Sếp nhà mạng sẽ bị xử lý nếu để mua bán SIM rác tràn lan
Chủ tịch, tổng giám đốc nhà mạng để xảy ra nạn sim rác phải kiểm điểm theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ Thông tin & Truyền thông.
fc9fx113c4x1261cx16455x10717x161fdx110eex180b9x16c8cx16030xX5x1532cx12e44x13479x10a6exX2x155c4xX4x1602cxX3x110a3xXdxX3x145bdxXdxX13xX4xX6x13adbxXcxX8xX3xXdxX13xX1xX1xXbxXcxX1xX5xXaxX2x12553xX13xX1bxX11x15e9dxXcx12b00xX0x15322xX2dxX8xX3xXdxX13xX1xX1xXbxXcx17882x16d6dxX5xX4xXdxX2xXcxX2fx135bfx14a93xX3bxX8xX7xX31x13dfbxX8x1407dx12c47xX7x10f28xX8xX1x11d66xX8xX29x13a50xX8x17af4x15d61xX8xXdx16062xX8xX7xX44xX16xX8x16470x17673xX8xX4bxX16xX13xX8xX29x12318xX7xX8xX43x12a8fx15d5axX8xX1bxX68xX3xX8xX4xX1bxX49xX7xX8xXdxX13xX7xX0x152e2xX31xX2dxX2fxX0xX3bxX8xX3xXdxX13xX1xX1xXbxXcxX3bx13304xX2xX13xXaxXcxX2fx167c8xX31x16cc7xX8xX4xX54xX3xX31x1466exX8xX4x11385xX7xX4exX8xX4exX5xX68xX4bxX8xX60x11828xX3xX8xX7xX31xX49xX8xX4bxX4cxX7xX4exX8xX60xX61xX8xX56x10f8cx143d0xX8xX1bxX13xX8xX7xX4cxX7xX8xX1xX5xX4bxX8xX1bxX68xX3xX8xX3bxX31xXb6xX5xX8x14e1exX5xX61xX4bxX8xX60xX5xX61xX4bxX8xX4xX31xX2xX6xX8xXb7xfe71xX16xX8xX3x15528xX16xX8xX3xX93xX13xX8xX3cxX31xX93xX8xX4x11d0bx13b22xX7xX4exX99xX8x130e1x17694xX8xX3cxX31x166bcxX7xX4exX8xX4xX5xX7xX8x11355xX8xX3cxX1bxX16xXb7xfdc7xX7xX8xX4xX31xXf8xX7xX4ex102c8xX0xX7cxX3bxX2fxX0xX13xX1bxX4xX5xX3xXdxX2xX8xX3xXdxX13xX1xX1xXbxXcxX3xX6xX7xX4xX2xX7xX4xX11xXaxX2xX4xX13xX5xXdxX8xXfxX3xXcdxX11xXaxX2xX4xX13xX5xXdxX8x12e74xX5xXaxX4xX31xX11xX3xX6xX4bxX4bxX6xX7xX8xX29xXdxX6xX3xXcdxX11xX13xXaxX1xX11xX3xX6xX7xX7xX2xX3xX4xXcxX2fxX0xX3bxX8xX3xXdxX13xX1xX1xXbxXcxX3bxXf3xX6xXaxXb7xXcxX2fxXf3xXf4xX8xX3cxX31xXf8xX7xX4exX8xX4xX5xX7xX8xX100xX8xX3cxX1bxX16xXb7xX106xX7xX8xX4xX31xXf8xX7xX4exX8x11eb3x133f2xX13xX8xX3x17d43xX8xX18ax12695xX7xX8xX29xXb6xX7xX8xX4exX57xX5xX8xX3xX68xX3xX8xX7xX31xX49xX8xX4bxX4cxX7xX4exX99xX8xXb7xXddxX16xX8xX3xXe1xX16xX8xX3xX31x162f2xX7xX8xX3xX31x11371xX7xX31xX8xX4x102cfxX7xX31xX8xX4xX1bxX4cxX7xX4exX8xX4bxX16xX13xX8xX29xX68xX7xX8xX43xX6cxX6dxX8xX1bxX68xX3xX8xX4xX1bxX49xX7xX8xXdxX13xX7xX8xX4xX1bxXddxX7xX8xX4xX31xX54xX8xX4xX1bxXedx15a99xX7xX4exX10exX8x11347xX31xX5xX8xX3bxX31xX68xX4xX8xX31xX5x109dfxX7xX8xX43xX6cxX6dxX8xX1bxX68xX3xX8xX60xXedx13c56xX3xX8xX29xX49xXb7xX8xX29xX68xX7xX99xX8xXf3xXf4xX8xX1xX51xX8xX3xX18fxX8xX18axX192xX7xX8xX29xXb6xX7xX8xX7xX31x15e4bxX3xX8xX7xX31xfcb6xX8xXdx16457xX7xX31xX8xX60xX4cxX6xX8xX3xX68xX3xX8xXaxX6xX13xX7xX31xX8xX7xX4exX31xX5xX1fexX3bxX8xX18axX5x14de4xX7xX8xX4xX31xXf8xX7xX4exX10exX8x17269xX44xX16xX8xX18axX5xX8xX3bxX31xX4cxX4bxX8xX4xXeexX5xX8xXdxXe1xX7xX8xX4xX31x18128xX8xX29xX13xX99xX8xXaxX6xX13xX7xX31xX8xX7xX4exX31xX5xX1fexX3bxX8xX1xX51xX8xX29xX54xX8xX56xX57xX8xXdxX5axX8xX31xX49xX7xX31xX8xX3xX31x11da8xX7xX31xX8xX18axX49xX8xXcdxX31xXf8xX7xX4exX8xX56xX2xX4bxX8xX56x1543axX4xX8xX4x112b3xX7xX4exX8xX3xX68xX3xX8xXaxX13xX7xX31xX8xX31xX5xX1fexX16xX10exX0xX7cxX3bxX2fxX0xX3bxX8xX3xXdxX13xX1xX1xXbxXcxX3bxXf3xX6xXaxXb7xXcxX2fxX91x16bd7xX8x12662xX16xX13xX7xX8xX7xX49xXb7xX8xX3x17850xX7xX4exX8xXb7xXddxX16xX8xX3xXe1xX16xX8xX3xX31xX93xX8xX4xX54xX3xX31xX8xX18axX49xX8xX4xX9cxX7xX4exX8xX4exX5xX68xX4bxX8xX60xXa6xX3xX8xX3xX68xX3xX8xX60xX2d1xX7xX8xX18axX54xX8xXcdxX5xX61xX4bxX8xX60xX5xX61xX4bxX8xX18axX49xX8xX1bx15fa5xX4xX8xXcdxX5xX7xX31xX8xX7xX4exX31xX5xX1fexX4bxX8xX18axX5xX1fexX3xX8xX60xX61xX8xX29xX68xX7xX8xX4xX1bxX49xX7xX8xXdxX13xX7xX8xX43xX6cxX6dxX8xX4xX31xX16xXddxX8xX29xX13xX6xX8xX60xX232xX8xX60xXedxX20bxX3xX8xX7xX31x1601exX3bxX8xX1xff8exX7xX8xX4xX31xXf8xX7xX4exX8xX4xX5xX7xX99xX8xXcdxX293xX3xX31xX8xX31xX6xX4cxX4xX8xX1xX35bxX7xX8xXaxX54xX3xX31xX8xX18ax12ec8xX8xXaxX5xX8xX60xXf4xX7xX4exX8xX4xX1bxXb6xX8xX4xX1bxXedxXeexX3xX8xX4xX31xX1eexX5xX8xX4exX5xX13xX7xX8xXaxX49xX5xX10exX8xX257xX4exXedxX1eexX5xX8xX4bxX16xX13xX8xXdxX6xX4cxX5xX8xX43xX6cxX6dxX8xX7xX49xXb7xX8xXcdxX31xXf8xX7xX4exX8xX3xXe1xX7xX8xX60xX192xX7xX4exX8xXcdxX5axX99xX8xXcdxX31xX13xX5xX8xX29xX68xX6xX8xXdxX4cxX5xX8xX4xX31xXf8xX7xX4exX8xX4xX5xX7xX8xX4xX31xX16xXddxX8xX29xX13xX6xX10exX0xX7cxX3bxX2fxX0xX4xX13xX29xXdxX2xX8xX3xXdxX13xX1xX1xXbxXcxX4xX3bxXdxX91xX13xX3bxX4xX5xX6xX7xXcxX8xX29xX6xX1bxXaxX2xX1bxXbxXcx10000xXcxX8xX3xX2xXdxXdxX1xX3bxX13xX3xX5xX7xX4exXbxXcxX410xXcxX8xX3xX2xXdxXdxX3bxX13xXaxXaxX5xX7xX4exXbxXcx163e2xXcxX8xX13xXdxX5xX4exX7xXbxXcxX3xX2xX7xX4xX2xX1bxXcxX2fxX0xX4xX29xX6xXaxXb7xX2fxX0xX4xX1bxX2fxX0xX4xXaxX2fxX0xX5xX4bxX4exX8xX1xX1bxX3xXbxXcxX31xX4xX4xX3bx14890xX7cxX7cxX5xX10exX29xX13xX6xX31xX13xX4xX5xX7xX31xX10exX18axX7xX7cxX7xX2xX13dxX1xX7cxX2dx16f70xX2dx163a1xX7cxX2dxX410x1090bxXaxX2dxX2dx1429bxX479xX410xX47dx159abxX4xX477xX477xX410xX47dxXdxX2dxX10ex17318xX3bxX4exXcxX8xX13xXdxX4xXbxXcxX43xX44xX3bxX8xX7xX31xX49xX8xX4bxX4cxX7xX4exX8xX1xX51xX8xX29xX54xX8xX56xX57xX8xXdxX5axX8xX7xX44xX16xX8xX60xX61xX8xX4bxX16xX13xX8xX29xX68xX7xX8xX43xX6cxX6dxX8xX1bxX68xX3xX8xX4xX1bxX49xX7xX8xXdxX13xX7xXcxX8xXaxX13xX4xX13x12e9axX7xX13xX4xX16xX1bxX13xXdxX4d6xX31xXbxXcxX430xX410xX410xXcxX8xXaxX13xX4xX13xX4d6xX7xX13xX4xX16xX1bxX13xXdxX4d6xX13dxX5xXaxX4xX31xXbxXcxX47dxX410xX410xXcxX8xXaxX13xX4xX13xX4d6xX13dxX5xXaxX4xX31xXbxXcxX47dxX410xX410xXcxX8xXaxX13xX4xX13xX4d6xX3bxX13dxX5xXaxX4xX31xXbxXcxX47dxX410xX410xXcxX8xX7cxX2fxX0xX7cxX4xXaxX2fxX0xX7cxX4xX1bxX2fxX0xX4xX1bxX2fxX0xX4xXaxX2fxX0xX3bxX8xX3xXdxX13xX1xX1xXbxXcxX3bxX91xX13xX3bxX4xX5xX6xX7xXcxX2fxX257xX4exXedxX1eexX5xX8xXax165c7xX7xX4exX8xX18ax13085xX7xX8xXaxX24dxX8xXaxX49xX7xX4exX8xX4bxX16xX13xX8xX43xX6cxX6dxX8xX1bxX68xX3xX8xX60xXedxX20bxX3xX8xXcdxX293xX3xX31xX8xX31xX6xX4cxX4xX8xX1xX35bxX7xX8xX4xX1bxXddxX7xX8xX4xX31xX54xX8xX4xX1bxXedxX1eexX7xX4exX10exX0xX7cxX3bxX2fxX0xX7cxX4xXaxX2fxX0xX7cxX4xX1bxX2fxX0xX7cxX4xX29xX6xXaxXb7xX2fxX0xX7cxX4xX13xX29xXdxX2xX2fxX0xX3bxX8xX3xXdxX13xX1xX1xXbxXcxX3bxXf3xX6xXaxXb7xXcxX2fxX257xX4exX6xX49xX5xX8xX1bxX13xX99xX8xXf3xXf4xX8xX3cxX31xXf8xX7xX4exX8xX4xX5xX7xX8xX100xX8xX3cxX1bxX16xXb7xX106xX7xX8xX4xX31xXf8xX7xX4exX8xX3xX2ddxX7xX4exX8xXb7xXddxX16xX8xX3xXe1xX16xX8xX3xX68xX3xX8xX7xX31xX49xX8xX4bxX4cxX7xX4exX8xX3bxX31xXb6xX5xX8xX1bxX49xX8xX1xX6xX68xX4xX99xX8xXcdxX5xX61xX4bxX8xX4xX1bxX13xX8xX3xX68xX3xX8xX4xX9cxX8xX3xX31xX26dxX3xX99xX8xX3xX68xX8xX7xX31x13fe2xX7xX8xX4exX5xX13xX6xX8xXcdxX44xX4xX8xX31xX20bxX3bxX8xX60x12bd6xX7xX4exX8xX4xX31xX2xX6xX8xX4bxX557xX16xX99xX8xX60xX5xX106xX16xX8xXcdxX5xX1fexX7xX8xX4exX5xX13xX6xX8xXaxX54xX3xX31xX8xX3xX31xX16xX7xX4exX8xX1xX57xX8xXaxX37dxX7xX4exX8xX4xX31xX16xXddxX8xX29xX13xX6xX8xXaxX5xX8xX60xXf4xX7xX4exX8xX18axXeexX5xX8xX1xXa6xX8xXdxXedxX20bxX7xX4exX8xXdxXeexX7xX99xX8xX29xX1b5xX4xX8xX4xX31xXedxX1eexX7xX4exX8xX31xX6xX2a9xX3xX8xX7xX31xX5xX106xX16xX8xXdxXe1xX7xX8xX60xX61xX8xX3xX31xX1b5xX4bxX8xXaxX26dxX4xX8xX3xX16xX7xX4exX8xX3xX1b5xX3bxX8xXaxX54xX3xX31xX8xX18axX37dxX10exX0xX7cxX3bxX2fxX0xX3bxX8xX3xXdxX13xX1xX1xXbxXcxX3bxXf3xX6xXaxXb7xXcxX2fxX257xX31xX49xX8xX4bxX4cxX7xX4exX8xX3bxX31xXb6xX5xX8xX2d3xX16xXb6xX7xX8xXdxX5axX8xX3xX31xX2a9xX4xX8xX3xX31xX51xX8xX3xX68xX3xX8xX60xX5xX61xX4bxX8xX3xX16xX7xX4exX8xX3xX1b5xX3bxX8xXaxX54xX3xX31xX8xX18axX37dxX8xX18axX5xX24dxX7xX8xX4xX31xXf8xX7xX4exX8xX93xXb7xX8xX2d3xX16xXb7xX106xX7xX99xX8xX3xX2ddxX7xX4exX8xX7xX31xXedxX8xX3xX31xX1b5xX4bxX8xXaxX26dxX4xX8xX4xX1bfxX7xX31xX8xX4xX1bxX4cxX7xX4exX8xX7xX4exXedxX1eexX5xX8xXcdxX31xXf8xX7xX4exX8xX3bxX31xXb6xX5xX8xX7xX31xX629xX7xX8xX18axX5xXddxX7xX8xX3xXf8xX7xX4exX8xX4xXb7xX8xX7xX31xXedxX7xX4exX8xX4xX31x17d53xX3xX8xX31xX5xX1fexX7xX8xX4exX5xX13xX6xX8xXcdxX44xX4xX8xX31xX20bxX3bxX8xX60xX63axX7xX4exX8xX4xX31xX2xX6xX8xX4bxX557xX16xX99xX8xX60xX5xX106xX16xX8xXcdxX5xX1fexX7xX8xX4exX5xX13xX6xX8xXaxX54xX3xX31xX8xX3xX31xX16xX7xX4exX8xX4xX4cxX5xX8xX3xX68xX3xX8xX60xX5xX61xX4bxX8xX3xX16xX7xX4exX8xX3xX1b5xX3bxX8xXaxX54xX3xX31xX8xX18axX37dxX8xX18axX5xX24dxX7xX8xX4xX31xXf8xX7xX4exX8xX3xX18fxX8xX60xX54xX13xX8xX3xX31xX1baxX8xX56xX68xX3xX8xX60xX54xX7xX31xX8xX18axX49xX8xXdxXedxX16xX8xX60xXf4xX7xX4exX10exX0xX7cxX3bxX2fxX0xX3bxX8xX3xXdxX13xX1xX1xXbxXcxX3bxXf3xX6xXaxXb7xXcxX2fx11ff7xX192xX7xX8xX29xXb6xX7xX8xX7xX49xXb7xX8xX3xX2ddxX7xX4exX8xXb7xXddxX16xX8xX3xXe1xX16xX8xX7xX31xX49xX8xX4bxX4cxX7xX4exX8xX4xX31xX76fxX3xX8xX31xX5xX1fexX7xX8xX7xX4exX31xX5xXddxX4bxX8xX4xX31cxX3xX8xX2d3xX16xXb7xX8xX60xX54xX7xX31xX8xX18axX106xX8xXcdxX31xX16xXb7xX44xX7xX8xX4bxX4cxX5xX99xX8xXcdxX31xXf8xX7xX4exX8xX60xXedxX20bxX3xX8xX3xX31xX5xX44xX4xX8xXcdxX31xX1b5xX16xX8xX4xX31xX1b5xX3bxX8xX31xX2d1xX7xX8xX4exX5xX68xX8xX4xX31xX49xX7xX31xX10exX8xX91xX68xX3xX8xX1xX5xX4bxX8xX4xX31xX16xXddxX8xX29xX13xX6xX8xX31x172ddxX13xX8xX4bxX4cxX7xX4exX8xX4bxXeexX5xX8xXcdxX31xXf8xX7xX4exX8xX60xXedxX20bxX3xX8xX3xX18fxX8xX4xX5xX106xX7xX8xX4xX1bxX6xX7xX4exX8xX29xX1b5xX4xX8xXcdx16d29xX8xX4xX49xX5xX8xXcdxX31xX6xXb6xX7xX8xX7xX49xX6xX8xX4xX1bxXedxXeexX3xX8xXcdxX31xX5xX8xX7xX4cxX3bxX8xX4xX31x1096axX8xXdxXe1xX7xX8xX60xXe1xX16xX10exX0xX7cxX3bxX2fxX0xX3bxX8xX3xXdxX13xX1xX1xXbxXcxX3bxXf3xX6xXaxXb7xXcxX2fxX3cxX1bxXedxXeexX3xX8xX60xX18fxX99xX8xX4xX1bxX68xX3xX31xX8xX7xX31xX5xX1fexX4bxX8xX3xX93xX13xX8xX7xX4exXedxX1eexX5xX8xX60xX26dxX7xX4exX8xX60xXe1xX16xX8xX3xX68xX3xX8xX7xX31xX49xX8xX4bxX4cxX7xX4exX8xX18axXeexX5xX8xX4xX1fexX8xX7xX4cxX7xX8xX1xX5xX4bxX8xX1bxX68xX3xX8xX3xX2ddxX7xX4exX8xX4xX18bxX7xX4exX8xX60xXedxX20bxX3xX8xX3cxX31xX93xX8xX4xXedxXeexX7xX4exX8xX257xX4exX16xXb7xX24dxX7xX8x13102xX16xX629xX7xX8x11716xX31xX31cxX3xX8xX60xX106xX8xX3xX357xX3bxX8xX4xX4cxX5xX8xX31xXf4xX5xX8xX7xX4exX31xX54xX8xX4xX9cxX7xX4exX8xXcdxX44xX4xX8xXf3xXf4xX8xX3cxX31xXf8xX7xX4exX8xX4xX5xX7xX8xX100xX8xX3cxX1bxX16xXb7xX106xX7xX8xX4xX31xXf8xX7xX4exX8xX4exX5x14c70xX13xX8xX4xX31xX68xX7xX4exX8xX2dxX10exX8x17ba2xX7xX4exX8xX3xX31xX6xX8xX1bx177e0xX7xX4exX99xX8xXcxX3xX31xX1baxX8xX3xX18fxX8xX22fxX8xX80bxX5xX1fexX4xX8xX257xX13xX4bxX99xX8xX18axX5xX1fexX3xX8xX4bxX16xX13xX8xX43xX6cxX6dxX8xX4bxXeexX5xX8xXaxX24dxX8xXaxX49xX7xX4exX8xX7xX31xXedxX8xX31xX5xX1fexX7xX8xX7xX13xXb7xXcxX10exX8x1580fxX6xX8xX60xX18fxX99xX8xX3cxX31xX93xX8xX4xXedxXeexX7xX4exX8xXb7xXddxX16xX8xX3xXe1xX16xX99xX8xX3xX31xX93xX8xX4xX54xX3xX31xX99xX8xX4xX9cxX7xX4exX8xX4exX5xX68xX4bxX8xX60xXa6xX3xX8xX3xX68xX3xX8xX31xX232xX7xX4exX8xX18axX5xX24dxX7xX8xX4xX31xXf8xX7xX4exX8xX3bxX31xXb6xX5xX8xX3xX31xX54xX16xX8xX4xX1bxX68xX3xX31xX8xX7xX31xX5xX1fexX4bxX8xX3xX68xX8xX7xX31xX629xX7xX8xX18axX106xX8xX43xX6cxX6dxX8xX1bxX68xX3xX99xX8xX29xX22fxX5xX8xX7xX44xX16xX8xXcdxX31xXf8xX7xX4exX8xX56xX57xX8xXdxX5axX8xX60xXedxX20bxX3xX8xX4xX31xX1bfxX8xX31xX357xX16xX8xX2d3xX16xXb6xX8xXcdxX31xXf8xX7xX8xXdxXedxX1eexX7xX4exX10exX0xX7cxX3bxX2fxX0xXaxX5xX18axX8xX3xXdxX13xX1xX1xXbxXcxXaxX1bxX2xXdxX13xX4xX2xXaxXcxX2fxX0xX1xX4xX1bxX6xX7xX4exX2fxX3cxX5xX7xX8xXdxX5xXddxX7xX8xX2d3xX16xX13xX7xX45fxX0xX7cxX1xX4xX1bxX6xX7xX4exX2fxX0xX16xXdxX8xX3xXdxX13xX1xX1xXbxXcxX4xX5xX4xXdxX2xX4d6xX4xX31xX16xX4bxX29xX4d6xX13xX7xXaxX4d6xX1xX13xX3bxX6xXcxX2fxX0xXdxX5xX2fxX0xX13xX8xX4xX5xX4xXdxX2xXbxXcxX3cxX5xX7xX8xX7xX31xX22axX7xX8xX1bxX68xX3xX8xX2d3xX16xX13xXb7xX8xX4xX1bxX22fxX8xXdxX4cxX5xX8xXdxX49xX4bxX8xX3bxX31xX5xX106xX7xX8xX7xX4exXedxX1eexX5xX8xXaxX552xX7xX4exX8xX60xX5xX1fexX7xX8xX4xX31xX6xX4cxX5xXcxX8xX31xX1bxX2xXfxXbxXcxX7cxX4xX31xX5xX2xX4xX4d6xX29xX5xX4d6xX1xX6xX7cxX4xX5xX7xX4d6xX7xX31xX13xX7xX4d6xX1bxX13xX3xX4d6xX2d3xX16xX13xXb7xX4d6xX4xX1bxX6xX4d6xXdxX13xX5xX4d6xXdxX13xX4bxX4d6xX3bxX31xX5xX2xX7xX4d6xX7xX4exX16xX6xX5xX4d6xXaxX16xX7xX4exX4d6xXaxX5xX2xX7xX4d6xX4xX31xX6xX13xX5xX7cxX2dx1662fxX2dxX479xXb94xX430xX10exX31xX4xX4bxXcxX2fxX0xX5xX4bxX4exX8xX1xX1bxX3xXbxXcxX7cxX4bxX2xXaxX5xX13xX7cxX2dxX485xX410xX7cxX7xX2xX13dxX1xX7cxX2dx16a06xX430xXbbaxX7cxX2dxX410xX47dxXaxX410xX2dxX47dxX485xXb94xX430xX2dxX4xX479xX47dxX479xX481xXdxXbbaxX4d6xX47dxX47dxX430xX29xX410xX47dxX485xX479xX4d6xX31xX1bxXb7xX31xX10exX48exX3bxX4exXcxX8xX13xXdxX4xXbxXcxX43xX44xX3bxX8xX7xX31xX49xX8xX4bxX4cxX7xX4exX8xX1xX51xX8xX29xX54xX8xX56xX57xX8xXdxX5axX8xX7xX44xX16xX8xX60xX61xX8xX4bxX16xX13xX8xX29xX68xX7xX8xX43xX6cxX6dxX8xX1bxX68xX3xX8xX4xX1bxX49xX7xX8xXdxX13xX7xXcxX8xX7cxX2fxX0xX7cxX13xX2fxX0xXaxX5xX18axX2fxX0xX1xX4xX1bxX6xX7xX4exX2fxX0xX13xX8xX4xX5xX4xXdxX2xXbxXcxX3cxX5xX7xX8xX7xX31xX22axX7xX8xX1bxX68xX3xX8xX2d3xX16xX13xXb7xX8xX4xX1bxX22fxX8xXdxX4cxX5xX8xXdxX49xX4bxX8xX3bxX31xX5xX106xX7xX8xX7xX4exXedxX1eexX5xX8xXaxX552xX7xX4exX8xX60xX5xX1fexX7xX8xX4xX31xX6xX4cxX5xXcxX8xX31xX1bxX2xXfxXbxXcxX7cxX4xX31xX5xX2xX4xX4d6xX29xX5xX4d6xX1xX6xX7cxX4xX5xX7xX4d6xX7xX31xX13xX7xX4d6xX1bxX13xX3xX4d6xX2d3xX16xX13xXb7xX4d6xX4xX1bxX6xX4d6xXdxX13xX5xX4d6xXdxX13xX4bxX4d6xX3bxX31xX5xX2xX7xX4d6xX7xX4exX16xX6xX5xX4d6xXaxX16xX7xX4exX4d6xXaxX5xX2xX7xX4d6xX4xX31xX6xX13xX5xX7cxX2dxXb94xX2dxX479xXb94xX430xX10exX31xX4xX4bxXcxX2fxX3cxX5xX7xX8xX7xX31xX22axX7xX8xX1bxX68xX3xX8xX2d3xX16xX13xXb7xX8xX4xX1bxX22fxX8xXdxX4cxX5xX8xXdxX49xX4bxX8xX3bxX31xX5xX106xX7xX8xX7xX4exXedxX1eexX5xX8xXaxX552xX7xX4exX8xX60xX5xX1fexX7xX8xX4xX31xX6xX4cxX5xX0xX7cxX13xX2fxX0xX7cxX1xX4xX1bxX6xX7xX4exX2fxX0xX3bxX8xX3xXdxX13xX1xX1xXbxXcxX31xX2xX13xXaxXcxX2fxX43xX13xX16xX8xX4bxXf4xX4xX8xX4xX31xX1eexX5xX8xX4exX5xX13xX7xX8xX4xX4cxX4bxX8xXdxX22axX7xX4exX99xX8xX4xX1bfxX7xX31xX8xX4xX1bxX4cxX7xX4exX8xX4xX5xX7xX8xX7xX31xX22axX7xX8xX1bxX68xX3xX8xXdxX4cxX5xX8xX4xX5xX44xX3bxX8xX4xX37dxX3xX8xXdxX49xX4bxX8xX3bxX31xX5xX106xX7xX8xX7xX4exXedxX1eexX5xX8xXaxX552xX7xX4exX8xX60xX5xX1fexX7xX8xX4xX31xX6xX4cxX5xX10exX0xX7cxX3bxX2fxX0xX7cxXaxX5xX18axX2fxX0xX7cxXdxX5xX2fxX0xXdxX5xX2fxX0xX13xX8xX4xX5xX4xXdxX2xXbxXcxX257xX4exX22axX4xX8xXcdxX31xX16xXb7xX44xX7xX8xX4bxX232xX5xX8x124c2xXcdxX31xX93xX7xX4ex150a5xX8xX3xX18fxX8xX4xX1bxX5xX1fexX4xX8xX60xXedxX20bxX3xX8xX43xX6cxX6dxX8xX1bxX68xX3xX8xX18axX49xX8xX4xX5xX7xX8xX7xX31xX22axX7xX8xX1bxX68xX3x12db5xXcxX8xX31xX1bxX2xXfxXbxXcxX7cxX4xX31xX5xX2xX4xX4d6xX29xX5xX4d6xX1xX6xX7cxX7xX4exX13xX4xX4d6xXcdxX31xX16xXb7xX2xX7xX4d6xX4bxX13xX5xX4d6xXcdxX31xX16xX7xX4exX4d6xX3xX6xX4d6xX4xX1bxX5xX2xX4xX4d6xXaxX16xX6xX3xX4d6xX1xX5xX4bxX4d6xX1bxX13xX3xX4d6xX18axX13xX4d6xX4xX5xX7xX4d6xX7xX31xX13xX7xX4d6xX1bxX13xX3xX7cxX2dxX479xX481xX47dxX477xX2dxX10exX31xX4xX4bxXcxX2fxX0xX5xX4bxX4exX8xX1xX1bxX3xXbxXcxX7cxX4bxX2xXaxX5xX13xX7cxX2dxX485xX410xX7cxX7xX2xX13dxX1xX7cxX2dxXbbaxX410xX430xX7cxX481xX481xXaxX430xX2dxX479xX47dxXb94xX479xX477xX4xXb94xX410xX479xX485xXdxX410xX10exX48exX3bxX4exXcxX8xX13xXdxX4xXbxXcxX43xX44xX3bxX8xX7xX31xX49xX8xX4bxX4cxX7xX4exX8xX1xX51xX8xX29xX54xX8xX56xX57xX8xXdxX5axX8xX7xX44xX16xX8xX60xX61xX8xX4bxX16xX13xX8xX29xX68xX7xX8xX43xX6cxX6dxX8xX1bxX68xX3xX8xX4xX1bxX49xX7xX8xXdxX13xX7xXcxX8xX7cxX2fxX0xX7cxX13xX2fxX0xXaxX5xX18axX2fxX0xX1xX4xX1bxX6xX7xX4exX2fxX0xX13xX8xX4xX5xX4xXdxX2xXbxXcxX257xX4exX22axX4xX8xXcdxX31xX16xXb7xX44xX7xX8xX4bxX232xX5xX8xXdb8xXcdxX31xX93xX7xX4exXdbexX8xX3xX18fxX8xX4xX1bxX5xX1fexX4xX8xX60xXedxX20bxX3xX8xX43xX6cxX6dxX8xX1bxX68xX3xX8xX18axX49xX8xX4xX5xX7xX8xX7xX31xX22axX7xX8xX1bxX68xX3xXde5xXcxX8xX31xX1bxX2xXfxXbxXcxX7cxX4xX31xX5xX2xX4xX4d6xX29xX5xX4d6xX1xX6xX7cxX7xX4exX13xX4xX4d6xXcdxX31xX16xXb7xX2xX7xX4d6xX4bxX13xX5xX4d6xXcdxX31xX16xX7xX4exX4d6xX3xX6xX4d6xX4xX1bxX5xX2xX4xX4d6xXaxX16xX6xX3xX4d6xX1xX5xX4bxX4d6xX1bxX13xX3xX4d6xX18axX13xX4d6xX4xX5xX7xX4d6xX7xX31xX13xX7xX4d6xX1bxX13xX3xX7cxX2dxX479xX481xX47dxX477xX2dxX10exX31xX4xX4bxXcxX2fxX257xX4exX22axX4xX8xXcdxX31xX16xXb7xX44xX7xX8xX4bxX232xX5xX8xXdb8xXcdxX31xX93xX7xX4exXdbexX8xX3xX18fxX8xX4xX1bxX5xX1fexX4xX8xX60xXedxX20bxX3xX8xX43xX6cxX6dxX8xX1bxX68xX3xX8xX18axX49xX8xX4xX5xX7xX8xX7xX31xX22axX7xX8xX1bxX68xX3xXde5xX0xX7cxX13xX2fxX0xX7cxX1xX4xX1bxX6xX7xX4exX2fxX0xX3bxX8xX3xXdxX13xX1xX1xXbxXcxX31xX2xX13xXaxXcxX2fxXf3xXf4xX8xX3cxX3cxX100xX3cxX3cxX8xX18axX18bxX13xX8xX29xX13xX7xX8xX31xX49xX7xX31xX8xX3cxX31xXf8xX7xX4exX8xX4xXedxX8xX479xX481xX99xX8xX4xX1bxX6xX7xX4exX8xX60xX18fxX8xX60xXedxX13xX8xX1bxX13xX8xX4exX5xXb6xX5xX8xX3bxX31xX68xX3bxX8xX7xX4exX192xX7xX8xX3xX31xX2a9xX7xX8xX4xX5xX7xX8xX7xX31xX22axX7xX8xX1bxX68xX3xX99xX8xX4xX31xX16xX8xX31xX63axX5xX8xX43xX6cxX6dxX8xXcdxX293xX3xX31xX8xX31xX6xX4cxX4xX8xX1xX35bxX7xX8xX18axX49xX8xX4xX31xX31cxX3xX8xX60x11f31xXb7xX8xX3bxX31xX68xX4xX8xX4xX1bxX5xX61xX7xX8xX4xX31xX16xXddxX8xX29xX13xX6xX8xX4xX1bxXb6xX8xX1xX13xX16xX10exX0xX7cxX3bxX2fxX0xX7cxXaxX5xX18axX2fxX0xX7cxXdxX5xX2fxX0xX7cxX16xXdxX2fxX0xXaxX5xX18axX8xX3xXdxX13xX1xX1xXbxXcxX3xXdxX1bxXcxX2fxX0xX7cxXaxX5xX18axX2fxX0xX7cxXaxX5xX18axX2fxX0xX3bxX8xX3xXdxX13xX1xX1xXbxXcxX3bxX43xX6xX16xX1bxX3xX2xXcxX2fxX3cxX31xX2xX6xX8xX80bxX257x1233axX0xX7cxX3bxX2fxX0xX7cxX13xX1bxX4xX5xX3xXdxX2xX2fxX0xX7cxX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX2f