Ra quân tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản
(Baohatinh.vn) - Ngày 1/7, Cục Thống kê Hà Tĩnh tổ chức phát động đồng loạt ra quân tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là cuộc tổng điều tra lớn thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định, được tiến hành với chu kỳ 5 năm một lần.
d5b2xdd26x11cf0x153f6xe67dx14a72xf32axe95cxe230xX7x10d11x1168bx11b91x15085xe90bxe99dxX5x1444bxXaxf003x11ddaxX6xX3x13192x11fbfxfc12x12261xX3xXex13ba8xX19x1147axX3x11702xXdx146cdxX17xX3xXexed6cxX6xX3xX19x1148fxX19xX1exX3xXexX1xX2axX19x14618xX3xX19xX2axX19xX1exX3xX19xX1exX1xXdx11a2exXbxX3x11d17xf015xX3xXexX1xf9ccxdcb8xX3xX7x13fa9xX19xX0x12a1bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10d3axX10xX6x1388axXaxX12x104d7xX1exX41xX46xX3xX2xX4cx11b6dxX32xX3xe1c0x12979xX4xX3xXcxX1x11223xX19xX1exX3x10cdex14a20xX3xX5bxX41xX3xXcx130d8xX19xX1xX3xXexX1cxX3xX4xX1xde05xX4xX3xXbxX1x10c86xXexX3xX20xfda9xX19xX1exX3xX20x13085xX19xX1exX3xX5xf25bx12719xXexX3xX26xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX19xX1exX3xX20xXdxX22xX17xX3xXexX26xX6xX3xX19xX2axX19xX1exX3xXexX1xX2axX19xX32xX3xX19xX2axX19xX1exX3xX19xX1exX1xXdxX3dxXbxX3xX40xX41xX3xXexX1xX45xX46xX3xX7xX49xX19xX3xXexX26xX76xX19xX3xX20x15141xX6xX3x14ba7xX41xX19xX3xXexX98xX41xX19xX3xXex132d0xX19xX1x15319xX3x10087xX18xX46xX3xX5xX41xX3xX4xX17xX8exX4xX3xXexX1cxX19xX1exX3xX20xXdxX22xX17xX3xXexX26xX6xX3xX5x117e6xX19xX3xXexX1xX17xX8exX4xX3xX6bxX1xe152x10b01xX19xX1exX3xXexX26x151c2xX19xX1xX3xX20xXdxX22xX17xX3xXexX26xX6xX3xXexX1xX71xX19xX1exX3xX75xX76xX3xX16xX17xX71xX4xX3xX1exXdxX6xX3xX5exX98xX3xXcxX1xX45xX3xXexX113xX108xX19xX1exX3xX6bxX1x15233xX19xX1xX3xXbxX1xX45xX3xX16xX17xX46x13adbxXexX3xX20xXdbxX19xX1xX32xX3xX20xX113x11d7cxX4xX3xXexXdxX153xX19xX3xX1xX41xX19xX1xX3xX40xX108xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX75xe346xX3x12c37xX3xX19x101b6x14e59xX3xX17axX8exXexX3xX5xe53axX19xXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX98xX19xXaxX12xX0xXdxX17axX1exX3xX6xX5xXexX9xXaxX26xX6xX3xX16xX17xX6xX19xX3xXexX98xX19xX1exX3xX5exXdxX10xX17xX3xXexX26xX6xX3xX19xX98xX19xX1exX3xXexX1xX98xX19xX3xX19xX98xX19xX1exX3xX19xX1exX1xXdxX10xXbxX3xX40xX6xX3xXexX1xX17xX46xX3xX7xX6xX19xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXebxXdexX6xX98xX1xX6xXexXdxX19xX1xXebxX40xX19xX4cxX19xX10x14513xX7xX4cxX2x1326fx124f2xX1fbxX4cxX2x1113bxX176xX5exX176xX2xX176x141e3xX176xX200xX68xXexd5fdx118eexX20bxX5xX176xXebxefdexXbxX1exXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX5exXexX1xe4bbxX176xX176xX200xXbxf6b5x14670xX1xX10xXdxX1exX1xXexX222xea39xX176xX2xXbxX227xX228xX5exXdxX7xXbxX5xX6xX46xX222xXdexX5xX98xX4xX75xX228xX17axX6xX26xX1exXdxX19xd980xX5xX10xefc1xXexX222xX6xX17xXexX98xX228xX17axX6xX26xX1exXdxX19xX24axX26xXdxX1exX1xXexX222xX6xX17xXexX98xXaxX3xX4cxX12xX6bxX2axX19xX1exX3xXexX8axX4xX3xX20xXdxX22xX17xX3xXexX26xX6xX3xX20xX113xX15exX4xX3xXdexece5xXexX3xX20xX181xX17xX3xXexX99xXdxX3xX4xX8axX4xX3xX1xX8exX3xX5exX18xX19xX3x12f2cxX3xX6bxd99cxX17axX3x10988xX11axX19xX1xX32xX3xX1xX17xX46xX3dxX19xX3xX6bxX29bxX17axX3x1425dxX17xX46xX76xX19xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29exX98xX5exX46xXaxX12xXcxX26xX98xX19xX1exX3xXexX1x11439xXdxX3xX1exXdxX6xX19xX3xXex139cexX3xX2xX24axX2xX176xX4cxX68xX4cxX1fcxX200xX2xX1fbxX32xX3xX6bxX6cxX4xX3xXcxX1xX71xX19xX1exX3xX75xX76xX3xX5bxX41xX3xXcxX7cxX19xX1xX3xX7x11d3exX3xXbxX1xX71xXdxX3xX1xX15exXbxX3xX40xX108xXdxX3xX4xX8axX4xX3xX20xXdbxX6xX3xXbxX1xX113xX114xX19xX1exX3xXexX1xX71xX19xX1exX3xX75xX76xX3xX1xX114xX19xX3xX230xX200xX200xX3xX19xX1exX1xX11axX19xX3xX1xX8exX3xX5exX18xX19xX3xXexX1xX17xX8exX4xX3xX75xX1xX17xX3xX40x10950xX4xX3xX19xX2axX19xX1exX3xXexX1xX2axX19xX3xX40xX41xX3xX4xX8axX4xX3xX1xX8exX3xX7xX49xX19xX3xX227xX17xde17xXexX3xX19xX2axX19xX1exX32xX3xX5xX18xX17axX32xX3xX19xX1exX113xX3xX19xX1exX1xXdxX3dxXbxX3xXexX1xX17xX8exX4xX3xX75xX1xX17xX3xX40xX345xX4xX3xXexX1xX41xX19xX1xX3xXexX1xXdbxXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29exX98xX5exX46xXaxX12xXcxX26xX98xX19xX1exX3xX20xX15exXexX3xXexX1cxX19xX1exX3xX20xXdxX22xX17xX3xXexX26xX6xX3xX5xX181xX19xX3xX19xX41xX46xX32xX3xX6bxX6cxX4xX3xXcxX1xX71xX19xX1exX3xX75xX76xX3xXexXe8xX19xX1xX3xX1xX17xX46xX3xX20xX8exX19xX1exX3xX1xX114xX19xX3xX176xX200xX200xX3xX19xX1exX113xX2d0xXdxX3xXexX1xX17xX8exX4xX3xXdexX6xX19xX3xX4xX1xXe8xX3xX20xX99xX98xX3xX4xX362xXbxX3xXexXe8xX19xX1xX32xX3xX1xX17xX46xX3dxX19xX32xX3xX227x14438xX228xX3xX230xXebxX206xX200xX200xX3xX20xXdxX22xX17xX3xXexX26xX6xX3xX40xXdxX76xX19xX32xX3xXexX1cxX3xXexX26xX113xX298xX19xX1exX32xX3xX40xX108xXdxX3xX1xX114xX19xX3xX206xX200x151d2xX3xX4x114c4xX3xXexX26xX11axX19xX1xX3xX20xX8exX3xX20xX99xXdxX3xX1x10f0bxX4xX32xX3xX4xX6xX98xX3xX20x1522axX19xX1exXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29exX98xX5exX46xXaxX12xX61xX8exXdxX3xX5exX17xX19xX1exX3xX4xX1xX113xX114xX19xX1exX3xXexX26xX11axX19xX1xX3xXexX1cxX19xX1exX3xX20xXdxX22xX17xX3xXexX26xX6xX3xX5xX181xX19xX3xX19xX41xX46xX3xX1exX93xX17axX222xX3xX6bxX8axX4xX3xXexX1xX2axX19xX1exX3xXexXdxX19xX3xX40xX22xX3xX7xX49xX19xX3xX227xX17xX362xXexX3xX19xX2axX19xX1exX3xX19xX1exX1xXdxX3dxXbxX32xX3xX5xX18xX17axX3xX19xX1exX1xXdxX3dxXbxX3xX40xX41xX3xXexX1xX17x1366bxX3xX7xX49xX19xX228xX3xXexX1xX2axX19xX1exX3xXexXdxX19xX3xX40xX22xX3xXexX1xX345xX4xX3xXexX26xX99xX19xX1exX3xX40xX41xX3xX7xX345xX3xX4xX1xX17xX46x1292cxX19xX3xX5exXdbxX4xX1xX3xX4xX114xX3xX4xX362xX17xX3xX75xXdxX19xX1xX3xXexX153xX3xX19xX2axX19xX1exX3xXexX1xX2axX19xX228xX3xX40xX22xX3xXexX11axX19xX1xX3xX1xX11axX19xX1xX3xX4xX113xX3xX5exX18xX19xX3xX19xX2axX19xX1exX3xXexX1xX2axX19xXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29exX98xX5exX46xXaxX12xdec1xX1xX99xX17axX3xX40xXdxX3xX20xXdxX22xX17xX3xXexX26xX6xX3xX5xX181xX19xX3xX19xX41xX46xX3xX20xX113xX15exX4xX3xX17axX298xX3xX26xX8exX19xX1exX32xX3xXdexX1cxX3xX7xX17xX19xX1exX3xX4xX8axX4xX3xXexX1xX2axX19xX1exX3xXexXdxX19xX3xX20xX8axX19xX1xX3xX1exXdxX8axX3xX75xX153xXexX3xX16xX17xX49xX3xXexX8axXdxX3xX4xX114xX3xX4xX362xX17xX3xX19xX1exX41xX19xX1xX3xX19xX2axX19xX1exX3xX19xX1exX1xXdxX3dxXbxX32xX3xXexX1xX17xX3xXexX1x10f30xXbxX3xXexX1xX2axX19xX1exX3xXexXdxX19xX3xXbxX1xX49xX19xX3xX8axX19xX1xX3xX20xXdxX22xX17xX3xX75xXdxX3dxX19xX3xX7xX71xX19xX1exX3xX4xX45xX6xX3xX4xX2axX19xX1exX3xX19xX1xX18xX19xX32xX3xX5xX6xX98xX3xX20xX8exX19xX1exX3xX20xX6xX19xX1exX3xX5xX41xX17axX3xX40xXdxX3dxX4xX3xXexX26xX98xX19xX1exX3xX4xX8axX4xX3xX75xX1xX17xX3xX4xX2axX19xX1exX3xX19xX1exX1xXdxX3dxXbxX3xXexX26xX76xX19xX3xX20xXdbxX6xX3xXdexX41xX19xX3xX19xX2axX19xX1exX3xXexX1xX2axX19xX32xX3xX4xX8axX4xX3xX227xX416xX3xX20xX99xXexX3xX4xX8axX4xX3xXexXdxX76xX17xX3xX4xX1xX148xX3xX19xX2axX19xX1exX3xXexX1xX2axX19xX3xX17axX108xXdxX32xX3xX40xX22xX3xX17axX2axX3xX1xX11axX19xX1xX3xX4xX8axX19xX1xX3xX20xX93xX19xX1exX3xX17ax1095bxX17xX3xX5xX108xX19xXebxXebxXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29exX98xX5exX46xXaxX12x11359xX17xX6xX3xX4xX17xX8exX4xX3xXexX1cxX19xX1exX3xX20xXdxX22xX17xX3xXexX26xX6xX3xX19xX41xX46xX3xX7xX2fexX3xX1exX446xXbxX3xXbxX1xX181xX19xX3xX1exXdxec58xXbxX3xX4xX8axX4xX3xXdexX8exX3xX19xX1exX41xX19xX1xX3xX40xX41xX3xX20xXdbxX6xX3xXbxX1xX113xX114xX19xX1exX3xX20xX8axX19xX1xX3xX1exXdxX8axX3xX20xX6d2xX19xX1exX3xXexX1xX345xX4xX3xXexX26xX99xX19xX1exX32xX3xXbxX1xX18xX19xX3xXexX148xX4xX1xX3xX227xX17xX3xX1xX113xX108xX19xX1exX3xXdexXdxX153xX19xX3xX20xX1cxXdxX32xX3xX227xX18xX46xX3xX5exX345xX19xX1exX3xX75xX153xX3xX1xX98xX99xX4xX1xX32xX3xX4xX1xXdxX153xX19xX3xX5xX113xX15exX4xX3xXbxX1xX8axXexX3xXexX26xXdxX50axX19xX3xX75xX1xX17xX3xX40xX345xX4xX3xX19xX2axX19xX1exX3xX19xX1exX1xXdxX3dxXbxX32xX3xX19xX2axX19xX1exX3xXexX1xX2axX19xX3xX40xX41xX3xX4xX49xXdxX3xXexX1xXdxX3dxX19xX3xX17axX85xX4xX3xX7xX71xX19xX1exX3xX5exX18xX19xX3xX4xX113xX3xX19xX2axX19xX1exX3xXexX1xX2axX19xX228xX3xX20xX8axX19xX1xX3xX1exXdxX8axX3xX75xX153xXexX3xX16xX17xX49xX3xXexX1xX345xX4xX3xX1xXdxX3dxX19xX3xX17axX8exXexX3xX7xX71xX3xX19xX8exXdxX3xX5exX17xX19xX1exX3xX4xX45xX6xX3xX4xX8axX4xX3xX4xX1xX113xX114xX19xX1exX3xXexX26xX11axX19xX1xX3xX17axX6cxX4xX3xXexXdxX76xX17xX3xX16xX17xX71xX4xX3xX1exXdxX6xX3xX40xX22xX3xX4xX2axX19xX1exX3xX19xX1exX1xXdxX3dxXbxX3xX1xX98xX8axX32xX3xX1xXdxX3dxX19xX3xX20xX99xXdxX3xX1xX98xX8axX3xX19xX2axX19xX1exX3xX19xX1exX1xXdxX3dxXbxX32xX3xX19xX2axX19xX1exX3xXexX1xX2axX19xX3xX40xX41xX3xX227xX18xX46xX3xX5exX345xX19xX1exX3xX19xX2axX19xX1exX3xXexX1xX2axX19xX3xX17axX108xXdxX228xX3xXbxX1xX6cxX4xX3xX40xX6cxX3xX7xX98xX3xX7xX8axX19xX1xX3xX16xX17xX71xX4xX3xXexX153xX3xX40xX22xX3xX4xX8axX4xX3xX4xX1xXe8xX3xXexXdxX76xX17xX3xX75xX1xX17xX3xX40xX345xX4xX3xX19xX2axX19xX1exX3xX19xX1exX1xXdxX3dxXbxX3xX40xX41xX3xX19xX2axX19xX1exX3xXexX1xX2axX19xX228xX3xX227xX18xX46xX3xX5exX345xX19xX1exX3xX4xX114xX3xX7xX298xX3xX5ex10344xX3xX5xXdxX3dxX17xX3xX40xX22xX3xX19xX2axX19xX1exX3xX19xX1exX1xXdxX3dxXbxX3xX40xX41xX3xX19xX2axX19xX1exX3xXexX1xX2axX19xX3xXbxX1xX6cxX4xX3xX40xX6cxX3xX4xX2axX19xX1exX3xXexX8axX4xX3xX19xX1exX1xXdxX76xX19xX3xX4xX85xX17xX3xX4xX1xX17xX46xX76xX19xX3xX7xX18xX17xXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe60axX17xXexX1xX98xX26xXaxX12xXcxX26xX181xX19xX3x103aex14f6cxX0xX4cxXbxX12
Trần Vũ