250 vận động viên tham gia Giải Bóng chuyền nam huyện Cẩm Xuyên
(Baohatinh.vn) - Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa khai mạc giải bóng chuyền nam toàn huyện nhằm mở màn cho chuỗi hoạt động du lịch biển Thiên Cầm năm 2021.
8784xbda9x1197ex133d7xfd2bx1109bxe556xbab9xa098xX7x10c24x11935x13109xcfe3x125fcx10bc0xX5x970dxXax11e7exa906x12d12x12333xX3x8baaxb39ax12511xX3x1198cxb90axX19x87a8xX3xX17xXdxddc8xX19xX3xXexX1xX6x10a9exX3xX1exXdxX6xX3xb5e3xXdxc418xXdxX3x9165xdf7fxX19xX1exX3xX4xX1x11381xe3c2x125c1xX19xX3xX19xX6xX28xX3xX1xX3axX3bxc35exX19xX3x10ed8x11bc7xX28xX3x9b8fxX3axX3bxX22xX19xX0x12032xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf259xX10xX6xcbe3xXaxX12xX62xX3axX3bxX46xX19xX3xX49xX4axX28xX3xX4dxX3axX3bxX22xX19xX3x108f7xX62xabcdxX3xXcxf8e2xX19xX1xdee4xX3xX17xe8a2xX6xX3xea55xX1xX6xXdxX3xX28xf83dxX4xX3xX1exXdxX30xXdxX3x13a9bxX34xX19xX1exX3xX4xX1xX3axX3bxX3cxX19xX3xX19xX6xX28xX3xXexcd9dxX7axX19xX3xX1xX3axX3bxX46xX19xX3xX19xX1x14254xX28xX3xX28x13021xX3xX28xX7axX19xX3xX4xX1xXa5xX3xX4xX1xX3ax10d4dxXdxX3xX1xXa5xX8cxXexX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX65xX3axX3xX5x12c54xX4xX1xX3xX94xXdx12a64xX19xX3xXcxX1xXdxX22xX19xX3xX49x10332xX28xX3xX19xeccdxX28xX3xX13xX15xX13xX2xf23exX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXa5xX65xX3bxXaxX12xX0xXdxX28xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX49xX10xX19xXexX10xcff1xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxc6eaxXdxX65xXexX1x12499xX3xf598xX2xX14xXbxe242xbc62xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX125xX3xb596xX2xX15xXbxX12bxX12cxXaxX3xX7xX116xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXeexX94xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX19xX1xXeexX17xX19xX53xX19xX10xX120xX7xX53xX13xX2xX2xX14xX53xX2xX2xf58exX65xX14xX15x8a3fxX14xX160xX15xX160xXexX13xX127xX2xX127xX127xX5xX15xXeex13d73xXbxX1exfaaexX116xX9xX127xX13xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX17xXdxX22xX19xX3xXexX1xX6xX28xX3xX1exXdxX6xX3xX2exXdxX30xXdxX3xX33xX34xX19xX1exX3xX4xX1xX3axX3bxX3cxX19xX3xX19xX6xX28xX3xX1xX3axX3bxX46xX19xX3xX49xX4axX28xX3xX4dxX3axX3bxX22xX19xXaxX3xX120xXdxX65xXexX1xX9xXaxX127xX2xX14xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX136xX2xX15xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX6xXbxXexXdxXa5xX19xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexc9a3xX6xX5xXdxX1exX19xX125xX3xX172xX3axX7xXexXdxc967xX3bxX12cxXaxX12xf4b4xd349xX19xX1exX3xX19xX6xX3bxX3xX78xX2xX127xX53xX136xbb9fxX80xX3xX33xX6xX19xX3xXcx1301bxX3xX4xX1xdf7dxX4xX3xbc31xX8cxXdxX3xX1xX1cxXdxX3xXcxX1xXd9xX3xX65x12830xX4xX3xX201xX3xXcxX1xXd9xX3xXexX1xX6xXa5xX3xX1xX3axX3bxX46xX19xX3xX49xX4axX28xX3xX4dxX3axX3bxX22xX19xX3xX5xXe3xX19xX3xXexX1xX22dxX3xe97axX4dxX3xXexX229xX3xX4xX1xX22dxX4xX3xX86xX1xX6xXdxX3xX28xX8cxX4xX3xX1exXdxX30xXdxX3xX94xX34xX19xX1exX3xX4xX1xX3axX3bxX3cxX19xX3xX19xX6xX28xX3xXexX116xXa5xX19xX1exX3xX86xX1xX3axd0b4xX19xX3xX86xX1xX229xX3xX4xX214xX4xX3xX28xX295xX19xX3xXexX1xXdxX3xX1bx1250bxX3axX3xX4xc98bxX6xX3xX1bxX8cxXdxX3xX1xX1cxXdxXeexX3xX2exXdxX30xXdxX3xX1bx10935xcf2fxX4xX3xXexX229xX3xX4xX1xX22dxX4xX3xXexX116xXa5xX19xX1exX3xX13xX3xX19xX1exX7axX3bxX3xX2xX127xX3xX201xX3xX2xX160xX53xX136xX3xX4xX34xX3xX7xd5b6xX3xXexX1xX6xX28xX3xX1exXdxX6xX3xX4xX2adxX6xX3xX13xX15xX3xX1bxX1cxXdxX3xX94xX34xX19xX1exX3xX17x138caxXdxX3xX1xbf44xX19xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX17xXdxX22xX19xX3xX1bxaa94xX19xX3xXexX83xX3xX2xea8fxX3xX12bxcdd9xX221xX3xXexX1xXd3xX3xXexX116xX2a9xX19xX3xX17xX7axX3xX4xX214xX4xX3xX4xX306xX3x12a7axX3axX6xX19xX221xX3xX1bxX306xX19xX3xX17xXd3xX3xXexX116xX22xX19xX3xX1bxXd3xX6xX3xX94xX7axX19xX3xX1xX3axX3bxX46xX19xXeexX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXa5xX65xX3bxXaxX12xX0xXdxX28xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX49xX10xX19xXexX10xX116xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX120xXdxX65xXexX1xX125xX3xX127xX2xX14xXbxX12bxX12cxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX125xX3xX136xX2xX15xXbxX12bxX12cxXaxX3xX7xX116xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXeexX94xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX19xX1xXeexX17xX19xX53xX19xX10xX120xX7xX53xX13xX2xX2xX14xX53xX2xX2xX160xX65xX14xX15xX323xX15xX2xdd9bxX136xXexX160xX127xX323xX13xX136xX5xX15xXeexX172xXbxX1exX175xX116xX9xX160xX3d4xX323xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX17xXdxX22xX19xX3xXexX1xX6xX28xX3xX1exXdxX6xX3xX2exXdxX30xXdxX3xX33xX34xX19xX1exX3xX4xX1xX3axX3bxX3cxX19xX3xX19xX6xX28xX3xX1xX3axX3bxX46xX19xX3xX49xX4axX28xX3xX4dxX3axX3bxX22xX19xXaxX3xX120xXdxX65xXexX1xX9xXaxX127xX2xX14xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX136xX2xX15xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX6xXbxXexXdxXa5xX19xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX201xX6xX5xXdxX1exX19xX125xX3xX172xX3axX7xXexXdxX20exX3bxX12cxXaxX12xX2exXdxX30xXdxX3xX1bxX2a9xX3axX3xX1bxX2bfxX2c0xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX7axX28xX3xX160xX3xX94xX30xX19xX1exX221xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX2a9xX3axX3xX4xX1x130cfxX19xX3xX4xX214xX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xX12bxX3axX2a9xXexX3xX7xf365xX4xX3xX17xX7axXa5xX3xX4xX1xX306xXdxX3xX94xX214xX19xX3xX86xX31cxXexX3xX17xX7axX3xX4xX1xX3axX19xX1exX3xX86xX31cxXexXeexX3xXcxX116xXa5xX19xX1exX3xX30xX19xX1xX125xX3xX0xX10xX28xX12xX230xX1cxXdxX3xX94xX34xX19xX1exX3xX4xX1xX3bxX3cxX19xX3xX12bxX326xX3xX49xX4axX28xX3xXcxX116xX3axX19xX1exX3xX1exXdxX6xXa5xX3xXexX116xX6xX19xX1xX3xX17xX302xXdxX3xX1bxX1cxXdxX3xX94xX34xX19xX1exX3xX4xX1xX3axX3bxX3cxX19xX3xX12bxX326xX3xf577xX6xX28xX3xf05exX1x12dc4xX4xX3xXcxX1xXe7xX19xX1exXeexX0xX53xX10xX28xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXa5xX65xX3bxXaxX12xX0xXdxX28xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xXexX1xX3axX28xX94xX3xXdxX49xX10xX19xXexX10xX116xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX120xXdxX65xXexX1xX125xX3xX127xX2xX14xXbxX12bxX12cxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX125xX3xX136xX2xX15xXbxX12bxX12cxXaxX3xX7xX116xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXeexX94xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX19xX1xXeexX17xX19xX53xX19xX10xX120xX7xX53xX13xX2xX2xX14xX53xX2xX2xX160xX65xX14xX15xX323xX2xX15xX2xX136xXexX127xX160xX3d4xX13xX127xX5xX15xXeexX172xXbxX1exX175xX116xX9xX164xX2xX13xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX17xXdxX22xX19xX3xXexX1xX6xX28xX3xX1exXdxX6xX3xX2exXdxX30xXdxX3xX33xX34xX19xX1exX3xX4xX1xX3axX3bxX3cxX19xX3xX19xX6xX28xX3xX1xX3axX3bxX46xX19xX3xX49xX4axX28xX3xX4dxX3axX3bxX22xX19xXaxX3xX120xXdxX65xXexX1xX9xXaxX127xX2xX14xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX136xX2xX15xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX6xXbxXexXdxXa5xX19xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX201xX6xX5xXdxX1exX19xX125xX3xX4xX10xX19xXexX10xX116xX12cxXaxX12xX2exXdxX30xXdxX3xX1bxX2a9xX3axX3xX19xX1xXb1xX28xX3xX28xXb5xX3xX28xX7axX19xX3xX4xX1xXa5xX3xX4xX1xX3axXc2xXdxX3xX1xXa5xX8cxXexX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX65xX3axX3xX5xXd3xX4xX1xX3xX94xXdxXd9xX19xX3xXcxX1xXdxX22xX19xX3xX49xXe3xX28xX3xX1x140aaxX3xX19xXe7xX28xX3xX13xX15xX13xX2xXeexX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX116xX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX7xXexX116xXa5xX19xX1exX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX22xX19xX3xX33cxX3axX6xX19xX125xX0xX53xX7xXexX116xXa5xX19xX1exX12xX0xX3axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX201xXexX1xX3axX28xX94xX201xX6xX19xX65xX201xX7xX6xXbxXa5xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX22xX19xX3xX49xXe3xX28xX3xX7xb05cxX19xX3xX7xX7axX19xX1exX3xX28x109d8xX6xX3xX65xX3axX3xX5xXd3xX4xX1xX3xX94xXdxXd9xX19xX3xX19xXe7xX28xX3xX13xX15xX13xX2xXaxX3xX1xX116xX10xX20exX9xXaxX53xX65xX3axX201xX5xXdxX4xX1xX53xXexX1xXdxX10xX19xX201xX4xX6xX28xX201xX7xX6xX19xX201xX7xX6xX19xX1exX201xX28xX3axX6xX201xX65xX3axX201xX5xXdxX4xX1xX201xX94xXdxX10xX19xX201xX19xX6xX28xX201xX13xX15xX13xX2xX53xX13xX2xX15xX15xX160xX14xXeexX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX1exX3xX7xX116xX4xX9xXaxX53xX28xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX13xX15xX53xX19xX10xX120xX7xX53xX13xX2xX2xX14xX53xX2xX2xX160xX65xX136xX2xX15xX136xX2xX2xX136xXexX160xX160xX160xX2xX15xX5xX15xXeexX172xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX17xXdxX22xX19xX3xXexX1xX6xX28xX3xX1exXdxX6xX3xX2exXdxX30xXdxX3xX33xX34xX19xX1exX3xX4xX1xX3axX3bxX3cxX19xX3xX19xX6xX28xX3xX1xX3axX3bxX46xX19xX3xX49xX4axX28xX3xX4dxX3axX3bxX22xX19xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX17xX12xX0xX7xXexX116xXa5xX19xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX22xX19xX3xX49xXe3xX28xX3xX7xX726xX19xX3xX7xX7axX19xX1exX3xX28xX72fxX6xX3xX65xX3axX3xX5xXd3xX4xX1xX3xX94xXdxXd9xX19xX3xX19xXe7xX28xX3xX13xX15xX13xX2xXaxX3xX1xX116xX10xX20exX9xXaxX53xX65xX3axX201xX5xXdxX4xX1xX53xXexX1xXdxX10xX19xX201xX4xX6xX28xX201xX7xX6xX19xX201xX7xX6xX19xX1exX201xX28xX3axX6xX201xX65xX3axX201xX5xXdxX4xX1xX201xX94xXdxX10xX19xX201xX19xX6xX28xX201xX13xX15xX13xX2xX53xX13xX2xX15xX15xX160xX14xXeexX1xXexX28xXaxX12xXcxX1xXdxX22xX19xX3xX49xXe3xX28xX3xX7xX726xX19xX3xX7xX7axX19xX1exX3xX28xX72fxX6xX3xX65xX3axX3xX5xXd3xX4xX1xX3xX94xXdxXd9xX19xX3xX19xXe7xX28xX3xX13xX15xX13xX2xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX116xXa5xX19xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xaa19xX1xX3axX3xX65xX3axX3xX5xXd3xX4xX1xX3xXcxX1xXdxX22xX19xX3xX49xXe3xX28xX3xX78xX49xX4axX28xX3xX4dxX3axX3bxX22xX19xX221xX3xX62xX7axX3xXcxX7dxX19xX1xX80xX3xX1bxX6xX19xX1exX3xX1xXa5xX7axX19xX3xXexX1xXdxX46xX19xX3xX19xX1x8812xX19xX1exX3xXbxX1xXe3xX19xX3xX17xXdxX46xX4xX3xX4xX1x11003xX19xX1xX3xXexX116xX6xX19xX1exX3xX4xX3ax95f8xXdxX3xX4xX72fxX19xX1exX3xX1bxXd9xX3xX7xX726xX19xX3xX7xX7axX19xX1exX3xXexX229xX3xX4xX1xX22dxX4xX3xX4xX1xX3axXc2xXdxX3xX1xXa5xX8cxXexX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX65xX3axX3xX5xXd3xX4xX1xX3xX94xXdxXd9xX19xX3xX13xX15xX13xX2xXeexX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX17xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax141c2x8802xX3xX1xX1cxXdxX3xX65xX3axX3xX5xXd3xX4xX1xX3xX94xXdxXd9xX19xX3xX4dxX3axcffexX19xX3xXcxX1xX7axX19xX1xX3xX19xXe7xX28xX3xX13xX15xX13xX2xX3xX7x9333xX3xX1bxX2bfxX2c0xX4xX3xX86xX1xX6xXdxX3xX28xX8cxX4xX3xX17xX7axXa5xX3xXexX944xXdxX3xX3d4xX15xX53xX136xXaxX3xX1xX116xX10xX20exX9xXaxX53xX65xX3axX201xX5xXdxX4xX1xX53xX5xX10xX201xX1xXa5xXdxX201xX65xX3axX201xX5xXdxX4xX1xX201xX94xXdxX10xX19xX201xX12bxX3axX6xX19xX201xXexX1xX6xX19xX1xX201xX19xX6xX28xX201xX13xX15xX13xX2xX201xX7xX10xX201xX65xX3axXa5xX4xX201xX86xX1xX6xXdxX201xX28xX6xX4xX201xX17xX6xXa5xX201xXexXa5xXdxX201xX3d4xX15xX201xX136xX53xX13xX2xX15xX15xX14xX2xXeexX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX1exX3xX7xX116xX4xX9xXaxX53xX28xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX13xX15xX53xX19xX10xX120xX7xX53xX13xX2xX2xX14xX53xX127xX323xX65xX136xX15xX14xX136xX13xX136xX2xXexX14xX160xX2xX136xX323xX5xX15xXeexX172xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX17xXdxX22xX19xX3xXexX1xX6xX28xX3xX1exXdxX6xX3xX2exXdxX30xXdxX3xX33xX34xX19xX1exX3xX4xX1xX3axX3bxX3cxX19xX3xX19xX6xX28xX3xX1xX3axX3bxX46xX19xX3xX49xX4axX28xX3xX4dxX3axX3bxX22xX19xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX17xX12xX0xX7xXexX116xXa5xX19xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX99fxX9a0xX3xX1xX1cxXdxX3xX65xX3axX3xX5xXd3xX4xX1xX3xX94xXdxXd9xX19xX3xX4dxX3axX9b5xX19xX3xXcxX1xX7axX19xX1xX3xX19xXe7xX28xX3xX13xX15xX13xX2xX3xX7xX9c8xX3xX1bxX2bfxX2c0xX4xX3xX86xX1xX6xXdxX3xX28xX8cxX4xX3xX17xX7axXa5xX3xXexX944xXdxX3xX3d4xX15xX53xX136xXaxX3xX1xX116xX10xX20exX9xXaxX53xX65xX3axX201xX5xXdxX4xX1xX53xX5xX10xX201xX1xXa5xXdxX201xX65xX3axX201xX5xXdxX4xX1xX201xX94xXdxX10xX19xX201xX12bxX3axX6xX19xX201xXexX1xX6xX19xX1xX201xX19xX6xX28xX201xX13xX15xX13xX2xX201xX7xX10xX201xX65xX3axXa5xX4xX201xX86xX1xX6xXdxX201xX28xX6xX4xX201xX17xX6xXa5xX201xXexXa5xXdxX201xX3d4xX15xX201xX136xX53xX13xX2xX15xX15xX14xX2xXeexX1xXexX28xXaxX12xX99fxX9a0xX3xX1xX1cxXdxX3xX65xX3axX3xX5xXd3xX4xX1xX3xX94xXdxXd9xX19xX3xX4dxX3axX9b5xX19xX3xXcxX1xX7axX19xX1xX3xX19xXe7xX28xX3xX13xX15xX13xX2xX3xX7xX9c8xX3xX1bxX2bfxX2c0xX4xX3xX86xX1xX6xXdxX3xX28xX8cxX4xX3xX17xX7axXa5xX3xXexX944xXdxX3xX3d4xX15xX53xX136xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX116xXa5xX19xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX99fxX9a0xX3xX1xX1cxXdxX3xX65xX3axX3xX5xXd3xX4xX1xX3xX94xXdxXd9xX19xX3xX4dxX3axX9b5xX19xX3xXcxX1xX7axX19xX1xX3xX19xXe7xX28xX3xX13xX15xX13xX2xX3xX7xX9c8xX3xX1bxX2bfxX2c0xX4xX3xX86xX1xX6xXdxX3xX28xX8cxX4xX3xX17xX7axXa5xX3xX19xX1exX7axX3bxX3xX3d4xX15xX53xX136xX53xX13xX15xX13xX2xX3xXexX8cxXdxX3xX8ebxX1xX3axX3xX65xX3axX3xX5xXd3xX4xX1xX3xX4dxX3axX9b5xX19xX3xXcxX1xX7axX19xX1xX3xX78xX529xX1exX1xXdxX3xX4dxX3axX9b5xX19xX221xX3xX62xX7axX3xXcxX7dxX19xX1xX80xXeexX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX17xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxa5b1xX3axX3xX5xXd3xX4xX1xX3xX62xX7axX3xXcxX7dxX19xX1xX3x102aexX2a9xX28xX3xX65xXe3xX19x1256bxX3xXexX1xX10xXa5xX3xXc94xX28xX23dxX4xX3xXexXdxX22xX3axX3xX86xeb13xXbxXc9bxXaxX3xX1xX116xX10xX20exX9xXaxX53xX19xX3axXdxX201xX1xXa5xX19xX1exX201xX7xXa5xX19xX1exX201xX5xX6xX53xX65xX3axX201xX5xXdxX4xX1xX201xX1xX6xX201xXexXdxX19xX1xX201xX6xX28xX201xX65xX6xX19xX201xXexX1xX10xXa5xX201xX28xX3axX4xX201xXexXdxX10xX3axX201xX86xX10xXbxX53xX13xX15xX323xX164xX2xX160xXeexX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX1exX3xX7xX116xX4xX9xXaxX53xX28xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX13xX15xX53xX19xX10xX120xX7xX53xX13xX2xX2xX136xX53xX160xX15xX65xX127xX13xX15xX2xX127xX13xX323xXexX164xX160xX2xX164xX13xX5xX15xXeexX172xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX17xXdxX22xX19xX3xXexX1xX6xX28xX3xX1exXdxX6xX3xX2exXdxX30xXdxX3xX33xX34xX19xX1exX3xX4xX1xX3axX3bxX3cxX19xX3xX19xX6xX28xX3xX1xX3axX3bxX46xX19xX3xX49xX4axX28xX3xX4dxX3axX3bxX22xX19xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX17xX12xX0xX7xXexX116xXa5xX19xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc84xX3axX3xX5xXd3xX4xX1xX3xX62xX7axX3xXcxX7dxX19xX1xX3xXc94xX2a9xX28xX3xX65xXe3xX19xXc9bxX3xXexX1xX10xXa5xX3xXc94xX28xX23dxX4xX3xXexXdxX22xX3axX3xX86xXcadxXbxXc9bxXaxX3xX1xX116xX10xX20exX9xXaxX53xX19xX3axXdxX201xX1xXa5xX19xX1exX201xX7xXa5xX19xX1exX201xX5xX6xX53xX65xX3axX201xX5xXdxX4xX1xX201xX1xX6xX201xXexXdxX19xX1xX201xX6xX28xX201xX65xX6xX19xX201xXexX1xX10xXa5xX201xX28xX3axX4xX201xXexXdxX10xX3axX201xX86xX10xXbxX53xX13xX15xX323xX164xX2xX160xXeexX1xXexX28xXaxX12xXc84xX3axX3xX5xXd3xX4xX1xX3xX62xX7axX3xXcxX7dxX19xX1xX3xXc94xX2a9xX28xX3xX65xXe3xX19xXc9bxX3xXexX1xX10xXa5xX3xXc94xX28xX23dxX4xX3xXexXdxX22xX3axX3xX86xXcadxXbxXc9bxX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX116xXa5xX19xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX99fxX7axX3xX1bxXd3xX6xX3xXbxX1xX2bfxX306xX19xX1exX3xX4xX34xX3xX19xX1xXdxX3cxX3axX3xXexXdxX3cxX28xX3xX19xXe7xX19xX1exX3xXbxX1xX214xXexX3xXexX116xXdxXd9xX19xX3xX19xX1exX7axX19xX1xX3xXc94xX4xX295xX19xX1exX3xX19xX1exX1xXdxX46xXbxX3xX86xX1xX295xX19xX1exX3xX86xX1xX34xXdxXc9bxX221xX3xX4xX306xX3xX33cxX3axX6xX19xX3xX4xX1xX22dxX4xX3xX19xXe7xX19xX1exX221xX3xX65xXa5xX6xX19xX1xX3xX19xX1exX1xXdxX46xXbxX3xX4xX72fxX19xX1exX3xX19xX1exX2bfxbd38xXdxX3xX65xX9b5xX19xX3xX62xX7axX3xXcxX7dxX19xX1xX3xX1bxX6xX19xX1exX3xX19xXc2xX3xX5xX2e6xX4xX3xXexX1xX2e6xX4xX3xX1xXdxX46xX19xX3xXc94xX28xX23dxX4xX3xXexXdxX22xX3axX3xX86xXcadxXbxXc9bxX221xX3xX17xX83xX6xX3xX4xX1xX944xX19xX1exX3xX65xXd3xX4xX1xX221xX3xX17xX83xX6xX3xX65xX3axX3bxX3xXexX116xa233xX3xX1xXa5xX8cxXexX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX65xX3axX3xX5xXd3xX4xX1xXeexX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX17xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX3axX5xX12xX0xX65xXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX116xXaxX12xX0xX53xX65xXdxX17xX12xX0xX53xX65xXdxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14273xX3axXexX1xXa5xX116xXaxX12xX52dxX1xX6xX19xX3xXcxX116xX9b5xX28xX3x11c97xX3xbf30xXdxX46xXexX3xX62xX7axX0xX53xXbxX12
Phan Trâm – Việt Hà