Đã mắt với những vườn cam trên đất Kỳ Thượng
(Baohatinh.vn) - Chất đất phù hợp, chăm sóc tốt nên hiện nay những vườn cam V2, cam bù Hương Sơn đã cho hoa trái sum suê trên đất Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh).
5754x8e97xe2c5x7fa2xdcfbxc4ccx7fc3xa874x9023xe6c8x8ba7x6dd8xa3c9xe30axc98cxbba6xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax7279xa884xd928xXexX0x8c1bxXaxX17xX18xX19xXexX0xbe62xa057xX19x6c7dxXexX0xXax8352xX9xb4eaxXdxX18x67c6xX2fxddcfxd30dxec72xX5x8197xXbxXdxX17xX32xXex7641x61bbxX9xXcxc924xXbxX9x7103xe994xX35xX9x9130xXax7d52xX46xe2e8xX9xX42xaa74x7961xX46xX9xX2cxX18xXcxX9xXbxa9bfxd03exX46xX9xe95fx8637xXbxX9xf3a7x57c0xX9xX5xXaxX4dxda9cxX46xX4axX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xba11xX17xX18xX19xX32xXexX4xXaxX5bxXbxX9xX5axX5bxXbxX9xX33xXaxfbb5xX9xXaxX64xX33xe325xX9xX2cxXaxd273xXcxX9xX2fx96c5xX2cxX9xXbxfd33xXbxX9xX46xX57xX46xX9xXaxX35xda35xX46xX9xX46xX18xX26xX9xX46xXaxX48xX46xX4axX9xX42xX4dxX4exX46xX9xX2cxX18xXcxX9x8817xecdbxX8dxX9xX2cxX18xXcxX9xX23xX88xX9xX77xX4dx8503xX46xX4axX9xadcfxXc5xX46xX9xX5axX3cxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX24xX18xX9xXbxX56xcad8xX35xX9xX2fx7dbdxXcxX9xX2fxXdexX57xX9xXbxX56xX57xX46xX9xX5axX5bxXbxX9xX5exX5fxX9xX5xXaxX4dxX64xX46xX4axX9xd042xXaxXdexX26xXa2xX46xX9xX5exX5fxX9xac38xX46xXaxc547x8f89xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xe761xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xf4cbxXbx7c30xX18xXdxX35xX4axX46xb356xX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX56xac92xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xeb8cxX35xX19xXbxXaxX12dx90caxd7f8xX14bxX33xX125xX135xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX12dxf4c7xX14bxX14bxX33xX125xX32xX9xX2fxX56xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX12dxX1cxX1cxX35xX106xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxX106xX42xX46xX1cxX46xX17xX144xX2fxX1cxX2axf8f3xX14bxX2axX1cxX2axX14bxXb9xX19xX14axX2axd780xX157xX189xX2axX189xXbxX17fx6aa8xf34cxX189xXdxX14bxX106xb0f8xX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX9xXcxX18xXbxX9xX42xX24xX35xX9xX46xXaxXdexX46xX4axX9xX42xXdexX24xX46xX9xX2cxX18xXcxX9xXbxX56xX17xX46xX9xX19xX18xXbxX9x7ebaxX26xX9xXbxXaxXdexX24xX46xX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX116xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX125xXbxX127xX18xXdxX35xX4axX46xX12dxX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX56xX135xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX144xX35xX19xXbxXaxX12dxX14axX14bxX14bxX33xX125xX135xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX12dxX157xX14bxX14bxX33xX125xX32xX9xX2fxX56xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX12dxX1cxX1cxX35xX106xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxX106xX42xX46xX1cxX46xX17xX144xX2fxX1cxX2axX17fxX14bxX2axX1cxX2axX14bxXb9xX19xX14axX2axX189xX157xX189xX2axX189xXbxX157xX189xX190xXb9xXdxX2axX106xX196xX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX9xXcxX18xXbxX9xX42xX24xX35xX9xX46xXaxXdexX46xX4axX9xX42xXdexX24xX46xX9xX2cxX18xXcxX9xXbxX56xX17xX46xX9xX19xX18xXbxX9xX1c3xX26xX9xXbxXaxXdexX24xX46xX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX125xXbxX127xX18xXdxX35xX4axX46xX12dxX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX56xX135xX32xXex72dcxXaxX48xX46xX4axX9xX4axX99xX2cxX9xX2cxX18xXcxX9xXb8xXb9xX9xX2fxXdexXcxX9xX2fxXdexX57xX9xXbxX56xXdaxX35xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX116xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxXdaxXbxX9xXaxXdexX26xX9xXdxX64xX35xX9xXbxXaxf1d5xX9xX5axX5bxXbxX9xX42xX4dxX4exX46xX9xX5axb563xX35xX9xX56xf70cxX46xX4axX9xXdxX43xX46xX8dxX9xX46xXaxX48xX46xX4axX9xX46xX91xXcxX9xb26dxXdexX18xX9xX46xX4axX24x8ff4xX35xX9xX42xX35xXa2xX2cxX9xXbxb520xX33xX9xXbxX56xXdexX46xX4axX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxc76axX26xX9xX2cxXaxf08dxX9xX2cx9eccxX46xX4axX9xX46xX4axXaxX35xXa2xX33xX8dxX9xX2fxX3fxX46xX9xX46xX4axXdexX26xX57xX46xX9xXdxX35xXa2xXdexX8dxX9xX5exX5fxX9xX5xXaxX4dxX64xX46xX4axX9xX2cxdb6cxX46xX9xX5ax8e4bxXdexX9xXbxX4dxX9xX33xXaxXdaxXbxX9xXbxX56xX35x7578xX46xX9xX2cxXdaxX2cxX9xXdxX24xe063xX35xX9xX2cxX350xX26xX9xX91xX46xX9xX332xXdexb676xX9xX2cxX95xX9xXcxdd11xX35xX106xX9xX116xX57xX46xX9xX2cxX39bxX46xXaxX9xX332xXdexc19exXbxX8dxX9xX2cxX18xXcxX9xX23xX3a7xX46xX9xX5axf586xX18xX8dxX9xX23xX339xX9xX2cxX24xX46xX9xX46xXaxX350xX46xX9xX19xX350xX46xX9xX42xX88xX46xX4axX9xX5xXaxX4dxX64xX46xX4axX9xX5axX3cxX9xXbxX56xX31bxX46xX4axX9xXbxXaxX339xX46xXaxX9xX2cxX358xX46xX4axX9xXcxX31fxXbxX9xX2fxX99xX9xXdxX24xX39bxX35xX9xX2cxX18xXcxX9xX2cxX95xX9xX46xX91xX46xX4axX9xX2fxXdexX5bxXbxX8dxX9xX2cxXaxX5bxXbxX9xXdxX4dxX64xX46xX4axX9xX2cxX18xX24xX9xX46xXaxX4dxX12dxX9xX4xX18xX24xX9xX7xXaxX24xX46xX4axX8dxX9xXb8xXb9xX8dxX9xX2cxX18xXcxX9xX23xX88xX9xX77xX4dxXc5xX46xX4axX9xXc9xXc5xX46xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX116xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX125xXbxX127xX18xXdxX35xX4axX46xX12dxX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX56xX135xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX144xX35xX19xXbxXaxX12dxX14axX14bxX14bxX33xX125xX135xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX12dxX157xX14bxX14bxX33xX125xX32xX9xX2fxX56xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX12dxX1cxX1cxX35xX106xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxX106xX42xX46xX1cxX46xX17xX144xX2fxX1cxX2axX17fxX14bxX2axX1cxX2axX14bxXb9xX19xX14axX2axX189xX157xX189xX2axX189xXbxX17fxX191xXb9xX2axXdxXb9xX106xX196xX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX9xXcxX18xXbxX9xX42xX24xX35xX9xX46xXaxXdexX46xX4axX9xX42xXdexX24xX46xX9xX2cxX18xXcxX9xXbxX56xX17xX46xX9xX19xX18xXbxX9xX1c3xX26xX9xXbxXaxXdexX24xX46xX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX125xXbxX127xX18xXdxX35xX4axX46xX12dxX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX56xX135xX32xXexX116xX339xX9xX2cxX24xX46xX9xX5axX18xX46xX4axX9xXbxfc77xX2cxXaxX9xX2cx8a86xX2cxX9xXbxXaxXdexX9xXaxX24xX39bxX2cxXaxX9xX5axX392xX9xX23xXdaxX46xX9xX56xX18xX9xXbxXaxX3c9xX9xXbxX56xX4dxX4exX46xX4axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX116xX24xX19xX26xX32xXexX77xX35xXa2xX46xX9xX46xX18xX26xX8dxX9xXbxX56xX57xX46xX9xX5axX3c9xX18xX9xX23xX339xX46xX9xX125xX3cxX9xX2cxX95xX9xXbxX56xX57xX46xX9xX2axX189xX14bxX9xXaxX31fxX9xXbxX56xX31bxX46xX4axX9xXbxX56xX31bxX46xX4axX9xX2cxX350xX26xX9xX91xX46xX9xX332xXdexX3a7xX9xX2cxX95xX9xXcxX3adxX35xX8dxX9xXaxX31fxX9xX46xXaxX35x5bebxXdexX9xX46xXaxX5bxXbxX9xX1c3xXaxX24xX3a7xX46xX4axX9xX4axX384xX46xX9xX189xX14bxX14bxX9xX4axX99xX2cxX8dxX9xXbxX56xX24xX46xX4axX9xX5axX95xX9xX2cxX18xXcxX9xXb8xXb9xX8dxX9xX2cxX18xXcxX9xX23xX88xX9xX42xX339xX9xX2cxX18xXcxX9xX4xX18xX24xX9xX7xXaxX24xX46xX4axX9xX2cxXaxX35xX30fxXcxX9xX19xX35xXa2xX46xX9xXbxX559xX2cxXaxX9xXdxX43xX46xX9xX46xXaxX5bxXbxX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX116xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX125xXbxX127xX18xXdxX35xX4axX46xX12dxX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX56xX135xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX144xX35xX19xXbxXaxX12dxX14axX14bxX14bxX33xX125xX135xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX12dxX157xX14bxX14bxX33xX125xX32xX9xX2fxX56xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX12dxX1cxX1cxX35xX106xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxX106xX42xX46xX1cxX46xX17xX144xX2fxX1cxX2axX17fxX14bxX2axX1cxX2axX14bxXb9xX19xX14axX2axX189xX157xX189xX2axX189xXbxX191xX2axX2axX14axXdxX191xX106xX196xX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX9xXcxX18xXbxX9xX42xX24xX35xX9xX46xXaxXdexX46xX4axX9xX42xXdexX24xX46xX9xX2cxX18xXcxX9xXbxX56xX17xX46xX9xX19xX18xXbxX9xX1c3xX26xX9xXbxXaxXdexX24xX46xX4axX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxXdexXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX116xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX125xXbxX127xX18xXdxX35xX4axX46xX12dxX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX56xX135xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX144xX35xX19xXbxXaxX12dxX14axX14bxX14bxX33xX125xX135xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX12dxX157xX14bxX14bxX33xX125xX32xX9xX2fxX56xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX12dxX1cxX1cxX35xX106xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxX106xX42xX46xX1cxX46xX17xX144xX2fxX1cxX2axX17fxX14bxX2axX1cxX2axX14bxXb9xX19xX14axX2axX189xX157xX189xX2axX189xXbxX191xX157xX14bx8af8xXdxX157xX106xX196xX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX9xXcxX18xXbxX9xX42xX24xX35xX9xX46xXaxXdexX46xX4axX9xX42xXdexX24xX46xX9xX2cxX18xXcxX9xXbxX56xX17xX46xX9xX19xX18xXbxX9xX1c3xX26xX9xXbxXaxXdexX24xX46xX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX125xXbxX127xX18xXdxX35xX4axX46xX12dxX9xX196xXdexX2fxXbxX35xc238xX26xX135xX32xXexX5xXaxX4exX35xX9xX5axX35xX392xXcxX9xX46xX339xX26xX8dxX9xX2cxXdaxX2cxX9xXdxX24xX39bxX35xX9xX2cxX18xXcxX9xX1c3xXaxXdaxX2cxX9xX5axX3cxX9xXbxXaxXdexX9xXaxX24xX39bxX2cxXaxX9xXbxXaxXdexX9xXaxX24xX39bxX2cxXaxX9xX4axX384xX46xX9xXaxX30fxXbxX8dxX9xX2cxX380xX46xX9xXdxX39bxX35xX9xXdxX339xX9xX46xXaxX48xX46xX4axX9xX42xX4dxX4exX46xX9xX2cxX18xXcxX9xXb8xXb9xX9xX5axX18xX46xX4axX9xXbxX35xX30fxX33xX9xXbxa598xX2cxX9xX5axX4dxX64xX2cxX9xXbxXaxXdexX9xXaxX24xX39bxX2cxXaxX8dxX9xX23xXdaxX46xX9xX19xX384xX46xX9xX2cxXaxX24xX9xX5axX30fxX46xX9xX5xX30fxXbxX9xX2cdxX4axXdexX26xX57xX46xX9xX5axXdaxX46xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX116xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX358xX46xX4axX9x6875xX57xX9xXb8xX91xX46xX9xX5xXaxb914xX9xX127xX9xX7xXaxX95xX9xX4xXaxabbexX9xXbxX3c9xX2cxXaxX9x5a34xX116xX2cdxX2xX9xX125xX3cxX9xX5exX5fxX9xX5xXaxX4dxX64xX46xX4axX12dxX9xX32x6c29xX3cxX9xX5axX3cxX9xXbx935cxX9xX2cxXaxbd5axX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX339xX9xX2cxX24xX46xX9xX5axX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX332xXdexX18xX46xX9xXbxXaxX55exX2cxX9xXbxX30fxX9xXbxX39bxX35xX9xX2cxXdaxX2cxX9xX42xX88xX46xX4axX9xXbxX56xX31bxX46xX4axX9xXbxXaxX339xX46xXaxX9xX2cxX358xX46xX4axX8dxX9xX2fxX18xXdexX9xX5axX95xX9xXbxX35xX30fxX46xX9xXaxX339xX46xXaxX9xXbxX342xX33xX9xXaxXdexX5bxX46xX9xX1c3xdc3axX9xXbxXaxXdexX342xXbxX8dxX9xXaxbdd9xX9xXbxX56xX64xX9xX4axX35xX99xX46xX4axX8dxX9xX33xXaxX4dxXc5xX46xX4axX9xX33xXaxXdaxX33xX9xX2cxXaxX91xXcxX9xX2fxX95xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX46xX4axX4dxX4exX35xX9xX19xX350xX46xX106xX9xXc9xX18xXdexX9xX46xXaxX35xX5e2xXdexX9xX46xX91xXcxX8dxX9xX2cxXdaxX2cxX9xXdxX24xX39bxX35xX9xX2cxX18xXcxX9xX46xX339xX26xX9xX5axX3cxX9xXbxXaxX55exX2cxX9xX2fxX55exX9xX32xX23xdf3bxX46xX9xX19xXdexX26xX57xX46xX32xX9xX42xX43xX35xX9xX5exX5fxX9xX5xXaxX4dxX64xX46xX4axX8dxX9xXcxX18xX46xX4axX9xXdxX39bxX35xX9xXbxXaxXdexX9xX46xXaxX342xX33xX9xX2cxX18xX24xX8dxX9xXaxX31fxX9xX46xXaxX35xX5e2xXdexX9xXbxXaxXdexX9xX46xXaxX342xX33xX9xXaxX339xX46xX4axX9xXbxX56xX91xXcxX9xXbxX56xX35xXa2xXdexX9xX5axX31bxX46xX4axX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX116xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX125xXbxX127xX18xXdxX35xX4axX46xX12dxX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX56xX135xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX144xX35xX19xXbxXaxX12dxX14axX14bxX14bxX33xX125xX135xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX12dxX157xX14bxX14bxX33xX125xX32xX9xX2fxX56xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX12dxX1cxX1cxX35xX106xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxX106xX42xX46xX1cxX46xX17xX144xX2fxX1cxX2axX17fxX14bxX2axX1cxX2axX14bxXb9xX19xX14axX2axX189xX157xX189xX2axX189xXbxXb9xX14bxX2axX157xXdxX189xX106xX196xX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX9xXcxX18xXbxX9xX42xX24xX35xX9xX46xXaxXdexX46xX4axX9xX42xXdexX24xX46xX9xX2cxX18xXcxX9xXbxX56xX17xX46xX9xX19xX18xXbxX9xX1c3xX26xX9xXbxXaxXdexX24xX46xX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX125xXbxX127xX18xXdxX35xX4axX46xX12dxX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX56xX135xX32xXexX2cdxXaxX35xX5e2xXdexX9xX4axX99xX2cxX9xX2cxX18xXcxX9xX2fxX18xX35xX9xX332xXdexX3a7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX116xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX125xXbxX127xX18xXdxX35xX4axX46xX12dxX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX56xX135xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX144xX35xX19xXbxXaxX12dxX14axX14bxX14bxX33xX125xX135xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX12dxX157xX14bxX14bxX33xX125xX32xX9xX2fxX56xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX12dxX1cxX1cxX35xX106xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxX106xX42xX46xX1cxX46xX17xX144xX2fxX1cxX2axX17fxX14bxX2axX1cxX2axX14bxXb9xX19xX14axX2axX189xX157xX189xX2axX189xXbxX2axX189xX14axX14bxXdxX14axX106xX196xX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX9xXcxX18xXbxX9xX42xX24xX35xX9xX46xXaxXdexX46xX4axX9xX42xXdexX24xX46xX9xX2cxX18xXcxX9xXbxX56xX17xX46xX9xX19xX18xXbxX9xX1c3xX26xX9xXbxXaxXdexX24xX46xX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX125xXbxX127xX18xXdxX35xX4axX46xX12dxX9xX196xXdexX2fxXbxX35xX811xX26xX135xX32xXexe102xX31fxXbxX9xX2fxX99xX9xX2cxXaxX8e2xX9xX42xX4dxX4exX46xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX30fxXbxX8dxX9xX23x9351xX46xXaxX9xX332xXdexX350xX46xX9xXcxX96fxX35xX9xX4axX99xX2cxX9xX2cxX18xXcxX9xXb8xXb9xX9xX2cxXaxX24xX9xX2fxX3a7xX46xX9xXdxX4dxX64xX46xX4axX9xX1c3xXaxX24xX3a7xX46xX4axX9xX189xX9xX127xX14axX9xX26xX30fxX46xX8dxX9xX2cxXdaxX9xX23xX35xXa2xXbxX9xX2cxX95xX9xX46xXaxX48xX46xX4axX9xXbxXaxXdexX9xXaxX24xX39bxX2cxXaxX9xX5axX30fxX46xX9xXb9xX9xXbxX39bxX9xX332xXdexX3a7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX116xX24xX19xX26xX32xXexX5x7a8axX9xXaxX35xXa2xXdexX9xX332xXdexX3a7xX9xX2cxX8e2xX18xX9xX2cxXdaxX2cxX9xXcxX358xX9xXaxXc4fxX46xXaxX9xXbxX56xX31bxX46xX4axX9xX2cxX350xX26xX9xX2cxX95xX9xXcxX3adxX35xX8dxX9xX125xX3cxX9xX5exX5fxX9xX5xXaxX4dxX64xX46xX4axX9xX5axX18xX46xX4axX9xXbxX35xX30fxX33xX9xXbxX87fxX2cxX9xX1c3xXaxXdexX26xX30fxX46xX9xX1c3xXaxX559xX2cxXaxX9xX23xX339xX9xX2cxX24xX46xX9xX46xXaxX350xX46xX9xX19xX350xX46xX9xX2cxX3a7xX35xX9xXbxX39bxX24xX9xX42xX4dxX4exX46xX9xXbxX39bxX33xX8dxX9xX4axX35xX3a7xXcxX9xXbxXaxX35xX392xXdexX9xX19xX35xXa2xX46xX9xXbxX559xX2cxXaxX9xXbxX56xX31bxX46xX4axX9xX1c3xX17xX24xX9xXbxX56xX339xXcxX9xX5axX392xX9xX2cxXaxXdexX26xX392xX46xX9xX2fxX18xX46xX4axX9xXbxX56xX31bxX46xX4axX9xX2cxX350xX26xX9xX91xX46xX9xX332xXdexX3a7xX9xX2cxX95xX9xXcxX3adxX35xX8dxX9xX46xX350xX46xX4axX9xX2cxX18xX24xX9xXbxXaxXdexX9xX46xXaxX342xX33xX8dxX9xX2cxX3a7xX35xX9xXbxXaxX35xXa2xX46xX9xX5axX4exX35xX9xX2fxX99xX46xX4axX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX102xXdexXbxXaxX24xX56xX32xXexX7xXaxX3adxX2cxX9x6755xXdexX18xX46xX4axX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Phúc Quang