Công an Nghi Xuân giúp người dân tìm hiểu kiến thức pháp luật
(Baohatinh.vn) - Tại diễn đàn "Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân" được tổ chức ở xã Đan Trường, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã lắng nghe, tiếp thu và giải đáp những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân.
5536x6483xc050x61e7x88bcx61a4xea53x9d31x5c62xX7x1045bx102b8x8c77xd3bex649ex7ccfxX5xcba1xXaxd10cxX0xX7xXex6462x9e7cxaba5x11354xX12x6144x9a11xX18xX19xX3xX6xX18xX3x9222xX19xX1xXdxX3xe8b4x7c03xdb25xX18xX3xX19xXdxf215xXbxX3xX18xX19xa0c6x6f89xXdxX3xd00axX2axX18xX3xXexb88bxe784xX3xX1xXdxe888xX29xX3x70c8xXdx9b52xX18xX3xXexX1x8f3bxX4xX3xXbxX1x9c0axXbxX3xX5xX29x7af0xXexX0x10e80xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX59xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8c96xX10xX6xX38xXaxX12xX0xX10xX3exX12xX3xXcx6b60xXdxX3xX38xXdx10982xX18xX3xda71xff7bxX18xX3xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3x6d93xf4d1xX3xX5xcf65xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10xX3x6798xX3xX45xXdxX47xX18xX3xX23xX1xX2axX18xX3xX38xX2axX18xXaxX3xX85xX34xc9dfxX4xX3xXex597bxX3xX4xX1xX4cxX4xX3x8944xX3xX92xX93xX3xe140xX6xX18xX3xXcxX16xX34xX35xX18xX19x10dd0xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX29xa053x646cxX18xX3xX23xX19xX1xXdxX3xX28xX29xX2axX18xX3x94f9xX71xX86xX3xXcx5a64xX18xX1x561fxX3xX85xX93xX3xX5xX96xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10xXccxX3xXexXdxX47xXbxX3xXexX1xX29xX3x5fc2xX86xX3xX19xXdx6728xXdxX3xX85xX51xXbxX3xX18xX1x7110xX18xX19xX3xX9fxX3xX45xXdxX47xX18xXccxX3xXexX2axX3exX3xXexX34xX3xX18xX19xX29xXd8xXd9xX18xX3xX107xcb19xX18xX19xX3xX4x6548xX6xX3xX18xX19xX34xX35xXdxX3xX38xX2axX18xd3f8xX0xX59xX10xX3exX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb597xX17xX38xXd8xXaxX12xX0xXdxX3exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxd385xXdxX38xXexX1x5a8fxX3xf2bdxX2x10a46xXbxX92x1116fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX17dxX3xc024xX2x9a48xXbxX92xX184xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17dxX59xX59xXdxX141xd919xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX141xX107xX18xX59xX18xX10xX178xX7xX59x776exX190xX18excf1axX59xX2xX1b9xX181xX38xX18exX190xa62exX2xX1c1xX1b9xX1c1xXexX1b9xX18exa3c0xX17fxX5xX2xX190xb546xX1c9xX1b6xX38xX1b9xX2xa405xX1b9xX1d4xX1b9xX1b6xXexX1c9xX1b9xX1d4xX17fxX2xX5xX190xX141xe628xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX23xX19xX1xXdxX3xX28xX29xX2axX18xX3xX19xXdxX2fxXbxX3xX18xX19xX34xX35xXdxX3xX38xX2axX18xX3xXexX3dxX3exX3xX1xXdxX42xX29xX3xX45xXdxX47xX18xX3xXexX1xX4cxX4xX3xXbxX1xX51xXbxX3xX5xX29xX56xXexXaxX3xX178xXdxX38xXexX1xX9xXaxX17fxX2xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX18exX2xX190xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXexX1cexX6xX5xXdxX19xX18xX17dxX3xX1e2xX29xX7xXexXdxed1bxXd8xX184xXaxX12xX1bxX1xXdxf62fxX29xX3xX1b6xX1c1xX59xX2xX190xXccxX3xX1xX86xX18xX19xX3xXexX16x90d2xX3exX3xX18xX19xX34xX35xXdxX3xX38xX2axX18xX3xX85xac65xX6xX3xXbxX1xX34x10815xX18xX19xX3xX85xX93xX3xX4xbf4dxX3xX3ex6b4axXexX3xXexX7dxXdxX3xX1x9c2fxXdxX3xXexX16xX34xX35xX18xX19xX3xX18xX1xX86xX3xX107xX28fxX18xX3xX1xX2abxX6xX3xX92xX93xX3xXc2xX6xX18xX3xXcxX16xX34xX35xX18xX19xX3xX85xX42xX3xX85xX34xXb2xX4xX3xXexX16xX6xX17xX3xX85xXb6xXdxX3xXexX2axX3exX3xXexX34xX3xX18xX19xX29xXd8xXd9xX18xX3xX107xX130xX18xX19xXccxX3xX85x67ecxXdxX3xXexX1xX17xX7dxXdxX3xXexX16x642exX4xX3xXexXdxX47xXbxX3xX107xab41xXdxX3xX5xX30bxX4xX3xX5xX34xXb2xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX29xXd8xXd9xX18xX3xX23xX19xX1xXdxX3xX28xX29xX2axX18xX141xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX17xX38xXd8xXaxX12xXcxX7dxXdxX3xX38xXdxX82xX18xX3xX85xX86xX18xXccxX3xX18xX19xX34xX35xXdxX3xX38xX2axX18xX3xX85xX93xX3xX85xX34xXb2xX4xX3xX18xX19xX1xX10xX3xX1a4xX51xX17xX3xX4xX51xX17xX3xXexX2abxX3exX3xXexX96xXexX3xXexX3dxX18xX1xX3xX1xX3dxX18xX1xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXexX16xX56xXexX3xXexX30bxX3xXexX16xf8cfxX18xX3xX85xX29dxX6xX3xX1a4xX86xX18xX3xX1xX29xXd8xXd9xX18xX3xX23xX19xX1xXdxX3xX28xX29xX2axX18xX3xX18xX2abxXdxX3xX4xX1xX29xX18xX19xX3xX107xX86xX3xX92xX93xX3xXc2xX6xX18xX3xXcxX16xX34xX35xX18xX19xX3xX18xX2abxXdxX3xX16xXdxX39fxX18xX19xX3xXex76f7xX3xX85x9928xX29xX3xX18xX28fxX3exX3xX85xX47xX18xX3xX18xX6xXd8xX141xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX17xX38xXd8xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX85xX2abxXccxX3xX85xX47xX18xX3xXexX1xX35xXdxX3xX85xXdxX42xX3exX3xX18xX86xXd8xXccxX3xXexX7dxXdxX3xX85xX29dxX6xX3xX1a4xX86xX18xX3xXc2xX6xX18xX3xXcxX16xX34xX35xX18xX19xX3xX92xX10cxXd8xX3xX16xX6xX3xX1b6xX17fxX3xX107xaba6xX3xX107xXdxXd9xX4xXccxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX85xX2abxX3xX7xde2bxX3xX38xX445xX18xX19xX3xXbxX1xX51xX17xX3xX1b9xX3xX107xX445xXccxX3xXexX16xX2b6xX3exX3xX4xX96xXbxX3xXexX86xXdxX3xX7xX10cxX18xX3xX181xX3xX107xX445xXccxX3xX7xX457xX3xX38xX445xX18xX19xX3xX45x90b8xX4xX1xX3xX85xXdxXd9xX18xX3xX18exX3xX107xX445xXccxX3xX85xX51xX18xX1xX3xX1a4xX7dxX4xX3xX1b6xX3xX107xX445xX3xX107xXdxXd9xX4xX141xX141xX141xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX92xX93xX3xXc2xX6xX18xX3xXcxX16xX34xX35xX18xX19xX3xX85xX93xX3xX92xX457xX3xXbxX1xX7dxXexXccxX3xX18xX2b6xXbxX3xX18xX19xX2axX18xX3xX7xX51xX4xX1xX3xX23xX1xX86xX3xX18xX34xX314xX4xX3xX19xX3e3xX18xX3xX1b9xX190xX3xXexX16xXdxXd9xX29xX3xX85xa5c3xX18xX19xX184xX3xXexX16xX10cxX3xX5xX7dxXdxX3xXexX86xXdxX3xX7xX10cxX18xX3xXexX16xX29dxX3xX19xXdxX51xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX34xX35xXdxX3xX38xX2axX18xX3xX1xX2a3xX18xX3xX1b9xX17fxX3xXexX16xXdxXd9xX29xX3xX85xX4f5xX18xX19xX141xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX17xX38xXd8xXaxX12xX0xXdxX3exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX178xXdxX38xXexX1xX17dxX3xX17fxX2xX181xXbxX92xX184xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX17dxX3xX18exX2xX190xXbxX92xX184xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17dxX59xX59xXdxX141xX1a4xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX141xX107xX18xX59xX18xX10xX178xX7xX59xX1b6xX190xX18exX1b9xX59xX2xX1b9xX181xX38xX18exX190xX1c1xX2xX1c1xX181xX1b9xXexX1c9xX1c1xX181xX5xX1b9xX1cexX1c9xX1b6xX38xX1b9xX2xX1d4xX18exX1b9xX18exX1b6xXexX1b9xX1c9xX18exX1b9xX1c9xX5xX190xX141xX1e2xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX23xX19xX1xXdxX3xX28xX29xX2axX18xX3xX19xXdxX2fxXbxX3xX18xX19xX34xX35xXdxX3xX38xX2axX18xX3xXexX3dxX3exX3xX1xXdxX42xX29xX3xX45xXdxX47xX18xX3xXexX1xX4cxX4xX3xXbxX1xX51xXbxX3xX5xX29xX56xXexXaxX3xX178xXdxX38xXexX1xX9xXaxX17fxX2xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX18exX2xX190xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xf1a3xX18xX19xX3xX71xX17xX86xX18xX19xX3xb45dxX28fxX18xX3xX651xXdxXd9xXexX3xXbdxX3xXexX1xX1cxX18xX3x1010dxX17xX18xX19xX3xb337xXdxX6xX18xX19xX17dxX3xX0xX10xX3exX12xXcxX3e0xX3xX45xX1xXdxX3xX4xX2abxX3xX5xX30bxX4xX3xX5xX34xXb2xX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX4xX1xX489xX18xX1xX3xe00axX29xXd8xX3xX107xX27exX3xX92xX93xXccxX3xX18xX1xXdxX27exX29xX3xX107xX445xX3xX107xXdxXd9xX4xX3xX18xX1xX34xX3xX85xX51xX18xX1xX3xX4xX51xX3xX1a4x6e6bxX18xX19xX3xX45xX489xX4xX1xX3xX85xXdxXd9xX18xXccxX3xX1a4x5feexXd8xX3xX4xX1xXdxX3exX3xX107xX86xX3xX4xX51xX4xX3xXexXd9xX3xX18xX7dxX18xX3xX18xX1xX34xX3xX16xX34xXb2xX29xX3xX4xX1x782bxXccxX3xX4xX35xX3xX1a4xX7dxX4xX3xXexX16xX39fxX18xX3xX85xX29dxX6xX3xX1a4xX86xX18xX3xX19xXdxX10cxX3exX3xX1xd6c4xX18xX141xX0xX59xX10xX3exX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX17xX38xXd8xXaxX12xXcxX7dxXdxX3xX38xXdxX82xX18xX3xX85xX86xX18xXccxX3xX18xX19xX34xX35xXdxX3xX38xX2axX18xX3xX92xX93xX3xXc2xX6xX18xX3xXcxX16xX34xX35xX18xX19xX3xX1a4xX86xXd8xX3xXexdc5axX3xX18xX1xX115xX18xX19xX3xX1a4xX28fxX18xX3xX45xX1xX17xX28fxX18xX3xX107xX27exX3xXexX3dxX18xX1xX3xXexX16xX7dxX18xX19xX3xXexX1xXdxX47xX29xX3xX1xX445xXexX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX107xXdxX39fxX18xX3xX45xX1xXdxX47xX18xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xXexX51xX4xX3xXbxX1xX51xXexX3xX1xXdxXd9xX18xXccxX3xX85x7105xX29xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX300xX18xX19xX3xX4xX51xX4xX3xX5xX17xX7dxXdxX3xXexX2b6xXdxX3xXbxX1xX7dxX3exX3xX1a4xX29dxX3xX1xX7dxX18xX3xX4xX1xX47xX184xX3xXexX3dxX18xX1xX3xXexX16xX7dxX18xX19xX3xX1xX130xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX71xX1bxX661xXccxX3xXcxX71x572axXcxX3xX4xX1xX34xX6xX3xX85xX135xX3xXexX29xXb6xXdxX3xX107xX6c9xX18xX3xX85xX47xX18xX3xXexX16xX34xX35xX18xX19xX3xX1a4xX6b9xX18xX19xX3xX92xX10xX3xX3exX51xXd8xXccxX3xX92xX10xX3xX3exX51xXd8xX3xX85xXdxXd9xX18xX3xXexXdxX27exX3exX3xe598xX18xX3xX18xX19xX29xXd8xX3xX4xX2a3xX3xXexX6xXdxX3xX18xX7dxX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX1cxX18xX19xX184xX3xX4xX3e3xX18xX3xXexX28fxX18xX19xX3xX4xX34xX35xX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xXexX51xX4xX3xXbxX1xX300xXdxX3xX1xXb2xXbxX3xX19xXdxX115xX6xX3xX4xX51xX4xX3xX18xX19xX86xX18xX1xX3xX107xX314xXdxX3xX5xX30bxX4xX3xX5xX34xXb2xX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX19xXdxX115xX3xX19xX3dxX18xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXexX16xX56xXexX3xXexX30bxX184xX3xX4xX1xX47xX3xX85xX2b6xX3xXbxX1xX445xX3xX4xX7a1xXbxX3xX4xX135xX6xX3xX5xX30bxX4xX3xX5xX34xX2a3xX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX107xXdxX39fxX18xX3xXexX1xX1cxX18xX3xX92xX2abxX3exX3xX4xdd1axX18xX3xXexX1xX7a1xXbxX141xX141xX141xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX17xX38xXd8xXaxX12xX0xXdxX3exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX178xXdxX38xXexX1xX17dxX3xX17fxX2xX181xXbxX92xX184xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX17dxX3xX18exX2xX190xXbxX92xX184xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17dxX59xX59xXdxX141xX1a4xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX141xX107xX18xX59xX18xX10xX178xX7xX59xX1b6xX190xX18exX1b9xX59xX2xX1b9xX181xX38xX18exX190xX1c1xX1b6xX190xX18exX1c9xXexX1b6xX1c1xX2xX18exX5xX1c1xX1cexX1c9xX1b6xX38xX1b9xX2xX1d4xX18exX1c9xX1b6xX1d4xXexX1d4xX1b6xX17fxX1c9xX1b6xX5xX190xX141xX1e2xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX23xX19xX1xXdxX3xX28xX29xX2axX18xX3xX19xXdxX2fxXbxX3xX18xX19xX34xX35xXdxX3xX38xX2axX18xX3xXexX3dxX3exX3xX1xXdxX42xX29xX3xX45xXdxX47xX18xX3xXexX1xX4cxX4xX3xXbxX1xX51xXbxX3xX5xX29xX56xXexXaxX3xX178xXdxX38xXexX1xX9xXaxX17fxX2xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX18exX2xX190xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX156xX86xX3x9870xX1cxX18xX19xX3xXcxX1xX29dxX3xd93dxXdxX18xX1xX3xXbdxX3xXexX1xX1cxX18xX3xXcxX16xX34xX35xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX17dxX3xX0xX10xX3exX12xX71xXdxXd9xX18xX3xXexX16xX39fxX18xX3xX85xX29dxX6xX3xX1a4xX86xX18xX3xX92xX93xX3xX4xX2abxX3xX2xX190xX190xX3xX18xX19xX34xX35xXdxX3xX85xX93xX3xX4xX1xX29xXd8xX42xX18xX3xX85xXdxX3xX18xX2a3xXdxX3xX45xX1xX51xX4xX3xX107xX86xX3xX4xX2abxX3xX1xX2b6xX3xX45xX1xX827xX29xX3xXbdxX3xX18xX2a3xXdxX3xX4xX1xX29xXd8xX42xX18xX3xX85xX47xX18xX3xX18xX1xX34xX18xX19xX3xXbdxX3xX92xX93xX3xX107xX6c9xX18xX3xX4xX8dfxX18xX3xX1xX2b6xX3xX45xX1xX827xX29xX3xX45xX1xXdxX47xX18xX3xX107xXdxXd9xX4xX3xX693xX29xX10cxX18xX3xX5xX9fxXccxX3xX45xX39fxX29xX3xX19xX130xXdxX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX38xX2axX18xX3xX18xX1xX56xXbxX3xX18xX19x8277xX3xX19xX2aexXbxX3xX45xX1xX1cxX18xX19xX3xX489xXexX3xX45xX1xX2abxX3xX45xX1xX28fxX18xX141xX0xX59xX10xX3exX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX17xX38xXd8xXaxX12xd9d4xX2axX18xX3xX4xX1xX135xX3xX107xX86xX3xX45xX1xX51xX4xX1xX3xX693xX29xX6xX18xXccxX3xX18xX1xXdxX27exX29xX3xX9fxX3xX45xXdxX47xX18xX3xX85xX93xX3xX85xX34xXb2xX4xX3xX18xX19xX34xX35xXdxX3xX38xX2axX18xX3xX85xX2abxX18xX19xX3xX19xX2abxXbxX3xX3exX2b6xXexX3xX4xX51xX4xX1xX3xXexX1xX707xX18xX19xX3xXexX1xX96xX18xXccxX3xXexX16xX29xX18xX19xX3xXexX1xX30bxX4xX141xX3xXc2xX2aexX4xX3xX1a4xXdxXd9xXexXccxX3xXexX7dxXdxX3xX38xXdxX82xX18xX3xX85xX86xX18xXccxX3xX18xX19xX34xX35xXdxX3xX38xX2axX18xX3xX4xX1xX135xX3xX85xX2b6xX18xX19xX3xX85xX27exX3xX18xX19xX1xX29dxX3xX5xX30bxX4xX3xX5xX34xXb2xX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX4xX2abxX3xX1a4xXdxXd9xX18xX3xXbxX1xX51xXbxX3xX85xX7a1xX29xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX693xX29xXd8xX47xXexX3xX5xXdxXd9xXexXccxX3xX45xX1xX1cxX18xX19xX3xX45xX1xX17xX6xX18xX3xX18xX1xX34xXb2xX18xX19xX3xX107xX314xXdxX3xX4xX51xX4xX3xX5xX17xX7dxXdxX3xXexX2b6xXdxX3xXbxX1xX7dxX3exX3xX3exX6xX3xXexX2fxXd8xXccxX3xX4xX34xX314xXbxX3xX19xXdxX56xXexX141xX141xX141xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX17xX38xXd8xXaxX12xX23xX1xX115xX18xX19xX3xX9fxX3xX45xXdxX47xX18xXccxX3xXexX2axX3exX3xXexX34xX3xX18xX19xX29xXd8xXd9xX18xX3xX107xX130xX18xX19xX3xX4xX135xX6xX3xX18xX19xX34xX35xXdxX3xX38xX2axX18xX3xX85xX93xX3xX85xX34xXb2xX4xX3xX4xX1xX489xX18xX1xX3xX693xX29xXd8xX27exX18xXccxX3xX5xX30bxX4xX3xX5xX34xXb2xX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX5xX96xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10xXccxX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX56xX18xX3xX107xX86xX3xX85xX300xXdxX3xXexX1xX17xX7dxXdxXccxX3xX19xXdxX10cxXdxX3xX85xX51xXbxX3xX18xX1xX115xX18xX19xX3xX18xX2b6xXdxX3xX38xX29xX18xX19xX3xXexX1xX29xX2b6xX4xX3xXexX1xX827xX3exX3xX693xX29xXd8xX27exX18xX141xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX17xX38xXd8xXaxX12xX0xXdxX3exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX178xXdxX38xXexX1xX17dxX3xX17fxX2xX181xXbxX92xX184xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX17dxX3xX18exX2xX190xXbxX92xX184xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17dxX59xX59xXdxX141xX1a4xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX141xX107xX18xX59xX18xX10xX178xX7xX59xX1b6xX190xX18exX1b9xX59xX2xX1b9xX181xX38xX18exX190xX1c1xX1b6xX2xX181xX190xXexX1c1xX181xX1b9xX17fxX5xX2xX190xX1cexX1c9xX1b6xX38xX1b9xX2xX1d4xX181xX190xX181xX181xXexX2xX2xX181xX181xX190xX5xX190xX141xX1e2xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX23xX19xX1xXdxX3xX28xX29xX2axX18xX3xX19xXdxX2fxXbxX3xX18xX19xX34xX35xXdxX3xX38xX2axX18xX3xXexX3dxX3exX3xX1xXdxX42xX29xX3xX45xXdxX47xX18xX3xXexX1xX4cxX4xX3xXbxX1xX51xXbxX3xX5xX29xX56xXexXaxX3xX178xXdxX38xXexX1xX9xXaxX17fxX2xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX18exX2xX190xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXexX1cexX6xX5xXdxX19xX18xX17dxX3xX1e2xX29xX7xXexXdxX276xXd8xX184xXaxX12xXc2xX2b6xXdxX3xXexX16xX34xXbdxX18xX19xX3xXc2xX2b6xXdxX3xX1bxX661xX666xXcxX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX29xXd8xXd9xX18xX3xX23xX19xX1xXdxX3xX28xX29xX2axX18xX3xXc2xX2aexX18xX19xX3x7632xX29xXd8xX47xXexX3xXcxX1xX96xX18xX19xX17dxX3xX0xX10xX3exX12xX23xX19xX6xXd8xX3xXexX3e0xX3xX85xX3e3xX29xX3xX18xX28fxX3exX3xX1xX130xX4xXccxX3xX5xX30bxX4xX3xX5xX34xXb2xX18xX19xX3xX1bxX661xX666xXcxX3xX85xX93xX3xXbxX1xX300xXdxX3xX1xXb2xXbxX3xX107xX314xXdxX3xX7eaxX1xX8dfxX18xX19xX3xX666xXaf9xb47axXc2xXcxX3xX1xX29xXd8xXd9xX18xX3xXexXb6xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX45xX9fxX3xX4xX6xX3exX3xX45xX47xXexX3xX45xX1xX1cxX18xX19xX3xX107xXdxX3xXbxX1xX7dxX3exX3xX6xX18xX3xXexX17xX86xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX130xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX141xX3xXcxX29xXd8xX3xX18xX1xXdxX39fxX18xXccxX3xX9fxX3xXexX1xX4cxX4xX3xX4xX1xX7a1xXbxX3xX1xX86xX18xX1xX3xX4xX135xX6xX3xX3exX2b6xXexX3xX7xX300xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX1xXdxX47xX29xX3xX18xXdxX39fxX18xX3xX45xX1xX1cxX18xX19xX3xXexX300xXexX3xX45xX1xXdxX47xX18xX3xX18xX19xX29xXd8xX3xX4xX2a3xX3xXexX6xXdxX3xX18xX7dxX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX1cxX18xX19xX3xX16xX7a1xXexX3xX38xX82xX3xX92xX10cxXd8xX3xX16xX6xX141xX0xX59xX10xX3exX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX17xX38xXd8xXaxX12xX0xX10xX3exX12xX0xXdxX3exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX178xXdxX38xXexX1xX17dxX3xX17fxX2xX181xXbxX92xX184xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX17dxX3xX18exX2xX190xXbxX92xX184xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17dxX59xX59xXdxX141xX1a4xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX141xX107xX18xX59xX18xX10xX178xX7xX59xX1b6xX190xX18exX1b9xX59xX2xX1b9xX181xX38xX18exX190xX1c1xX1b6xX1b9xX2xX1d4xXexX1b9xX1c1xX17fxX1b6xX5xX1d4xX1cexX1c9xX1b6xX38xX1b9xX2xX1d4xX181xX1b6xX181xX1c1xXexX2xX190xX18exX2xX18exX5xX190xX141xX1e2xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX23xX19xX1xXdxX3xX28xX29xX2axX18xX3xX19xXdxX2fxXbxX3xX18xX19xX34xX35xXdxX3xX38xX2axX18xX3xXexX3dxX3exX3xX1xXdxX42xX29xX3xX45xXdxX47xX18xX3xXexX1xX4cxX4xX3xXbxX1xX51xXbxX3xX5xX29xX56xXexXaxX3xX178xXdxX38xXexX1xX9xXaxX17fxX2xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX18exX2xX190xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX10xX3exX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xXdxX47xX29xX3xXexX51xX3xX71xX4f5xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xXc2xX7dxXexX3xX1cexX3xX7eaxX1xX2abxX3xXexX16xX34xXbdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX29xXd8xXd9xX18xX3xX23xX19xX1xXdxX3xX28xX29xX2axX18xX3xXexXdxX47xXbxX3xXexX1xX29xXccxX3xXexX16xX10cxX3xX5xX35xXdxX3xX3exX2b6xXexX3xX7xX300xX3xX9fxX3xX45xXdxX47xX18xX3xX4xX135xX6xX3xX18xX19xX34xX35xXdxX3xX38xX2axX18xX3xXexX1xX29xX2b6xX4xX3xXexX1xX827xX3exX3xX693xX29xXd8xX27exX18xX141xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX17xX38xXd8xXaxX12xXaf9xXdxX82xX18xX3xX85xX86xX18xX3xb82dxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX92xX93xX3xX5xX96xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10xX3xX9fxX3xX45xXdxX47xX18xX3xX23xX1xX2axX18xX3xX38xX2axX18xa64bxX3xX85xX93xX3xX19xX2abxXbxX3xXbxX1xX3e3xX18xX3xX18xX2axX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX3e3xX18xXccxX3xX9fxX3xXexX1xX4cxX4xX3xX107xX86xX3xXexX16xX51xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXd9xX3exX3xXbxX1xX445xX4xX3xX107xX445xX3xX23xX1xX2axX18xX3xX38xX2axX18xX141xX3xXc2xX4f5xX18xX19xX3xXexX1xX35xXdxXccxX3xXexX1xX1cxX18xX19xX3xX693xX29xX6xX3xX38xXdxX82xX18xX3xX85xX86xX18xX3xX19xXdxX2fxXbxX3xX4xX1xX489xX18xX1xX3xX693xX29xXd8xX27exX18xX3xX107xX86xX3xX23xX1xX2axX18xX3xX38xX2axX18xX3xX1xXdxX42xX29xX3xX16x7522xX3xX1xX2a3xX18xX3xX107xX27exX3xX18xX1xXdxXd9xX3exX3xX107xX445xXccxX3xX693xX29xXd8xX27exX18xX3xX1xX7dxX18xX3xX4xXac7xX18xX19xX3xX18xX1xX34xX3xX18xX1xX115xX18xX19xX3xX45xX1xX2abxX3xX45xX1xX28fxX18xXccxX3xX18xX19xX29xXd8xX3xX1xXdxX42xX3exX3xX4xX135xX6xX3xX5xX30bxX4xX3xX5xX34xXb2xX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX693xX29xX51xX3xXexX16xX3dxX18xX1xX3xXexX1xX30bxX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX1xXdxXd9xX3exX3xX107xX445xX141xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX17xX38xXd8xXaxX12xXcxX3e0xX3xX85xX2abxXccxX3xX85xX2b6xX18xX19xX3xX107xXdxX39fxX18xX3xX23xX1xX2axX18xX3xX38xX2axX18xX3xX4x671bxX18xX19xX3xXexX1xX6xX3exX3xX19xXdxX6xX3xX92xX2axXd8xX3xX38xX30bxX18xX19xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX86xX17xX3xXexX17xX86xX18xX3xX38xX2axX18xX3xX1a4xX10cxX17xX3xX107xXd9xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXcxXb6xX3xX693xX29xX300xX4xX3xX18xX19xX86xXd8xX3xX4xX86xX18xX19xX3xX107xX115xX18xX19xX3xX3exX7dxX18xX1xX3xX1xX2a3xX18xX141xX0xX59xXbxX12xX0xX38xXdxX107xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX38xX16xX10xX5xX6xXexX10xX38xXaxX12xX0xX29xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1cexXexX1xX29xX3exX1a4xX1cexX6xX18xX38xX1cexX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xX2axX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX45xXdxX47xX18xX3xXexX1xX4cxX4xX3xX1a4xX10cxX17xX3xX107xXd9xX3xX4xX1xX135xX3xX693xX29xXd8xX27exX18xX3xX1a4xXdxX42xX18xX3xX85xX10cxX17xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX34xX3xX38xX2axX18xX3xX23xX19xX1xXdxX3xX28xX29xX2axX18xXaxX3xX1xX16xX10xX276xX9xXaxX59xX5xX29xX4xX1cexX5xX29xX17xX18xX19xX1cexX107xX29xX1cexXexX16xX6xX18xX19xX59xX18xX6xX18xX19xX1cexX4xX6xX17xX1cexX45xXdxX10xX18xX1cexXexX1xX29xX4xX1cexX1a4xX6xX17xX1cexX107xX10xX1cexX4xX1xX29xX1cexX693xX29xXd8xX10xX18xX1cexX1a4xXdxX10xX18xX1cexX38xX6xX17xX1cexX4xX1xX17xX1cexX18xX19xX29xX1cexX38xX6xX18xX1cexX18xX19xX1xXdxX1cexX92xX29xX6xX18xX59xX2xX1c9xX1c9xX190xX181xX18exX141xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX59xX3exX10xX38xXdxX6xX59xX2xX1b6xX190xX59xX18xX10xX178xX7xX59xX1b6xX190xX1b9xX1c1xX59xX2xX181xX2xX38xX18exX2xX17fxX1b9xX1b6xX1b6xX1d4xXexX2xX190xX2xX1c1xX1b9xX5xX190xX141xX1e2xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX23xX19xX1xXdxX3xX28xX29xX2axX18xX3xX19xXdxX2fxXbxX3xX18xX19xX34xX35xXdxX3xX38xX2axX18xX3xXexX3dxX3exX3xX1xXdxX42xX29xX3xX45xXdxX47xX18xX3xXexX1xX4cxX4xX3xXbxX1xX51xXbxX3xX5xX29xX56xXexXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX38xXdxX107xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xX2axX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX45xXdxX47xX18xX3xXexX1xX4cxX4xX3xX1a4xX10cxX17xX3xX107xXd9xX3xX4xX1xX135xX3xX693xX29xXd8xX27exX18xX3xX1a4xXdxX42xX18xX3xX85xX10cxX17xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX34xX3xX38xX2axX18xX3xX23xX19xX1xXdxX3xX28xX29xX2axX18xXaxX3xX1xX16xX10xX276xX9xXaxX59xX5xX29xX4xX1cexX5xX29xX17xX18xX19xX1cexX107xX29xX1cexXexX16xX6xX18xX19xX59xX18xX6xX18xX19xX1cexX4xX6xX17xX1cexX45xXdxX10xX18xX1cexXexX1xX29xX4xX1cexX1a4xX6xX17xX1cexX107xX10xX1cexX4xX1xX29xX1cexX693xX29xXd8xX10xX18xX1cexX1a4xXdxX10xX18xX1cexX38xX6xX17xX1cexX4xX1xX17xX1cexX18xX19xX29xX1cexX38xX6xX18xX1cexX18xX19xX1xXdxX1cexX92xX29xX6xX18xX59xX2xX1c9xX1c9xX190xX181xX18exX141xX1xXexX3exXaxX12xX23xX2axX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX45xXdxX47xX18xX3xXexX1xX4cxX4xX3xX1a4xX10cxX17xX3xX107xXd9xX3xX4xX1xX135xX3xX693xX29xXd8xX27exX18xX3xX1a4xXdxX42xX18xX3xX85xX10cxX17xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX34xX3xX38xX2axX18xX3xX23xX19xX1xXdxX3xX28xX29xX2axX18xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xX71xX2a3xX18xX3xX2xX190xX190xX3xX18xX19xX34xX3xX38xX2axX18xX3xX92xX93xX3xX28xX29xX2axX18xX3xX71xX2b6xXdxX3xXe6xX23xX19xX1xXdxX3xX28xX29xX2axX18xXccxX3xX71xX86xX3xXcxXebxX18xX1xXeexX3xX85xX93xX3xX85xX34xXb2xX4xX3xXexX3dxX3exX3xX1xXdxX42xX29xX3xX107xX27exX3xa262xX29xX56xXexX3xX4xX10cxX18xX1xX3xX7xX51xXexX3xX1a4xXdxX42xX18xX3xX651xXdxXd9xXexX3xX23xX6xX3exX3xX4xXac7xX18xX19xX3xX18xX1xX34xX3xX693xX29xXd8xX3xX85xX29dxX18xX1xX3xX107xX27exX3xX693xX29xX10cxX18xX3xX5xX9fxX3xX1xX17xX7dxXexX3xX85xX2b6xX18xX19xX3xX4xX135xX6xX3xX18xX19xX34xX35xXdxXccxX3xXbxX1xX34xX2a3xX18xX19xX3xXexXdxXd9xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX45xX1xX29xX3xX107xX30bxX4xX3xX1a4xXdxX39fxX18xX3xX19xXdxX314xXdxX3xX1a4xXdxX42xX18xX141xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX38xXdxX107xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX47xXbxX3xXexX445xX4xX3xXexX29xXd8xX39fxX18xX3xXexX16xX29xXd8xX27exX18xX3xX107xX27exX3xX6xX18xX3xXexX17xX86xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX130xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX23xX19xX1xXdxX3xX28xX29xX2axX18xXccxX3xX1bxX6xX18xX3xX156fxX2b6xX4xXaxX3xX1xX16xX10xX276xX9xXaxX59xXbxX1xX6xXbxX1cexX5xX29xX6xXexX1cexX38xX17xXdxX1cexX7xX17xX18xX19xX59xXexXdxX10xXbxX1cexXexX29xX4xX1cexXexX29xXd8xX10xX18xX1cexXexX16xX29xXd8xX10xX18xX1cexX107xX10xX1cexX6xX18xX1cexXexX17xX6xX18xX1cexX19xXdxX6xX17xX1cexXexX1xX17xX18xX19xX1cexX4xX1xX17xX1cexX1xX17xX4xX1cexX7xXdxX18xX1xX1cexX18xX19xX1xXdxX1cexX92xX29xX6xX18xX1cexX4xX6xX18xX1cexX5xX17xX4xX59xX2xX1c9xX1c1xX1b6xX18exX1c1xX141xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX59xX3exX10xX38xXdxX6xX59xX2xX1b6xX190xX59xX18xX10xX178xX7xX59xX1b6xX190xX1b9xX17fxX59xX1c9xX1b6xX38xX1b6xX190xX1c9xX2xX190xX181xX1c1xXexX181xX181xX1b6xX1c1xX190xX5xX190xX141xX1e2xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX23xX19xX1xXdxX3xX28xX29xX2axX18xX3xX19xXdxX2fxXbxX3xX18xX19xX34xX35xXdxX3xX38xX2axX18xX3xXexX3dxX3exX3xX1xXdxX42xX29xX3xX45xXdxX47xX18xX3xXexX1xX4cxX4xX3xXbxX1xX51xXbxX3xX5xX29xX56xXexXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX38xXdxX107xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX47xXbxX3xXexX445xX4xX3xXexX29xXd8xX39fxX18xX3xXexX16xX29xXd8xX27exX18xX3xX107xX27exX3xX6xX18xX3xXexX17xX86xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX130xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX23xX19xX1xXdxX3xX28xX29xX2axX18xXccxX3xX1bxX6xX18xX3xX156fxX2b6xX4xXaxX3xX1xX16xX10xX276xX9xXaxX59xXbxX1xX6xXbxX1cexX5xX29xX6xXexX1cexX38xX17xXdxX1cexX7xX17xX18xX19xX59xXexXdxX10xXbxX1cexXexX29xX4xX1cexXexX29xXd8xX10xX18xX1cexXexX16xX29xXd8xX10xX18xX1cexX107xX10xX1cexX6xX18xX1cexXexX17xX6xX18xX1cexX19xXdxX6xX17xX1cexXexX1xX17xX18xX19xX1cexX4xX1xX17xX1cexX1xX17xX4xX1cexX7xXdxX18xX1xX1cexX18xX19xX1xXdxX1cexX92xX29xX6xX18xX1cexX4xX6xX18xX1cexX5xX17xX4xX59xX2xX1c9xX1c1xX1b6xX18exX1c1xX141xX1xXexX3exXaxX12xXcxXdxX47xXbxX3xXexX445xX4xX3xXexX29xXd8xX39fxX18xX3xXexX16xX29xXd8xX27exX18xX3xX107xX27exX3xX6xX18xX3xXexX17xX86xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX130xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX23xX19xX1xXdxX3xX28xX29xX2axX18xXccxX3xX1bxX6xX18xX3xX156fxX2b6xX4xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xX1bxX51xX4xX3xX10xX3exX3xX1xX130xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXbdxX3xX23xX19xX1xXdxX3xX28xX29xX2axX18xXccxX3xX1bxX6xX18xX3xX156fxX2b6xX4xX3xXe6xX71xX86xX3xXcxXebxX18xX1xXeexX3xX107xX3e0xX6xX3xX85xX34xXb2xX4xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX1a4xX29dxX3xX45xXdxX47xX18xX3xXexX1xX4cxX4xX3xX107xX27exX3xX6xX18xX3xXexX17xX86xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX1cxX18xX19xXccxX3xXbxX1xX8dfxX18xX19xX3xX4xX1xX300xX18xX19xX3xXexXd9xX3xX18xX7dxX18xX3xX92xX93xX3xX1xX2b6xXdxX3xX18xX19xX6xXd8xX3xX45xX1xXdxX3xX1a4xX34xX314xX4xX3xX107xX86xX17xX3xX18xX28fxX3exX3xX1xX130xX4xX3xX3exX314xXdxX141xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX38xXdxX107xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX16xX6xX18xX19xX3xX1a4xX29dxX3xX10dexX4xX827xX3exX3xX18xX6xX18xX19xX1103xX3xX7xX457xX3xX38xX445xX18xX19xX3xX107xX56xXexX3xX5xXdxXd9xX29xX3xX18xXb6xX3xX6xX18xX3xXexX17xX86xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX38xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXd9xXbxXaxX3xX1xX16xX10xX276xX9xXaxX59xX4xX17xX18xX19xX1cexX18xX19xX1xXdxX10xXbxX59xXexX16xX6xX18xX19xX1cexX1a4xXdxX1cexX4xX6xX3exX1cexX18xX6xX18xX19xX1cexX7xX29xX1cexX38xX29xX18xX19xX1cexX107xX6xXexX1cexX5xXdxX10xX29xX1cexX18xX17xX1cexX6xX18xX1cexXexX17xX6xX18xX1cexX4xX1xX17xX1cexX38xX17xX6xX18xX1xX1cexX18xX19xX1xXdxX10xXbxX59xX2xX1c9xX1b6xX1c9xX1c9xX181xX141xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX59xX3exX10xX38xXdxX6xX59xX2xX1b6xX190xX59xX18xX10xX178xX7xX59xX1b6xX190xX1b6xX2xX59xX2xX18exX1b6xX38xX17fxX190xX1c9xX181xX190xX181xX181xXexX181xX17fxX1b9xX1d4xX17fxX5xX190xX141xX1e2xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX23xX19xX1xXdxX3xX28xX29xX2axX18xX3xX19xXdxX2fxXbxX3xX18xX19xX34xX35xXdxX3xX38xX2axX18xX3xXexX3dxX3exX3xX1xXdxX42xX29xX3xX45xXdxX47xX18xX3xXexX1xX4cxX4xX3xXbxX1xX51xXbxX3xX5xX29xX56xXexXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX38xXdxX107xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX16xX6xX18xX19xX3xX1a4xX29dxX3xX10dexX4xX827xX3exX3xX18xX6xX18xX19xX1103xX3xX7xX457xX3xX38xX445xX18xX19xX3xX107xX56xXexX3xX5xXdxXd9xX29xX3xX18xXb6xX3xX6xX18xX3xXexX17xX86xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX38xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXd9xXbxXaxX3xX1xX16xX10xX276xX9xXaxX59xX4xX17xX18xX19xX1cexX18xX19xX1xXdxX10xXbxX59xXexX16xX6xX18xX19xX1cexX1a4xXdxX1cexX4xX6xX3exX1cexX18xX6xX18xX19xX1cexX7xX29xX1cexX38xX29xX18xX19xX1cexX107xX6xXexX1cexX5xXdxX10xX29xX1cexX18xX17xX1cexX6xX18xX1cexXexX17xX6xX18xX1cexX4xX1xX17xX1cexX38xX17xX6xX18xX1xX1cexX18xX19xX1xXdxX10xXbxX59xX2xX1c9xX1b6xX1c9xX1c9xX181xX141xX1xXexX3exXaxX12xXcxX16xX6xX18xX19xX3xX1a4xX29dxX3xX10dexX4xX827xX3exX3xX18xX6xX18xX19xX1103xX3xX7xX457xX3xX38xX445xX18xX19xX3xX107xX56xXexX3xX5xXdxXd9xX29xX3xX18xXb6xX3xX6xX18xX3xXexX17xX86xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX38xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXd9xXbxX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xX1c1xX181xX3xX1xX130xX4xX3xX107xXdxX39fxX18xX3xX85xX47xX18xX3xXexX3e0xX3xX4xX51xX4xX3xXexXb6xX3xX4xX1xX4cxX4xXccxX3xX38xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXd9xXbxX3xXexX16xX39fxX18xX3xX85xX29dxX6xX3xX1a4xX86xX18xX3xXexabc3xX18xX1xX3xXexX1xX6xX3exX3xX19xXdxX6xX3xX5xX314xXbxX3xX1xX29xX7a1xX18xX3xX5xX29xXd8xXd9xX18xX3xX45xc31exX3xXexX1xX29xX56xXexX3xX6xX18xX3xXexX17xX86xX18xX3xX107xX56xXexX3xX5xXdxXd9xX29xX3xX18xXb6xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxXd9xXbxX3xX38xX17xX3xX661xXbdxX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xXexX1xX34xX2a3xX18xX19xX3xX71xX86xX3xXcxXebxX18xX1xX3xXexXb6xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX107xX86xX17xX3xX7xX51xX18xX19xX3xX1b9xX190xX59xX181xX141xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX38xXdxX107xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX29xX5xX12xX0xX38xXdxX107xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX59xX38xXdxX107xX12xX0xX59xX38xXdxX107xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx113daxX29xXexX1xX17xX16xXaxX12xX71xX17xX86xXdxX3xX23xX6xX3exX0xX59xXbxX12
Hoài Nam