Gập ghềnh đường đến trường
(Baohatinh.vn) - Hơn 10 năm phát núi mở làng, vùng đất hoang vu trong rừng sâu Sơn Kim 2 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã trở thành nơi an cư lạc nghiệp của hơn 200 gia đình trẻ Làng thanh niên lập nghiệp Tây Sơn. Thế nhưng, địa bàn xa xôi, cách trở khiến sự học của con em nơi đây muôn nỗi khó khăn.
954fxa4b7x11199xba14xcb22xd348xb6f1xa2fbxbf85xc839xbbd6xe62cxd86ex9b21xade5xdc56xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxf252xbb54x9891xXexX0xb5a7xXaxX17xX18xX19xXexX0x112d3xc946xX19xb070xXexX0xXaxc03bxX9xe23bxXdxX18x10b86xX2fxe389xa320xc0b9xX5x1161bxXbxXdxX17xX32xXex11055xd10exX33xX9x1016cxXax102ebx1030exXaxX9x1138fx10338xd5baxX42xX3fxX9xX45xbef7xX42xX9xXbx106f2xX46xX47xX42xX3fxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xa720xX17xX18xX19xX32xXexX65x1166axX42xX9xX2ax107c8xX9xX42x122fbxXcxX9xX33xXaxef17xXbxX9xX42x10a1bxX35xX9xXcxd7b8xX9xXdxbb3exX42xX3fxf6bfxX9xd9bfxae23xX42xX3fxX9xX45xe2e3xXbxX9xXaxX24xX18xX42xX3fxX9xX88xf743xX9xXbxX50xX24xX42xX3fxX9xX50xe1d2xX42xX3fxX9xX2fxf829xX98xX9xc3dbxX6cxX42xX9x9a38xX35xXcxX9x106c4xX9xf1abxX65xX46xX6cxX42xX3fxX9xXa9xX6cxX42xX86xX9xX65xX83xX9xX5xf2e5xX42xXaxe544xX9xX45xb0c8xX9xXbxX50xX80xX9xXbxXaxX83xX42xXaxX9xX42xX6cxX35xX9xX18xX42xX9xX2cxX46xX9xXdx1213bxX2cxX9xX42xX3fxXaxX35xf221xX33xX9xX2cxb731xX18xX9xXaxX6cxX42xX9xXb1xX70xX70xX9xX3fxX35xX18xX9xX45x1197exX42xXaxX9xXbxX50xe5d4xX9xb63fxX83xX42xX3fxX9xXbxXaxX18xX42xXaxX9xX42xX35x1117dxX42xX9xXdxX3cxX33xX9xX42xX3fxXaxX35xXe7xX33xX9xX5xXa6xX26xX9xXa9xX6cxX42xede7xX9xX5xXaxX4cxX9xX42xXaxX46xX42xX3fxX86xX9xX45x1230bxX18xX9xX23xX83xX42xX9x1137exX18xX9xX13axa181xX35xX86xX9xX2cxX78xX2cxXaxX9xXbxX50xX80xX9xeaf0xXaxX35xX4cxX42xX9xX2fxe946xX9xXaxfff6xX2cxX9xX2cxXebxX18xX9xX2cxX24xX42xX9xX17xXcxX9xX42xX6cxX35xX9xX45xXa6xX26xX9xXcxX98xX13exX42xX9xX42xd928xX35xX9xX14bxXaxdda1xX9xX14bxXaxX73xX42xX125xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xe53fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xb8afxX35xX19xXbxXaxf8b2x9d2fxX70xX70xX33xX13axdb7cxXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX1a3xbe6fxX70xX70xX33xX13axX32xX9xX2fxX50xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a3xX1cxX1cxX35xX125xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX125xX88xX42xX1cxX42xX17xX19exX2fxX1cxX2axdd6fxX1b1xd343xX1cxX1d9xX1d9xX19xX2axXb1xXb1xX70xb8a3x11b34xX1b1xXbxX1b1xX1e5xXb1xX70xXdxX70xX125xc831xX33xX3fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3fxX18xX33xX9xX3fxXaxX17xX42xXaxX9xX19xX98xX24xX42xX3fxX9xX19xX17xX42xX9xXbxX50xX98xX24xX42xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX13axXbxd27cxX18xXdxX35xX3fxX42xX1a3xX9xX1efxX98xX2fxXbxX35xafa2xX26xX1a9xX32xXexcd48xX46xX47xX42xX3fxX9xX45xX4cxX42xX9xXbxX50xX46xX47xX42xX3fxX9xX19xX83xX35xX9xX3fxd186xX42xX9xX2axX70xX9xX14bxXcxX9xX42xX110xX42xX9xX33xXax12233xX9xXaxX98xX26xX42xXaxX9xX33xXax11e8axX35xX9xX2cxXaxX98xX42xX3fxX9xX42xXaxX18xX98xX9xXbxXaxX98xX110xX9xX13axX17xX9xX45xX46xX18xX9xX45xX176xX42xX9xX2cxX78xX2cxX9xX17xXcxX125xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX18cxX24xX19xX26xX32xXexXadxXaxX35xX9xX42xXax11c36xX42xX3fxX9xXbxX35xX4cxX42xX3fxX9xX3fxX83xX9xX17xX24xX9xX176xX2cxX9xX45xX262xX98xX9xXbxX35xX110xX42xX9xX2cxX8exXbxX9xXdxX110xX42xX9xXbxX50xX24xX42xX3fxX9xX2fxX46xX6cxX42xX3fxX9xX42xX7cxX35xX9xX4xXaxX35xX9xX103xX47xX35xX86xX9xX13axa818xX9xXbxX18xX42xX9xXcxX83xX42xX9xX45xX110xXcxX9xX26xX110xX42xX9xXbxXc3xX42xXaxX9xX2cxbf6bxX42xX3fxX9xXdxX83xX9xXdxX7cxX2cxX9xX42xXaxX2bbxX42xX3fxX9xXaxX155xX2cxX9xX2fxX35xX42xXaxX9xXb3xX65xXa9xXc6xX9xX80xX9xX103xX83xX42xX3fxX9xXbxXaxX18xX42xXaxX9xX42xX35xX110xX42xX9xXdxX3cxX33xX9xX42xX3fxXaxX35xXe7xX33xX9xX5xXa6xX26xX9xXa9xX6cxX42xX9xX23xce16xXbxX9xX45xX262xX98xX9xXcxf776xXbxX9xX42xX3fxX83xX26xX9xXcxca20xX35xX9xX88xX367xX35xX9xX2fxX152xX9xX88xX35exX35xX9xX88xX83xX42xX3fxX86xX9xXbxX8exXbxX9xX23xX3cxXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX14bxX133xX33xX9xX3fxX35xX47xX9xXbxX367xX35xX9xXdxX367xX33xX125xX9xf1f3xb5fexXcxX9xX2cxX78xX2cxXaxX9xXbxX50xX98xX42xX3fxX9xXbxXa6xXcxX9xX14bxXaxX24xX27bxX42xX3fxX9xX1e5xX70xX9xX14bxXcxX86xX9xX3fxX35xX18xX24xX9xXbxXaxX13exX42xX3fxX9xX2cxX78xX2cxXaxX9xXbxX50xX80xX9xX42xX110xX42xX9xX88xX35xXe7xX2cxX9xXaxX155xX2cxX9xXbxX3cxX33xX9xX2cxXebxX18xX9xXaxX6cxX42xX9xX1e5xX70xX70xX9xX65xXa9xX9xXbxXaxX98xX35exX2cxX9xX2cxX78xX2cxX9xX2cxX8exX33xX9xXaxX155xX2cxX9xX80xX9xX45xXa6xX26xX9xXaxX4cxXbxX9xX2fxf9a5xX2cxX9xX3fxX35xX18xX42xX9xX42xX18xX42xX125xX9xX24cxX35xcf82xXcxX9xXbxX50xX46xX47xX42xX3fxX9xXcxX262xXcxX9xX42xX24xX42xX9xX3fxX262xX42xX9xX42xXaxX8exXbxX9xX80xX9xXa9xX6cxX42xX9xXadxX35xXcxX9xXb1xX9xX2cxX78xX2cxXaxX9xX14bxXaxX98xX9xX19xXa6xX42xX9xX2cxX46xX9xX1b1xX9xX14bxXcxX1a9xX9xX45xX35xX419xXcxX9xXaxX155xX2cxX9xX80xX9xXa9xX6cxX42xX9xX5xXaxX155xX9xXb3x9d2dxX311xX9xb32fxX98xX18xX42xX3fxXc6xX9xX2cxX78xX2cxXaxX9xX1a4xX9xX14bxXcxX86xX9xX45xX46xX47xX42xX3fxX9xX42xX7cxX35xX9xde6exX98xX18xX42xXaxX9xX2cxX24xX86xX9xXaxX35xX419xXcxX9xXbxX50xX80xX125xX9xX18cxX3cxX2cxX9xXbxX35xX419xX98xX9xXaxX155xX2cxX86xX9xX5xX65xX4xXa9xX9xX2cxX311xX42xX3fxX9xX2cxX78xX2cxXaxX9xX42xXaxX83xX9xXbxXa1xX9xX1d9xX9xX14bxXcxX9xXb3xX42xX4cxX98xX9xXaxX155xX2cxX9xX80xX9xXbxXaxX133xX9xXbxX50xX8exX42xX9xX5xXa6xX26xX9xXa9xX6cxX42xXc6xX86xX9xX45xX4cxX42xX9xX2axX70xX9xX14bxXcxX9xXb3xX42xX4cxX98xX9xXaxX155xX2cxX9xX80xX9xXa9xX6cxX42xX9xXadxX35xXcxX9xXb1xXc6xX125xX9xXadxXaxX176xX9xX14bxXaxX73xX42xX9xX42xXaxX8exXbxX9xXdxX83xX9xX2cxX78xX2cxX9xX65xXa9xX9xX23xX3cxX2cxX9xX5xX65xX7xX5xX9xX33xXaxX27bxX35xX9xX88xX46x11852xXbxX9xX2cxXax117cbxX42xX3fxX9xX45xX46xX47xX42xX3fxX9xX45xX4cxX42xX9xXbxX50xX46xX47xX42xX3fxX9xXaxX6cxX42xX9xX2axX1e4xX9xX14bxXcxX125xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX18cxX24xX19xX26xX32xXexX398xX3fxXaxXc3xX9xX45xX4cxX42xX9xX2fxX152xX9xXaxX155xX2cxX9xX2cxXebxX18xX9xX2cxX24xX42xX9xX17xXcxX9xXbxX50xX24xX42xX3fxX9xXdxX83xX42xX3fxX86xX9xX42xXaxX35xX41xX98xX9xX23xX3cxX2cxX9xX33xXaxX271xX9xXaxX98xX26xX42xXaxX9xX14bxXaxX13exX42xX3fxX9xX14bxXaxd420xX35xX9xX13axX176xXbxX9xX13axX18xX125xX9xX4xXaxX133xX9xX5xX50xX262xX42xX9xX5xXaxX133xX9xf528xX35xX42xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX4cxXbxX1a3xX9x117e4xX398xXaxX83xX9xX2cxX176xX9xX1e5xX9xX2cxX24xX42xX86xX9xX45xX40axX18xX9xXdxX367xX42xX9xXdxX367xX33xX9xX1a4xX86xX9xX45xX40axX18xX9xX23xX2f9xX9xX42xXaxX8exXbxX9xX23xX3cxX2cxX9xXcxX262xXcxX9xX42xX24xX42xX9xX42xXaxX46xX42xX3fxX9xX45xX46xX47xX42xX3fxX9xX45xX4cxX42xX9xXbxX50xX46xX47xX42xX3fxX9xX13axX18xX9xX13axX13exX35xX9xX42xX110xX42xX9xX23xX98xccfbxX35xX9xX2fxX78xX42xX3fxX9xX88xX52dxX9xX2cxXax107b7xX42xX3fxX9xXbxX13exX35xX9xXdxX98xX13exX42xX9xXbxX8exXbxX9xX23xX3cxXbxX125xX9xXadxXaxX13exX42xX3fxX9xX14bxX419xX9xXdxX367xX42xX9xXaxX18xX26xX9xX23xX2f9xX86xX9xXcxX35exXbxX9xX42xX3fxX83xX26xX9xXcxX367xX35xX9xX2cxXebxX18xX9xX2cxX78xX2cxX9xX2cxXaxX78xX98xX9xX2cxX311xX42xX3fxX9xX45xX46xX52dxX2cxX9xX23xX356xXbxX9xX45xX262xX98xX9xXbxXa1xX9xX1b1xXaxX1e5xX70xb6dbxX9xXcxX367xX35xX9xX2cxX176xX9xXbxXaxX419xX9xX14bxX133xX33xX9xX2cxXaxX98x107c7xX42xX9xX23xX133xX9xX489xX98xX262xX42xX9xX78xX24xX86xX9xX2fxX78xX2cxXaxX9xX88xX80xX86xX9xX73xX42xX9xX2fxX78xX42xX3fxX9xX50xX637xX35xX9xXbxX367xX35xX9xXbxX50xX46xX47xX42xX3fxX125xX9xX18cxX3cxX2cxX9xXbxX35xX419xX98xX9xXaxX155xX2cxX9xX88xX83xX9xXcxX262xXcxX9xX42xX24xX42xX9xX45xX46xX52dxX2cxX9xX73xX42xX9xX23xX78xX42xX9xXbxX50xX7cxX9xXbxXe0xX35xX9xXbxX50xX46xX47xX42xX3fxX9xX2cx120c0xX42xX9xX45xcf3dxX86xX9xX2cxXaxX40axX9xX2cxX8exX33xX9xXb1xX9xX88xX8exXbxX9xX88xX27bxX9xXdxX356xXcxX125xX9xX398xXaxX35xX41xX98xX9xXaxX13exXcxX9xXaxX155xX2cxX9xXbxXaxX110xXcxX9xX23xX98xX62axX35xX9xX2cxXaxX35xX41xX98xX86xX9xX2cxX24xX42xX9xX2cxXaxe276xX9xX14bxX133xX33xX9xX88xX41xX9xX42xXaxX83xX9xX45xX62axX35xX9xX2fxX78xX2cxXaxX9xX88xX80xX86xX9xXdxX89xX18xX9xX88xX35exX35xX9xX23xX78xXbxX9xX2cxX6cxXcxX9xXdxXe0xX35xX9xX45xX35xX9xX42xX3fxX18xX26xX9xX2cxXaxX24xX9xX14bxX133xX33x9edaxX125xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX18cxX24xX19xX26xX32xXexX46axX367xX35xX9xX23xX3cxX2cxX9xXcxX262xXcxX9xX42xX24xX42xX9xX88xX83xX9xXbxX35xX419xX98xX9xXaxX155xX2cxX86xX9xX42xXaxX35xX41xX98xX9xX3fxX35xX18xX9xX45xXfbxX42xXaxX9xXdxX152xX18xX9xX2cxXaxX155xX42xX9xX3fxcbd5xX35xX9xX2cxX24xX42xX9xX2fxX18xX42xX3fxX9xX2cxX78xX2cxX9xX13axXc9xX9xXa9xX6cxX42xX9xX5xXaxX155xX9xXaxX24xX532xX2cxX9xX65xX46xX6cxX42xX3fxX9xX24cxX35xX41xX42xX9xXb3xX46axX311xX9xX46dxX98xX18xX42xX3fxXc6xX125xX9xX4xXaxX532xX42xX3fxX9xX45xX46xX47xX42xX3fxX9xX45xX4cxX42xX9xXbxX50xX46xX47xX42xX3fxX9xX19xX83xX35xX9xXbxXa1xX9xX1a4xX23axdba0xX9xX14bxXcxX86xX9xXaxX35xX419xXcxX9xXbxX50xX80xX9xX88xX367xX35xX9xX42xXaxX35xX41xX98xX9xX14bxXaxX7cxX2cxX9xX2cxX98xX18xX9xXbxX18xX26xX9xX78xX24xX9xX2cxXaxX110xX42xXaxX9xX88xX110xX42xXaxX9xXbxX50xX110xX42xX9xX23xX47xX9xX88xX152xX2cxX125xX9xc1a7xX42xXaxX9xX398xX3fxX98xX26xec58xX42xX9xX46axX73xX42xX9xX2xX311xX42xX3fxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX4cxXbxX1a3xX9xX5d0xX398xXaxX2bbxX42xX3fxX9xX42xX3fxX83xX26xX9xXcxX46xX18xX9xX19xX262xXcxX86xX9xX45xX46xX47xX42xX3fxX9xXbxX50xX6cxX42xX9xX42xXaxX46xX9xX45xX62axX9xXcxX711xX9xX14bxXaxX35xX4cxX42xX9xX23xb78bxX9xX2cxX24xX42xX9xX33xXaxX27bxX35xX9xX5d0xX88xX637xX9xX4cxX2cxXaxX78cxX9xX14bxXaxX13exX42xX3fxX9xX23xX35xX4cxXbxX9xX23xX18xX24xX9xXdxX262xX42xX125xX9xX5xX50xX47xX35xX9xXcxX46xX18xX9xXbxX24xX86xX9xX45xX8exXbxX9xX45xX78xX9xXbxX50xX110xX42xX9xX42xX7cxX35xX9xXdxX80xX9xX13axX98xX8c0xX42xX3fxX9xX45xX46xX47xX42xX3fxX86xX9xX88xX35xXe7xX2cxX9xX45xX35xX9xXdxXe0xX35xX9xX2cxX83xX42xX3fxX9xX14bxXaxX176xX9xX14bxXaxX73xX42xX9xXaxX6cxX42xX125xX9xX398xXaxX2bbxX42xX3fxX9xXdxX7cxX2cxX9xX8exX26xX86xX9xX2cxX78xX2cxX9xX23xX3cxX2cxX9xX33xXaxX271xX9xXaxX98xX26xX42xXaxX9xXdxXe0xX35xX9xX33xXaxX27bxX35xX9xX3fxX155xX35xX9xX42xXaxX18xX98xX9xXbxX18xX26xX9xX2cxX98xX8c0xX2cxX86xX9xXbxX18xX26xX9xX13axX101xX42xX3fxX9xX45xX35xX9xXcxX80xX9xXdxXe0xX35xX9xX45xX46xX47xX42xX3fxX78cxX125xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX18cxX24xX19xX26xX32xXexXadxXaxX176xX9xX14bxXaxX73xX42xX9xX42xXaxX8exXbxX9xXdxX83xX9xXaxX6cxX42xX9xX1b1xX70xX9xXaxX35exX9xX80xX9xX33xXax11ab3xX18xX9xX23xX110xX42xX9xX14bxX35xX18xX9xX14bxXaxX17xX9xX4xXaxX35xX9xX103xX47xX35xX9xX88xX83xX9xX14bxXaxX17xX9xX3bxX78xXbxX125xX9xX24cxX133xX18xX9xXaxXfbxX42xXaxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2cxX356xXbxX9xX23xX80xX35xX9xX2cxX24xX42xX9xX2fxX98xX8c0xX35xX9xX50xX35exX42xX3fxX9xX14bxXaxX24xX27bxX42xX3fxX9xX1e4xXcxX125xX9xX5c1xX171xX35xX9xXbxX50xX3cxX42xX9xXcxX46xX18xX9xXdxX367xX42xX9xXdxX83xX9xX42xX46xX367xX2cxX9xXdxXe0xX35xX9xX42xX3fxX3cxX33xX9xXbxX50xX83xX42xX9xX2cxX24xX42xX9xX14bxXaxX17xX86xX9xX2cxX98xX8c0xX42xX9xXbxX50xX13exX35xX9xX2cxXaxX35xX4cxX2cxX9xX2cxX262xX98xX9xXbxXe0xXcxX9xX23xX356xX2cxX9xX489xX98xX18xX9xX45xXa6xX26xX125xX9xX5c1xX171xX35xX9xXdxX262xX42xX9xX2cxX262xX98xX9xX23xX133xX9xX2cxX98xX8c0xX42xX9xXbxX50xX13exX35xX86xX9xX33xXaxX271xX9xXaxX98xX26xX42xXaxX9xXdxXe0xX35xX9xX33xXaxX27bxX35xX9xX23xX637xX42xX3fxX9xX23xX4cxX86xX9xX19xX356xXbxX9xX19xX9bexX98xX9xX2cxX78xX2cxX9xX2cxX24xX42xX9xX88xX46xX52dxXbxX9xX489xX98xX18xX9xX2fxX98xX8c0xX35xX125xX9xX871xX42xXaxX9xX24cxX532xX42xX3fxX9xX5c1xXe0xX42xXaxX9xX103xX35xX42xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX4cxXbxX1a3xX9xX5d0xX5xX50xX47xX35xX9xXcxX46xX18xX9xXbxX24xX9xXdxX83xX9xXaxX262xX98xX9xX42xXaxX46xX9xX2cxX78xX2cxX9xX2cxX24xX42xX9xX33xXaxX27bxX35xX9xX42xX3fxXaxX74fxX9xXaxX155xX2cxX125xX9xX103xX7cxX2cxX9xX45xX176xX86xX9xX42xXaxXfbxX42xX9xX42xXaxX2bbxX42xX3fxX9xX78xX42xXaxX9xXcxX356xXbxX9xXbxX50xX13exX42xX3fxX9xXcxX24xX42xX3fxX9xX2cxXebxX18xX9xX2cxX78xX2cxX9xX2cxX24xX42xX86xX9xXbxX13exX35xX9xXbxXaxX46xX6cxX42xX3fxX9xXdxX356xXcxX125xX9xX4x10462xX42xX3fxX9xX45xX46xX52dxX2cxX9xX2cxX24xX42xX9xX489xX98xX18xX9xX14bxXaxX17xX86xX9xX50xX637xX35xX9xX88xX46xX52dxXbxX9xX489xX98xX18xX9xX2cxXaxX532xX42xX3fxX9xX45xX46xX47xX42xX3fxX9xX13axX18xX9xX13axX13exX35xX9xX45xX4cxX42xX9xXbxX50xX46xX47xX42xX3fxX86xX9xX42xXaxX35xX41xX98xX9xXdxX7cxX2cxX9xX489xX98xX262xX42xX9xX78xX24xX86xX9xX2fxX78xX2cxXaxX9xX88xX80xX9xX2cxX311xX42xX3fxX9xX46xX367xXbxX9xX45x11ca9xXcxX78cxX125xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX18cxX24xX19xX26xX32xXexX24cxX419xX9xXbxX35xXe7xX42xX9xX88xX35xXe7xX2cxX9xX45xX35xX9xXdxXe0xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX78xX2cxX9xX17xXcxX9xXaxX155xX2cxX9xX80xX9xXbxX98xX26xX4cxX42xX9xX45xX46xX47xX42xX3fxX9xXa9xX6cxX42xX9xXadxX35xXcxX9xXb1xX86xX9xXbxXaxX133xX9xXbxX50xX8exX42xX9xX5xXa6xX26xX9xXa9xX6cxX42xf273xX86xX9xXcxX35exXbxX9xX3fxX35xX18xX9xX45xXfbxX42xXaxX9xX2cxX176xX9xX13axX17xX9xX13exX9xXbxX13exX9xX80xX9xX103xX83xX42xX3fxX9xXbxXaxX18xX42xXaxX9xX42xX35xX110xX42xX9xX45xXc9xX9xXdxX83xXcxX9xX19xX133xX2cxXaxX9xX88xX271xX9xX2cxXaxX98xX26xX110xX42xX9xX2cxXaxX80xX9xX88xX367xX35xX9xXcxX171xX35xX9xXbxXaxX78xX42xX3fxX9xXaxX6cxX42xX9xX1e5xX70xX70xX9xX42xX3fxX83xX42xX9xX45xX637xX42xX3fxX1cxX17xXcxX125xX9xX3bxX78xX42xXaxX9xX42xX532xX42xX3fxX9xX2cxXebxX18xX9xX33xXaxX271xX9xXaxX98xX26xX42xXaxX9xX45xX46xX52dxX2cxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxX101xX86xX9xX42xXaxX46xX42xX3fxX9xX88xX367xX35xX9xX42xXaxX35xX41xX98xX9xX3fxX35xX18xX9xX45xXfbxX42xXaxX9xX2cxX176xX9xX1e5xX9xX2cxX24xX42xX9xX45xX35xX9xXaxX155xX2cxX86xX9xX2cxXaxX35xX9xX33xXaxX9bexX9xXcxX171xX35xX9xXbxXaxX78xX42xX3fxX9xX3fxX262xX42xX9xX2axX9xXbxX50xX35xXe7xX98xX9xX45xX637xX42xX3fxX9xXbxX35xX41xX42xX9xX13axX17xX9xXbxXaxX152xX2cxX9xX14bxXaxX13exX42xX3fxX9xX19xX879xX9xX19xX83xX42xX3fxX125xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX18cxX24xX19xX26xX32xXexX4xX27bxX9xXdxX83xX42xX3fxX9xX2cxX176xX9xX14bxXaxX24xX27bxX42xX3fxX9xX1e5xX70xX9xX65xXa9xX9xX23xX3cxX2cxX9xX5xX65xX7xX5xX9xX42xXaxX46xX42xX3fxX9xX2cxXaxX532xX42xX3fxX9xX45xX46xX47xX42xX3fxX9xX45xX4cxX42xX9xXbxX50xX46xX47xX42xX3fxX9xX19xX83xX35xX9xXaxX6cxX42xX9xX2axX1e4xX9xX14bxXcxX9xX88xX367xX35xX9xXb1xX9xX2cxXaxX532xX42xX3fxX9xX13axX17xX9xX2cxX311xX42xX3fxX9xX14bxXaxX35xX4cxX42xX9xX2cxX78xX2cxX9xX17xXcxX9xX42xXaxX35xX41xX98xX9xXdxX7cxX2cxX9xXcxXe7xXbxX9xXcxX5a9xX35xX125xX9xX8xXcxX9xX5xX50xX262xX42xX9xX5xXaxX133xX9xX5xXaxX7cxX26xX9xX65xX399xX42xX3fxX9xX23axX9xX65xXa9xX9xXdxX367xX33xX9xX2axX70xX86xX9xX5xX50xX46xX47xX42xX3fxX9xX5xX65xX7xX5xX9xX4xX18xX24xX9xX5xXaxX356xX42xX3fxX86xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX4cxXbxX1a3xX9xX5d0xX9xXa9xX78xX42xX3fxX9xX1e4xXaxX1e5xX70xX695xX9xX23xX356xXbxX9xX45xX262xX98xX9xX13axX98xX8exXbxX9xX33xXaxX78xXbxX9xX80xX9xX42xXaxX83xX9xX23xX399xX42xX3fxX9xX13axX17xX9xX45xXe0xX33xX9xX45xX35xXe7xX42xX9xX88xX367xX35xX9xX2cxXaxX532xX42xX3fxX9xX45xX46xX47xX42xX3fxX9xXaxX6cxX42xX9xX1d9xX9xX14bxXcxX125xX9xX24cxX4cxX42xX9xXbxXaxX133xX9xXbxX50xX8exX42xX9xX5xXa6xX26xX9xXa9xX6cxX42xX86xX9xX2cxXaxX7cxX42xX3fxX9xX17xXcxX9xX3fxX7d9xX35xX9xX13axX17xX9xX88xX83xX9xXbxX35xX4cxX33xX9xXbxX271xX2cxX9xX45xX35xX9xX13axX17xX9xX23xX98x11351xXbxX9xXaxX6cxX42xX9xX1d9xX9xX14bxXcxX9xX42xX2bbxX18xX9xXcxX367xX35xX9xX45xX4cxX42xX9xX45xX46xX52dxX2cxX9xXbxX50xX46xX47xX42xX3fxX125xX9xX2xX24xX9xX45xX46xX47xX42xX3fxX9xX13axX18xX9xXdxXe0xX35xX9xX45xX35xX9xXcxX8exXbxX9xXaxX18xX35xX9xX2cxXaxX532xX42xX3fxX9xX42xX110xX42xX9xX88xX35xXe7xX2cxX9xX2cxXaxX3cxXcxX9xXaxX155xX2cxX9xX88xXbb1xX42xX9xXdxX98xX13exX42xX9xX13axX27bxX26xX9xX50xX18xX78cxX125xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX18cxX24xX19xX26xX32xXexX398xXaxX155xX2cxX9xX42xXaxX399xX42xX9xXbxXfbxXcxX9xX2cxX24xX42xX9xX2cxXaxX2bbxX9xXbxX50xX110xX42xX9xX42xXaxX2bbxX42xX3fxX9xX2cxXaxX532xX42xX3fxX9xX45xX46xX47xX42xX3fxX9xX19xX83xX35xX9xXaxX98xX42xX9xXaxX7cxXbxX86xX9xX3fxX3cxX33xX9xX3fxXaxX41xX42xXaxX9xX42xXaxX46xX42xX3fxX9xX2fxX152xX9xXaxX155xX2cxX9xX80xX9xX103xX83xX42xX3fxX9xXbxXaxX18xX42xXaxX9xX42xX35xX110xX42xX9xXdxX3cxX33xX9xX42xX3fxXaxX35xXe7xX33xX9xX5xXa6xX26xX9xXa9xX6cxX42xX9xX88xXbb1xX42xX9xXdxX98xX13exX42xX9xXbxX5a9xX18xX9xX2fxX78xX42xX3fxX125xX9xX4xX176xX9xX45xX46xX52dxX2cxX9xX45xX35xX41xX98xX9xX45xX176xX9xXdxX83xX9xX42xXaxX47xX9xXe72xX9xX2cxXaxX9bexX9xX33xXaxX8exX42xX9xX45xX8exX98xX9xX2cxXebxX18xX9xXdxX367xX33xX9xXbxX50xX101xX9xXaxX13exXcxX9xX42xX18xX26xX86xX9xX2fxX152xX9xXbxX35xX4cxX33xX9xX2fxX40axX2cxX9xX2cxXebxX18xX9xX2cxX78xX2cxX9xX23xX3cxX2cxX9xXdxX83xXcxX9xX2cxXaxX18xX9xXcx1092exX125xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX871xX98xXbxXaxX24xX50xX32xXexX5xX125xX9xX398xX3fxX155xX2cxX9xX23axX9xX4xX125xX9xX5xXaxX98xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
T. Ngọc - C. Thu