Vợ không phải là đầu bếp
Cậu không thể yêu cầu vợ cậu thay đổi thực đơn một chút được à? - Không được. Vì ở nhà, tớ là người làm bếp…
4991x87ccx8320x5a5ax6413xdd5dx57dex9c6fxc810x9dc9xf53bxc363xf5d8xa71cx6d63xe761xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxc8e3x99e2xa432xXexX0x87edxXaxX17xX18xX19xXexX0x71e7x4ea2xX19xda6cxXexX0xXax5fc8xX9x49f2xXdxX18xf274xX2fx93f1x7f9axcc64xX5xf065xXbxXdxX17xX32xXexb135x864axX9x8263xXaxef1dx58bexc498xX9xX33xXax105e8xX35xX9xXdx955bxX9x5e2cx980dxe830xX9xX23xf49fxX33xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xcbaaxX17xX18xX19xX32xXexX4xf089xX4exX9xX3exXaxX40xX41xX42xX9xXbxXaxa66dxX9xX26x5bb1xX4exX9xX2cxX4dxX4exX9x79e6xX3cxX9xX2cxX6axX4exX9xXbxXaxX18xX26xX9xX4cx10922xX35xX9xXbxXax7cc3xX2cxX9xX4cx8ec5xX41xX9xXcx7113xXbxX9xX2cxXaxaff2xXbxX9xX4cx5c3bxX3cxX2cxX9xX4axe383xX9x8c0bxX9xd478xXaxX40xX41xX42xX9xX4cxXa2xX3cxX2cxec0cxX9xX3bxc1a9xX9x896cxX9xX41xXaxX4axcf49xX9xXbxb2e0xX9xXdxX4axX9xX41xX42xXa2xd881xX35xX9xXdxX4axXcxX9xX23xX51xX33xee2axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x5299xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xa4d4xXbxXa9xX18xXdxX35xX42xX41x7ae4xX9xX2cxX17xX41xXbxX17xe983xbaafxX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxX102xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xXfbxX1cxX1cxX35xXb5xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxXb5xX7fxX41xX1cxX41xX17x64b4xX2fxX1cxX2axbc26xX2axX12cxX1cx905fxX130xX19xf7d4xb7eaxX130xd662xa5dfxX133xX2axXbxX137xX130xX2axX137xXdxX134xXb5x8834xX33xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX128xX35xX19xXbxXaxXfbx708cxX134xX134xX33xXf3xX103xXaxX17xX35xX42xXaxXbxXfbxX136xX137xX137xX33xXf3xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX7fxX24xX9xX3exXaxX24xX41xX42xX9xX33xXaxX18xX35xX9xXdxX18xX9xX19xX18xX4exX9xX23xX17xX33xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX4exXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexX63xX18xX35xX9xX18xX41xXaxX9xX2cxXaxX4axX41xX42xX9xX41x6b64xX35xX9xX2cxXaxX4exX26x9057xX41xX9xX7fxXc2xX35xX9xX41xXaxX18xX4exXb5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexXa9xX9xX5xfd60xX35xX9x10d32xX4exX18xX9xX2cxX6axX4exX9x6e73xX41xX9xX42xXb8xXa7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexXa9xX9x10f3bxX18xXa9xXdxd8f5xXbxX9xX42xX35xX1f8xXcxX9xX23xX40xX41xX42xXb5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexXa9xX9xX5xXaxX51xX9xXaxX40xXcxX9xX3exX35xX18xXa7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexXa9xX9xX215xX18xXa9xXdxX219xXbxX9xX42xX35xX1f8xXcxX9xX23xX40xX41xX42xXb5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexXa9xX9xX5xXaxX51xX9xXaxX40xXcxX9xX3exXb8xX18xXa7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexXa9xX9xX4x10b8fxX41xX42xX9xXf3xX18xXa9xXdxX219xXbxX9xX42xX35xX1f8xXcxX9xX23xX40xX41xX42xXb5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexXa9xX9xf839xX95xX41xX9xX4cxX35xX1c9xX4exX9xX1f0xX4exX219xX1xX9xX4xX6axX4exX9xX3exXaxX40xX41xX42xX9xXbxXaxX75xX9xX26xX78xX4exX9xX2cxX4dxX4exX9xX7fxX3cxX9xX2cxX6axX4exX9xXbxXaxX18xX26xX9xX4cxX8cxX35xX9xXbxXaxX91xX2cxX9xX4cxX95xX41xX9xXcxX99xXbxX9xX2cxXaxX9exXbxX9xX4cxXa2xX3cxX2cxX9xX4axXa7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexXa9xX9xXabxXaxX40xX41xX42xX9xX4cxXa2xX3cxX2cxXb5xX9xX3bxXb8xX9xXbaxX9xX41xXaxX4axXbfxX9xXbxXc2xX9xXdxX4axX9xX41xX42xXa2xXcaxX35xX9xXdxX4axXcxX9xX23xX51xX33xXd4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXex8088xX9xXe4xX4exX8cxX35xX9xX2fxX219xX41xX42xXbfxX9xX2cxX40xX9xX7fxX3cxX9xX42x8e92xX35xX9xX4cxX35xX1c9xX41xX9xX4cxX51xX41xX9xX2cxX95xX9xX1f0xX4exX18xX41xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXax7eafxX41xX42xXfbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexe763xX9xX215xX17xX9xXcxX219xX26xX9xX2cx734cxX18xX9xX17xXcxX9xX3exXaxX40xX41xX42xX9xX41xX8cxX9xX4cxXa2xX3cxX2cxXb5xX9x7f19xX41xXaxX9xX2cxX1c2xX9xXbxXaxX75xX9xX7fx10eabxX9xX41xXaxX4axX9xX7fxX4axX9xX2fx4fd3xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX17xXcxX9xX4cxXa2xX3cxX2cxX9xX3exXaxX40xX41xX42xXa7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexX3c2xX9xX4xX40xX9xX41xX42xXax10dc7xX9xXbxX40xX35xX9xXdxX4axX9xX18xX35xX9xX7fxX6axX26xXa7xX9xX5xX40xX35xX9xX3exXaxX40xX41xX42xX9xX33xXaxX46xX35xX9xXbxXaxX3cxX9xX2fxX3f7xX18xX9xXf3xX17xX9xXcxX219xX26xXb5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXex70d0xX99xXbxX9xXdxX9exX2cxX9xX2fxX18xX4exXbfxX9xX2cxX40xX9xX7fxX3cxX9xXdx101aaxX35xX9xX42xX38fxX35xX9xX4cxX51xX41xXfbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexX3c2xX9xX3e1xX41xXaxX9xX2cxX1c2xX9xXbxXaxX75xX9xX7fxX3edxX9xX41xXaxX4axX9xX4cxXa2xX3cxX2cxX9xX3exXaxX40xX41xX42xXa7xX9xX2d8xX4dxX4exX9xX7fxX35xX19xX17xX24xX9xX41xXaxX4axX9xXcxXb8xX41xXaxX9xXbxX91xX9xX41xXaxX35xX78xX41xX9xXdxX481xX35xX9xX23x979fxX9xXax62baxX41xX42xXb5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexX3c2xX9xX4xX40xX9xX41xX42xXaxX429xX9xXbxX40xX35xX9xXdxX4axX9xX18xX35xXa7xX9xX5xX40xX35xX9xX3exXaxX40xX41xX42xX9xX33xXaxX46xX35xX9xXdxX4axX9xXbxXaxX3cxX9xX2cxXax53afxX18xX9xXbxX35xX7fxX35xXbfxX9xX7fxX35xX19xX17xX24xXb5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexX2d8xX51xX41xX9xX23xX4exX8cxX35xX9xXbxX102xXa2xX18xXbfxX9xX18xX41xXaxX9xX2cxXaxX3a9xX41xX42xX9xXdxX481xX35xX9xX41xXaxX6axX41xX9xX4cxXa2xX3cxX2cxX9xX2cxX9exX9xX4cxX35xX1c9xX41xX9xXbxXaxX24xX481xX35xX9xX41xX52bxX18xX9xX2cxX3ccxX18xX9xX2cxX40xX9xX7fxX3cxX9xX33xXaxX4axX41xX9xX41xX4axX41xX9xX7fxX3edxX9xX2cxX219xX35xX9xX2cxX3f7xX18xX9xX23xX4e2xX9xX3ex4e4exXbxX9xX3exXaxX40xX41xX42xX9xX3exXaxX24xX219xX9xX4cxXa2xX3cxX2cxXb5xX9xX3bxX4axX9xXdxX4dxX41xX9xX41xX4axX26xX9xX18xX41xXaxX9xXbxX18xX9xX42xX4axX24xX9xXdxX78xX41xXfbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexX3c2xX9xX4xX40xX9xX41xX42xXaxX429xX9xXbxX40xX35xX9xXdxX4axX9xX18xX35xX9xX7fxX6axX26xXa7xX9xX5xX40xX35xX9xX3exXaxX40xX41xX42xX9xX33xXaxX46xX35xX9xXdxX4axX9xXbxXaxX3cxX9xXcxX99xX2cxXb5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexXe4xX4exX8cxX35xX9xXbxX1edxX35xXbfxX9xX18xX41xXaxX9xXbxX18xX9xX4cxX35xX9xXdxX4axXcxX9xX7fxX3edxXb5xX9xX4xX40xX9xX7fxX3cxX9xX3exX75xX9xXdxX481xX35xX9xX102x6a73xX41xX42xX9xX4cxdafdxX9xX41xXaxXcaxX9xX40xX41xX42xX9xXaxX4axX41xX42xX9xXf3xX1c2xXcxX9xX2cxXaxX52bxX18xX9xX42xX35xX9exX33xX9xXbx4b28xXbxX9xX2cxX46xXb5xX9xX3e1xX41xXaxX9xX2cxXaxX3a9xX41xX42xX9xXaxX4e5xX35xXfbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexX3c2xX9xX5xXaxX51xX9xX2fxX18xX4exX9xX3exXaxX35xX9xX2cxXaxX52bxX18xX9xXf3xX24xX41xX42xX9xX40xX41xX42xX9xXbxX18xX9xX2cxX1c2xX9xX4cx10569xX35xX9xX2cxX40xX41xX42xX9xX2fxX219xX9xX42xXb8xX9xX3exXaxX40xX41xX42xXa7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexX3c2xX9xdf90xX41xX42xX9xXbxX18xX9xX4cxX3edxX9xX41xX42xXaxX4e2xX9xX102xX65fxX41xX42xX9xXaxX24x7926xX2cxX9xXdxX4axX9xX17xXcxX9xX41xX682xX4exX9xX2cxXaxX24xX9xX40xX41xX42xX9xX682xX26xX9xXcxX99xXbxX9xX23xX52bxX18xX9xX1f8xX41xXbfxX9xXaxX24xX710xX2cxX9xXdxX4axX9xd1a1xX2cxXaxX35xX3edxX4ex10bcexX9xX40xX41xX42xX9xXbxX18xX9xXcxX99xXbxX9xXbx87eaxXb5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexX3c2xX9xX5xXaxX51xX9xX17xXcxX9xX4cxX664xX9xX41xX682xX4exX9xX2cxXaxX24xX9xX40xX41xX42xX9xX682xX26xX9xX1f8xX41xX9xXcxX1c2xX41xX9xX42xXb8xXa7xX9xX3c2xX9xX3e1xX41xXaxX9xX2cxXaxX3a9xX41xX42xX9xX41xXaxX5aaxX9xX41xXaxX4axX41xX42xX9xXaxX4e5xX35xXb5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexbe00xX4dxX41xX9xX41xX4axX26xX9xXbxXaxXb8xX9xX4cxX51xX41xX9xX2cxX40xX9xX7fxX3cxX9xXbxX4e5xX9xX102xX18xX9xX42xX35xX6axX41xX9xX19xX52bxXfbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe4xX24xX19xX26xX32xXexX3c2xX9xX3e1xX41xXaxX9xX41xX42xXaxX429xX9xXbxX40xX35xX9xXdxX4axX9xX18xX35xX9xX7fxX6axX26xXa7xX9xX5xX40xX35xX9xX3exXaxX40xX41xX42xX9xX33xXaxX46xX35xX9xXdxX4axX9xX4cxX4dxX4exX9xX23xX51xX33xXb5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xfeffxX24xX4exX102xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX5x6bb9xX3bxX63xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe