Đồng Lộc vô địch Giải bóng chuyền nam thanh niên huyện Can Lộc
(Baohatinh.vn) - Sau 2 ngày thi đấu, chiều nay (15/3), Giải bóng chuyền nam thanh niên huyện Can Lộc năm 2018 đã thành công tốt đẹp.
a882xfd40xc2d7x118bbxdc47xefccx112a8xce8ax10bcexX7xdc2ex12fdfxf6caxce07x1083fxedfcxX5x105d6xXax124f0xf41cx13a43xf37cxfd22xX3xe14axc8d8xX4xX3xed32xae6bxX3x10a68x13273xX4xX1xX3x12897xXdx10338xXdxX3xb7e9x12b3dxX15xX16xX3xX4xX1x10913xb08axce3cxX15xX3xX15xX6x12852xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxc543xX15xX3xX1xX30xX31x106edxX15xX3xc7a7xX6xX15xX3xX18xX19xX4xX0x1366cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12f24xX10xX6x10f15xXaxX12xddcaxX6xX30xX3x1183exX3xX15xX16xff33xX31xX3xXexX1xXdxX3xX1fx11c88xX30x103ffxX3xX4xX1xXdxX32xX30xX3xX15xX6xX31xX3xf8f1xX2xd5dfxX52x11e56x11749xX79xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX29xX2axX15xX16xX3xX4xX1xX30xX31xX32xX15xX3xX15xX6xX37xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX41xX15xX3xX1xX30xX31xX47xX15xX3xX4axX6xX15xX3xX18xX19xX4xX3xX15x10f13xX37xX3xX6bx1349exX2xd19axX3xX1fxcebcxX3xXexX1xX6fxX15xX1xX3xX4xX1dxX15xX16xX3xXex10cfdxXexX3xX1fx13865xXbx1196cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13b20x12444xX64xX31xXaxX12xX0xXdxX37xX16xX3xX7xe805xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxef97xX52xX52xXdxXd9xX29xX6xXeaxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd9xX1cxX15xX52xX15xX10xb614xX7xX52xX2xXc2xX2xX2xX52x108d6xX119xX64x138cfxX2xXc2xX6bxX11cxX89xX89xXexX11cxX87xX87xX89xX5xXc0xXd9xad3dxXbxX16xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX111xXdxX64xXexX1xXfdxf472xXc0xXc0xXbxf716xdc7exX1xX10xXdxX16xX1xXexXfdxX11cxXc0xXc0xXbxX141xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX64xXeaxX15xX16xX3xX5xXeaxX4xX3xX1cxXeaxX3xX64xXdxX4xX1xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX29xXeaxX15xX16xX3xX4xX1xX30xX31xX10xX15xX3xX15xX6xX37xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX10xX15xX3xX1xX30xX31xX10xX15xX3xX4xX6xX15xX3xX5xXeaxX4xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xXeaxX64xX31xXaxX12xX0xXdxX37xX16xX3xX7xXf5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfdxX52xX52xXdxXd9xX29xX6xXeaxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd9xX1cxX15xX52xX15xX10xX111xX7xX52xX2xXc2xX2xX2xX52xX119xX119xX64xX11cxX2xXc2xX6bxX11cxX89xX89xXexX6bxX13dxX2xX6bxX5xX2xXd9xX12bxXbxX16xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX111xXdxX64xXexX1xXfdxX13dxXc0xXc0xXbxX141xX142xX1xX10xXdxX16xX1xXexXfdxX11cxXc0xXc0xXbxX141xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX64xXeaxX15xX16xX3xX5xXeaxX4xX3xX1cxXeaxX3xX64xXdxX4xX1xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX29xXeaxX15xX16xX3xX4xX1xX30xX31xX10xX15xX3xX15xX6xX37xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX10xX15xX3xX1xX30xX31xX10xX15xX3xX4xX6xX15xX3xX5xXeaxX4xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX6xXbxXexXdxXeaxX15xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX141xXexb180xX6xX5xXdxX16xX15xXfdxX3xX12bxX30xX7xXexXdxfb2fxX31xX142xXaxX12xXcxX1xX6xX37xX3xX16xXdxX6xX3xX16xXdxX26xXdxX3xX4xX2axX3xX6bxX89xX3xX1fxX19xXdxX3xX29xX2axX15xX16xX3xX1fx13ccaxX15xX3xXexba0dxX3xX4x107a6xX4xX3xX141xXc5xX79xX3xXexX1xX20xX3xXexXf5xX77xX15xX3xXexXf5xXeaxX15xX16xX3xXexXeaxX6fxX15xX3xX1xX30xX31xX47xX15xX79xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX6fxX15xX1xX3xX11cxX3xX29xX26xX15xX16xX3xX1fxX77xX30xX79xX3xXexX1xXdxX3xX1fxX77xX30xX3xX4xX1x11e66xX15xX3xX4xX2b0xX4xX3xX1fxX19xXdxX3xX15xX1xX77xXexX79xX3xX15xX1xea97xX3xX37x12f98xXdxX3xX29xX26xX15xX16xX3xX1cxX6fxXeaxX3xX1fxX77xX30xX3xXexaeafxX3xd55fxX2a9xXexX79xX3xX29xX2b0xX15xX3xX31cxX2a9xXexX3xX1cxX6fxX3xX4xX1xX30xX15xX16xX3xX31cxX2a9xXexXd9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xXeaxX64xX31xXaxX12xX0xXdxX37xX16xX3xX7xXf5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfdxX52xX52xXdxXd9xX29xX6xXeaxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd9xX1cxX15xX52xX15xX10xX111xX7xX52xX2xXc2xX2xX2xX52xX119xX119xX64xX11cxX2xXc2xX6bxX11cxX89xX89xXexX89xX87xX6bxX5xX6bxXd9xX12bxXbxX16xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX111xXdxX64xXexX1xXfdxX13dxXc0xXc0xXbxX141xX142xX1xX10xXdxX16xX1xXexXfdxX11cxXc0xXc0xXbxX141xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX64xXeaxX15xX16xX3xX5xXeaxX4xX3xX1cxXeaxX3xX64xXdxX4xX1xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX29xXeaxX15xX16xX3xX4xX1xX30xX31xX10xX15xX3xX15xX6xX37xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX10xX15xX3xX1xX30xX31xX10xX15xX3xX4xX6xX15xX3xX5xXeaxX4xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xXeaxX64xX31xXaxX12xX0xXdxX37xX16xX3xX7xXf5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfdxX52xX52xXdxXd9xX29xX6xXeaxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd9xX1cxX15xX52xX15xX10xX111xX7xX52xX2xXc2xX2xX2xX52xX119xX119xX64xX11cxX2xXc2xX6bxX11cxX89xX89xXexX87xX6bx1071bxX87xX5xX89xXd9xX12bxXbxX16xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX111xXdxX64xXexX1xXfdxX13dxXc0xXc0xXbxX141xX142xX1xX10xXdxX16xX1xXexXfdxX11cxXc0xXc0xXbxX141xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX64xXeaxX15xX16xX3xX5xXeaxX4xX3xX1cxXeaxX3xX64xXdxX4xX1xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX29xXeaxX15xX16xX3xX4xX1xX30xX31xX10xX15xX3xX15xX6xX37xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX10xX15xX3xX1xX30xX31xX10xX15xX3xX4xX6xX15xX3xX5xXeaxX4xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX6xXbxXexXdxXeaxX15xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX141xXexX279xX6xX5xXdxX16xX15xXfdxX3xX12bxX30xX7xXexXdxX286xX31xX142xXaxX12xad9fx13518xXdxX3xX7xf6a7xX3xX1fx12b57xX30xX3xXexd5fdxX79xX3xX4xX1xX30xcd40xX15xX3xX29xX20xX3xX4xX1xX30xX3xX1fxX2b0xXeaxX3xX1cxX32xX3xX5xX4ebxX4xX3xX5xX4f2x11200xX15xX16xX3xX4x12ebexX6xX3xX4xX2b0xX4xX3xX1fxX20xX6xX3xXbxX1xX4f2xcf10xX15xX16xX79xX3xX4xX2b0xX4xX3xXexXf5xfc55xX15xX3xX1fxX77xX30xX3xXex10681xXdxX3xX16xXdxX26xXdxX3xX64xXdxe0b2xX15xX3xXf5xX6xX3xX1xX2a9xXexX3xX7xX31axX4xX3xX7xX1dxXdxX3xX15xa96fxXdxX79xX3xX4xX1xX77xXexX3xX5xX4f2xX50fxX15xX16xX3xX4xX1xX30xX31xX41xX15xX3xX37xX1dxX15xX3xX4xX6xXeaxXd9xX3x101bdxX1xXdxX32xX30xX3xX1fxX19xXdxX3xXexX1x137cexX3xX1xXdxX47xX15xX3xX1fxX4f2xX50fxX4xX3xX31cx13946xX3xX4xX1xXdxX2a9xX15xX3xXexX1xX30xX52dxXexX3xX1xX50fxXbxX3xX5x12388xX79xX3xX15xX1xXdxX32xX30xX3xXbxX1xX6xX3xX29xX2axX15xX16xX3xX31cxX20xX4xX1xX3xXexe2a4xX15xX1xX79xX3xX1xX77xXbxX3xX64x127c4xX15xX79xX3xXexX1xX30xX3xX1x1055bxXexX3xX1fxX1dxX15xX16xX3xX1fxX26xXeaxX3xX15xX16xX4f2x130bfxXdxX3xX64xf2f1xX15xX3xX1fxX2a9xX15xX3xX141xX10xX37xX3xX1cxX6fxX3xX4xX552xX3xX1cxb43fxXd9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xXeaxX64xX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX141xXexX279xX6xX5xXdxX16xX15xXfdxX3xX12bxX30xX7xXexXdxX286xX31xX142xXaxX12xX0xXdxX37xX16xX3xX7xXf5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfdxX52xX52xXdxXd9xX29xX6xXeaxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd9xX1cxX15xX52xX15xX10xX111xX7xX52xX2xXc2xX2xX2xX52xX119xX119xX64xX11cxX2xXc2xX6bxX11cxX89xX89xXexX87xX11cxXc0xXc0xX5xX11cxXd9xX12bxXbxX16xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX111xXdxX64xXexX1xXfdxX13dxXc0xXc0xXbxX141xX142xX1xX10xXdxX16xX1xXexXfdxX11cxXc0xXc0xXbxX141xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX64xXeaxX15xX16xX3xX5xXeaxX4xX3xX1cxXeaxX3xX64xXdxX4xX1xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX29xXeaxX15xX16xX3xX4xX1xX30xX31xX10xX15xX3xX15xX6xX37xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX10xX15xX3xX1xX30xX31xX10xX15xX3xX4xX6xX15xX3xX5xXeaxX4xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX6xXbxXexXdxXeaxX15xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX141xXexX279xX6xX5xXdxX16xX15xXfdxX3xX12bxX30xX7xXexXdxX286xX31xX142xXaxX12xXe9xX6xX15xX3xXcxX552xX3xX4xX1xX31axX4xX3xXexXf5xX6xXeaxX3xXexX1xX4f2xb9bfxX15xX16xX3xX4xX1xXeaxX3xX1fxX19xXdxX3xX29xX2axX15xX16xX3xX4xX1xX30xX31xX32xX15xX3xX141xXc5xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX4xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xXeaxX64xX31xXaxX12xX0xXdxX37xX16xX3xX7xXf5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfdxX52xX52xXdxXd9xX29xX6xXeaxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd9xX1cxX15xX52xX15xX10xX111xX7xX52xX2xXc2xX2xX2xX52xX119xX119xX64xX11cxX2xXc2xX6bxX11cxX89xX89xXexXc2xX6bxX87xX2xX5xX87xXd9xX12bxXbxX16xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX111xXdxX64xXexX1xXfdxX13dxXc0xXc0xXbxX141xX142xX1xX10xXdxX16xX1xXexXfdxX11cxXc0xXc0xXbxX141xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX64xXeaxX15xX16xX3xX5xXeaxX4xX3xX1cxXeaxX3xX64xXdxX4xX1xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX29xXeaxX15xX16xX3xX4xX1xX30xX31xX10xX15xX3xX15xX6xX37xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX10xX15xX3xX1xX30xX31xX10xX15xX3xX4xX6xX15xX3xX5xXeaxX4xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX6xXbxXexXdxXeaxX15xXaxX12xX1cxX6fxX3xX16xXdxX26xXdxX3xX15xX1xX306xX3xX4xX1xXeaxX3xX141xXc5xX3xXcxX1xX30xX4eexX15xX3xXcxX1xXdxX47xX15xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xXeaxX64xX31xXaxX12xX67xX6xX30xX3xXexXf5xX52dxX15xX3xX4xX1xX30xX15xX16xX3xX31cxX2a9xXexX3xX31cxX20xX4xX1xX3xXexX5b5xX15xX1xX79xX3xX4xXbcxX15xX16xX3xXexX1xe68cxX15xX16xX79xX3xX1cxX4e7xXdxX3xX4xX1xXdxX2a9xX15xX3xXexX1xe73exX15xX16xX3xX7xX6xX30xX3xX89xX3xX1xXdxX47xXbxX3xX1fxX77xX30xX79xX3xX1fxX19xXdxX3xX29xX2axX15xX16xX3xX4xX1xX30xX31xX32xX15xX3xX141xXc5xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1fxXc5xX3xX5xX41xX15xX3xX15xX16xX1dxXdxX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX4xX1xX79xX3xX141xXc5xX3xXcxX1xX30xX4eexX15xX3xXcxX1xXdxX47xX15xX3xX1fxX535xXexX3xX16xXdxX26xXdxX3xX15xX1xX306xX79xX3xX6bxX3xX141xXc5xX3xXcxXdxX2a9xX15xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX6fxX3xXcxXf5xX30xX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1fxX14xX15xX16xX3xX16xXdxX26xXdxX3xX29xX6xXd9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb3d9xX30xXexX1xXeaxXf5xXaxX12xX13xX535xXexX3xX4e6xaf55xX0xX52xXbxX12
Đạt Võ