Honda Brio - đối thủ của Hyundai i10 về Việt Nam
Mẫu hatchback hạng A ra mắt tại triển lãm ôtô Việt Nam 2018 với mục tiêu thăm dò thị trường trước khi bán hàng năm sau.
af55xd86bx1172cxde4fxe0acxdd2bxe3a0x116e7xf63exX7x1090cxed21xc064xde7bx11a81x10b75xX5x10e5fxXaxe624xf736xf023x12f53xc37cxX6xX3xb0e1xc9cbxXdxX14xX3xbe8exX3xafe3xd59fxXdxX3xXexX1x11ae0xX3xX4xX26xX6xX3xX13xca76xb2adxX15xX16xX6xXdxX3xXdxX2xda2cxX3xe79bxfe88xX3xb88dxXdxd2b6xXexX3xf860xX6xc766xX0x1149bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX16xXaxX12xdc7fxefbaxX2exX3xX1xX6xXexX4xX1xe5e4xX6xX4xfd87xX3xX1x107e5xX15x12fb8xX3x10439xX3xX1axX6xX3xX42xb2b9xXexX3xXexX68xXdxX3xXexX1axXdxd134xX15xX3xX5xfc23xX42xX3x10737xXexX83xX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xX3xc843xX36xX2xf2f2xX3xX38xff2exXdxX3xX42xe5b9xX4xX3xXexXdx12e37xX2exX3xXexX1xd7a3xX42xX3xX16xbfc8xX3xXexX1xe691xX3xXexX1axbf4fxd819xX15xX6axX3xXexX1axXb0xX96xX4xX3xX65xX1xXdxX3xX62x113edxX15xX3xX1xb835xX15xX6axX3xX15xXa4xX42xX3xX7xX6xX2exb4cexX0xX44xXbxX12xX0xX6xX1axXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX14xX15xXexX10xX15xXex109d4xX16xX10xXexX6xXdxX5xX3xdf48xX4xX65xXebxX16xX10xXexX6xXdxX5xX3xd81dxXdxX16xXexX1xXebxX4xX14xX42xX42xX14xX15xX3xX62xX5xX14xX4xX65xXebxX6xX16xX7xXebxX4xX14xX15xX15xX10xX4xXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX16xX2dxXaxX12xX19xX1axXdxX14xX3xX5xXc4xX3xX42xX5axX2exX3xbb4fxX10xX3xX20xX83xX3xXexX1xXacxX3xX4x11530xX3xX15xX1xce63xX3xf7c7xX2exX10xX15xX3xXexX1xX2excd3bxX4xX3xXexX68xXdxX3xX42xX154xXexX3xX7xX21xX3xXexX1xXacxX3xXexX1axXb0xXb1xX15xX6axX3xX15xX1xXb0xX3xXcxX1xXc0xXdxX3xd19fxX6xX15xca7dxX3x12664xX15xX16xX14xX15xX10xX7xXdxX6xX179xX3x107c1xX15xX3xc78bxX154xXcfxX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX6axXdxX96xXdxX3xXexX1xXdxX3dxX2exX3xX42xX5axX2exX3xX1xX6xXexX4xX1xX62xX6xX4xX65xX3xX42xX96xXdxX3xXexX68xXdxX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xX179xX3xX7xe490xX3xX62xXc0xX15xX3xX1axX6xX3xX7xX96xX42xX3xX38xXc4xX14xX3xX20xf2fbxX2exX3xX90xX36xX2xf565xXcfxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX40xX14xX1axX42xX6xX5xX3xXbxe893xX10xX15xXexX10xX1axXaxX12xX0xXdxX42xX6axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1efxX10xX15xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXfexXdxX16xXexX1xfc6bxX3xed45xX2xfa88xXbxX13bx117f9xX3xX1xX10xXdxX6axX1xXexX218xX3xbe4axfcf3xX229xXbxX13bxX21fxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX218xX44xX44xXdxXcfxX62xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX38xX15xX44xX15xX10xXfexX7xX44xX2xX93xX22axX229xX44xX2xX36xX93xX16xX22axX90xX90xX2xX36xX90xX93xXexX93xX229xX2xX2xX5xX2xX1exXdxX42xX6axX1exX36xX36xX21axX93xX1exff46xXbxX6axX1exX1d7xe536xX2xX90xX1exX2xX21cxXcfxX272xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axXdxX14xX3xX1exX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX3xX4xX26xX6xX3xX13xX2dxX2exX15xX16xX6xXdxX3xXdxX2xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX16xX2dxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX42xX2exX21xX15xX3xX6axX1xXdxX3xX15xX1xd828xX15xX3xXbxX1xfb11xX15xX3x10373xX15xX6axX3xX4xX26xX6xX3xX15xX6axXb0xXb1xXdxX3xXexXdxX9fxX2exX3xX16xe48bxX15xX6axX3xXexX1axX14xX15xX6axX3xX15xXb0xX96xX4xX179xX3xXexX1axXb0xX96xX4xX3xX65xX1xXdxX3xX6axXdxX6xX3xX15xX1xX2e2xXbxX3xXbxX1x12267xX15xX3xX65xX1xde86xX4xX3xX38xX21xX15xX3xX20xXb0xc431xX4xX3xX1xX323xX42xX3xX15x11acbxX15xX6axX3xX62x12feaxXdxX3xXcxX14xX2dxX14xXexX6xX3xde34xXdxX6axX14xX179xX3xbd71xX2ex12a3cxX2exX65xXdxX3xX1efxX10xX5xX10xX1axXdxX14xX3xXexX1axX14xX15xX6axX3xX90xX36xX2xX93xXcfxX3xX40x10236xX2exX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axXdxX14xX3xX62xXc0xX15xX3xXexX68xXdxX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xX179xX3xX4xXc0xX4xX3xX42xX5axX2exX3xX13bxX10xX3xX13xXc4xX15xX3xX15xX1xXb0xX3x12e8fxXdxX6xX3xX59xX14xX1axX15xXdxX15xX6axX3xX1xX6xX2dxX3xXaxX38xX2exX6xX3xX16xX14xX6xX15xX1xX3xX7xX21xXaxX3xX13xX2dxX2exX15xX16xX6xXdxX3xXdxX2xX36xX3xX7xX1bfxX3xX4xX339xX3xXexX1xX9fxX42xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xXcfxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX16xX2dxX3xXbxX1efxX10xX15xXexX10xX1axXaxX12xX0xXdxX42xX6axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1efxX10xX15xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXfexXdxX16xXexX1xX218xX3xX21axX2xX21cxXbxX13bxX21fxX3xX1xX10xXdxX6axX1xXexX218xX3xX229xX21axX1d7xXbxX13bxX21fxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX218xX44xX44xXdxXcfxX62xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX38xX15xX44xX15xX10xXfexX7xX44xX2xX93xX22axX229xX44xX2xX36xX93xX16xX22axX90xX90xX2xX90xX90xX93xXexX93xX93xX21cxX277xX5xX1d7xX1exX2xXcfxX272xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axXdxX14xX3xX1exX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX3xX4xX26xX6xX3xX13xX2dxX2exX15xX16xX6xXdxX3xXdxX2xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX16xX2dxX3xXbxX1efxX10xX15xXexX10xX1axXaxX12xX0xXdxX42xX6axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1efxX10xX15xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXfexXdxX16xXexX1xX218xX3xX21axX2xX21cxXbxX13bxX21fxX3xX1xX10xXdxX6axX1xXexX218xX3xX22axX1d7xX90xXbxX13bxX21fxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX218xX44xX44xXdxXcfxX62xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX38xX15xX44xX15xX10xXfexX7xX44xX2xX93xX22axX229xX44xX2xX36xX93xX16xX22axX90xX90xX2xX229xX2xX90xXexX93xX277xX229xX277xX5xX93xX1exX90xXcfxX272xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axXdxX14xX3xX1exX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX3xX4xX26xX6xX3xX13xX2dxX2exX15xX16xX6xXdxX3xXdxX2xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX16xX2dxX3xXbxX1efxX10xX15xXexX10xX1axXaxX12xX0xXdxX42xX6axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1efxX10xX15xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXfexXdxX16xXexX1xX218xX3xX21axX2xX21cxXbxX13bxX21fxX3xX1xX10xXdxX6axX1xXexX218xX3xX229xX21axX1d7xXbxX13bxX21fxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX218xX44xX44xXdxXcfxX62xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX38xX15xX44xX15xX10xXfexX7xX44xX2xX93xX22axX229xX44xX2xX36xX93xX16xX22axX90xX90xX2xX229xX90xX21cxXexX229xX2xX21cxX21cxX5xX1d7xX1exX229xXcfxX272xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axXdxX14xX3xX1exX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX3xX4xX26xX6xX3xX13xX2dxX2exX15xX16xX6xXdxX3xXdxX2xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX16xX2dxX3xXbxX1efxX10xX15xXexX10xX1axXaxX12xX0xXdxX42xX6axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1efxX10xX15xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXfexXdxX16xXexX1xX218xX3xX21axX2xX21cxXbxX13bxX21fxX3xX1xX10xXdxX6axX1xXexX218xX3xX229xX93xX1d7xXbxX13bxX21fxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX218xX44xX44xXdxXcfxX62xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX38xX15xX44xX15xX10xXfexX7xX44xX2xX93xX22axX229xX44xX2xX36xX93xX16xX22axX90xX90xX2xX229xX229xX21cxXexX90xX21cxX93xX5xX93xX1exX22axXcfxX272xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axXdxX14xX3xX1exX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX3xX4xX26xX6xX3xX13xX2dxX2exX15xX16xX6xXdxX3xXdxX2xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX16xX2dxX3xXbxX1efxX10xX15xXexX10xX1axXaxX12xX0xXdxX42xX6axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1efxX10xX15xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXfexXdxX16xXexX1xX218xX3xX21axX2xX21cxXbxX13bxX21fxX3xX1xX10xXdxX6axX1xXexX218xX3xX22axX2xX36xXbxX13bxX21fxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX218xX44xX44xXdxXcfxX62xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX38xX15xX44xX15xX10xXfexX7xX44xX2xX93xX22axX229xX44xX2xX36xX93xX16xX22axX90xX90xX2xX229xX22axX277xXexX21cxX1d7xX21cxX277xX5xX36xX1exX21cxXcfxX272xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axXdxX14xX3xX1exX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX3xX4xX26xX6xX3xX13xX2dxX2exX15xX16xX6xXdxX3xXdxX2xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX16xX2dxX3xXbxX1efxX10xX15xXexX10xX1axXaxX12xX0xXdxX42xX6axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1efxX10xX15xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXfexXdxX16xXexX1xX218xX3xX21axX2xX21cxXbxX13bxX21fxX3xX1xX10xXdxX6axX1xXexX218xX3xX229xX93xX277xXbxX13bxX21fxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX218xX44xX44xXdxXcfxX62xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX38xX15xX44xX15xX10xXfexX7xX44xX2xX93xX22axX229xX44xX2xX36xX93xX16xX22axX90xX90xX2xX229xX21cxX1d7xXexX21axX90xX93xX93xX5xX21cxX1exX21axXcfxX272xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axXdxX14xX3xX1exX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX3xX4xX26xX6xX3xX13xX2dxX2exX15xX16xX6xXdxX3xXdxX2xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX16xX2dxXaxX12xd57dxX1xXdxX9fxX15xX3xX62xX2e7xX15xX3xX19xX1axXdxX14xX3xX13bxX2exe134xXexX3xX1xXdxX3dxX15xX3xXexX68xXdxX3xXexX1axXdxX7cxX15xX3xX5xX80xX42xX3xX83xXexX83xX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xX3xXexX1xX2exX154xX4xX3xX62xX2e7xX15xX3xc7c3xX34exX179xX3xX15xX6axX14xX68xXdxX3xX1xf14axX15xX1xX3xX15xX1xXb0xX3xX62xX2e7xX15xX3xXexX1xX2exX3xX15xX1xX14axX3xX4xX26xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xc25fxX6xX350xX350xX3xd039xX42xX5axX2exX3xX1xX6xXexX4xX1xX62xX6xX4xX65xX3xXbxX1xX323xX15xX3xX65xX1xX328xX4xX3xX19xX3xX6axXdxXc0xX3xX21cxX22axX22axX1exX21axX2xX1d7xX3xXexX1axXdxX3dxX2exX3xX20xea53xX15xX6axc47fxXcfxX3xe380xX10xX3xXexX1axX6xX15xX6axX3xX62xXacxX3xX20x1257dxX15xX3xXbxX1xX6xX3xX1xX6xX5xX14xX6axX10xX15xX179xX3xXbxX1xX6xX15xX1xX3xX20xeb21xX6xX3xXbxX1xc538xX6xX3xXexX1axXb0xX96xX4xX3xX38xXc4xX3xXbxX1xX6xX15xX1xX3xXexX6xX15xX6axX3xXexX1axX21xX15xX6axX3xX62xXc0xX15xX1xX3xX7xX6xX2exXcfxX3xXcxXb0x12f16xX15xX6axX3xX20xX963xX15xX6axX3xX38xX96xXdxX3xXbxX1xX1d1xX15xX3xX5xX96xX15xX3xX4xXc0xX4xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX179xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axXdxX14xX3xX7xX33exX3xX1x11fefxX2exX3xXexX1xXdxX36axXexX3xX65xX36axX3xXexX1ax10e0bxX3xXexX1axX2exX15xX6axX3xX15xX1xXb0xX15xX6axX3xX1xXb0xX96xX15xX6axX3xX20xX36axX15xX3xX4xX1xX8daxXexX3xXexX1xX7cxX3xXexX1xX6xX14xX3xX15xX1xXdxX39xX2exX3xX1xX9bbxX15xXcfxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX16xX2dxXaxX12xX1efxX1xXb0xX6xX3xX4xX339xX3xXexX1xX83xX15xX6axX3xXexXdxX15xX3xX4xX1xX992xX15xX1xX3xXexX1xX2eaxX4xX3xX38xX39xX3xXexX1xX83xX15xX6axX3xX7xX21xX3xX65xba9exX3xXexX1xX2exX2e2xXexX3xX4xX26xX6xX3xX19xX1axXdxX14xX3xXexX68xXdxX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xXcfxX3xX59xX5axX2exX3xX13bxX10xX3xX4xX146xX3xX6cxX3xXexX68xXdxX3xX17bxX15xX16xX14xX15xX10xX7xXdxX6xX3xX4xX339xX3xX21cxX3xXbxX1xXdxX9fxX15xX3xX62xX2e7xX15xX3xXexX2fexX2dxX3xX4xX1xe74dxX15xX3xX38xXc4xX3xX20xX39xX2exX3xX5xX72xXbxX3xX20xX154xX15xX6axX3xX4xX9bbxX3xX22axX3xX13bxXdxX1exX5xX6xX15xX1xX3xX2xX179xX90xX3xX5xX992xXexX179xX3xX4xX83xX15xX6axX3xX7xX2exX8daxXexX3xX1d7xX36xX3xX42xX80xX3xX5x1183fxX4xX179xX3xX42xX83xX1exX42xX10xX15xX3xX13bxX14xX72xX15xX3xX4xXaf2xX4xX3xX20xX68xXdxX3xX2xX2xX36xX3xX40xX42xXcfxX3xX13xX154xXbxX3xX7xX21xX3xX1efxX3bxXcxX3xX1xX14x11368xX4xX3xX7xX21xX3xX7xXc4xX15xX3xX21cxX3xX4xX8daxXbxXcfxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX16xX2dxXaxX12xb00axXdxXc0xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axXdxX14xX3xXexX68xXdxX3xX13bxX2eaxX3xX38xX68xX15xX3xX20xX2e7xX14xX3xX65xX1xX14xX2e7xX15xX6axX3xX1d7xXcfxX2xX36xX36xX1exX2xX90xXcfxX21cxX36xX36xX3x10506xX34exe452xXcfxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX16xX2dxX3xXbxX1efxX10xX15xXexX10xX1axXaxX12xX0xXdxX42xX6axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xXexX1xX2exX42xX62xX3xX16xX1xXdxX16xX10xX3xXdxX1efxX10xX15xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXfexXdxX16xXexX1xX218xX3xX21axX2xX21cxXbxX13bxX21fxX3xX1xX10xXdxX6axX1xXexX218xX3xX22axX2xX36xXbxX13bxX21fxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX218xX44xX44xXdxXcfxX62xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX38xX15xX44xX15xX10xXfexX7xX44xX2xX93xX22axX229xX44xX2xX36xX93xX16xX22axX90xX90xX2xX277xX22axX21cxXexX1d7xX2xX21axX1d7xX5xX21axX1exXdxX42xX6axX1exX36xX36xX21axX93xX1exX272xXbxX6axX1exX1d7xX277xX2xX90xX1exX2xX21cxXcfxX272xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axXdxX14xX3xX1exX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX3xX4xX26xX6xX3xX13xX2dxX2exX15xX16xX6xXdxX3xXdxX2xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xX16xXdxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX1axX10xX5xX6xXexX10xX16xXaxX12xX0xX2exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX2exX42xX62xX1exX6xX15xX16xX1exX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX1xX9edxX15xX6axX3xX42xX5axX2exX3xX13bxX10xX3xX20xXb0xX331xX4xX3xX42xX14xX15xX6axX3xX20xX331xXdxX3xXexX68xXdxX3xXcxX1axXdxX7cxX15xX3xX5xX80xX42xX3xd97cxX3xXexX83xX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xX3xX90xX36xX2xX93xXaxX3xX1xX1axX10xXf3xX9xXaxX44xX13bxX10xX44xX15xX1xX2exX15xX6axX1exX42xX6xX2exX1exX13bxX10xX1exX16xX2exX14xX4xX1exX42xX14xX15xX6axX1exX16xX14xXdxX1exXexX6xXdxX1exXexX1axXdxX10xX15xX1exX5xX6xX42xX1exX14xX1exXexX14xX1exX38xXdxX10xXexX1exX15xX6xX42xX1exX90xX36xX2xX93xX44xX2xX21axX90xX93xX1d7xX2xXcfxX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX6axX3xX7xX1axX4xX9xXaxX44xX42xX10xX16xXdxX6xX44xX2xX90xX36xX44xX15xX10xXfexX7xX44xX2xX93xX22axX229xX44xX2xX36xX93xX16xX2xX2xX2xX2xX22axX229xX2xXexX93xX229xX90xX22axX5xX1d7xX1exX90xX36xX2xX277xX1exX1xX14xX15xX16xX6xX1exX4xXdxX38xXdxX4xX1exXexX2dxXbxXcfxX272xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axXdxX14xX3xX1exX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX3xX4xX26xX6xX3xX13xX2dxX2exX15xX16xX6xXdxX3xXdxX2xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX16xXdxX38xX12xX0xX7xXexX1axX14xX15xX6axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX1xX9edxX15xX6axX3xX42xX5axX2exX3xX13bxX10xX3xX20xXb0xX331xX4xX3xX42xX14xX15xX6axX3xX20xX331xXdxX3xXexX68xXdxX3xXcxX1axXdxX7cxX15xX3xX5xX80xX42xX3xXcdbxX3xXexX83xX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xX3xX90xX36xX2xX93xXaxX3xX1xX1axX10xXf3xX9xXaxX44xX13bxX10xX44xX15xX1xX2exX15xX6axX1exX42xX6xX2exX1exX13bxX10xX1exX16xX2exX14xX4xX1exX42xX14xX15xX6axX1exX16xX14xXdxX1exXexX6xXdxX1exXexX1axXdxX10xX15xX1exX5xX6xX42xX1exX14xX1exXexX14xX1exX38xXdxX10xXexX1exX15xX6xX42xX1exX90xX36xX2xX93xX44xX2xX21axX90xX93xX1d7xX2xXcfxX1xXexX42xXaxX12xX40xX1xX9edxX15xX6axX3xX42xX5axX2exX3xX13bxX10xX3xX20xXb0xX331xX4xX3xX42xX14xX15xX6axX3xX20xX331xXdxX3xXexX68xXdxX3xXcxX1axXdxX7cxX15xX3xX5xX80xX42xX3xXcdbxX3xXexX83xX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xX3xX90xX36xX2xX93xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX1axX14xX15xX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX16xXaxX12xX1efxX2fexX15xX6axX3xX20xXdxX7cxX42xX3xX14cxX2exX6xX3xX15xX1xX9edxX15xX6axX3xX42xX5axX2exX3xX13bxX10xX3xX20xXc0xX15xX6axX3xX4xX1xX328xX3xcc07xX3xX15xX1xX8daxXexX3xX7xX1bfxX3xX6axX339xXbxX3xX42xXb1fxXexX3xXexX68xXdxX3xXcxX1axXdxX7cxX15xX3xX5xX80xX42xX3xX83xX3xXexX83xX3xX5xX96xX15xX3xX15xX1xX8daxXexX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xX3xX935xX3bxX59xX34exX3xX90xX36xX2xX93xX966xX3xX16xXdx10fd4xX15xX3xX1axX6xX3xX38xXc4xX14xX3xXexX2exX1d1xX15xX3xX7xX6xX2exX3xXexX68xXdxX3xXcxX8c9xX3xX13xX1efxX59xXcfxX0xX44xXbxX12xX0xX44xX16xXdxX38xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21cxX3xX42xX5axX2exX3xX83xXexX83xX3xX15xX1xX2e2xXbxX3xX65xX1xdb85xX2exX3xX1axX6xX3xX42xX72xXexX3xXexX1xXacxX3xXexX1axXb0xXb1xX15xX6axX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xX3xXexX1axX14xX15xX6axX3xXexX1xXc0xX15xX6axX3xX1d7xXaxX3xX1xX1axX10xXf3xX9xXaxX44xX13bxX10xX44xX21cxX1exX42xX6xX2exX1exX14xXexX14xX1exX15xX1xX6xXbxX1exX65xX1xX6xX2exX1exX1axX6xX1exX42xX6xXexX1exXexX1xXdxX1exXexX1axX2exX14xX15xX6axX1exX38xXdxX10xXexX1exX15xX6xX42xX1exXexX1axX14xX15xX6axX1exXexX1xX6xX15xX6axX1exX1d7xX44xX2xX21axX36xX21axX22axX2xXcfxX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX6axX3xX7xX1axX4xX9xXaxX44xX42xX10xX16xXdxX6xX44xX2xX90xX36xX44xX15xX10xXfexX7xX44xX2xX93xX229xX21axX44xX2xX229xX22axX16xX22axX90xX36xX22axX36xX21cxX36xXexX2xX21axX277xX90xX5xX22axXcfxX272xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axXdxX14xX3xX1exX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX3xX4xX26xX6xX3xX13xX2dxX2exX15xX16xX6xXdxX3xXdxX2xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX16xXdxX38xX12xX0xX7xXexX1axX14xX15xX6axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21cxX3xX42xX5axX2exX3xX83xXexX83xX3xX15xX1xX2e2xXbxX3xX65xX1xXf7cxX2exX3xX1axX6xX3xX42xX72xXexX3xXexX1xXacxX3xXexX1axXb0xXb1xX15xX6axX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xX3xXexX1axX14xX15xX6axX3xXexX1xXc0xX15xX6axX3xX1d7xXaxX3xX1xX1axX10xXf3xX9xXaxX44xX13bxX10xX44xX21cxX1exX42xX6xX2exX1exX14xXexX14xX1exX15xX1xX6xXbxX1exX65xX1xX6xX2exX1exX1axX6xX1exX42xX6xXexX1exXexX1xXdxX1exXexX1axX2exX14xX15xX6axX1exX38xXdxX10xXexX1exX15xX6xX42xX1exXexX1axX14xX15xX6axX1exXexX1xX6xX15xX6axX1exX1d7xX44xX2xX21axX36xX21axX22axX2xXcfxX1xXexX42xXaxX12xX21cxX3xX42xX5axX2exX3xX83xXexX83xX3xX15xX1xX2e2xXbxX3xX65xX1xXf7cxX2exX3xX1axX6xX3xX42xX72xXexX3xXexX1xXacxX3xXexX1axXb0xXb1xX15xX6axX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xX3xXexX1axX14xX15xX6axX3xXexX1xXc0xX15xX6axX3xX1d7xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX1axX14xX15xX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX16xXaxX12xX1efxX1x1204dxX3xXexX1axX14xX15xX6axX3xXexX1xXc0xX15xX6axX3xX1d7xX179xX3xXexX1xXacxX3xXexX1axXb0xXb1xX15xX6axX3xX83xXexX83xX3xX15xX1xX2e2xXbxX3xX65xX1xXf7cxX2exX3xX20xX339xX15xX3xX21cxX3xX4xXc0xXdxX3xXexX9fxX15xX3xX1xX14xXc4xX15xX3xXexX14xXc4xX15xX3xX42xX96xXdxX3xX6axX963xX42xX3xX229xX3xX42xX5axX2exX3xX13bxX10xX3xXcxX14xX2dxX14xXexX6xX179xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX13xX907xX1exX3bxX3xX38xXc4xX3xX19xX59xX348xX3xX969xX90xXcfxX0xX44xXbxX12xX0xX44xX16xXdxX38xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX1xX9edxX15xX6axX3xX42xX5axX2exX3xX13bxX10xX3xX20xXc0xX15xX6axX3xX42xX2exX6xX3xXexX1axX14xX15xX6axX3xXexX1d1xX42xX3xX6axXdxXc0xX3xX21cxX36xX36xX3xX1exX3xX21axX36xX36xX3xXexX1axXdxX3dxX2exX3xX20xX963xX15xX6axXaxX3xX1xX1axX10xXf3xX9xXaxX44xX13bxX10xX44xX15xX1xX2exX15xX6axX1exX42xX6xX2exX1exX13bxX10xX1exX16xX6xX15xX6axX1exX42xX2exX6xX1exXexX1axX14xX15xX6axX1exXexX6xX42xX1exX6axXdxX6xX1exX21cxX36xX36xX1exX21axX36xX36xX1exXexX1axXdxX10xX2exX1exX16xX14xX15xX6axX44xX2xX21axX36xX90xX90xX93xXcfxX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX6axX3xX7xX1axX4xX9xXaxX44xX42xX10xX16xXdxX6xX44xX2xX90xX36xX44xX15xX10xXfexX7xX44xX2xX93xX229xX21cxX44xX2xX36xX93xX16xX229xX2xX36xX90xX90xX36xX277xXexX277xX2xX1d7xX36xX5xX36xX1exX2xX2xXcfxX272xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xX1axXdxX14xX3xX1exX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX3xX4xX26xX6xX3xX13xX2dxX2exX15xX16xX6xXdxX3xXdxX2xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX16xXdxX38xX12xX0xX7xXexX1axX14xX15xX6axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX1xX9edxX15xX6axX3xX42xX5axX2exX3xX13bxX10xX3xX20xXc0xX15xX6axX3xX42xX2exX6xX3xXexX1axX14xX15xX6axX3xXexX1d1xX42xX3xX6axXdxXc0xX3xX21cxX36xX36xX3xX1exX3xX21axX36xX36xX3xXexX1axXdxX3dxX2exX3xX20xX963xX15xX6axXaxX3xX1xX1axX10xXf3xX9xXaxX44xX13bxX10xX44xX15xX1xX2exX15xX6axX1exX42xX6xX2exX1exX13bxX10xX1exX16xX6xX15xX6axX1exX42xX2exX6xX1exXexX1axX14xX15xX6axX1exXexX6xX42xX1exX6axXdxX6xX1exX21cxX36xX36xX1exX21axX36xX36xX1exXexX1axXdxX10xX2exX1exX16xX14xX15xX6axX44xX2xX21axX36xX90xX90xX93xXcfxX1xXexX42xXaxX12xX40xX1xX9edxX15xX6axX3xX42xX5axX2exX3xX13bxX10xX3xX20xXc0xX15xX6axX3xX42xX2exX6xX3xXexX1axX14xX15xX6axX3xXexX1d1xX42xX3xX6axXdxXc0xX3xX21cxX36xX36xX3xX1exX3xX21axX36xX36xX3xXexX1axXdxX3dxX2exX3xX20xX963xX15xX6axX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX1axX14xX15xX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX16xXaxX12xX39dxX1xXc0xX4xX3xX38xX96xXdxX3xX42xX154xXexX3xX38xXc4xXdxX3xX15xXa4xX42xX3xXexX1axXb0xX96xX4xX179xX3xX13bxX2exX3xX1xXb0xX96xX15xX6axX3xX5xX8daxXbxX3xX20xX1d1xX2dxX3xX4xXc0xX4xX3xXbxX1xX323xX15xX3xX65xX1xX328xX4xX3xXbxX1xbd1bxX3xXexX1xX83xX15xX6axX3xX20xX6xX15xX6axX3xXexX68xX14xX3xX1axX6xX3xX15xX1xXdxX39xX2exX3xX5xXaf2xX6xX3xX4xX1xXab8xX15xX3xX1xX9bbxX15xX3xXexX68xXdxX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX42xXcfxX3xX3bxX96xXdxX3xXexX1d1xX42xX3xXexXdxX39xX15xX3xX21cxX36xX36xX3xX1exX3xX21axX36xX36xX3xXexX1axXdxX3dxX2exX3xX20xX963xX15xX6axX179xX3xX15xX6axXb0xXb1xXdxX3xXexXdxX9fxX2exX3xX16xX2fexX15xX6axX3xX4xX339xX3xXexX1xX7cxX3xXexX992xX15xX1xX3xX20xX36axX15xX3xX42xX154xXexX3xX4xX1xXdxX36axX4xX3xX7xX10xX16xX6xX15xX3xX1xX68xX15xX6axX3xX19xX179xX3xX4xX1axX14xX7xX7xX14xX38xX10xX1axX3xX4xX146xX3xX15xX1xX14axX179xX3xX1xX6xXexX4xX1xX62xX6xX4xX65xX179xX3xX4xX1axX14xX7xX7xX14xX38xX10xX1axX3xX5xX6xXdxX3xX59xX8c9xX3bxX3xX1xX6xX2dxX3xXexX1xX2e2xX42xX3xX4xX1xX992xX3xX5xXc4xX3xX7xX10xX16xX6xX15xX3xX1xX68xX15xX6axX3xX1efxXcfxX0xX44xXbxX12xX0xX44xX16xXdxX38xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xX2exX5xX12xX0xX16xXdxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1axXaxX12xX0xX44xX16xXdxX38xX12xX0xX44xX16xXdxX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34exX14xX2exX1axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX38xX15xX10xX13bxXbxX1axX10xX7xX7xXcfxX15xX10xXexX0xX44xXbxX12xX0xX44xX6xX1axXexXdxX4xX5xX10xX12