX9xX158xX71xX35xX9xX29fxXaxX24xX4cxX44xX53xX9xX196xXabxX97xX9xXbxX6fxX35xc1b5xX1b7xX9x11afbx9c34xX2xXabxX9xX23xf9c9xX44xX53xX9xX2axX169xX95xXabxX95xX161xbdcdxX9xX2fxX24xX9xX158xX71xX35xX9xX44xX282xXcxX9xX169xX98xX2axX95xXabxX9xX19xX24xX18xX44xXaxX9xXbxXaxX1b7xX9xX50xX71xX2cxX9xX47xX48xXbxX9xX97xX162xX9xXbxe7b9xX9xX47xX21cxX44xX53xX96xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxX23xXdxX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX15dxX35xX19xXbxXaxX130xX9xX95xX2axX98xX33xX128xX138xX9xX23xX18xX2cxX29fxX53xX6fxX24xX1b7xX44xX19xX12axX2cxX24xXdxX24xX6fxX130xX9x9d31xX19xX162xX17xe1a9xX216xX162xX138xX9xXcxX18xX6fxX53xX35xX44xX12axXdxX17xX216xXbxX130xX9xX18xX1b7xXbxX24xX138xX9xXcxX18xX6fxX53xX35xX44xX12axX6fxX35xX53xXaxXbxX130xX9xX18xX1b7xXbxX24xX138xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX6fxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX53xX9xX2fxX6fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX130xX1cxX1cxX35xX96xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX96xX158xX44xX1cxX44xX17xX15dxX2fxX1cxX2axX161xX162xX98xX1cxX161xX161xX19xX168xX169xX98xX162xX95xX2axX98xXbxX161xX95xX161xX161xXdxX2axX96xX177xX33xX53xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX15dxX35xX19xXbxXaxX130xX95xX98xX98xX33xX128xX138xXaxX17xX35xX53xXaxXbxX130xX168xX98xX196xX33xX128xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX17xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX44xXaxX9xX19xX18xXbxX9xX2fxX18xX44xX9xXdxX1b7xX24xX44xX53xX9xX2cxXaxX17xX9xX23xX1b7xX33xX9xXbxX1b7xX24xX35xX9xX2cxX18xX24xX9xX44xXaxX18xXbxX9xXbxX1b7xX9xXbxX6fxX1b7xX24xX2cxX9xX19xX17xX44xX9xX44xX18xX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX6fxXexX0xXbxX6fxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX128xXbxX12axX18xXdxX35xX53xX44xX130xX9xX177xX1b7xX2fxXbxX35xX216xX26xX138xX32xXexX119xce94x11151xX9xX2xafd1xX9xX2ddxX44xX9xX7xXaxX2ddxXbxX9xXbxX6fxX35xXb8xX44xX9xX44xXcfxX44xX53xX9xX44xX53xXaxX35xX34dxX33xX9xX3fxX40xX9xX5xX43xX44xXaxX9xXbxX6fxX18xX24xX9xX53xX35xX68xX26xX9xX2cxXaxXedxX44xX53xX9xX44xXaxc1acxX44xX9xX91xX35xX17xXbxX240xX241xX7xX9xX2cxXaxX24xX9xX162xX98xX169xXabxX3d4xX98xX196xX9xXaxX18xX9xXbxX48xX35xX9xX168xX9xX158xcb41xX44xX53xX9xX2fxX4cxX44xX9xX128xX1b7xX68xXbxX9xXbxXaxX1b7xbda9xX2cxX9xX196xX9xX128xe724xX9xX44xX53xXaxX35xX34dxX33xX9xX2cxXaxX3dxX96xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX119xX24xX19xX26xX32xXexX196xX9xX128xX570xX9xX44xX53xXaxX35xX34dxX33xX9xXbxXaxX1b7xX56axX2cxX9xX4xXcfxX44xX53xX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX4xXaxX3dxX9xX3fxX40xX9xX5xX43xX44xXaxX9xX158xX6cxX18xX9xX47xX50xX51xX2cxX9xX2cxX68xX33xX9xX2cxXaxXedxX44xX53xX9xX44xXaxX539xX44xX9xX2fxX4cxX44xX9xX128xX1b7xX68xXbxX9xXbxXaxX17xX24xX9x1066bxX1b7xX26xX9xXbxX6fx11bb6xX44xXaxX9xXbxXaxX503xX2cxX9xXaxX40xX44xXaxX9xX2fxX4cxX44xX9xX128xX1b7xX68xXbxX9xX44xXcfxX44xX53xX9xX44xX53xXaxX35xX34dxX33xX9xXbxa8c6xXbxX9xd4d8xX91xX35xX17xXbxX240xX241xX7xa2bdxX96xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX119xX24xX19xX26xX32xXexX5xX6fxX50xX71xX2cxX9xX47xb3adxXabxX9xX2xX503xX9xX2ddxX44xX9xX7xXaxX2ddxXbxX9xXbxX6fxX35xXb8xX44xX9xX44xXcfxX44xX53xX9xX44xX53xXaxX35xX34dxX33xX9xX3fxX40xX9xX5xX43xX44xXaxX9xX47xXe6xX9xXax118eexX9xXbxX6fxX51xX9xX44xX53xX50xXb3xX35xX9xX19xd858xX44xX9xXbxX48xX35xX9xX2cxX2ddxX2cxX9xX128xX570xX9xX44xX53xXaxX35xX34dxX33xX9xX2cxXaxX3dxX9xX169xX98xX1cxX168xXabxX9xX5xX66dxX26xX9xX351xX5fxX44xX9xX158xX40xX9xX2axX169xX1cxX3d4xX9xXbxXaxX503xX2cxX9xXaxX35xX34dxX44xX9xX2fxX4cxX44xX9xX128xX1b7xX68xXbxX9xX2cxXaxX3dxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX5e1xX1b7xX26xX9xXbxX6fxX5e7xX44xXaxX9xX91xX35xX17xXbxX240xX241xX7xX96xX9xX2xX503xX9xX2ddxX44xX9xX2cxX318xX44xX53xX9xX47xXe6xX9xXaxX660xX9xXbxX6fxX51xX9xX158xd5f8xX9xX53xX35xX60bxX44xX53xXabxX9xX33xXaxX66dxX44xX9xX23xX634xX44xXabxX9xXbxXaxX1b7xX60bxX2cxX9xX23xX4cxX24xX9xX158xX34dxX9xXbxXaxX503xX2cxX9xX158xX539xXbxX130xX9xXbxX539xX33xX9xXaxX1b7xX68xX44xX9xX29fxb683xX9xXbxXaxX1b7xX539xXbxX9xXbxX6fxX21cxX44xX53xX9xX158xX40xX9xX2cxXaxX282xXcxX9xX2fxX634xX2cxX9xX2cxXaxX3dxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxX35xX233xX1b7xX9xX2cxXaxX1b7xX239xX44xX9xX91xX35xX17xXbxX240xX241xX7xX138xX9xX47xf08fxX1b7xX9xXbxX50xX9xXaxX48xX9xXbxX74dxX44xX53xX9xX33xXaxdcd0xX2cxX9xX158xX75dxX9xX2fxX4cxX44xX9xX128xX1b7xX68xXbxX9xX2cxXaxX3dxXabxX9xXbxd13dxX9xX2cxXaxXedxX2cxX9xXax10ceexX2cxX9xXbxX539xX33xX9xX29fxX35xX44xXaxX9xX44xX53xXaxX35xX34dxXcxX9xXbxX48xX35xX9xX2cxX2ddxX2cxX9xX47xf9fexX18xX9xX33xXaxX50xX5fxX44xX53xX9xX29fxXaxX2ddxX2cx10efcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX119xX24xX19xX26xX32xXexX4xXcfxX44xX53xX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX4xXaxX3dxX9xX3fxX40xX9xX5xX43xX44xXaxX9xX47xX18xX44xX53xX9xXbxX570xX2cxXaxX9xX2cxX503xX2cxX9xXcx10bcfxX9xX6fxX56axX44xX53xX9xX19xX35xX34dxX44xX9xXbxX570xX2cxXaxX9xX2cxXaxX3dxX9xX47xX50xX51xX2cxX9xXbxX6fxX21cxX44xX53xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxX35xX233xX1b7xX9xX2cxXaxX1b7xX239xX44xX9xX91xX35xX17xXbxX240xX241xX7xX9xX44xXaxX356xXcxX9xXcxX18xX44xX53xX9xX47xX75xX44xX9xX2fxX4cxX44xX9xX33xXaxX239xXcxX9xXbxX60bxXbxX9xX44xXaxX68xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX44xX53xX50xXb3xX35xX9xXbxX35xX233xX1b7xX9xX19xX55axX44xX53xX96xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX6fxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX241xX1b7xXbxXaxX24xX6fxX32xXexX241xX44xXaxX9xX3fxX24xX40xX35xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Anh Hoài