Bị Mỹ - Anh - Pháp dồn dập tấn công bằng tên lửa, Syria ráo riết đáp trả
Trước sự tấn công dồn dập bằng tên lửa của Mỹ, Anh, Pháp, quân đội Syria đã ráo riết đáp trả và bắn hạ thành công 20 tên lửa.
98cfx13d24xdfa2x123fbx15c76xdf16x135c4xc16ax11d7bxX7x15a95x9abcx13ce5xdb88x119f3xf45fxX5x13c54xXaxc635x14e7dx132aaxX3xd34dx11667xX3xda7axX3xb1c0x14f54xX1xX3xX19xX3x1455dxX1xdabcxXbxX3x16dd7x14972xX1cxX3xX26x13dffxXbxX3xXex15e3dxX1cxX3xX4x103e7xX1cx14a2exX3x9f32xb8e1xX1cxX35xX3xXex150ffxX1cxX3xX5x120c9xX6x17e83xX3xd1efxf788xe7b6xXdxX6xX3xX47xX23xe601xX3xX47xXdx11ea6xXexX3x13883xX23xXbxX3xXexX47x1555bxX0xa298xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa9f2xX10xX6xX26xXaxX12xXcxX47xa795x11226xX4xX3xX7x1310bxX3xXexX2fxX1cxX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX26xX27xX1cxX3xX26xX2bxXbxX3xX37xX38xX1cxX35xX3xXexX3dxX1cxX3xX5xX41xX6xX3xX4xc069xX6xX3xX16xX17xX43xX3xX1bxX1cxX1xX43xX3xX21xX1xX23xXbxX43xX3x11ebcx176f5xf68bxX1cxX3xX54xacccxXdxX3xX45xX46xX47xXdxX6xX3xX54xb11cxX3xX47xX23xX4dxX3xX47xXdxX51xXexX3xX54xX23xXbxX3xXexX47xX5axX3x16b5fx9d61xX3xX37x13163xX1cxX3xX1x14cd4xX3xXexX1xXcfxX1cxX1xX3xX4xX33xX1cxX35xX3xcf9ex110ddxX3xXexX3dxX1cxX3xX5xX41xX6x11f69xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX4dxX26xX46xXaxX12xfafdxX35xXcfxX46xX3xX2xb939xX5cxX109xX43xX3xX16xX17xX3xXcexXcfxX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX73xX74xX4xX3xX54xX27xX1cxX35xX3x137dcxXdxX1cxX1xX3xX21xX1xX23xXbxX3xXcexXcfxX3xX1bxX1cxX1xX3xX54xXbbxX3xX26xXb1xXdxX3xXexX3dxX1cxX3xX5xX41xX6xX3xXcexXcfxX4dxX3xX4xX23xX4xX3xX122x12431xX4xX3xXexXdxX3dxXacxX3xX4xX99xX6xX3xX4xX1x17131xX1cxX1xX3xXbxX1xX99xX3xX45xX46xX47xXdxX6xX3xXexX47xX4dxX1cxX35xX3xX54xXb1xX1cxX35xX3xXexX1xX23xXdxX3xX54xX23xXbxX3xXexX47xX5axX3xXcexX14bxX3xXexX2fxX1cxX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1xX4dxX23xX3xX1x11880xX4xX3x166ccxX3xXexX1xX14xX3xXexX47xX2fxX1cxX3xe976xX4dxXacxX122xX6xX43xX3xbcebxX33xX1cxX35xX3x10a6cxX1xX4dxXacxXexX6xX3xXexXacxacb6xX1cxX3xXexX47xX73xX74xX4xXedxX3x105eexX1xX159xX1cxX1xX3xXbxX1xX99xX3xX45xX46xX47xXdxX6xX3xX1cxX35xX6xX46xX3xX5xX2bxXbxX3xXex11099xX4xX3xX54xX23xXbxX3xXexX47xX5axX3xX47xX23xX4dxX3xX47xXdxX51xXexX3xXcexX14bxX3xXexX2fxX1cxX3xX4xX33xX1cxX35xX3x99baxX1xXb1xXdxX3xX54xX27xX1cxX35xX3xX1cxXcfxX46xd54dxXedxX0xX5cxXbxX12xX0xXexX6xX37xX5xX10xX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxX122xX6xX47xX35xXdxX1cxbd88xX3xXe3xXbx14e0cxX3xX6xXacxXexX4dxceb5xXaxX12xX0xXexX37xX4dxX26xX46xX12xX0xXexX47xX12xX0xXexX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bdxX6xXbxXexXdxX4dxX1cxXaxX12xX0xXdxX122xX35xX3xX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21exX5cxX5cxXdxXedxX37xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXedxXcexX1cxX5cxX1cxX10xad3axX7xX5cxX2xe4e0xX2xd932xX5cxea8fxX278xX26xd545xX2xX2xX2xX109xXe4xXe4xXexf258xX278xX276xXe4xX5xXe4xXedxedf2xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX37xXdxX3xX122xX46xX3xX6xX1cxX1xX3xXbxX1xX6xXbxX3xX26xX4dxX1cxX3xX26xX6xXbxX3xXexX6xX1cxX3xX4xX4dxX1cxX35xX3xX37xX6xX1cxX35xX3xXexX10xX1cxX3xX5xXacxX6xX3xX7xX46xX47xXdxX6xX3xX47xX6xX4dxX3xX47xXdxX10xXexX3xX26xX6xXbxX3xXexX47xX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX122xX7xX19xXbxX1xX4dxXexX4dxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxXexX26xX12xX0xX5cxXexX47xX12xX0xXexX47xX12xX0xXexX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bdxX6xXbxXexXdxX4dxX1cxXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxXexX10xX222xXexX19xX6xX5xXdxX35xX1cxX21exX3xX28axXacxX7xXexXdx14646xX46xX228xXaxX12xX6bxf73dxX1cxX1xX3xX5axX1cxX1xX3xXexX47xX3dxX1cxX3xX122xXd6xX1cxX35xX3xX222xXbbxX3xX1xXb1xXdxX3xX4xX1xX4dxX3xX47xX38xX1cxX35xX3xX19exX6xX122xX6xX7xX4xXacxX7xX3xX37xX14xX3xXexX2fxX1cxX3xX4xX33xX1cxX35xXedxX3x17027xX1cxX1xX3xX4xX1xX14bxXbxX3xX122xXcfxX1cxX3xX1xX335xX1cxX1xXedxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxXexX26xX12xX0xX5cxXexX47xX12xX0xX5cxXexX37xX4dxX26xX46xX12xX0xX5cxXexX6xX37xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX4dxX26xX46xXaxX12xX0xX37xX12xX16xX17xX43xX3xX1bxX1cxX1xX43xX3xX21xX1xX23xXbxX3xX7xX41xX3xX26xX14bxX1cxX35xX3xXexX3dxX1cxX3xX5xX41xX6xX3xX26xX27xX1cxX3xX26xX2bxXbxX3xXexX2fxX1cxX3xX4xX33xX1cxX35xX0xX5cxX37xX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX4dxX26xX46xXaxX12xX45xX6xXacxX3xX4xX1xf348xX3xXexX1xX14xX3xX4xX99xX6xX3xXcxf552xX1cxX35xX3xXexX1x14b56xX1cxX35xX3xX19exX4dxX1cxX6xX5xX26xX3xXcxX47xXacxX122xXbxX43xX3xX16xX17xX3xX122xX193xX3xX54xX1b3xXacxX3xX4xXacxXb1xX4xX3xXexX2fxX1cxX3xX4xX33xX1cxX35xX3xXcexX74xXdxX3xX1xXcfxX1cxX35xX3xX5xX4dxXd6xXexX3xXexX3dxX1cxX3xX5xX41xX6xX3xX1xXcfxX1cxX1xX3xXexX47xX335xX1cxX1xX3xXcxX4dxX122xX6xX1xX6xX270x14f4bxX3xX37xXd2xX1cxX3xXex14f98xX3xX4xX23xX4xX3xXexXcfxXacxX3xX461xX1xXacxX3xXexX47xX14bxX4xX3xXexX1xXacxXb1xX4xX3xX6bxXd6xX122xX3xX54xXb1xXdxX3xX27bxXedxX3xX6bxXbbxX1cxX35xX3xXexXdxX1cxX3xX1bdxX103xX103xX5cxX45xXbxXacxXexX1cxXdxX461xX1cxX10xX270xX7xX43xX3xX26x17072xX1cxX3xXexX1xX33xX1cxX35xX3xXexXdxX1cxX3xXexX468xX3xX1cxX1xXdx1167cxXacxX3xXabxXacxX6xX1cxX3xX4xX1xX1d7xX4xX3xXabxXacxX40fxX4xX3xXbxX1x112f9xX1cxX35xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX4dxX3xX37xXdxX51xXexX3xc396xX6xX7xX1xXdxX1cxX35xXexX4dxX1cxX3xX54xXbbxX3xX7xX41xX3xX26xX14bxX1cxX35xX3xX1cxX1xXdxX4baxXacxX3xX122xX23xX46xX3xX37xX6xX46xX3xXcexXcfxX3xXexXcfxXacxX3xX4xX1xXdxX51xX1cxX3xXexX47xX4dxX1cxX35xX3xX4xX1xXdxX51xX1cxX3xX26xX14xX4xX1xX3xXexX2fxX1cxX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX45xX46xX47xXdxX6xX43xX3xXexX47xX4dxX1cxX35xX3xX54x14883xX3xX4xX537xX3xX4xX23xX4xX3xX122xX23xX46xX3xX37xX6xX46xX3xX1cx15371xX122xX3xX37xX4dxX122xX3xX13xX19xX2xXedxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX4dxX26xX46xXaxX12xXcxX1xX10xX4dxX3xX13xXb1xX3xXexX47xX73xX193xX1cxX35xX3x15e83xXacxX40fxX4xX3xXbxX1xX4cexX1cxX35xX3xX16xX17xX3xfd6cxXdxX122xX3xX16xX6xXexXexXdxX7xX43xX3xX7xX40fxX3xXcex14681xX3xX461xX1xX159xX3xX54xX73xc2f4xX4xX3xXexX47xXdxcefcxX1cxX3xX461xX1xX6xXdxX3xXexX47xX4dxX1cxX35xX3xX54xX59exXexX3xX461xX1xX33xX1cxX35xX3xX461xX159xX4xX1xX3xX1cxXcfxX46xX3xX1cxX1xXdxX4baxXacxX3xX35xX2fxXbxX3xX54xX33xXdxX3xX4xXacxXb1xX4xX3xXexX2fxX1cxX3xX4xX33xX1cxX35xX3xXcexXcfxX4dxX3xX7xXadxX1cxX3xX37xX6xX46xX3xXabxXacxXadxX1cxX3xX7xX78xX3xX1bxX5xX19xX45xX1xX6xX46xX47xX6xXexX3xX4xX99xX6xX3xX45xX46xX47xXdxX6xX3xX1xX27xXdxX3xXexX1xX23xX1cxX35xX3xX109xX3xX1cxb315xX122xX3xX1cxX35xX4dxX23xXdxXedxX3xf419xX1xXdxX3xX54xX537xX43xX3xX16xX17xX3xX54xXbbxX3xXbxX1xX537xX1cxX35xX3xX276x16cb1xX3xXexX3dxX1cxX3xX5xX41xX6xX3xX1xXcfxX1cxX1xX3xXexX47xX335xX1cxX1xX3xXexX468xX3xX1xX6xXdxX3xXexXcfxXacxX3xX461xX1xXacxX3xXexX47xX14bxX4xX3xX1cxX35xX4dxXcfxXdxX3xX461xX1x148bdxXdxX3xX45xX46xX47xXdxX6xXedxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX4dxX26xX46xXaxX12x10b13xX1cxX35xX3xX586xX6xX122xX10xX7xX3xX16xX6xXexXexXdxX7xX3xX4xX596xX1cxX35xX3xXexXacxX46xX3dxX1cxX3xX37xX40fxX43xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX73xX6xX3xX1cxX1xX2bxX1cxX3xX54xX73xX59exX4xX3xXexX1xX33xX1cxX35xX3xX37xX23xX4dxX3xXcexX4baxX3xX37xX2fxXexX3xX461xb11bxX3xXexX1xX73xX667xX1cxX35xX3xXcexX4dxX1cxX35xX3xX1cxXcfxX4dxX3xXexX47xX4dxX1cxX35xX3xX54xX59exXexX3xX461xX1xX33xX1cxX35xX3xX461xX159xX4xX1xX3xX54xX1b3xXacxX3xXexXdxX3dxX1cxX3xXcexXcfxX4dxX3xX45xX46xX47xXdxX6xX43xX3xX461xX1xfbf8xX1cxX35xX3xX54xX14xX1cxX1xX3xXaxX1xXdxdfe8xX1cxX3xXexXd6xXdxX3xX54xXadxX46xX3xX5xXcfxX3xXcexX14bxX3xXexX2fxX1cxX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX54xX59exXexX3xX54xX1b3xXacxXaxX43xX3xX461xX1xX33xX1cxX35xX3xX5xX4dxXd6xXdxX3xXexX47xX468xX3xX461xX1xX5axX3xX1cxX617xX1cxX35xX3xX7xf660xX3xX4xX537xX3xXexX1xX3dxX122xX3xX4xX23xX4xX3xX4xXacxXb1xX4xX3xXexX2fxX1cxX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1cx15f43xX6xXedxX3xXcxX1xX10xX4dxX3xX122xXb1xXexX3xXabxXacxX6xX1cxX3xX4xX1xX1d7xX4xX3xX4xX2fxXbxX3xX4xX6xX4dxX3xX4xX1xX159xX1cxX1xX3xXabxXacxX46xX4baxX1cxX3xX16xX17xX43xX3xX4xXacxXb1xX4xX3xX461xX1xX33xX1cxX35xX3xX461xX159xX4xX1xX3xX1cxXcfxX46xX3xXaxXcexX4a7xX1cxX3xX4xX1xX73xX6xX3xX461xX51xXexX3xXexX1xd78exX4xXaxX3xXcexXcfxX3xX1cxX537xX3xX4xX1xX3fexX3xX5xXcfxX3xX461xX1xX193xXdxX3xX54xX1b3xXacxX3xX4xX1xX4dxX3xX122xXb1xXexX3xX4xXacxXb1xX4xX3xXexX2fxX1cxX3xX4xX33xX1cxX35xX3xXaxX1cxX1xXdxX4baxXacxX3xX54xX59exXexXaxXedxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX4dxX26xX46xXaxX12xXcxX47xX3dxX1cxX3xXexX47xX6xX1cxX35xX3xX122xXd6xX1cxX35xX3xXcxX270xXdxXexXexX10xX47xX43xX3xX4xX1xX159xX1cxX1xX3xXbxX1xX99xX3xX21xX1xX23xXbxX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX37xX40fxX3xXcexXdxX26xX10xX4dxX3xX4xX1xX4dxX3xXexX1xX2fxX46xX3xX122xX23xX46xX3xX37xX6xX46xX3xX4xX1xXdxX51xX1cxX3xX54xX2fxXacxX3x9d3dxX6xX32fxX6xX5xX10xX3xX4xX99xX6xX3xX1cxX73xX74xX4xX3xX1cxXcfxX46xX3xX54xXbbxX3xXexX1xX6xX122xX3xX35xXdxX6xX3xX4xXacxXb1xX4xX3xXexX2fxX1cxX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1cxX1xX38xX122xX3xXcexXcfxX4dxX3xX4xX23xX4xX3xX4xX667xX3xX7xX193xX3xX4xX1xX1d7xX6xX3xXcexX596xX3xX461xX1xX159xX3xX1xX537xX6xX3xX1xX190xX4xX3xX4xX99xX6xX3xX4xX1xX159xX1cxX1xX3xXbxX1xX99xX3xX45xX46xX47xXdxX6xXedxX3x12ce8xX4a7xX1cxX3xX4xX1xX73xX6xX3xX47xb6c5xX3xX5xXdxX712xXacxX3xX4xX23xX4xX3xX122xX23xX46xX3xX37xX6xX46xX3xX1cxXcfxX46xX3xX222xXacxX2fxXexX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX468xX3xX7xXadxX1cxX3xX37xX6xX46xX3xX5xX74xX1cxX3xX1xX6xX46xX3xX122xXb1xXexX3xX4xX617xX1cxX3xX4xX1d7xX3xXabxXacxXadxX1cxX3xX7xX78xX3xX4xX99xX6xX3xX21xX1xX23xXbxX3xXexX47xX3dxX1cxX3xX54xX2fxXexX3xX5xXdxX4baxX1cxXedxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX4dxX26xX46xXaxX12xX13xXb1xX3xX578xXacxX40fxX4xX3xXbxX1xX4cexX1cxX35xX3xX1bxX1cxX1xX3xX4xX596xX1cxX35xX3xXexX1xX33xX1cxX35xX3xX37xX23xX4dxX43xX3xX1bxX1cxX1xX3xX54xXbbxX3xX54xXdxX4baxXacxX3xX109xX3xX122xX23xX46xX3xX37xX6xX46xX3xX4xX1xXdxX51xX1cxX3xX54xX2fxXacxX3xXcxX4dxX47xX1cxX6xX26xX4dxX3xX7xX41xX3xX26xX14bxX1cxX35xX3xXexX3dxX1cxX3xX5xX41xX6xX3xX45xXexX4dxX47xX122xX3xX45xX1xX6xX26xX4dxX270xX3xXexXdxX51xX1cxX3xX1xXcfxX1cxX1xX3xX4xXacxXb1xX4xX3xXexX2fxX1cxX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX122xXb1xXexX3xX4xX617xX1cxX3xX4xX1d7xX3xXabxXacxXadxX1cxX3xX7xX78xX3xX4xX23xX4xX1xX3xXexX3fexX1cxX1xX3xX6bxX4dxX122xX7xX3xX461xX1xX4dxX5axX1cxX35xX3xXe3xX109xX3xX461xX122xX3xXcexX4baxX3xXbxX1xX159xX6xX3xXexXadxX46xX3xXcexXcfxX3xX461xX1xX23xX3xX222xX6xX3xX461xX1xXacxX3xXcexX78xX4xX3xX4xX537xX3xX54xX33xX1cxX35xX3xX26xXadxX1cxX3xX4xX73xXedxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX4dxX26xX46xXaxX12xX1f7xX1bdxX1xX7bfxX1cxX35xX3xXexX33xXdxX3xX54xXbbxX3xXexXdxX51xX1cxX3xX1xXcfxX1cxX1xX3xXbxX1xXadxX1cxX3xXexX159xX4xX1xX3xX122xXb1xXexX3xX4xX23xX4xX1xX3xX461xX1xX4dxX6xX3xX1xX190xX4xX3xXcexXcfxX3xX4x11e68xX1cxX3xXexX1xX2bxX1cxX3xX54xX5a4xX3xX222xX23xX4xX3xX54xX14xX1cxX1xX3xXcexX14xX3xXexX47xX159xX3xXexX40fxXexX3xX1cxX1xX2fxXexX3xX1cxX1xXd2xX122xX3xX37xXd2xX1cxX3xXexX3dxX1cxX3xX5xX41xX6xX3xX45xXexX4dxX47xX122xX3xX45xX1xX6xX26xX4dxX270xX7xX43xX3xX1cxX1xX38xX122xX3xXexX40fxXdxX3xX73xXacxX3xXcexXdxX712xX4xX3xXbxX1xX23xX3xX1xX99xX46xX3xX461xX1xX4dxX3xXcexX596xX3xX461xX1xX159xX3xX1xX537xX6xX3xX1xX190xX4xX3xXcexXcfxX3xX35xXdxX5axX122xX3xXexX1xXdxX5a4xXacxX3xX1cxX35xXacxX46xX3xX4xX667xX3xX47xX99xXdxX3xX47xX4dxX3xX35xXadxX46xX3xX33xX3xX1cxX1xXdxba09xX122xX3xXexX74xXdxX3xX461xX1xXacxX3xXcexX78xX4xX3xX222xXacxX1cxX35xX3xXabxXacxX6xX1cxX1xX204xXedxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX4dxX26xX46xXaxX12xXcxX47xX73xX74xX4xX3xX54xX537xX3xX4x172b8xX1cxX35xX3xX1cxX35xXcfxX46xX43xX3xXcxX1xX99xX3xXexX73xX74xX1cxX35xX3xX1bxX1cxX1xX3xXcxX1xX10xX47xX10xX7xX6xX3xX16xX6xX46xX3xXexX1xX33xX1cxX35xX3xX37xX23xX4dxX43xX3xX37xXcfxX3xX54xXbbxX3xX99xX46xX3xXabxXacxX46xX4baxX1cxX3xX4xX1xX4dxX3xX4xX23xX4xX3xX5xX78xX4xX3xX5xX73xX59exX1cxX35xX3xXcexX596xX3xXexX47xX6xX1cxX35xX3xX1bxX1cxX1xX3xXaxXexXdxX51xX1cxX3xX1xXcfxX1cxX1xX3xX1cxX1xX76cxX1cxX35xX3xX4xXacxXb1xX4xX3xX461xX1xX33xX1cxX35xX3xX461xX159xX4xX1xX3xXbxX1xX40fxXdxX3xX1xX59exXbxX3xX54xX5a4xX3xX5xXcfxX122xX3xX7xXacxX46xX3xX35xXdxX5axX122xX3xX461xX1xX5axX3xX1cxX617xX1cxX35xX3xX7xX41xX3xX26xX14bxX1cxX35xX3xXcexX596xX3xX461xX1xX159xX3xX1xX537xX6xX3xX1xX190xX4xX3xX4xX99xX6xX3xX4xX1xX159xX1cxX1xX3xXbxX1xX99xX3xX45xX46xX47xXdxX6xXaxXedxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX4dxX26xX46xXaxX12xX103xX1xXcfxX3xX5xXbbxX1cxX1xX3xX54xXd6xX4dxX3xX1bxX1cxX1xX3xX4xX1xX4dxX3xX47xX38xX1cxX35xX3xX461xX1xX33xX1cxX35xX3xX4xX537xX3xX7xX78xX3xX5xX78xX6xX3xX4xX1xX190xX1cxX3xX1cxXcfxX4dxX3xXbxX1xXb40xX3xX1xX59exXbxX3xX1xX667xX1cxX3xX5xXcfxX3xX1xXcfxX1cxX1xX3xX54xXb1xX1cxX35xX3xXabxXacxXadxX1cxX3xX7xX78xX3xXcexXcfxX3xX4xX1xXdxX51xX1cxX3xX26xX14xX4xX1xX3xXbxX1xX40fxXdxX3xX1xX59exXbxX3xX35xXdxX76cxX6xX3xX283xX3xXabxXacxX40fxX4xX3xX35xXdxX6xX3xX54xX73xX59exX4xX3xXexXdxX51xX1cxX3xX1xXcfxX1cxX1xX3xX47xX2fxXexX3xX35xXdxX74xXdxX3xX1xXd6xX1cxX43xX3xX1cxX1xX38xX122xX3xX35xXdxX5axX122xX3xXexX1xXdxX5a4xXacxX3xXexX1xX73xX667xX1cxX35xX3xXcexX4dxX1cxX35xX3xX4xX1xX4dxX3xX26xXadxX1cxX3xXexX1xX73x1668fxX1cxX35xXedxX3xXcxXacxX46xX3xX1cxX1xXdxX3dxX1cxX43xX3xX4xX1xXdxX51xX1cxX3xX26xX14xX4xX1xX3xX1cxXcfxX46xX3xX461xX1xX33xX1cxX35xX3xXbxX1xX5axXdxX3xX5xXcfxX3xX4xX6xX1cxX3xXexX1xXdxX712xXbxX3xXcexXcfxX4dxX3xX4xXacxXb1xX4xX3xX1cxXb1xXdxX3xX4xX1xXdxX51xX1cxX3xX45xX46xX47xXdxX6xX3xX1xX6xX46xX3xX4xX537xX3xX122xX14bxX4xX3xXexXdxX3dxXacxX3xX5xX2bxXexX3xX54xX409xX3xX4xX1xX159xX1cxX1xX3xXbxX1xX99xX43xX3xX37xXcfxX3xX1cxX537xXdxXedxX3xX45xX4dxX1cxX35xX3xX7xX4dxX1cxX35xX3xXcexX74xXdxX3xX37xXdxX712xX1cxX3xXbxX1xX23xXbxX3xXabxXacxXadxX1cxX3xX7xX78xX43xX3xX1bxX1cxX1xX3xXcexXcfxX3xX54xX27xX1cxX35xX3xX122xXdxX1cxX1xX3xX4xX596xX1cxX35xX3xXexX1xX78xX4xX3xX1xXdxX712xX1cxX3xXbxX1xX73xX667xX1cxX35xX3xXexX1xX1d7xX4xX3xX1cxX35xX4dxXd6xXdxX3xX35xXdxX6xX4dxX3xX54xX5a4xX3xX4xX1xX2fxX122xX3xX26xX1d7xXexX3xXcexXdxX712xX4xX3xX7xX41xX3xX26xX14bxX1cxX35xX3xXcexX596xX3xX461xX1xX159xX3xX1xX537xX6xX3xX1xX190xX4xX3xXexXd6xXdxX3xX45xX46xX47xXdxX6xXedxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX4dxX26xX46xXaxX12xX13xXcfxX3xX16xX6xX46xX3xX4xX1xX4dxX3xX37xXdxX51xXexX3xXexX1xX3dxX122xX21exX3xX1f7xX1a5xXadxX46xX3xX5xXcfxX3xX5xX1b3xX1cxX3xX54xX1b3xXacxX3xXexXdxX3dxX1cxX3xXexX47xX4dxX1cxX35xX3xX1cxX1xXdxX712xX122xX3xX461xX6c9xX3xX5xXcfxX122xX3xXexX1xX99xX3xXexX73xX74xX1cxX35xX3xXexX33xXdxX3xXbxX1xX5axXdxX3xX54xX73xX6xX3xX47xX6xX3xXabxXacxX46xX51xXexX3xX54xX14xX1cxX1xX3xXexX47xXdxX5a4xX1cxX3xX461xX1xXdxX3xX5xX78xX4xX3xX5xX73xX59exX1cxX35xX3xXcexX596xX3xXexX47xX6xX1cxX35xX3xXexX1xX6xX122xX3xX35xXdxX6xX3xX4xX1xXdxX51xX1cxX3xX54xX2fxXacxXedxX3xX1a5xXadxX46xX3xX461xX1xX33xX1cxX35xX3xXbxX1xX5axXdxX3xX5xXcfxX3xX122xXb1xXexX3xXabxXacxX46xX51xXexX3xX54xX14xX1cxX1xX3xX26xXb06xX3xX26xXcfxX1cxX35xXedxX3xX1bdxX1xX7bfxX1cxX35xX3xXexX33xXdxX3xX461xX1xX33xX1cxX35xX3xX4xX1xX4dxX3xXbxX1xX549xXbxX3xX7xX41xX3xX26xX14bxX1cxX35xX3xXcexX596xX3xX461xX1xX159xX3xX1xX537xX6xX3xX1xX190xX4xX43xX3xXexXd6xXdxX3xX45xX46xX47xXdxX6xX43xX3xXexXd6xXdxX3xX1bxX1cxX1xX3xX1xX6xX46xX3xX37xX2fxXexX3xX4xX1d7xX3xXabxXacxX40fxX4xX3xX35xXdxX6xX3xX1cxXcfxX4dxX3xX461xX1xX23xX4xXedxX204xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX4dxX26xX46xXaxX12xX0xX37xX12xX45xX46xX47xXdxX6xX3xX54xX23xXbxX3xXexX47xX5axX3xX461xX1xX33xX1cxX35xX3xX461xX1xX4dxX6xX1cxX3xX1cxX1xX73xX59exX1cxX35xX0xX5cxX37xX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX4dxX26xX46xXaxX12xXcxXce0xX3xXexX1xXce0xXdxX3xX37xX23xX4dxX3xX103xX10xX270xX3xed88xX4dxX47xX461xX3xX26xX4a7xX1cxX3xX1cxX35xXacxX27xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xXexX47xXacxX46xX4baxX1cxX3xX1xX335xX1cxX1xX3xX1cxX1xXcfxX3xX1cxX73xX74xX4xX3xX45xX46xX47xXdxX6xX3xX4xX1xX4dxX3xX37xXdxX51xXexX43xX3xX4xX23xX4xX3xX1xX712xX3xXexX1xX40fxX1cxX35xX3xXbxX1xX4cexX1cxX35xX3xXbxX1xX4cexX1cxX35xX3xXexX1xX99xX3xX4xX99xX6xX3xX4xX1xX159xX1cxX1xX3xXbxX1xX99xX3xX45xX46xX47xXdxX6xX3xX54xXbbxX3xX1cxX35xX6xX46xX3xX5xX2bxXbxX3xXexX1d7xX4xX3xX54xX23xXbxX3xXexX47xX5axX3xXaxX7xX78xX3xX222xXadxX122xX3xX5xX73xX59exX4xX3xX4xX99xX6xX3xX16xX17xX3xX4xXb40xX1cxX35xX3xX54xX27xX1cxX35xX3xX122xXdxX1cxX1xXaxX3xXcexXcfxX3xX37xXd2xX1cxX3xX1xXd6xX3xX4xX23xX4xX3xXexX3dxX1cxX3xX5xX41xX6xX3xX4xX99xX6xX3xX54xX40fxXdxX3xXbxX1xX73xX667xX1cxX35xX3xX54xX73xX59exX4xX3xXbxX1xX537xX1cxX35xX3xX54xXdxX3xXexX47xX4dxX1cxX35xX3xX54xX3dxX122xXedxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX4dxX26xX46xXaxX12xXcxX1xX10xX4dxX3xX1cxX35xXacxX27xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xXexX47xX3dxX1cxX43xX3xX5xX78xX4xX3xX5xX73xX59exX1cxX35xX3xXbxX1xX4cexX1cxX35xX3xX461xX1xX33xX1cxX35xX3xX45xX46xX47xXdxX6xX3xX54xXbbxX3xX37xXd2xX1cxX3xX1xXd6xX3xX2xX283xX3xXabxXacxX5axX3xXexX3dxX1cxX3xX5xX41xX6xX3xXexXd6xXdxX3xX461xX1xXacxX3xXcexX78xX4xX3xX621xXdxX7xX270xX6xX1xX43xX3xXbxX1xX159xX6xX3xX1cxX6xX122xX3xXexX1xX99xX3xX54xX33xX3xX19exX6xX122xX6xX4xXacxX7xXedxX3xX1bdxX4cexX1cxX3xX1xXbbxX1cxX35xX3xXexXdxX1cxX3xX45xXbxXacxXexX1cxXdxX461xX3xX26xX4a7xX1cxX3xXexX1xX33xX1cxX35xX3xX37xX23xX4dxX3xX4xX99xX6xX3xXabxXacxXadxX1cxX3xX54xXb1xXdxX3xX45xX46xX47xXdxX6xX3xXexX1xX33xX1cxX35xX3xX37xX23xX4dxX3xX54xXbbxX3xX37xXd2xX1cxX3xX1xXd6xX3xXe3xXe4xX3xXexX3dxX1cxX3xX5xX41xX6xX3xX4xX99xX6xX3xX1bxX1cxX1xX43xX3xX16xX17xX3xXcexXcfxX3xX21xX1xX23xXbxXedxX3xX1bdxX667xX3xXabxXacxX6xX1cxX3xX35xXdxX23xX122xX3xX7xX23xXexX3xX1cxX1xXadxX1cxX3xXabxXacxX46xX4baxX1cxX3xX45xX46xX47xXdxX6xX3xX4xX1xX4dxX3xX37xXdxX51xXexX43xX3xX1cxX35xX4dxXcfxXdxX3xX4xX23xX4xX3xX4xX617xX1cxX3xX4xX1d7xX3xXabxXacxXadxX1cxX3xX7xX78xX3xX193xX3xX19exX6xX122xX6xX4xXacxX7xX43xX3xX4xX537xX3xX283xX3xXexX47xXacxX1cxX35xX3xXexXadxX122xX3xX1cxX35xX1xXdxX3dxX1cxX3xX4xX1d7xXacxX3xX461xX1xX4dxX6xX3xX461xX1xX190xX4xX3xX54xXbbxX3xX37xX14xX3xXexX2fxX1cxX3xX4xX33xX1cxX35xX43xX3xX37xX6xX4dxX3xX35xX27xX122xX3xXe3xX3xXexX47xXacxX1cxX35xX3xXexXadxX122xX3xX193xX3xX19exX6xX122xX6xX4xXacxX7xX3xXcexXcfxX3xX122xXb1xXexX3xXexX47xXacxX1cxX35xX3xXexXadxX122xX3xX193xX3xX461xX1xXacxX3xXcexX78xX4xX3xX6bxX4dxX122xX7xXedxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX4dxX26xX46xXaxX12xX16xXb1xXexX3xX7xX40fxX3xX1cxX35xXacxX27xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xX4xX1xX4dxX3xX37xXdxX51xXexX43xX3xX4xX23xX4xX3xX5xX78xX4xX3xX5xX73xX59exX1cxX35xX3xX4xX1xX159xX1cxX1xX3xXbxX1xX99xX3xX45xX46xX47xXdxX6xX3xX54xXbbxX3xX7xX667xX3xXexX23xX1cxX3xXexX2fxXexX3xX4xX5axX3xX4xX23xX4xX3xX7xXadxX1cxX3xX37xX6xX46xX3xX5xX74xX1cxX3xXcexXcfxX3xX4xX617xX1cxX3xX4xX1d7xX3xXabxXacxXadxX1cxX3xX7xX78xX3xX4xX1xX159xX1cxX1xX43xX3xX461xX1xXdxX3xX122xX23xX46xX3xX37xX6xX46xX3xX4xX99xX6xX3xX1xX5axXdxX3xXabxXacxXadxX1cxX3xX16xX17xX3xX54xX73xX59exX4xX3xXbxX1xX23xXexX3xX1xXdxX712xX1cxX3xX54xXbbxX3xX37xX6xX46xX3xXcexX4baxX3xX1xX73xX74xX1cxX35xX3xX45xX46xX47xXdxX6xXedxX3xX6bxX33xX122xX3xX2xX2xX5cxX109xX43xX3xX1xXbbxX1cxX35xX3xXexXdxX1cxX3xX1bxX5xX122xX6xX7xX26xX6xX47xX103xX10xX270xX7xX3xX54xX73xX6xX3xXexXdxX1cxX43xX3xX461xX1xX33xX1cxX35xX3xXabxXacxXadxX1cxX3xX45xX46xX47xXdxX6xX3xX54xXbbxX3xX26xXdxX3xXexX5axX1cxX3xX122xXb1xXexX3xX7xX40fxX3xX122xX23xX46xX3xX37xX6xX46xX3xX4xX1xXdxX51xX1cxX3xX54xX2fxXacxX3xX7xX6xX1cxX35xX3xX7xXadxX1cxX3xX37xX6xX46xX3xXabxXacxXadxX1cxX3xX7xX78xX3xX6bxX122xX10xX46xX122xXdxX122xX3xX26xX4dxX3xX103xX35xX6xX3xXcexX2bxX1cxX3xX1xXcfxX1cxX1xX3xX193xX3xXexXadxX46xX3xX1cxX6xX122xX3xXexX3fexX1cxX1xX3x13275xX6xXexX6xX461xXdxX6xX3xX1cxX1xX38xX122xX3xX35xXdxX5axX122xX3xXexX1xXdxX5a4xXacxX3xXexX1xXdxX712xXexX3xX1xXd6xXdxX3xXexX47xX73xX74xX4xX3xX122xXb1xXexX3xX4xXacxXb1xX4xX3xXexX2fxX1cxX3xX4xX33xX1cxX35xX3xXexXdxX4baxX122xX3xXexXcfxX1cxX35xX3xX4xX99xX6xX3xX16xX17xXedxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX4dxXacxX47xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4dxX3xX8cbx9db9xX8cbxXedxX8cbxX103xX0xX5cxXbxX12