Sẽ sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng
Các trường trung cấp có ngành nghề đào tạo trùng với các trường cao đẳng sẽ sáp nhập vào trường cao đẳng, giải thể đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 không đáp ứng các điều kiện quy định về đầu tư và hoạt động.
bfcbxc622xec64xefa9xc62dxe1dbxf467xe357xc0f8xX7x11daex1486bx12df8xd85cx10120x14debxX5x11217xXaxc4e2xf9e1x143d0xX3xX7x13dd7xXbxX3xf99dxX1x11fcexXbxX3xXex1170exe10dxc684xX1ax101dfxX3xXexX20xf1f1xX1axX24xX3xX4xf997xXbxX3xe343x10fc3x14cc6xX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xX4xX6xX32xX3xd631x12baexX1axX24xX0x148d0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10d42xX32x10849x12adfxXaxX12xX0xXdx11c0exX20xX6x10441xX10xX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXbxX32xX7xXdxXexXdxX32xX1ax13d8exX3xX6x11b84xX7xX32xX5xX28xXexX10x14715xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX70xX44xX44xX7xXbxfab7x1394bxX6xX5xX32xX8cxX5exX10xX44xXbxX5xX28xX24xXdxX1axX7xX44xX7xX1xX6xX20xX10x129e4xX55xX10xX30xX9xX1axX28xX5xX5xf4a5xX4xX32xX5xX32xX20xX9xX1axX28xX5xX5xXabxX32xX6xXdxX55xX9x1226ax11221x1338exX2x134bdxXbcxe24cxcdf1xdb73xXbdxXbexXc4xXbexXc0xX2xXc2xXbexc91exXcdxXabxX1xX20xX10xX5bxX9xX1xXexXexXbxX7xeb80xXbexdd4dxXdaxXbcx13553xXdaxXbcxXdfxXexX1xX6xX1axX1xX1axXdxX10xX1axX8cxX30xX1axXdaxXbcxXdfxX4xX32xX1axXexX10xX1axXexXdaxXbcxXdfxed74xX8dxX4xXc2x13fc9xX8dx13eedxXbcxX8cxX1xXexX5exX5xXabxX5xX6xX56xX32xX28xXexX9xXdxX4xX32xX1ax14f64xXexX10xe69cxXexXabxX4xX28xX7xXexX32xX5exXdxX8dxX10xX9xXexX20xX28xX10xXabxX4xX6xX5xX5xX73xX6xX4x13318xX9xX1axX28xX5xX5xXabxXdxX55xX9xXc2xXc3xX6xXc4xX10xX4xXbdxX73xX115xXbdxX5bxXcdxXbexX115xXbdxX55xXbexX55xX115xX73xX4xX5bxX5bxX115xXbcxXc0xX2xXbdxXbcxX2xXbdxXc2xX5bxXcdxXc0xX55xXabxX55xX32xX5exX6xXdxX1axX9xXexX1xX6xX1axX1xX1axXdxX10xX1axX8cxX30xX1axXabxX6xX1axX55xX20xX32xXdxX55xX9xX5bxX6xX5xX7xX10xXabxXdxX32xX7xX9xX5bxX6xX5xX7xX10xXaxX3x1331exXdxX55xXexX1xX9xXaxXc0xXbxX118xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxXc0xXbxX118xXaxX3xX5bxX20xX6xX5exX10xX73xX32xX20xX55xX10xX20xX9xXaxXc0xXaxX3xX7xX4xX20xX32xX5xX5xXdxX1axX24xX9xXaxX1axX32xXaxX3xX6xX5xX5xX32xX18dxX5bxX28xX5xX5xX7xX4xX20xX10xX10xX1axX9xXaxXaxX12xX0xX44xXdxX5bxX20xX6xX5exX10xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1072fxX10xX6xX55xXaxX12x1342axX17xX4xX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xXexX20xX28xX1axX24xX3xX4xX2dxXbxX3xX4xf528xX3xX1axX24xX31xX1axX1xX3xX1axX24xX1xd1eaxX3xX3fxX31xX32xX3xXexfbc4xX32xX3xXexX20x1002fxX1axX24xX3xX30x11594xXdxX3xX4xX17xX4xX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xX4xX6xX32xX3xX3fxX40xX1axX24xX3xX7xX14xX3xX7xX17xXbxX3xX1axX1xX1cxXbxX3xX30xX31xX32xX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xX4xX6xX32xX3xX3fxX40xX1axX24x14b44xX3xX24xXdxed89xXdxX3xXexX1x12261xX3xX3fxca20xXdxX3xX30xX228xXdxX3xX4xX17xX4xX3xX4x108daxX3xX7xc117xX3xX24xXdxX17xX32xX3xX55xec40xX4xX3xX1axX24xX1xX217xX3xX1axX24xX1xXdxc1f3xXbxX3xX3fx10b3exX1axX3xX1ax12bacxX5exX3xXbcxXc0xXbcxXc0xX3xX131xX1xf460xX1axX24xX3xX3fxX17xXbxX3x15249xX1axX24xX3xX4xX17xX4xX3xX3fxXdxX217xX28xX3xX131xXdxX28dxX1axX3xf030xX28xX56xX3xX3fx113d5xX1axX1xX3xX30xX217xX3xX3fx143b7xX28xX3xXexX21xX3xX30xX31xX3xX1xX32xX21exXexX3xX3fx14da1xX1axX24xX8cxX0xX44xXbxX12xX0xX5bxXdxX24xX28xX20xX10xX3xX55xX6xXexX6xX115xXdxX1axX55xX10xX118xX9xXaxXc0xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX20xX10xX5bxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX70xX44xX44xXdxX5exX6xX24xX10xX8cxXexX1xX6xX1axX1xX1axXdxX10xX1axX8cxX30xX1axX44xX2xXc4xXc0xXc0xX44xX28xXbxX5xX32xX6xX55xX10xX55xX44xX1xX32xX6xX1axX24xX1axX6xX5exX44xXbcxXc0xX2xXcdx11d65xXc0xXcdxX333xXc0x14ecdxX44xX6xX2xX333xX8dxX5exX8dxXdxX8cx10183xXbxX24xXaxX3xX55xX6xXexX6xX115xX7xXdxX8dxX10xX9xXaxX2xXc4xXc0xXc0xX118xX2xX2xXc2xXc3xXaxX12xX0xXdxX5exX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xXexX32xX20xX56xX6xX30xX6xXexX6xX20xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX70xX44xX44xXdxX8cxX73xX6xX32xX1xX6xXexXdxX1axX1xX8cxX30xX1axX44xX1axX10xX18dxX7xX44xX2xXcdxXbexXbcxX44xX2xXc0xXc2xX55xXbexX2xXc2xX2xXc0xX2xXc0xXexXc2xXc3xXbdxXc3xX5xX2xX8cxX342xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xXbxX3xX1axX1xX1cxXbxX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xXexX20xX28xX1axX24xX3xX4xX2dxXbxX3xX30xX31xX32xX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xX4xX6xX32xX3xX3fxX40xX1axX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX5bxXdxX24xX28xX20xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX6xXbxXexXdxX32xX1axXaxX12xXcx11e41xX1axX1xX3xX1axX31xX32xX3xX4xf717xX1axX24xX3xX4xX20cxX3xX1axX1xXdxX217xX28xX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xX1f6xce8exX25exX3xXcxX1f6xX3xX30xX31xX3xX4xX17xX4xX3xXexX20xX28xX1axX24xX3xXexcdc0xX5exX3xX1axX1xX21xX1axX24xX3xX1axX24xX21xX22xXdxX3xX1xc85dxX4xX3xX5xX21exXdxX3xfbd4xXexX8cxX3x1008bxX1axX1xX70xX3xX100xcd52xX3xX102xX28xX56x13707xX1axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX32xX55xX56xXaxX12xXcxXdxX291xX1axX3xX7xf358xX3xXfcxX24xX28xX56x10239xX1axX3xX1f0xec24xX1axX24xX3xX100xXdxX1axX1xX25exX3xXcx12a91xX1axX24xX3xX4xX281xX4xX3xXexX20xX21xX279xX1axX24xX3xXcxX498xX1axX24xX3xX4xX281xX4xX3x122eaxXdxX17xX32xX3xX55xX281xX4xX3xX1axX24xX1xX217xX3xX1axX24xX1xXdxX28dxXbxX25exX3xXexX1xX28xX2d5xX4xX3xX53xX2d5xX3xd950xX42cxX115xXcxX53xXabxe5f8xX1f0xX3xX4xX1xX32xX3xX73xXdxX291xXexX3xX1axX1xX21xX3xXexX20xX466xX1axX8cxX3xX1f6xX417xX1axX24xX3xXexX1xX10xX32xX3xX29fxX1axX24xX3xX100xXdxX1axX1xX25exX3xXex13238xX3xX1axX6xX56xX3xX3fxX291xX1axX3xX4xX28xX26axXdxX3xX1axX295xX5exX3xX7xX14xX3xX4xX223xX1axX24xX3xX4xX17xX4xX3xX3fxX2bexX6xX3xXbxX1xX21xX276xX1axX24xX3xXexXdxX291xX1axX3xX1xX31xX1axX1xX3xX20xX31xX3xX7xX32xX17xXexX25exX3xX7x14ff0xXbxX3xX118xX291xXbxX3xX4xX17xX4xX3xXexX498xX3xX4xX1xX2a7xX4xX3xX24xXdxX17xX32xX3xX55xX281xX4xX3xX1axX24xX1xX217xX3xX1axX24xX1xXdxX28dxXbxX3xX3fxX267xX3xX1axX295xX5exX3xXbcxXc0xX2xXc3xX3xXexX20xdf6cxX1axX1xX3xX1f6xX1xX457xX1axX1xX3xXbxX1x13838xX25exX3xXexX1xX10xX32xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX2c6xX1axX3xXexX1xX1cxX1axX3xXexX20xX450xX1axX24xX25exX3xX131xX1xX29fxX1axX24xX3xX30xX2d5xXdxX3xX30xX31xX1axX24xX25exX3xX3fxX262xX5exX3xX73xX262xX32xX3xX73xX21xX228xX4xX3xX3fxXdxX3xX30x13217xX1axX24xX3xX4xX1xX53exX4xX3xX30xX228xXdxX3xX5exX281xX4xX3xXexXdxX466xX28xX3xX3fxX291xX1axX3xX1axX295xX5exX3xXbcxXc0xXbcxX2xX3xX7xX14xX3xX24xXdxX262xX5exX3xX2xXc0xXdaxX3xX4xX17xX4xX3xX4xX276xX3xX7xX279xX3xX4xX29fxX1axX24xX3xX5xX1cxXbxX8cxX3x13f2axXdxX466xX1axX24xX3xX4xX17xX4xX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xX3fxX31xX32xX3xXexX21exX32xX3xX1axX24xX31xX1axX1xX3xX1axX24xX1xX217xX3xX3fx149b2xX4xX3xXexX1xX223xX3xX7xX14xX3xX118xX10xX5exX3xX118xf605xXexX3xX3fxX267xX3xXexXdxX291xXbxX3xXexX281xX4xX3xX1xX32xX21exXexX3xX3fxX2d5xX1axX24xX8cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX32xX55xX56xXaxX12xX1f0xXdxX28dxX1axX3xX1axX6xX56xX25exX3xX7xX26axX3xX5xX21xcf6axX1axX24xX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xX4xX6xX32xX3xX3fxX40xX1axX24xX3x1382dxX1f6xX42cxc8dexX25exX3xXexX20xX28xX1axX24xX3xX4xX2dxXbxX3xX687xXcxX1f6xX68axX3xX30xX31xX3xX4xX17xX4xX3xXexX20xX28xX1axX24xX3xXexX440xX5exX3xX24xXdxX17xX32xX3xX55xX281xX4xX3xX1axX24xX1xX217xX3xX1axX24xX1xXdxX28dxXbxX3xX2b9xX28xX17xX3xX4xX48dxX1axX24xX3xX131xX217xX1axX1xX3xXexX20xX32xX1axX24xX3xX131xX1xXdxX3xX1axX1xXdxX217xX28xX3xX3fxX276xX1axX3xX30xX2bexX3xXexX28xX56xX267xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX1xXdxX291xX28xX3xX1xXdxX28dxX28xX3xX2b9xX28xX262xX25exX3xX30xXdxX28dxX4xX3xX2b9xX28xX56xX3xX1xX32xX21exX4xX1xX3xX5xX21exXdxX3xX1xX28dxX3xXexX1xX26axX1axX24xX3xX5xX31xX3xX30xX29fxX3xX4xX223xX1axX24xX3xX4xX2c6xX1axX3xXexX1xXdxX291xXexX25exX3xX1axX1xX21xX1axX24xX3xX131xX1xX29fxX1axX24xX3xX3fxX276xX1axX3xX24xXdxX262xX1axX8cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX32xX55xX56xXaxX12xXcxX1x11076xX4xX3xXexX291xX3xX4xX1xX32xX3xXexX1xX2dxX56xX25exX3xXexX40exX1axX1xX3xX1axX31xX32xX3xX4xX417xX1axX24xX3xX4xX20cxX3xX1axX1xXdxX217xX28xX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xX1f6xX42cxX25exX3xXcxX1f6xX3xX30xX31xX3xX4xX17xX4xX3xXexX20xX28xX1axX24xX3xXexX440xX5exX3xX1axX1xX21xX1axX24xX3xX5xX21xX673xX1axX24xX3xX1axX24xX21xX22xXdxX3xX1xX450xX4xX3xX5xX21exXdxX3xX457xXexX25exX3xX30xX574xX3xX30xX1cxX56xX3xX1xXdxX291xX5exX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xX1axX31xX32xX3xXexX28xX56xX267xX1axX3xX3fxX580xX3xX4xX1xX40exX3xXexXdxX466xX28xX8cxX3x14278xX457xX3xX55xX281xX25exX3xX1f0xX31xX3xXcxX483xX1axX1xX3xX4xX20cxX3xXexX228xXdxX3xXbcxXc4xX3xX4xX276xX3xX7xX279xX3xX3fxX31xX32xX3xXexX21exX32xX25exX3xXexX20xX32xX1axX24xX3xX3fxX20cxX3xX338xX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xX1f6xX42cxX25exX3xXbdxX3xXcxX1f6xX7axX3xXexX40exX1axX1xX3xXfcxX6xX5exX3xX42cxX2bexX1axX1xX3xX4xX20cxX3xX1xX276xX1axX3xX4xX1xX281xX4xX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xX1f6xX42cxX25exX3xXcxX1f6xX25exX3xX53xX574xX1axX1xX3xX42cxX2bexX1axX1xX3xX4xX20cxX3xX3fxX291xX1axX3xXbdxXc0xX3xX4xX276xX3xX7xX279xX3xX3fxX31xX32xX3xXexX21exX32xX25exX3xXexX40exX1axX1xX3xXdcxX1axX3xX4b0xXdxX6xX1axX24xX3xX4xX20cxX3xXbexXbdxX3xX4xX276xX3xX7xX279x14060xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX32xX55xX56xXaxX12xXcxX20xX21xX228xX4xX3xX4xX1xX580xX3xXexX20xX21xX276xX1axX24xX3xX7xX17xXbxX3xX1axX1xX1cxXbxX25exX3xX5xcd41xX1axX1xX3xX3fxX21exX32xX3xX1axX1xXdxX217xX28xX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xX1f6xX42cxX25exX3xXcxX1f6xX3xX4xX1xX32xX3xX20x1153axX1axX24xX3xX20xX2dxXexX3xX4xX2c6xX1axX3xXexX1xXdxX291xXexX3xXexX1xX760xX4xX3xX1xXdxX28dxX1axX3xX7xX228xX5exX3xX3fxX267xX3xX30xXdxX28dxX4xX3xX3fxX2c6xX28xX3xXexX21xX3xX3fxX21xX673xX4xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX28xX1axX24xX25exX3xXexX20xX17xX1axX1xX3xX55xX31xX1axX3xXexX20xX262xXdxX25exX3xXexX1xX28xX3xX1x14ef7xXexX3xXexX28xX56xX267xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX897xX3xXcxX28xX56xX3xX1axX1xXdxX466xX1axX25exX3xX1axX1xXdxX217xX28xX3x1285fxX3xX131xXdxX291xX1axX3xX4xX1xX32xX3xX20xX8eaxX1axX24xX3xX30xXdxX28dxX4xX3xX7xX17xXbxX3xX1axX1xX1cxXbxX25exX3xX24xXdxX262xXdxX3xXexX1xX267xX3xXbxX1xX262xXdxX3xX1xX291xXexX3xX7xX2a7xX4xX3xXexX1xX1cxX1axX3xXexX20xX450xX1axX24xX25exX3xX4xX2c6xX1axX3xXexXdxX291xX1axX3xX1xX31xX1axX1xX3xX20xX31xX3xX7xX32xX17xXexX3xX1axX1xX28xX3xX4xX2c6xX28xX3xX5xX6xX32xX3xX3fxX2d5xX1axX24xX3xX279xX3xXexX500xX1axX24xX3xX3fxX2bexX6xX3xXbxX1xX21xX276xX1axX24xX25exX3xXexX20xX17xX1axX1xX3xX30xX2d5xXdxX3xX30xX31xX1axX24xX3xX55x1182axX1axX3xX3fxX291xX1axX3xX1xXdxX28dxX28xX3xX2b9xX28xX262xX3xX131xX1xX29fxX1axX24xX3xX1axX1xX5bfxX1axX24xX3xX131xX1xX29fxX1axX24xX3xXexX295xX1axX24xX3xX5exX31xX3xX4x127cbxX1axX3xX5xX31xX5exX3xXexX1xXdxX291xX28xX3xX1xX281xXexX3xX1axX1xX440xX1axX3xX5xX760xX4xX3xX4xX2c6xX1axX3xXexX1xXdxX291xXexX8cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX32xX55xX56xXaxX12xd048xX1axX24xX3xXfcxX24xX28xX56xX489xX1axX3x14a70xX1xX6xX1axX3xX1f0xXa14xX6xX25exX3xX1f0xXdxX28dxX28xX3xXexX20xX21xX279xX1axX24xX3xXcxX20xX21xX22xX1axX24xX3xXcxX1f6xX3xXfcxX1xX440xX1axX3xX42cxX21exX32xX25exX3xX1axX1xX574xX1axX3xX1axX1xX1cxX1axX70xX3xeff4xXcxX20xX21xX228xX4xX3xXexXdxX466xX1axX25exX3xX1axX466xX1axX3xX2b9xX28xX56xX3xX1xX32xX21exX4xX1xX3xX5xX21exXdxX3xXexX1xX10xX32xX3xX3fxX2bexX6xX3xX73xX31xX1axX3xX55xX440xX1axX3xX4xX21xX3xX4xX1xX2a7xX3xX131xX1xX29fxX1axX24xX3xX1axX466xX1axX3xXexX1xX10xX32xX3xX3fxX2bexX6xX3xX24xXdxX228xXdxX3xX1xX31xX1axX1xX3xX4xX1xX457xX1axX1xX8cxX3xX7eexX457xX3xX55xX281xX3xX5exX2d5xXexX3xX131xX1xX28xX3xX30xX760xX4xX3xX4xX20cxX3xX5exX2dxX56xX3xXexX20xX295xX5exX3xX1axX24xX31xX1axX3xX55xX440xX1axX3xXexX1xX574xX3xX4xX2c6xX1axX3xX4xX20cxX3xX5exX2d5xXexX3xX4xX276xX3xX7xX279xX3xX3fxX31xX32xX3xXexX21exX32xXa2xX3xX1f0xXdxX28dxX1axX3xX1axX6xX56xX3xX1xX2c6xX28xX3xX1axX1xX21xX3xX279xX3xXcxXa58xX8cxX1f0xX1f6xX100xX3xX5exf4cexXdxX3xX2b9xX28xX1cxX1axX25exX3xX1xX28xX56xX28dxX1axX3xX3fxX217xX28xX3xX4xX20cxX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX25exX3xX4xX1xX21xX6xX3xX131xX267xX3xXexX20xX28xX1axX24xX3xXexX440xX5exX8cxX3xX7eexXdxX28dxX4xX3xX3fxX2c6xX28xX3xXexX21xX3xX20xX2dxXexX3xX55xX31xX1axX3xXexX20xX262xXdxX25exX3xXexX26axX1axX3xX131xX636xX5exX25exX3xX131xX1xX29fxX1axX24xX3xX3fxX21xX673xX4xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX28xX1axX24xX3xX1axX466xX1axX3xX4xX17xX4xX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xX30xX9e9xX1axX3xX56xX291xX28xX3xX5exX31xX3xX1axX24xX21xX22xXdxX3xX1xX450xX4xX3xX5xX21exXdxX3xX131xX1xX29fxX1axX24xX3xX1axX1xXdxX217xX28xd9d2xX8cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX32xX55xX56xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3xX29fxX1axX24xX3xX1f0xXa14xX6xX25exX3xX7xX6xX28xX3xX131xX1xXdxX3xX7xX17xXbxX3xX1axX1xX1cxXbxX25exX3xX1axX466xX1axX3xXexX457xX1axX1xX3xXexX32xX17xX1axX3xX118xX10xX5exX3xX131xX1xX28xX3xX30xX760xX4xX3xX1axX31xX32xX3xXexX1xX574xX3xX3fxX31xX32xX3xXexX21exX32xX3xX1axX24xX31xX1axX1xX3xX1axX24xX1xX217xX3xX1axX31xX32xX8cxX3xX7eexX457xX3xX55xX281xX3xX4xX17xX4xX3xX1xX28xX56xX28dxX1axX3xX118xX6xX3xXexX1xX574xX3xXbxX1xX262xXdxX3xX5xX31xX3xX4xX17xX4xX3xX1axX24xX31xX1axX1xX3xX1axX29fxX1axX24xX3xX1axX24xX1xXdxX28dxXbxX25exX3xX4xXa14xX1axX3xX24xX2c6xX1axX3xX131xX1xX28xX3xX4xX29fxX1axX24xX3xX1axX24xX1xXdxX28dxXbxX3xXexX1xX574xX3xX1axX466xX1axX3xX5xX31xX3xX4xX17xX4xX3xX1axX24xX1xX217xX3xX4xX276xX3xX131xX1xX457xX3xX4xX1xX457xX1axX1xX3xX118xX17xX4xX25exX3xX4xX29fxX1axX24xX3xX1axX24xX1xX28dxX3xX4xX6xX32xX897xX3xXfcxX1xX5bfxX1axX24xX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xX24xX2c6xX1axX3xX1axX1xX6xX28xX3xXexX1xX574xX3xX4xX1xX40exX3xX1axX466xX1axX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX28xX1axX24xX3xX5exX2d5xXexX3xX1axX1xX20cxX5exX3xX1axX24xX31xX1axX1xX3xX1axX24xX1xX217xX25exX3xXexX20xX17xX1axX1xX3xX30xXdxX28dxX4xX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xX1axX31xX32xX3xX4xX417xX1axX24xX3xX3fxX31xX32xX3xXexX21exX32xX3xX4xX17xX4xX3xX1axX24xX31xX1axX1xX3xX24xXdxX26axX1axX24xX3xX1axX1xX6xX28xX3xX30xX500xX6xX3xXbxX1xX440xX1axX3xXexX17xX1axX3xX24xXdxX17xX32xX3xX30xXdxX466xX1axX25exX3xXexX20xX6xX1axX24xX3xXexX1xXdxX291xXexX3xX73xX2bexX25exX3xX30xX500xX6xX3xXbxX1xX440xX1axX3xXexX17xX1axX3xX1axX24xX21xX22xXdxX3xX1xX450xX4xX8cxX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xX73xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5exX6xX24xX10xX5bxX28xX5xX5xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxX5exX18dxXdxX55xXexX1xX70xX3xXc4xXc0xXc0xXbxX118xX7axXaxX3xX6xX5xXdxX24xX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX20xXaxX12xX0xXexX73xX32xX55xX56xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX55xX12xX0xX5bxXdxX24xX28xX20xX10xX3xX55xX6xXexX6xX115xXdxX1axX55xX10xX118xX9xXaxX2xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX20xX10xX5bxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX70xX44xX44xXdxX5exX6xX24xX10xX8cxXexX1xX6xX1axX1xX1axXdxX10xX1axX8cxX30xX1axX44xX2xXc4xXc0xXc0xX44xX28xXbxX5xX32xX6xX55xX10xX55xX44xX1xX32xX6xX1axX24xX1axX6xX5exX44xXbcxXc0xX2xXcdxX333xXc0xXcdxX333xXc0xX338xX44xX6xXbcxX333xX30xX4xX5exX4xX8cxX342xXbxX24xXaxX3xX55xX6xXexX6xX115xX7xXdxX8dxX10xX9xXaxX2xXc4xXc0xXc0xX118xXcdxXbdxXc3xXaxX12xX0xXdxX5exX24xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX70xX44xX44xXdxX8cxX73xX6xX32xX1xX6xXexXdxX1axX1xX8cxX30xX1axX44xX1axX10xX18dxX7xX44xX2xXcdxXbexXbcxX44xX2xXc0xXc2xX55xXbexX2xXc2xX2xXc0xX2xXc0xXexXc2xXc4xXbdxXbcxX5xXbcxX8cxX342xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xXbxX3xX1axX1xX1cxXbxX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xXexX20xX28xX1axX24xX3xX4xX2dxXbxX3xX30xX31xX32xX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xX4xX6xX32xX3xX3fxX40xX1axX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX5bxXdxX24xX28xX20xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX6xXbxXexXdxX32xX1axXaxX12xX100xX21exX1axX24xX3xX5xX21xX228xXdxX3xX55xX21exX56xX3xX1axX24xX1xX217xX3xX1xXdxX28dxX1axX3xX1axX6xX56xX3xX53xXdxX267xX28xX3xX3fxX48dxX70xX3xX7eex14100xX3xX53xX6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX55xX12xX0xX44xXexX20xX12xX0xX44xXexX73xX32xX55xX56xX12xX0xX44xXexX6xX73xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX32xX55xX56xXaxX12xX53xX31xX3xXcxX20xX21xX276xX1axX24xX3xXfcxX24xX28xX56xX489xX1axX3x138d8xX1axX1xX3xXfcxX24xX6xX25exX3xX1f0xXdxX28dxX28xX3xXexX20xX21xX279xX1axX24xX3xXcxX20xX21xX22xX1axX24xX3xX1f6xX42cxX3xX7eexX295xX1axX3xX1xX20cxX6xX3xX1axX24xX1xX28dxX3xXexX1xX28xX1cxXexX3xXcxXa58xX8cxX1f0xX1f6xX100xX25exX3xX4xX1xX32xX3xX20xX8eaxX1axX24xX3xX1axX466xX1axX3xXexX574xX5exX3xX1xXdxX267xX28xX3xX131xX461xX3xX4xX17xX4xX3xX1axX24xX28xX56xX466xX1axX3xX1axX1xX440xX1axX3xX55xX9e9xX1axX3xX3fxX291xX1axX3xXexX574xX1axX1xX3xXexX20xX21exX1axX24xX3xXexX28xX56xX267xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX131xX1xX29fxX1axX24xX3xX3fxX21xX673xX4xX25exX3xX5xX31xX3xX55xX32xX3xX118xX8c9xX3xX1xX2d5xXdxX3xX131xX1xX29fxX1axX24xX3xX4xX20cxX3xX1axX1xX28xX3xX4xX2c6xX28xX25exX3xX55xX32xX3xX1axX295xX1axX24xX3xX5xX760xX4xX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xX3fxX20cxX3xX131xX636xX5exX25exX3xX1xX6xX56xX3xX55xX32xX3xX4xX17xX4xX3xX1axX24xX28xX56xX466xX1axX3xX1axX1xX440xX1axX3xX131xX1xX17xX4xX3xX1axX1xX21xX3xX42cxX1f0xX3xX5exX279xX3xX4xf651xX6xX25exX3xX1axX24xX21xX22xXdxX3xX1xX450xX4xX3xX1axX1xX1cxX1axX3xXexX1xX2a7xX4xX3xXexX1xXdxX291xX28xX3xX3fxX93exX1axX24xX3xX3fxX53exX1axX3xX30xX217xX3xX1xX450xX4xX3xX1axX24xX1xX217xX897xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX32xX55xX56xXaxX12xXa8dxX1f6xX20cxX3xX1axX1xX5bfxX1axX24xX3xX1axX24xX31xX1axX1xX3xX118xX8c9xX3xX1xX2d5xXdxX3xX20xX2dxXexX3xX4xX2c6xX1axX3xX1axX1xX21xX1axX24xX3xX1axX24xX21xX22xXdxX3xX1xX450xX4xX3xX5xX21exXdxX3xX457xXexX3xX30xX29fxX3xX55xX32xX3xX7xX673xX3xX1xX450xX4xX3xX20xX6xX3xX5xX21xX276xX1axX24xX3xXexX1xX2dxXbxX8cxX3xX1f0xX32xX627xX4xX3xX4xX20cxX3xX1axX1xX5bfxX1axX24xX3xX1axX24xX31xX1axX1xX3xX1axX24xX1xX28dxX3xXexX1xX28xX1cxXexX3xX3fxX627xX4xX3xXexX1xX223xX3xX1axX291xX28xX3xX3fxX20cxX1axX24xX3xX4xX1055xX6xX3xXexX1xX574xX3xX5xX483xX1axX1xX3xX30xX760xX4xX3xX3fxX20cxX3xX7xX14xX3xX73xX2bexX3xX73xXdxX291xX1axX3xX5exX2dxXexX8cxX3xX7eexX574xX3xXexX1xX291xX25exX3xX131xX1xXdxX3xX2b9xX28xX56xX3xX1xX32xX21exX4xX1xX3xX5xX21exXdxX25exX3xXexX29fxXdxX3xX1axX24xX1xX483xX3xXbxX1xX262xXdxX3xX4xX20cxX3xX1xX21xX228xX1axX24xX3xX3fxXdxX3xX3fxX267xX3xXexX48dxX1axX3xXexX21exXdxX3xX30xX31xX3xXbxX1xX17xXexX3xXexX20xXdxX267xX1axX3xX4xX1xX2a7xX3xX131xX1xX29fxX1axX24xX3xX4xX1xX40exX3xX5xX31xX3xX3fxX2d5xX1axX24xX3xXexX17xX4xX3xX7xX17xXbxX3xX1axX1xX1cxXbxXbe4xX25exX3xX73xX31xX3xXfcxX24xX6xX3xX1axX1xX1cxX1axX3xX3fxX2bexX1axX1xX8cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX32xX55xX56xXaxX12xX7eexX217xX3xX1axX1xX5bfxX1axX24xX3xX30xX21xX228xX1axX24xX3xX5exX53exX4xX25exX3xXexX1xX10xX32xX3xX73xX31xX3xXa58xX1xX6xX1axX3xXcxX1xX2bexX3xX1f0xX262xXdxX3xX7eexX440xX1axX25exX3xXa58xX1xX20cxX3xX1xXdxX28dxX28xX3xXexX20xX21xX279xX1axX24xX3xXcxX20xX21xX22xX1axX24xX3xX1f6xX42cxX3x10ac3xXdxX1axX1xX3xXexX291xX3xX115xX3xX1224xX461xX3xXexX1xX28xX1cxXexX3xX7eexXdxX1axX6xXexX10xX118xX25exX3xX3fxX20cxX3xX5xX31xX3xX4xX276xX3xX4xX2dxX28xX3xXexX498xX3xX4xX1xX2a7xX4xX3xX1axX1xX440xX1axX3xX7xX760xX8cxX3xX53xX31xX3xX7eexX440xX1axX3xX3fxX21xX6xX3xX20xX6xX3xX95exX3xX131xXdxX291xX1axX70xX3xXa8dxX7eexXdxX28dxX4xX3xX7xX17xXbxX3xX1axX1xX1cxXbxX3xX4xX1xX53exX4xX3xX4xX1xX53exX1axX3xX7xX14xX3xX55xX9e9xX1axX3xX3fxX291xX1axX3xXexX574xX1axX1xX3xXexX20xX21exX1axX24xX3xX55xX21xX3xXexX1xX500xX6xX3xX1axX1xX440xX1axX3xX7xX760xX25exX3xXexX20xX32xX1axX24xX3xX3fxX20cxX3xX4xX20cxX3xX5xX8c9xX1axX1xX3xX3fxX21exX32xX25exX3xX4xX17xX1axX3xX73xX2d5xX25exX3xX24xXdxX17xX32xX3xX30xXdxX466xX1axX897xX3xXfcxX466xX1axX3xX4xX20cxX3xX4xX276xX3xX4xX1xX291xX25exX3xX4xX1xX291xX3xX3fxX2d5xX25exX3xX4xX1xX457xX1axX1xX3xX7xX17xX4xX1xX3xX55xX31xX1axX1xX3xX4xX1xX32xX3xX1xX450xX3xX3fxX267xX3xXexX20xX17xX1axX1xX3xX7xX760xX3xX1xX281xXexX3xX1xX9e9xX1axX24xXbe4xX8cxX0xX44xXbxX12xX0xX55xXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX55xX20xX10xX5xX6xXexX10xX55xXaxX12xX0xX7xXexX20xX32xX1axX24xX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX466xX1axX3xX2b9xX28xX6xX1axX70xX0xX44xX7xXexX20xX32xX1axX24xX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX115xXexX1xX28xX5exX73xX115xX6xX1axX55xX115xX7xX6xXbxX32xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f0xX31xX3xXcxX483xX1axX1xX3xX131xX1x14fefxX1axX3xXexX20xX21xX276xX1axX24xX3xXexX20xXdxX267xX1axX3xX131xX1xX6xXdxX3xX4xX17xX4xX3xX1axX2d5xXdxX3xX55xX28xX1axX24xX3xXfcxX24xX1xX2bexX3xX2b9xX28xX56xX291xXexX3xXcxX20xX28xX1axX24xX3xX21xX276xX1axX24xX3xXc4xXaxX3xX1xX20xX10xX5bxX9xXaxX44xX4xX1xXdxX1axX1xX115xXexX20xXdxX44xX1xX6xX115xXexXdxX1axX1xX115xX131xX1xX6xX1axX115xXexX20xX28xX32xX1axX24xX115xXexX20xXdxX10xX1axX115xX131xX1xX6xXdxX115xX4xX6xX4xX115xX1axX32xXdxX115xX55xX28xX1axX24xX115xX1axX24xX1xXdxX115xX2b9xX28xX56xX10xXexX115xXexX20xX28xX1axX24xX115xX28xX32xX1axX24xX115xXc4xX44xX2xXc2xX338xXc0xXc4xXc3xX8cxX1xXexX5exXaxX12xX0xXdxX5exX24xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX44xX5exX10xX55xXdxX6xX44xX2xXbcxXc0xX44xX1axX10xX18dxX7xX44xX2xXcdxXbcxXc4xX44xXc4xXc3xX55xXbexXc0xXc4xX2xXc3xXbexX338xXexXc3xX338xXc4xX2xX5xX338xX115xX2xXbexXbexX55xXbcxXbcxXbcxXbdxXc3xXc2xXc2xXexXc3xXbdxXc3xXc3xX5xXbexX115xXexX8cxX342xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xXbxX3xX1axX1xX1cxXbxX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xXexX20xX28xX1axX24xX3xX4xX2dxXbxX3xX30xX31xX32xX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xX4xX6xX32xX3xX3fxX40xX1axX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX55xXdxX30xX12xX0xX7xXexX20xX32xX1axX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f0xX31xX3xXcxX483xX1axX1xX3xX131xX1xX1393xX1axX3xXexX20xX21xX276xX1axX24xX3xXexX20xXdxX267xX1axX3xX131xX1xX6xXdxX3xX4xX17xX4xX3xX1axX2d5xXdxX3xX55xX28xX1axX24xX3xXfcxX24xX1xX2bexX3xX2b9xX28xX56xX291xXexX3xXcxX20xX28xX1axX24xX3xX21xX276xX1axX24xX3xXc4xXaxX3xX1xX20xX10xX5bxX9xXaxX44xX4xX1xXdxX1axX1xX115xXexX20xXdxX44xX1xX6xX115xXexXdxX1axX1xX115xX131xX1xX6xX1axX115xXexX20xX28xX32xX1axX24xX115xXexX20xXdxX10xX1axX115xX131xX1xX6xXdxX115xX4xX6xX4xX115xX1axX32xXdxX115xX55xX28xX1axX24xX115xX1axX24xX1xXdxX115xX2b9xX28xX56xX10xXexX115xXexX20xX28xX1axX24xX115xX28xX32xX1axX24xX115xXc4xX44xX2xXc2xX338xXc0xXc4xXc3xX8cxX1xXexX5exXaxX12xX1f0xX31xX3xXcxX483xX1axX1xX3xX131xX1xX1393xX1axX3xXexX20xX21xX276xX1axX24xX3xXexX20xXdxX267xX1axX3xX131xX1xX6xXdxX3xX4xX17xX4xX3xX1axX2d5xXdxX3xX55xX28xX1axX24xX3xXfcxX24xX1xX2bexX3xX2b9xX28xX56xX291xXexX3xXcxX20xX28xX1axX24xX3xX21xX276xX1axX24xX3xXc4xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX20xX32xX1axX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xXcxX500xX3xXexX1xX760xX4xX3xXexXdxX489xX1axX3xXexX1xX760xX4xX3xX1xXdxX28dxX1axX3xX4xX17xX4xX3xX1axX2d5xXdxX3xX55xX28xX1axX24xX3xX1224xX291xXexX3xX5xX28xX1cxX1axX3xXc0xXc2xX3xX4xX580xX6xX3xX53xXcxX7eexX3xXcxX40exX1axX1xX3xX580xX56xX3xX30xX217xX3xX7xX53exXbxX3xX118xX291xXbxX25exX3xXexXdxX1axX1xX3xX24xXdxX262xX1axX3xX73xX2d5xX3xX5exX17xX56xX25exX3xX73xXdxX466xX1axX3xX4xX1xX291xX25exX3xX1xX32xX21exXexX3xX3fxX2d5xX1axX24xX3xX1xXdxX28dxX28xX3xX5xX760xX4xX25exX3xX1xXdxX28dxX28xX3xX2b9xX28xX262xX3xX4xX580xX6xX3xX4xX17xX4xX3xX4xX276xX3xX2b9xX28xX6xX1axX25exX3xX3fxX276xX1axX3xX30xX2bexX25exX3xX1f0xX31xX3xXcxX483xX1axX1xX3xX3fxX6xX1axX24xX3xX4xX20cxX3xX1axX217xX1axX3xXexX262xX1axX24xX25exX3xX131xXdxX1axX1xX3xX1axX24xX1xXdxX28dxX5exX3xX3fxX267xX3xXexX1xX760xX4xX3xX1xXdxX28dxX1axX3xX4xX20cxX3xX1xXdxX28dxX28xX3xX2b9xX28xX262xX3xX1axX2d5xXdxX3xX55xX28xX1axX24xX3xX4xX17xX4xX3xXfcxX24xX1xX2bexX3xX2b9xX28xX56xX291xXexX3xX2xXcdxX25exX3xX2xXc3xX3xX4xX580xX6xX3xX1f0xX2d5xXdxX3xX1axX24xX1xX2bexX3xXcxX20xX28xX1axX24xX3xX21xX276xX1axX24xX3xXc4xX3xX687xX131xX1xX20cxX6xX3xX4d5xd793xX16f1xX68axX8cxX0xX44xXbxX12xX0xX44xX55xXdxX30xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f6xX17xX4xX3xX3fxX2bexX6xX3xXbxX1xX21xX276xX1axX24xX3xX4xX2c6xX1axX3xX131xX1xX1393xX1axX3xXexX20xX21xX276xX1axX24xX3xX118xX440xX56xX3xX55xX760xX1axX24xX3xX3fxX217xX3xX17xX1axX3xX7xX53exXbxX3xX118xX291xXbxX3xXexX498xX3xX4xX1xX2a7xX4xX3xX73xX2d5xX3xX5exX17xX56xXaxX3xX1xX20xX10xX5bxX9xXaxX44xX4xX1xXdxX1axX1xX115xXexX20xXdxX44xX4xX6xX4xX115xX55xXdxX6xX115xXbxX1xX28xX32xX1axX24xX115xX4xX6xX1axX115xX131xX1xX6xX1axX115xXexX20xX28xX32xX1axX24xX115xX118xX6xX56xX115xX55xX28xX1axX24xX115xX55xX10xX115xX6xX1axX115xX7xX6xXbxX115xX118xX10xXbxX115xXexX32xX115xX4xX1xX28xX4xX115xX73xX32xX115xX5exX6xX56xX44xX2xXc2xXc4xXc0xXbexXbdxX8cxX1xXexX5exXaxX12xX0xXdxX5exX24xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX44xX5exX10xX55xXdxX6xX44xX2xXbcxXc0xX44xX1axX10xX18dxX7xX44xX2xXcdxXbcxXbexX44xX2xXbcxXcdxX55xXbdxX2xXcdxXc2xXbcxXc0xXc3xXexXcdxX2xXbexXc2xX5xXbcxX115xXc4xX8cxX342xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xXbxX3xX1axX1xX1cxXbxX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xXexX20xX28xX1axX24xX3xX4xX2dxXbxX3xX30xX31xX32xX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xX4xX6xX32xX3xX3fxX40xX1axX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX55xXdxX30xX12xX0xX7xXexX20xX32xX1axX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f6xX17xX4xX3xX3fxX2bexX6xX3xXbxX1xX21xX276xX1axX24xX3xX4xX2c6xX1axX3xX131xX1xX1393xX1axX3xXexX20xX21xX276xX1axX24xX3xX118xX440xX56xX3xX55xX760xX1axX24xX3xX3fxX217xX3xX17xX1axX3xX7xX53exXbxX3xX118xX291xXbxX3xXexX498xX3xX4xX1xX2a7xX4xX3xX73xX2d5xX3xX5exX17xX56xXaxX3xX1xX20xX10xX5bxX9xXaxX44xX4xX1xXdxX1axX1xX115xXexX20xXdxX44xX4xX6xX4xX115xX55xXdxX6xX115xXbxX1xX28xX32xX1axX24xX115xX4xX6xX1axX115xX131xX1xX6xX1axX115xXexX20xX28xX32xX1axX24xX115xX118xX6xX56xX115xX55xX28xX1axX24xX115xX55xX10xX115xX6xX1axX115xX7xX6xXbxX115xX118xX10xXbxX115xXexX32xX115xX4xX1xX28xX4xX115xX73xX32xX115xX5exX6xX56xX44xX2xXc2xXc4xXc0xXbexXbdxX8cxX1xXexX5exXaxX12xX1f6xX17xX4xX3xX3fxX2bexX6xX3xXbxX1xX21xX276xX1axX24xX3xX4xX2c6xX1axX3xX131xX1xX1393xX1axX3xXexX20xX21xX276xX1axX24xX3xX118xX440xX56xX3xX55xX760xX1axX24xX3xX3fxX217xX3xX17xX1axX3xX7xX53exXbxX3xX118xX291xXbxX3xXexX498xX3xX4xX1xX2a7xX4xX3xX73xX2d5xX3xX5exX17xX56xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX20xX32xX1axX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX42cxX20cxX3xX5xX31xX3xX95exX3xX131xXdxX291xX1axX3xX4xX1xX40exX3xX3fxX21exX32xX3xX4xX580xX6xX3xX53xX457xX3xXexX1xX21xX3xXcxX40exX1axX1xX3xX580xX56xX3xX1f0xX31xX3xXcxX483xX1axX1xX3xX4cfxX466xX3xX42cxX574xX1axX1xX3xX13xX276xX1axX3xXexX21exXdxX3xX1xX2d5xXdxX3xX1axX24xX1xX2bexX3xXexX20xXdxX267xX1axX3xX131xX1xX6xXdxX3xX131xX291xX3xX1xX32xX21exX4xX1xX3xXexX1xX760xX4xX3xX1xXdxX28dxX1axX3xX4xX1xX21xX276xX1axX24xX3xXexX20xX574xX1axX1xX3xX1xX31xX1axX1xX3xX3fxX2d5xX1axX24xX3xX4xX580xX6xX3xX53xX6xX1axX3xX1f6xX1xX2dxXbxX3xX1xX31xX1axX1xX3xX42cxX262xX1axX24xX3xX73xX2d5xX3xXexX40exX1axX1xX3xX30xX217xX3xXexX1xX760xX4xX3xX1xXdxX28dxX1axX3xXfcxX24xX1xX2bexX3xX2b9xX28xX56xX291xXexX3xX2xXcdxX25exX3xXfcxX24xX1xX2bexX3xX2b9xX28xX56xX291xXexX3xX2xXc3xX3xX1axX24xX31xX56xX3xXbcxXc2xX44xX2xXc0xX44xXbcxXc0xX2xX338xX3xX4xX580xX6xX3xX53xX6xX1axX3xX1f6xX1xX2dxXbxX3xX1xX31xX1axX1xX3xXcxX20xX28xX1axX24xX3xX21xX276xX1axX24xX3xX42cxX262xX1axX24xX3xX131xX1xX20cxX6xX3xX4d5xX16f1xX16f1xX3xX30xX31xX3xX3fxX217xX3xX4xX21xX276xX1axX24xX3xX1xX21xX228xX1axX24xX3xX55xX9e9xX1axX3xX1axX1xX5bfxX1axX24xX3xX1axX2d5xXdxX3xX55xX28xX1axX24xX3xXexX20xX450xX1axX24xX3xXexX440xX5exX3xX4xX580xX6xX3xX3fxX217xX3xX17xX1axX3xX7xX17xXbxX3xX1axX1xX1cxXbxX3xX118xX8c9xX25exX3xXexX1xX2bexX3xXexX20xX2dxX1axX3xX55xXdxX489xX1axX3xX20xX6xX3xX4xX1xXdxX217xX28xX3xX338xX44xXc4xX8cxX0xX44xXbxX12xX0xX44xX55xXdxX30xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f0xX31xX3xXcxX483xX1axX1xX3xXexX1xX28xX3xX24xX450xX1axX3xX3fxX276xX1axX3xX30xX2bexX3xX1xX31xX1axX1xX3xX4xX1xX457xX1axX1xX3xX4xX2dxXbxX3xX118xX8c9xX25exX3xX24xXdxX262xX5exX3xXexX26axXdxX3xXexX1xXdxX267xX28xX3xX2xXc0xXdaxX3xX73xXdxX466xX1axX3xX4xX1xX291xXaxX3xX1xX20xX10xX5bxX9xXaxX44xX118xX6xX56xX115xX55xX28xX1axX24xX115xX55xX6xX1axX24xX44xX1xX6xX115xXexXdxX1axX1xX115xXexX1xX28xX115xX24xX32xX1axX115xX55xX32xX1axX115xX30xXdxX115xX1xX6xX1axX1xX115xX4xX1xXdxX1axX1xX115xX4xX6xXbxX115xX118xX6xX115xX24xXdxX6xX5exX115xXexX32xXdxX115xXexX1xXdxX10xX28xX115xX2xXc0xX115xX73xXdxX10xX1axX115xX4xX1xX10xX44xX2xXc2xX2xXcdxX2xXbexX8cxX1xXexX5exXaxX12xX0xXdxX5exX24xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX44xX5exX10xX55xXdxX6xX44xX2xXbcxXc0xX44xX1axX10xX18dxX7xX44xX2xXcdxX2xXbdxX44xX338xX338xX55xX2xX2xXbcxXc2xX2xXbdxXc4xXexXc4xXc4xXbdxX2xX5xXc0xX8cxX342xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xXbxX3xX1axX1xX1cxXbxX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xXexX20xX28xX1axX24xX3xX4xX2dxXbxX3xX30xX31xX32xX3xXexX20xX21xX22xX1axX24xX3xX4xX6xX32xX3xX3fxX40xX1axX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX55xXdxX30xX12xX0xX7xXexX20xX32xX1axX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f0xX31xX3xXcxX483xX1axX1xX3xXexX1xX28xX3xX24xX450xX1axX3xX3fxX276xX1axX3xX30xX2bexX3xX1xX31xX1axX1xX3xX4xX1xX457xX1axX1xX3xX4xX2dxXbxX3xX118xX8c9xX25exX3xX24xXdxX262xX5exX3xXexX26axXdxX3xXexX1xXdxX267xX28xX3xX2xXc0xXdaxX3xX73xXdxX466xX1axX3xX4xX1xX291xXaxX3xX1xX20xX10xX5bxX9xXaxX44xX118xX6xX56xX115xX55xX28xX1axX24xX115xX55xX6xX1axX24xX44xX1xX6xX115xXexXdxX1axX1xX115xXexX1xX28xX115xX24xX32xX1axX115xX55xX32xX1axX115xX30xXdxX115xX1xX6xX1axX1xX115xX4xX1xXdxX1axX1xX115xX4xX6xXbxX115xX118xX6xX115xX24xXdxX6xX5exX115xXexX32xXdxX115xXexX1xXdxX10xX28xX115xX2xXc0xX115xX73xXdxX10xX1axX115xX4xX1xX10xX44xX2xXc2xX2xXcdxX2xXbexX8cxX1xXexX5exXaxX12xX1f0xX31xX3xXcxX483xX1axX1xX3xXexX1xX28xX3xX24xX450xX1axX3xX3fxX276xX1axX3xX30xX2bexX3xX1xX31xX1axX1xX3xX4xX1xX457xX1axX1xX3xX4xX2dxXbxX3xX118xX8c9xX25exX3xX24xXdxX262xX5exX3xXexX26axXdxX3xXexX1xXdxX267xX28xX3xX2xXc0xXdaxX3xX73xXdxX466xX1axX3xX4xX1xX291xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX20xX32xX1axX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX1f6xX1xX40exX3xX3fxX21exX32xX3xX1xX2d5xXdxX3xX1axX24xX1xX2bexX3xXexX20xXdxX267xX1axX3xX131xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX21xX276xX1axX24xX3xXexX20xX574xX1axX1xX3xX1xX31xX1axX1xX3xX3fxX2d5xX1axX24xX3xX7xX26axX3xXc3xXbcxXc0xX115xX1f6xXexX20xX44xXcx1102exX3xX30xX217xX3xXexX1xX760xX4xX3xX1xXdxX28dxX1axX3xXfcxX24xX1xX2bexX3xX2b9xX28xX56xX291xXexX3xX7xX26axX3xX2xXcdxX115xXfcxX102xX44xXcx14282xX3xXa8dxX100xX2d5xXexX3xX7xX26axX3xX30xX2dxX1axX3xX3fxX217xX3xX30xX217xX3xXexXdxX291xXbxX3xXexX281xX4xX3xX3fxX498xXdxX3xX5exX228xXdxX25exX3xX7xX53exXbxX3xX118xX291xXbxX3xXexX498xX3xX4xX1xX2a7xX4xX3xX73xX2d5xX3xX5exX17xX56xX3xX4xX580xX6xX3xX1xX28dxX3xXexX1xX26axX1axX24xX3xX4xX1xX457xX1axX1xX3xXexX20xX2bexX3xXexXdxX1axX1xX3xX24xX450xX1axX25exX3xX1xX32xX21exXexX3xX3fxX2d5xX1axX24xX3xX1xXdxX28dxX28xX3xX5xX760xX4xX25exX3xX1xXdxX28dxX28xX3xX2b9xX28xX262xXbe4xX3xX55xX32xX3xX53xX6xX1axX3xXcxX498xX3xX4xX1xX2a7xX4xX3xXcxX40exX1axX1xX3xX580xX56xX3xX1f0xX31xX3xXcxX483xX1axX1xX3xXexX498xX3xX4xX1xX2a7xX4xX3xX7xX17xX1axX24xX3xX1axX6xX56xX3xX687xXbcxX44xXbdxX68axX25exX3xX53xX457xX3xXexX1xX21xX3xXcxX40exX1axX1xX3xX580xX56xX3xX4cfxX466xX3xX42cxX574xX1axX1xX3xX13xX276xX1axX3xX4xX1xX32xX3xX20xX8eaxX1axX24xX25exX3xX30xXdxX28dxX4xX3xXexX20xXdxX267xX1axX3xX131xX1xX6xXdxX3xX279xX3xX5exX2d5xXexX3xX7xX26axX3xX1axX276xXdxX3xX30xX9e9xX1axX3xX4xX1xX21xX6xX3xXexX1xX29fxX1axX24xX3xX7xX28xX26axXexX7axX3xX5exX2d5xXexX3xX7xX26axX3xX3fxX2bexX6xX3xXbxX1xX21xX276xX1axX24xX25exX3xX3fxX276xX1axX3xX30xX2bexX3xX4xXa14xX1axX3xX5xX93exX1axX24xX3xXexX93exX1axX24xX3xXexX20xX32xX1axX24xX3xX118xX440xX56xX3xX55xX760xX1axX24xX3xX3fxX217xX3xX17xX1axX8cxX0xX44xXbxX12xX0xX44xX55xXdxX30xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xX28xX5xX12xX0xX55xXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX44xX55xXdxX30xX12xX0xX44xX55xXdxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX28xX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX466xX1axX0xX44xXbxX12