Bắt quả tang 2 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Lam
(Baohatinh.vn) - Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh phát hiện 2 đối tượng đã hút được hơn 10 m3 cát từ lòng sông lên sà lan. Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc khai thác cát.
f0c1x14c44x14dfcx150fbx122c4x15c60x1694dx110f5x10a10xX7x1098cx10738x10511x1417bx14aafx162b9xX5x1056fxXax13a29x15803x14350xXexX3xf6c7x15d01xf82fxX3xXexX6x107a1x10dafxX3x130e6xX3x11628x1360dxXdxX3xXex109ccx1083axX1dxX1exX3x11c22xX1xX6xXdxX3xXexX1x10f34xX4xX3xX4xX33xXexX3xXex13cdbxX33xXdxX3xXbxX1x117e1xXbxX3xXexX3bx161fdxX1dxX3xX7x16e85xX1dxX1exX3x15e86xX6x16a76xX0xf6cexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1380axX10xX6x11467xXaxX12xXcx1556bxXdxX3xXexX1x10963xXdxX3xX22xXdxfa1exX50xX3xX2cxXdxX72xX50xX3xXexX3bxX6x15005xX3xX5x163a5xX4xX3xX5xX27xX28xX1dxX1exX3xX4xX1x10eebxX4xX3xX1dx11f91xX1dxX1exX3x130d6xX3xX61x10accxX3xXcx164d5xX1dxX1xX3xXbxX1xX33xXexX3xX1xXdx171bcxX1dxX3xX20xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX22x160d0xX3xX1x1057dxXexX3xX22xX27xX28xX4xX3xX1x13641xX1dxX3xX2x15cacxX3xX50xX0xX7xX18xXbxX12x14b39xX0xX52xX7xX18xXbxX12xX3xX4xX33xXexX3xXex14deaxX3xX5x11d6exX1dxX1exX3xX7xX4axX1dxX1exX3xX5xX46xX1dxX3xX7xX96xX3xX5xX6xX1dx11465xX3xfaeaxX33xX4xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX2cxX1xX4axX1dxX1exX3x13d6exX18x1239cxXexX3xXexX3bx1154dxX1dxX1xX3xX22xX27xX28xX4xX3xX1exXdxX107x121bbxX3xXexX6dxX3xX5xXdxX46xX1dxX3xX17xX18xX6xX1dxX3xX22x113a2xX1dxX3x149f3xXdxXa4xX4xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX33xXexXefxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13x1269cxX64xX118xXaxX12xX0xXdxX50xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf1xX10xX1dxXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXax16aefxXdxX64xXexX1x15e4cxX3x1279dxX2x1549exXbxX105x10aa5xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX174xX3x16acbxX2xXc4xXbxX105xX17bxXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX174xX52xX52xXdxXefx12d4axX6xX14exX1xX6xXexXdxX1dxX1xXefxX12bxX1dxX52xX1dxX10xX16fxX7xX52xX20xXc4xXccxfd6bxX52x10979xXc4xX64xX2xX20xXc4xXc4xX1b2xX2xX2xXexX2xX185xX1b0xX20xX176xX5xXc4xXefx13605xXbxX1ex12329xX3bxX9xX2xXc4xXccxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX20xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX33xXexX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX3bxX46xX1dxX3xX7xX4axX1dxX1exX3xX4exX6xX50xXaxX3xX16fxXdxX64xXexX1xX9xXaxX176xX2xX178xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX185xX2xXc4xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX14exX1dxXaxX12xXcxX68xXdxX3xXexX1xX6dxXdxX3xX22xXdxX72xX50xX3xX2cxXdxX72xX50xX3xXexX3bxX6xX7dxX3xX5xX80xX4xX3xX5xX27xX28xX1dxX1exX3xX4xX1xX8bxX4xX3xX1dxX8fxX1dxX1exX3xXbxX1xX33xXexX3xX1xXdxXa4xX1dxX3xX4xX33xX4xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX22xXb4xX3xX1xXb7xXexX3xX22xX27xX28xX4xX3xX1xXc0xX1dxX3xX2xXc4xX3xX50xX0xX7xX18xXbxX12xXccxX0xX52xX7xX18xXbxX12xX3xX4xX33xXexX3xXexXd9xX3xX5xXdcxX1dxX1exX3xX7xX4axX1dxX1exX3xX5xX46xX1dxX3xX7xX96xX3xX5xX6xX1dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX14exX64xX118xXaxX12xXcxX1xX10xX14exX3xX22x1324bxX7dxX3xX12bxX96xX14exX3xX1x1066axXdxX3xX2xX1xX3xX7xX33xX1dxX1exX3xX1dxX1exX96xX118xX3xX2xX185xX52xf91dxX7dxX3xXexX3bxX46xX1dxX3xXexX18xX118xX128xX1dxX3xX7xX4axX1dxX1exX3xX4exX6xX50xX3xXexX1xX18x103cfxX4xX3xX22x13b41xX6xX3xXbxX1x141ebxX1dxX3xX105xXb4xX3x11924xX18x1069axX1dxX3xX61xX2ebxX1dxX1exX3x113efx11551xX1exX1xXdxX3xX327xX18xX329xX1dx13230xX7dxX3x15fb1xX1xXdcxX1dxX1exX3xXf1xX19xX1dxX1xX3xX7xX33xXexX3xX50xX4axXdxX3xXexX3bxX27xX6dxX1dxX1exX3xX331xX33exXf1xX3xXc4xX178xX33bxX7dxX3xXf1xX4axX1dxX1exX3xX6xX1dxX3xXex145a0xX1dxX1xX3xX61xX96xX3xXcxX99xX1dxX1xX3xX4xX1x1434dxX3xXexX3bxX10cxX3xXbxX1xX23xXdxX3xX1xX28xXbxX3xX12bx14f05xXdxX3xXf1xX4axX1dxX1exX3xX6xX1dxX3xX1xX18xX118xXa4xX1dxX3xX332xX1exX1xXdxX3xX327xX18xX329xX1dxX3xX12bxX96xX3xX4xX1xf447xX1dxX1xX3xX17xX18xX118x169c3xX1dxX3xX105xXb4xX3xXbxX1xX33xXexX3xX1xXdxXa4xX1dxX7dxX3xX19bxX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX4xX33xX4xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX22xX6xX1dxX1exX3xX4xX2e3xX3xX1xX96xX1dxX1xX3xX12bxXdxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX33xXexX3xXexX3bxX33xXexX3xXbxX1xX41xXbxXefxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX14exX64xX118xXaxX12xXf1xX33xX4xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX19bxX31cxX3xXbxX1xX33xXexX3xX1xXdxXa4xX1dxX3xX1exX2ebxX50xX174xX3xXcxX3bxX31cxX1dxX1xX3xXcxX1xX128xX3xX33exX1xX27xXc0xX1dxX1exX3xX331x14049xX332xX3xX2xX2fexX176xX2fexX7dxX3xXexX3bxXb7xX3xXexX68xXdxX3xXexX1xX4axX1dxX3xX2xX3xX105xXb4xX3xX327xX18xX329xX1dxX3xX4exX6xX50xX7dxX3xX332xX1exX1xXdxX3xX327xX18xX329xX1dxX33bxX3xX12bxX96xX3xX33exX1xX68xX50xX3x14836xX8bxX4xX3x16d88xX318xX4xX3xX331xX44axX332xX3xX2xX2fexX176xX1b2xX7dxX3xXexX3bxXb7xX3xXexX68xXdxX3xXbxX1xX27xX6dxX1dxX1exX3xX482xX8bxX4xX3xXcxX1xX18xX321xX1dxX7dxX3xXcxX327xX3xX61xX2ebxX1dxX1exX3xX4exX99xX1dxX1xX33bxXefxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX14exX64xX118xXaxX12xXcxX1xX378xX3xX22xX14exX68xX1dxX3xX4xX378xX6xX3xX4xX33xX4xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX5xX96xX3xX64x10a58xX1dxX1exX3xX7xX96xX3xX5xX6xX1dxX3xX4xX2e3xX3xX1exX14xX1dxX3xX50xX33xX118xX3xX1dx13d65xX7dxX3xX22x12555xX18xX3xX1xXb7xXexX7dxX3xX12bxXdcxXdxX3xX3bxX2ebxX1dxX1exX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX33xXexX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX3bxX46xX1dxX3xX7xX4axX1dxX1exX3xX4exX6xX50xXefxX3xXcxX68xXdxX3xXexX1xX6dxXdxX3xX22xXdxX72xX50xX3xX2cxXdxX72xX50xX3xXexX3bxX6xX7dxX3xX5xX80xX4xX3xX5xX27xX28xX1dxX1exX3xX4xX1xX8bxX4xX3xX1dxX8fxX1dxX1exX3xXbxX1xX33xXexX3xX1xXdxXa4xX1dxX3xX20xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX22xXb4xX3xX1xXb7xXexX3xX22xX27xX28xX4xX3xX1xXc0xX1dxX3xX2xXc4xX3xX50xX0xX7xX18xXbxX12xXccxX0xX52xX7xX18xXbxX12xX3xX4xX33xXexX3xXexXd9xX3xX5xXdcxX1dxX1exX3xX7xX4axX1dxX1exX3xX5xX46xX1dxX3xX7xX96xX3xX5xX6xX1dxXefxX3xXf1xX33xX4xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX2cxX1xX4axX1dxX1exX3xX105xX18xX107xXexX3xXexX3bxX10cxX1dxX1xX3xX22xX27xX28xX4xX3xX4xX33xX4xX3xX1exXdxX107xX118xX3xXexX6dxX3xX5xXdxX46xX1dxX3xX17xX18xX6xX1dxX3xX22xX128xX1dxX3xX12bxXdxXa4xX4xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX33xXexXefxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX14exX64xX118xXaxX12xX0xXdxX50xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf1xX10xX1dxXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxX16fxXdxX64xXexX1xX174xX3xX176xX2xX178xXbxX105xX17bxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX174xX3xX185xX2xXc4xXbxX105xX17bxXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX174xX52xX52xXdxXefxX19bxX6xX14exX1xX6xXexXdxX1dxX1xXefxX12bxX1dxX52xX1dxX10xX16fxX7xX52xX20xXc4xXccxX1b0xX52xX1b2xXc4xX64xX2xX20xXc4xXc4xX1b2xX185xX1b0xXexX20xXccxX185xX176xX185xX5xXc4xXefxX1c5xXbxX1exX1c8xX3bxX9xX178xX185xX178xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX20xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX33xXexX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX3bxX46xX1dxX3xX7xX4axX1dxX1exX3xX4exX6xX50xXaxX3xX16fxXdxX64xXexX1xX9xXaxX176xX2xX178xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX185xX2xXc4xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX14exX1dxXaxX12xX33exX1xXdcxX1dxX1exX3xX33exXf1xX3xXc4xX178xX3xX22xXb4xX3xX5xX321xXbxX3xX19bxXdxX46xX1dxX3xX19bxX19xX1dxX3xX12bxXdxX3xXbxX1xX68xX50xX3xX12bxX96xX3xX19bxX96xX1dxX3xX1exXdxX6xX14exX3xXexX14exX96xX1dxX3xX19bxX318xX3xX1dxX1exX27xX6dxXdxX7dxX3xXexX6xX1dxX1exX3xX12bxX321xXexX3xX4xX1xX14exX3xXf1xX4axX1dxX1exX3xX6xX1dxX3xX1xX18xX118xXa4xX1dxX3xX332xX1exX1xXdxX3xX327xX18xX329xX1dxX3xX105x13761xX3xX5x11764xX3xXexX1xX10xX14exX3xX17xX18xX118xX3xX22xX31cxX1dxX1xX3xX4xX378xX6xX3xXbxX1xX33xXbxX3xX5xX18xX321xXexX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX14exX64xX118xXaxX12xX33exX1xXdcxX1dxX1exX3xX33exXf1xX3xXc4xX178xX3xX22xXb4xX3xXexXdxX128xX1dxX3xX1xX96xX1dxX1xX3xX5xX321xXbxX3xX19bxXdxX46xX1dxX3xX19bxX19xX1dxX3xX7xX80xX3xX12bxXdxXa4xX4xX7dxX3xX19bxX96xX1dxX3xX1exXdxX6xX14exX3xX1dxX1exX27xX6dxXdxX3xX12bxX96xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX12bxX321xXexX3xX12bxXdxX3xXbxX1xX68xX50xX3xX4xX1xX14exX3xXf1xX4axX1dxX1exX3xX6xX1dxX3xX1xX18xX118xXa4xX1dxX3xX332xX1exX1xXdxX3xX327xX18xX329xX1dxX3xXexXdxX128xXbxX3xXex1370dxX4xX3xX105xX33xX4xX3xX50xXdxX1dxX1xX7dxX3xX105xX783xX3xX5xX786xX3xXexX1xX10xX14exX3xXexX1x16859xX50xX3xX17xX18xX118xX3afxX1dxXefxX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxX12bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX3bxX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexX3bxX14exX1dxX1exX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX46xX1dxX3xX17xX18xX6xX1dxX174xX0xX52xX7xXexX3bxX14exX1dxX1exX12xX0xX18xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x1326cxXexX1xX18xX50xX19bxX898xX6xX1dxX64xX898xX7xX6xXbxX14exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4exXdxX46xX1dxX3xXexXdxX128xXbxX3xX19bxX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX33xXexX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX3bxX46xX1dxX3xX4xX33xX4xX3xX22xX31cxX6xX3xX19bxX96xX1dxX3xX50xXdxX3afxX1dxX3xX1dxXb7xXdxX3xX61xX96xX3xXcxX99xX1dxX1xXaxX3xX1xX3bxX10x107e9xX9xXaxX52xX6xX1dxX898xX1dxXdxX1dxX1xX898xXexX3bxX6xXexX898xXexX18xX52xX5xXdxX10xX1dxX898xXexXdxX10xXbxX898xX19bxX6xXexX898xX17xX18xX6xX898xXexX6xX1dxX1exX898xX2cxX1xX6xXdxX898xXexX1xX6xX4xX898xX4xX6xXexX898xXexX3bxX6xXdxX898xXbxX1xX10xXbxX898xXexX3bxX10xX1dxX898xX4xX6xX4xX898xX64xXdxX6xX898xX19bxX6xX1dxX898xX50xXdxX10xX1dxX898xX1dxX18xXdxX898xX1xX6xX898xXexXdxX1dxX1xX52xX2xX2fexX1b2xX185xX2xX20xXefxX1xXexX50xXaxX12xX0xXdxX50xX1exX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX52xX50xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX20xXc4xX52xX1dxX10xX16fxX7xX52xX20xXc4xXccxX176xX52xX1b2xXc4xX64xX178xX2xX178xX178xX185xX185xX1b2xXexX185xX2fexX185xX1b2xX20xX5xXc4xXefxX1c5xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX20xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX33xXexX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX3bxX46xX1dxX3xX7xX4axX1dxX1exX3xX4exX6xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX12bxX12xX0xX7xXexX3bxX14exX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4exXdxX46xX1dxX3xXexXdxX128xXbxX3xX19bxX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX33xXexX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX3bxX46xX1dxX3xX4xX33xX4xX3xX22xX31cxX6xX3xX19bxX96xX1dxX3xX50xXdxX3afxX1dxX3xX1dxXb7xXdxX3xX61xX96xX3xXcxX99xX1dxX1xXaxX3xX1xX3bxX10xX90cxX9xXaxX52xX6xX1dxX898xX1dxXdxX1dxX1xX898xXexX3bxX6xXexX898xXexX18xX52xX5xXdxX10xX1dxX898xXexXdxX10xXbxX898xX19bxX6xXexX898xX17xX18xX6xX898xXexX6xX1dxX1exX898xX2cxX1xX6xXdxX898xXexX1xX6xX4xX898xX4xX6xXexX898xXexX3bxX6xXdxX898xXbxX1xX10xXbxX898xXexX3bxX10xX1dxX898xX4xX6xX4xX898xX64xXdxX6xX898xX19bxX6xX1dxX898xX50xXdxX10xX1dxX898xX1dxX18xXdxX898xX1xX6xX898xXexXdxX1dxX1xX52xX2xX2fexX1b2xX185xX2xX20xXefxX1xXexX50xXaxX12xX4exXdxX46xX1dxX3xXexXdxX128xXbxX3xX19bxX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX33xXexX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX3bxX46xX1dxX3xX4xX33xX4xX3xX22xX31cxX6xX3xX19bxX96xX1dxX3xX50xXdxX3afxX1dxX3xX1dxXb7xXdxX3xX61xX96xX3xXcxX99xX1dxX1xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX3bxX14exX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX482xX318xXdxX3xXf1xX19xX1dxX1xX3xX7xX33xXexX3xX22xX27xX6dxX1dxX1exX3xXexX1xX378xX118xX3xXexX1xX18xX318xX4xX3xX33exX1xXdcxX1dxX1exX3xXf1xX44ax15908xXcxX3xXf1xX4axX1dxX1exX3xX6xX1dxX3xXexX36axX1dxX1xX3xX61xX96xX3xXcxX99xX1dxX1xX3xX12bxXd9xX6xX3xX19bxX14xXexX3xX1exXdx11107xX3xX20xX3xX12bxX82cxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX33xXexX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX93xX3xX61xX27xXc0xX1dxX1exX3x16095xX1xX46xX3xX12bxX96xX3x13de6x10379xX3x1199dxX18xX6xX1dxX1exXefxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX12bxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX20xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX33xXexX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX3bxX46xX1dxX3xX7xX4axX1dxX1exX3x12c44xX33xX4xXaxX3xX1xX3bxX10xX90cxX9xXaxX52xX6xX1dxX898xX1dxXdxX1dxX1xX898xXexX3bxX6xXexX898xXexX18xX52xX19bxX6xXexX898xX17xX18xX6xX898xXexX6xX1dxX1exX898xX20xX898xX64xX14exXdxX898xXexX18xX14exX1dxX1exX898xX2cxX1xX6xXdxX898xXexX1xX6xX4xX898xX4xX6xXexX898xXexX3bxX6xXdxX898xXbxX1xX10xXbxX898xXexX3bxX10xX1dxX898xX7xX14exX1dxX1exX898xX3bxX6xX4xX52xX2xX2fexX1b0xXc4xX2xX20xXefxX1xXexX50xXaxX12xX0xXdxX50xX1exX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX52xX50xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX20xXc4xX52xX1dxX10xX16fxX7xX52xX20xXc4xXccxX20xX52xX2fexX176xX64xX185xX2xX178xXc4xX178xXc4xX178xXexX2fexX176xX2fexX2xX2xX5xXc4xXefxX1c5xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX20xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX33xXexX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX3bxX46xX1dxX3xX7xX4axX1dxX1exX3xX4exX6xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX12bxX12xX0xX7xXexX3bxX14exX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX20xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX33xXexX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX3bxX46xX1dxX3xX7xX4axX1dxX1exX3xXc20xX33xX4xXaxX3xX1xX3bxX10xX90cxX9xXaxX52xX6xX1dxX898xX1dxXdxX1dxX1xX898xXexX3bxX6xXexX898xXexX18xX52xX19bxX6xXexX898xX17xX18xX6xX898xXexX6xX1dxX1exX898xX20xX898xX64xX14exXdxX898xXexX18xX14exX1dxX1exX898xX2cxX1xX6xXdxX898xXexX1xX6xX4xX898xX4xX6xXexX898xXexX3bxX6xXdxX898xXbxX1xX10xXbxX898xXexX3bxX10xX1dxX898xX7xX14exX1dxX1exX898xX3bxX6xX4xX52xX2xX2fexX1b0xXc4xX2xX20xXefxX1xXexX50xXaxX12xX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX20xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX33xXexX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX3bxX46xX1dxX3xX7xX4axX1dxX1exX3xXc20xX33xX4xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX3bxX14exX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXf1xX4axX1dxX1exX3xX6xX1dxX3xX105xXb4xX3xXf1xX846xX50xX3xXcxX3bxX18xX1dxX1exX3xXbxX1xX23xXdxX3xX1xX28xXbxX3xX12bxX388xXdxX3xXf1xX4axX1dxX1exX3xX6xX1dxX3xX105xXb4xX3xXf1xX846xX50xX3xX4exX99xX1dxX1xX3xX331xXf1xX846xX50xX3xX327xX18xX118xX46xX1dxX7dxX3xX61xX96xX3xXcxX99xX1dxX1xX33bxX3xX12bxXd9xX6xX3xXbxX1xX33xXexX3xX1xXdxXa4xX1dxX7dxX3xX19bxX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX20xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX33xXexX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxXefxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX12bxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX20xX3xX12bxX82cxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX12bxX96xX1dxX1exX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX3bxX14exX1dxX1exX3xX22xX46xX50xX3xX93xX3xX61xX96xX3xXcxX99xX1dxX1xXaxX3xX1xX3bxX10xX90cxX9xXaxX52xX6xX1dxX898xX1dxXdxX1dxX1xX898xXexX3bxX6xXexX898xXexX18xX52xX19bxX6xXexX898xX17xX18xX6xX898xXexX6xX1dxX1exX898xX20xX898xX12bxX18xX898xX2cxX1xX6xXdxX898xXexX1xX6xX4xX898xX12bxX6xX1dxX1exX898xXexX3bxX6xXdxX898xXbxX1xX10xXbxX898xXexX3bxX14exX1dxX1exX898xX64xX10xX50xX898xX14exX898xX1xX6xX898xXexXdxX1dxX1xX52xX2xX2fexX176xX1b0xX2xX2fexXefxX1xXexX50xXaxX12xX0xXdxX50xX1exX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX52xX50xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX20xXc4xX52xX1dxX10xX16fxX7xX52xX20xXc4xXccxX2xX52xX2xX2xXc4xX64xX178xX2xX1b2xX185xX176xXc4xX2fexXexX1b2xXccxX2fexX20xX5xX1b2xX898xX1b2xXc4xX64xX178xX2xX1b0xX2xX178xXccxX2xXexX2xX185xX185xXccxX176xX5xXc4xXefxX1c5xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX20xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX33xXexX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX3bxX46xX1dxX3xX7xX4axX1dxX1exX3xX4exX6xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX12bxX12xX0xX7xXexX3bxX14exX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX20xX3xX12bxX82cxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX12bxX96xX1dxX1exX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX3bxX14exX1dxX1exX3xX22xX46xX50xX3xX93xX3xX61xX96xX3xXcxX99xX1dxX1xXaxX3xX1xX3bxX10xX90cxX9xXaxX52xX6xX1dxX898xX1dxXdxX1dxX1xX898xXexX3bxX6xXexX898xXexX18xX52xX19bxX6xXexX898xX17xX18xX6xX898xXexX6xX1dxX1exX898xX20xX898xX12bxX18xX898xX2cxX1xX6xXdxX898xXexX1xX6xX4xX898xX12bxX6xX1dxX1exX898xXexX3bxX6xXdxX898xXbxX1xX10xXbxX898xXexX3bxX14exX1dxX1exX898xX64xX10xX50xX898xX14exX898xX1xX6xX898xXexXdxX1dxX1xX52xX2xX2fexX176xX1b0xX2xX2fexXefxX1xXexX50xXaxX12xX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX20xX3xX12bxX82cxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX12bxX96xX1dxX1exX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX3bxX14exX1dxX1exX3xX22xX46xX50xX3xX93xX3xX61xX96xX3xXcxX99xX1dxX1xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX3bxX14exX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX33exX1xXdcxX1dxX1exX3xXf1xX19xX1dxX1xX3xX7xX33xXexX3xXbxX1xXdcxX1dxX1exX3xX4xX1xX23xX1dxX1exX3xXexX318xXdxX3xXbxX1xX68xX50xX3xX12bxX96xX3xX486xX4axXdxX3xXexX3bxX27xX6dxX1dxX1exX3xX331xX33exXf1xX3xXc4xX178xX33bxX7dxX3xXf1xX4axX1dxX1exX3xX6xX1dxX3xXexX36axX1dxX1xX3xX61xX96xX3xXcxX99xX1dxX1xX3xX12bxXd9xX6xX3xX19bxX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX20xX3xX12bxX82cxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX12bxX96xX1dxX1exX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX3bxX14exX1dxX1exX3xX22xX46xX50xX3xXexX68xXdxX3xX2cxX1xX18xX3xX12bxX80xX4xX3xX22xX2ebxXdxX3xX486xXdcxX14exX1dxX1exX3xXf1xXdcxX14exX1dxX1exX7dxX3xX105xXb4xX3xXbb8x136ccxX3xX44axXc0xX1dxX7dxX3xX1xX18xX118xXa4xX1dxX3xXbb8xX11baxX3x14483xX1dxX1xXefxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX12bxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf1xX44axXb6fxXcxX3xX22xX27xX6dxX1dxX1exX3xXexX1xX378xX118xX3xX61xX96xX3xXcxX99xX1dxX1xX3xX19bxX14xXexX3xX20xX3xX12bxX82cxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX33xXexX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX3bxX14exX1dxX1exX3xX22xX46xX50xXaxX3xX1xX3bxX10xX90cxX9xXaxX52xX6xX1dxX898xX1dxXdxX1dxX1xX898xXexX3bxX6xXexX898xXexX18xX52xX4xX7xX1exXexX898xX64xX18xX14exX1dxX1exX898xXexX1xX18xX118xX898xX1xX6xX898xXexXdxX1dxX1xX898xX19bxX6xXexX898xX20xX898xX12bxX18xX898xX2cxX1xX6xXdxX898xXexX1xX6xX4xX898xX4xX6xXexX898xXexX3bxX6xXdxX898xXbxX1xX10xXbxX898xXexX3bxX14exX1dxX1exX898xX64xX10xX50xX52xX2xX2fexX176xX1b0xX20xXc4xXefxX1xXexX50xXaxX12xX0xXdxX50xX1exX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX52xX50xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX20xXc4xX52xX1dxX10xX16fxX7xX52xX20xXc4xXccxX2xX52xX1b2xXc4xX64xX178xX2xX1b0xX178xX185xX178xXccxXexX1b0xX1b0xX1b0xX1b2xX1b0xX5xXc4xXefxX1c5xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xX20xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX1dxX1exX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX33xXexX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX3bxX46xX1dxX3xX7xX4axX1dxX1exX3xX4exX6xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX12bxX12xX0xX7xXexX3bxX14exX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf1xX44axXb6fxXcxX3xX22xX27xX6dxX1dxX1exX3xXexX1xX378xX118xX3xX61xX96xX3xXcxX99xX1dxX1xX3xX19bxX14xXexX3xX20xX3xX12bxX82cxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX33xXexX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX3bxX14exX1dxX1exX3xX22xX46xX50xXaxX3xX1xX3bxX10xX90cxX9xXaxX52xX6xX1dxX898xX1dxXdxX1dxX1xX898xXexX3bxX6xXexX898xXexX18xX52xX4xX7xX1exXexX898xX64xX18xX14exX1dxX1exX898xXexX1xX18xX118xX898xX1xX6xX898xXexXdxX1dxX1xX898xX19bxX6xXexX898xX20xX898xX12bxX18xX898xX2cxX1xX6xXdxX898xXexX1xX6xX4xX898xX4xX6xXexX898xXexX3bxX6xXdxX898xXbxX1xX10xXbxX898xXexX3bxX14exX1dxX1exX898xX64xX10xX50xX52xX2xX2fexX176xX1b0xX20xXc4xXefxX1xXexX50xXaxX12xXf1xX44axXb6fxXcxX3xX22xX27xX6dxX1dxX1exX3xXexX1xX378xX118xX3xX61xX96xX3xXcxX99xX1dxX1xX3xX19bxX14xXexX3xX20xX3xX12bxX82cxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX33xXexX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX3bxX14exX1dxX1exX3xX22xX46xX50xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX3bxX14exX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX482xX318xXdxX3xXf1xX19xX1dxX1xX3xX7xX33xXexX3xX1exXdxX6xX14exX3xXexX1xX4axX1dxX1exX3xX22xX27xX6dxX1dxX1exX3xXexX1xX378xX118xX3xXexX1xX18xX318xX4xX3xX33exX1xXdcxX1dxX1exX3xXf1xX44axXb6fxXcxX3xXf1xX4axX1dxX1exX3xX6xX1dxX3xXexX36axX1dxX1xX3xX61xX96xX3xXcxX99xX1dxX1xX3xX12bxXd9xX6xX3xX19bxX14xXexX3xX1exXdxXb91xX3xX20xX3xX12bxX82cxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX33xXexX3xXexX3bxX33xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX93xX3xXf1xX846xX50xX3xX327xX18xX118xX46xX1dxXefxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX12bxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX18xX5xX12xX0xX64xXdxX12bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3bxXaxX12xX0xX52xX64xXdxX12bxX12xX0xX52xX64xXdxX12bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11caxX18xXexX1xX14exX3bxXaxX12xX482xX8bxX4xX3xX33exX1xXb7xX0xX52xXbxX12
Đức Phú