Khai mạc giải cầu lông, bóng bàn, cờ tướng người cao tuổi toàn tỉnh năm 2009
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình dự khai mạc giải cầu lông, bóng bàn và cờ tướng người cao tuổi toàn tỉnh năm 2009 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức, tối 09-11.
d204x11ebax10f41x10bcbxfb6fx15628x14298x167bbx11f26xX7x1033bxd6d7x15573x15e8axeac0x11a43xX5x13bffxXax162d7x13690xX1xX6xXdxX3x14aabxe6a0xX4xX3x11f6bxXdx14daexXdxX3xX4x10d69xea0cxX3xX5x12732xf525xX1cxfeb2xX3x14e21xf6ecxX27xX1cxX3xX2bx131a9xX27xX29xX3xX4x13c68xX3xXex1638axec34xX27xX1cxX3xX27xX1cxX39xX36xXdxX3xX4xX6x169cdxX3xXexX23xd266xXdxX3xXexX46xX31xX27xX3xXex104cfxX27xX1xX3xX27xf96axX18xX3x11be1x145baxX5cxec79xX0xeb2cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx118f0xX10xX6xf373xXaxX12xeec4xe453xX3xXexX1xX39xX3xXcxX53xX27xX1xX3xe46bx144c6xX3x162e4xX1cxX23xX82xf80fxX27xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX75xf346xX27xX1xX3xX72x15d5cxX3xe37bxX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX4xX22xX23xX3xX5xX26xX27xX1cxX29xX3xX2bxX2cxX27xX1cxX3xX2bxX31xX27xX3xe201xX31xX3xX4xX36xX3xXexX39xX3axX27xX1cxX3xX27xX1cxX39xX36xXdxX3xX4xX6xX46xX3xXexX23xX4axXdxX3xXexX46xX31xX27xX3xXexX53xX27xX1xX3xX27xX58xX18xX3xX5bxX5cxX5cxX5exX3xX72xX46xX3x14feexX82xX3xX2bxX6xX27xX3x13249x104dbxXexX3xXex136b2xdfa5xX27xX3xXcxX4axX3x10f1cxX23x142c9xX4xX3xXexX53xX27xX1xX3xX6fxX31xX3xXcx15a91xX27xX1xX3xXbxX1xX100xXdxX3xX1xe266xXbxX3xXbaxX3axXdxX3x126cbx13644xX3xecc3xX58xX27xX3xX1xX2cxX6xX29xX3xXcxX1x11b7dxX3xXexX1xX6xX46xX3xXbaxX31xX3x1123axX23xX3xX5xf13bxX4xX1xX29xX3xX6fx10272xXdxX3xX27xX1cxX39xX36xXdxX3xX4xX6xX46xX3xXexX23xX4axXdxX3xXexX53xX27xX1xX3xXexX4axX3xX4xX1xdfbaxX4xX29xX3xXexX100xXdxX3xX5cxX5ex13aa1xX2xX2x11679xX0xX60xXbxX12xX0xXexX6xX2bxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX27xX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX72xX72xXdxX27xX1cxX9xXaxX2xXaxX3xe50dxXdxX72xXexX1xX9xXaxX5bxX5cxX5cxXaxX3xX6xX5xXdxX1cxX27xX9xXaxX4xX10xX27xXexX10xXf7xXaxX3xX2bxX46xXf7xX72xX10xXf7xX9xXaxX5cxXaxX12xX0xXexX2bxX46xX72xX82xX12xX0xXexXf7xX12xX0xXexX72xX12xX0xXdxX18xX1cxX3xX7xXf7xX4xX9xXaxX60xX60xXdxX168xX2bxX6xX46xX1xX6xXexXdxX27xX1xX168xXbaxX27xX60xX27xX10xX194xX7xX60xX5exd4c8xf8d3xX60x160c6xX5bxX72xX5bxX2xX1eaxX5bx1305fxX5cxX5cxXexX5bxX1edxX1edxX1ebxX5xX5cxX168x14888xXbxX1cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX46x150d7xX18xX6xX1cxX10xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1cxX1xXex10473xX5bxX5exX1ebxXbx14937x13b10xX194xXdxX72xXexX1xX220xX1eaxX5cxX1ebxXbxX225xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXexX72xX12xX0xX60xXexXf7xX12xX0xXexXf7xX12xX0xXexX72xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde12xX6xXbxXexXdxX46xX27xXaxX12xX75xX76xX3xXexX1xX39xX3xXcxX53xX27xX1xX3xX81xX82xX3xX84xX1cxX23xX82xX88xX27xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX75xX92xX27xX1xX3xXexXf3xX27xX1cxX3xX1xX46xX6xX3xX4xX1x1020fxX4xX3xX18x151d4xX27xX1cxX3xX4xdc36xX4xX3xX120xf900xX120xX168xX0xX60xXbxX12xX0xX60xXexX72xX12xX0xX60xXexXf7xX12xX0xX60xXexX2bxX46xX72xX82xX12xX0xX60xXexX6xX2bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX46xX72xX82xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxXexX10xX225xXexX165xX6xX5xXdxX1cxX27xX220xX3xX1ffxX23xX7xXexXdxf54fxX82xXaxX12xXcxX1xX6xX18xX3xX72xX97xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX4xX2cxX3xX1cxX22xX27xX3xX2xX5cxX5cxX3xX120xX295xX120xX3xf6dbxe660xX27xX3xXexX28cxX3xX2xX2xX3xX1xX23xX82x13f49xX27xX29xX3xXexX1xX139xX29xX3xXexX1xX31xX27xX1xX3xXbxX1xX100xX168xX3xf5b8xXdxX1exXdxX3xX72xXdxX88xX27xX3xXf7xX6xX3xXbaxX3axXdxX3xX2bxX6xX3xX18xX26xX27xX3xXexX1xXdxX3xX2ffx128e7xX23xX29xX3xX4xX36xX3xXexX39xX3axX27xX1cxX3xXexX1xXdxX3xX2ffxX33dxX23xX3xX4xX291xX3xX27xX1xfdc7xX27xX3xX27xX6xX18xX29xX3xX4xX22xX23xX3xX5xX26xX27xX1cxX3xXexX1xXdxX3xX2ffxX33dxX23xX3x114b7xX3xX27xX13fxXdxX3xX72xX23xX27xX1cxX220xX3xX2ffxX26xXdxX3xX27xX6xX18xX29xX3xX2ffxX26xXdxX3xX27x13c61xX29xX3xX2ffxX26xXdxX3xX27xX6xX18xX3xX27xX38axX226xX3xX2bxX2cxX27xX1cxX3xX2bxX31xX27xX3xXexX1xXdxX3xX2ffxX33dxX23xX3xX1eaxX3xX27xX13fxXdxX3xX72xX23xX27xX1cxX220xX3xX2ffx12b7exX27xX3xX27xX6xX18xX29xX3xX2ffxX3b7xX27xX3xX27xX38axX29xX3xX2ffxX26xXdxX3xX27xX6xX18xX29xX3xX2ffxX26xXdxX3xX27xX6xX18xX3xX27xX38axX168xX3xX253xX291xX4xX3xX18xX26xX27xX3xXexX1xXdxX3xX2ffxX33dxX23xX3xX72xXdxX88xX27xX3xXf7xX6xX3xXbaxX3axXdxX3xX5bxX3xX27xX1xX2cxX18xX3xXexX23xX4axXdxX220xX3xXexX28cxX3xX1edxX5cxX165xX3xX1edxX1ebxX3xXexX23xX4axXdxX3xXbaxX31xX3xXexXf7x15f12xX27xX3xX1edxX1ebxX3xXexX23xX4axXdxX168xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX46xX72xX82xXaxX12xX320xXdxX1exXdxX3xX7xdd8axX3xX99xX300xXexX3xXexX1xX288xX4xX3xXbaxX31xX46xX3xX27xX1cxX31xX82xX3xX2xX1ebxX60xX2xX2xX60xX5bxX5cxX5cxX5exX168xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16a91xX23xXexX1xX46xXf7xXaxX12xd3b3xXdxX3xX120xX357xX27xX0xX60xXbxX12
Ái Vân