Băng giá bất ngờ xuất hiện trên đỉnh Fansipan giữa tháng 10
Tại khu vực đỉnh núi Fansipan (Sapa, Lào Cai) nơi có độ cao 3.413m so với mực nước biển, trong sáng sớm 23/10, băng giá đã xuất hiện, tạo nên cảnh thiên nhiên kỳ thú. Băng tạo thành những khối nhũ trong veo trên các gờ tường, lan can, ngưng đọng trên cỏ cây.
58fdx674fxea54xcaabxd9f8xacfex8822x11a8cx8470xX7xa51bxd674x9620x11740xf39fxf05cxX5x9a76xXaxdcabx9030xd25ex12de7xf7bbxX3xX16xXdxf80fxX3x10af5xa2e1xXexX3xX15xX16x6a7dxX3xc5acxd9fexX1dxXexX3xX1xXdxa4fdxX15xX3xXexe6a4xfc96xX15xX3x95aax10fa0xX15xX1xX3xb41bxX6xX15xX7xXdxXbxX6xX15xX3xX16xXdx9146xX6xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX2xb0b0xX0x11924xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc54fxX10xX6x11291xXaxX12xXcx9564xXdxX3xfdd3xX1xX25xX3x667ax100e9xX4xX3xX33xX34xX15xX1xX3xX15x93d0xXdxX3xX38xX6xX15xX7xXdxXbxX6xX15xX3x9da7x11484xX6xXbxX6xcfe6xX3x123a9x6b49x124aaxX3xf045xX6xXdxb129xX3xX15xe59fxXdxX3xX4x109acxX3xX33xa6d3xX3xX4xX6xX8bxX3xcc04xe76fxbc13xX2xXa0x71b7xX3xX7xX8bxX3xX6cxa053xXdxX3xXa5xX6dxX4xX3xX15x10794xXabxX4xX3xX1cxXdxc903xX15xX87xX3xXexX2fxX8bxX15xX16xX3xX7xX1axX15xX16xX3xX7xXabxXa5xX3x764exXa0xX4fxX2xX4dxX87xX3xX1cxX14xX15xX16xX3xX16xXdxX1axX3xX33xbfbaxX3xX24xX25xX1dxXexX3xX1xXdxX2bxX15xX87xX3xXexX65xX8bxX3xX15xX30xX15xX3xX4x12b1bxX15xX1xX3xXexX1xXdxX30xX15xX3xX15xX1xXdxX30xX15xX3xX68x11215xX3xXexX1xX76xXa1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX65xX8bxX3xXexX1xX8axX15xX1xX3xX15xX1xX43xX15xX16xX3xX68xX1xd888xXdxX3xX15xX1x8448xX3xXexX2fxX8bxX15xX16xX3xX6cxX10xX8bxX3xXexX2fxX30xX15xX3xX4xX1axX4xX3xX16xX22xX3xXexXb3xX22xX15xX16xX87xX3xX5xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX87xX3xX15xX16xXb3xX15xX16xX3xX33xdd95xX15xX16xX3xXexX2fxX30xX15xX3xX4xd653xX3xX4x12c61x111eaxXa1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8bxX61xX164xXaxX12xed78xX15xX1xX3x5fbbxXdxX8axX15xX16xX3xX17bxX3xX17fxXdxX122xX15xX16xX87xX3xX15xX1xX163xX15xX3xX6cxXdxX30xX15xX3xXa5xX9axXexX3xX68xX1xX25xX3xX61xX25xX3xX5xd378xX4xX1xX3xXexX65xXdxX3xX33xX163xX164xX3xX4xX1xX8bxX3xX1cxXdxadcexXexX87xX3xX33xX30xXa5xX3xXccxXccxX4fxX2xX4dxX87xX3xX15xX1xXdxX2bxXexX3xX33xX9axX3xXexX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX1xX3xX38xX6xX15xX7xXdxXbxX6xX15xX3xX33xXddxX3xX1xX65xX3xX24xX25xX122xX15xX16xX3xX61xXb3xXabxXdxX3xX4dxX3xX33xX9axXa1xX3xX83xX1axX15xX16xX3xX7xXabxXa5xX87xX3xXexX65xXdxX3xX33xX163xX164xX3xX1cxX1dxXexX3xX15xX16xX22xX3xX24xX25xX1dxXexX3xX1xXdxX2bxX15xX3xX1cxX14xX15xX16xX3xX16xXdxX1axX3xX2fxX1dxXexX3xX33x63d3xXbxX3xXa5xeda5xXexXa1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8bxX61xX164xXaxX12x7a43xd361xX163xX164xX3xX5xX8axX3xX33x10a70xXexX3xX1cxX14xX15xX16xX3xX16xXdxX1axX3xX33x6edaxX25xX3xXexXdxX30xX15xX3xXexX2fxX8bxX15xX16xX3xX15xX14xXa5xX87xX3xXa5xX6xX164xX3xXa5xX22exX15xX3xXex9dd8xXdxX3xX33xXddxX3xX68xX1a4xXbxX3xX4xX1xa4a4xXbxX3xX5xX65xXdxX3xX15xX1xX43xX15xX16xX3xX68xX1xX8bxXf3xX15xX1xX3xX68xX1xX22exX4xX3xX1dxX15xX3xXexXb3xX24fxX15xX16xd827xX87xX3xX6xX15xX1xX3xX17fxXdxX8axX15xX16xX3xX17bxX3xX17fxXdxX122xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x11d21xXa1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8bxX61xX164xXaxX12xX0xXdxXa5xX16xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX15xX16xX22xX3xX24xX25xX1dxXexX3xX1xXdxX2bxX15xX3xXexX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX1xX3xX38xX6xX15xX7xXdxXbxX6xX15xX3xX16xXdxX43xX6xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX2xX4dxX3xf7cdxX3xX2xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXa1xX1cxX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa1xX6cxX15xX4fxX15xX10x10757xX7xX4fxXccxX4dxXa2xXccxX4fxX2xX4dxf77fxX61x6c46xXccxXccxXa0xX348xXccxXccxXexd697xX348xX346xX348xX5xX2xXa1xfd8bxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX15xX16xX22xX3xX24xX25xX1dxXexX3xX1xXdxX2bxX15xX3xXexX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX1xX3xX38xX6xX15xX7xXdxXbxX6xX15xX3xX16xXdxX43xX6xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX2xX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xX31fxX33cxXdxX61xXexX1xX9xXaxX2xX350xXccxX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xX31fxX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxXccxX348xX346xX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xX31fxX8bxX2fxXdxX16xXdxX15xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x11d87xX4fxX4fxXdxX4xX61xX15xXa1xX61xX6xX15xXexX2fxXdxXa1xX4xX8bxXa5xXa1xX6cxX15xX4fxXccxX4dxXccxX4dxX4fxX2xX4dxX4fxXccxXa0xX4fxXccxX4dxXccxX4dxX31fxX15xX1xX25xX15xX16xX31fxX68xX1xX8bxXdxX31fxX1cxX6xX15xX16xX31fxXexX6xXdxX31fxX61xXdxX15xX1xX31fxad3bxX6xX15xX7xXdxXbxX6xX15xX31fxXexX1xX6xX15xX16xX31fxX2xX4dxXccxX4dxXccxX4dxX31fxX2xX346xX4dxXa0xXa2xXa2x113a6xX346xX432xX346xX348xX346xX350xXa1xX357xXbxX16xXaxX3xX61xX6xXexX6xX31fxXbxX1xX8bxXexX8bxX31fxXdxX61xX9xXaxX2xX2xXccxX350xXa0xXa0xXccxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX15xX16xX22xX3xX24xX25xX1dxXexX3xX1xXdxX2bxX15xX3xXexX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX1xX3xX38xX6xX15xX7xXdxXbxX6xX15xX3xXexX2fxX8bxX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX2xX4dxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8bxX61xX164xXaxX12xX247xX1b6xX15xX3xX2xX4dxX3xX16xXdxX22xX3xX7xX1axX15xX16xX87xX3xXa5xa017xX4xX3xX61xaa9dxX3xX15xced2xX15xX3xX15xX1xXdxX2bxXexX3xX33xXddxX3xX5xX30xX15xX3xX33xX1b6xX15xX3xX2xX348xX3xX33xX9axX3xX8dxX3xX15xX1xXb3xX15xX16xX3xX1cxX14xX15xX16xX3xX16xXdxX1axX3xX6cx10968xX15xX3xX4xX1xXb3xX6xX3xXexX6xX15xX3xX1xX1b6xXexX87xX3xX61xX25xX3xX68xX1xX1axX4xX1xX3xX5xX30xX15xX3xX33xX34xX15xX1xX3xX38xX6xX15xX7xXdxXbxX6xX15xX3xX68xX1xX278xX15xX16xX3xX68xX1xX160xXdxX3xX1cxX1dxXexX3xX15xX16xX22xX3xX6cxX8axX3xXexX1xa625xX4xX1xX3xXexX1xX76xX3xXexX2fxXb3xXabxX4xX3xX1xXdxX2bxX15xX3xXexXb3xX24fxX15xX16xX3xX15xX8axX164xXa1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8bxX61xX164xXaxX12xae56xXdxX2bxX4xX3xX24xX25xX1dxXexX3xX1xXdxX2bxX15xX3xX1cxX14xX15xX16xX3xX16xXdxX1axX3xX6cxX8axX8bxX3xXexX1xX22xXdxX3xX33xXdxXb9xXa5xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX2xX4dxX3xX5xX8axX3xX1xXdxX2bxX15xX3xXexXb3xX24fxX15xX16xX3xXexX1xX22xXdxX3xXexXdxX1b6xXexX3xX5xX65xX3xX2fxX1dxXexX3xX1xXdxX1b6xXa5xX3xX16xX4d4xXbxX87xX3xX1cxdf67xXdxX3xXexX1xX278xX15xX16xX3xXexX1xXb3xX22xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX2xX2xX3xf274xX3xX2xXccxX3xX1xX8axX15xX16xX3xX15xX14xXa5xX3xXa5xXabxXdxX3xX5xX8axX3xXexX1xX22xXdxX3xX33xXdxXb9xXa5xX3xX1cxX22exXexX3xX33xX25cxX25xX3xXa5xX4d8xX6xX3xX1cxX14xX15xX16xX3xXexX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX1xX3xX38xX6xX15xX7xXdxXbxX6xX15xXa1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8bxX61xX164xXaxX12xX17bxX15xX1xX3xX17fxXdxX8axX15xX16xX3xX83xX10xX8bxX3xe168xX1xX8axX87xX3xX15xX1xX163xX15xX3xX6cxXdxX30xX15xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX65xXdxX3xX68xX1xX25xX3xX6cxX6dxX4xX3xX33xX34xX15xX1xX3xX38xX6xX15xX7xXdxXbxX6xX15xX3xX4xX1xX8bxX3xX1cxXdxX1b6xXexX87xX3xXexX2fxX8bxX15xX16xX3xXa2xX3xX15xX14xXa5xX3xX5xX8axXa5xX3xX6cxXdxX2bxX4xX3xXexX65xXdxX3xX33xX163xX164xX87xX3xX4xX1xXb3xX6xX3xX68xX1xXdxX3xX15xX8axX8bxX3xX6xX15xX1xX3xXexX1xX1dxX164xX3xX1cxX14xX15xX16xX3xX16xXdxX1axX3xX24xX25xX1dxXexX3xX1xXdxX2bxX15xX3xX7xXabxXa5xX3xX15xX1xXb3xX3xX6cx71f8xX164xXa1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8bxX61xX164xXaxX12xX0xXdxXa5xX16xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX15xX16xX22xX3xX24xX25xX1dxXexX3xX1xXdxX2bxX15xX3xXexX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX1xX3xX38xX6xX15xX7xXdxXbxX6xX15xX3xX16xXdxX43xX6xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX2xX4dxX3xX31fxX3xXccxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXa1xX1cxX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa1xX6cxX15xX4fxX15xX10xX33cxX7xX4fxXccxX4dxXa2xXccxX4fxX2xX4dxX346xX61xX348xXccxXccxXa0xX348xXccxXccxXexX350xXa0xX4dxX346xX5xXccxXa1xX357xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX15xX16xX22xX3xX24xX25xX1dxXexX3xX1xXdxX2bxX15xX3xXexX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX1xX3xX38xX6xX15xX7xXdxXbxX6xX15xX3xX16xXdxX43xX6xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX2xX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xX31fxX33cxXdxX61xXexX1xX9xXaxX2xX350xXccxX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xX31fxX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxXccxX348xX346xX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xX31fxX8bxX2fxXdxX16xXdxX15xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX3d7xX4fxX4fxXdxX4xX61xX15xXa1xX61xX6xX15xXexX2fxXdxXa1xX4xX8bxXa5xXa1xX6cxX15xX4fxXccxX4dxXccxX4dxX4fxX2xX4dxX4fxXccxXa0xX4fxXccxX4dxXccxX4dxX31fxX15xX1xX25xX15xX16xX31fxX68xX1xX8bxXdxX31fxX1cxX6xX15xX16xX31fxX61xX6xX25xX31fxXexXdxX10xX15xX31fxXexX6xXdxX31fxX416xX6xX15xX7xXdxXbxX6xX15xX31fxXa5xX25xX6xX31fxX61xX8bxX15xX16xX31fxXccxX4dxXccxX4dxX31fxX2xX346xX4dxXa0xXa2xXa2xX432xX346xX432xX346xX432xX2x6844xXa1xX357xXbxX16xXaxX3xX61xX6xXexX6xX31fxXbxX1xX8bxXexX8bxX31fxXdxX61xX9xXaxX2xX2xXccxX350xXa0xXa0xXa2xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX12xf016xX1xX1axX4xX1xX3xX61xX25xX3xX5xX1a4xX4xX1xX3xXexX1xX54bxX4xX1xX3xXexX1xX76xX3xX4xX1xX284xXbxX3xXf3xX15xX1xX3xXexX65xX8bxX3xX61xX1axX15xX16xX3xX6cxXabxXdxX3xX1cxX14xX15xX16xX3xXexX25xX164xX1b6xXexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8bxX61xX164xXaxX12xXcxX1xX6dxX4xX3xXexX1b6xX87xX3xXa5xX4d8xX6xX3xX1cxX14xX15xX16xX3xX7xXabxXa5xX3xX15xX14xXa5xX3xX15xX6xX164xX3xX4xX127xX15xX16xX3xX33xXddxX3xX33xXb3xX24fxX4xX3xXexXdxX30xX15xX3xX5xXb3xX24fxX15xX16xX3xXexce15xX3xXexX2fxXb3xXabxX4xX87xX3xX68xX1xXdxX3xX15xX16xX8axX164xX3xX2xX348xX4fxX350xX4fxXccxX4dxXccxX4dxX3xX6cxX91bxX6xX3x9757xX25xX6xX87xX3xX15xX16xX6xX164xX3xX16xXdxX43xX6xX3xXa5xX4d8xX6xX3xXexX1xX25xX3xXa5xX8axX3xX15xX1xXdxX2bxXexX3xX33xX9axX3xXexX65xXdxX3xXexX1xX1a4xX3xX24xXddxX3xX83xX6xX3x10686xX6xX3xX33xXddxX3xX5d6xX3xX15xX16xXb3x59e5xX15xX16xX3xX2fx12931xXexX3xX33xX6e0xXa5xX87xX3xX2fxX97cxXexX3xX1xX65xXdxX87xX3xX4xX1xX34xX3xX4xfd50xX15xX3xX2xXccxX87xXccxX3xX33xX9axX3xX8dxXa1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8bxX61xX164xXaxX12xX0xXdxXa5xX16xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX15xX16xX22xX3xX24xX25xX1dxXexX3xX1xXdxX2bxX15xX3xXexX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX1xX3xX38xX6xX15xX7xXdxXbxX6xX15xX3xX16xXdxX43xX6xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX2xX4dxX3xX31fxX3xXa0xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXa1xX1cxX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa1xX6cxX15xX4fxX15xX10xX33cxX7xX4fxXccxX4dxXa2xXccxX4fxX2xX4dxX346xX61xX348xXccxXccxXa0xX348xXccxXccxXexX2xX85exX2xX4dxX5xXa0xXa1xX357xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX15xX16xX22xX3xX24xX25xX1dxXexX3xX1xXdxX2bxX15xX3xXexX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX1xX3xX38xX6xX15xX7xXdxXbxX6xX15xX3xX16xXdxX43xX6xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX2xX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xX31fxX33cxXdxX61xXexX1xX9xXaxX2xX4dxX85exX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xX31fxX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX85exX2xX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xX31fxX8bxX2fxXdxX16xXdxX15xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX3d7xX4fxX4fxXdxX4xX61xX15xXa1xX61xX6xX15xXexX2fxXdxXa1xX4xX8bxXa5xXa1xX6cxX15xX4fxXccxX4dxXccxX4dxX4fxX2xX4dxX4fxXccxXa0xX4fxXccxX4dxX2xX350xX31fxX1cxX6xX15xX16xX31fxX16xXdxX6xX31fxXexX2fxX10xX15xX31fxX61xXdxX15xX1xX31fxX416xX6xX15xX7xXdxXbxX6xX15xX31fxX4dxX346xX31fxX2xX346xX4dxXa0xXa2xXa2xX432xX432xX2xX2xX4dxX4dxXa0xXa1xX357xXbxX16xXaxX3xX61xX6xXexX6xX31fxXbxX1xX8bxXexX8bxX31fxXdxX61xX9xXaxX2xX2xXccxX350xXa0xXa0xX432xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX12xX8dxXf3xX15xX1xX3xXexXb3xX24fxX15xX16xX3xX1cxX14xX15xX16xX3xXexX25xX164xX1b6xXexX3xX68xX104xX3xXexX1xX76xX3xXexX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX1xX3xX38xX6xX15xX7xXdxXbxX6xX15xX3xX6cxX8axX8bxX3xX15xX14xXa5xX3xXccxX4dxX2xX350xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8bxX61xX164xXaxX12xX0xXdxXa5xX16xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX15xX16xX22xX3xX24xX25xX1dxXexX3xX1xXdxX2bxX15xX3xXexX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX1xX3xX38xX6xX15xX7xXdxXbxX6xX15xX3xX16xXdxX43xX6xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX2xX4dxX3xX31fxX3xXa2xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXa1xX1cxX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa1xX6cxX15xX4fxX15xX10xX33cxX7xX4fxXccxX4dxXa2xXccxX4fxX2xX4dxX346xX61xX348xXccxXccxXa0xX348xXccxXccxXexXa2xX432xX2xX5xXa2xXa1xX357xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX15xX16xX22xX3xX24xX25xX1dxXexX3xX1xXdxX2bxX15xX3xXexX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX1xX3xX38xX6xX15xX7xXdxXbxX6xX15xX3xX16xXdxX43xX6xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX2xX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xX31fxX33cxXdxX61xXexX1xX9xXaxXccxX4dxXa2xX85exXaxX3xX61xX6xXexX6xX31fxX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2xXa0xX346xX348xXaxX3xX61xX6xXexX6xX31fxX8bxX2fxXdxX16xXdxX15xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX3d7xX4fxX4fxXdxX4xX61xX15xXa1xX61xX6xX15xXexX2fxXdxXa1xX4xX8bxXa5xXa1xX6cxX15xX4fxXccxX4dxXccxX4dxX4fxX2xX4dxX4fxXccxXa0xX4fxXccxX4dxX2xX350xX31fxX93bxX25xX6xX15xX31fxXexX1xX10xX31fxX68xXdxXa5xX31fxX7xX8bxX15xX31fxX1cxX6xX8bxX31fxXexX1xX6xX15xX16xX31fxXexX25xX31fxX416xX6xX15xX7xXdxXbxX6xX15xX31fxXa5xX25xX6xX31fxX1cxX6xX15xX16xX31fxXexX25xX164xX10xXexX31fxX15xX6xXa5xX31fxXccxX4dxX2xX350xX31fxX2xX346xX4dxXa0xXa2xXa2xX432xX432xX2xX2xXa0xX346xX348xXa1xX357xXbxX16xXaxX3xX61xX6xXexX6xX31fxXbxX1xX8bxXexX8bxX31fxXdxX61xX9xXaxX2xX2xXccxX350xXa0xXa0xX350xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX12xc968xX4d8xX6xX3xX1cxX14xX15xX16xX3xX7xXabxXa5xX3xX15xX14xXa5xX3xX15xX6xX164xX3xX33xXb3xX24fxX4xX3xX4xX1xX8bxX3xX5xX8axX3xX1cxX1axX8bxX3xX1xXdxX2bxX25xX3xXa5xX4d8xX6xX3xX33xX278xX15xX16xX3xX5xX65xX15xX1xX87xX3xX68xX1xX22exX4xX3xX15xX16xX1xXdxX2bxXexXa1xX3xXcxX2fxX8bxX15xX16xX3xXf3xX15xX1xX3xX5xX8axX3xX1cxX14xX15xX16xX3xXexX25xX164xX1b6xXexX3xXbxX1xf930xX3xXexX2fxX22exX15xX16xX3xX33xX34xX15xX1xX3xX38xX6xX15xX7xXdxXbxX6xX15xX3xX15xX14xXa5xX3xXccxX4dxX2xX350xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8bxX61xX164xXaxX12xX8dxX1axX4xX3xX4xX1xX25xX164xX30xX15xX3xX16xXdxX6xX3xX68xX1xX54bxX3xXexXb3xX24fxX15xX16xX3xXexX1xXd97xX164xX3xX6cxX14xX15xX3xX5xXb3xX25xX3xb0fcxX87xX3xX68xX1xX1axX4xX1xX3xX61xX25xX3xX5xX1a4xX4xX1xX3xX15xX30xX15xX3xXexX2fxX6xX15xX16xX3xX1cxX1a4xX3xX93bxX25xX25cxX15xX3xX1axX8bxX3xX1dxXa5xX3xX61xX8axX164xX3xX6cxX8axX3xX16xX6xX15xX16xX3xXexX6xX164xX3xX4xX127xX15xX16xX3xX15xX1xXb3xX3xX4xX1axX4xX3xX6cxX6e0xXexX3xX61xX284xX15xX16xX3xX4xX25cxX15xX3xXexX1xXdxX1b6xXexX3xX68xX1xXdxX3xX33xXdxX3xX61xX25xX3xX5xX1a4xX4xX1xX3xX5d6xX3xX15xX1xX43xX15xX16xX3xX6cxX4d8xX15xX16xX3xX15xX76xXdxX3xX4xX6xX8bxX3xX4xX97xX3xXexX1xXb9xX3xX24xX25xX1dxXexX3xX1xXdxX2bxX15xX3xX1cxX14xX15xX16xX3xX16xXdxX1axXa1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8bxX61xX164xXaxX12xX0xXdxXa5xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xXexX1xX25xXa5xX1cxX3xX61xX1xXdxX61xX10xX3xXdxX8dxX10xX15xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX164xX5xX10xX9xXaxX33cxXdxX61xXexX1xX3d7xX3xX350xXa2xX348xXbxX24x6f83xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX3d7xX3xX346xXa0xX4dxXbxX24xXed1xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXa1xX1cxX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa1xX6cxX15xX4fxX15xX10xX33cxX7xX4fxXccxX4dxXa2xXccxX4fxX2xX4dxX346xX61xX348xXccxXccxXa0xXa2xX348xX432xXexX346xXa0xXccxX350xX2xX5xX4dxXa1xX357xXbxX16x8d04xX2fxX9xXa2xX346xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX15xX16xX22xX3xX24xX25xX1dxXexX3xX1xXdxX2bxX15xX3xXexX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX1xX3xX38xX6xX15xX7xXdxXbxX6xX15xX3xX16xXdxX43xX6xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX2xX4dxXaxX3xX33cxXdxX61xXexX1xX9xXaxX350xXa2xX348xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX346xXa0xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX8bxX25xX2fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX8bxX3xX5exX8axX3xXcxX2fxX6xX15xX16xX4fxX61xX6xX15xXexX2fxXdxX0xX4fxXbxX12