Tố Hữu, nhà thơ viết hay nhất về Bác Hồ
(Baohatinh.vn) - Trong đời mỗi nhà thơ Việt Nam ai cũng có ít nhất một lần viết về Bác, ai cũng có những câu thơ hay về Bác. Và có lẽ, Tố Hữu là nhà thơ viết về Bác hay nhất.
8bf5x9465x10bb0x9c58xa922x1295fxd52dxc1f7xfd1ex9deaxX8xddf5xa083xbf81xc5ecx8ceaxda39xX2xX1xc148xfafbxXexc7b6xXexX15xX4xX12x13b33x103ecxXexX12xX2xX12xX6x90a4xXexa5f4xX7xc740xX4xXcxXdxXexfe98xX2xX25xX8xX12xXexX5xX1axX6xXcxe565x104b5xXbxfc07xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX12xX1axX1bxXexX21xX35xX12xX25xb1d0xXexX5xX1axX35xX12xX21xX35xX12xXbxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bx12e07xX1axX1xX4cxXbxX37xa97axe849xX4xbd1dx93a8x11c7ex11cbbxX4xX15xef6cxX71xX4xX6bx9e5dxX6exX4xX6bx11dedx12009x13ae2xX4x1118fxX6cxX6bxf16axX4xX6bxX80xX7axX4xfeb9xX80xc3ccxX4xX86x96dcxX4xX80x112ccx13040xX4xc1eax102a7x1368axX15xX71xX93xX15xb347x13480xX71xX4xXexX4xX92xX93xX15xX71xX93xX99xX71xX99xX71xae34xX0xX93xX1bxX37xX0xX93xX1xX2xX3xX37xX0xX93xX1xX2xX3xX37xX0xX13xX15xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX86xX2xX12xX6xX21xXbxX37xX86xfdc6xX4xX80xb589xXcxae8cxX4xX35xX13xf67fxX4xX12xX13x105f6xX4xX3xX2x139ffxX12xX4xX13xX7xX4cxX4xX35xX13x1263fxX12xX4xX3xa891xX4xX62x11e48xX5xX4xX80x8f0dxX0xX93xX13xX15xX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX80xX21xX7xX1xXbxX37xX86xX25xX1axX35xf3cbxX4x13963x9793xX2xX4xX34x1265bxX2xX4xX35xX13xXd5xX4xX12xX13xXd9xX4xed12xX2xd409xX12xX4xX6bxX7xX34xX4xX7xX2xX4xX5x100c9xX35xX10cxX4xX5x9addxX4x10b1exX12xX4xX35xX13xXe6xX12xX4xX34xbb66xX12xX4xX6xa2cdxX35xX4xX3xX2xXddxX12xX4xX3xXeaxX4xX62xXedxX5xXd1xX4xX7xX2xX4xX5xX12bxX35xX10cxX4xX5xX130xX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX5x117c6xXcxX4xX12xX13xXd9xX4xX13xX7xX4cxX4xX3xXeaxX4xX62xXedxX5xab9cxX4xX11exXd5xX4xX5xX130xX4xX6x8f52xXd1xX4xX86xXccxX4xX80xXcfxXcxX4xX6xXd5xX4xX35xX13xXd5xX4xX12xX13xXd9xX4xX3xX2xXddxX12xX4xX3xXeaxX4xX62xXedxX5xX4xX13xX7xX4cxX4xX35xX13xXe6xX12xX172xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX0xX2xX34xX10cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xeb5axX21xX35xX12xX21xX25xXbxX4xX8xX12xX4cxX6xX21xXaxXbxXfxX2xX1xX12xX13xee73xX4x956fxX15xe7ccxX1bx11af5xc2d6xX4xX13xX21xX2xX10cxX13xX12xX1dbxX4xX92xX15xX71xX1bxX1e1xX1e2xXbxX4xX8xX25xX5xXaxXbxX13xX12xX12xX1bxX1dbxX93xX93xX2xX172xX23xX7xX1axX13xX7xX12xX2xX35xX13xX172xX3xX35xX93xX35xX21xXfxX8xX93xX99xX71xbd4bxX98xX93xe1a1xX71xX1xX1ddxX99xX216xX71xX216xX99xX219xX12xX1ddxX99xX15xX99xX6x118bcxXexX25xX21xX1xX8xX3xX35xXexX13xX1axX5xX13xX2xX34xX2xX35xX13xXexX216xX1dfxX172xedd7xX1bxX10cxXbxX4xX7xX6xX12xXaxXbxX86xXccxX4xX80xXcfxXcxXd1xX4xX35xX13xXd5xX4xX12xX13xXd9xX4xX3xX2xXddxX12xX4xX13xX7xX4cxX4xX35xX13xXe6xX12xX4xX3xXeaxX4xX62xXedxX5xX4xX80xXf1xXbxX4xXfxX2xX1xX12xX13xXaxXbxX1ddxX15xX1dfxXbxX4xX13xX21xX2xX10cxX13xX12xXaxXbxX92xX15xX71xXbxX4xX93xX37xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX1c7xX7xX1bxX12xX2xX1axX35xXbxX37x12cb1xX6bxX10cxaa6bxX10fxX2xX4xX35xX10cxXf1xX2xX4xX10exX130xX4xX3xefbaxX2xX4xX5xX161xX4cxX4xX5xX13xe386xX4xX10ex8ebcxX93xX4xX11ex119bdxX5xX13xX4xX10exX2a8xX10fxX35xX10cxX4xX10exX2xXd1xX4xX12xfa30xX35xX10cxX4xX23xX2a8xX2b5xX5xXd1xX4xX12xX2d4xX35xX10cxX4xX10cxX2xX10fxf87exX4xX91xX86xXccxX4xX80xXcfxXcxXa7xX172xX4x116d3xX35xX13xX4xX12xX2a8xX4xX6xX2xX120xXcxX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37x133aexX4cxX4xX6xXd5xX4xX35xX13xX10fxX4xX35xX13xXd5xX4xX12xX13xXd9xX4xX5xX130xX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX12xX13xXcx9f0exX35xX4xX6xd384xX2xX4xX25xX2x11af7xX35xX10cxX1dbxX4xb9c1xXd5xX4xX35xX10cxX2a8xX10fxX2xX4xX10exX2a8xX334xX5xX4xX10cxX13fxX35xX4xX10cxX12bxX2xX4xX3xX2b5xX2xX4xX62xXedxX5xX4xX80xXf1xX4xX12xX25xX1axX35xX10cxX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX35xX10cxXd5xX4cxX4xX12xX25xX339xX35xX4xX5xX13xX2xXddxX35xX4xXdxX13xXcxX4xX11exX2xX120xX12xX4xX62xb1d2xX5xX4xX3xXd5xX4xX8xX7xXcxX4xX35xXd5xX4cxX4xX3xXeaxX4xX80xXd5xX4xX6bxX13bxX2xX1e2xX4xb075xX35xX10cxX4xX6xXd5xX4xX35xX10cxX2a8xX10fxX2xX4xX10exe18exX34xX4xX35xX13xX330xX35xX4xX12xX25xc413xX35xX10cxX4xX12xX25xXedxX5xX13xX4xX5xX39exX35xX10cxX4xX12xXedxX5xX4xX12xX2a8xX4xX12xX2a8x11b32xX35xX10cxX4xX5x107e1xX7xX4xce76xX3acxX35xX10cxX4xX35xX339xX35xX4xX35xX13xX2xXeaxXcxX4xX6xX13fxX35xX4xX10exX2a8xX334xX5xX4xX6xXd5xX34xX4xX3xX2xX120xX5xX4xX12xX25xe185xX5xX4xX12xX2xXddxX1bxX4xX3xX2b5xX2xX4xX62xXedxX5xX4xX80xXf1xX1e2xX4xX10exX2xXeaxXcxX4x13338xXcxX7xX35xX4xX12xX25xX3b6xX35xX10cxX4xX35xX13xXe6xX12xXd1xX4xX39exX35xX10cxX4xX6xXd5xX4xX35xX13xXd5xX4xX12xX13xXd9xX4xX1e1xXcxXe6xX12xX4xX8xX385xX5xXd1xX4xX6xXedxX4xX5xX10fxX4xX10exX13fxXcxX4xX5xX3d3xX7xX4xX35xXeaxX35xX4xX12xX13xXd9xX4xX5xX7xX4xX5xXedxX5xX13xX4xX34xX2c5xX35xX10cxX4xX11exX2xX120xX12xX4xX6bxX7xX34xX172xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37x911dxX3b6xX5xX4xX12xX13xX21xX1axX4xX13xXd5xX35xX13xX4xX12xX25xX2bexX35xX13xX4xX12xX13xXd9xX4xX86xXccxX4xX80xXcfxXcxXd1xX4xX12xX7xX4xX10exX2a8xX334xX5xX4xX12xX2xXddxX1bxX4xX5xX330xX35xX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX1xXe6xXcxX4xXe6xX35xXd1xX4xX34xXccxX5xX4xX8xX1axX35xX4xX6x1103exX5xX13xX4xX8xebbcxXd1xX4xX34xX7xX35xX10cxX4xbeb2xX4xX35xX10cxX13xc51axX7xX4xX5xX3d3xX7xX4xX12xX13xX10fxX2xX4xX10exX2c5xX2xXd1xX4xX34xX7xX35xX10cxX4xX1xXe6xXcxX4xXe6xX35xX4xX5xX3d3xX7xX4xX5xX1axX35xX4xX35xX10cxX2a8xX10fxX2xX4xX6x126a9xX35xX13xX4xX12x128fdxX4xX80xXf1xX4xX1c7xX13xX132xX4xX6exX2xX35xX13xX172xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX86xX13xX10fxX2xX4xXdx10166xX4xX10exX13fxXcxX4xX5xXedxX5xX13xX4xX34xX2c5xX35xX10cxX4xX12xX13xXd5xX35xX13xX4xX5xX39exX35xX10cxXd1xX4xX3xX2xXddxX12xX4xX3xXeaxX4xX62xXedxX5xX4xX3xX2b5xX2xX4xX12xX2a8xX4xX5xXedxX5xX13xX4xX6xX503xX35xX13xX4xX12xX508xX4xX12xXccxX2xX4xX5xX7xX1axXd1xX4xX12xX13xXd9xX4xX86xXccxX4xX80xXcfxXcxX4xX5x10fedxX35xX4xX5xX13xXcxX35xX10cxX4xX5xX13xXcxX35xX10cxX4xXdxX13xXedxX2xX4xX412xXcxXedxX12xX4xX3xX2b5xX2xX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX13xX2bexX35xX13xX4xX12xX2a8xX334xX35xX10cxX4xX6xX2b5xX35xX1dbxX4xX2a5xX6bxX10cxX2a8xX10fxX2xX4xX6xX132xX35xX13xX4xX10cxX2xXd5xX4xX10exX503xX4xX412xXcxX4cxXddxX12xX4xX5xX13xX2xXddxX35xX4xX13xX4cxX4xX8xX2xX35xX13xX2e6xX4xf145xX4xX10exf423xX4xX35xX130xX2xX4xX3xXeaxX4xX12xX13fxX34xX4xX3xX4d7xX4xX10exX2c5xX2xX4xX5xX3d3xX7xX4xX62xXedxX5xX172xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xd65fxX34xX4xX13xX2a8xX3cexX35xX10cxX4xX35xX10cxX334xX2xX4xX5xX7xX4xX34xX7xX35xX10cxX4xX12xX132xX35xX13xX4xX13xXd5xX1axX4xXdxX13xX132xX4xX10exX330xX34xX4xX12xX39exX4xX35xX13xX2a8xX1dbxX4xX0xX21xX34xX37xX2a5xX80xXf1xX4xX1c7xX13xX132xX4xX6exX2xX35xX13xX93xX4xX80x9b92xX2xX4xX35xX10cxX3b6xX35xX4xX10exXcxXccxX5xX4xX12xX13xX2xX339xX35xX10cxX4xX6xX2xX339xX35xX10cxX93xX4xX86xX25xX339xX35xX4xX10exX13fxXcxX4xX12xX7xX4xX35xX10cxX3b6xX35xX4xX5xX10fxX4xX1xX161xX35xX4xX12xX13bxX5xX93xX4xX86xX25xX1axX35xX10cxX4xX12xX13xXddxX4xXdxd0dfxX4xX12xX25xX1axX35xX10cxX4xX12xX339xX35xX4xX35xX10cxX2a8xX10fxX2xX1dbxX4x1295exX2xX4x119c6xXcxXccxX5xX93xX4xX62xX2c5xX35xX4xX34xXcxX39exX35xX4xX10exX10fxX2xX4xX5xX3d3xX7xX4xX5xX13xX3d3xX4xX35xX10cxX13xX4d7xX7xX4xX10exX7xXcxX4xX12xX13xX2a8xXd9xX35xX10cxX2e6xX172xX0xX93xX21xX34xX37xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX1c7xXd5xX35xX10cxX4xX3xXeaxX4xX8xX7xXcxXd1xX4xX10exX2a8xX334xX5xX4xX10cxX13fxX35xX4xX3xXd5xX4xX13xX2xX5e0xXcxX4xX62xXedxX5xX4xX13xXd9xX35xX4xX12xX13xX2bexX4xX12xX13xXd9xX4xX86xXccxX4xX80xXcfxXcxX4xXdxX13xX385xX5xX4xX13xX3b6xX7xX4xX13xX2bexX35xX13xX4xX3acxX35xX13xX4xX62xXedxX5xX4xX12xX13xX330xX12xX4xX10exX10fxX2xX4xX12xX13xX2a8xX10fxX35xX10cxX4xX3xXd5xX4xX10cxX2xX3acxX35xX4xX1xX4c5xXd1xX4xX6xXd5xX4xX13xX2xX120xX35xX4xX12xX13xX161xX35xX4xX5xX3d3xX7xX4xX12xX161xX34xX4xX13xXf1xX35xX4xX3xXd5xX4xX12xX25xX132xX4xX12xXcxX120xX4xX1xX161xX35xX4xX12xX13bxX5xX4xX13xX39exX34xX4xX412xXcxX7xX4xX3xXd5xX4xX13xX39exX34xX4xX35xX7xX4cxX1dbxX4xX0xX21xX34xX37xX2a5xX1c7xX1axX35xX4xX35xX10cxX13xX21xX4xX62xXedxX5xX4xX12xX2a8xX3cexX35xX10cxX4xX35xX10cxX13xX21xX4xX6xX10fxX2xX4xX35xX1axX35xX4xX35xX2a8xX2b5xX5xX93xX4xX86xX2xXddxX35xX10cxX4xX35xX10cxXd5xX4cxX4xX1e1xX2a8xX7xX4xX3xXd5xX4xX12xX2xXddxX35xX10cxX4xX5xX3acxX4xX34xX7xX2xX4xX8xX7xXcxX5ddxX2e6xX172xX4xX0xX93xX21xX34xX37xX62xX3cexX2xX4xX62xXedxX5xX4xX6xXd5xX4xX35xX2xXeaxX34xX4xX12xX2xX35xX4xX3xXd5xX4xX8xa795xX5xX4xX34xX2c5xX35xX13xX1dbxX4xX0xX21xX34xX37xX2a5xX6exX113xX2xX4xXdxX13xX2xX4xX6xX582xX35xX10cxX4xX12xX7xX4xX1e1xX7xX1axX4xX1e1xXcxX4cxXddxX35xX4xX25xXcxX35xX10cxX4xX25xX2xX35xX13xX93xX4xX6exX39exX2xX4xX12xX7xX4xX12xX13xX13fxX34xX4xXdxX339xXcxX4xX62xXedxX5xX1dbxX4xX80xXf1xX4xX1c7xX13xX132xX4xX6exX2xX35xX13xX93xX4xX11exXd5xX4xX34xX113xX2xX4xX12xX25xX330xX35xXd1xX4xX34xX113xX2xX4xX34x12041xX7xX4xX3xXcxX2xX4xX12xX13xX385xX35xX10cxX4xX6xX334xX2xX93xX4xX3d6xX39exX2xX4xX34xX385xX12xX4xX62xXedxX5xX4xX13xX2xX120xX35xX4xX6xX339xX35xX4xX5xX2a8xX10fxX2xX4xX1bxX13xXe6xX35xX4xXdxX13xX3cexX2xX172xX172xX172xX2e6xX0xX93xX21xX34xX37xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX0xX2xX34xX10cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX1c7xX21xX35xX12xX21xX25xXbxX4xX8xX12xX4cxX6xX21xXaxXbxXfxX2xX1xX12xX13xX1dbxX4xX1ddxX15xX1dfxX1bxX1e1xX1e2xX4xX13xX21xX2xX10cxX13xX12xX1dbxX4xX229xX1dfxX99xX1bxX1e1xX1e2xXbxX4xX8xX25xX5xXaxXbxX13xX12xX12xX1bxX1dbxX93xX93xX2xX172xX23xX7xX1axX13xX7xX12xX2xX35xX13xX172xX3xX35xX93xX35xX21xXfxX8xX93xX99xX71xX216xX98xX93xX219xX71xX1xX1ddxX99xX216xX71xX1dfxX99xX229xX12xX1ddxX99xX99xX15xX6xX229xXexXcxX35xX35xX7xX34xX21xX1xX172xX23fxX1bxX10cxXbxX4xX7xX6xX12xXaxXbxX86xXccxX4xX80xXcfxXcxXd1xX4xX35xX13xXd5xX4xX12xX13xXd9xX4xX3xX2xXddxX12xX4xX13xX7xX4cxX4xX35xX13xXe6xX12xX4xX3xXeaxX4xX62xXedxX5xX4xX80xXf1xXbxX4xXfxX2xX1xX12xX13xXaxXbxX1ddxX15xX1dfxXbxX4xX13xX21xX2xX10cxX13xX12xXaxXbxX229xX1dfxX99xXbxX4xX93xX37xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX1c7xX7xX1bxX12xX2xX1axX35xXbxX37xX6bxX13xXd5xX4xX12xX13xXd9xX4xX86xXccxX4xX80xXcfxXcxX172xX4xX2f2xX35xX13xX4xX12xX2a8xX4xX6xX2xX120xXcxX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX86xX2d4xX4xX23xXd5xX2xX4xX12xX13xXd9xX4xX2a5xX80xXf1xX4xX1c7xX13xX132xX4xX6exX2xX35xX13xX2e6xX4xX91xX15xX98xX92xX1dfxXa7xX4xXexX4xX23xXd5xX2xX4xX12xX13xXd9xX4xX10exX13fxXcxX4xX12xX2xX339xX35xX4xX3xX2xXddxX12xX4xX3xXeaxX4xX62xXedxX5xX4xX10exXddxX35xX4xX23xXd5xX2xX4xX12xX13xXd9xX4xX12xX13xX808xX4xX13xX7xX2xX4xX2a5xX7dxXedxX35xX10cxX4xX12xX13xXedxX35xX10cxX4xX1dfxX2e6xX4xX91xX15xX98xX1dfxX15xXa7xX4xX6xXd5xX4xX34xX13bxX12xX4xX5xX13x10edexX35xX10cxX4xX10exX2a8xX10fxX35xX10cxX4xXdxX13xXedxX4xX1xXd5xX2xX4xXdxX13xX2xX4xX35xX13xXd5xX4xX12xX13xXd9xX4xX10exX2a8xX334xX5xX4xX10exX2xXeaxXcxX4xX6xX339xX35xX4xX5xX13xX2xXddxX35xX4xXdxX13xXcxX4xX11exX2xX120xX12xX4xX62xX385xX5xX172xX4xd51cxX4xX10exX161xX4cxXd1xX4xX39exX35xX10cxX4xX10exX503xX4xX5xX3acxX34xX4xX12xX13xX508xX4xX3xad57xX4xX10ex127e7xX1bxX4xX10exX132xX5xX13xX4xX12xX13xX3f9xX5xX4xX12xX13xX2a8xX10fxX35xX10cxX4xX35xX10cxXd5xX4cxX4xX5xX3d3xX7xX4xX62xXedxX5xX172xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX11exXd5xX4xX5xX3acxX34xX4xX10cxX2xXedxX5xX4xX35xXd5xX4cxX4xX6xXd5xX4xX5xX3acxX34xX4xX10cxX2xXedxX5xX4xX6xX13fxX35xX4xX10exX13fxXcxX1dbxX4xX0xX21xX34xX37xX2a5xX86xX7xX4xX23xX339xX35xX4xX6bxX10cxX2a8xX10fxX2xXd1xX4xX6bxX10cxX2a8xX10fxX2xX4xX12xX2c1xX7xX4xX8xXedxX35xX10cxX4xX12xX25xX1axX35xX10cxX4xX12xX7xX93xX4xX86xX7xX4xX23xX113xX35xX10cxX4xX6xX2b5xX35xX4xX3cexX4xX23xX339xX35xX4xX6bxX10cxX2a8xX10fxX2xX4xX34xX13bxX12xX4xX5xX13xd482xX12xX5ddxX2e6xX172xX0xX93xX21xX34xX37xX4xX3d6xX130xX4xX5xX13xX132xX35xX13xX4xX6xXd5xX4xX1bxX13x133dfxX34xX4xX5xX13xXe6xX12xX4xX5xX7xX1axX4xX412xXcxX4d2xX4xX5xX3d3xX7xX4xX62xXedxX5xX172xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX2a5xX7dxXedxX35xX10cxX4xX12xX13xXedxX35xX10cxX4xX1dfxX4xX2e6xX4xX5xX130xX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX5xX161xXcxX4xX12xX13xXd9xX4xX34xX7xX35xX10cxX4xX12xX132xX35xX13xX4xX5xX13xXe6xX12xX4xX1bxX13xXedxX12xX4xX13xX2xX120xX35xX4xXdxX13xX2xX4xX1e1xX161xX4cxX4xX1xX3f9xX35xX10cxX4xX5xX13xX161xX35xX4xX1xXcxX35xX10cxX4xX12xX2xX35xX13xX4xX12xX13xX13fxX35xX4xX5xX3d3xX7xX4xX62xXedxX5xX172xX4xX6bxX13xXd5xX4xX12xX13xXd9xX4xX3xX2xXddxX12xX1dbxX4xX0xX21xX34xX37xX2a5xX62xXedxX5xX4xXdxX339xXcxX4xX5xX1axX35xX4xX10exXddxX35xX4xX23xX339xX35xX4xX23xXd5xX35xX93xX4xX62xXedxX5xX4xX35xX10cxXf1xX2xX4xX62xXedxX5xX4xX3xX2xXddxX12xX4xX35xX13xXd5xX4xX8xXd5xX35xX4xX10exXd9xX35xX4xX8xXd9xX93xX4xX1c7xX1axX35xX4xX23xXf1xX4xX5xX161xXcxX4xX12xX25xX385xX35xX10cxX4xX35xX10cxX161xX4cxX4xX12xX13xXd9xX93xX4xX6bxX130xX4xX10exX2xX4xX12xX2bexX34xX4xX12xX13xX130xX5xX4xX412xXcxX7xX35xX13xX4xX23xXf1xX4xX5xX39exX35xX10cxX4xX3xd646xX35xX5ddxX2e6xX172xX0xX93xX21xX34xX37xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xXa83xX4xX10exX161xX4cxX4xX34xXccxX2xX4xX412xXcxX7xX35xX4xX13xX120xX4xX10cxX2xXcfxX7xX4xX5xXedxX2xX4xX1bxX13xX2xX4xX12xX13xX2a8xX10fxX35xX10cxX4xX3xXd5xX4xX5xXedxX2xX4xX23xX2bexX35xX13xX4xX12xX13xX2a8xX10fxX35xX10cxX4xX10exX2a8xX334xX5xX4xX10cxX2xX7xX1axX4xX13xX582xX7xX4xX3xXd5xX1axX4xX35xX13xX7xXcxX4xX10exX5e0xX4xX6xXd5xX34xX4xX35xX339xX35xX4xX8xX3f9xX4xX13xXd5xX2xX4xX13xX582xX7xX4xX3xXd5xX4xX5xX7xX1axX4xX412xXcxX4d2xX1dbxX4xX0xX21xX34xX37xX2a5xX62xXedxX5xX4xX80xXf1xX4xX10exX130xX4xX5xX13xX2xXddxX5xX4xXedxX1axX4xX35xX161xXcxX4xX10cxX2xX3acxX35xX4xX1xX4c5xX93xX4xX6exXd5xXcxX4xX412xXcxX339xX4xX13xX2a8xXd9xX35xX10cxX4xX23xXeaxX35xX4xX23xbc45xX4xX10exX330xX34xX4xX10exXd5xX5ddxX172xX2e6xX0xX93xX21xX34xX37xX172xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX86xX2d4xX4xX23xXd5xX2xX4xX12xX13xXd9xX4xX2a5xX7dxXedxX35xX10cxX4xX12xX13xXedxX35xX10cxX4xX1dfxX4xX2e6xXd1xX4xX86xXccxX4xX80xXcfxXcxX4xX10exX503xX4xX35xX13xX2bexX35xX4xX62xXedxX5xX4xX12xX2d4xX4xX23xX339xX35xX4xX12xX25xX1axX35xX10cxXd1xX4xX12xX2d4xX4xX5xX13xX2xXeaxXcxX4xX8xX161xXcxX4xX12xX161xX34xX4xX12xX2a8xX3cexX35xX10cxXd1xX4xX5xX13xX1axX4xX12xX7xX4xX12xX13xXe6xX4cxX4xX62xXedxX5xX4xX3xX4d7xX4xX10exX2c5xX2xX4xXdxX13xX39exX35xX10cxX4xX5xX13xXd3cxX4xX35xX13xX2a8xX4xX34xX13bxX12xX4xX3xX4c5xX4xX6xX503xX35xX13xX4xX12xX508xX4xX12xXccxX2xX4xX5xX7xX1axX4xX34xXd5xX4xX5xX582xX35xX4xX23xX2bexX35xX13xX4xX1xX4c5xXd1xX4xX12xX25xX13fxX34xX4xX12xX4d7xX35xX13xX4xX12xX25xX2a8xX2b5xX5xX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX8xX3f9xX4xX3xX2xX120xX5xX4xX12xX25xX3b6xX35xX10cxX4xX10exX2c5xX2xX4xX5xX3d3xX7xX4xX10exXe6xX12xX4xX35xX2a8xX2b5xX5xX4xX5xX12bxX35xX10cxX4xX35xX13xX2a8xX4xX12xX25xX1axX35xX10cxX4xX10exX10fxX2xX4xX8xXccxX35xX10cxX4xX13xdffexX35xX10cxX4xX35xX10cxXd5xX4cxX172xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX0xX21xX34xX37xX2a5xX62xXd5xX35xX4xX12xX7xX4cxX4xX5xX1axX35xX4xX35xX385xX34xX4xX12xX7xX4cxX4xX1c7xX13xX7xX93xX4xX62xXd5xX35xX4xX12xX7xX4cxX4xX62xXedxX5xX4xXe6xX34xX4xX3xXd5xX1axX4xX1xX7xX4xX3xXd5xX1axX4xX6xX582xX35xX10cxX2e6xX0xX93xX21xX34xX37xX172xX4xX6exXccxX2xX4xX10exXf1xX35xX10cxX4xX5xX3acxX34xX4xXe6xX4cxX4xX5xX130xX4xX8xX808xX5xX4xX13xXb42xX12xXd1xX4xX8xX808xX5xX4xX12xX25xXcxX4cxXeaxX35xX4xX5xX3acxX34xX4xX6xX2b5xX35xX4xX6xX7xX1axXd1xX4xX8xX808xX5xX4xX34xX2c5xX35xX13xX4xX12xX2xX35xX13xX4xX12xX13xX13fxX35xX4xX6xX2b5xX35xX4xX6xX7xX1axX172xX4xX47dxX2a8xX10fxX35xX10cxX4xX35xX13xX2a8xX4xXdxX13xX39exX35xX10cxX4xX5xX582xX35xX4xXdxX13xX1axX3acxX35xX10cxX4xX5xXedxX5xX13xX4xX10cxX2xXcfxX7xX4xX6xX503xX35xX13xX4xX12xX508xX4xX3xXd5xX4xX35xX10cxX2a8xX10fxX2xX4xX1xX161xX35xX172xX4xb61cxX13xX3acxX2xX4xX6xXd5xX4xX35xX10cxX2a8xX10fxX2xX4xX5xX130xX4xX12xX2bexX35xX13xX4xX5xX3acxX34xX4xX12xX13xXd5xX35xX13xX4xXdxX132xX35xX13xX4xX3xXd5xX4xX8xX161xXcxX4xX8xX385xX5xX4xX12xX13xX2bexX4xX86xXccxX4xX80xXcfxXcxX4xX34xX2b5xX2xX4xX35xX130xX2xX4xX10exX2a8xX334xX5xX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX6xX10fxX2xX4xX10cxX7xX35xX4xX25xXcxX13bxX12xXd1xX4xX5xXedxX5xX13xX4xX1e1xX2a8xX35xX10cxX4xX13xX39exX4xX161xX35xX4xX5xX13fxX35xX4xX10cxX13fxX35xX4xX10cxX12bxX2xX4xX35xX13xX2a8xX4xX12xX13xXddxX172xX0xX2xX34xX10cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX1c7xX21xX35xX12xX21xX25xXbxX4xX8xX12xX4cxX6xX21xXaxXbxXfxX2xX1xX12xX13xX1dbxX4xX1ddxX15xX1dfxX1bxX1e1xX1e2xX4xX13xX21xX2xX10cxX13xX12xX1dbxX4xX1ddxX71xX71xX1bxX1e1xX1e2xXbxX4xX8xX25xX5xXaxXbxX13xX12xX12xX1bxX1dbxX93xX93xX2xX172xX23xX7xX1axX13xX7xX12xX2xX35xX13xX172xX3xX35xX93xX35xX21xXfxX8xX93xX99xX71xX216xX98xX93xX219xX71xX1xX1ddxX99xX216xX71xX1ddxX15xX71xX12xX99xX92xX219xX98xX6xX15xXexX216xX71xX172xX1bxX35xX10cxXbxX4xX7xX6xX12xXaxXbxX86xXccxX4xX80xXcfxXcxXd1xX4xX35xX13xXd5xX4xX12xX13xXd9xX4xX3xX2xXddxX12xX4xX13xX7xX4cxX4xX35xX13xXe6xX12xX4xX3xXeaxX4xX62xXedxX5xX4xX80xXf1xXbxX4xXfxX2xX1xX12xX13xXaxXbxX1ddxX15xX1dfxXbxX4xX13xX21xX2xX10cxX13xX12xXaxXbxX1ddxX71xX71xXbxX4xX93xX37xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX1c7xX7xX1bxX12xX2xX1axX35xXbxX37xX62xXedxX5xX4xX80xXf1xX4xX6xXd5xX34xX4xX3xX2xX120xX5xX4xX3xX2b5xX2xX4xX35xX13xXd5xX4xX12xX13xXd9xX4xX86xXccxX4xX80xXcfxXcxX4xX91xX35xXc73xX34xX4xX15xX98xX1ddxX71xXa7xX172xX4xX2f2xX35xX13xX4xX12xX2a8xX4xX6xX2xX120xXcxX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX86xX25xX1axX35xX10cxX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX23xXd5xX2xX4xX12xX13xXd9xXd1xX4xX5xX161xXcxX4xX12xX13xXd9xX4xX3xX2xXddxX12xX4xX3xXeaxX4xX62xXedxX5xX4xX3cexX4xX5xX13xX2xXddxX35xX4xXdxX13xXcxX4xX11exX2xX120xX12xX4xX62xX385xX5xX4xX23xX7xX1axX4xX10cxX2xX10fxX4xX13xX2bexX35xX13xX4xX3acxX35xX13xX4xX62xXedxX5xX4xX80xXf1xX4xX5xX12bxX35xX10cxX4xX10exX2a8xX334xX5xX4xX6xXf1xX35xX10cxX4xX12xX25xX1axX35xX10cxX4xXdxX13xXcxX35xX10cxX4xX5xX3acxX35xX13xX4xX12xXcxX4cxX120xX12xX4xX10exXa9dxX1bxX4xX5xX3d3xX7xX4xX8xXcxXccxX2xXd1xX4xX25xX2d4xX35xX10cxXd1xX4xX34xX161xX4cxXd1xX4xX35xXb42xX2xX172xX4xX6bxX13xXd5xX4xX12xX13xXd9xX4xX86xXccxX4xX80xXcfxXcxX4xX10exX503xX4xXdxX13xXedxX4xX35xX13xX2c5xX4cxX4xX5xX3acxX34xX4xX3xXd5xX4xX12xX2xX35xX13xX4xX12xXddxX4xX23xX385xX12xX4xX10exX2a8xX334xX5xX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX35xff04xX12xX4xX10exXa9dxX1bxX4xX13xXd5xX2xX4xX13xX582xX7xX4xX35xX13xX2a8xX4xX12xX13xXddxX4xX412xXcxX7xX4xXccxX35xX10cxX4xXdxX132xX35xX13xX4xX12xX161xX34xX4xX13xXf1xX35xX4xX5xX3d3xX7xX4xX34xX2bexX35xX13xX1dbxX4xX0xX21xX34xX37xX2a5xX6bxX13xX2b5xX4xX39exX35xX10cxX4xX1c7xX508xX4xX34xX385xX12xX4xX8xXedxX35xX10cxX4xX35xX10cxX10fxX2xX93xX4xX6a9xX1axX4xX35xX161xXcxX4xX12xXb42xX2xX4xX3xX3acxX2xX4xX10exXa9dxX1bxX4xX12xX2a8xXd9xX2xX4xX6xX2c5xX4xX12xX13xX2a8xX10fxX35xX10cxX93xX4xX6bxX13xX2b5xX4xX6bxX10cxX2a8xX10fxX2xX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX8xXedxX35xX10cxX4xX12xX2xX35xX13xX4xX8xX2a8xXd9xX35xX10cxX93xX4xX8fxX35xX10cxX4xX1xXcxX35xX10cxX4xX4cxX339xX35xX4xX35xX10cxX3f9xX7xX4xX12xX25xX339xX35xX4xX10exX2a8xX10fxX35xX10cxX4xX8xXcxXccxX2xX4xX25xX21xX1axX93xX4xX6bxX13xX2b5xX4xX5xX13xX161xX35xX4xX6bxX10cxX2a8xX10fxX2xX4xX23xX2a8xX2b5xX5xX4xX6xX339xX35xX4xX10exf196xX1axX4xX93xX4xX6bxX10cxX2a8xX10fxX2xX4xX10exX2xX4xX25xX2d4xX35xX10cxX4xX35xXb42xX2xX4xX12xX25xX39exX35xX10cxX4xX12xX13xX21xX1axX4xX23xX130xX35xX10cxX4xX6bxX10cxX2a8xX10fxX2xX4xX5ddxX2e6xX172xX0xX93xX21xX34xX37xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX3d6xXa43xX5xX4xX23xX2xX120xX12xXd1xX4xX12xX25xX1axX35xX10cxX4xX12xX13xXd9xX4xX86xXccxX4xX80xXcfxXcxXd1xX4xX13xX2bexX35xX13xX4xX3acxX35xX13xX4xX34xXedxX2xX4xX12xX130xX5xX4xX5xX3d3xX7xX4xX62xXedxX5xXd1xX4xX91xX5xX12bxX35xX10cxX4xX6xXd5xX4xX13xX2bexX35xX13xX4xX3acxX35xX13xX4xX2a8xX2b5xX5xX4xX6xX120xX4xX5xX3d3xX7xX4xX12xX13xX10fxX2xX4xX10cxX2xX7xX35xX4xX5xX3d3xX7xX4xX12xX161xX34xX4xX12xX25xX2c5xX35xX10cxXa7xXd1xX4xX6xXcxX39exX35xX4xX10exX2a8xX334xX5xX4xX13xX2xX120xX35xX4xX6xX339xX35xX4xX6xXb42xX5xX4xX5xX330xX35xX4xX5xX3acxX35xX13xX4xX6xXb42xX5xX4xX34xX339xX35xX13xX4xX34xX7xX35xX10cxX4xX3xX2b5xX2xX4xX23xX7xX1axX4xX5xXcxX35xX10cxX4xX23xX330xX5xX4xX35xX113xX2xX4xX35xX2xXeaxX34xX172xX4xX1c7xX3acxX34xX4xXdxX132xX5xX13xX4xX12xX25xX2a8xX2b5xX5xX4xX3xXa9axX4xX10exXa9dxX1bxX4xX23xX2bexX35xX13xX4xX1xX4c5xX4xX5xX3d3xX7xX4xX62xXedxX5xXd1xX4xX35xX13xXd5xX4xX12xX13xXd9xX4xX12xX13xXccxX12xX4xX6xX339xX35xX1dbxX4xX0xX21xX34xX37xX2a5xX1c7xX13xX1axX4xX5xX1axX35xX4xX10exX2a8xX334xX5xX4xX39exX34xX4xX13xX39exX35xX4xX34xXedxX4xX62xXedxX5xX93xX4xX1c7xX13xX1axX4xX5xX1axX35xX4xX13xX39exX35xX4xX34xXedxX2xX4xX10exX13fxXcxX4xX12xX130xX5xX4xX23xX2c5xX5xX2e6xX172xX4xX0xX93xX21xX34xX37xX6exXedxX2xX4xX12xX130xX5xX4xX23xX2c5xX5xX4xX12xX3acxX4xX12xX13xX3f9xX5xX4xX5xX3d3xX7xX4xX10cxX2xX161xX4cxX4xX1bxX13xXb42xX12xX4xX12xX25xX3f9xX5xX4xX5xX3acxX34xX4xX35xX10cxX653xX4xX35xX10cxXd5xX35xX10cxXd1xX4xX1xX2c5xX12xX4xX1xXd5xX1axX4xX12xX13xX2a8xXd9xX35xX10cxX4xXdxX132xX35xX13xX4xX1e1xXb42xX5xX4xX10exX13bxX35xX10cxX4xX5xX3d3xX7xX4xX35xX13xXd5xX4xX12xX13xXd9xX172xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX80xX582xX7xX4xX23xX2bexX35xX13xX4xX6xX330xX1bxX4xX6xX2c5xX2xX4xX12xX25xX339xX35xX4xX34xX2xXeaxX35xX4xX62xX385xX5xX4xX12xX13xX161xX35xX4xX4cxX339xXcxX4xX8xX7xXcxX4xX98xX4xX35xXc73xX34xX4xXdxX13xXedxX35xX10cxX4xX5xX13xX2xXddxX35xX4xX12xX25xX2a8xX10fxX35xX10cxX4xXdxX531xXd1xX4xX12xX25xX1axX35xX10cxX4xX35xX2xXeaxX34xX4xX3xXcxX2xX4xX12xX3f9xX4xX13xXd5xX1axX4xX5xX3d3xX7xX4xX10exXe6xX12xX4xX35xX2a8xX2b5xX5xXd1xX4xX23xXd5xX2xX4xX12xX13xXd9xX4xX2a5xX86xX7xX4xX10exX2xX4xX12xX2b5xX2xX2e6xX4xX1xXd5xX1axX4xX1xX2c5xX12xX4xX13xX2bexX35xX13xX4xX3acxX35xX13xX4xX34xXedxX2xX4xX12xX130xX5xX4xX23xX2c5xX5xX4xX5xX3d3xX7xX4xX62xXedxX5xX4xX80xXf1xX1dbxX4xX0xX21xX34xX37xX2a5xX1c7xX10fxX4xX10exX2c1xX4xX23xX7xX4cxX4xX412xXcxX7xX35xX13xX4xX12xX130xX5xX4xX23xX2c5xX5xX4xX62xXedxX5xX4xX80xXf1xX4xX5ddxX2e6xX0xX93xX21xX34xX37xX172xX4xX1c7xX161xXcxX4xX12xX13xXd9xX4xX12xX3acxX4xX12xX13xX3f9xX5xX4xX34xXd5xX4xX6xX503xX35xX10cxX4xX34xX2c5xX35xX4xX23xX7xX4cxX4xX23x8f3fxX35xX10cxX4xX3xXd5xX4xX5xX157dxX4xXdxX132xX35xX13xX4xX12xX25xX7xX35xX10cxX4xX35xX10cxX13xX2xX339xX34xX172xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX80xX7xX2xX4xX13xX2bexX35xX13xX4xX3acxX35xX13xX4xX13xX2xX120xX35xX4xX13xXcfxXcxX4xX12xX25xX1axX35xX10cxX4xX35xX13xX7xXcxX1dbxX4xX33exXedxX4xX5xX10fxX4xX10exX2c1xX4xX8xX7xX1axX4xX3xXd5xX35xX10cxX4xX23xX7xX4cxX4xX3xXd5xX4xX34xXedxX2xX4xX12xX130xX5xX4xX23xX2c5xX5xX4xX62xXedxX5xX4xX80xXf1xX4xX5xX3d3xX7xX4xX35xX2xXeaxX34xX4xX3xXcxX2xX4xX5xX13xX2xXddxX35xX4xX12xX13xX385xX35xX10cxXd1xX4xX6xX582xX35xX10cxX4xX12xX3f9xX4xX13xXd5xX1axX4xX1xX161xX35xX4xX12xX13bxX5xX172xX4xX86xX13xX2xX339xX35xX10cxX4xX6xX2xX339xX35xX10cxX4xX13xXd9xX35xXd1xX4xX10exX130xX4xX6xXd5xX4xX23xX2xX5e0xXcxX4xX12xX2a8xX334xX35xX10cxX4xX5xX3d3xX7xX4xX13xXf1xX35xX4xX35xX2a8xX2b5xX5xX4xX13xXf1xX35xX4xX1xX161xX35xX4xX12xX13bxX5xX172xX4xX3d6xX161xX4cxX4xX6xXd5xX4xX5xXedxX5xX13xX4xX35xX130xX2xX4xX13xXd5xX34xX4xX8xXb42xX5xX4xX23xXe51xX35xX10cxX4xX12xX13xXd9xX4xX35xX13xXe51xX34xX4xX12xX39exX35xX4xX3xX2xX35xX13xX4xX8xX3f9xX4xX3xX4d7xX4xX10exX2c5xX2xX4xX5xX3d3xX7xX4xX6xX503xX35xX13xX4xX12xX508xX4xX80xXf1xX4xX1c7xX13xX132xX4xX6exX2xX35xX13xX4xX3xXd5xX4xX5xX39exX35xX10cxX4xX6xX7xX1axX4xX12xX1axX4xX6xX2b5xX35xX4xX5xX3d3xX7xX4xX6bxX10cxX2a8xX10fxX2xX4xX10exXccxX2xX4xX3xX2b5xX2xX4xX1xX161xX35xX4xX12xX13bxX5xX172xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX86xX25xX1axX35xX10cxX4xX23xXd5xX2xX4xX12xX13xXd9xX4xX2a5xX216xX71xX4xX35xXc73xX34xX4xX10exX10fxX2xX4xX12xX7xX4xX5xX130xX4xX3d6xX3acxX35xX10cxX2e6xX4xX34xXedxX2xX4xX12xX130xX5xX4xX23xX2c5xX5xX4xX5xX3d3xX7xX4xX62xXedxX5xX4xX6xX2c5xX2xX4xX13xX2xX120xX35xX4xX25xX7xX4xX12xX25xX1axX35xX10cxX4xX35xX2xXeaxX34xX4xX3xXcxX2xX4xX3xXd5xX4xX5xX3acxX34xX4xX1e1xXb42xX5xX4xX161xX35xX4xX12xX2bexX35xX13xX1dbxX4xX0xX21xX34xX37xX2a5xX62xX2c5xX5xX4xX1bxX13xXd9xX4xX34xXedxX2xX4xX12xX130xX5xX4xX35xX10cxX2a8xX10fxX2xX4xX1c7xX13xX7xX172xX4xX62xX7xX4xX34xX2a8xXd9xX2xX4xX35xXc73xX34xX4xX3d6xX3acxX35xX10cxX4xX35xX3cexX4xX13xX1axX7xX4xX12xXa43xX35xX10cxX4xX6bxX10cxX2a8xX10fxX2xX2e6xX172xX4xX0xX93xX21xX34xX37xX86xX25xX1axX35xX10cxX4xX23xXd5xX2xX4xX2a5xX1c7xXedxX35xX13xX4xX5xX13xX2xX34xX4xXdxX13xX39exX35xX10cxX4xX34xX2c1xX2xX2e6xXd1xX4xX35xX13xXd5xX4xX12xX13xXd9xX4xX3xX2xXddxX12xX1dbxX0xX21xX34xX37xX4xX2a5xX62xXedxX5xX4xX3xXeaxX4xX12xX130xX5xX4xX5xX130xX4xX23xX2c5xX5xX4xX12xX13xX339xX34xX93xX4xX6bxXc73xX34xX4xX5xX7xX35xX13xXd1xX4xX23xXccxX35xX4xX23xX2xX5e0xX35xX4xX5xX130xX4xX10exX339xX34xX4xX35xX10cxX13xX4d7xX4xX35xX13xX2xXeaxXcxX2e6xX172xX0xX93xX21xX34xX37xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX86xXccxX4xX80xXcfxXcxX4xX5xX12bxX35xX10cxX4xX10exX503xX4xX35xX13xX2xXeaxXcxX4xX6xX13fxX35xX4xX3xX2xXddxX12xX4xX3xXeaxX4xX10exX39exX2xX4xX34xX385xX12xX4xX8xXedxX35xX10cxX4xX12xX13xX13fxX35xX4xX12xX2xX339xX35xXd1xX4xX12xX2xX35xX13xX4xX7xX35xX13xX4xX5xX3d3xX7xX4xX62xXedxX5xX4xX6xXcxX39exX35xX4xX12xX2c1xX7xX4xX25xX7xX4xXedxX35xX13xX4xX8xXedxX35xX10cxX4xX12xX25xX132xX4xX12xXcxX120xX4xX3xX2b5xX2xX4xX12xXe6xX34xX4xX6xX582xX35xX10cxX4xX35xX13xX161xX35xX4xX13xX330xXcxX1dbxX4xX0xX21xX34xX37xX2a5xX3d6xX39exX2xX4xX34xX385xX12xX4xX62xXedxX5xX4xX13xX2xX120xX35xX4xX6xX339xX35xX4xX5xX2a8xX10fxX2xX4xX1bxX13xXe6xX35xX4xXdxX13xX3cexX2xX93xX4xX86xX7xX4xX6xX2b5xX35xX4xX5xX7xX1axX4xX6xX339xX35xX4xX23xX7xX4cxX4xX23xX157dxX35xX10cxX4xX1xX2xX120xXcxX4xXdxX531xX5ddxX2e6xX0xX93xX21xX34xX37xX172xX4xX80xX7xX4cxX4xX12xX25xX1axX35xX10cxX4xXdxX13xXcxX35xX10cxX4xX5xX3acxX35xX13xX4xX6x12aafxX4xX10exXd5xX2xX4xX12xX25xX7xX35xX10cxX4xX12xX25xX3b6xX35xX10cxX4xX12xX13xX2bexX4xX62xXedxX5xX4xX13xX2xX120xX35xX4xX25xX7xX4xX12xX13xX330xX12xX4xX1xXcxX35xX10cxX4xX1xX4c5xX4xX6xX2c5xX4xX12xX13xX2a8xX10fxX35xX10cxX4xX12xX2d4xX4xXedxX35xX13xX4xX34xX385xX12xX4xX4cxX339xXcxX4xX12xX13xX2a8xXd9xX35xX10cxX4xX5xX3d3xX7xX4xX6bxX10cxX2a8xX10fxX2xX1dbxX4xX0xX21xX34xX37xX2a5xX86xX25xX39exX35xX10cxX4xX10exXd5xX35xX4xX5xX1axX35xX4xX10exX130xXd1xX4xX3xaf30xX4cxX4xX13xX7xX2xX4xX12xX7xX4cxX4xX93xX4xX1c7xX7xX1axX4xX5xX7xX1axX4xX3xX13fxX35xX10cxX4xX12xX25xXedxX35xX4xX35xX10cxX10fxX2xX4xX10exX39exX2xX4xX34xX385xX12xX2e6xX172xX0xX93xX21xX34xX37xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX86xX25xX1axX35xX10cxX4xX12xX13xXd9xX4xX86xXccxX4xX80xXcfxXcxX4xX10exX330xX34xX4xX10exXa43xX5xX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX5xX161xXcxX4xX12xX13xXd9xX4xX12xX3acxX4xX5xX13xX161xX35xXd1xX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX5xX13xX2xX4xX12xX2xXddxX12xX4xX13xX2xX120xX35xX4xX12xX13xX3f9xX5xX4xX6xX7xX4cxX4xX12xX13xX808xX5xX4xX3xXeaxX4xX5xXcxX13bxX5xX4xX8xXccxX35xX10cxX4xX23xX2bexX35xX13xX4xX1xX4c5xX4xX5xX3d3xX7xX4xX6bxX10cxX2a8xX10fxX2xX172xX4xed8exX35xX10cxX4xX10exX503xX4xX12xX13xX157dxX2xX4xX13xXf1xX35xX4xX3xXd5xX1axX4xX12xX2d4xX35xX10cxX4xX5xX161xXcxX4xX5xX13xXcfxX4xX3xXd5xX4xX13xX2xX120xX35xX4xX12xX13xX3f9xX5xX4xX10exX2a8xX334xX5xX4xX5xX13xX385xX1bxX4xX5xX7xX35xX13xX4xX12xX13xXc73xX35xX10cxX4xX13xX1axX7xX4xX23xX7xX4cxX4xX6xX339xX35xX4xX6xX503xX35xX10cxX4xX34xX2c5xX35xX172xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX11exX132xX4xX35xX13xX2a8xX4xXdxX13xX2xX4xX39exX35xX10cxX4xX3xX2xXddxX12xX1dbxX4xX0xX21xX34xX37xX2a5xX6bxX13xXd5xX4xX10cxXedxX5xX4xX10exXd9xX35xX4xX8xXd9xX4xX34xX13bxX12xX4xX10cxX130xX5xX4xX3xX2a8xX10fxX35xX93xX4xX79xX113xX4xX12xX13xX2a8xX10fxX35xX10cxX4xX34xX13bxX5xX4xX34xX2c5xX5xX4xX5xX13x1126axX35xX10cxX4xX34xX86fxX2xX4xX8xXd9xX35xX93xX4xX79xX2a8xX10fxX35xX10cxX4xX34xX161xX4cxX4xX5xX13xX2xXddxXcxX4xX5xX130xX2xX4xX10exXd9xX35xX4xX5xX13xXc73xX35xX4xX10cxXccxX2xX4xX93xX4xX86xX3d3xX4xX35xX13xX2c1xX4xX3xX2d4xX7xX4xX12xX25xX21xX1axX4xX34xXe6xX4cxX4xXedxX1axX4xX8xX10fxX35xX5ddxX2e6xX0xX93xX21xX34xX37xX4xX12xX13xX2bexX4xX10exX161xX4cxX4xX10cxX2xXccxX35xX10cxX4xX35xX13xX2a8xX4xXccxX35xX10cxX4xXdxX132xX35xX13xX4xX12xX161xX34xX4xX13xXf1xX35xX4xX5xX3d3xX7xX4xX35xX13xXd5xX4xX12xX13xXd9xX4xX10exX503xX4xX412xXcxX7xX4cxX4xX6xX2c5xX2xX4xX12xX13xX330xX12xX4xX5xX508xX4xX12xX13xX5e0xX4xX35xXddxX1bxX4xX8xXccxX35xX10cxX4xX13xXe51xX35xX10cxX4xX35xX10cxXd5xX4cxX4xX23xX2bexX35xX13xX4xX1xX4c5xX4xX5xX3d3xX7xX4xX62xXedxX5xX172xX4xX11exXd5xX4xX5xX7xX1axX4xX13xXd9xX35xX4xX10exX130xX4xX6xXd5xX4xX12xX13xX157dxX35xX4xX12xX13xX808xX5xX4xX35xX113xX2xX4xX6xX582xX35xX10cxX4xX12xX13xX2a8xXd9xX35xX10cxX4xX35xX13xX2b5xX4xX62xXedxX5xXd1xX4xX34xX13bxX12xX4xX5xX1axX35xX4xX35xX10cxX2a8xX10fxX2xX4xX10cxX2xX3acxX35xX4xX1xX4c5xX1dbxX4xX0xX21xX34xX37xX2a5xX6exXedxX4cxX4xX5xX13xXcfxX4xX12xX13xX39exX2xX4xX25xX21xX1axX4xX35xX13xX2b5xX4xX35xX10cxX130xX35xX4xX10exXd5xX35xX93xX4xX86xX13xX1axX35xX10cxX4xX1xX1axX35xX10cxX4xX5xX13xX2xXddxX5xX4xX10cxX330xX4cxX4xX10cxXedxX5xX4xX23xX339xX35xX4xX23xXd5xX35xX93xX4xX1c7xX582xX35xX4xX10exX39exX2xX4xX1xX11bbxX1bxX4xX5xX12bxX4xX34xX582xX35xX4xX412xXcxX7xX2xX4xX10cxX130xX12xX93xX4xX62xXedxX5xX4xX3xX1992xX35xX4xX12xX13xX2a8xX10fxX35xX10cxX4xX10exX2xX4xX10cxX2xXcfxX7xX4xX12xX13xXddxX4xX10cxX2xX7xX35xX4xX5ddxX2e6xX172xX0xX93xX21xX34xX37xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX0xX2xX34xX10cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX1c7xX21xX35xX12xX21xX25xXbxX4xX8xX12xX4cxX6xX21xXaxXbxXfxX2xX1xX12xX13xX1dbxX4xX1ddxX15xX1dfxX1bxX1e1xX1e2xX4xX13xX21xX2xX10cxX13xX12xX1dbxX4xX229xX92xX219xX1bxX1e1xX1e2xXbxX4xX8xX25xX5xXaxXbxX13xX12xX12xX1bxX1dbxX93xX93xX2xX172xX23xX7xX1axX13xX7xX12xX2xX35xX13xX172xX3xX35xX93xX35xX21xXfxX8xX93xX99xX71xX216xX98xX93xX219xX71xX1xX1ddxX99xX216xX15xX98xX99xX15xX12xX15xX216xX229xX71xX6xX216xXexX25xX21xX1xX8xX3xX35xXexX13xX1axX5xX13xX2xX34xX2xX35xX13xXexX99xX216xX172xX23fxX1bxX10cxXbxX4xX7xX6xX12xXaxXbxX86xXccxX4xX80xXcfxXcxXd1xX4xX35xX13xXd5xX4xX12xX13xXd9xX4xX3xX2xXddxX12xX4xX13xX7xX4cxX4xX35xX13xXe6xX12xX4xX3xXeaxX4xX62xXedxX5xX4xX80xXf1xXbxX4xXfxX2xX1xX12xX13xXaxXbxX1ddxX15xX1dfxXbxX4xX13xX21xX2xX10cxX13xX12xXaxXbxX229xX92xX219xXbxX4xX93xX37xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX1c7xX7xX1bxX12xX2xX1axX35xXbxX37xX33exX503xX35xX13xX4xX12xX508xX4xX3xX4d7xX4xX10exX2c5xX2xX4xX80xXf1xX4xX1c7xX13xX132xX4xX6exX2xX35xX13xX4xX6xXd5xX4xX35xX10cxXcxXf1xX35xX4xX5xX3acxX34xX4xX13xX808xX35xX10cxX4xX23xXe6xX12xX4xX12xX330xX35xX4xX12xX25xX1axX35xX10cxX4xX12xX13xXd9xX4xX86xXccxX4xX80xXcfxXcxX172xX4xX2f2xX35xX13xX4xX86xX2a8xX4xX6xX2xX120xXcxX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX1c7xX808xX4xX12xX13xXddxXd1xX4xX35xX13xX2a8xX4xX6xX10fxX2xX4xX12xX161xX34xX4xX8xX3f9xX4xX5xX13xX161xX35xX4xX12xX13xXd5xX35xX13xX4xX1e1xXb42xX5xX4xX10exX13bxX35xX10cxXd1xX4xX5xX13xXb42xX35xX10cxX4xX12xX7xX4xX10exX2a8xX334xX5xX4xX5xX86fxX35xX10cxX4xX35xX13xXd5xX4xX12xX13xXd9xX4xX35xX161xX35xX10cxX4xX35xX2xXcxX4xX12xX2d4xX35xX10cxX4xX13xX2xX120xX35xX4xX3xX330xX12xX4xX10exX10fxX2xX4xX8xXccxX35xX10cxX4xX12xX13xX2a8xX10fxX35xX10cxX4xX35xX10cxXd5xX4cxX4xX5xX3d3xX7xX4xX62xXedxX5xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX6bxXddxXcxX4xX35xX13xX2a8xX4xX2a5xX7dxXedxX35xX10cxX4xX12xX13xXedxX35xX10cxX4xX1dfxX4xX2e6xX4xX6xXd5xX4xX34xX13bxX12xX4xX12xX25xX1axX35xX10cxX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX23xXd5xX2xX4xX12xX13xXd9xX4xX10exX13fxXcxX4xX12xX2xX339xX35xX4xX3xX2xXddxX12xX4xX3xXeaxX4xX62xXedxX5xX4xX12xX13xXd5xX35xX13xX4xX5xX39exX35xX10cxX4xX35xX13xXe6xX12xX4xX12xX13xX2bexX4xX2a5xX62xXedxX5xX4xXd9xX2xfb8axX2e6xX4xX3xX2xXddxX12xX4xX6xXb42xX5xX4xX62xXedxX5xX4xX34xXe6xX12xX4xX3xXd5xX4xX10exXa43xX5xX4xX23xX2xX120xX12xX4xX12xX25xX2a8xX10fxX35xX10cxX4xX5xX7xX4xX2a5xX86xX13xX21xX1axX4xX5xX13xX161xX35xX4xX62xXedxX5xX2e6xX4xX6xXd5xX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX10exXd3cxX35xX13xX4xX5xX7xX1axX4xX5xX3d3xX7xX4xX12xX13xXd9xX4xX86xXccxX4xX80xXcfxXcxX4xX3xX2xXddxX12xX4xX3xXeaxX4xX62xXedxX5xX4xX80xXf1xX172xX4xX2a5xX62xXedxX5xX4xXd9xX2xX1eefxX2e6xX4xX6xXd5xX4xX12xX2xXddxX35xX10cxX4xX35xXe6xX5xX4xX35xX10cxX13xXa9dxX35xX4xX35xX10cxXd5xX1axX1dbxX4xX0xX21xX34xX37xX2a5xX3d6xX10fxX2xX4xX12xXcxX39exX35xX4xX35xX2a8xX2b5xX5xX4xX34xX385xX12xX4xX12xX25xX10fxX2xX4xX12xXcxX39exX35xX4xX34xX2a8xX7xX4xX5ddxX2e6xX1e2xX0xX93xX21xX34xX37xX0xX21xX34xX37xX2a5xX62xXedxX5xX4xX10exX503xX4xX10exX2xX4xX25xXf1xX2xX4xX8xX7xX1axX4xX62xXedxX5xX4xXd9xX2xX1eefxX93xX4xX6exX86fxX7xX4xX12xX13xXcxX4xX10exX7xX35xX10cxX4xX10exXa9dxX1bxX4xX35xX385xX35xX10cxX4xX1e1xX7xX35xX13xX4xX12xX25xX10fxX2xX93xX4xX6exX2xXeaxX35xX4xX6bxX7xX34xX4xX10exX7xX35xX10cxX4xX12xX13xX385xX35xX10cxXd1xX4xX34xXd9xX4xX35xX10cxXd5xX4cxX4xX13xX13bxX2xX93xX4x9c27xX2a8xX2b5xX5xX4xX62xXedxX5xX4xX3xXd5xX1axX4xX12xX13xXc73xX34xX4xX12xX13xXe6xX4cxX4xX62xXedxX5xX4xX5xX2a8xX10fxX2xX2e6xX172xX4xX0xX93xX21xX34xX37xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX86xX25xX1axX35xX10cxX4xX2a5xX86xX1axXd5xX35xX4xX12xX13xX385xX35xX10cxX4xX3xXeaxX4xX12xX7xX2e6xX4xX3xX2xXddxX12xX4xX35xXc73xX34xX4xX15xX98xX219xX1dfxX4xX6xX10fxX2xX4xX12xX13xXd9xX4xX5xXe6xX12xX4xX6xX339xX35xX4xX25xX21xX1axX4xX3xXcxX2xX4xX12xX25xX2a8xX2b5xX5xX4xX12xX2xX35xX4xX12xX13xX385xX35xX10cxX4xX12xX25xX330xX35xX1dbxX4xX0xX21xX34xX37xX2a5xX1a4bxX2xX4xX23xXcxX157dxX2xX4xX12xX25xX2a8xX7xX4xX35xX7xX4cxX4xX12xXcxX4cxX120xX12xX4xX12xX25xX13fxX35xX4xX35xX385xX35xX10cxX4xX10exXa9dxX1bxX93xX4xX62xXedxX5xX4xX80xXf1xX4xXd9xX2xX4xX1eefxX4xX12xX1axXd5xX35xX4xX12xX13xX385xX35xX10cxX4xX3xXeaxX4xX12xX7xX93xX4xX1c7xX13xXb42xX35xX10cxX4xX5xX1axX35xX4xX10exXddxX35xXd1xX4xX1e1xX7xX35xX13xX4xX35xX10cxX10fxX2xX4xXedxX35xX13xX4xX12xX13xX11bbxX1bxX93xX4xX86xX13xXd5xX35xX13xX4xX1bxX13xXccxX4xX12xX339xX35xX4xX6bxX10cxX2a8xX10fxX2xX4xX25xX3f9xX5xX4xX25xX653xX4xX5xX10fxX4xX13xX1axX7xX2e6xX172xX0xX93xX21xX34xX37xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX6bxXddxXcxX4xX35xX13xX2a8xX4xX6exX7xX2xX7xX5xXccxX1bxX1e1xXdxX2xX4xX5xX130xX4xX12xX25xX2a8xX10fxX35xX10cxX4xX5xX7xX4xX2a5xX33exX339xX4xX6bxX2xX35xX2e6xX4xX35xX157dxX2xX4xX12xX2xXddxX35xX10cxX4xX3xX2xXddxX12xX4xX3xXeaxX4xX3xX4c5xX4xX6xX503xX35xX13xX4xX12xX508xX4xX12xX13xX2xX339xX35xX4xX12xXd5xX2xX4xX5xX3d3xX7xX4xX5xXedxX35xX13xX4xX34xX2c5xX35xX10cxX4xX12xX13xXedxX35xX10cxX4xX6exX2a8xX10fxX2xX4xX12xX13xX2bexX4xX12xX25xX2a8xX10fxX35xX10cxX4xX5xX7xX4xX2a5xX86xX13xX21xX1axX4xX5xX13xX161xX35xX4xX62xXedxX5xX2e6xX4xX10exX2a8xX334xX5xX4xX86xXccxX4xX80xXcfxXcxX4xX3xX2xXddxX12xX4xX35xXc73xX34xX4xX15xX98xX219xX71xX4xX12xX3f9xX7xX4xX35xX13xX2a8xX4xX5xXcxXccxX35xX4xX35xX13xX330xX12xX4xXdxX4d2xX4xX3xXeaxX4xX5xXcxX13bxX5xX4xX10exX10fxX2xX4xX62xXedxX5xX4xX6xX2a8xXcxX4xX6xX2c5xX2xX4xX12xX25xX1axX35xX10cxX4xX10exX130xX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX10cxX2bexX4xX10exXd9xX35xX4xX8xXd9xX4xX35xX13xXe6xX12xX4xX12xX13xX161xX35xX4xX12xX13xX2a8xXd9xX35xX10cxX4xX35xX13xXe6xX12xX4xX12xX2d4xX35xX10cxX4xX10cxX385xX35xX4xX23xX130xX4xX3xX2b5xX2xX4xX62xXedxX5xX4xX12xX13xX10fxX2xX4xXe6xXcxX4xX12xX13xXd9xX1dbxX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX0xX21xX34xX37xX2a5xX86xX39exX2xX4xX12xX25xX3cexX4xX3xXeaxX4xX412xXcxX339xX4xX62xXedxX5xX4xX6xXd5xX35xX10cxX4xX8xX21xX35xX4xX93xX4xX88xX2xX4xX13xX1axX7xX4xX8xX21xX35xX4xX10exXa9dxX1bxX4xX5xX3d3xX7xX4xX23xX86fxX35xX4xX10exX21xX35xX4xX93xX4xX33exXd5xX35xX10cxX4xX412xXcxX21xX35xX4xX35xX13xX2a8xX4xX12xX13xX5e0xX4xX412xXcxX339xX4xX5xX13xXcxX35xX10cxX4xX3xX330xX4cxX4xX93xX4xX6exXe6xX4cxX4xX1xX503xX4cxX4xX7xX1axX4xX5xX13xXcxX7xX4xX34xX3acxX35xX13xX4xX10exXe6xX12xX4xX1bxX13xX1294xX35xX5ddxX86xX13xXc73xX34xX4xX6xX2c5xX2xX4xX3xX2a8xX10fxX35xX4xX1e1xX2a8xX7xX4xX34xXedxX2xX4xX5xX2c1xX4xX12xX25xX7xX35xX13xX4xX93xX4xX86xX13xX2a8xXd9xX35xX10cxX4xX13xXd5xX35xX10cxX4xX25xX161xX34xX4xX23xX508xX12xX4xX6xXcxXccxX35xX10cxX4xX25xX7xXcxX4xX1e1xX7xX35xX13xX4xX93xX4xX62xX7xX4xX10cxX2xX7xX35xX4xX35xX13xXd5xX4xX12xX25xXccxX35xX10cxX4xX35xXf1xX34xX4xX10exX2a8xX7xX4xX3xe6b5xX35xX10cxX4xX93xX4xX6exX13bxX12xX4xX5xX13xX2xXddxX5xX4xX10cxX2xX2a8xX10fxX35xX10cxX4xX12xX25xX21xX4xX5xX13xX2xXddxXcxX4xX34xX1axX35xX10cxX4xX34xX7xX35xX13xX172xX0xX93xX21xX34xX37xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX80xX2bexX35xX13xX4xX12xX2a8xX334xX35xX10cxX4xX62xXedxX5xX4xX80xXf1xX4xX12xX25xX1axX35xX10cxX4xX12xX13xXd9xX4xX86xXccxX4xX80xXcfxXcxX4xX6xXcxX39exX35xX4xX13xX2xX120xX35xX4xX6xX339xX35xX4xX3xX2b5xX2xX4xX34xX13bxX12xX4xX12xX2a8xX334xX35xX10cxX4xX10exXd5xX2xX4xX12xX25xX1axX35xX10cxX4xX6xX582xX35xX10cxX4xX1xX161xX35xX172xX4xX0xX21xX34xX37xX2a5xX6exX1axX35xX10cxX4xX34xX7xX35xX13xX4xXedxX1axX4xX3xX3acxX2xX4xX13xXf1xX35xX4xX34xXcxX39exX35xX4xX12xX25xX2a8xX334xX35xX10cxX93xX4xX80xXd9xX35xX4xX12xX2a8xX334xX35xX10cxX4xX10exXf1xX35xX10cxX4xX1bxX13xXd9xX2xX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX6xXccxX2xX4xX34xX582xX35xX2e6xX172xX0xX93xX21xX34xX37xX0xX93xX1bxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX62xX1axX1xX4cxXbxX37xX0xX21xX34xX37xX0xX2xX34xX10cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX1c7xX21xX35xX12xX21xX25xX4xX1xX12xX13xXcxX34xX23xX4xX1xX13xX2xX1xX21xXbxX4xX8xX12xX4cxX6xX21xXaxXbxXfxX2xX1xX12xX13xX1dbxX4xX1ddxX15xX1dfxX1bxX1e1xX1e2xX4xX13xX21xX2xX10cxX13xX12xX1dbxX4xX92xX15xX71xX1bxX1e1xX1e2xXbxX4xX8xX25xX5xXaxXbxX93xX93xX2xX172xX23xX7xX1axX13xX7xX12xX2xX35xX13xX172xX3xX35xX93xX35xX21xXfxX8xX93xX99xX71xX216xX98xX93xX15xX99xX229xX1xX71xX71xX1ddxX15xX92xX1dfxX92xX12xX92xX219xX1dfxX219xX15xX6xX71xX172xX1bxX35xX10cxf8daxX25xXaxX219xX92xX216xXbxX4xX7xX6xX12xXaxXbxX86xXccxX4xX80xXcfxXcxXd1xX4xX35xX13xXd5xX4xX12xX13xXd9xX4xX3xX2xXddxX12xX4xX13xX7xX4cxX4xX35xX13xXe6xX12xX4xX3xXeaxX4xX62xXedxX5xX4xX80xXf1xXbxX4xXfxX2xX1xX12xX13xXaxXbxX1ddxX15xX1dfxXbxX4xX13xX21xX2xX10cxX13xX12xXaxXbxX92xX15xX71xXbxX4xX93xX37xX0xX93xX21xX34xX37xX0xX93xX1bxX37xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xX25xX21xX6xX7xX12xX21xX1xXbxX37xX0xX8xX12xX25xX1axX35xX10cxX37xX86xX2xX35xX4xX6xX2xX339xX35xX4xX412xXcxX7xX35xX1dbxX0xX93xX8xX12xX25xX1axX35xX10cxX37xX0xXcxX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX12xX2xX12xX6xX21xXexX12xX13xXcxX34xX23xXexX7xX35xX1xXexX8xX7xX1bxX1axXbxX37xX0xX6xX2xX37xX0xX7xX4xX12xX2xX12xX6xX21xXaxXbxX62xXedxX5xX4xX80xXf1xX4xX2a5xX6xXb5bxX4cxX4xX68xX2xXeaxXcxX2e6xX4xX10cxX2xX2b5xX2xX4xX12xX13xX2xX120xXcxX4xX3xXc73xX35xX4xX13xX1axXedxX4xX11exX2xX120xX12xX4xX3xX2b5xX2xX4xX12xX13xXddxX4xX10cxX2xX2b5xX2xXbxX4xX13xX25xX21xX2axXaxXbxX93xX5xX13xX2xX35xX13xXexX12xX25xX2xX93xX23xX7xX5xXexX13xX1axXexX6xX7xX4cxXexXdxX2xX21xXcxXexX10cxX2xX1axX2xXexX12xX13xX2xX21xXcxXexX3xX7xX35xXexX13xX1axX7xXexX3xX2xX21xX12xXexX3xX1axX2xXexX12xX13xX21xXexX10cxX2xX1axX2xX93xX15xX98xX98xX15xX15xX98xX172xX13xX12xX34xXbxX37xX0xX2xX34xX10cxX4xX8xX25xX5xXaxXbxX93xX34xX21xX1xX2xX7xX93xX15xX99xX71xX93xX35xX21xXfxX8xX93xX99xX71xX216xX229xX93xX219xX71xX1xX1dfxX99xX99xX92xX1ddxX92xX229xX12xX229xX1ddxX92xX99xX6xX99xXexX7xX35xX13xXexX23xX7xX2xXexX23xX7xX5xXexX13xX1axXexX6xX7xX4cxXexXdxX172xX23fxX1bxX10cxXbxX4xX7xX6xX12xXaxXbxX86xXccxX4xX80xXcfxXcxXd1xX4xX35xX13xXd5xX4xX12xX13xXd9xX4xX3xX2xXddxX12xX4xX13xX7xX4cxX4xX35xX13xXe6xX12xX4xX3xXeaxX4xX62xXedxX5xX4xX80xXf1xXbxX4xX93xX37xX0xX93xX7xX37xX0xX1xX2xX3xX37xX0xX8xX12xX25xX1axX35xX10cxX37xX0xX7xX4xX12xX2xX12xX6xX21xXaxXbxX62xXedxX5xX4xX80xXf1xX4xX2a5xX6xXb5bxX4cxX4xX68xX2xXeaxXcxX2e6xX4xX10cxX2xX2b5xX2xX4xX12xX13xX2xX120xXcxX4xX3xXc73xX35xX4xX13xX1axXedxX4xX11exX2xX120xX12xX4xX3xX2b5xX2xX4xX12xX13xXddxX4xX10cxX2xX2b5xX2xXbxX4xX13xX25xX21xX2axXaxXbxX93xX5xX13xX2xX35xX13xXexX12xX25xX2xX93xX23xX7xX5xXexX13xX1axXexX6xX7xX4cxXexXdxX2xX21xXcxXexX10cxX2xX1axX2xXexX12xX13xX2xX21xXcxXexX3xX7xX35xXexX13xX1axX7xXexX3xX2xX21xX12xXexX3xX1axX2xXexX12xX13xX21xXexX10cxX2xX1axX2xX93xX15xX98xX98xX15xX15xX98xX172xX13xX12xX34xXbxX37xX62xXedxX5xX4xX80xXf1xX4xX2a5xX6xXb5bxX4cxX4xX68xX2xXeaxXcxX2e6xX4xX10cxX2xX2b5xX2xX4xX12xX13xX2xX120xXcxX4xX3xXc73xX35xX4xX13xX1axXedxX4xX11exX2xX120xX12xX4xX3xX2b5xX2xX4xX12xX13xXddxX4xX10cxX2xX2b5xX2xX0xX93xX7xX37xX0xX93xX8xX12xX25xX1axX35xX10cxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX13xX21xX7xX1xXbxX37xX62xXedxX5xX4xX80xXf1xX4xX6xXd5xX4xX35xX10cxX2a8xX10fxX2xX4xX10exX13fxXcxX4xX12xX2xX339xX35xX4xX3xXd5xX4xX25xXe6xX12xX4xX12xX13xXd5xX35xX13xX4xX5xX39exX35xX10cxX4xX12xX25xX1axX35xX10cxX4xX3xX2xX120xX5xX4xX2a5xX6xXb5bxX4cxX4xX68xX2xXeaxXcxX2e6xXd1xX4xX2a5xX12xX330xX1bxX4xX68xX2xXeaxXcxX2e6xXd1xX4xX2a5xX1bxX13xX2c1xX35xX10cxX4xX68xX2xXeaxXcxX2e6xX4xX10exX5e0xX4xX12xX2xXddxX1bxX4xX10exX130xX35xXd1xX4xX5xX13xXd5xX1axX4xX34xX2d4xX35xX10cxXd1xX4xX10exX2a8xX7xX4xX12xX2xX1920xX35xX4xX5xXedxX5xX4xX35xX10cxXcxX4cxX339xX35xX4xX12xX13xX3d3xX4xX412xXcxXccxX5xX4xX10cxX2xX7xXd1xX4xXdxX13xXedxX5xX13xX4xX412xXcxXccxX5xX4xX12xXddxX172xX0xX93xX1bxX37xX0xX93xX1xX2xX3xX37xX0xX93xX6xX2xX37xX0xX6xX2xX37xX0xX7xX4xX12xX2xX12xX6xX21xXaxXbxX1c7xX13xX3d3xX4xX12xX4c5xX5xX13xX4xX80xXf1xX4xX1c7xX13xX132xX4xX6exX2xX35xX13xX4xX3xXd5xX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX10exX2xXeaxXcxX4xX12xX13xXb42xX4xX3xX4c5xX4xX3xXeaxX4xX12xXd5xX2xX4xX35xXc73xX35xX10cxX4xX2a5xX6xXb5bxX4cxX4xX68xX2xXeaxXcxX2e6xXbxX4xX13xX25xX21xX2axXaxXbxX93xX10cxX2xX7xX2xXexX12xX25xX2xX93xX5xX13xXcxXexX12xX2xX5xX13xXexX13xX1axXexX5xX13xX2xXexX34xX2xX35xX13xXexX3xX7xXexX35xX13xXcxX35xX10cxXexX1xX2xX21xXcxXexX12xX13xXcxXexX3xX2xXexX3xX21xXexX12xX7xX2xXexX35xX7xX35xX10cxXexX6xX7xX4cxXexXdxX2xX21xXcxX93xX15xX98xX219xX229xX15xX92xX172xX13xX12xX34xXbxX37xX0xX2xX34xX10cxX4xX8xX25xX5xXaxXbxX93xX34xX21xX1xX2xX7xX93xX15xX99xX71xX93xX35xX21xXfxX8xX93xX99xX71xX216xX92xX93xX219xX71xX1xX1ddxX15xX229xX1dfxX229xX15xX216xX12xX99xX99xX15xX99xX6xX15xX71xXexX92xX98xX99xX216xX229xX99xX92xX99xX71xX92xX1ddxX1dfxX172xX23fxX1bxX10cxXbxX4xX7xX6xX12xXaxXbxX86xXccxX4xX80xXcfxXcxXd1xX4xX35xX13xXd5xX4xX12xX13xXd9xX4xX3xX2xXddxX12xX4xX13xX7xX4cxX4xX35xX13xXe6xX12xX4xX3xXeaxX4xX62xXedxX5xX4xX80xXf1xXbxX4xX93xX37xX0xX93xX7xX37xX0xX1xX2xX3xX37xX0xX8xX12xX25xX1axX35xX10cxX37xX0xX7xX4xX12xX2xX12xX6xX21xXaxXbxX1c7xX13xX3d3xX4xX12xX4c5xX5xX13xX4xX80xXf1xX4xX1c7xX13xX132xX4xX6exX2xX35xX13xX4xX3xXd5xX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX10exX2xXeaxXcxX4xX12xX13xXb42xX4xX3xX4c5xX4xX3xXeaxX4xX12xXd5xX2xX4xX35xXc73xX35xX10cxX4xX2a5xX6xXb5bxX4cxX4xX68xX2xXeaxXcxX2e6xXbxX4xX13xX25xX21xX2axXaxXbxX93xX10cxX2xX7xX2xXexX12xX25xX2xX93xX5xX13xXcxXexX12xX2xX5xX13xXexX13xX1axXexX5xX13xX2xXexX34xX2xX35xX13xXexX3xX7xXexX35xX13xXcxX35xX10cxXexX1xX2xX21xXcxXexX12xX13xXcxXexX3xX2xXexX3xX21xXexX12xX7xX2xXexX35xX7xX35xX10cxXexX6xX7xX4cxXexXdxX2xX21xXcxX93xX15xX98xX219xX229xX15xX92xX172xX13xX12xX34xXbxX37xX1c7xX13xX3d3xX4xX12xX4c5xX5xX13xX4xX80xXf1xX4xX1c7xX13xX132xX4xX6exX2xX35xX13xX4xX3xXd5xX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX10exX2xXeaxXcxX4xX12xX13xXb42xX4xX3xX4c5xX4xX3xXeaxX4xX12xXd5xX2xX4xX35xXc73xX35xX10cxX4xX2a5xX6xXb5bxX4cxX4xX68xX2xXeaxXcxX2e6xX0xX93xX7xX37xX0xX93xX8xX12xX25xX1axX35xX10cxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX13xX21xX7xX1xXbxX37xX1c7xX13xX3d3xX4xX12xX4c5xX5xX13xX4xX80xXf1xX4xX1c7xX13xX132xX4xX6exX2xX35xX13xX4xXexX4x13602xX35xX13xX4xX13xX86fxX35xX10cxX4xX10cxX2xX3acxX2xX4xX1bxX13xX130xX35xX10cxX4xX1xX161xX35xX4xX12xX13bxX5xXd1xX4xX47dxX7xX35xX13xX4xX35xX13xX161xX35xX4xX3xXc73xX35xX4xX13xX130xX7xX4xX12xX13xXddxX4xX10cxX2xX2b5xX2xX4xX6xXd5xX4xX35xX10cxX2a8xX10fxX2xX4xX13xX2xX5e0xXcxX4xX8xX161xXcxX4xX8xX385xX5xX4xX86xX25xXcxX4cxX120xX35xX4xX68xX2xXeaxXcxXd1xX4xX10exX503xX4xX35xX13xX2xXeaxXcxX4xX6xX13fxX35xX4xX2a5xX6xXb5bxX4cxX4xX68xX2xXeaxXcxX2e6xXd1xX4xX2a5xX12xX330xX1bxX4xX68xX2xXeaxXcxX2e6xX4xX34xX13bxX12xX4xX5xXedxX5xX13xX4xX8xXedxX35xX10cxX4xX12xX2c5xX1axXd1xX4xX13xX334xX1bxX4xX12xX2bexX35xX13xXd1xX4xX13xX334xX1bxX4xX5xX3acxX35xX13xX4xX12xX25xX1axX35xX10cxX4xX8xXcxXccxX12xX4xX5xXcxX13bxX5xX4xX10exX10fxX2xX4xX13xX1axX2c5xX12xX4xX10exX13bxX35xX10cxX4xX5xXedxX5xX13xX4xX34xX2c5xX35xX10cxX4xX3xXd5xX4xX8xXedxX35xX10cxX4xX12xXedxX5xX4xX3xXc73xX35xX4xX13xX3b6xX5xX4xX5xX3d3xX7xX4xX34xX2bexX35xX13xX172xX4xX11exX2xX120xX5xX4xX2a5xX6xXb5bxX4cxX4xX68xX2xXeaxXcxX2e6xX4xX3cexX4xX62xXedxX5xX4xX12xX13xX2a8xX10fxX35xX10cxX4xX23xXe6xX12xX4xX35xX10cxX10fxX4xX3xXd5xX4xX12xX13xXb42xX4xX3xX4c5xX172xX0xX93xX1bxX37xX0xX93xX1xX2xX3xX37xX0xX93xX6xX2xX37xX0xX6xX2xX37xX0xX7xX4xX12xX2xX12xX6xX21xXaxXbxX1c7xX13xX3d3xX4xX12xX4c5xX5xX13xX4xX80xXf1xX4xX1c7xX13xX132xX4xX6exX2xX35xX13xX4xXexX4xX35xX10cxX2a8xX10fxX2xX4xX3xX4d7xX4xX10exX2c5xX2xX4xX12xX2d4xX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX10exX2xXeaxXcxX4xX10cxX2xX3acxX35xX4xX1xX4c5xXbxX4xX13xX25xX21xX2axXaxXbxX93xX5xX13xX2xX35xX13xXexX12xX25xX2xX93xX5xX13xXcxXexX12xX2xX5xX13xXexX13xX1axXexX5xX13xX2xXexX34xX2xX35xX13xXexX35xX10cxXcxX1axX2xXexX3xX2xXexX1xX7xX2xXexX12xXcxXexX35xX13xXcxX35xX10cxXexX1xX2xX21xXcxXexX10cxX2xX7xX35xXexX1xX2xX93xX15xX98xX99xX71xX98xX219xX172xX13xX12xX34xXbxX37xX0xX2xX34xX10cxX4xX8xX25xX5xXaxXbxX93xX34xX21xX1xX2xX7xX93xX15xX99xX71xX93xX35xX21xXfxX8xX93xX99xX71xX15xX98xX93xX15xX71xX1ddxX1xX92xX71xX98xX71xX219xX1dfxX219xX12xX1dfxX99xX71xX6xX15xX172xX23fxX1bxX10cxXbxX4xX7xX6xX12xXaxXbxX86xXccxX4xX80xXcfxXcxXd1xX4xX35xX13xXd5xX4xX12xX13xXd9xX4xX3xX2xXddxX12xX4xX13xX7xX4cxX4xX35xX13xXe6xX12xX4xX3xXeaxX4xX62xXedxX5xX4xX80xXf1xXbxX4xX93xX37xX0xX93xX7xX37xX0xX1xX2xX3xX37xX0xX8xX12xX25xX1axX35xX10cxX37xX0xX7xX4xX12xX2xX12xX6xX21xXaxXbxX1c7xX13xX3d3xX4xX12xX4c5xX5xX13xX4xX80xXf1xX4xX1c7xX13xX132xX4xX6exX2xX35xX13xX4xXexX4xX35xX10cxX2a8xX10fxX2xX4xX3xX4d7xX4xX10exX2c5xX2xX4xX12xX2d4xX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX10exX2xXeaxXcxX4xX10cxX2xX3acxX35xX4xX1xX4c5xXbxX4xX13xX25xX21xX2axXaxXbxX93xX5xX13xX2xX35xX13xXexX12xX25xX2xX93xX5xX13xXcxXexX12xX2xX5xX13xXexX13xX1axXexX5xX13xX2xXexX34xX2xX35xX13xXexX35xX10cxXcxX1axX2xXexX3xX2xXexX1xX7xX2xXexX12xXcxXexX35xX13xXcxX35xX10cxXexX1xX2xX21xXcxXexX10cxX2xX7xX35xXexX1xX2xX93xX15xX98xX99xX71xX98xX219xX172xX13xX12xX34xXbxX37xX1c7xX13xX3d3xX4xX12xX4c5xX5xX13xX4xX80xXf1xX4xX1c7xX13xX132xX4xX6exX2xX35xX13xX4xXexX4xX35xX10cxX2a8xX10fxX2xX4xX3xX4d7xX4xX10exX2c5xX2xX4xX12xX2d4xX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX10exX2xXeaxXcxX4xX10cxX2xX3acxX35xX4xX1xX4c5xX0xX93xX7xX37xX0xX93xX8xX12xX25xX1axX35xX10cxX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX13xX21xX7xX1xXbxX37xX2a5xX79xX2xX3acxX35xX4xX1xX4c5xX4xXexX4xX6xX503xX1axX4xX12xX13xX3f9xX5xX4xXexX4xX13xX2xXeaxX35xX4xX34xX2xX35xX13xX2e6xX4xX6xXd5xX4xX35xX13xXcfxX35xX10cxX4xX10exXa43xX5xX4xX12xX132xX35xX13xX4xX35xX157dxX2xX4xX23xX330xX12xX4xX12xX25xX1axX35xX10cxX4xX10exX2c5xX1axX4xX10exX808xX5xXd1xX4xX6xXccxX2xX4xX8xXccxX35xX10cxX4xX3xXd5xX4xX1bxX13xX1axX35xX10cxX4xX5xXedxX5xX13xX4xX80xXf1xX4xX1c7xX13xX132xX4xX6exX2xX35xX13xXd1xX4xX8xX3f9xX4xX10cxX2xX3acxX35xX4xX1xX4c5xX4xX34xX13bxX12xX4xX5xXedxX5xX13xX4xX12xX3f9xX4xX35xX13xX2xX339xX35xX4xX3xXccxX35xX4xX5xX130xX4xX5xX3d3xX7xX4xX34xX13bxX12xX4xX23xX330xX5xX4xX3xX4d7xX4xX35xX13xX161xX35xXd1xX4xX13xX2xXeaxX35xX4xX12xX25xX2xXddxX12xX172xX0xX93xX1bxX37xX0xX93xX1xX2xX3xX37xX0xX93xX6xX2xX37xX0xX93xXcxX6xX37xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xX25xXbxX37xX0xX93xX1xX2xX3xX37xX0xX93xX1xX2xX3xX37xX0xX1bxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1bxX2a90xXcxX12xX13xX1axX25xXbxX37xX6bxX10cxXcxX4cxX1920xX35xX4xX6bxX10cxX3b6xX5xX4xXf3exX13xXb42xX0xX93xX1bxX37
Nguyễn Ngọc Phú