Check in bãi đá rêu xanh mê hoặc lòng người ở Kỳ Anh
(Baohatinh.vn) - Đến hẹn lại lên, từ tháng 2 đến tháng 4, bãi đá ở biển Hoành Sơn thuộc địa phận xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phủ trên mình những đám rêu xanh tuyệt đẹp làm mê hoặc lòng người.
7081xc957xdd91xf6c6xf568x121a7xf9daxc927x72c6xX7xd32cxbafcx7e94xe14fxa23ax8383xX5xb3f0xXax106d0xa3c7xX1xX10xX4xa496xX3xXdx11a47xX3x9e1cx86d8xXdxX3xece9x7895xX3xce1dx969axd418xX3x9698xX6xX1axX1xX3x8359xX24xX3xX1xedbex9e1dxX4xX3xX5x10df7xX1ax1103axX3xX1axX37xe830xefd1xXdxX3xa976xX3xe549x88cdxX3x110c0xX1axX1xX0x9e91xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7faexX10xX6xa4bdxXaxX12xb3fdxb0bbxX1axX3xX1xc0f4xX1axX3xX5xa8fcxXdxX3xX5xX24xX1ax1196bxX3xXex10bd6xX3xXexX1xX21xX1axX37xX3x120e4xX3xX20xX5exX1axX3xXexX1xX21xX1axX37xX3xea24xX6cxX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX3fxX3xX1cxXdx106c4xX1axX3xX57xX30x80d7xX1axX1xX3x97fbx11b88xX1axX3xXexX1xX25x981axX4xX3xX20x9c8cxX6xX3xXbxX1x116acxX1axX3xX27xX1dxX3xX41xX42xX3xf5fbxX6xX2cxX3xd48bxXexX1xXa5xX3xX27xX1dxX3xX41xX42xX3xX44xX1axX1xX6cxX3xX57xX96xX3xXcx11580xX1axX1x1142cxX3xXbxX1x72d9xX3xXexX23xX24xX1axX3xX2cx9320xX1axX1xX3xX1axX1xc343xX1axX37xX3xX20xX21xX2cxX3xX23xX24xX25xX3xX27xX6xX1axX1xX3xXexX25xbaa3x1285bxXexX3xX20xX62xXbxX3xX5xX96xX2cxX3xX2cxX24xX3xX1xX30xX31xX4xX3xX5xX35xX1axX37xX3xX1axX37xX3bxX3cxXdxa5baxX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdx1279dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX23xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX25xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x10488xXexX1xX25xX2cxX1cxX13cxX6xX1axX5axX13cxX7xX6xXbxX30xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxd71exX24xX3xX2cx76a4xX1axX3xX119x98c0xX3xX20xX62xXbxX3xX1xX30xX6xX1axX37xX3xX7xX9bxX3xX1cxX1dxXdxX3xX1cxXdxX91xX1axX3xX57xX30xX96xX1axX1xX3xX9axX9bxX1axXaxX3xX1xX23xX10x129bcxX9xXaxX48xX5axX25xX13cxX5xXdxX4xX1xX48xX2cxX10xX13cxX2cxX6xX1axX13cxX119xX10xX13cxX5axX10xXbxX13cxX1xX30xX6xX1axX37xX13cxX7xX30xX13cxX1cxX6xXdxX13cxX1cxXdxX10xX1axX13cxX1xX30xX6xX1axX1xX13cxX7xX30xX1axX48xX2xX83x112b8xX1c1xX77x86bbxX111xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX37xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX48xX2cxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX77xX1c1xX48xX1axX10x10f2bxX7xX48xX2x11889x72c7x7af6xX48xX1e6xX1e6xX5axX1c4xX1c1x1228axX83xX1e6xX1c1xX1e8xXexX1e8xX1efxX1efxX83xX5xX1efxX111x90b2xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX10xX4xX17xX3xXdxX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX6xX1axX1xX3xX2cxX24xX3xX1xX30xX31xX4xX3xX5xX35xX1axX37xX3xX1axX37xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX3xX41xX42xX3xX44xX1axX1xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX119xX12xX0xX7xXexX23xX30xX1axX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX15bxX24xX3xX2cxX15fxX1axX3xX119xX163xX3xX20xX62xXbxX3xX1xX30xX6xX1axX37xX3xX7xX9bxX3xX1cxX1dxXdxX3xX1cxXdxX91xX1axX3xX57xX30xX96xX1axX1xX3xX9axX9bxX1axXaxX3xX1xX23xX10xX189xX9xXaxX48xX5axX25xX13cxX5xXdxX4xX1xX48xX2cxX10xX13cxX2cxX6xX1axX13cxX119xX10xX13cxX5axX10xXbxX13cxX1xX30xX6xX1axX37xX13cxX7xX30xX13cxX1cxX6xXdxX13cxX1cxXdxX10xX1axX13cxX1xX30xX6xX1axX1xX13cxX7xX30xX1axX48xX2xX83xX1c1xX1c1xX77xX1c4xX111xX1xXexX2cxXaxX12xX15bxX24xX3xX2cxX15fxX1axX3xX119xX163xX3xX20xX62xXbxX3xX1xX30xX6xX1axX37xX3xX7xX9bxX3xX1cxX1dxXdxX3xX1cxXdxX91xX1axX3xX57xX30xX96xX1axX1xX3xX9axX9bxX1axX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX23xX30xX1axX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12x9222xX1dxXdxX3xX1cxXdxX91xX1axX3xX57xX30xX96xX1axX1xX3xX9axX9bxX1axX3xXexX1xX25xXa1xX4xX3xX20xXa5xX6xX3xXbxX1xXaaxX1axX3xX27xX1dxX3xX41xX42xX3xXb3xX6xX2cxX3xXb7xXexX1xXa5xX3xX27xX1dxX3xX41xX42xX3xX44xX1axX1xX6cxX3xX57xX96xX3xXcxXcbxX1axX1xXcexX3xX37xe2d4xXf3xX3x9137xX1axX3xXexX3bxf9c1xX1axX37xX3xX1cxX3fxXdxX3xX119xX163xX3xX20xX62xXbxX3xX1xX30xX6xX1axX37xX3xX7xX9bxX3xX4xXd2xX6xX3xXexX1xXdxX24xX1axX3xX1axX1xXdxX24xX1axX6cxX3xX7xeb53xX3xX37xXdx8d3cxX1axX3xX5axXa5xX3xX4xXd2xX6xX3xX4xX25xXa1xX4xX3xX7xee16xX1axX37xX3xX4xX30xX1axX3xX1axX37xX3bxX3cxXdxX3xX1axX9bxXdxX3xX20xX355xXf3xX111xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX119xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX25xX5xX12xX0xX5axXdxX119xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX23xXaxX12xX0xX48xX5axXdxX119xX12xX0xX48xX5axXdxX119xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1axXexX10xX23xXaxX12xX0xXdxX2cxX37xX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxX1e2xXdxX5axXexX1xf64bxX3xX1e8xX1c1xX1e7xXbxX27x11d0axX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX406xX3xX83xX1c1xX77xXbxX27xX40dxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX406xX48xX48xXdxX111xX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX1axX1xX111xX119xX1axX48xX1axX10xX1e2xX7xX48xX2xX1efxX2xX83xX48xX1e6xX1e6xX5axX1c1xX1c1x7c5fxX1c1xX1efxX1e7xX1efxXexX449xX77xX83xX2xX5xX1c1xX111xX1fcxXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX10xX4xX17xX3xXdxX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX6xX1axX1xX3xX2cxX24xX3xX1xX30xX31xX4xX3xX5xX35xX1axX37xX3xX1axX37xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX3xX41xX42xX3xX44xX1axX1xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX30xX1axXaxX12xX30fxX1dxXdxX3xX1cxXdxX91xX1axX3xX57xX30xX96xX1axX1xX3xX9axX9bxX1axX3xXb7xXcxd5eaxX3xX41xX42xX3xX44xX1axX1xX3xX13cxX3xX57xX96xX3xXcxXcbxX1axX1xXcexX3xXexX1xX9bxX3xX2cxXa1xX1axX37xX3xX20x9ec9xX1axX3xX1cxXdaxX1axX1xX3xX2cxXdxX1axX1xX111xX111xX111xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1axXexX10xX23xXaxX12xX0xXdxX2cxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5axXexX1xX25xX2cxX1cxXaxX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxX1e2xXdxX5axXexX1xX406xX3xX1e8xX2xX1c4xXbxX27xX40dxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX406xX3xX83xX2xX1c1xXbxX27xX40dxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX406xX48xX48xXdxX111xX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX1axX1xX111xX119xX1axX48xX1axX10xX1e2xX7xX48xX2xX1efxX2xX83xX48xX1e6xX1e6xX5axX1c1xX1c1xX449xX1c1xX1efxX1e7xX1efxXexX1e7xX83xX449xX1e8xX5xX2xX111xX1fcxXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX10xX4xX17xX3xXdxX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX6xX1axX1xX3xX2cxX24xX3xX1xX30xX31xX4xX3xX5xX35xX1axX37xX3xX1axX37xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX3xX41xX42xX3xX44xX1axX1xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX30xX1axXaxX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexX13cxX6xX5xXdxX37xX1axX406xX3xX1fcxX25xX7xXexXdxX189xXf3xX40dxXaxX12xfaccxX163xX3xX20xX62xXbxX3xX1xX25xXf3x11f34xX1axX3xX38bxX30xX3xX119x80efxXdxX3xX1axX1xXe0xX1axX37xX3xXexX38bxX1axX37xX3xX20xX21xX3xXbxX1xXd2xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX6xX1axX1xX6cxX3xXexX23xX3fxX3xXexX1xX96xX1axX1xX3xX20xXdxX91xX2cxX3xX20xX5exX1axX3xX1xX358xXbxX3xX5ax7e2axX1axX3xX5axX25xX3xX17xX1xX21xX4xX1xX3xX0xX10xX2cxX12xXb7x7120xX1axX1xX406xX3xXb3xX37xX25xXf3x8adexX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX57xX38bxXdxXcexX111xX0xX48xX10xX2cxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1axXexX10xX23xXaxX12xX0xXdxX2cxX37xX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxX1e2xXdxX5axXexX1xX406xX3xX1e8xX2xX1c4xXbxX27xX40dxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX406xX3xX83xX2xX1c1xXbxX27xX40dxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX406xX48xX48xXdxX111xX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX1axX1xX111xX119xX1axX48xX1axX10xX1e2xX7xX48xX2xX1efxX2xX83xX48xX1e6xX1e6xX5axX1c1xX1c1xX449xX1c1xX1efxX1e7xX1efxXexX77xX83xX1efxX1e8xX5xX77xX111xX1fcxXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX10xX4xX17xX3xXdxX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX6xX1axX1xX3xX2cxX24xX3xX1xX30xX31xX4xX3xX5xX35xX1axX37xX3xX1axX37xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX3xX41xX42xX3xX44xX1axX1xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX30xX1axXaxX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexX13cxX6xX5xXdxX37xX1axX406xX3xX1fcxX25xX7xXexXdxX189xXf3xX40dxXaxX12xXb3xX1xXe0xX1axX37xX3xXexX38bxX1axX37xX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX6xX1axX1xX3xX7xX30xXdxX3xX2cxXdaxX1axX1xX3xXexX23xX30xX1axX37xX3xX5xX96xX1axX3xX1axX3bxX602xX4xX111xX3xX0xX10xX2cxX12xXb7xX64axX1axX1xX406xX3xXb3xX37xX25xXf3xX653xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX57xX38bxXdxXcexX0xX48xX10xX2cxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1axXexX10xX23xXaxX12xX0xXdxX2cxX37xX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxX1e2xXdxX5axXexX1xX406xX3xX1e8xX2xX1c4xXbxX27xX40dxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX406xX3xX83xX2xX1c1xXbxX27xX40dxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX406xX48xX48xXdxX111xX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX1axX1xX111xX119xX1axX48xX1axX10xX1e2xX7xX48xX2xX1efxX2xX83xX48xX1e6xX1e6xX5axX1c1xX1c1xX449xX1c1xX1efxX1e7xX1efxXexX1c4xX449xX449xX1e8xX5xX1e7xX111xX1fcxXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX10xX4xX17xX3xXdxX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX6xX1axX1xX3xX2cxX24xX3xX1xX30xX31xX4xX3xX5xX35xX1axX37xX3xX1axX37xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX3xX41xX42xX3xX44xX1axX1xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX30xX1axXaxX12xX111xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1axXexX10xX23xXaxX12xX0xXdxX2cxX37xX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxX1e2xXdxX5axXexX1xX406xX3xX1e8xX2xX1c4xXbxX27xX40dxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX406xX3xX83xX2xX1c1xXbxX27xX40dxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX406xX48xX48xXdxX111xX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX1axX1xX111xX119xX1axX48xX1axX10xX1e2xX7xX48xX2xX1efxX2xX83xX48xX1e6xX1e6xX5axX1c1xX1c1xX449xX1c1xX1efxX1e7xX1efxXexX1efxX1e6xX83xX5xX83xX111xX1fcxXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX10xX4xX17xX3xXdxX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX6xX1axX1xX3xX2cxX24xX3xX1xX30xX31xX4xX3xX5xX35xX1axX37xX3xX1axX37xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX3xX41xX42xX3xX44xX1axX1xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX30xX1axXaxX12xXb3xX1xXe0xX1axX37xX3xX20xX21xX2cxX3xX23xX24xX25xX3xX20xXa1xX4xX3xX20xX21xX30xX3xX2cxX6xX1axX37xX3xX119xX163xX3xX20xX62xXbxX3xX2cxX24xX3xX1xffcexX1axX111xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1axXexX10xX23xXaxX12xX0xXdxX2cxX37xX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxX1e2xXdxX5axXexX1xX406xX3xX1e8xX2xX1c4xXbxX27xX40dxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX406xX3xX83xX2xX1c1xXbxX27xX40dxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX406xX48xX48xXdxX111xX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX1axX1xX111xX119xX1axX48xX1axX10xX1e2xX7xX48xX2xX1efxX2xX83xX48xX1e6xX1e6xX5axX1c1xX1c1xX449xX1c1xX1efxX1e7xX1efxXexX83xX1e8xX449xX5xX1c4xX111xX1fcxXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX10xX4xX17xX3xXdxX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX6xX1axX1xX3xX2cxX24xX3xX1xX30xX31xX4xX3xX5xX35xX1axX37xX3xX1axX37xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX3xX41xX42xX3xX44xX1axX1xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX30xX1axXaxX12xX111xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1axXexX10xX23xXaxX12xX0xXdxX2cxX37xX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxX1e2xXdxX5axXexX1xX406xX3xX1e8xX2xX1c4xXbxX27xX40dxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX406xX3xX83xX2xX1c1xXbxX27xX40dxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX406xX48xX48xXdxX111xX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX1axX1xX111xX119xX1axX48xX1axX10xX1e2xX7xX48xX2xX1efxX2xX83xX48xX1e6xX1e6xX5axX1c1xX1c1xX449xX1c1xX1efxX1e7xX1efxXexX77xX77xX1e7xX1efxX5xX1e8xX111xX1fcxXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX10xX4xX17xX3xXdxX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX6xX1axX1xX3xX2cxX24xX3xX1xX30xX31xX4xX3xX5xX35xX1axX37xX3xX1axX37xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX3xX41xX42xX3xX44xX1axX1xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX30xX1axXaxX12xX111xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1axXexX10xX23xXaxX12xX0xXdxX2cxX37xX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxX1e2xXdxX5axXexX1xX406xX3xX1e8xX2xX1c4xXbxX27xX40dxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX406xX3xX83xX2xX1c1xXbxX27xX40dxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX406xX48xX48xXdxX111xX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX1axX1xX111xX119xX1axX48xX1axX10xX1e2xX7xX48xX2xX1efxX2xX83xX48xX1e6xX1e6xX5axX1c1xX1c1xX449xX1c1xX1efxX1e7xX1efxXexX1e8xX1e6xX449xX1e8xX5xX1e6xX111xX1fcxXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX10xX4xX17xX3xXdxX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX6xX1axX1xX3xX2cxX24xX3xX1xX30xX31xX4xX3xX5xX35xX1axX37xX3xX1axX37xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX3xX41xX42xX3xX44xX1axX1xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX30xX1axXaxX12xX111xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1axXexX10xX23xXaxX12xX0xXdxX2cxX37xX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxX1e2xXdxX5axXexX1xX406xX3xX1e8xX77xX1c1xXbxX27xX40dxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX406xX3xX83xX2xX83xXbxX27xX40dxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX406xX48xX48xXdxX111xX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX1axX1xX111xX119xX1axX48xX1axX10xX1e2xX7xX48xX2xX1efxX2xX83xX48xX1e6xX1e6xX5axX1c1xX1c1xX449xX1c1xX1efxX1e7xX1efxXexX1e7xX1e8xX1efxX1c1xX5xX1efxX111xX1fcxXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX10xX4xX17xX3xXdxX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX6xX1axX1xX3xX2cxX24xX3xX1xX30xX31xX4xX3xX5xX35xX1axX37xX3xX1axX37xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX3xX41xX42xX3xX44xX1axX1xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX30xX1axXaxX12xX30fxX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX6xX1axX1xX3xX3fxX3xX1axX9bxXdxX3xX1axX96xXf3xX3xX5xX96xX3xX20xXdxX91xX2cxX3xX20xX5exX1axX3xX5axX25xX3xX5xXa5xX4xX1xX3xXexX25xXf3xXf4xXexX3xX119xX3cxXdxX3xX4xX1xX30xX3xX1axX1xXe0xX1axX37xX3xX6xXdxX3xXexX1x8e99xX4xX1xX3xX17xX1xX21xX2cxX3xXbxX1xX21xX3xXexX1xXdxX24xX1axX3xX1axX1xXdxX24xX1axX111xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1axXexX10xX23xXaxX12xX0xXdxX2cxX37xX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxX1e2xXdxX5axXexX1xX406xX3xX1e8xX2xX1c4xXbxX27xX40dxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX406xX3xX83xX2xX1c1xXbxX27xX40dxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX406xX48xX48xXdxX111xX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX1axX1xX111xX119xX1axX48xX1axX10xX1e2xX7xX48xX2xX1efxX2xX83xX48xX1e6xX1e6xX5axX1c1xX1c1xX449xX1c1xX1efxX1e7xX1efxXexX83xX2xX1e8xX1c4xX5xX449xX111xX1fcxXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX10xX4xX17xX3xXdxX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX6xX1axX1xX3xX2cxX24xX3xX1xX30xX31xX4xX3xX5xX35xX1axX37xX3xX1axX37xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX3xX41xX42xX3xX44xX1axX1xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX30xX1axXaxX12xX15bxXa1xXexX3xX4xX38bxX1axX1xX3xX20xX62xXbxX3xX1xXdxX5exX2cxX3xX1axX9bxXdxX3xX4xX4e3xX3xX20xX3bxX35dxX4xX111xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1axXexX10xX23xXaxX12xX0xXdxX2cxX37xX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxX1e2xXdxX5axXexX1xX406xX3xX1e8xX2xX1c4xXbxX27xX40dxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX406xX3xX83xX2xX1c1xXbxX27xX40dxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX406xX48xX48xXdxX111xX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX1axX1xX111xX119xX1axX48xX1axX10xX1e2xX7xX48xX2xX1efxX2xX83xX48xX1e6xX1e6xX5axX1c1xX1c1xX449xX1c1xX1efxX1e7xX1efxXexX2xX1e7xX449xX1e7xX5xX2xX1c1xX111xX1fcxXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX10xX4xX17xX3xXdxX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX6xX1axX1xX3xX2cxX24xX3xX1xX30xX31xX4xX3xX5xX35xX1axX37xX3xX1axX37xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX3xX41xX42xX3xX44xX1axX1xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX30xX1axXaxX12xX5dxX355xXf3xX3xX5xX96xX3xX20xXa5xX6xX3xX20xXdxX91xX2cxX3xX20xX3bxX35dxX4xX3xX1axX1xXdxX5fbxX25xX3xX1axX37xX3bxX3cxXdxX3xX3bxX6xX3xXexX1xXd03xX4xX1xX3xX4xX1x108a2xXbxX3xX38bxX1axX1xX3xXexXdaxX2cxX3xX20xX5exX1axX111xX0xX48xXbxX12xX0xXexX6xX1cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX27xX6xX1axX1xX1axX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1axX37xX9xXaxX1c1xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5axX5axXdxX1axX37xX9xXaxX1c4xXaxX12xX0xXexX1cxX30xX5axXf3xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX5axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30fxX30xX5axXf3xXaxX12xX30fxX1dxXdxX3xX1cxXdxX91xX1axX3xX57xX30xX96xX1axX1xX3xX9axX9bxX1axX3xX4xX21xX4xX1xX3xXcxf0f0xX3xX57xX96xX3xXcxXcbxX1axX1xX3xX1efxX1c1xX3xX17xX2cxX3xX119xX5fbxX3xXbxX1xXd03xX6xX3xXb3xX6xX2cxX6cxX3xX4xX21xX4xX1xX3xX20x9b4exX30xX3xXb3xX37xX6xX1axX37xX3xX4xX1xX3bxX6xX3xX20xa6b9xXf3xX3xX77xX3xX17xX2cxX6cxX3xX1ax932bxXdxX3xXexXdxX5exX1axX37xX3xX119xX602xXdxX3xX17xX1xX25xX1axX37xX3xX4xX38bxX1axX1xX3xX1xX30xX6xX1axX37xX3xX7xX9bxX3xX119xX96xX3xX23xX358xXexX3xXexX1xX9bxX3xX2cxXa1xX1axX37xX111xX3xX41xX1x101d6xX1axX37xX3xX4xX1x9026xX3xX4xX4e3xX3xX1cxX1dxXdxX3xX1cxXdxX91xX1axX3xX20xX62xXbxX3xX2cxX96xX3xX1axX9bxXdxX3xX20xX355xXf3xX6cxX3xX2cxb562xX6xX3xX1axX96xXf3xX3xX4xX35xX1axX3xX1x746cxXexX3xX1xX96fxX1axX3xX5axX25xX3xX17xX1xX21xX4xX1xX3xX119xXdaxX3xX2cxX96xX25xX3xX27xX6xX1axX1xX3xX2cxX21xXexX3xX2cxb1d2xXexX3xX4xXd2xX6xX3xX23xX24xX25xX3xXbxX1xXd2xX3xX17xXd03xX1axX3xX1axX1xXe0xX1axX37xX3xXexX38bxX1axX37xX3xX20xX21xX3xX1axX1xXfffxX3xX23xX6xX3xX1cxXdxX91xX1axX111xX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX23xX12xX0xX48xXexX1cxX30xX5axXf3xX12xX0xX48xXexX6xX1cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX25xXexX1xX30xX23xXaxX12xXf8fxX5f1xX3xX13cxX3xX13xXcxX5f1xX0xX48xXbxX12
PV - CTV