Khai trương Phòng giao dịch BIDV TP Hà Tĩnh
Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển (BIDV) Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ khai trương Phòng giao dịch (PGD) TP Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy và Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Ngô Đức Huy tới dự.
9adfxabcexcfe0xd849xf20axf33bxe881xeb30xa538xX7xfcc4xbf7cxbde0xb103xec55xa283xX5xcbcbxXaxX3xX7xXexeb44xX5xX10xX9xXaxXexX10xc9b5xXexeec5xX6xX5xXdxfd82xb480xe11axX3xd6e5x100dfxX7xXexXdxffaaxX15xXaxa11dx9c24xX1xX6xXdxX3xXexa260x10821xc512xX23xX22xX3xfbc0xX1xec71xX23xX22xX3xX22xXdxX6x9e32xX3xa63bxcc2exX4xX1xX3xf16ex10ccexef9axc589xX3xXcxX3bxX3x10d4axa7f1xX3xXcx1126dxX23xX1xX0xc98dxX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX10xX6xX46xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex9c53xX1xXdxX3xX23xX1xb589xX23xX1xX3xd5c3xX22xf370xX23xX3xX1xX54xX23xX22xX3x109f0xf74bxX27xX3xXexX36xX3xdf00xX3xX3bxX1xX92xXexX3xXexX35xXdxbf1cxX23xX3xe147xX4bxX4cxX4dxX4excaf9xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX23xX1xX3xf95fx111b5xX6xX3xXexa6fexX3xX4xX1x100e5xX4xX3xX5xf4e6xX3x1118axX1xX6xXdxX3xXexX35xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX44xX3xX46xX47xX4xX1xX3xXb4xX3bx118f4xX4dxXb9xX3xXcxX3bxX3xX53xX54xX3xXcxX57xX23xX1xbc6exX3xX3bxX1x106bdxX3xX8cxX1x10194xX3xXexX47xX4xX1xX3xX53xXa0xX96xX4dxX3xXexf987xX23xX1xX3xXcxX1xXdx110b4xX27xX3xXa0xfa93xX23xX1xX3xX4dxX27xX15xX3xXc3xX54xX3xX4bxe728xX3xXexX1xX36xX3xXcxX1xX54xX23xX1xX3xX106xX15xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX23xX1xX3xX96xX22xeb0dxX3xXa0xXccxX4xX3xX53xX27xX15xX3xXexed88xXdxX3xX46xe13bxXfexX0xX5bxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX44xX46xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX3bxXf0xX4dxX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXcxX3bxX3xX53xX54xX3xXcxX57xX23xX1xX3xX5xX54xX3xf69axX36xX14exX4xX3x10a12xXdxX3xbb9bxX27xX6xX23xX3xXexX35xd48dxX23xX22xX3xXexX35xX44xX23xX22xX3xX4xX1xXdxfda0xX23xX3xX5xX36xbd76xX4xX3xa3ebxa2faxX3xX35xde41xX23xX22xX3xX1c0xf5c3xX23xX22xX3xX5xX36xX14exXdxf6c7xX3xXbxX1xX92xXexX3xXexX35xXdxXb1xX23xX3xX23xX22xX98xX23xX3xX1xX54xX23xX22xX3xX19cxX92xX23xX3xX5xcf48xX3xX4xX106xX6xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xX53xX54xX3xXcxX57xX23xX1xX3xX23xX1xf1c3xX1c0xX3xX4x9c5bxX23xX22xX3xXexX44xX54xX23xX3xX1xaffexX3xXexX1x118acxX23xX22xX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX210xX23xX3xX1c0xe14cxX4xX3xXexXdxf38exX27xX3xX1cxX98xX15xX3xX46xX152xX23xX22xX3xXexe660xXbxX3xX1a1xX44xX54xX23xX3xXexX54xXdxX3xX4xX1xX12axX23xX1xX3xX1exX3xX23xX22xX98xX23xX3xX1xX54xX23xX22xX3xX1xX54xX23xX22xX3xX1a1xXa1xX27xX3xX4exXdxX210xXexX3xX96xX6xX1c0xXfexX0xX5bxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX44xX46xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX4exX14exXdxX3xX7xX152xX3xX35xX6xX3xX1a1x10c31xXdxX3xX4xX106xX6xX3xX3bxXf0xX4dxX3xXexX1xX54xX23xX1xX3xXbxX1xX214xX1d1xX3xX1a1xX1b8xX23xX3xX23xX6xX15xX1d1xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xX53xX54xX3xXcxX57xX23xX1xX3xX1a1xc2e4xX3xX4xX102xX3xdfbbxX3xX3bxXf0xX4dxX3xXc3xX54xX3xX2d3xX3xX1a4xX27xe805xX3xXexXdxX1b8xXexX3xXd2xXdxX210xX1c0xX3xX1xX44xX1c9xXexX3xX1a1xX1c4xX23xX22xX3xX1c1xX3xX4xX92xX4xX3xX1a1xX47xX6xX3xX19cxX54xX23xX3xXd2xXdxX23xX1xX3xXexX1b8xX3xXexX35xX1abxX23xX22xX3xX1a1xXdxXb1xX1c0xX1d1xX3xX22xXdxX54xX27xX3xXexXdxX11axX1c0xX3xX23xf4e4xX23xX22xX3xX4xX106xX6xX3xXexX113xX23xX1xXfexX0xX5bxXbxX2exX0xXexX6xX19cxX5xX10xX3xX19cxX44xX35xX46xX10xX35xX9xXaxef16xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xd3a0xXdxX46xXexX1xX9xXax11b7exX343xX343xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX35xXaxX2exX0xXexX19cxX44xX46xX15xX2exX0xXexX35xX2exX0xXexX46xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xXdxX1c0xX22xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXfexX19cxX6xX44xX1xX6xXexXdxX23xX1xXfexXc3xX23xX5bxX23xX10xX366xX7xX5bxX2xX2xX36dx11b93xX5bxc4a7xbc23xX46xX3d1xX343x11413xX36dxX3d6xX343xX343xXexX2xX2d3xcb07xX3d1xX3dexX5xX343xXfexX26xXbxX22xXaxX3xX5bxX2exX0xX5bxXexX46xX2exX0xX5bxXexX35xX2exX0xXexX35xX2exX0xXexX46xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxX44xX23xXaxX2exeb97xX2cexX23xX1xX3xX1a1xX1c9xX44xX3xXexX113xX23xX1xX3xXc3xX54xX3xXcxX3bxX3xX53xX54xX3xXcxX57xX23xX1xX3xX4x9c50xXexX3xX19cxX323xX23xX22xX3xXd2xX1xX6xXdxX3xXexX35xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxXf0xX4dxX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXcxX3bxX3xX53xX54xX3xXcxX57xX23xX1xX0xX5bxXbxX2exX0xX5bxXexX46xX2exX0xX5bxXexX35xX2exX0xX5bxXexX19cxX44xX46xX15xX2exX0xX5bxXexX6xX19cxX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX44xX46xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXf0xXdxX92xX1c0xX3xX1a1xX214xX4xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xX53xX54xX3xXcxX57xX23xX1xX3xX2fxXdxX11axX27xX3xXa0xX11exX23xX1xX3xX53xX3dxX6xX3xXd2xX1x11926xX23xX22xX3xX1a1xX47xX23xX1xX1d1xX3xX4xX206xX23xX22xX3xXc3xX14exXdxX3xXexXdxX11axX1c0xX3xX5xX152xX4xX3xX23xX22xX27xb957xX23xX3xXc3xX214xX23xX1d1xX3xX4xX92xX4xX3xX46xX47xX4xX1xX3xXc3xX223xX3xX23xX22xX98xX23xX3xX1xX54xX23xX22xX3xX1a1xX6xX3xX46xX1c9xX23xX22xX1d1xX3xXexXdxX210xX23xX3xX12axX4xX1xX3xXc3xX54xX3xXexX35xX6xX23xX22xX3xXexX1xXdxX1b8xXexX3xX19cxX47xX3xX1xXdxX210xX23xX3xX1a1xX1c9xXdxX1d1xX3xX4xX92xX23xX3xX19cxX1c4xX3xX3bxXf0xX4dxX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX1xX54xX23xX1xX3xXbxX1xX214xX3xX7xa9cfxX3xX1a1xXc8xXdxX3xX1c0xX14exXdxX3xXexX36xX3xX46xX27xX15xX3xXd2xXdxX23xX1xX3xX46xX44xX6xX23xX1xX3xXc3xX54xX3xXbxX1xX44xX23xX22xX3xX4xX92xX4xX1xX1d1xX3xXexX1xX92xXdxX3xX1a1xX1c4xX3xXbxX1xX223xX4xX3xXc3xX223xX3xXd2xX1xX92xX4xX1xX3xX1xX54xX23xX22xX1d1xX3xX1a1xX36xX6xX3xX4xX92xX4xX3xX7xe7b6xX23xX3xXbxX1xdae7xX1c0xX3xX23xX22xX98xX23xX3xX1xX54xX23xX22xX3xX1a1xX1b8xX23xX3xXc3xX14exXdxX3xX23xX22xX36xX2a1xXdxX3xX46xX98xX23xX3xX1c0xX1c4xXexX3xX4xX92xX4xX1xX3xXexX1xX27xX235xX23xX3xX5xX1bdxXdxX1d1xX3xX1xXdxX210xX27xX3xX1a4xX27xX5b8xXfexX0xX5bxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX44xX46xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXf0xXdxX92xX1c0xX3xX1a1xX214xX4xX3xX3bxXf0xX4dxX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX1xX54xX23xX1xX3xXbxX1xX214xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX23xX1xX3xX3bxX1xX206xX23xX22xX3xX4exX323xX23xX3xX53xX27x104fexX23xX3xX4xX6xX1c0xX3xXd2xX1b8xXexX3xXexX235xXbxX3xXexX1xXb1xX3xX4xX92xX23xX3xX19cxX1c4xX3xXexX35xX1edxX3xX7xX568xX3xX1a1xX44xX54xX23xX3xXd2xX1b8xXexX1d1xX3xX23xc628xX3xX5xX152xX4xX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX210xX23xX3xX4xX92xX4xX3xX1c0xX223xX4xX3xXexXdxX228xX27xX3xXd2xXdxX23xX1xX3xX46xX44xX6xX23xX1xX3xX46xX44xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xX22xXdxX6xX44xX3xXc3xX54xX3xXexXc4xX23xX22xX3xX19cxX36xX14exX4xX3xX1cxX98xX15xX3xX46xX152xX23xX22xX3xX1c0xX1c4xXexX3xXbxX1xX3dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX44xX3xX46xX47xX4xX1xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX228xX23xX3xXd2xXdxXb1xX27xX3xX1c0x103dcxX27xX3xXexX1xX10xX44xX3xX4xX1xX113xX3xX1a1xX1c9xX44xX3xX4xX106xX6xX3xX4bxX6xX23xX3xXf0xXdxX92xX1c0xX3xX1a1xX214xX4xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xX53xX54xX3xXcxX57xX23xX1xXfexX0xX5bxXbxX2exX0xXexX6xX19cxX5xX10xX3xX19cxX44xX35xX46xX10xX35xX9xXaxX343xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX366xXdxX46xXexX1xX9xXaxX36dxX343xX343xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX35xXaxX2exX0xXexX19cxX44xX46xX15xX2exX0xXexX35xX2exX0xXexX46xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xXdxX1c0xX22xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXfexX19cxX6xX44xX1xX6xXexXdxX23xX1xXfexXc3xX23xX5bxX23xX10xX366xX7xX5bxX2xX2xX36dxX3cfxX5bxX3d1xX3d2xX46xX3d1xX343xX3d6xX36dxX3d6xX343xX343xXexX2xX2d3xX3dexX3d1xdbcdxX5xX2xXfexX26xXbxX22xXaxX3xX5bxX2exX0xX5bxXexX46xX2exX0xX5bxXexX35xX2exX0xXexX35xX2exX0xXexX46xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxX44xX23xXaxX2exX42dxX2cexX23xX1xX3xX1a1xX1c9xX44xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xX53xX54xX3xXcxX57xX23xX1xX3xXexX35xX6xX44xX3xXex10ca8xX23xX22xX3xXbxX1xX36xX2a1xX23xX22xX3xXcxX35xXa1xX23xX3xX3bxX1xf88axX3xX36dxX343xX3xXexX35xXdxX210xX27xX3xX1a1xX501xX23xX22xX3xX1a4xX27xX54xX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1cxX2cexX3xX1xX1c4xXdxX0xX5bxXbxX2exX0xX5bxXexX46xX2exX0xX5bxXexX35xX2exX0xX5bxXexX19cxX44xX46xX15xX2exX0xX5bxXexX6xX19cxX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX44xX46xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX3bxX1xX92xXexX3xX19cxXdxXb1xX27xX3xXexX1c9xXdxX3xX5xXd0xX3xXd2xX1xX6xXdxX3xXexX35xX36xX37xX23xX22xX1d1xX3xX3bxX1xX102xX3xX8cxX1xX106xX3xXexX47xX4xX1xX3xX53xXa0xX96xX4dxX3xXexX113xX23xX1xX3xXcxX1xXdxX11axX27xX3xXa0xX11exX23xX1xX3xX4dxX27xX15xX3xX1a1xX92xX23xX1xX3xX22xXdxX92xX3xX4xX6xX44xX3xXd2xX1b8xXexX3xX1a4xX27xX5b8xX3xXd2xXdxX23xX1xX3xX46xX44xX6xX23xX1xX3xXc3xX54xX3xX23xX1x10a09xX23xX22xX3xX1a1xX102xX23xX22xX3xX22xX102xXbxX3xX4xX106xX6xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX35xX44xX23xX22xX3xXbxX1xX92xXexX3xXexX35xXdxXb1xX23xX3xXd2xXdxX23xX1xX3xXexX1b8xX3xX4x11b88xX23xX22xX3xX23xX1xX36xX3xXexX35xX44xX23xX22xX3xX4xX92xX4xX3xX1xX44xX1c9xXexX3xX1a1xX1c4xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1cxX2cexX3xX1xX1c4xXdxX3xXexX35xX228xX23xX3xX1a1xX47xX6xX3xX19cxX54xX23xX3xXexX113xX23xX1xX3xXexX1xX2a1xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX1a4xX27xX6xXfexX0xX5bxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX44xX46xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX3bxX1xX102xX3xX8cxX1xX106xX3xXexX47xX4xX1xX3xX53xXa0xX96xX4dxX3xXexX113xX23xX1xX3xXcxX1xXdxX11axX27xX3xXa0xX11exX23xX1xX3xX4dxX27xX15xX3xX15xX228xX27xX3xX4xXa1xX27xX3xX3bxXf0xX4dxX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXcxX3bxX3xX53xX54xX3xXcxX57xX23xX1xX3xXd2xX1xXdxX3xX1a1xXdxX3xXc3xX54xX44xX3xX1xX44xX1c9xXexX3xX1a1xX1c4xX23xX22xX3xX4xXa1xX23xX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX210xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX228xX1c0xX3xXexX84fxX4xX3xX4xX1xX12axX23xX1xX3xX7xX92xX4xX1xX3xX5xX2cexXdxX3xX7xX27xX65axXexX1d1xX3xX1a1xXa1xX27xX3xXexX36xX3xXexX12axX23xX3xX46xX223xX23xX22xX3xX23xX1xX202xX1c0xX3xX1c0xX223xX4xX3xXexXdxX228xX27xX3xX22xX102xXbxX3xXbxX1xXa1xX23xX3xXc8xX23xX3xX1a1xX47xX23xX1xX3xXd2xXdxX23xX1xX3xXexX1b8xX3xXc3xX57xX3xX1c0xX143xa0d8xX3xXexX12axX4xX1xX3xX4xX152xX4xX3xXexXdxX1b8xXbxX3xX4xX235xX23xX3xXc3xX54xX3xX1c0xX1c1xX3xX35xX1c4xX23xX22xX3xX4xX92xX4xX3xX1a1xX214xXdxX3xXexX36xX1bdxX23xX22xX3xXd2xX1xX92xX4xX1xX3xX1xX54xX23xX22xX3xX1c0xX14exXdxX1d1xX3xXd2xX1xX92xX4xX1xX3xX1xX54xX23xX22xX3xXexXdxX11axX1c0xX3xX23xX323xX23xX22xXa92xX3xXexXdxX1b8xXbxX3xXexX223xX4xX3xX23xX98xX23xX22xX3xX4xX6xX44xX3xX4xX1xX65axXexX3xX5xX36xX1bdxX23xX22xX3xXexX12axX23xX3xX46xX223xX23xX22xX1d1xX3xXd2xX1xX143xX23xX22xX3xX1a1xXb1xX3xXbxX1xX92xXexX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX1bdxX3xX1cxX65axX27xXa92xX3xXbxX1xX92xXexX3xXexX35xXdxXb1xX23xX3xX4xX92xX4xX3xX5xX44xX1c9xXdxX3xX1xX11exX23xX1xX3xX46xX47xX4xX1xX3xXc3xX223xX3xX1c0xX1c4xXexX3xX4xX92xX4xX1xX3xX1a1xX6xX3xX46xX1c9xX23xX22xX1d1xX3xX1a1xX6xX3xXexXdxX210xX23xX3xX12axX4xX1xX3xX23xX1xX202xX1c0xX3xXbxX1xX223xX4xX3xXc3xX223xX3xXd2xX1xX92xX4xX1xX3xX1xX54xX23xX22xX3xX23xX22xX54xX15xX3xX4xX54xX23xX22xX3xXexX214xXexX3xX1xX37xX23xXfexX0xX5bxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX44xX46xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1c9xXdxX3xX5xXd0xX3xXd2xX1xX6xXdxX3xXexX35xX36xX37xX23xX22xX1d1xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xX53xX54xX3xXcxX57xX23xX1xX3xX1a1xX2cexX3xXexX35xX6xX44xX3xXexX83dxX23xX22xX3xXbxX1xX36xX2a1xX23xX22xX3xXcxX35xXa1xX23xX3xX3bxX1xX84fxX3xX7xX214xX3xXexXdxX11axX23xX3xX36dxX343xX3xXexX35xXdxX210xX27xX3xX1a1xX501xX23xX22xX3xX1a1xXb1xX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX210xX23xX3xX4xX92xX4xX3xX1xX44xX1c9xXexX3xX1a1xX1c4xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1cxX2cexX3xX1xX1c4xXdxX3xXexX35xX228xX23xX3xX1a1xX47xX6xX3xX19cxX54xX23xXfexX0xX5bxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9b44xX27xXexX1xX44xX35xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX35xXdxX22xX1xXexXaxX2exddfexXfexXcxX0xX5bxXbxX2e
M.T