Yêu nhau củ ấu cũng tròn
1. Từ bao đời, dân gian đã lưu truyền câu ca: “Yêu nhau củ ấu hóa tròn/ Ghét nhau thì quả bồ hòn thành vuông”, để nói về sự thiên vị của tình cảm trong cuộc sống. Lịch sử các vương triều đã để lại những bài học sâu sắc do sự thiên vị của tình cảm. Sự công minh thật khó lắm thay!
beeax13fe7x10851xee2ex12585x12727xedc1x104f4x108cbxX7x12cf4xca03x142dbxc922xf44axebeaxX5xc1dexXax10a64xc0e2x10244x109d4xX3x12713xX1xX6xX15xX3xX4x10ac8xX3xc6adxX15xX3xX4x12143xX17xd1a4xX3xXexd04cxcd0axX17xX0xc726xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexc6f2xX5xX10xX9xXaxXexX10xfd7dxXexdf71xX6xX5xXdxX25xX17xf50dxX3x11ef6xX15xX7xXexXdxdbeexX35xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx140d7xX10xX6x12df6xXaxX12xX2x1266axX3xXcx12f8axX3x115ddxX6xde6axX3x142b4x14636xXdxbf16xX3xX5axf867xX17xX3xX25xXdxX6xX17xX3xX67xd341xX3xX5xfa84xX15xX3xXexX28xX15xX35x103b5xX17xX3xX4xX6dxX15xX3xX4xX6xX44xX3x14a5axX13xX14xX15xX3xX17xX1xX6xX15xX3xX4xX1dxX3xX1fxX15xX3xX1x12476xX6xX3xXexX28xX29xX17xX2cxX3xd2bcxX1xdfd5xXexX3xX17xX1xX6xX15xX3xXexX1x12b5cxX3x10e76xX15x147c1xX3xX63x1319axX3xX1xX29xX17xX3xXexX1xfff4xX17xX1xX3xd579xX15x1189cxX17xX25xe942xX6axX3xX67xee30xX3xX17xX9cxXdxX3xXc4xX80xX3xX7xc947xX3xXexX1xXdxX14xX17xX3xXc4x13607xX3xX4xX1dxX6xX3xXexXb1xX17xX1xX3xX4xXb5xfaf2xX3xXexX28xX65xX17xX25xX3xX4xX15xd6c7xX4xX3xX7xc450xX17xX25xX5exX3x138a7xXe0xX4xX1xX3xX7xe4f4xX3xX4x143b6xX4xX3xXc4xX79x1275exX17xX25xX3xXexX28xXdxX80xX15xX3xX67xX76xX3xX67xXcdxX3xX5xfb05xXdxX3xX17xX1xd6a6xX17xX25xX3xX63xXc0xXdxX3xX1xc103xX4xX3xX7xX6dxX15xX3xX7xfcb5xX4xX3xX5axX65xX3xX7xXd7xX3xXexX1xXdxX14xX17xX3xXc4xXe0xX3xX4xX1dxX6xX3xXexXb1xX17xX1xX3xX4xXb5xXedxX5exX3x13345xXd7xX3xX4xXc6xX17xX25xX3xXedxXdxX17xX1xX3xXexX1xec24xXexX3xf07cxX1xX9cxX3xX5xX135xXedxX3xXexX1xX6xX35x113b5xX0xX2cxXbxX12xX0xXexX6xX63xX5xX10xX3xc9a9xXdxX5axXexX1xX9xXaxc9ebxd468xX187xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX17xX25xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5axX5axXdxX17xX25xX9xXaxX2xXaxX3xX63xX65xX28xX5axX10xX28xX9xXaxX187xXaxX3xX6xX5xXdxX25xX17xX9xXaxX5xX10xX4bxXexXaxX12xX0xXexX63xX65xX5axX35xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5axX12xX0xXdxXedxX25xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX2cxX2cxXdxX5exX63xX6xX65xX1xX6xXexXdxX17xX1xX5exXc4xX17xX2cxX17xX10xX17fxX7xX2cxX2x14118xX187xe5f8xX2cxX2xX187xd622xX5axX1f3xX187xX1f5xe6a1x12b7bxX187xX187xXexX1f3x14535xd1e5xX1f5xX204xX5xX187xX5exX46xXbxX25xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXexX5axX12xX0xX2cxXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx133baxX6xXbxXexXdxX65xX17xXaxX12xXcxXc0xX65xX3xXcxX1xX109xX65xX3xX5xX15xX164xX17xX3xX6xX17xX1xX3xX1x13d18xX17xX25xX5exX3x12063xX17xX1xX44xX3xXdxX17xXexX10xX28xX17xX10xXexX0xX2cxXexX5axX12xX0xX2cxXexX28xX12xX0xX2cxXexX63xX65xX5axX35xX12xX0xX2cxXexX6xX63xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX3exX6xX5xXdxX25xX17xX44xX3xX46xX15xX7xXexXdxX4bxX35xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13af0xX65xX5axX35xXaxX12xX22cxX6dxX15xX3xX4xX1xX15xX35xeb70xX17xX3xXc4xX80xX3xX17xX1xX6dxX17xX3xXc4xX164xXexX3xXcxXc0xX65xX3xXcxX1xX109xX65xX3xXexX28xX65xX17xX25xX3xX5xXe0xX4xX1xX3xX7xX106xX3xXcxX28xX15xX17xX25xX3xd706xX15xXfbxX4xX3xX5xXc0xX3xXedxXf7xXexX3xX67xXdxXcdxX17xX3xX1xXb1xX17xX1xX3xXc4xX80xX3xX7xXd7xX3xXexX1xXdxX14xX17xX3xXc4xXe0xX3xX4xX1dxX6xX3xX17xX1xX6dxX17xX3xX5axX6dxX17xX3xX167xX1xXdxX3xX67xX109xX17xX1xX3xX25xXdxX109xX3xX17xX1xX6dxX17xX3xXc4xX164xXexX3xX17xXc0xX35xX5exX3xXcxX28xX65xX17xX25xX3xX5xXe0xX4xX1xX3xX7xX106xX3xXcxX28xX15xX17xX25xX3xX57xX65xX6xX6axX3xXcxXc0xX65xX3xXcxX1xX109xX65xX3xX5xXc0xX3xXedxXf7xXexX3xX6xX17xX1xX3xX1xX248xX17xX25xX6axX3xXedxXf7xXexX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xX4xX9cxX3xXexX79xX3xX5axX15xX35xX3xX67x113a0xXdxX3xXedxd02dxXdxX3xXc4xXc0xX3xX17xX1xXdxX80xX15xX3xX4xX1xf184xX17xX1xX3xX7xX109xX4xX1xX3xX6xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX6axX3xX4xXb5xXdxX3xX4xX109xX4xX1xX3xX1x12a4axXbxX3xXb3xX15xX35xX3xX5xX15xX164xXexX3xXedxX6xX17xX25xX3xX5xX11fxXdxX3xX17xX1xX124xX17xX25xX3xX1xXdxX2a9xX15xX3xXb3xX15xXb5xX3xXexXfbxXexX6axX3xXb3xX15xX35xX3xXex10468xX3xX67xX79xX398xX4xX3xX17xX1xXdxX80xX15xX3xX17xX1xX6dxX17xX3xXexXc0xXdxX5exX5exX5exX3x14555xX1xX79xX17xX25xX3xX5xX29xX17xX25xX3xX5axX6dxX17xX6axX3xXexX1xX10xX65xX3xXexX28xX15xX35xX80xX17xX3xXexX1xXfbxX17xX25xX3xXexX1xXb1xX3xXedxX6xX17xX25xX3xXexX79xX3xXexX79x122ffxX17xX25xX3xXexX28xX15xX17xX25xX3xXb3xX15xX6dxX17xX6axX3xXedxXc0xX3xX5x1443exX4xX3xX1fxX35xX3xXexX1xXb1xX3xXc4x13a68xX17xX3xXbxX1xX248xX3xX17xX1xXc0xX3xX57xX109xX17xX5exX3x1322cxXb1xX3xXexX1x116f2xX6axX3xX5xX29xX17xX25xX3xX5axX6dxX17xX3xX67xX80xX15xX3xX1xX79xX36exX17xX25xX3xXc4xX80xX3xX100xX79xX15xX3xX29bxXe0xX6axX3xX4xX6xX3xX17xX25xX398xXdxX3xX100xX79xX15xX3xX29bxXe0xX3xX17xX1xX79xX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xX17xXfbxXdxX3xX17xX25xX1xXdxX2a9xXbxX3xX17xX1xXc0xX3xX57xX109xX17xX5exX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX3exX6xX5xXdxX25xX17xX44xX3xX46xX15xX7xXexXdxX4bxX35xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX65xX5axX35xXaxX12xXcxX28xX65xX17xX25xX3xX63xXf7xX3xXexXdxXcdxX15xX3xXexX1xX15xX35xX443xXexX3xX8bxXcxX6xXedxX3xXb3xX15xXfbxX4xX3xX5axXdx1280exX17xX3xX17xX25xX1xc70fxX6xXc9xX6axX3xXedxX12dxXdxX3xXexXb1xX17xX1xX3xX4xXb5xXedxX3xXexXfbxXexX3xX67xd289xXbxX3xX67xX80xX15xX3xX5axXc0xX17xX1xX3xX4xX1xX65xX3xX100xX79xX15xX3xX29bxXe0xX6axX3xX4xX29xX17xX3xXcxXc0xX65xX3xXcxX1xX109xX65xX3xXexX1xXb1xX3xX63xXe0xX3xX4xX65xXdxX3xX5xXc0xX3xX17xX25xX3c6xX35xX3xXex10e9dxX4xX3xXc4xXb1xX3xX167xX1xXc6xX17xX25xX3xXbxX1xXb5xXdxX3xX5xXc0xX3xX5axX29xX17xX25xX3xX5ax11e3bxXdxX3xX17xX1xXc0xX3xX57xX109xX17xX5exX3xXcxXc0xX65xX3xXcxX1xX109xX65xX3xX63xXe0xX3xX63xXdxX443xX17xX3xXexX1xXc0xX17xX1xX3xXedxXf7xXexX3xX167x107f0xX3xX25xXdxX6xX17xX3xX1xX248xX17xX25xX3xXc4xX36exXdxX3xX17xX1xX124xX17xX25xX3xXedxX79xX15xX3xXedxXc6xX3xX3cxXb5xX65xX3xXb3xX15xX35xX2a9xXexX6axX3xX63x12d95xX17xX25xX3xXedxXf7xXexX3xXexX1xX109xXdxX3xX67xXf7xX3xXexX1xX248xX3xX67xXe0xX4xX1xX6axX3xXbxX1xX14xX3xXbxX1xX109xX17xX5exX3x10535xXf7xXexX3xX7xXfbxX3xX17xX1xX6dxX17xX3xXc4xX164xXexX3xX5xXe0xX4xX1xX3xX7xX106xX3xX4xX1dxX6xX3xX17xX79xX36exX4xX3xX17xX1xXc0xX3xX5axX65xX3xX1xX65xXc0xX17xX3xX4xXb5xX17xX1xX3xX5xXe0xX4xX1xX3xX7xX106xX3xXc4xXc0xX3xX3cxX76xX3xX1xXf7xXdxX6axX3xX17xX1xX6dxX17xX3xX5axX6dxX17xX3xX4xX23xX17xX25xX3xXexX1xXcdxX3xX1xXdxX2a9xX17xX3xXexXb1xX17xX1xX3xX4xXb5xXedxX3xX67xX109xX17xX1xX3xX25xXdxX109xX3xX28xX1fxXexX3xXexX1xXdxX14xX17xX3xXc4xXe0xX5exX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX3exX6xX5xXdxX25xX17xX44xX3xX46xX15xX7xXexXdxX4bxX35xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX65xX5axX35xXaxX12xX22cxX9cxX3xX5x133c9xX3xXc4xXb1xX3xXexXb1xX17xX1xX3xX4xXb5xXedxX3xXexX1xX79xX68xX17xX25xX3xXexX1xXdxX14xX17xX3xXc4xXe0xX3xX17xX14xX17xX3xXexX28xX65xX17xX25xX3xX4xXc6xX17xX25xX3xXc4xXdxX2a9xX4xX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xXc4x1175cxX17xX3xX4xX1xX79xX10exX17xX25xX3xX17xX25xX1xX2a9xX3xXexX1xX15xX164xXexX3xX17xX1xXdxX80xX15xX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xX4xX9cxX3xXedxX538xX4xX3xX4xXb5xXedxX3xXc4xX36exXdxX3xX17xX1xX124xX17xX25xX3xXbxX1xX65xX17xX25xX3xX4xX109xX4xX1xX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xXexXb1xX17xX1xX3xX4xXb5xXedxX5exX3xXcxX1xXd7xX4xX3xX28xX6xX3xX167xX1xXc6xX17xX25xX3xXbxX1xXb5xXdxX3xXc4xX164xX35xX5exX3x10573xX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xX5axXd7xX6xX3xXc4xXc0xX65xX3xXexXb1xX17xX1xX3xX4xXb5xXedxX3xXc4xX42exX17xX3xX4xX9cxX3xXexX1xXcdxX3xX167xX1xX65xX6xX3xX1xX12dxX4xX3xXc4xXc0xX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xX1xXc0xX17xX3xX5xX6dxXedxX3xXc4xX42exX17xX3xX4xX9cxX3xXexX1xXcdxX3xXexX1xXdxX14xX17xX3xXc4xXe0xX5exX3xX57xX65xXc0xXdxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX5xXc0xX3xXedxXf7xXexX3xX17xX1xXc0xX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xXexXb1xX17xX1xX3xX4xXb5xXedxX6axX3xXc6xX17xX25xX3xX35xX14xX15xX3xXexX1xX79xX10exX17xX25xX3xX4xX109xX4xX3xX17xX1xXc0xX3xXcxX1xX10exX3xX5c7xX36exXdxX3xX1xX443xXexX3xX5xX29xX17xX25xX5exX3xX3dfxX1xX79xX17xX25xX3xX57xX65xXc0xXdxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXc4xX42exX17xX3xX25xX12dxXdxX3xX67xX79xX398xX4xX3xX1xXb8xX17xX3xX4xXfbxXexX3xX4xX1dxX6xX3xXexX61xX17xX25xX3xX17xX1xXc0xX3xXexX1xX10exX6axX3xXexX1xX164xXedxX3xX4xX1xX37cxX3xXc4xX36exXdxX3xXedxXf7xXexX3xX7xXfbxX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xXc6xX17xX25xX3xX4xX29xX17xX3xX63xX135xXexX3xXedxX11fxX4xX1xX3xX67xX423xX17xX25xX3xXexX79xX10exX17xX25xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX1dxX6xX3xX1xX12dxX5exX3xX43exX164xX35xX3xX5xXc0xX3xXbxX1xX65xX17xX25xX3xX4xX109xX4xX1xX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xX167xX1xXc6xX17xX25xX3xXb5xX17xX1xX3xX1xX79xX40fxX17xX25xX3xX67xX443xX17xX3xX25xXdxX109xX3xXexX28xXe0xX3xX167xX1xX109xX4xX1xX3xXb3xX15xX6xX17xX3xX167xX1xXdxX3xX67xX109xX17xX1xX3xX25xXdxX109xX3xXexX109xX4xX3xXbxX1xcb2exXedxX5exX3xX22cxX29xX17xX3xX4xX9cxX3xXedxXf7xXexX3xX7xXfbxX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xX1xXc0xX17xX3xX5xX6dxXedxX3xX5axX248xX17xX25xX3xX67xX1dxX3xXbxX1xX79xX10exX17xX25xX3xXbxX1xX109xXbxX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xX167xX1xX65xX6xX3xX1xX12dxX4xX3xXedxXc0xX3xXexX1xXd7xX4xX3xXexX443xX3xXc4xXdxX2a9xX4xX3xX67xX109xX17xX1xX3xX25xXdxX109xX3xX5xX11fxXdxX3xX28xX1fxXexX3xXexX1xXdxX14xX17xX3xXc4xXe0xX5exX3xXcxX1xXb1xX3xX28xX6xX6axX3xX5axX248xX17xX25xX3xX8bxXc4xX23xX3xX167xX1xX37cxXc9xX3xX25xXb1xX3xXexX28xX65xX17xX25xX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xX167xX1xXc6xX17xX25xX3xXbxX1xXb5xXdxX3xX5xXc0xX3xXc4xX1fxX17xX3xX67xX80xX3xXb3xX15xX6xX17xX3xXexX28xX12dxX17xX25xX3xX17xX1xX1fxXexX5exX3xX43exX1fxX17xX3xX67xX80xX3xX5xXc0xX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xX7xX106xX3xX5axX3c6xX17xX25xX3xXc4xX23xX3xX167xX1xX37cxX3xX67xX9cxX3xXedxXc0xX3xXexX1xXc6xXdxX5exX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX3exX6xX5xXdxX25xX17xX44xX3xX46xX15xX7xXexXdxX4bxX35xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX65xX5axX35xXaxX12xX3dfxX1xX124xX17xX25xX3xXbxX1xX79xX10exX17xX25xX3xXbxX1xX109xXbxX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xX167xX1xX65xX6xX3xX1xX12dxX4xX3xXc4xXc0xX3xX1xXdxX2a9xX17xX3xX67xX11fxXdxX3xXedxXc0xX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xX7xX106xX3xX5axX3c6xX17xX25xX3xX17xX9cxX3xX167xX1xXc6xX17xX25xX3xXc4xXc6xX3xXexX79xX3xX1xX65xX538xX4xX3xX167xX1xXc6xX17xX25xX3xXexX1xXc0xX17xX1xX3xXexX1xX11fxX65xX3xXexX1xXb1xX3xX5xXc0xXedxX3xX25xXb1xX3xX4xX9cxX3xX167xX443xXexX3xXb3xX15xXb5xX3xX67xX79xX398xX4xX5exX3xX5c7xXc0xX3xX17xX9cxXdxX3xX4xX1xX65xX3xX4xX248xX17xX25xX6axX3xX167xX1xXdxX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xXc4xXdxX443xXexX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xX4xX29xX17xX3xXbxX1xXb5xXdxX3xX5axXd7xX6xX3xXc4xXc0xX65xX3xXbxX1xX79xX10exX17xX25xX3xXbxX1xX109xXbxX3xX17xXc0xX35xX3xX17xX12dxX3xXex11ca4xX4xX3xX5xXc0xX3xX1xX12dxX3xXc4xX42exX17xX3xX4xX1xX79xX6xX3xXexX1xX15xXf7xX4xX3xX63xXc0xXdxX6axX3xXc4xX42exX17xX3xX4xX1xX79xX6xX3xXexX1xXc0xX17xX1xX3xXexX1xX11fxX65xX6axX3xXc4xX42exX17xX3xX5xXc0xX3xXexX1xX68xXdxX3xX167x11295xX3xX40fxX3xX8bxXexX1xX6xX65xX3xXexX28xX79xX68xX17xX25xXc9xX3xXexX164xXbxX3xX5xX15xX35xX2a9xX17xX3xXexX1xXb1xX3xX167xX1xX9cxX3xXexX1xXc0xX17xX1xX3xX4xXc6xX17xX25xX3xX5xX135xXedxX5exX3xX3dfxX1xX1fxXexX3xX5xXc0xX3xX4xX109xX4xX3xXbxX1xX79xX10exX17xX25xX3xXbxX1xX109xXbxX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xX5xX11fxXdxX3xX67xX79xX398xX4xX3xX7xXb5xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX28xX6xX3xX67xXcdxX3xX5axX248xX17xX25xX3xX4xX1xX65xX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xXbxX1xX79xX10exX17xX25xX3xXcxX6dxX35xX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xX4xX109xX4xX3xXexX109xX4xX3xXbxX1xX897xXedxX3xX4xX1dxX6xX3xX1xX12dxX6axX3xXexX1xXb1xX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xX43exXdxX2a9xXexX3xX3dfxX6xXedxX6axX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xXbxX1xX79xX10exX17xX25xX3xfd56xXc6xX17xX25xX3xX7xX106xX3xX5axX3c6xX17xX25xX3xX67xXcdxX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xX4xX109xX4xX3xXexX109xX4xX3xXbxX1xX897xXedxX3xXc4xX6b3xX17xX3xX4xX1xX79xX10exX17xX25xX3xXbxX1xX79xX10exX17xX25xX3xXb8fxXc6xX17xX25xX3xX5xXdxX2a9xX15xX3xX4xX9cxX3xX1xX398xXbxX3xX167xX1xXc6xX17xX25x10fcdxX3xX22cxX6dxX15xX3xXexX28xXb5xX3xX5xX68xXdxX3xX17xXc0xX35xX3xX17xX1xX124xX17xX25xX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xXc4xXdxX443xXexX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xX4xfc15xX17xX3xXbxX1xXb5xXdxX3xX5xXc0xXedxX3xX7xX109xX17xX25xX3xXex1101exX5exX3xX3dfxX9cxX3xX4xX9cxX3xX167xX1xX164xXbxX3xX167xX1xXdxX4e2xX17xX25xX3xX25xXb1xX3xX4xX1xX6b3xX17xX25xX3xX167xX1xXdxX3xX109xXbxX3xX5axX3c6xX17xX25xX3xX4xX109xX4xX3xXbxX1xX79xX10exX17xX25xX3xXbxX1xX109xXbxX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xX17xXc0xX35xX3xXc4xXc0xX65xX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xXc4xX6b3xX17xX3xX4xX1xX79xX10exX17xX25xX3xX43exXdxX2a9xXexX3xX3dfxX6xXedxX6axX3xXedxXc0xX3xXexXc6xXdxX3xX4xX1xX79xX6xX3xXexX1xX1fxX35xX3xXedxXf7xXexX3xXexX109xX4xX3xXbxX1xX897xXedxX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xX17xXc0xX65xX3xX5axX11fxX17xX25xX3xX17xXc0xX35xX3xXexX1xX164xXexX3xX7xXd7xX3xX4xX9cxX3xX25xXdxX109xX3xXexX28xXe0xX3xX4xX6xX65xXbddxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX3exX6xX5xXdxX25xX17xX44xX3xX46xX15xX7xXexXdxX4bxX35xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX65xX5axX35xXaxX12xX3dfxX1xX124xX17xX25xX3xX167xXdxX2a9xXexX3xXexX109xX4xX3xX5x10bcfxX3xX5xX15xX164xX17xX6axX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xX4xX1dxX6xX3xXc4xX6b3xX17xX3xX4xX1xX79xX10exX17xX25xX3xX17xX1xX6dxX17xX3xX5xX65xX11fxXdxX3xX5xXc0xX3xX17xX1xX124xX17xX25xX3xXexX109xX4xX3xXbxX1xX897xXedxX3xX67xX76xX3xXc4xX79xX398xXexX3xX5xX14xX17xX3xXexX28xX14xX17xX3xXexX1fxXexX3xX4xXb5xX3xX4xX109xX4xX3xXbxX1xX79xX10exX17xX25xX3xXbxX1xX109xXbxX5exX3xX3dfxX9cxXdxX3xX17xX1xX79xX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xXbxX1xX79xX10exX17xX25xX3xXb8fxXc6xX17xX25xX6axX3xX67xX9cxX3xX5xXc0xX3xX8bxXc4xXc6xX3xX4xX1xXdxX14xX15xXc9xX5exX3xXb8fxX443xX17xX3xX67xX6dxX35xX6axX3xXexXd7xX3xX17xX1xXdxX14xX17xX3xXexXc6xXdxX3xX5xX11fxXdxX3xX17xX1xX36exX3xX67xX443xX17xX3xX17xX1xXc0xX3xXexX1xX10exX3xX43exX23xX3xX22cxX6xX65xX3xX167xX1xXdxX3xXc6xX17xX25xX3xX17xX9cxXdxX3xX8bxX100xX76xX17xX1xX3xX67xX11fxX65xX3xXc4xX6b3xX17xX3xX17xX25xX1xX2a9xX3xX5xXc0xX3xX167xX1xXc6xX17xX25xX3xX5xX76xX17xX1xX3xX67xX11fxX65xX3xX25xXb1xX3xX4xXb5xXc9xX5exX3xXb8fxX423xX17xX25xX3xX28xXb8xXdxX6axX3xX167xX1xXc6xX17xX25xX3xX5xX76xX17xX1xX3xX67xX11fxX65xX3xX25xXb1xX3xX4xXb5xX6axX3xXexXa8axX4xX3xX5xXc0xX3xX67xX11fxXexX3xX67xX443xX17xX3xXexX28xXb1xX17xX1xX3xX67xXf7xX3xX4xX6xX65xX3xX4xX1dxX6xX3xX5xX76xX17xX1xX3xX67xX11fxX65xX5exX3xX22cxX29xX17xX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xX8bxXc4xXc6xX3xX4xX1xXdxX14xX15xXc9xX3xX167xX1xXc6xX17xX25xX3xX5axX248xX17xX25xX3xXbxX1xX79xX10exX17xX25xX3xXbxX1xX109xXbxX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xX25xXb1xX3xX4xXb5xX6axX3xX67xX9cxX3xX5xXc0xX3xX67xX11fxXexX3xX67xX443xX17xX3xXexX28xXb1xX17xX1xX3xX67xXf7xX3xX4xX6xX65xX3xX4xX1dxX6xX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX5exX3xX3dfxX9cxX3xX67xX76xX3xX67xX443xX17xX3xXexX28xXb1xX17xX1xX3xX67xXf7xX3xXexX1xXc0xX17xX1xX3xXexX1xX3c6xX4xX6axX3xXexXd7xX3xX17xX1xXdxX14xX17xX3xXexX28xX65xX17xX25xX3xX5xX76xX17xX1xX3xX67xX11fxX65xX3xXc4xXc0xX3xXexX28xX65xX17xX25xX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX5exX3xX43exX1fxX17xX3xX67xX80xX3xX5xXc0xX3xX40fxX3xXexXc0xXdxX3xX17xX6b3xX17xX25xX5exX3xX3dfxX25xX79xX68xXdxX3xX4xX9cxX3xXexXc0xXdxX3xX5xXc0xX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xX67xX76xX3xX1xX10exX17xX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xXexX1xX79xX68xX17xX25xX3xXedxXf7xXexX3xX63xX164xX4xX5exX3xXcxXc0xXdxX3xX17xX6b3xX17xX25xX3xXexXd7xX3xX17xX9cxX3xX7xX677xX3xX63xXdxX443xX17xX3xXexX1xXc0xX17xX1xX3xX4xX109xX4xX3xXbxX1xX79xX10exX17xX25xX3xXbxX1xX109xXbxX3xXbxX1xX248xX3xX1xX398xXbxX3xXexX28xX65xX17xX25xX3xXexX61xX17xX25xX3xX1xX65xXc0xX17xX3xX4xXb5xX17xX1xX6axX3xXexX28xX79xX68xX17xX25xX3xX1xX398xXbxX3xX4xX3c6xX3xXexX1xXcdxX5exX3xe782xX1xXdxX3xXexX1xXb1xX3xXexXb1xX17xX1xX3xX4xXb5xXedxX6axX3xX167xX1xXdxX3xXexX1xXb1xX3xX5xXd11xX3xXexX28xX37cxX3xXedxXc0xX3xX167xX1xXc6xX17xX25xX3xX167xX1xXdxX3xX17xXc0xX65xX3xXexX1xXdxX14xX17xX3xXc4xXe0xX3xX4xXb5xX5exX3xXb8fxX9cxX3xX5xXc0xX3xX4xX109xX4xX3xXexX109xX4xX3xXbxX1xX897xXedxX3xX8bxX3dfxX25xX1xX2a9xX3xXexX1xX15xX164xXexX3xXexX1xXdxX3xX4xX6xXc9xX3xX4xX1dxX6xX3xfe08xX28xXdxX3cxXexXfbxXexX6axX3xX8bxX43exX6b3xX17xX3xXexX6dxXedxX3xX67xXdxX14xX15xX3xX5xXdxX17xX1xXc9xX3xX4xX1dxX6xX3xX100xX79xX15xX3xX57xXdxX2a9xXbxX6axX3xX3dfxX1xX124xX17xX25xX3xXexX109xX4xX3xXbxX1xX897xXedxX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xX4xX1dxX6xX3xX43exXdxX14xX17xX3xX5c7xX6xXdxX6axX3xXcxX1xX109xX17xX1xX3xXcxX1xX109xX17xX3x148c6xXcxX28xX15xX17xX25xX3xX2d5xX15xXfbxX4xd715xX6axX3xX8bxXcxX1xXdxX3xX17xX1xX6dxX17xX3xX43exXdxX2a9xXexX3xX3dfxX6xXedxXc9xX3xX4xX1dxX6xX3xX57xX65xXc0xXdxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX5exX5exX5exX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX3exX6xX5xXdxX25xX17xX44xX3xX46xX15xX7xXexXdxX4bxX35xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX65xX5axX35xXaxX12xX22cxX9cxX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xX1xXc6xX3xX1xXc0xX65xX3xXc4xXdxX443xXexX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xXbxX1xXb5xXdxX3xX4xX6dxX17xX3xX63xX5a3xX17xX25xX3xX25xXdxX124xX6xX3xX5xXd11xX3xXexX28xX37cxX3xXc4xXc0xX3xXexXb1xX17xX1xX3xX4xXb5xXedxX5exX3xXcxX1xX443xX3xX17xXc0xX65xX3xX5xXc0xX3xX4xX6dxX17xX3xX63xX5a3xX17xX25xXbddxX3xfa12xX3xX67xX68xXdxX3xX167xX1xXc6xX17xX25xX3xX63xX6xX65xX3xX25xXdxX68xX3xX4xX9cxX3xX7xXd7xX3xX1xX65xXc0xX17xX3xXexX65xXc0xX17xX3xX4xX6dxX17xX3xX63xX5a3xX17xX25xX3xX4xXb5xX173xX3xX3dfxX443xX15xX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xXc4xXb1xX3xXc4xX6b3xX17xX3xX4xX1xX79xX10exX17xX25xX3xX17xX25xX1xX2a9xX3xXexX1xX15xX164xXexX3xXexX1xXb1xX3xXexXd7xX3xX17xX9cxX3xX7xX677xX3xX4xX9cxX3xX17xX1xX124xX17xX25xX3xXa8axX17xX25xX3xXexX109xX4xX3xXbxX1xX248xX3xX1xX398xXbxX3xXedxXf7xXexX3xX4xX109xX4xX1xX3xX167xX1xX109xX4xX1xX3xXb3xX15xX6xX17xX5exX3xX3dfxX443xX15xX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xXc4xXb1xX3xXedxX3c6xX4xX3xX67xX37cxX4xX1xX3xX17xX25xX65xXc0xXdxX3xXc4xX6b3xX17xX3xX4xX1xX79xX10exX17xX25xX3xXexX1xXb1xX3xXexXd7xX3xX17xX9cxX3xX7xX677xX3xX5xX2a9xX4xX1xX3xX5xX11fxX4xX5exX3xX22cxX23xX17xX25xX3xX5xXc0xX3xX17xX1xX6dxX17xX3xX17xXc0xX65xX3xXb3xX15xXb5xX3xX1fxX35xX5exX3xXcxXdxX443xX4xX3xX28xX5a3xX17xX25xX6axX3xX28xX1fxXexX3xX17xX1xXdxX80xX15xX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xX4xXc0axXedxX3xX63xX423xXexX3xXc4xXdxX443xXexX3xXbxX1xX14xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xX1xXdxX2a9xX17xX3xX17xX6xX35xX3xX167xX1xXc6xX17xX25xX3xX1xXdxXcdxX15xX3xX67xXdxX80xX15xX3xX17xXc0xX35xX5exX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX3exX6xX5xXdxX25xX17xX44xX3xX46xX15xX7xXexXdxX4bxX35xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX65xX5axX35xXaxX12xX186xX5exX3xX8bxX22cxXb5xX3xXexX1xX443xX3xX25xXdxX36exXdxX3xX67xX6xX17xX25xX3xX5axXdxX4e2xX17xX3xX167xXe0xX4xX1xXc9xX3xX3exX3xXb8fxX9cxX3xX5xXc0xX3xX5xX68xXdxX3xX4xX1dxX6xX3xX17xX1xXc0xX3xXc4xXdxX443xXexX3xX167xXe0xX4xX1xX3xXexX1xXdxX14xX17xX3xXexXc0xXdxX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xX101axX17xX1xX3xX155xX443xX4xX1xX3cxXbxXdxX6xX3xX1076xX2xX1fexX1f9xX1f3xX3exX2xX1f9xX2xX1f9xX1081xX3xXexX1xXc6xX17xX25xX3xXb3xX15xX6xX3xX17xX1xX6dxX17xX3xXc4xX164xXexX3xX1xX65xXc0xX17xX25xX3xXexX106xX3xX57xX6b3xXedxX3xX100xXa7xXexX3xX67xX76xX3xX17xX9cxXdxX3xX4xX109xX4xX1xX3xX67xX6dxX35xX3xX63xXfbxX17xX3xXexX1xX443xX3xX167xf0b3xX5exX3xX29bxXfbxX17xX3xXexX1xX443xX3xX167xX1343xX3xX63xXdxX443xXexX3xX63xX6xX65xX3xX67xX36axXdxX3xXexX1xX6xX35xX6axX3xX4xX6dxX15xX3xX17xX9cxXdxX3xX1fxX35xX3xX4xXc0xX17xX25xX3xX17xX25xXc0xX35xX3xX4xXc0xX17xX25xX3xX67xX423xX17xX25xX5exX3xX29bxX6dxX35xX3xX25xXdxX68xX3xXexXc6xXdxX3xXexX1xX1fxX35xX3xX7xXd7xX3xX5axXdxX4e2xX17xX3xX167xXe0xX4xX1xX3xX4xX9cxX3xX63xXdxXcdxX15xX3xX1xXdxX2a9xX17xX3xX40fxX3xXexX1fxXexX3xX4xXb5xX3xX4xX109xX4xX3xX5xX4e8xX17xX1xX3xXc4xXd7xX4xX3xX1xX65xX11fxXexX3xX67xXf7xX17xX25xX3xXexX28xX14xX17xX3xXexX1xX443xX3xX25xXdxX36exXdxX44xX3xX22cxX1xX37cxX17xX1xX3xXexX28xXe0xX6axX3xXc4xX6b3xX17xX3xX1xX9cxX6xX3xXc4xXc0xX3xX167xXdxX17xX1xX3xXexX443xX5exX3xX3dfxXc0xX35xX3xX17xX1xXa7xX6axX3xX4xX1xfeebxX3xX17xX1xXb1xX17xX3xX4xX109xXdxX3xX63xX135xXexX3xXexX6xX35xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX109xX4xX3xX17xX25xX15xX35xX14xX17xX3xXexX1xX1dxX6axX3xXexX61xX3xX17xX79xX36exX4xX3xX17xX1xXc1cxX3xX67xX443xX17xX3xX17xX79xX36exX4xX3xX5xX36exX17xX6axX3xX63xXdxXcdxX15xX3xX1xXdxX2a9xX17xX3xXexXb1xX17xX1xX3xX4xXb5xXedxX3xXc4xX36exXdxX3xX17xX1xX6xX15xX3xXexX1xXb1xX3xX37cxXexX6axX3xXedxXc0xX3xX1xX79xX36exX17xX25xX3xXc4xX80xX3xXfbxX17xX25xX3xX167xX37cxX17xX1xX3xX67xXcdxX3xXb3xX15xX6xX35xX3xXbxX1xXdxXedxX3xX4xX1xX3c6xXbxX3xXb5xX17xX1xX3xXexX1xXb1xX3xX17xX1xXdxX80xX15xX5exX3xXcxX1xX443xX3xX5xXc0xX3xX5axXdxX4e2xX17xX3xX4xX1xXa8axX3xX4xX29xX17xX3xX25xXb1xXbddxX3xXcxX28xX79xX36exX4xX3xX167xXdxX6xX3xX25xX538xXbxX3xX17xX1xX6xX15xX3xX5xXc0xX3xX8bxXexX6xX35xX3xX63xX135xXexX3xXedxX538xXexX3xXedxX61xX17xX25xXc9xX5exX3xX8bxX5c7xX538xXexX3xXedxX61xX17xX25xXc9xX3xX5xXc0xX3xX17xX1xXb1xX17xX3xX17xX1xX6xX15xX6axX3xX1xX79xX36exX17xX25xX3xXc4xXc0xX65xX3xX17xX1xX6xX15xX3xXexX79xX10exXdxX3xX4xX79xX68xXdxX3xXexX1xX6dxX17xX3xXexX1xXdxX443xXexX5exX3xX22cxX29xX17xX3xXc4xXdxX2a9xX4xX3xXb3xX15xX6xX35xX3xXbxX1xXdxXedxX3xX4xX1xX3c6xXbxX3xXb5xX17xX1xX3xX5xXc0xX3xX17xX1xXdxX2a9xXedxX3xXc4xX3c6xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX109xX4xX3xXbxX1xX9cxX17xX25xX3xXc4xXdxX14xX17xX5exX3xX29bxX6dxX35xX3xX25xXdxX68xX3xXexX1xXb1xX3xX167xX1xXc6xX17xX25xX3xX17xX1xXb1xX17xX3xX17xX1xX6xX15xX3xXedxXc0xX3xX17xX1xXb1xX17xX3xXc4xX80xX3xXfbxX17xX25xX3xX167xX37cxX17xX1xX5exX3xXcxXa8axX4xX3xX5xXc0xX3xX4xX65xXdxX3xX4xX109xXdxX3xXb5xX17xX1xX3xX25xXdxXb5xX3xX1xX10exX17xX3xX5xXc0xX3xX63xXdxXcdxX15xX3xX1xXdxX2a9xX17xX3xXexXb1xX17xX1xX3xX4xXb5xXedxX3xXexX1xX164xXexXbddxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX3exX6xX5xXdxX25xX17xX44xX3xX46xX15xX7xXexXdxX4bxX35xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX65xX5axX35xXaxX12xXcxX28xX65xX17xX25xX3xX4xX15xXf7xX4xX3xX7xXfbxX17xX25xX3xXexX1xXb1xX3xX4xX109xX4xX3xX17xX6xXedxX3xX17xX124xX3xXexX6dxX17xX3xXexXdxX443xX17xX3xX1xXdxX2a9xX17xX3xX67xX11fxXdxX3xX4xX1xX3c6xXbxX3xXb5xX17xX1xX3xX4xX79xX36exXdxX3xXedxX1fxXexX3xX1xXc0xX17xX25xX3xX4xX1xX3c6xX4xX3xXexX28xXdxX2a9xX15xX3xX67xXb8xX17xX25xX3xX17xX1xX79xX17xX25xX3xXexX65xXc0xX17xX3xX5xXc0xX3xXb5xX17xX1xX3xX25xXdxXb5xX3xX4xX79xX36exXdxX5exX3xXcxX1xX109xX17xX25xX3xX7xX6xX15xX3xXedxX36exXdxX3xX4xX79xX36exXdxX6axX3xX17xX1xX79xX17xX25xX3xX67xX76xX3xX4xX1xX3c6xXbxX3xXb5xX17xX1xX3xX4xX79xX36exXdxX3xXexX61xX3xXedxX1fxX35xX3xXexX1xX109xX17xX25xX3xXexX28xX79xX36exX4xX5exX3xXb8fxXdxX3xXexX1xX15xX14xX3xXb3xX15xXc0axX17xX3xX109xX65xX3xX4xX79xX36exXdxX6axX3xXexX1xX15xX14xX3xX3cxX10xX3xX4xXf7xX6axX3xXedxX79xX398xX17xX3xX167xX1xX15xX17xX25xX3xX4xXb5xX17xX1xX3xX67xXcdxX3xX4xX1xX3c6xXbxX3xX1xXc0xX17xX25xX3xXexX28xX6b3xXedxX3xX63xXa8axX4xX3xXb5xX17xX1xX3xX25xXdxXb5xX3xX4xX79xX36exXdxX3xXedxXc0xX3xX167xX1xXc6xX17xX25xX3xX5xXdxX14xX17xX3xXb3xX15xX6xX17xX3xX25xXb1xX3xX67xX443xX17xX3xX67xX109xXedxX3xX4xX79xX36exXdxX3xXexX1xX164xXexX3xX4xXb5xX5exX3xX100xX79xX15xX3xX25xXdxX124xX3xX17xX1xX124xX17xX25xX3xX63xXa8axX4xX3xXb5xX17xX1xX3xX25xXdxXb5xX3xX4xX79xX36exXdxX3xX67xXcdxX3xX5xXc0xXedxX3xX167xX1343xX3xX17xXdxX2a9xXedxX5exX3xX3dfxX25xXc0xX35xX3xX4xX79xX36exXdxX3xXexX1xX164xXexX3xXexX1xXb1xX3xX67xX76xX3xX4xX9cxX3xXb5xX17xX1xX3xX4xX79xX36exXdxX3xX25xXdxXb5xX3xXbxX1xX9cxX17xX25xX3xXexX65xX3xX1xX65xX538xX4xX3xX17xX1xX124xX17xX25xX3xX4xXb5xX17xX1xX3xXbxX1xXdxXedxX3xX4xX79xX36exXdxX3xX25xXdxXb5xX3xX4xX1xXdxX443xX15xX3xXexX28xX14xX17xX3xXedxXc0xX17xX3xXb5xX17xX1xX3xX4xX1xX65xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX12dxX3xXc4xXc0xX3xX63xX11fxX17xX3xX63x105dfxX6axX3xXb3xX15xX6xX17xX3xX167xX1xX109xX4xX1xX3xX4xX248xX17xX25xX3xX3cxX10xXedxX5exX3xXcxX1xX443xX3xX5xXc0xX3xXc4xXdxX2a9xX4xX3xXexX1xXdxX14xX17xX25xX3xX5xXdxX14xX17xX25xX3xX17xX1xX1fxXexX3xX4xX23xX17xX25xX3xX5axXdxX4e2xX17xX3xX167xXe0xX4xX1xX173xX3xX100xX11fxXdxX3xX4xX29xX17xX3xX4xX1xX15xX35xX2a9xX17xX3xXedxXf7xXexX3xX4xXc6xX3xX4xX6xX3xX7xX4e8xX3xX4xX9cxX3xX167xX1xX15xXc6xX17xX3xXedxX538xXexX3xX67xX4ffxXbxX5exX3xX3dfxX1xX79xX17xX25xX3xX4xXc6xX3xX5xX11fxXdxX3xX167xX1xXc6xX17xX25xX3xXedxX15xXfbxX17xX3xX67xXcdxX3xX167xX1xX15xXc6xX17xX3xXedxX538xXexX3xX67xX4ffxXbxX3xXexX1xX15xXc0axX17xX3xX1xX164xX15xX3xX17xX1xX79xX3xXexX1xX443xX5exX3xX22cxXc6xX3xX67xXdxX3xXexX1xX897xXedxX3xXedx13825xX3xXc4xXdxX2a9xX17xX3xX5xXc0xXedxX3xX4xX1xX65xX3xXedxX23xXdxX3xX4xX6xX65xX6axX3xX5axXc0xXdxX3xXc4xXc0xX3xX17xX1xX12dxX17xX3xX25xXdxXfbxX17xX25xX3xXedxX23xXdxX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xX4xX1xX6dxX15xX3x12f2exX15xX5exX3xX22cxX109xXdxX3xXedxX23xXdxX3xX4xX1xX6dxX15xX3xX18c2xX15xX3xXexX28xX14xX17xX3xXedxXf7xXexX3xX167xX1xX15xXc6xX17xX3xXedxX538xXexX3xX4xX1xX6dxX15xX3xeb52xX3xX67xX76xX3xXbxX1xX109xX3xX1xXc1cxX17xX25xX3xX167xX1xX15xXc6xX17xX3xXedxX538xXexX3xX4xXc6xX6axX3xXexX28xXc6xX17xX25xX3xX28xX1fxXexX3xX167xX2a9xX4xX1xX3xX4x122ddxXedxX3xX167xX1xX9cxX3xX4xX1xXe0xX15xX5exX3xX3dfxX9cxX3xX4xX23xX17xX25xX3xX5xXc0xX3xXedxXf7xXexX3xX167xX1xX15xXc6xX17xX3xXedxX538xXexX3xX25xXdxXb5xX6axX3xX5axXdxX4e2xX17xX3xX167xXe0xX4xX1xX5exX3xX22cxX1xf930xX17xX25xX3xX4xX29xX17xX3xX63xXdxX443xXexX3xX28xXb8xXdxX3xX17xX80xX17xX3xX167xXdxX17xX1xX3xXexX443xX3xXexX1xXe0xX3xXexX28xX79xX68xX17xX25xX3xX7xX677xX3xX5axX42exX17xX3xXedxX12dxXdxX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xX67xXdxX3xX67xX443xX17xX3xX67xX6dxX15xXbddxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX3exX6xX5xXdxX25xX17xX44xX3xX46xX15xX7xXexXdxX4bxX35xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX65xX5axX35xXaxX12xX3dfxX6b3xXedxX3xX186xX187xX2xX186xX3xXexXc6xXdxX3xX67xX443xX17xX3xX5c7xX1889xX5exX3xX3dfxX79xX36exX4xX3xX5c7xX1889xX3xX67xX423xX17xX25xX3xX5xXc0xX3xX4xX9cxX3xX17xX1xXdxX80xX15xX3xX7xXa8axX4xX3xX1xX423xXexX3xXc4xX36exXdxX3xXexX1xX443xX3xX25xXdxX36exXdxX3xXc4xX80xX3xX7xXd7xX3xXbxX1xX109xXexX3xXexX28xXdxXcdxX17xX3xX167xXdxX17xX1xX3xXexX443xX6axX3xXc4xX80xX3xXexX36axX3xX4xX1xXa8axX4xX3xX3cxX76xX3xX1xXf7xXdxX5exX3xXcxXc6xXdxX3xXexX1xX1fxX35xX3xX17xX79xX36exX4xX3xX5c7xX1889xX3xX4xX23xX17xX25xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xX6xX17xX6axX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xX5axX6dxX17xX3xX5c7xX1889xX3xX4xX23xX17xX25xX3xXexX1xX6dxX17xX3xXexX1xXdxX2a9xX17xX5exX3xXcxX1xXb1xX3xX5axX6dxX17xX3xXexXf7xX4xX3xX17xXc0xX65xX3xX63xXb5xX17xX3xX4xX1xX1fxXexX3xXexXfbxXexX3xX67xX4ffxXbxX3xX4xX23xX17xX25xX3xX5xXc0xX3xX4xX1xX37cxX17xX1xX173xX3xXcxX79xX398xX17xX25xX3xX3dfxX124xX3xXexX1xXc0axX17xX3xXcxXd7xX3xX5axX65xX3xX40fxX3xX3dfxX10xX17fxX3xX13xX65xX28xX167xX3xX5axX15xX3xX167xX1xX109xX4xX1xX3xX167xX1xX135xXbxX3xXexX1xX443xX3xX25xXdxX36exXdxX3xX17xX79xX68xXedxX3xX17xX79xX398xXbxX3xX67xX443xX17xX3xXexX1xX6b3xXedxX3xXb3xX15xX6xX17xX5exX3xX5c7xX12dxXdxX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xX4xX23xX17xX25xX3xX3cxX443xXbxX3xX1xXc0xX17xX25xX3xX28xX1fxXexX3xX17xX25xX1xXdxX14xXedxX3xXexX423xX4xX3xXexX61xX3xX3cxX6xX3xXc4xXc0xX65xX3xX25xXc0axX17xX3xX67xXcdxX3xX67xX79xX398xX4xX3xX4xX1xXdxX14xXedxX3xX17xX25xX79xX191axX17xX25xX5exX3xXcxX79xX398xX17xX25xX3xX3dfxX124xX3xXexX1xXc0axX17xX3xXcxXd7xX3xX5axX65xX3xX5xXc0xX3xXedxXf7xXexX3xX4xXc6xX17xX25xX3xXexX28xXb1xX17xX1xX3xX17xX25xX1xX2a9xX3xXexX1xX15xX164xXexX3xXc4xX6b3xX17xX3xX1xX9cxX6xX3xX4xX1dxX6xX3xXexX1xX443xX3xX25xXdxX36exXdxX5exX3xX3dfxX1xX79xX17xX25xX3xX167xX1xXdxX3xX67xX443xX17xX3xXcxX28xX3c6xX3xX7xX40fxX3xXb8fxX11fxXdxX3xX1xXf7xXdxX3xX67xXb8xX17xX25xX3xX100xXdxX14xX17xX3xX1xX398xXbxX3xXb3xX15xXfbxX4xX3xXexX1xXb1xX3xXexXc6xXdxX3xX1xX10exXdxX3xX63xX1fxXexX3xX17xX25xX68xX3xXc4xX80xX3xX63xXa8axX4xX3xXb5xX17xX1xX3xX4xX1dxX6xX3xXc6xX17xX25xX3xX29bxX6xX17xX3xXfb0xXdxXedxX65xX65xX17xX6axX3xXcxX36axX17xX25xX3xXexX1xX79xX3xX167xXd11xX3xX67xX79xX10exX17xX25xX3xX17xX1xXdxX2a9xXedxX3xX4xX1dxX6xX3xX100xXdxX14xX17xX3xX1xX398xXbxX3xXb3xX15xXfbxX4xX3xXexX65xX3xXc4xXc0xX3xX25xXdxXfbxX17xX25xX3xX35xX3xX17xX1xX79xX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xXexX1xX164xXexX3xX67xXa8axX17xX25xX3xX40fxX3xXexX28xX79xX36exX4xX3xX4xX106xX6xX5exX3xX3dfxX1xXdxX80xX15xX3xX5axX15xX3xX167xX1xX109xX4xX1xX3xX67xX443xX17xX3xX63xX14xX17xX3xX4xX11fxX17xX1xX3xX63xXa8axX4xX3xX1xXb1xX17xX1xX3xX67xXcdxX3xX4xX1xX3c6xXbxX3xXb5xX17xX1xX6axX3xXb3xX15xX6xX35xX3xXbxX1xXdxXedxX6axX3xX4xX65xXdxX3xX17xX1xX79xX3xX67xX79xX398xX4xX3xX4xX1xX3c6xXbxX3xXb5xX17xX1xX3xXc4xX36exXdxX3xXcxX36axX17xX25xX3xXexX1xX79xX3xX167xXd11xX3xX100xXdxX14xX17xX3xX1xX398xXbxX3xXb3xX15xXfbxX4xX3xX40fxX3xXexX28xX79xX36exX4xX3xX4xX106xX6xX3xXexX28xX3c6xX3xX7xX40fxX3xXexX1xX164xXexX5exX3xXcxX1fxXexX3xX17xX1xXdxX14xX17xX3xX4xX1xX3c6xXbxX3xXb5xX17xX1xX3xXc4xX36exXdxX3xXexX1fxXedxX3xX1xXb1xX17xX1xX3xX25xXdxXb5xX3xXexX1xXb1xX3xX4xX1xXb5xX3xX4xX9cxX3xXc4xXdxX17xX1xX3xX5axXd7xX3xX25xXb1xX5exX3xX22cxX23xX17xX25xX3xX5xXc0xX3xXedxXf7xXexX3xX4xX109xX4xX1xX3xX5axXdxX4e2xX17xX3xX167xXe0xX4xX1xX5exX3xX3dfxX1xX79xX17xX25xX3xX28xX1fxXexX3xX17xX1xXdxX80xX15xX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xX4xX1xX3c6xXbxX5exX3x124bcxX15xX3xX1xX79xX36exX17xX25xX3xX5axXdxX4e2xX17xX3xX167xXe0xX4xX1xX3xX5xXc0xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xXb5xX3xXexX1xX443xX3xX25xXdxX36exXdxX3xX4xX1xX6b3xX17xX25xXbddxX3xX155xX443xX4xX1xX3cxXbxXdxX6xX3xX67xX423xX17xX25xX3xX5xXc0xX3xXexX1xXdxX14xX17xX3xXexXc0xXdxX173xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX3exX6xX5xXdxX25xX17xX44xX3xX46xX15xX7xXexXdxX4bxX35xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX65xX5axX35xXaxX12xXcxX1xXb5xX65xX3xX17xXc0xX65xX6axX3xXc4xX6b3xX17xX3xX4xX1xX79xX10exX17xX25xX3xX17xX25xX1xX2a9xX3xXexX1xX15xX164xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX17xX79xX36exX4xX3xXexX6xX3xX63xX6dxX35xX3xX25xXdxX68xX3xX67xX6xX3xXbxX1xXc0axX17xX3xX4xX23xX17xX25xX3xX5xXc0xX3xX5axXdxX4e2xX17xX5exX3xX71fxX1xXb5xXdxX3xX4xX1xX6b3xX17xX25xX3xXexX1xX443xX3xX5xXc0xX3xX1xX398xXbxX3xXb3xX15xX35xX3xX5xX15xX164xXexX3xXexXdxX443xX17xX3xX5xX14xX17xX3xX4xX1dxX6xX3xXexX1xX443xX3xX25xXdxX36exXdxXbddxX3xX101axXdxX3xXedxXc0xX3xX167xX1xXc6xX17xX25xX3xX5axXdxX4e2xX17xX3xX167xXe0xX4xX1xX3xXexX1xXb1xX3xX63xXe0xX3xX4xX1xX1408xX3xXexX28xX37cxX4xX1xX3xX5xXc0xX3xX63xXb5xX65xX3xXexX1xX1dxX3xX5xX11fxX4xX3xX1xX164xX15xX5exX3xXcxX61xX3xXexX1xX10exX3xXexX1xXdxX80xX17xX3xXexX1xX68xXdxX3xX100xXd11xX3xX3exX3xXcxX28xXc0axX17xX3xX67xX443xX17xX3xXexX1xX10exX3xX3dfxX25xX15xX35xX4e2xX17xX3xXcxX28xX76xXdxX6axX3xX3dfxX25xX15xX35xX4e2xX17xX3xX29bxX1408xX17xX1xX3xXfb0xX1xXdxX14xXedxX6axX3xX28xXb8xXdxX3xXexX1xX10exX3xX3dfxX25xX15xX35xX4e2xX17xX3x1327exX15xX6axX3xX57xXb8xX3xX1d3exX15xX6dxX17xX3xX57xX79xX10exX17xX25xX6axX3xXb8fxX65xXc0xX17xX3xXcxX1xXe0xX3xXb8fxXdxXcdxXedxX6axX3xX22cxX6xX65xX3xX29bxX109xX3xX2d5xX15xX109xXexX6axX3xX3dfxX25xX15xX35xX4e2xX17xX3xX22cxXc6xX17xX25xX3xXcxX28xXa8axX5exX5exX5exX3xXb8fxX80xX15xX3xX5xX1fxX35xX3xX1xXdxX2a9xX17xX3xXexX1xXd7xX4xX3xX5xXc0xX3xX4xX1xX1fxXexX3xX5xXdxX2a9xX15xX6axX3xX4xX1xX6dxX17xX3xXexX1xXd7xX4xX3xX5xXc0xX3xX25xXdxX109xX3xXexX28xXe0xX5exX3xX3dfxX25xX6xX35xX3xX4xXb5xX3xXexX164xXbxX3xXexX28xX15xX35xX2a9xX17xX3xX8bxXcxX28xX15xX35xX80xX17xX3xX167xXac9xX3xXedxX11fxX17xX3xX5xX3c6xX4xXc9xX3xX4xX1dxX6xX3xX3dfxX25xX15xX35xX4e2xX17xX3xX1ec5xX124xX3xX1076xX40fxX3xXexX1xX443xX3xX167xX1343xX3xX1d3exX43ex139a1xX1f7exX1f7exX1081xX3xX17xX9cxXdxX3xXexX65xXc0xX17xX3xX17xX1xX124xX17xX25xX3xXexX28xX15xX35xX2a9xX17xX3xXexX28xX15xX35xX80xX17xX3xX167xXac9xX6axX3xX17xX1xX79xX17xX25xX3xXexX28xX15xX35xX80xX17xX3xX167xXac9xX3xX4xX1xX1408xX3xX5xXc0xX3xXc4xXc1cxX3xX63xX12dxX4xX3xX1xXb1xX17xX1xX3xXexX1xXa8axX4xX6axX3xX4xX29xX17xX3xX4xX1xX6dxX17xX3xXexX1xXd7xX4xX3xXc4xX42exX17xX3xX5xXc0xX3xX63xXb5xX17xX3xX4xX1xX1fxXexX3xXedxXc0xX3xXedx107dexXdxX3xXexX28xX15xX35xX2a9xX17xX3xX67xX80xX15xX3xX67xX11fxXexX3xXexX36exXdxX5exX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX3exX6xX5xXdxX25xX17xX44xX3xX46xX15xX7xXexXdxX4bxX35xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX65xX5axX35xXaxX12xX101axXdxX3xX4xX23xX17xX25xX3xX63xXdxX443xXexX3xX67xX76xX3xX5xXc0xX3xXc4xX6b3xX17xX3xX4xX1xX79xX10exX17xX25xX3xX17xX25xX1xX2a9xX3xXexX1xX15xX164xXexX3xX5xXc0xX3xXbxX1xXb5xXdxX3xX1xX79xX3xX4xX1fxX15xX5exX3xX3dfxX1xX79xX17xX25xX3xX67xXcdxX3xX67xX11fxXexX3xX67xX443xX17xX3xXedxXa8axX4xX3xX17xX25xX1xX2a9xX3xXexX1xX15xX164xXexX3xXexX1xXb1xX3xX8bxX63xXe0xX6xX3xXbxX1xXb5xXdxX3xX17xX1xX79xX3xXexX1xX164xXexXc9xX3xX17xX1xX79xX3xX17xX1xXc0xX3xXc4xX6b3xX17xX3xX3dfxX25xX15xX35xX4e2xX17xX3xX22cxXc6xX17xX25xX3xX57xX65xX6xX17xX3xX17xX9cxXdxX5exX3xX8bxX29bxXe0xX6xX3xX17xX1xX79xX3xXexX1xX164xXexXc9xX3xXexXa8axX4xX3xX5xXc0xX3xX5axXdxX4e2xX17xX3xX67xXcdxX3xX167xX1xXc6xX17xX25xX3xX6xXdxX3xX63xXdxX443xXexX3xX5xXc0xX3xX5axXdxX4e2xX17xX3xXedxX36exXdxX3xX5xXc0xX3xX17xX25xX1xX2a9xX3xXexX1xX15xX164xXexX3xX4xX6xX65xX5exX3xXb8fxX5a3xX17xX25xX3xX17xXc0xX35xX6axX3xXc4xX6b3xX17xX3xX4xX1xX79xX10exX17xX25xX3xX17xX25xX1xX2a9xX3xXexX1xX15xX164xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX1xX423xX17xX25xX3xXexX6xX3xX17xX1xX124xX17xX25xX3xX17xX6b3xXedxX3xX25xXc0axX17xX3xX67xX6dxX35xX3xX4xXa8axX3xX5xXb8xX3xX5xXf7xX3xX1xX443xXexX6axX3xX6xXdxX3xX6xXdxX3xX4xX23xX17xX25xX3xX63xXdxX443xXexX3xX5xXc0xX3xX5axXdxX4e2xX17xX5exX3xXb8fxX9cxX3xX5xXc0xX3xX7xXd7xX3xX17xX65xX17xX3xXexX6xX35xX3xX67xX443xX17xX3xXedxXa8axX4xX3xX1fxX15xX3xXexX28xX4e8xX6axX3xX7xXd7xX3xX5xXc0xXedxX3xX3cxXdxX443xX4xX3xX67xXcdxX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xX3cxX10xXedxX3xX17xX1xX164xX17xX3xX28xX6xX3xX4xX109xX4xX3xXexX1xX1dxX3xXexX1xX15xX164xXexX5exX3xX3dfxX9cxXdxX3xX4xX109xX4xX1xX3xX167xX1xX109xX4xX6axX3xX67xX9cxX3xX4xX1xX1408xX3xX5xXc0xX3xXexX28xX29xX3xX5xX15xX35xX2a9xX17xX3xXexX164xXbxX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX109xX4xX3xX1xX12dxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX6axX3xX4xX1xX79xX6xX3xXbxX1xXb5xXdxX3xX5xXc0xX3xXc4xX6b3xX17xX3xX4xX1xX79xX10exX17xX25xX3xX17xX25xX1xX2a9xX3xXexX1xX15xX164xXexX5exX3xX43exX164xX35xX3xXedxXc0xX6axX3xX17xX1xXdxX80xX15xX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xX5xX11fxXdxX3xXexX79xX40fxX17xX25xX3xX28xX5a3xX17xX25xX3xXexX1xX443xX3xXedxX36exXdxX3xX5xXc0xX3xX4xX6xX65xX3xX7xXdxX14xX15xX5exX3xX57xX12dxX3xX4xX1xX65xX3xX28xX5a3xX17xX25xX3xXb3xX15xXc0axX17xX3xX4xX1xX423xX17xX25xX3xX67xX6xX17xX25xX3xX40fxX3xXexX28xXb1xX17xX1xX3xX67xXf7xX3xXexX1xX1fxXbxX6axX3xX5xX1fxX35xX3xXexXdxX14xX15xX3xX4xX1xX15xX897xX17xX3xX67xXcdxX3xX4xX1xX65xX3xXedxX12dxXdxX3xX17xX25xX79xX68xXdxX3xX167xX1xXc6xX17xX25xX3xX1xXdxXcdxX15xX3xX5xXc0xXedxX3xXexX1xX79xX36exX4xX3xX67xX65xX3xX25xXdxX109xX3xXexX28xXe0xX3xXexX109xX4xX3xXbxX1xX897xXedxX3xX4xX1dxX6xX3xXedxXb1xX17xX1xX5exX3xXb8fxX9cxX3xX5xXc0xX3xX7xXd7xX3xXexXd7xX3xX1xX15xX35xX4e2xX17xX3xX1xX65xX538xX4xX6axX3xXexXd7xX3xX5xX61xX6xX3xXedxXb1xX17xX1xX5exX3xX43exX6b3xX17xX3xX4xX1xX79xX10exX17xX25xX3xX17xX25xX1xX2a9xX3xXexX1xX15xX164xXexX3xX67xX6dxX15xX3xXbxX1xXb5xXdxX3xXc4xX164xX35xXbddxX3xX22cxX9cxX3xX5xX677xX3xX17xX80xX17xX3xXc4xX6b3xX17xX3xX4xX1xX79xX10exX17xX25xX3xX17xX25xX1xX2a9xX3xXexX1xX15xX164xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX17xX79xX36exX4xX3xXexX6xX3xX17xX1xX124xX17xX25xX3xX17xX6b3xXedxX3xX25xXc0axX17xX3xX67xX6dxX35xX3xX4xX23xX17xX25xX3xX4xX9cxX3xX17xX1xX124xX17xX25xX3xX17xXa7xXexX3xXexX79xX10exX17xX25xX3xX67xXb8xX17xX25xX3xXc4xX36exXdxX3xX17xX80xX17xX3xXc4xX6b3xX17xX3xX4xX1xX79xX10exX17xX25xX3xX17xX25xX1xX2a9xX3xXexX1xX15xX164xXexX3xX3dfxX25xX6xX3xX7xX6xX15xX3xX167xX1xXdxX3xX100xXdxX14xX17xX3xX1d3exXc6xX3xXexX6xX17xX3xX28xX76xX5exX3xX5c7xXf7xXexX3xX3cxX15xX3xX1xX79xX36exX17xX25xX3xX67xXdxX3xX17xX25xX79xX398xX4xX3xX5xX11fxXdxX3xXc4xX36exXdxX3xX17xX1xX124xX17xX25xX3xX25xXb1xX3xXexX28xX79xX36exX4xX3xX67xX6dxX35xX3xX67xX76xX3xX3cxX15xX1fxXexX3xX1xXdxX2a9xX17xX5exX3x11ba2xX6xX3cxX15xX17xX3xXa5xX6xXedx13f7fxX6xXexXfbxXbxX3xX67xX76xX3xX17xX9cxXdxX3xX67xX423xX17xX25xX44xX8bxXcxX28xX79xX36exX4xX3xX67xX6dxX35xX3xXc4xX80xX3xXedxXf7xXexX3xX5xX68xXdxX3xX17xX9cxXdxX3xXexX1xXc0axXedxX3xX4xX1dxX6xX3xX17xX1xXc0xX3xXexX1xX10exX6axX3xXexX65xXc0xX17xX3xXexX1xX443xX3xX25xXdxX36exXdxX3xX67xX76xX3xX17xX25xX1xX10xX3xXexX1xX1fxX35xX6axX3xX4xX29xX17xX3xX63xX6dxX35xX3xX25xXdxX68xX3xXexX1fxXexX3xX4xXb5xX3xX25xXc0xX65xX3xX28xXfbxX17xX25xX3xX5xX14xX17xX3xXexX28xX14xX17xX3xXedxXc0xX17xX3xX1xXb1xX17xX1xX3xXc4xXc6xX3xXexX15xX35xX443xX17xX3xX17xX1xX79xX17xX25xX3xX4xX1xX1952xX17xX25xX3xX6xXdxX3xX17xX25xX1xX10xX3xXexX1xX1fxX35xX3xX25xXb1xXc9xX3xX1076xXcxX28xX37cxX4xX1xX3xX8bxX5c7xXf7xXexX3xX17xX80xX17xX3xXc4xX6b3xX17xX3xX1xX9cxX6xX3xX63xXdxX443xXexX3xX3cxX1fxX15xX3xX1xX36axXc9xX6axX3xX100xX14xX3xX155xX10exX17xX3xX5axXe0xX4xX1xX6axX3xX3dfxX1d3exX29bxX3xX43exX6b3xX17xX3xX1xX12dxX4xX3xX186xX187xX2xX205xX6axX3xXexX28xX6xX17xX25xX3xX205xX187xX1081xX5exX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX3exX6xX5xXdxX25xX17xX44xX3xX46xX15xX7xXexXdxX4bxX35xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX65xX5axX35xXaxX12xX8bxX22cxXb5xX3xXexX1xX443xX3xX25xXdxX36exXdxX3xX67xX6xX17xX25xX3xX5axXdxX4e2xX17xX3xX167xXe0xX4xX1xXc9xX5exX3xXb8fxX9cxX3xX5xXc0xX3xX7xXd7xX3xX3cxXc6xX3xX63xXb8xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX15xXf7xX4xX3xX7xXfbxX17xX25xX5exX3xX3dfxX1xX79xX17xX25xX3xXc4xX6b3xX17xX3xX4xX1xX79xX10exX17xX25xX3xX17xX25xX1xX2a9xX3xXexX1xX15xX164xXexX3xXbxX1xXb5xXdxX3xX5xXc0xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX423xX35xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX15xXf7xX4xX3xX7xXfbxX17xX25xX5exX3xX3dfxX9cxX3xX5xXc0xX3xX63xXb5xX17xX3xX4xX1xX1fxXexX6axX3xX5xXc0xX3xX7xXd7xX3xX167xX443xXexX3xXexXdxX17xX1xX5exX3xX3dfxX9cxX3xXbxX1xXb5xXdxX3xX5xX65xX11fxXdxX3xX63xXc1cxX3xX17xX1xX124xX17xX25xX3xX25xXb1xX3xX25xXdxXb5xX3xXexX11fxX65xX6axX3xX17xX65xX17xX3xX17xX36exXexX6axX3xX4xX1xX1408xX3xX67xXcdxX3xX4xX29xX17xX3xX5xX11fxXdxX3xXc4xXc0xX17xX25xX3xXedxX79xX68xXdxX6axX3xX167xXdxXedxX3xX4xX79xX10exX17xX25xX5exX3xXa5xXdxXfbxX17xX25xX3xX17xX1xX79xX3xX17xX1xX124xX17xX25xX3xX4xX6dxX15xX3xX4xX6xX3xX5axX6xX65xX6axX3xX17xX1xX124xX17xX25xX3xX167xX1xX423xX4xX3xX5axX6dxX17xX3xX4xX6xX6axX3xX4xX9cxX3xX25xXb1xX3xX4xX6xX65xX3xX7xXdxX14xX15xX3xX67xX6dxX15xX6axX3xX67xX80xX15xX3xX25xXdxXb5xX17xX3xX5axXe0xX3xX63xXb1xX17xX1xX3xXexX1xX79xX68xX17xX25xX3xXedxXc0xX3xX5xX79xX15xX3xXexX28xX15xX35xX80xX17xX3xXexX61xX3xX67xX68xXdxX3xX17xXc0xX35xX3xX7xX6xX17xX25xX3xX67xX68xXdxX3xX167xX1xX109xX4xX5exX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX3exX6xX5xXdxX25xX17xX44xX3xX28xXdxX25xX1xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX65xX5axX35xXaxX12xX0xX7xXexX28xX65xX17xX25xX12xXb8fxXdxX17xX1xX3xX2d5xX15xX6xX17xX25xX3xXcxXfbxX17xX0xX2cxX7xXexX28xX65xX17xX25xX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX65xX15xX28xX4xX10xXaxX12xX3dfxX25xX15xXb8xX17xX44xX3xXc4xX6xX17xX17xX25xX1xX10xXb3xX15xX6xX17xX5axX65xXdxX2cxX5xX10xXexX1xXdxX10xX15xX17xX1xX65xX17xX63xX5xX65xX25xX7xXbxX65xXexX5exX4xX65xXedxX0xX2cxXbxX12
sydong