Đội hình cầu thủ 9x đắt giá nhất thế giới: Không thể thiếu Coutinho
Coutinho đã chuyển từ Liverpool sang Barca với phí chuyển nhượng lên đến 142 triệu bảng. Con số này đã đưa tiền vệ người Brazil trở thành cầu thủ đắt giá thứ 2 thế giới chỉ sau Neymar và cũng giúp anh lọt vào đội hình những cầu thủ 9x đắt giá nhất thế giới.
2ab5x3cefx9bb0xa4a2x969dxb2a8x82e7xb061x5c8dx5f5dx4ba9x697cxa80dx68e0x4140x7f82xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax3230x5326x9f40xXexX0x2cc7xXaxX17xX18xX19xXexX0x85bbx7a28xX19x2acexXexX0xXax896cxX9x50f7xXdxX18x4cbfxX2fx4bc3x2bafxab10xX5x9817xXbxXdxX17xX32xXexa0f4x48abxX35xX9xXaxacedx962cxXaxX9xX2cx8a45x8a4exX9xXbxXax4bbbxX9x408cx4e07xX9x8f6bxa52dxXbxX9x7e44xX35xacf3xX9xX41xXax7cfaxXbxX9xXbxXax2e23xX9xX53xX35x749bxX35x8901xX9xa96bxXax642fxX41xX53xX9xXbxXax8a7fxX9xXbxXaxX35xX5exX46xX9xX4xX24xX46xXbxX35xX41xXaxX24xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x48d8xX17xX18xX19xX32xXexX4xX24xX46xXbxX35xX41xXaxX24xX9xX4fx83afxX9xX2cxXaxX46xX26xX6exX41xX9xXbx6c30xX9x5d66xX35x8dcexX17x9d3dxX33xX24xX24xXdxX9xX2fxX18xX41xX53xX9xa86bxX18xXaexX2cxX18xX9xXacxX62xX35xX9xX33xXaxa5acxX9xX2cxXaxX46xX26xX6exX41xX9xX41xXax6b6ex49b6xX41xX53xX9xXdxae87xX41xX9xX4fxX5exX41xX9xX2ax2befx7f58xX9xXbxXaexX35xa5d4xX46xX9xX23x6d6dxX41xX53x3c60xX9xX4xX24xX41xX9xX2fx97a1xX9xX41x7030xX26xX9xX4fxX9exX9xX4fxXd0xX18xX9xXbxX35x5fcaxX41xX9xXacxXe4xX9xX41xX53xXd0x5b62xX35xX9xXb9xXaexX18xa867xX35xXdxX9xXbxXaex7406xX9xXbxXaxXf5xX41xXaxX9xX2cxX45xX46xX9xXbxXaxX4axX9xX4fxX50xXbxX9xX53xX35xX55xX9xXbxXax37a6xX9xXdfxX9xXbxXaxX5exX9xX53xX35xX62xX35xX9xX2cxXaxa5d6xX9xX2fxX18xX46xX9x3a4dxX17xX26xXcxX18xXaexX9xXacxXf5xX9xX2cx9cbdxX41xX53xX9xX53xX35xa002xX33xX9xX18xX41xXaxX9xXdx9b76xXbxX9xXacxXf5xX24xX9xX4fxX3cxX35xX9xXaxX40xX41xXaxX9xX41xXax4b32xX41xX53xX9xX2cxX45xX46xX9xXbxXaxX4axX9xX4cxX4dxX9xX4fxX50xXbxX9xX53xX35xX55xX9xX41xXaxX59xXbxX9xXbxXaxX5exX9xX53xX35xX62xX35xXebxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX4dxXbx5438xX18xXdxX35xX53xX41xX64xX9xX2cxX17xX41xXbxX17xXaex50cexX32xXexX0xX35x2b5fxXaexX18xXcxX17xX9xX2fxXaexX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX64xX1cxX1cxXacxX35xX19xX17xX24xXebxX23xX24xX41xX53xX19xX18xX33xXdxX46xX2fxXebxXacxX41xX1cxXcxX17xX19xX35xX18xX1b5xX23xX24xX4dxX1cxXacxX35xX19xX17xX24xX1cxXdexX2axXdex6ee6xa575xXebxX23xX19xXcxX17xX19xX35xX18xX32xX9x4ad3xX35xX19xXbxXaxX31xX32xXdex50b3x6eb5xX32xX9xXaxX17xX35xX53xXaxXbxX31xX32xXdfxX201xX216xX32xX9xX1c8xXaexX18xXcxX17xX23xX24xXaexX19xX17xXaexX31xX32xX216xX32xX9xX2fxX2cxXaexX24xXdxXdxX35xX41xX53xX31xX32xX41xX24xX32xX9xX18xXdxXdxX24xX20dxX1c8xX46xXdxXdxX2fxX2cxXaexX17xX17xX41xX31xX32xX32xXexX0xX1cxX35xX1c8xXaexX18xXcxX17xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX4dxXbxX1b5xX18xXdxX35xX53xX41xX64xX9xX2cxX17xX41xXbxX17xXaexX1c3xX32xXexX0xX35xXcxX53xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX46xXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX20dxX35xX19xXbxXaxX64xXdexX216x8d8axX33xX4dxX1c3xXaxX17xX35xX53xXaxXbxX64xXdfxX201xX216xX33xX4dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX24xX35xX9xXaxX35xX41xXaxX9xX2cxX18xX46xX9xXbxXaxX46xX9xX4cxX4dxX9xX19xX18xXbxX9xX53xX35xX18xX9xX41xXaxX18xXbxX9xXbxXaxX17xX9xX53xX35xX24xX35xX9x5a2fxXaxX24xX41xX53xX9xXbxXaxX17xX9xXbxXaxX35xX17xX46xX9xX2cxX24xX46xXbxX35xX41xXaxX24xX32xX9xX2fxXaexX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX64xX1cxX1cxX35xXebxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxXebxXacxX41xX1cxX41xX17xX20dxX2fxX1cxX2axX215xX216xXdfxX1cxX2axX216xX202xX19x40c6xX216xX215xX2bcxXdexX216xX340xXbxX201xX340xXdfxX4cxXdxX216xXebx95aexX33xX53xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xa46cxX24xX46xXaexX2cxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX4dxXbxX1b5xX18xXdxX35xX53xX41xX64xX9xX2cxX17xX41xXbxX17xXaexX1c3xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXb9xX24xX41xX53xX19xX18x75d9xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe