Đến lượt gần 300 xe Camry của Toyota Việt Nam bị lỗi
Toyota Việt Nam vừa báo cáo có gần 300 xe Camry bị lỗi cùng với hàng ngàn xe Innova và Fortuner - Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết chiều 8.4.
ce7x93d2xc671xa8bexae3dxab6cx973bx2fa0xd730xX7xcdb2x44c1x6679xbb7axb543x5abdxX5x6006xXaxa23bx6013x8409xcc3fxX3xX5x519ax9336xXexX3x75b8x4ee3xX15xX3xc29ax5cc2xX21xX3x1885xX10xX3x54c4xX6x7ddfx28d2xe7bxX3xX4x8cbfxX6xX3xXcxb934xX2bxX32xXexX6xX3x9b1exXdxa36bxXexX3x41fbxX6xX29xX3xd56cx9defxX3xX5x4a28xXdxX0x8a62xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4156xX10xX6xa139xXaxX12xX0xX7xXexX2axX32xX15xX1cxX12xXcxX32xX2bxX32xXexX6xX3xX38xXdxX3axXexX3xX3dxX6xX29xX3x4c65x4d0dxX6xX3xX41x8c99xX32xX3xX4xX7axX32xX3xX4xbf8cxX3xX1cxX1dxX15xX3xX20xX21xX21xX3xX24xX10xX3xX27xX6xX29xX2axX2bxX3xX41xX42xX3xX5xX45xXdxX3xX4x3072xX15xX1cxX3xX75x805cxXdxX3xX1x427fxX15xX1cxX3xX15xX1cxXa6xX15xX3xX24xX10xX3x5550xX15xX15xX32xX75xX6xX3xX75xXa6xX3x9bfcxX32xX2axXex94c5xX15xX10xX2axX3x661axX3xX27x82b7xX4xX3xX13x8452xX15xX1cxX3x82adxXdx289bxX29xX3xX38xXdxX3axXexX3xX3dxX6xX29xX3xX4xX1xX32xX3xX41xXdxX14xXexX3xX4xX1xXdx3547xXc0xX3xda64x3757x3042xXeexX0xX48xX7xXexX2axX32xX15xX1cxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6861xX32xX5axX2bxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX24xXexXc5xX6xX5xXdxX1cxX15x7a2exX3xbc3exXc0xX7xXexXdx1c83xX2bxXaxX12x2812xX45xXdxX3xbe41xa00exXdxX3xX75xXa2xXdxX3xX24xX10xX3xX27xX6xX29xX2axX2bxX3xX5xXa6xX120xX3x8720xa155xXexX3xXexX2axX32xX15xX1cxX3xa77dxX3xX41xXc0xX3xX5x721dxX15xX1cxX3xX41x37abxXexX3xX12fxb03fxX15xX3xXexX2axX10xX32xX3xX5axX18xXa2xXdxX3xXbxX1x31dcxX6xX3xXexX2axX18xXa2xX4xX3xX41xX42xX3xX24xXdxX14xXexX3xX75xXa2xXdxX3xX5xbab5xX4xX3x6aa1xXc0xX7axX3xXexXdx8d34xXc0xX3xX4xX1xXc0xa61cxX15xXeexX3xXcxX2axX18x70c3xX15xX1cxX3xX1xX19xXbxX3xX24xc0afxXc0xX3xX15xX1xX1a1xXexX3xX41xXc0xX3xX5xX154xX15xX1cxX3xX4xX82xX3xXexX1xXd2xX3xX41xX42xX3xX41xXdxX14xX15xX3xX5ax7a54xX15xX1cxX3xX75xXa6xX3xX1cx9a06xX2bxXeexX0xX48xXbxX12xX0xXexX6xX41xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5axX5axXdxX15xX1cxX9xXaxX2xXaxX3x8459xXdxX5axXexX1xX9xXax3501xX21xX21xXaxX3xX6xX5xXdxX1cxX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX2axXaxX3xX41xX32xX2axX5axX10xX2axX9xXaxX21xXaxX12xX0xXexX41xX32xX5axX2bxX12xX0xXexX2axX12xX0xXexX5axX12xX0xXdxX29xX1cxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX48xX48xXdxXeexX41xX6xX32xX1xX6xXexXdxX15xX1xXeexX75xX15xX48xX15xX10xX1f7xX7xX48xX2xX2xX2xXefxX48x9e62xX251xX5axX14exX21xX14exX1fexXefxX21xX21xXexX2xX1fexXefxXedxX20xX5xX21xXeexX122xXbxX1cxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX2axX12xX0xXexX2axX12xX0xXexX5axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX6xXbxXexXdxX32xX15xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3xXcxX32xX2bxX32xXexX6xX3xX38xXdxX3axXexX3xX3dxX6xX29x88b7xX3xX4xX82xX3xX1fexX251xXedxX3xX24xX10xX3xX27xX6xX29xX2axX2bxX3xX41xX42xX3xX5xX45xXdxX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX2axX12xX0xX48xXexX41xX32xX5axX2bxX12xX0xX48xXexX6xX41xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX32xX5axX2bxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX24xXexXc5xX6xX5xXdxX1cxX15xX120xX3xX122xXc0xX7xXexXdxX127xX2bxXaxX12xX3dxX1cxXc0xX2bxX18bxX15xX3xX15xX1x5707xX15xX3xX4xX2exX6xX3xX5xX45xXdxX3xX15xXa6xX2bxX3xX5xXa6xX3xX5axX32xX3xXexX1xX154xX15xX1cxX3xX41xX7axX32xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX12fxbdbcxXdxX3xX75xXeaxX3xX5xX182xX4xX3xX24xXdxX14xXexX3xX41xXc0xX3xX5xX154xX15xX1cxX3xXexX76xX3xXcx9899xXbxX3xX12fxX32xXa6xX15xX3xXcxX32xX2bxX32xXexX6xX3xX3dxX1xX351xXexX3xX109x1315xX15xX3xXd0xX1xX154xX15xX1cxX3xX12fxX18xX19xX4xX3xX4xX351xXbxX3xX15xX1xX351xXexX3xXd0xX42xXbxX3xXexX1xX198xXdxX3xXexX2axX32xX15xX1cxX3xX5axX311xX2bxX3xX4xX1xXc0xX2bxXeaxX15xX3xX5xX159xXbxX3xX2axX7axXbxXeexX3x9477xX130xX3xX24xX10xX3xX41xX42xX3xX366xX15xX1xX3xX1xX18x19bdxX15xX1cxX3xXexX1xX10xX32xX3xX41xX7axX32xX3xX4xX7axX32xX3xX4xX2exX6xX3xXcxX32xX2bxX32xXexX6xX3xX38xXdxX3axXexX3xX3dxX6xX29xX3xX5xXa6xX3xX1fexX251xXedxX3xX24xX10xX3xX41xX42xX3xX366xX15xX1xX3xX1xX18xX3afxX15xX1cxX3xXexX2axX32xX15xX1cxX3xXexX1xX198xXdxX3xX1cxXdxX6xX15xX3xX7xX366xX15xX3xX24xXc0xX1a1xXexX3xXexX76xX3xX1fexXedxXeexX2xXeexX1fexX21xX2xX2xX3xX12fxX14xX15xX3xX1fexX20xXeexX20xXeexX1fexX21xX2xX2xX2a5xX3xX41xX6xX32xX3xX1cxd9f9xX29xX3xX4xX366xX3xX24xX10xX3xX27xX6xX29xX2axX2bxX3xX20xXeex2cefxX3xX75xXa6xX3xX27xX6xX29xX2axX2bxX3xX1fexXeexXefxXeexX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX32xX5axX2bxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX24xXexXc5xX6xX5xXdxX1cxX15xX120xX3xX122xXc0xX7xXexXdxX127xX2bxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX15xX6xX2bxX2a5xX3xXcxX32xX2bxX32xXexX6xX3xX38xXdxX3axXexX3xX3dxX6xX29xX3xX75xX1c9xX15xX3xX4xX1xX18xX6xX3xX4xX154xX15xX1cxX3xX41xX130xX3xXd0xX14xX3xX1xX32xX1c1xX4xX1xX3xXexX2axXdxX3axXc0xX3xX1xX425xXdxX3xX75xXa6xX3xX7x7195xX6xX3xX4xX1xe48xX6xX3xX24xX10xXeexX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX32xX5axX2bxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX24xXexXc5xX6xX5xXdxX1cxX15xX120xX3xX122xXc0xX7xXexXdxX127xX2bxXaxX12xXcxX2axX18xXa2xX4xX3xX12fxX82xX2a5xX3xX4xX1xXdxXeaxXc0xX3xX2xXeexXefxX2a5xX3xXcxX32xX2bxX32xXexX6xX3xX38xXdxX3axXexX3xX3dxX6xX29xX3xXexX2axX6xX32xX3xX12fxX336xXdxX3xX75xXa2xXdxX3xX41xX7axX32xX3xX4xX1xX16cxX3xX24xXc0xX15xX1cxX3xX185xXc0xX6xX15xX1xX3xXd0xX1xXdxX14xXc0xX3xX15xX1c1xXdxX3xX4xX2exX6xX3xXd0x9a2fxX3xX7xX18xX3xX12bxX18bxX3xX38xXccxX15xX3xXcxX1c1xX4xX1xX3xX75xXeaxX3xX5xX45xXdxX3xX4xX2exX6xX3xX4xX7axX4xX3xX5axX15dxX15xX1cxX3xX24xX10xX3xXb2xX15xX15xX32xX75xX6xX2a5xX3xXbcxX32xX2axXexXc0xX15xX10xX2axX3xX5axX32xX3xX4xX154xX15xX1cxX3xXexX2bxX3xX15xXa6xX2bxX3xX7xX366xX15xX3xX24xXc0xX1a1xXexX3xX75xXa6xX3xXexX1xX76xX6xX3xX15xX1xX351xX15xX3xX4xX82xX3xX1cxX1dxX15xX3x79d6xXeexX21xX21xX21xX3xX24xX10xX3xX41xX42xX3xX5xX45xXdxXeexX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a0xX32xXc0xX2axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3xX0xX7xXexX2axX32xX15xX1cxX12x617axX311xX15xX3xX38xXdxX3axXexX0xX48xX7xXexX2axX32xX15xX1cxX12xX0xX48xXbxX12
SyDong