“Xem trước” phim Đại thi hào Nguyễn Du ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Đoàn phim “Đại thi hào Nguyễn Du” đã tiến hành những cảnh quay ở xã Tiên Điền (Nghi Xuân) và một số địa phương khác ở Hà Tĩnh từ ngày 20/12/2019.
6edaxe710x8b84x11093xf8a8x92d0xdac9xdc17x975cxX7x11ff5xf524xcb5dx10fb3x7860xe1f2xX5xb344xXaxf579x107bexb8cfxX10xe6afxX3xXex8db6xddb6x8334xX4x9e99xX3xXbxX1xXdxX16xX3x1126cx1132fxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xb036x7f42xX3xb39exc219xad2fx1171cx109a8xe4a9xX3xeba0xX32xX3xd7daxX3xff73xX2dxX3xXcxb9a5xX35xX1xX0x8562xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX10xX6xb6b2xXaxX12xX24xX2exX2dxX35xX3xXbxX1xXdxX16xX3xX13xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX1dxX3xf21fx11b34xX3xXexXdxcf6fxX35xX3xX1xX2dxX35xX1xX3xX35xX1xad05xX35xX31xX3xX4x8c90xX35xX1xX3xde3axX32xX6xX33xX3xX3axX3x108a3xX7cxX3xXcxXdxa3a8xX35xX3xX24xXdx9b26xX35xX3x922exX30xX31xX1xXdxX3xX14xX32x1008dxX35x7d7dxX3xd495xX2dxX3xX16xa237xXexX3xX7x7ab3xX3xX7bxa0c7xX6xX3xXbxX1xX1axead1xX35xX31xX3x7abcxX1xd609xX4xX3xX3axX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xX3xXexd151xX3xX35xX31xX2dxX33xX3x70b7xa246xX44xX2xXdfxX44xXdfxXe0xX2xc928x8e81xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1071dxX10xX35xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf9xX10xX35xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXax11d34xXdxX56xXexX1xe5efxX3xd36exXdfxXe0xXbxX9axea5dxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX122xX3xf7cbx7ba8xc777xXbxX9axX129xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX44xX44xXdxXe9x7f0bxX6xX2exX1xX6xXexXdxX35xX1xXe9xXb3xX35xX44xX35xX10xX11dxX7xX44xX2xXe8xX133xXe0xX44xX2xX133xX134xX56xa378xXdfxXe0x8c94xXe8xX167xXe0xXexX2xXdfxX134xX2xX134xX5xXe0xXe9x8d15xXbxX31x7ba9xX19xX9xX134xXe0xX135xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX10xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX4xX1dxX3xXbxX1xXdxX16xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX3axX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxX2exX35xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9axXex109bexX6xX5xXdxX31xX35xX122xX3xX174xX32xX7xXexXdxcce6xX33xX129xXaxX12x119bfxXb7xX3xXbxX1xXdxX16xX3xXc8xX1xa65dxX4xX3xX1xfc45xX6xX3xX4xX32xXb7xX4xX3xX7bx768cxXdxX3xX4x7132xX6xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xXexXd8xX3xX5x71caxX4xX3x7dc8xX35xX31xX3xX4xefe1xX35xX3xX35xX1x70a6xX3xXexX1xX10xX2exX3xX4xX1xX6xX3xXb3xXa4xX3xXcxXdxX9fxX35xX3xX24xXdxXa4xX35xX3xXa7xX30xX31xX1xXdxX3xX14xX32xXafxX35xXb1xX3xX4xX1xX2exX3xX7bxX80xX35xX3xX31xXdxX6xXdxX3xX7bxX2exX25xX35xX3xXexX19xX1axX3axX35xX31xX3xXexX1xX2dxX35xX1xbc95xX3xX19xX6xX3xX5xX2dxX16xX3xX93xX32xX6xX35xX274xX3xX7bxXdxX3xX7xbf6cxX3xXcxX19xX32xX35xX31xX3xa372xX32xXbbxX4xXe9xXe9xXe9xX3xX24x11800xX4xX3xX149xXdxd262xXexX274xX3xX35xX1xcf4bxX35xX3xX16xX25xX35xX1xX3xX8fxX35xX1xX3xX1xX1axX3axX35xX31xX3xXexXd8xX3xX7x7ecdxX3xX31xXdxXcaxX2exX3xX56xd304xX4xX3xX4xX208xX6xX3xX16xXb7xXexX3xX56xX22dxX35xX31xX3xX1xX1fbxX3xX13xXcxX19xXafxX16xX3xX6xX35xX1xX3xXexX1xX80xX3xXbxX1xXdxX29dxXexX1dxX3xX1dbxX3xX56xX22dxX35xX31xX3xX1xX1fbxX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xXcxXdxX9fxX35xX3xX24xXdxXa4xX35xX3xX4xcd39xX35xX31xX3xXc8xX1x11a22xX3xX5xX2b9xX4xX3xX4xX208xX6xX3xXb3xX305xX35xX31xX3xX7bxX2a3xXexX3xX7bxXbexX6xX3xX5xXdxX35xX1xX3xX35xX225xXdxX3xX3cx897axX35xX31xX3xXb3xX2dxX3xXb3xda81xX35xX3xX1x83a4xX6xX3xX4xX208xX6xX3xX4xX2exX35xX3xX35xX31xX1axX204xXdxX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xXe9xXe9xXe9xX3xX7bxX80xX35xX3xX7xX2b9xX3xX1xcf3exX35xX1xX3xXexX1xX2dxX35xX1xX3xX35xX1xXafxX35xX3xX4xXcaxX4xX1xX3xXb3xX2dxX3xXexX2dxXdxX3xX35xX334xX35xX31xX3xX4xX208xX6xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exXe9xX3xX0xX10xX16xX12xXa7xXcxX19xX2exX35xX31xX3xX8fxX35xX1xX122xX3xX56xXdxX34xX35xX3xXb3xXdxX9fxX35xX3x82b8x115a0xX3xX3cxX1axX35xX31xX3xXb3xX2dxX2exX3xXb3xX6xXdxX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xXb1xX0xX44xX10xX16xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX10xX35xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf9xX10xX35xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX56xXexX1xX122xX3xX124xXdfxXe0xXbxX9axX129xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX122xX3xX133xX134xX135xXbxX9axX129xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX44xX44xXdxXe9xX149xX6xX2exX1xX6xXexXdxX35xX1xXe9xXb3xX35xX44xX35xX10xX11dxX7xX44xX2xXe8xX133xXe0xX44xX2xX133xX134xX56xX164xXdfxXe0xX167xXe8xX133xXdfxXexX133xXe8xXdfxX167xX135xX5xXe0xXe9xX174xXbxX31xX177xX19xX9xX135xX124xXe8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX10xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX4xX1dxX3xXbxX1xXdxX16xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX3axX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxX2exX35xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9axXexX1dbxX6xX5xXdxX31xX35xX122xX3xX4xX10xX35xXexX10xX19xX129xXaxX12xX37xXdxX34xX35xX3xXb3xXdxX9fxX35xX3xXexX19xa7c4xX3xX3cxX2exX2dxX35xX31xX3x7378xXdxX35xX1xX3xX1xX338xX6xX3xXexX1xXafxX35xX3xXb3xX2dxX2exX3xXb3xX6xXdxX3xXcxX1xX225xX33xX3x76cdxXdxXa4xX32xX274xX3xX35xX1xXafxX35xX3xXb3x116fbxXexX3xX4xX1xX30bxX35xX1xX3xXexX19xX2exX35xX31xX3xXc8xXdxX29dxXexX3xXexXcaxX4xX3xXcxX19xX32xX33xX29dxX35xX3xX4f7xXdxXa4xX32xX3xX4xX208xX6xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX10xX35xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf9xX10xX35xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX56xXexX1xX122xX3xX124xXdfxXe0xXbxX9axX129xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX122xX3xX133xX134xX135xXbxX9axX129xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX44xX44xXdxXe9xX149xX6xX2exX1xX6xXexXdxX35xX1xXe9xXb3xX35xX44xX35xX10xX11dxX7xX44xX2xXe8xX133xXe0xX44xX2xX133xX134xX56xX164xXdfxXe0xX167xXe8xX167xX135xXexX135xX134xX164xX134xX167xX5xXe0xXe9xX174xXbxX31xX177xX19xX9xX133xX135xXdfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX10xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX4xX1dxX3xXbxX1xXdxX16xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX3axX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxX2exX35xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9axXexX1dbxX6xX5xXdxX31xX35xX122xX3xX174xX32xX7xXexXdxX1e8xX33xX129xXaxX12xc047xX1bxXdxX3xX7bxXdx9361xX16xX3xX35xX1xX35cxX35xX3xX35xX1xXafxX35xX3xX149xX8fxX35xX274xX3xXc8xXbexX4xX1xX3xX149xX8fxX35xX3xXbxX1xXdxX16xX3xX9axXafxX33xX3xX56xX2b9xX35xX31xX3xX1xX35cxX35xX1xX3xXexX1axb182xX35xX31xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xXexXd8xX3xX16xXb7xXexX3xX4xX2exX35xX3xX35xX31xX1axX204xXdxX3xX149xX35cxX35xX1xX3xX56xXbexX3xX1xX22dxX6xX3xX16xX35cxX35xX1xX3xXb3xX2dxX2exX3xX7bxX204xXdxX3xX7xXbbxX35xX31xX3xX56xXafxX35xX3xX31xXdxX6xX35xX3xXc8xX1xXdxX3xX228xX35xX31xX3xX4xX338xX3xX93xX32xX7cxX35xX31xX3xX7bxX204xXdxX3xXexX1xX6xX35xX1xX3xX9axX32xXafxX35xX3xX7xX228xXdxX3xX35x116dcxXdxX3xX3axX3xX5xX2dxX35xX31xX3xX93xX32xX9fxX3xXcxXdxX9fxX35xX3xX24xXdxXa4xX35xXe9xX3xX28fxX32xX6xX3xX35xX1xX8axX35xX31xX3xX149xX2dxXdxX3xXexX1xXc4xX274xX3xX149xX225xXexX3xXexX30bxX4xX1xX3xXb3xX2dxX3xX31xXdxX6xXdxX3xXexX1xX2exX25xXdxXe9xXe9xXe9xX274xX3xX1xX35cxX35xX1xX3xX8fxX35xX1xX3xX4xX208xX6xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX5xX2dxX3xX16xXb7xXexX3xX4xX1xX2dxX35xX31xX3xXexX1xX6xX35xX1xX3xX35xXdxX9fxX35xX3xX7bx10ff1xX33xX3xX35xX1xXdxX29dxXexX3xXexX35cxX35xX1xX274xX3xX35xX1xX1axX3xXexX1xX6xX16xX3xX31xXdxX6xX3xXbxX1xX1axX204xX35xX31xX3xX7xX334xX35xX3xX35xX225xXdxX3xX3cxX32cxX35xX31xX274xX3xX1xXcaxXexX3xXbxX1xX1axX204xX35xX31xX3xXb3xX8fxXdxX3xX3axX3xXcxX19xX1axX204xX35xX31xX3xX4dcxX1axX32xX3xXa7xXf9xX6xX35xX3xX4dcxXb7xX4xXb1xXe9xXe9xXe9xX3xX0xX10xX16xX12x11140xX35xX1xX122xX3xXf9xX8fxX35xX1xX3xX93xX32xX6xX33xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX4xX305xX35xX31xX3xX35xX31xX1axX204xXdxX3xX1xX74fxX32xX3xXb3xX1axX66dxXexX3xX7xX228xX35xX31xX3xc69fxX32xX16xXa7xX7xX228xX35xX31xX3xX4dcxX6xX16xXb1xXe9xXe9xXe9xX0xX44xX10xX16xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX10xX35xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf9xX10xX35xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX56xXexX1xX122xX3xX124xXdfxXe0xXbxX9axX129xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX122xX3xX135xXdfxXdfxXbxX9axX129xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX44xX44xXdxXe9xX149xX6xX2exX1xX6xXexXdxX35xX1xXe9xXb3xX35xX44xX35xX10xX11dxX7xX44xX2xXe8xX133xXe0xX44xX2xXe0xX164xX56xXe0xXdfxXdfxX134xX2xX167xX134xXexX124xX124xX167xX167xX134xX5xXe0xXe9xX174xXbxX31xX177xX19xX9xX164xX2xX124xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX10xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX4xX1dxX3xXbxX1xXdxX16xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX3axX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxX2exX35xXaxX12xXcxX19xaf39xX2exX3xX7bxX8dcxX2exX274xX3xX5xXb7xXdxX3xX7xX32xXbbxXdxX3xX149xX334xX35xX31xX3xX93xX32xX6xX3xX35xX225xXdxX3xX3cxX32cxX35xX31xXe9xXe9xXe9xX3xX7bxX63dxX3xX7xX6xX35xX31xX3xXcxX19xX1axX204xX35xX31xX3xX4dcxX1axX32xX3xX1xXcaxXexX3xXbxX1xX1axX204xX35xX31xX3xXb3xX8fxXdxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX10xX35xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf9xX10xX35xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX56xXexX1xX122xX3xX124xXdfxXe0xXbxX9axX129xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX122xX3xX133xX134xX135xXbxX9axX129xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX44xX44xXdxXe9xX149xX6xX2exX1xX6xXexXdxX35xX1xXe9xXb3xX35xX44xX35xX10xX11dxX7xX44xX2xXe8xX133xXe0xX44xX2xX133xX134xX56xX164xXdfxXe0xX167xXe8xX2xX164xXexX2xX2xX167xX124xX164xX5xXe0xXe9xX174xXbxX31xX177xX19xX9xX164xX134xX167xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX10xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX4xX1dxX3xXbxX1xXdxX16xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX3axX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxX2exX35xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9axXexX1dbxX6xX5xXdxX31xX35xX122xX3xX174xX32xX7xXexXdxX1e8xX33xX129xXaxX12xX30xX1xX1axX3xX149xX6xX2exX3xX4xX1xX2dxX35xX31xX3xXexX19xX6xXdxX3xXexX19xX4d4xX3xXb3xX305xX35xX31xX3xX93xX32xX9fxX3xXc8xX1xXcaxX4xX274xX3xX4xX338xX3xX5xX225xX4xX3xXexX1xX74fxX33xX3xXexX19xX22dxX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX4xba80xX35xX31xX3xX149xXbexX3xX7bxXcaxX16xX3xXexX19xX6xXdxX3xX5xX2dxX35xX31xX3xX7bxX32xX6d8xXdxX3xX7bxXcaxX35xX1xXe9xXe9xXe9xX3xXf9xX1x117c3xX3xXb3xX35cxX3xX1xX1fbxX3xX7xX66dxX3xX31xXcaxXdxX3xX5xX2dxX35xX31xX3xX13xX16xX9fxX1dxX3xX35xX1xX8axX35xX31xX3xX149xX2dxXdxX3xXexX1xXc4xX274xX3xX4xXafxX32xX3xXb3xX30bxX3xX4xX208xX6xX3xX4xX503xX32xX3xX2a3xX16xX3xXf9xX1xXdxX9fxX32xX3xX1edxX8fxX33xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX10xX35xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf9xX10xX35xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX56xXexX1xX122xX3xX124xXdfxXe0xXbxX9axX129xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX122xX3xX133xX134xX135xXbxX9axX129xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX44xX44xXdxXe9xX149xX6xX2exX1xX6xXexXdxX35xX1xXe9xXb3xX35xX44xX35xX10xX11dxX7xX44xX2xXe8xX133xXe0xX44xX2xX133xX134xX56xX164xXdfxXe0xX167xXe8xXe0xXe8xXexXdfxX2xXe8xXe0xXe0xX5xXe0xXe9xX174xXbxX31xX177xX19xX9xXe8xX2xX134xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX10xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX4xX1dxX3xXbxX1xXdxX16xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX3axX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxX2exX35xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9axXexX1dbxX6xX5xXdxX31xX35xX122xX3xX174xX32xX7xXexXdxX1e8xX33xX129xXaxX12xX30xX1xX8axX35xX31xX3xX5xX225xX4xX3xX1xX22dxX6xX3xX16xX35cxX35xX1xX3xXb3xX2dxX2exX3xX4xX32xXb7xX4xX3xX7xXbbxX35xX31xX3xX56xXafxX35xX3xX31xXdxX6xX35xX274xX3xX35xX1xX503xXbxX3xX4xX32xXb7xX4xX3xXb3xX1bxXdxX3xX1xXa8bxX274xX3xX35xXb7xX274xX3xXcaxXdxX274xX3xXbbxX3xX4xX208xX6xX3xX4xX32xXb7xX4xX3xX7bxX204xXdxX3xX4xX1xX30bxX35xX1xX3xX5xX2dxX3xX5xX225xX4xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX4xX338xX3xX35xX1xX8axX35xX31xX3xXexX19xX8fxXdxX3xX35xX31xX1xXdxX29dxX16xX3xXbxX1xX2exX35xX31xX3xXbxX1xX225xXe9xX3xX637xX2dxX3xX7bxX338xX3xX4xX1xX30bxX35xX1xX3xX5xX2dxX3xX4xX1xX2a3xXexX3xX9axX225xX4xX3xXexXcaxX4xX3xX7bxX63dxX3xXc8xX1xXc4xXdxX3xX35xX31xX32xX32cxX35xX3xX4xX1xX2exX3xX35xX1xX8axX35xX31xX3xX4xXafxX32xX3xX4f7xXdxXa4xX32xX3xX7xX6xX32xX3xX35xX2dxX33xXe9xXe9xXe9xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX10xX35xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9axXexX1dbxX6xX5xXdxX31xX35xX122xX3xX4xX10xX35xXexX10xX19xX129xXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf9xX10xX35xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX56xXexX1xX122xX3xX124xXdfxXe0xXbxX9axX129xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX122xX3xX133xX134xX135xXbxX9axX129xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX44xX44xXdxXe9xX149xX6xX2exX1xX6xXexXdxX35xX1xXe9xXb3xX35xX44xX35xX10xX11dxX7xX44xX2xXe8xX133xXe0xX44xX2xX133xX134xX56xX164xXdfxXe0xX167xXe8xX134xX134xXexX124xX134xXe0xXe0xX135xX5xXe0xXe9xX174xXbxX31xX177xX19xX9xX164xXdfxX164xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX10xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX4xX1dxX3xXbxX1xXdxX16xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX3axX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxX2exX35xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9axXexX1dbxX6xX5xXdxX31xX35xX122xX3xX174xX32xX7xXexXdxX1e8xX33xX129xXaxX12xX4f7xX1xX228xX35xX31xX3xXbxX1xX8fxXdxX3xX5xX2dxX3xX149xXb7xX3xXbxX1xXdxX16xX3xXb3xXa4xX3xXcxX19xX32xX33xX29dxX35xX3xX4f7xXdxXa4xX32xX274xX3xX35xX1xX1axX35xX31xX3xXaxX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xXaxX3xXexXcaxXdxX3xX1xXdxX29dxX35xX3xX16xXb7xXexX3xX7xXbbxX3xXexX19xX1axX204xX35xX31xX3xX7bxX2exX25xX35xX3xXb3xXa4xX3xX4xX32xXb7xX4xX3xX7bxX204xXdxX3xX4xX208xX6xX3xXcxX1xX225xX33xX3xX4f7xXdxXa4xX32xX3xXb3xX2dxX3xX16xXb7xXexX3xX7xXbbxX3xX35xX1xXafxX35xX3xXb3xX503xXexX3xXc8xX1xXcaxX4xX3xXexX19xX2exX35xX31xX3xX4xXafxX32xX3xX4xX1xX32xX33xX29dxX35xXe9xX3xX30xX1xX8axX35xX31xX3xXexX19xX1axX204xX35xX31xX3xX7bxX2exX25xX35xX3xX35xX2dxX33xX3xX35xX1xf3e9xX16xX3xX16xXdxX35xX1xX3xX1xX1fbxX6xX3xX4xX1xX2exX3xX93xX32xXcaxX3xXexX19xX35cxX35xX1xX3xX35xX1xX503xX35xX3xXexX1xX287xX4xX3xX4xX32xXb7xX4xX3xX7xXbbxX35xX31xX3xXb3xX2dxX3xX4xX8fxX16xX3xX1xX287xX35xX31xX3xX7xXcaxX35xX31xX3xXexXcaxX4xX3xX4xX208xX6xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX93xX32xX6xX3xXexXd8xX35xX31xX3xX31xXdxX6xXdxX3xX7bxX2exX25xX35xXe9xX3xX0xX10xX16xX12xXa7xXcxX19xX2exX35xX31xX3xX8fxX35xX1xX122xX3xe18fxX1xXafxX35xX3xX4xX8fxX35xX1xX3xX4xX1xXbexX3xX10xX16xX3xXcxX1xX225xX33xX3xX4f7xXdxXa4xX32xX3xX56xX32xX3xX9axX32xXafxX35xX3xXexX1xX334xX16xX3xX16xXb7xX3xX24xX25xX16xX3xXcxXdxX9fxX35xXb1xXe9xX0xX44xX10xX16xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX10xX35xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf9xX10xX35xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX56xXexX1xX122xX3xX124xXdfxXe0xXbxX9axX129xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX122xX3xX133xX134xX135xXbxX9axX129xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX44xX44xXdxXe9xX149xX6xX2exX1xX6xXexXdxX35xX1xXe9xXb3xX35xX44xX35xX10xX11dxX7xX44xX2xXe8xX133xXe0xX44xX2xX133xX134xX56xX164xXdfxXe0xX167xX124xX133xX164xXexX167xX124xX167xX133xXe8xX5xXe0xXe9xX174xXbxX31xX177xX19xX9xX134xX124xX134xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX10xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX4xX1dxX3xXbxX1xXdxX16xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX3axX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxX2exX35xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9axXexX1dbxX6xX5xXdxX31xX35xX122xX3xX174xX32xX7xXexXdxX1e8xX33xX129xXaxX12xX4dcxX2dxX3xX4xXafxX32xX3xX4xX1xX32xX33xX29dxX35xX3xXb3xXa4xX3xX4xX32xXb7xX4xX3xX7bxX204xXdxX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX274xX3xX7bxXdxXa4xX32xX3xXc8xX1xX228xX35xX31xX3xXexX1xX63dxX3xXc8xX1xX228xX35xX31xX3xX35xX1xX1f7xX4xX3xX7bxX80xX35xX3xX5xX2dxX3xX7xX2b9xX3xX8fxX35xX1xX3xX1xX1axX3axX35xX31xX3xX31xXdxXcaxX2exX3xX56xX2c1xX4xX3xXexXd8xX3xX56xX22dxX35xX31xX3xX1xX1fbxX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX1dbxX3xXcxXdxX9fxX35xX3xX24xXdxXa4xX35xXe9xX3xX30xXb7xXdxX3xX56xX32xX35xX31xX3xXbxX1xXdxX16xX3xX4xX338xX3xX7xX2b9xX3xXc8xX1xXc4xXdxX3xX31xX66dxXdxX3xX5xe057xX3xX31xXdxX8fxXdxX3xX4xX1xX2exX3xX7xX2b9xX3xX1xX1axX35xX31xX3xXexX1xXbexX35xX1xX3xX4xX208xX6xX3xX56xX22dxX35xX31xX3xX1xX1fbxX3xX13xXcxX19xXafxX16xX3xX6xX35xX1xX3xXexX1xX80xX3xXbxX1xXdxX29dxXexX1dxX3xX5xXd8xX35xX31xX3xX5xe762xX33xX3xX637xXdxX29dxXexX3xX30xX6xX16xX3xX16xXb7xXexX3xXexX1xX204xXdxX3xX35xX2dxX33xXe9xXe9xXe9xX3xX4xX22dxX35xX3xX4xX338xX3xX4xX8fxX3xX33xX80xX32xX3xXexXbbxX3xXexXafxX16xX3xX5xXdxX35xX1xX3xXb3xX2dxX3xX1xX1fbxX4xX3xXexX1xX32xX33xX80xXexX3xX30xX1xX2exX3xX31xXdxXcaxX2exXe9xX3xX0xX10xX16xX12xXa7xXcxX19xX2exX35xX31xX3xX8fxX35xX1xX122xX3xXf9xX32xXb7xX4xX3xX31xX298xXbxX3xX31x7c81xX3xX31xXdxX8axX6xX3xX4xX2c1xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX28fxX32x8c0dxX35xX1xX3xXa7xX228xX35xX31xX3xX35xXb7xXdxX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX1dbxX3xXcaxX2exX3xX7bxX232xXb1xX3xXb3xX1bxXdxX3xX16xXb7xXexX3xX149xX503xX4xX3xX4xX6xX2exX3xX35xX1xXafxX35xX3xX7bxX7cxX3xX16xX3axX3xX19xX6xX3xXexX1xX204xXdxX3xX7bxX25xXdxX3xX4xX208xX6xX3xX56xX22dxX35xX31xX3xX1xX1fbxX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX1dbxX3xXcxXdxX9fxX35xX3xX24xXdxXa4xX35xX3xX19xX25xX35xX31xX3xX19xX1173xX3xX4xX2exX35xX3xX7bxX1axX204xX35xX31xX3xX93xX32xX6xX35xX3xX5xXb7xXb1xXe9xX0xX44xX10xX16xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX10xX35xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf9xX10xX35xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX56xXexX1xX122xX3xX124xXdfxXe0xXbxX9axX129xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX122xX3xX133xX134xX135xXbxX9axX129xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX44xX44xXdxXe9xX149xX6xX2exX1xX6xXexXdxX35xX1xXe9xXb3xX35xX44xX35xX10xX11dxX7xX44xX2xXe8xX133xXe0xX44xX2xX133xX134xX56xX164xXdfxXe0xX167xX124xX133xXe0xXexX135xX124xX133xX164xX167xX5xXe0xXe9xX174xXbxX31xX177xX19xX9xX133xXdfxX164xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX10xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX4xX1dxX3xXbxX1xXdxX16xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX3axX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxX2exX35xXaxX12xX37xX305xX3xX5xX2dxX3xX149xX503xX4xX3xXexX2dxXdxX3xX35xX334xX35xX31xX3xXc8xXdxX29dxXexX3xX9axX32xX2a3xXexX274xX3xX35xX1xX1axX35xX31xX3xX7bxX7cxX3xX4xX338xX3xX5xX225xX4xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX19xXc4xXdxX3xXb3xX2dxX2exX3xX4xX8fxX35xX1xX3xX5xX6xX2exX3xXexX305xXe9xXe9xXe9xX3xX24xX338xX3xX5xX2dxX3xX16xXb7xXexX3xXexX19xX2exX35xX31xX3xX35xX1xX8axX35xX31xX3xX93xX32xX7cxX35xX31xX3xX7bxX204xXdxX3xX7bxX10xX35xX3xXexXbbxXdxX3xX4xX208xX6xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exXe9xX3xXa7xX0xX10xX16xX12xXcxX19xX2exX35xX31xX3xX8fxX35xX1xX122xX3xXf9xX8fxX35xX1xX3xXbxX1xXdxX16xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX3axX3xXexX305xX274xX3xX7bxX1axX66dxX4xX3xXexX1xX2b9xX4xX3xX1xXdxX29dxX35xX3xX3axX3xX9axX7cxX3xXcxXdxX9fxX35xX3xX24xXdxXa4xX35xXb1xX0xX44xX10xX16xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX10xX35xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf9xX10xX35xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX56xXexX1xX122xX3xX124xXdfxXe0xXbxX9axX129xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX122xX3xX133xX134xX135xXbxX9axX129xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX44xX44xXdxXe9xX149xX6xX2exX1xX6xXexXdxX35xX1xXe9xXb3xX35xX44xX35xX10xX11dxX7xX44xX2xXe8xX133xXe0xX44xX2xX133xX134xX56xX164xXdfxXe0xX167xX124xX134xX133xXexX133xX133xX2xX134xXdfxX5xXe0xXe9xX174xXbxX31xX177xX19xX9xX135xX124xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX10xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX4xX1dxX3xXbxX1xXdxX16xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX3axX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxX2exX35xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9axXexX1dbxX6xX5xXdxX31xX35xX122xX3xX174xX32xX7xXexXdxX1e8xX33xX129xXaxX12xX4f7xX1xX228xX35xX31xX3xX4xX1xXa8bxX3xX7xe724xX3xX56xX2c1xX35xX31xX3xX56xXdxX34xX35xX3xXb3xXdxX9fxX35xX3xX4xX1xX32xX33xX9fxX35xX3xX35xX31xX1xXdxX29dxXbxX274xX3xX149xXb7xX3xXbxX1xXdxX16xX3xX4xX22dxX35xX3xXexX32xX33xX63dxX35xX3xX4xX1xX1fbxX35xX3xX35xX1xX8axX35xX31xX3xX56xXdxX34xX35xX3xXb3xXdxX9fxX35xX3xXc8xX1xX228xX35xX31xX3xX4xX1xX32xX33xX9fxX35xX3xXb3xX2dxX3xX4xXcaxX4xX3xXb3xX6xXdxX3xX56xXdxX34xX35xX3xX93xX32xX74fxX35xX3xX4xX1xX225xX35xX31xX3xX3axX3xXexX25xXdxX3xX30xX31xX1xXdxX3xX14xX32xXafxX35xX3xX7bxX63dxX3xXb3xX2dxX2exX3xXb3xX6xXdxX3xX4xXcaxX4xX3xX35xX1xXafxX35xX3xXb3xX503xXexXe9xX3xXa7xX0xX10xX16xX12xXcxX19xX2exX35xX31xX3xX8fxX35xX1xX122xX3xa64axX35xX31xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX14xX32xXafxX35xX3xX1edxX1axX204xX35xX31xX3xXa7xX164xXe0xX3xXexX32xX6d8xXdxX274xX3xXcxXdxX9fxX35xX3xX24xXdxXa4xX35xX274xX3xX30xX31xX1xXdxX3xX14xX32xXafxX35xXb1xX3xX7bxX1axX66dxX4xX3xX4xX1xX1fbxX35xX3xX7bxX338xX35xX31xX3xXb3xX6xXdxX3xX35xX31xX1axX204xXdxX3xX4xX1xX8dcxX2exX3xXexX1xX32xX33xXa4xX35xX3xX7bxX1axX6xX3xXexX1xX74fxX33xX3xXexX19xX22dxX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX93xX32xX6xX3xX7xX228xX35xX31xXb1xXe9xX0xX44xX10xX16xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX10xX35xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf9xX10xX35xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX56xXexX1xX122xX3xX124xXdfxXe0xXbxX9axX129xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX122xX3xX133xX134xX135xXbxX9axX129xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX44xX44xXdxXe9xX149xX6xX2exX1xX6xXexXdxX35xX1xXe9xXb3xX35xX44xX35xX10xX11dxX7xX44xX2xXe8xX133xXe0xX44xX2xX133xX134xX56xX164xXdfxXe0xX167xX124xX167xXe8xXexX167xX164xXe8xXdfxX124xX5xXe0xXe9xX174xXbxX31xX177xX19xX9xXe8xXdfxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX10xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX4xX1dxX3xXbxX1xXdxX16xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX3axX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxX2exX35xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9axXexX1dbxX6xX5xXdxX31xX35xX122xX3xX174xX32xX7xXexXdxX1e8xX33xX129xXaxX12xX24xX63dxX3xXexX1xX2b9xX4xX3xX1xXdxX29dxX35xX3xX35xX1xX8axX35xX31xX3xX4xX8fxX35xX1xX3xX93xX32xX6xX33xX3xX3axX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xX274xX3xX7bxX2exX2dxX35xX3xXbxX1xXdxX16xX3xX13xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX1dxX3xXbxX1xX8fxXdxX3xX1xX32xX33xX3xX7bxXb7xX35xX31xX3xX16xXb7xXexX3xX9fxX3xXc8xX30bxXbxX3xX1xX305xX35xX31xX3xX1xX503xX32xX3xX1xXc4xX35xX3xX134xXe0xX3xX35xX31xX1axX204xXdxXe9xX3xX37xX2b9xX3xXc8xXdxX80xX35xX274xX3xX7bxX2exX2dxX35xX3xXbxX1xXdxX16xX3xX7xe7dfxX3xX93xX32xX6xX33xX3xXexX25xXdxX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xX3xXexX19xX2exX35xX31xX3xXexX1xX204xXdxX3xX31xXdxX6xX35xX3xXdfxXe0xX3xX35xX31xX2dxX33xX274xX3xXexXdxX80xXbxX3xX7bxX338xX3xX7xX178exX3xX19xX6xX3xX1edxX1f7xX4xX3xX30xXdxX35xX1xX274xX3xXcxX1xXcaxXdxX3xX1edxX35cxX35xX1xX274xX3xXb3xX2dxX2exX3xX3cxX32xX80xXe9xXe9xXe9xX3xX93xX32xX6xX33xX3xX35xX1xX8axX35xX31xX3xXbxX1xXafxX35xX3xX7bxX2exX25xX35xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xXexX19xX2exX35xX31xX3xXexX1xX204xXdxX3xX31xXdxX6xX35xX3xX3axX3xX93xX32xX9fxX3xX35xX31xX2exX25xXdxX3xXb3xX2dxX3xX5xX2dxX16xX3xX93xX32xX6xX35xX3xXexX19xX2exX35xX31xX3xXexX19xXdxXa4xX32xX3xX7bxX35cxX35xX1xX3xX3cxX32xX80xXe9xX3xX0xX10xX16xX12xXa7xXcxX19xX2exX35xX31xX3xX8fxX35xX1xX122xX3xX24xX2exX2dxX35xX3xXbxX1xXdxX16xX3xXexX1xX2b9xX4xX3xX1xXdxX29dxX35xX3xX35xX1xX8axX35xX31xX3xX4xX8fxX35xX1xX3xX93xX32xX6xX33xX3xX3axX3xX7bxX503xXbxX3xX14xX25xX274xX3xXbxX1xX1axX204xX35xX31xX3xX24xX503xX32xX3xX4dcxXdxX9fxX32xX3xXa7xXcxXe9xX14xX3xX3cxX32cxX35xX31xX3xX4dcxX40xX35xX1xXb1xXe9xX0xX44xX10xX16xX12xX0xX44xXbxX12xX0xX149xX5xX2exX4xXc8xX93xX32xX2exXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX19xXdxX4xX1xX56xX6xX35xXaxX12xX0xX56xXdxXb3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2exX35xXexX10xX35xXexXaxX12xX0xX56xXdxXb3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2exX35xXexX10xX35xXexXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9axXexX1dbxX6xX5xXdxX31xX35xX122xX3xX174xX32xX7xXexXdxX1e8xX33xX129xXaxX12xX0xX10xX16xX12xX1edxXb7xX3xXbxX1xXdxX16xX3xXaxX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xXaxX3xX7bxX1axX66dxX4xX3xXexX1xX2b9xX4xX3xX1xXdxX29dxX35xX3xXb3xX1bxXdxX3xX16xX2c1xX4xX3xX7bxX30bxX4xX1xX3xXexX228xX35xX3xXb3xXdxX35xX1xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xXb3xX2dxX3xX35xX1xX8axX35xX31xX3xX56xXdxX3xX7xX8fxX35xX3xXb3xX334xX35xX3xX1xX338xX6xX3xX16xX2dxX3xX228xX35xX31xX3xX7bxX63dxX3xX5xX25xXdxX3xXc8xX1xX228xX35xX31xX3xX4xX1xXa8bxX3xX4xX1xX2exX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xX274xX3xX637xXdxX29dxXexX3xX30xX6xX16xX3xX16xX2dxX3xX4xX22dxX35xX3xX4xX1xX2exX3xXexX2exX2dxX35xX3xX35xX1xXafxX35xX3xX5xX2exX25xXdxXe9xX3xX637xX1bxXdxX3xXb3xXdxX29dxX4xX3xX1xX1axX1bxX35xX31xX3xX7bxX80xX35xX3xX31xXdxXcaxX3xXexX19xXbexX3xX35xX31xX1xX29dxX3xXexX1xX32xX503xXexX3xXb3xX2dxX3xXbxX1xXdxX3xX5xX66dxXdxX3xX35xX1xX32xX503xX35xX274xX3xX4xX1xX225xX35xX31xX3xXexX228xXdxX3xX1dbxX3xX149xXe7exX35xX31xX3xXexXafxX16xX3xX1xX32xX33xX80xXexX3xX4xX208xX6xX3xX35xX1xX8axX35xX31xX3xX35xX31xX1axX204xXdxX3xX4xX2exX35xX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xX3xX1dbxX3xX16xX2exX35xX31xX3xX16xX32xXbbxX35xX3xXexX1xX80xX3xX31xXdxX1bxXdxX3xX149xXdxX80xXexX3xX7bxX80xX35xX3xXb3xX2dxX3xX1xXdxX63dxX32xX3xX7xXafxX32xX3xX1xXc4xX35xX3xX35xX8axX6xX3xXb3xXa4xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xXe9xX0xX44xX10xX16xX12xX0xX44xX56xXdxXb3xX12xX0xX56xXdxXb3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX32xXexX1xX2exX19xXaxX12xX0xX44xX56xXdxXb3xX12xX0xX56xXdxXb3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX32xXexX1xX2exX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9axXexX1dbxX6xX5xXdxX31xX35xX122xX3xX19xXdxX31xX1xXexX129xXaxX12xX0xX7xXexX19xX2exX35xX31xX12xXcxXdxX80xX35xX3xX7xX40xX3xXef5xX1xX25xX16xX3xX14xX32xXafxX35xX3x736bxXd8xX35xX31xX3xXa7xX24xX287xX4xX3xXcxX1xX1fbxX3xX1dbxX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xXb1xX3xX1dbxX3xX35xX1xX2dxX3xX7xX8fxX35xX3xX9axX32xX2a3xXexX3xXbxX1xXdxX16xX0xX44xX7xXexX19xX2exX35xX31xX12xX0xX44xX56xXdxXb3xX12xX0xX44xX56xXdxXb3xX12xX0xX44xX149xX5xX2exX4xXc8xX93xX32xX2exXexX10xX12xX0xX56xXdxXb3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xX19xX10xX5xX6xXexX10xX56xXaxX12xX0xX7xXexX19xX2exX35xX31xX12xXcxXdxX35xX3xX5xXdxX9fxX35xX3xX93xX32xX6xX35xX122xX0xX44xX7xXexX19xX2exX35xX31xX12xX0xX32xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1dbxXexX1xX32xX16xX149xX1dbxX6xX35xX56xX1dbxX7xX6xXbxX2exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX19xX32xX33xX29dxX35xX3xX4f7xXdxXa4xX32xX3xXexX19xX2exX35xX31xX3xXexXafxX16xX3xXexX1xX287xX4xX3xX35xX31xX1axX204xXdxX3xX9axX6xX3xX9axX287xXaxX3xX1xX19xX10xX1e8xX9xXaxX44xXb3xX6xX35xX1dbxX1xX2exX6xX1dbxX1xX6xX1dbxXexXdxX35xX1xX44xXexX19xX32xX33xX10xX35xX1dbxXc8xXdxX10xX32xX1dbxXexX19xX2exX35xX31xX1dbxXexX6xX16xX1dbxXexX1xX32xX4xX1dbxX35xX31xX32xX2exXdxX1dbxX9axX6xX1dbxX9axX32xX44xX2xX124xX167xX135xXe8xX164xXe9xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX44xX16xX10xX56xXdxX6xX44xX2xXdfxXe0xX44xX35xX10xX11dxX7xX44xX2xXe8xX134xXe8xX44xX2xX133xX134xX56xX133xX2xXe8xX2xX164xX134xX124xXexX133xX133xX134xX5xX167xX1dbxX133xX6xXe9xX174xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX10xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX4xX1dxX3xXbxX1xXdxX16xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX3axX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxXb3xX12xX0xX7xXexX19xX2exX35xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX19xX32xX33xX29dxX35xX3xX4f7xXdxXa4xX32xX3xXexX19xX2exX35xX31xX3xXexXafxX16xX3xXexX1xX287xX4xX3xX35xX31xX1axX204xXdxX3xX9axX6xX3xX9axX287xXaxX3xX1xX19xX10xX1e8xX9xXaxX44xXb3xX6xX35xX1dbxX1xX2exX6xX1dbxX1xX6xX1dbxXexXdxX35xX1xX44xXexX19xX32xX33xX10xX35xX1dbxXc8xXdxX10xX32xX1dbxXexX19xX2exX35xX31xX1dbxXexX6xX16xX1dbxXexX1xX32xX4xX1dbxX35xX31xX32xX2exXdxX1dbxX9axX6xX1dbxX9axX32xX44xX2xX124xX167xX135xXe8xX164xXe9xX1xXexX16xXaxX12xXcxX19xX32xX33xX29dxX35xX3xX4f7xXdxXa4xX32xX3xXexX19xX2exX35xX31xX3xXexXafxX16xX3xXexX1xX287xX4xX3xX35xX31xX1axX204xXdxX3xX9axX6xX3xX9axX287xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX19xX2exX35xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX30xX1xX1axX3xX16xX6xX35xX31xX3xX4xX8fxX3xX13xX1xX32cxX35xX3xX4xXbbxXexX1dxX3xX56xXafxX35xX3xXexXb7xX4xX274xX3xXcxX19xX32xX33xX29dxX35xX3xX4f7xXdxXa4xX32xX3xX4xX208xX6xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xXa7xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xXb1xX3xXexX1xX2b9xX4xX3xX7xX2b9xX3xX5xX2dxX3xX16xXb7xXexX3xXbxX1xX74fxX35xX3xX93xX32xX9fxX3xX1xX1axXc4xX35xX31xX3xX16xX2dxX3xX35xX1xX8axX35xX31xX3xX35xX31xX1axX204xXdxX3xX9axX6xX3xX9axX287xX3xX4xX338xX3xXexX1xX63dxX3xX16xX6xX35xX31xX3xXexX1xX10xX2exX3xXexX19xX2exX35xX31xX3xXexXafxX16xX3xXexX1xX287xX4xX3xX4xX208xX6xX3xX16xX35cxX35xX1xXe9xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxXb3xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX19xX32xX33xX29dxX35xX3xX4f7xXdxXa4xX32xX3xXexX232xX6xX3xX149xX338xX35xX31xX3xX7bxX80xX35xX3xX16xX6xXdxX3xX7xX6xX32xd911xXaxX3xX1xX19xX10xX1e8xX9xXaxX44xXb3xX6xX35xX1dbxX1xX2exX4xX44xXexX19xX32xX33xX10xX35xX1dbxXc8xXdxX10xX32xX1dbxXexX2exX6xX1dbxX149xX2exX35xX31xX1dbxX56xX10xX35xX1dbxX16xX6xXdxX1dbxX44xX2xX124xX167xX124xX2xXe8xXe9xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX44xX16xX10xX56xXdxX6xX44xX2xXdfxXe0xX44xX35xX10xX11dxX7xX44xX2xXe8xX134xXe8xX44xX135xXe0xX56xX164xXe0xX135xX133xXdfxX133xXe0xXexX135xX135xX133xX133xX167xX5xXe0xXe9xX174xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX10xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX4xX1dxX3xXbxX1xXdxX16xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX3axX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxXb3xX12xX0xX7xXexX19xX2exX35xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX19xX32xX33xX29dxX35xX3xX4f7xXdxXa4xX32xX3xXexX232xX6xX3xX149xX338xX35xX31xX3xX7bxX80xX35xX3xX16xX6xXdxX3xX7xX6xX32xX1e3axXaxX3xX1xX19xX10xX1e8xX9xXaxX44xXb3xX6xX35xX1dbxX1xX2exX4xX44xXexX19xX32xX33xX10xX35xX1dbxXc8xXdxX10xX32xX1dbxXexX2exX6xX1dbxX149xX2exX35xX31xX1dbxX56xX10xX35xX1dbxX16xX6xXdxX1dbxX44xX2xX124xX167xX124xX2xXe8xXe9xX1xXexX16xXaxX12xXcxX19xX32xX33xX29dxX35xX3xX4f7xXdxXa4xX32xX3xXexX232xX6xX3xX149xX338xX35xX31xX3xX7bxX80xX35xX3xX16xX6xXdxX3xX7xX6xX32xX1e3axX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX19xX2exX35xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xXcxX19xX32xX33xX29dxX35xX3xX4f7xXdxXa4xX32xX3xX1dbxX3xXcaxX35xX31xX3xXexX1xXc4xX3xX149xX2a3xXexX3xX1xX208xX3xX4xX208xX6xX3xX56xXafxX35xX3xXexXb7xX4xX274xX3xX1xX2dxX35xX31xX3xXexX19xX334xX16xX3xX35xX334xX16xX3xX93xX32xX6xX3xXb3xX110bxX35xX3xX4xX22dxX35xX3xX7xXbbxX35xX31xX3xX16xX7cxXdxX3xX35xX1xX8axX35xX31xX3xX31xXdxXcaxX3xXexX19xXbexX3xX4xX208xX6xX3xXcxX19xX32xX33xX29dxX35xX3xX4f7xXdxXa4xX32xX3xX7bxX7cxX3xXexX232xX6xX3xX149xX338xX35xX31xX3xXb3xX2dxX2exX3xX7bxX204xXdxX3xX7xXbbxX35xX31xX3xXb3xX334xX35xX3xX1xX338xX6xX3xXc8xX1xX228xX35xX31xX3xX4xX1xXa8bxX3xX4xX208xX6xX3xX35xX31xX1axX204xXdxX3xX637xXdxX29dxXexX274xX3xXc8xX1xX228xX35xX31xX3xX4xX1xXa8bxX3xX3axX3xX637xXdxX29dxXexX3xX30xX6xX16xX3xX16xX2dxX3xX7bxX7cxX3xXb3xX1axXc4xX35xX3xX19xX6xX3xXexX1xX80xX3xX31xXdxX1bxXdxX274xX3xX1xX22dxX6xX3xXb3xX2dxX2exX3xX7bxX204xXdxX3xX7xXbbxX35xX31xX3xXb3xX334xX35xX3xX1xX338xX6xX3xX4xX208xX6xX3xX35xX1xXdxXa4xX32xX3xX93xX32xXbbxX4xX3xX31xXdxX6xX1e3axX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxXb3xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4dcxX34xX3xX1xXb7xXdxX3xXb3xXa4xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX7xX178exX3xX7bxX1axX66dxX4xX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xX3xXexX6d8xX3xX4xX1xX287xX4xX3xX1xXe7exX35xX31xX3xX35xX334xX16xXaxX3xX1xX19xX10xX1e8xX9xXaxX44xX35xX32xXdxX1dbxX1xX2exX35xX31xX1dbxX7xX2exX35xX31xX1dbxX5xX6xX44xX5xX10xX1dbxX1xX2exXdxX1dbxXb3xX10xX1dbxX56xX6xXdxX1dbxXexX1xXdxX1dbxX1xX6xX2exX1dbxX35xX31xX32xX33xX10xX35xX1dbxX56xX32xX1dbxX7xX10xX1dbxX56xX32xX2exX4xX1dbxX1xX6xX1dbxXexXdxX35xX1xX1dbxXexX2exX1dbxX4xX1xX32xX4xX1dbxX1xX6xX35xX31xX1dbxX35xX6xX16xX44xX2xX124xX167xX164xX164xX134xXe9xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX44xX16xX10xX56xXdxX6xX44xX2xXdfxXe0xX44xX35xX10xX11dxX7xX44xX2xXe8xX134xXe8xX44xX2xXe0xX164xX56xX167xX2xXdfxXdfxX124xX2xX135xXexX164xXdfxX167xXe8xX134xX5xXe0xXe9xX174xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX10xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX4xX1dxX3xXbxX1xXdxX16xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX3axX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxXb3xX12xX0xX7xXexX19xX2exX35xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4dcxX34xX3xX1xXb7xXdxX3xXb3xXa4xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX7xX178exX3xX7bxX1axX66dxX4xX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xX3xXexX6d8xX3xX4xX1xX287xX4xX3xX1xXe7exX35xX31xX3xX35xX334xX16xXaxX3xX1xX19xX10xX1e8xX9xXaxX44xX35xX32xXdxX1dbxX1xX2exX35xX31xX1dbxX7xX2exX35xX31xX1dbxX5xX6xX44xX5xX10xX1dbxX1xX2exXdxX1dbxXb3xX10xX1dbxX56xX6xXdxX1dbxXexX1xXdxX1dbxX1xX6xX2exX1dbxX35xX31xX32xX33xX10xX35xX1dbxX56xX32xX1dbxX7xX10xX1dbxX56xX32xX2exX4xX1dbxX1xX6xX1dbxXexXdxX35xX1xX1dbxXexX2exX1dbxX4xX1xX32xX4xX1dbxX1xX6xX35xX31xX1dbxX35xX6xX16xX44xX2xX124xX167xX164xX164xX134xXe9xX1xXexX16xXaxX12xX4dcxX34xX3xX1xXb7xXdxX3xXb3xXa4xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX7xX178exX3xX7bxX1axX66dxX4xX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xX3xXexX6d8xX3xX4xX1xX287xX4xX3xX1xXe7exX35xX31xX3xX35xX334xX16xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX19xX2exX35xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xXcxX19xX1axX3axX35xX31xX3xX149xX6xX35xX3xXcxX32xX33xX9fxX35xX3xX31xXdxXcaxX2exX3xXcxXa8bxX35xX1xX3xX208xX33xX3xX3cxX2dxX3xXcxX40xX35xX1xX3xX637x11bf6xX3xX3cxX32cxX35xX31xX3xX3cxX8fxXdxX3xXc8xX1xe98bxX35xX31xX3xX7bxXbexX35xX1xX3xX35xX1xX1axX3xXb3xX503xX33xX3xXexX25xXdxX3xX149xX32xX6d8xXdxX3xXexX2exX25xX3xX7bxX2dxX16xX3xX5xX2a3xX33xX3xX10cbxX3xXc8xXdxX80xX35xX3xX9axXafxX33xX3xX56xX2b9xX35xX31xX3xX5xX34xX3xX1xXb7xXdxX3xXb3xXa4xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX3xX37xX32xX3xX56xX2exX3xX3cxXb7xXdxX3xX4f7xXdxXa4xX32xX3xX1xX1fbxX4xX3xX637xXdxX29dxXexX3xX30xX6xX16xX3xXbxX1xXbbxXdxX3xX1xX66dxXbxX3xXb3xX1bxXdxX3xX3a7xX3axX3xX637xX3cxX1dbxXcxXcx7eb3xX37xX4dcxX3xXexX6d8xX3xX4xX1xX287xX4xX3xX7xXcaxX35xX31xX3xX2xX2xX44xX2xXdfxXe9xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxXb3xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xX32xX5xX12xX0xX56xXdxXb3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX44xX56xXdxXb3xX12xX0xX44xX56xXdxXb3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd63bxX32xXexX1xX2exX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9axXexX1dbxX6xX5xXdxX31xX35xX122xX3xX19xXdxX31xX1xXexX129xXaxX12xXcxX1xXdxX9fxX35xX3xX637xX3a8xX0xX44xXbxX12
Thiên Vỹ