Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận sắc sảo, giàu tính chiến đấu
(Baohatinh.vn) - Đồng chí Hà Huy Tập (sinh ngày 24 tháng 4 năm 1906, mất năm 1941; quê quán xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là người đầy chí khí, nhiệt thành cách mạng lại được đào tạo chính quy dài hạn tại Trường Đại học Phương Đông (Liên Xô) nên trở thành nhà lý luận sắc sảo, giàu tính chiến đấu. Giữ cương vị Tổng Bí thư trong quãng thời gian không dài, song, những đóng góp của ông cho lý luận của Đảng, của cách mạng là vô cùng to lớn.
8308x895fxafa1xb2e6x896axa518xb7a4xa694x8435xX7xe0ebx10ba8xf135x9b99xc45dx11128xX5xd554xXax881fxXcxedcexbcdaxc51cxX3xd07fxbf11xX3xXexX1xa44axX3xca6cxd300xX3xX1fxb52exee1cxX3xXcxe30bxXbxX3x112a1xX3xX15xX1xX20xX3xX5xeb9cxX3xX5xX23xX27xX15xX3xX7x1132dxX4xX3xX7xb0c6x11003x10e81xX3xX16xXdxX20xX23xX3xXexX19xX15xX1xX3xX4xX1xXdxce7bxX15xX3x996exbcd4xX23xX0x10c0dxX1xX2xX12xX0xcb86xXdxa680xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX1xX6xda4bxX10xe0a2xXexXdxc77exX10xX3xX4xX5xX10xX6xX68xdf4bxXdxa9d9xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX10xX6xX5axXaxX12x91cbxaf61xX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3xX1fxX20xX3xX1fxX23xX24xX3xXcxX27xXbxX3xfb6axX7xXdxX15xX1xX3xX15xX16xX20xX24xX3xe5a7xd55exX3xXexX1x10114xX15xX16xX3xXabxX3xX15xeee9xX6dxX3xX2x912exf7fax9eb0xX3fxX3xX6dxX52xXexX3xX15xXb6xX6dxX3xX2xXbaxXabxX2x10a52xX3xb36dxX23xfa44xX3xXcdxX23xXafxX15xX3xX77x907exX3xf767x1132cxX6dxX3xX1fxX1dxX15xX16xX3fxX3xX1xX23xX24x8530xX15xX3xXd9xXdaxX6dxX3xa935xX23xX24xXcfxX15xX3fxX3xX1fxX20xX3xXcxb695xX15xX1x8c1bxX3xX5xX20xX3xX15xX16xX1dx89c1xXdxX3xX51x106f4xX24xX3xX4xX1xX19xX3xf655xX1xX19xX3fxX3xX15xX1xXdxXe6xXexX3xXexX1xX20xX15xX1xX3xX4xXafxX4xX1xX3xX6dxbf01xX15xX16xX3xX5xX125xXdxX3xX51xX1dx92a7xX4xX3xX51xX20xX3exX3xXexX125xX3exX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xXcdxX23xX24xX3xX5axX20xXdxX3xX1xX125xX15xX3xXexX125xXdxX3xXcxX68xX1dxX103xX15xX16xX3xX8bxX125xXdxX3xX1x8b9axX4xX3x10dadxX1xX1dxcc17xX15xX16xX3xX8bxb79dxX15xX16xX3xX9fx9c8dxXdxXcfxX15xX3xXedxX167xXfbxX3xX15xXcfxX15xX3xXexX68x8454xX3xXexX1xX20xX15xX1xX3xX15xX1xX20xX3xX5xX31xX3xX5xX23xX27xX15xX3xX7xX39xX4xX3xX7xX3dxX3exX3fxX3xX16xXdxX20xX23xX3xXexX19xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX4exX15xX3xX51xX52xX23xbdf4xX3xe627xXdxf554xX3xX4xX1dxX162xX15xX16xX3xX5cxd712xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXexX68xX3exX15xX16xX3xXcdxX23xXd7xX15xX16xX3xXexX1xX103xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX10exX1xX167xX15xX16xX3xX5axX20xXdxX3fxX3xX7xX3exX15xX16xX3fxX3xX15xX1xX1afxX15xX16xX3xX51xb865xX15xX16xX3xX16xX1f4xXbxX3xX4xfb75xX6xX3xX167xX15xX16xX3xX4xX1xX3exX3xX5xX31xX3xX5xX23xX27xX15xX3xX4xX1fdxX6xX3xX8bxX3dxX15xX16xX3fxX3xX4xX1fdxX6xX3xX4xXafxX4xX1xX3xX6dxX125xX15xX16xX3xX5xX20xX3xX5cxX167xX3xX4xc36cxX15xX16xX3xXexX3exX3xX5xd8d1xX15xX1abxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX3exX5axX24xX3xXbxXd9xX10xX15xXexX10xX68xXaxX12xX0xXdxX6dxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd9xX10xX15xXexX10xX68xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxf65bxXdxX5axXexX1x100cbxX3x8c5bxXaaxXbbxXbxX77xXcbxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX278xX3xXbcx1120axXbbxXbxX77xXcbxXaxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX278xX55xX55xXdxX1abxdec1xX6xX3exX1xX6xXexXdxX15xX1xX1abxX5cxX15xX55xX15xX10xX273xX7xX55xXaaxXbbxX2xXbcxX55xX2xXbbxXbcxX5axa589xX2xXaaxX2baxXbaxX2xXbbxXexXabxXbbxXabxX5xX2baxX2axXaaxX2xXbbxXbcxX2axf6cbxX2axX1xX6xX2axX1xX23xX24xX2axXexX6xXbxX1abxc4c0xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xX1fxX23xX24xX3xXcxX27xXbxX3xX2axX3xX15xX1xX20xX3xX5xX31xX3xX5xX23xX27xX15xX3xX7xX39xX4xX3xX7xX3dxX3exX3fxX3xX16xXdxX20xX23xX3xXexX19xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX4exX15xX3xX51xX52xX23xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX6xXbxXexXdxX3exX15xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xX1fxX23xX24xX3xXcxX27xXbxX3xX2axX3xX15xX1xX20xX3xX5xX31xX3xX5xX23xX27xX15xX3xX7xX39xX4xX3xX7xX3dxX3exX3fxX3xX16xXdxX20xX23xX3xXexX19xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX4exX15xX3xX51xX52xX23xX3xX0xX10xX6dxX12xX9fxX15xX16xX23xX8cxX15xX278xX3xXexX1xX3exXdxX5axX6xXdxX1abxX4xX3exX6dxX1abxX5cxX15xXfbxX0xX55xX10xX6dxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX3exX5axX24xX3xXbxXd9xX10xX15xXexX10xX68xXaxX12xX0xXdxX6dxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd9xX10xX15xXexX10xX68xX3xX5axXexX1xX23xX6dxX29fxX3xX5axX1xXdxX5axX10xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX273xXdxX5axXexX1xX278xX3xXbcxX2xX2baxXbxX77xXcbxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX278xX3xXabxX2xXbbxXbxX77xXcbxXaxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX278xX55xX55xXdxX1abxX29fxX6xX3exX1xX6xXexXdxX15xX1xX1abxX5cxX15xX55xX15xX10xX273xX7xX55xXaaxXbbxX2xXbcxX55xX2xXbbxXbcxX5axX2baxX2xX2cdxXbbxX2xX2cdxX2xXexX2baxXabxX2baxX2cdxX28axX5xXbbxX1abxX2daxXbxX16xed21xX68xX9xX27axXabxXabxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xX1fxX23xX24xX3xXcxX27xXbxX3xX2axX3xX15xX1xX20xX3xX5xX31xX3xX5xX23xX27xX15xX3xX7xX39xX4xX3xX7xX3dxX3exX3fxX3xX16xXdxX20xX23xX3xXexX19xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX4exX15xX3xX51xX52xX23xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa08axX23xXexX1xX3exX68xXaxX12xX15fxX1abx105b5xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbd1exX3exX23xX68xX4xX10xXaxX12xX9fxXexX14xX15xX16xX3xX1xX12fxXbxXfbxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX5axXdxX5cxX12
P.V