Đàn ông chỉ yêu đàn bà trong chốc lát, đàn bà yêu đàn ông cả đời!
Đàn ông là những người ngày hôm nay có thể nói yêu nhưng ngày mai lại sẵn sàng lên giường cùng người phụ nữ khác. Đàn ông là những người nói lời yêu rồi để đó, còn đàn bà lại yêu đến khắc cốt ghi tâm.
601bx649fx898exe23axa385xff7bxfea0xe974xa03exce3axX8x7165xad87xde70xf489xfdbexXcxXdxXbx77efxX0x915cx74a4xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx6a42xcb07xX2xXdxX6xXexXbxX4xXdxX2xXdxX6xXexXaxXbxffc1x88f4x8584xX4x9c23xX2fx8640xX4xX5xX14xc658xX4x89e2xfcd7x6788xX4x9bcdxX2exX2fxX4x6a6axX2exX4xXdx6d51x66b5xX2fxX33xX4xX5xX14xf829xX5xX4xX6x8694xXdx7302xX4xX3dxX2exX2fxX4xX41xX2exX4xX39xX3axX3bxX4xX3dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xX5x6067xX4xX3dxec2axX2xe447xXbxX12xX2dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xX5xX14xX37xX4xX39xX3axX3bxX4xX3dxX2exX2fxX4xX41xX2exX4xXdxX45xX46xX2fxX33xX4xX5xX14xX4cxX5xX4xX6xX50xXdxX52xX4xX3dxX2exX2fxX4xX41xX2exX4xX39xX3axX3bxX4xX3dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xX5xX68xX4xX3dxX6bxX2xX6dxX0x8f26xX14xX15xX12xX0xXb2xX1xX2xX3xX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exa33fxXexX7xX1xXbxX12xX2dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xX6xX2exX4xX2fxX14xe9c5xX2fxX33xX4xX2fxX33xd6cfxX6bxX2xX4xX2fxX33xX2exX39xX4xX14xX31x6a20xX4xX2fxX7xX39xX4xX5xcf19xX4xXdxX14xeb95xX4xX2fxXf2xX2xX4xX39xX3axX3bxX4xX2fxX14xXe0xX2fxX33xX4xX2fxX33xX2exX39xX4xXebxX7xX2xX4xX6x96a0xX2xX4xX8xdf8fxX2fxX4xX8xX2exX2fxX33xX4xX6xX3axX2fxX4xX33xX2xXe0xX6bxX2fxX33xX4xX5xded5xX2fxX33xX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xX1exX14x943axX4xX2fxXdaxX4x7f99xX14xX50xX5xf17exX4xX2dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xX6xX2exX4xX2fxX14xXdaxX2fxX33xX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xX2fxXf2xX2xX4xX6xX6bxX2xX4xX39xX3axX3bxX4xX45x8970xX2xX4xX3dxXf6xX4xX3dxXf2xX52xX4xX5x95a3xX2fxX4xX3dxX2exX2fxX4xX41xX2exX4xX6xX110xX2xX4xX39xX3axX3bxX4xX3dxde1axX2fxX4xX139xX14x7b2fxX5xX4xX5xX4cxXdxX4xX33xX14xX2xX4xXdx84f9xXebxX13dxX0xXb2xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exb1c7xX46xX1xX39xXbxX12xX1fxX45xXe0xa18fxX5xX4xX3dxX192xX39xX52xX4xX3xX2x791fxX5xX4xX3dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xX2fx69b6xXebxX4xXdxX14xX3axX4xX41xX68xX39xX4xXdxX14xX2xX181xX1exX4xX6xX2exX4xX6xff5dxX4xXdxX14xXe0xX6bxX2fxX33xX4xXdxca4dxX2fxX14xX52xX4xX5xX16exX2fxX4xX1exX14xX134xX4xX2fxXdaxX4xX5xX68xX4xX3dxX6bxX2xX4xX5xX14xX37xX4xX3dxXe0xd3c9xX5xX4xX33xX186xX2fxX4xX41xXf2xX4xX3xX1adxX2xX4xX1xX3bxX39xX4xX2fxX14xebb0xXdxX4xXebxaeecxXdxX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xX3dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX13dxX4x9b30xX128xX4xf6b3xX3bxX7xX2fxX4xX2fxX2xX1b7xXebxX4xX2fxX2exX39xX4xX5xX14xX46xX4xX3dxX181xX2fxX4xX2fxX7xX39xX4xX3dxbf00xX4xX139xX14xX31xX2fxX33xX4xX5xX16exX2fxX4xX68xX2fxX14xX4xX14xXe0x9c01xX2fxX33xX4xX22cxX3bxX50xX4xX2fxX14xX2x848fxX3bxX4xX2fxX14xXe0xX2fxX33xX4xX139xX14xX31xX2fxX33xX4xXdxX14xXf6xX4xX1exX14xf971xX4xX2fxX14x8fa3xX2fxX4xX5xX14xbe3axX2fxX33xX4xX3dxX247xX4xX1c3xX2fxX4xX8xX192xX3bxX4xX3xX2exX46xX4xXebxX50xX3bxX4xX2fxX14xXdaxX2fxX33xX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xX3dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xX139xX14xX2xX181xX2fxX4xX14xa4f8xX4xX6xX3bxX31xX2fxX4xXebxa349xX5xX4xX3dxc8f0xX2fxX14xX52xX4xXdxX213xXdxX4xX5xX68xX4xX2fxX14xXdaxX2fxX33xX4xX3xX2xX1b7xX5xX4xXebxX1e2xX2fxX14xX4xX6xX2exXebxX4xX6xX2exX4xX5xXf2xX4xX22cxX3bxX39xX264xX2fxX13dxX4x77afxX2exX4xX1xX128xX4xX5xXf2xX4xX8xX7xX2xX4xX3dxX2xX4xX5xX14xX1c3xX2fxX33xX4xX2fxXdaxX7xX4xXdxX14xX1e2xX4xX3xb557xX2fxX4xX3dxXe0xX1ffxX5xX4xX5xX14xX213xX1exX4xX2fxX14xX27dxX2fxX13dxX0xXb2xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX1a4xX46xX1xX39xXbxX12x9c0cxX14xXe0xX2fxX33xX4xX1exX14xX134xX4xX2fxXdaxX4xXdxX14xX1e2xX4xX8xX7xX46xe292xX4xX1fxX213xXdxX4xX2fxX14xX2xX3axX2fxX4xX139xX14xX2xX4xX41xX213xXdxX4xX139xfacexX4xXebxX217xXdxX4xX5xX14xX3bxX39xX1b7xX2fxX4xX33xX1e2xX4xXcxX213xX3bxX4xXcxX68xX39xX4xX45xX7xX4xXdxX45xX46xX2fxX33xX4xXebxX217xXdxX4xXebxX4cxX2xX4xX22cxX3bxX7xX2fxX4xX14xX1b7xX52xX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xXdxX7xX4xX8xX1d8xX4xX2fxX33xX7xX39xX4xX6xX27dxX1exX4xXdxb499xX5xX4xX5xX14xX37xX4xXdxX45x97b1xX5xX14xX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xX1exX14xX134xX4xX2fxXdaxX13dxX0xXb2xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX1a4xX46xX1xX39xXbxX12xX2dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX52xX4xX5xX14xX46xX4xX1xX128xX4xX6x82d7xX7xX4xX1xX4cxX2xX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xX1exX14xX134xX4xX2fxXdaxX4xXebxX2exX4xX14xX2b3xX4xX39xX3axX3bxX4xXdxX14xXe0xe4e5xX2fxX33xX4xX5xX68xX4xX2fxX33xX14xX1e2xX2fxX4xX6x6d25xX2fxX4xXdxX14xX1e2xX4xX139xX14xX2xX4xX3xX264xX4xX2fxX14xX2exX4xX5xX50xX2fxX14xX4xX5x9c96xX7xX4xX3xX30bxX2fxX4xX5xX14xX2exX46xX4xX3dxXf2xX2fxX4xX14xX2b3xX13dxX4xX1a4xX259xX2xX4xXdxX14xX181xX52xX4xX14xX2b3xX4xX139xX14xX31xX2fxX33xX4xX41xX2xX181xXdxX4xX8x6836xX4xX5xX14xX3bxX2fxX33xX4xXdxX14xX279xX39xX4xX6xX2exX4xX3dxX2xX264xX3bxX4xX45xX213xXdxX4xX5xX412xX2fxX4xXdxX45xX46xX2fxX33xX4xXebxX217xXdxX4xXebxX4cxX2xX4xX22cxX3bxX7xX2fxX4xX14xX1b7xX13dxX4xXc7xX2b3xX4xX5xXf2xX4xXdxX14xXf6xX4xX1exX14xXf2xX2fxX33xX4xXdxX282xX2fxX33xX4xX3xX1adxX2xX4xX41xX68xX2fxX4xXdxX14xX192xX2fxX4xX3xX2exX4xX2fxX33xX14x8f72xX4xX3xX2xX1b7xX5xX4xX6xX2exXebxX4xX5xX279xX7xX4xXebxX1e2xX2fxX14xX4xX139xX14xX31xX2fxX33xX4xX8xX7xX2xX13dxX0xXb2xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX1a4xX46xX1xX39xXbxX12xX0xX2xXebxX33xX4xX7xX6xXdxXaxXbxX1xX7xX2fxX4xX46xX2fxX33xX4xX5xX14xX2xX4xX39xXexX3bxX4xX1xX7xX2fxX4xX41xX7xX4xXdxX45xX46xX2fxX33xX4xX5xX14xX46xX5xX4xX6xX7xXdxX4xX1xX7xX2fxX4xX41xX7xX4xX39xXexX3bxX4xX1xX7xX2fxX4xX46xX2fxX33xX4xX5xX7xX4xX1xX46xX2xXbxX4xX8xX45xX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1ex6b56xXb2xXb2xX2xX13dxX41xX7xX46xX14xX7xXdxX2xX2fxX14xX13dxX3xX2fxXb2xX2fxXexe933xX8xXb2xX15xd42cx6fb2xX552xXb2xX551xX551xX1x8aecxX15xX552xXdxX551xX551x66a4xa7c8xX6xf0acxX13dxc6e4xX1exX33xXbxX4xX8xXdxX39xX6xXexXaxXbxX1xX2xX8xX1exX6xX7xX39xX539xX41xX6xX46xX5xX139xc707xXebxX7xX45xX33xX2xX2fx6401xX6xXexb554xXdxX539xX7xX3bxXdxX46xX57cxXebxX7xX45xX33xX2xX2fxX583xX45xX2xX33xX14xXdxX539xX7xX3bxXdxX46xX57cxX54dxX2xX1xXdxX14xX539xX55exX561xX561xX1exXcxX57cxX14xXexX2xX33xX14xXdxX539xdcf0xX15xX5b3xX1exXcxXbxX4xXb2xX12xX0xXb2xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exff3bxX7xX1exXdxX2xX46xX2fxXbxX4xX8xXdxX39xX6xXexXaxXbxXdxXexXcxXdxX583xX7xX6xX2xX33xX2fxX539xX4xX563xX3bxX8xXdxX2xX586xX39xX57cxXbxX12xX2dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX52xX4xX5xX14xX46xX4xX1xX128xX4xX6xX3e3xX7xX4xX1xX4cxX2xX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xX1exX14xX134xX4xX2fxXdaxX4xXebxX2exX4xX14xX2b3xX4xX39xX3axX3bxX4xXdxX14xXe0xX404xX2fxX33xX4xX5xX68xX4xX2fxX33xX14xX1e2xX2fxX4xX6xX412xX2fxX4xXdxX14xX1e2xX4xX139xX14xX2xX4xX3xX264xX4xX2fxX14xX2exX4xX5xX50xX2fxX14xX4xX5xX42axX7xX4xX3xX30bxX2fxX4xX5xX14xX2exX46xX4xX3dxXf2xX2fxX4xX14xX2b3xX13dxX4xf8b3xX2fxX14xX4xXebxX2xX2fxX14xX4xX14xX2b3xX7xX13dxX0xXb2xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX1a4xX46xX1xX39xXbxX12xX229xX4b2xX4xX2fxX14xX2xX3axX2fxX4xX8xX7xX3bxX4xX2fxX14xXdaxX2fxX33xX4xX6xb4e4xX2xX4xX6xX412xXebxX4xX33xX192xX39xX4xX45xX7xX52xX4xX8xX7xX3bxX4xX2fxX14xXdaxX2fxX33xX4xX6xX412xX2fxX4xX1exX14xX68xX2fxX4xX41xX217xX2xX52xX4xX14xX2b3xX4xX6xX110xX2xX4xX5xXf2xX4xXdxX14xX3axXebxX4xX2fxX14xXdaxX2fxX33xX4xX6xf5dfxX4xX1xX46xX4xX139xX14xX50xX5xX4xX2fxX14xX7xX3bxX13dxX4xX332xX14xXe0xX2fxX33xX4xX8xX3bxX39xX4xX5xX14xX46xX4xX5xX128xX2fxX33xX4xX3dxX2xX4xX5xX14xX1c3xX2fxX33xX4xX2fxXdaxX7xX52xX4xX5xX14xc82bxX2fxX33xX4xX7xX2xX4xX2fxX14xX27dxX2fxX4xXebxX1e2xX2fxX14xX4xX6xX2exX4xXebxX217xXdxX4xX139x8569xX4xXdxX163xX2xX4xXdxX1b7xX4xX583xX4xX3dxX2xX264xX3bxX4xXebxX2exX4xX3dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xX3dxX50xX2fxX33xX4xX45xX7xX4xX1exX14xX68xX2xX4xX41xX2xX181xXdxX4xXdxX3e3xX4xX6xX192xX3bxX13dxX4x88bcxX2xX4xX5x7dacxX2fxX33xX4xX6xX3bxX31xX2fxX4xX2fxX33xX14xX4b2xX52xX4xX8xX2xX2fxX14xX4xX45xX7xX4xX6xX2exX4xX3dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xXdxX14xX1e2xX4xX5xXf2xX4xX5xX50xX2xX4xX22cxX3bxX39xX264xX2fxX4xX33xX2xXexX46xX4xX45xX186xX5xX4xXdxX1e2xX2fxX14xX4xX5xX68xXebxX4xX139xX14xX186xX1exX4xX5xX14xX4cxX2fxX13dxX4xX5cbxX16exX2fxX4xX3dxX4cxX2xX4xX3xX1adxX2xX4xX3xX1ffxX52xX4xX14xX2b3xX4xX3xX31xX4xX5xX128xX2fxX33xX4xX139xX14xX186xXdxX4xX139xX14xXexX4xX3xX2exX4xX3dxX16exX2xX4xX14x63ddxX2xX4xX8xX456xX4xX5xX14xX3bxX2fxX33xX4xXdxX14xX279xX39xX4xXdxX3bxX39xX1b7xXdxX4xX3dxX4cxX2xX13dxX0xXb2xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX1a4xX46xX1xX39xXbxX12xXc7xX247xX39xX4xXdxX14xX42axX4xX2fxX14xX1e2xX2fxX4xXcxXexXebxX4xX5xX50xX5xX14xX4xXebxX217xXdxX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xX3dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xX2fxX33xX46xX110xX2xX4xXdxX1e2xX2fxX14xX4xXdxX45xX259xX4xX3xX264xX4xX2fxX14xX2exX4xX3xX2exX4xXebxX217xXdxX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xX3dxX2exX2fxX4xX41xX2exX4xX139xX14xX2xX4xX41xX2bfxX4xX1exX14xX50xXdxX4xX14xX2xX1b7xX2fxX4xX2fxX33xX46xX110xX2xX4xXdxX1e2xX2fxX14xX4xX8xX1d8xX4xXdxX14xX213xX39xX4xX8xX456xX4xX139xX14xX50xX5xX4xX41xX2xX1b7xXdxX4xX33xX14xX3axX4xX33xX1adxXebxX13dxX4xX1fxX3e3xX4xX3dxX192xX3bxX4xXebxX2exX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xXdxX7xX4xX6xX3bxX31xX2fxX4xXdxX456xX4xX5xX14xX46xX4xX3dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xX139xX14xX31xX2fxX33xX4xX5xX412xX2fxX4xX5xX14xX3bxX2fxX33xX4xXdxX14xX279xX39xX52xX4xX139xX14xX31xX2fxX33xX4xX5xX412xX2fxX4xXebxX217xXdxX4xX6xX16exX2fxX33xX4xX3xX1adxX2xX4xX7xX2xX346xX4xX5cbxX16exX2fxX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xX3dxX2exX2fxX4xX41xX2exX4xXdxX14xX1e2xX4xX1exX14xX68xX2xX4xX33xX186xX2fxX4xX41xXf2xX4xX3xX1adxX2xX4xXebxX217xXdxX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xX3dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xX5xX68xX4xX3dxX6bxX2xX4xX2fxX33xX7xX39xX4xX5xX68xX4xX139xX14xX2xX4xX14xX2b3xX4xX139xX14xX31xX2fxX33xX4xX5xX16exX2fxX4xX2fxXdaxX7xX346xX0xXb2xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX1a4xX46xX1xX39xXbxX12xX1fxX14xX3bxX259xX4xXcxX7xX4xXcxXe0xX7xX4xX139xX14xX2xX4xX3xX213xX2fxX4xX3dxX264xX4xX2fxX7xXebxX4xX2fxXdaxX4xX3xX30bxX2fxX4xX3dxXe0xX1ffxX5xX4xX3dxX2bbxXdxX4xX2fxX2bbxX2fxX33xX4xXdxX14xX1e2xX4xX139xX14xX2xX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xX5xX14xX163xX2fxX33xX4xXebxX213xXdxX4xX3dxX2xX52xX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xX3xX1ffxX4xX8xX1d8xX4xX1exX14xX68xX2xX4xXdxX14xX279xX4xXdxX2xX181xXdxX4xX5xX14xX46xX4xX5xX14xX163xX2fxX33xX13dxX4xX332xXf2xX2xX4xX3dxX282xX2fxX33xX4xX14xX404xX2fxX4xXdxX14xX1e2xX4xX14xX2b3xX4xX139xX14xX31xX2fxX33xX4xX5xXf2xX4xX22cxX3bxX39xX264xX2fxX4xX3dxXe0xX1ffxX5xX4xX39xX3axX3bxX4xXdxX14xX3axXebxX4xX6xX412xX2fxX4xX2fxXdaxX7xX13dxX4xX5cbxX16exX2fxX4xX3dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX52xX4xX2fxX33xX7xX39xX4xX5xX68xX4xX139xX14xX2xX4xX3xX1ffxX4xX14xX2b3xX4xX3dxX7xX2fxX33xX4xX5xX16exX2fxX4xX8xX4cxX2fxX33xX4xXdxX14xX1e2xX4xX3xX30bxX2fxX4xX5xXf2xX4xXdxX14xXf6xX4xX5xXe0xX1adxX2xX4xXdxX14xX3axXebxX4xX1xX1c3xXebxX4xX41xX7xX4xX5xX31xX13dxX4xX2dxXf2xX4xX5xX14xX3acxX2fxX14xX4xX6xX2exX4xX2fxX33xX14xX2bfxX5xX14xX4xX6xX6d0xX4xX3xX2exX4xX41xX213xXdxX4xX5xX31xX2fxX33xX4xX5xX279xX7xX4xXcxX247xX4xX14xX217xX2xX13dxX0xXb2xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX1a4xX46xX1xX39xXbxX12xX229xX128xX4xXdxX14xX6bxX2xX4xX3dxX110xX2xX4xX41xX192xX39xX4xX33xX2xX6bxX4xX3dxX247xX4xX1exX14xX50xXdxX4xXdxX45xX2xXf6xX2fxX52xX4xX2fxX14xXe0xX2fxX33xX4xX2fxX33xX2exX39xX4xX5xX2exX2fxX33xX4xX5xXf2xX4xX2fxX14xX2xX264xX3bxX4xX5xX31xX4xX33xX50xX2xX4xX8xX2xX4xXebxX3axX4xX3xX2exX46xX4xX2fxX14xXdaxX2fxX33xX4xXebxX4cxX2xX4xXdxX1e2xX2fxX14xX4xX139xX14xX31xX2fxX33xX4xX5xXf2xX4xX139xX181xXdxX4xX22cxX3bxX68xX13dxX4xX5cbxXf2xX4xX41xX7xX46xX4xX2fxX14xX2xX3axX3bxX4xX5xX31xX4xX33xX50xX2xX4xX3xX30bxX2fxX4xX14xX39xX4xX3xX2b3xX2fxX33xX4xX5xXf2xX4xXdxX14xXf6xX4xac85xX5xX68xXebxX4xX14xXf2xX7xd18bxX4xX3dxXe0xX1ffxX5xX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xX3dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xX5xX279xX7xX4xXebxX1e2xX2fxX14xX13dxX4xX2ecxX2exX4xX5xXf2xX4xX41xX7xX46xX4xX2fxX14xX2xX3axX3bxX4xX5xX31xX4xX33xX50xX2xX4xX8xX114xX2fxX4xX8xX2exX2fxX33xX4xXdxX3e3xX4xX41xX7d1xX4xX5xX68xX4xXdxX3acxX2fxX14xX4xXebxX110xX2fxX33xX4xX5xX14xX37xX4xX3xX1e2xX4xX41xX2bfxX4xXebxX217xXdxX4xX33xX247xX4xX3dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xXdxX1b7xX4xX41xX110xX5xX346xX0xXb2xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX1a4xX46xX1xX39xXbxX12xa5b6xX14xX134xX4xX2fxXdaxX4xX14xX39xX4xX8xX2xX2fxX14xX4xX5xX68xX4xX3dxX6bxX2xX4xX5xX14xX46xX4xX3dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX52xX4xX2fxX14xXe0xX2fxX33xX4xX3dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xX6xX110xX2xX4xX139xX14xX31xX2fxX33xX4xX41xX2xX181xXdxX4xX3dxX2xX264xX3bxX4xX3dxXf2xX13dxX4xXbb7xX14xX134xX4xX2fxXdaxX4xX1xX2exX2fxX14xX4xX5xX68xX4xXdxX3bxc08axX2xX4xXdxX14xX7xX2fxX14xX4xXcxX3bxX192xX2fxX4xX5xX14xX46xX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xXebxX1e2xX2fxX14xX4xX39xX3axX3bxX52xX4xXebxX7xX2fxX33xX4xX14xX181xXdxX4xX6xX16exX2fxX33xX4xXdxX2xX2fxX4xX39xX3axX3bxX4xX33xX2xX7xX46xX4xX5xX14xX46xX4xXebxX217xXdxX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xX3dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX13dxX4xa0ecxX14xX2xX4xX5xXf2xX4xX5xX46xX2fxX52xX4xX14xX2b3xX4xX5xX14xX1c3xXebxX4xX8xXf2xX5xX4xX5xX46xX2fxX4xXdxX14xX7xX39xX4xX5xX68xX4xX1exX14xX412xX2fxX4xX5xX279xX7xX4xX5xX14xX163xX2fxX33xX52xX4xX6xX46xX4xXdxX46xX7xX2fxX4xXebxX2b3xX2xX4xX3xX2xX1b7xX5xX4xXdxX14xX27dxXdxX4xX5xX14xX3bxX4xXdxX46xX2exX2fxX4xX5xX14xX46xX4xX5xX14xX163xX2fxX33xX13dxX4xX332xX14xXe0xX2fxX33xX4xXebxX213xX39xX4xX7xX2xX4xX3dxXe0xX1ffxX5xX4xX5xX14xX163xX2fxX33xX4xXdxX14xX213xX3bxX4xX14xX2xXf6xX3bxX52xX4xX8xX7xX2fxX4xX8xX71cxX4xX14xX181xXdxX4xX2fxX14xXdaxX2fxX33xX4xX2fxX693xX2xX4xX5xX456xX5xX4xX2fxX14xX2b3xX5xX52xX4xX8xX456xX4xX14xX39xX4xX8xX2xX2fxX14xX4xX3dxXf2xX346xX0xXb2xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX1a4xX46xX1xX39xXbxX12xX2dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xX6xX2exX4xX2fxX14xXdaxX2fxX33xX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xX2fxX33xX2exX39xX4xX14xX31xXebxX4xX2fxX7xX39xX4xX5xXf2xX4xXdxX14xXf6xX4xX2fxXf2xX2xX4xX39xX3axX3bxX4xX41xX110xX2fxX4xX2fxX14xXe0xX2fxX33xX4xX2fxX33xX2exX39xX4xXebxX7xX2xX4xX6xX110xX2xX4xX8xX114xX2fxX4xX8xX2exX2fxX33xX4xX6xX3axX2fxX4xX33xX2xXe0xX6bxX2fxX33xX4xX5xX128xX2fxX33xX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xX3dxX2exX2fxX4xX41xX2exX4xX139xX14xX50xX5xX13dxX4xX2dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xX6xX2exX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xX2fxXf2xX2xX4xX6xX6bxX2xX4xX39xX3axX3bxX4xX45xX163xX2xX4xX3dxXf6xX4xX3dxXf2xX52xX4xX5xX16exX2fxX4xX3dxX2exX2fxX4xX41xX2exX4xX6xX110xX2xX4xX39xX3axX3bxX4xX3dxX181xX2fxX4xX139xX14xX186xX5xX4xX5xX4cxXdxX4xX33xX14xX2xX4xXdxX192xXebxX13dxX4xX2ecxX1e2xX4xXdxX14xX181xX4xX139xX14xX2xX4xX5xX14xX2xX7xX4xXdxX7xX39xX52xX4xX3dxX2exX2fxX4xX41xX2exX4xX41xX7xX46xX4xX33xX2xX6bxX4xX5xX755xX2fxX33xX4xX3xX27dxXdxX4xX3xX247xX52xX4xX3dxX7xX3bxX4xX139xX14xXc11xX13dxX4xX5cbxX16exX2fxX4xX3dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xXdxX14xX1e2xX4xX5xXf2xX4xXdxX14xXf6xX4xXdxX1e2xXebxX4xX5xX14xX693xX4xXdxX45xX4cxX2fxX33xX4xXdxX14xX7xX39xX4xXdxX14xX181xX4xX2fxX33xX7xX39xX4xX6xX27dxX1exX4xXdxX3a3xX5xX13dxX0xXb2xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX1a4xX46xX1xX39xXbxX12xX0xX7xX4xX14xX45xXexX586xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX539xXb2xXb2xXexXebxX1xXexX1exX13dxX3xX2fxXb2xXdxX2xX2fxX14xX583xX39xXexX3bxX583xX33xX2xX46xX2xX583xXdxX2xX2fxX14xXb2xX1xX7xX2fxX583xX46xX2fxX33xX583xX5xX14xX2xX583xX39xXexX3bxX583xX1xX7xX2fxX583xX41xX7xX583xXdxX45xX46xX2fxX33xX583xX5xX14xX46xX5xX583xX6xX7xXdxX583xX1xX7xX2fxX583xX41xX7xX583xX39xXexX3bxX583xX1xX7xX2fxX583xX46xX2fxX33xX583xX5xX7xX583xX1xX46xX2xX583xX552xX561xX15xX551xX561xX55exX561xX15xX15x6125xX5b3xX551xX561xX558xX55exX15xX55fxX13dxX14xXdxXebxXbxX4xXdxX7xX45xX33xXexXdxXaxXbxcc7bxX41xX6xX7xX2fxX139xXbxX12xX0xX2xXebxX33xX4xX7xX6xXdxXaxXbxX1xX7xX2fxX4xX46xX2fxX33xX4xX5xX14xX2xX4xX39xXexX3bxX4xX1xX7xX2fxX4xX41xX7xX4xXdxX45xX46xX2fxX33xX4xX5xX14xX46xX5xX4xX6xX7xXdxX4xX1xX7xX2fxX4xX41xX7xX4xX39xXexX3bxX4xX1xX7xX2fxX4xX46xX2fxX33xX4xX5xX7xX4xX1xX46xX2xXbxX4xX8xX45xX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX539xXb2xXb2xX2xX13dxX41xX7xX46xX14xX7xXdxX2xX2fxX14xX13dxX3xX2fxXb2xX2fxXexX54dxX8xXb2xX15xX551xX552xX552xXb2xX551xX551xX1xX558xX15xX552xXdxX15xdf28xX55fxX5b3xX6xX15xX13dxX563xX1exX33xXbxX4xX8xXdxX39xX6xXexXaxXbxX1xX2xX8xX1exX6xX7xX39xX539xX41xX6xX46xX5xX139xX57cxXebxX7xX45xX33xX2xX2fxX583xX6xXexX586xXdxX539xX7xX3bxXdxX46xX57cxXebxX7xX45xX33xX2xX2fxX583xX45xX2xX33xX14xXdxX539xX7xX3bxXdxX46xX57cxX54dxX2xX1xXdxX14xX539xX55exX561xX561xX1exXcxXbxX4xXb2xX12xX0xXb2xX7xX12xX0xXb2xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX5cbxX7xX1exXdxX2xX46xX2fxXbxX4xX8xXdxX39xX6xXexXaxXbxXdxXexXcxXdxX583xX7xX6xX2xX33xX2fxX539xX4xX563xX3bxX8xXdxX2xX586xX39xX57cxXbxX12xX5cbxXf2xX4xX41xX7xX46xX4xX2fxX14xX2xX3axX3bxX4xX5xX31xX4xX33xX50xX2xX4xX3xX30bxX2fxX4xX14xX39xX4xX3xX2b3xX2fxX33xX4xX5xXf2xX4xXdxX14xXf6xX4xXb28xX5xX68xXebxX4xX14xXf2xX7xXb30xX4xX3dxXe0xX1ffxX5xX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xX3dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xX5xX279xX7xX4xXebxX1e2xX2fxX14xX13dxX4xX65dxX2fxX14xX4xXebxX2xX2fxX14xX4xX14xX2b3xX7xX13dxX0xXb2xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX1a4xX46xX1xX39xXbxX12xX2dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xX5xX14xX37xX4xX39xX3axX3bxX4xXebxX217xXdxX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xX1exX14xX134xX4xX2fxXdaxX4xX5xX68xX4xX3dxX6bxX2xX4xX3dxXf2xX4xX6xX2exX4xXebxf144xX4xX5xX279xX7xX4xX14xX2b3xX13dxX4xX5cbxX16exX2fxX4xX3dxX2exX2fxX4xX41xX2exX4xX1xX110xX2xX4xX139xX14xX6bxX4xX3dxX31xX2xX4xX139xX14xX2xX4xX3dxX2bbxXdxX4xX3dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xX6xX3axX2fxX4xXdxX45xX3axX2fxX4xX5xX68xX4xX41xX4cxX4xXebxX10aexX4xX5xX279xX7xX4xXebxX1e2xX2fxX14xX13dxX4xX1a4xX259xX2xX4xXdxX14xX181xX4xX3dxX2exX2fxX4xX41xX2exX4xX3dxX3e3xX2fxX33xX4xX3dxX2bbxXdxX4xX22cxX3bxX50xX4xX2fxX14xX2xX264xX3bxX4xX2fxX2xX264xXebxX4xXdxX2xX2fxX4xX3xX2exX46xX4xXebxX217xXdxX4xX2fxX33xXe0xX6bxX2xX4xX3dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX52xX4xX5xX755xX2fxX33xX4xX3dxX3e3xX2fxX33xX4xX3xX217xX2xX4xXdxX14xX264xX4xXdxX45xX1c3xXebxX4xX2fxX1c3xXebxX4xX3xX1adxX2xX4xX7xX2xX4xX3xX1e2xX4xX5xX14xXe0xX7xX4xX5xX14xX186xX5xX4xX14xX2b3xX4xX3dxX247xX4xX5xXf2xX4xXdxX14xXf6xX4xXdxX14xXexX46xX4xX41xX110xX2fxX4xX3dxX181xX2fxX4xX5xX3bxX4cxX2xX4xX3dxX6bxX2xX13dxX4x7fbdxX3bxX39xX4xX5xX14xX46xX4xX5xX128xX2fxX33xX52xX4xX3dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xX5xX14xX37xX4xX39xX3axX3bxX4xX3dxX2exX2fxX4xX41xX2exX4xXdxX45xX46xX2fxX33xX4xX5xX14xX4cxX5xX4xX6xX50xXdxX52xX4xX5xX16exX2fxX4xX3dxX2exX2fxX4xX41xX2exX4xXdxX14xX1e2xX4xX39xX3axX3bxX4xX3dxX2exX2fxX4xX31xX2fxX33xX4xX3dxX181xX2fxX4xX5xX68xX4xX3dxX6bxX2xX13dxX0xXb2xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX1190xX46xX3bxX45xX5xXexXbxX12xX1fxX14xXexX46xX4x760bxXebxX1xXexX1exX13dxX3xX2fxX0xXb2xX1exX12