Giả mạo con dấu của Bộ GD&ĐT để bán sách
Bộ GD&ĐT vừa ban hành văn bản số 5356 gửi các Sở GD&ĐT trên toàn quốc cảnh báo về việc xuất hiện văn bản giả mạo Bộ GD&ĐT để bán sách.
5667x99bcxe002xef1ax943fx872dxX0xa9bdxcb81x57d7x8d12x90c8xa748x64c4xXcxa7edxb9f0xbfa2x65e7xX2x8fa2xXaxc65fxXfxX4xd313xX2xd272xX8x59c0xad93x8c04xX8xX9xX1exde86xX8xX1xaa93xc731xX8xX9x79efxXbxX8x9acdx8228xX8xX18xc700x83d6x61dexX11xX8xe031xedbdxX8x9055x70b8xX22xX8xXcxX39xX9xX6xX0x831cxX6xX7xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xaca1xX15xXbxX1xXfxX4xX2cxX2dxX8xX18xX30xX31xX32xX11xX8xX3xc9a7xXbxX8xX38xXbxX22xX8xX6x5a8bxX22xX6xX8xX3x812bxX22xX8xX38xX1axX22xX8xXcx7cc2xX8x9275x6eadxX77xd1abxX8x750axaf8bxX2xX8xX9xX39xX9xX8x9cdaxc7cbxX8xX18xX30xX31xX32xX11xX8xX13x5e8ax60d7xX22xX8xX13xX1exX68xX22xX8x757dxX26xX75xX9xX8xX9xX1axX22xX6xX8xX38xX39xX1exX8xX3xab49xX8xX3xX2xa044xX9xX8xc1a1xX26xX25xX13xX8xX6xX2xXaaxX22xX8xX3xX6dxX22xX8xX38xX1axX22xX8xX7cxX2xX1axX8xX1cxX1dxX1exX8xX2cxX2dxX8xX18xX30xX31xX32xX11xX8xX35xX36xX8xX38xX39xX22xX8xXcxX39xX9xX6xa1cfxX0xX41xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX2cxX1exX1xf2efxXfxX8xXcxX13xXeexXaxX15xXexXfxX13xX15xXadxX13x8ea2xXbxXaxX2xX7cxX22xabc7xX8x5d9axX26xXcxX13xX2x694fxXeexce08xXfxX4xX11xX6xX15xX1exX8xX2cxX2dxX8xX18xX30xX31xX32xX11x7d52xX8xX13xX8exX1exX22xX7cxX8xX22xX6x8ae2xX22xX7cxX8xX22xX7cxX68xXeexX8xX7cx612axX22xX8xX35xcb63xXeexX11bxX8xX1cxX2dxX13xX8xXcxX75xX8xX84xX85xX8xX18xX30xX31xX32xX11xX8xX35x7fe3xX8xX22xX6x8d34xX22xX8xX35x76d6xf07exX9xX8xX13xX68xX2xX8xXaxX2xXaaxX26xX8xX1xX1exX8xa755xa97bxX22xX7cxX8xX13xXeexX8xX9xa035xX8xX10xX6xX12fxX22xX8xX35xX12fxX26xX8xX13xX150xX8xX10xX6xX39xX13xX8xX13xX8exX2xX36xX22xX8xX3xX68xX8xX6xb646xX8xX13xX8exX151xX8xX7cxX2xX39xX1exX8xX1xd967xX9xX8x9c16xX2xXaaxX13xX8xaacdxXbxX1cxX8xX7cxX7dxX2xX8xX13xX6xX15xX1exX8xX35xX150x9e3dxX22xX7cxX8xX38xX150xX26xX8xX35xX2xXaaxX22xX8xX3xXa6xX8xX3xX2xXaaxX9xX8xX38xX169xX8xXcxX26xX22xX7cxX11bxX8xX22xX133xX22xX7cxX8xX9xXbxX1exX8xX9xX6xX25xX13xX8xXaxX150xX151xX22xX7cxX8xX13xX29xX8xXcxX39xX9xX6xX8xX10xX6xX39xX10xX8xXaxX26xX14cxX13xX8xX13xX8exX1exX22xX7cxX8xX22xX6xX68xX8xX13xX8exX150xX1a9xX22xX7cxXdbxX0xX41xX10xX4xX0xX13xXbxX38xXaxX15xX8x6e3dxX2xX1xX13xX6xXexXfx7643xdb02xX211xXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX22xX7cxXexXfxX7xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX22xX7cxXexXfxX7xXfxX8xX38xX1exX8exX1xX15xX8exXexXfxX211xXfxX8xXbxXaxX2xX7cxX22xXexXfxX9xX15xX22xX13xX15xX8exXfxX4xX0xX13xX38xX1exX1xXeexX4xX0xX13xX8exX4xX0xX13xX1xX4xX0xXbxX8xX6xX8exX15xX109xXexXfxXfxX4xX0xX2xX1cxX7cxX8xXcxX8exX9xXexXfxX41xX41xX2xXdbxX38xXbxX1exX6xXbxX13xX2xX22xX6xXdbxX3xX22xX41xX22xX15xX209xXcxX41xX7xX77x6108xX7xX41xX7xX211xX77xX1xX77xX7xX77xX28bxX28bxX211xX211xX13xf251xX7xX7axX29axX7xXaxX211xXdbxX104xX10xX7cxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX1ex5e86xX1cxXbxX7cxX15xXfxX8xX41xX4xX0xX41xXbxX4xX0xX41xX13xX1xX4xX0xX41xX13xX8exX4xX0xX13xX8exX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX160xXbxX10xX13xX2xX1exX22xXfxX4xX160xX161xX22xX7cxX8xX3xX6dxX22xX8xX6x7513xXbxX8xX13xX75xX9xX8xX9xX29xXbxX8xX2cxX2dxX8xX18xX30xX31xX32xX11xX0xX41xX10xX4xX0xX41xX13xX1xX4xX0xX41xX13xX8exX4xX0xX41xX13xX38xX1exX1xXeexX4xX0xX41xX13xXbxX38xXaxX15xX4xX0xX41xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX2cxX1exX1xXeexXfxX8xXcxX13xXeexXaxX15xXexXfxX13xX15xXadxX13xXfcxXbxXaxX2xX7cxX22xX102xX8xX104xX26xXcxX13xX2xX109xXeexX10bxXfxX4xX11xX26xXeexX8xX22xX6xX2xX8fxX22xX11bxX8xX9xX1axX8xX210xX8xX3xX6dxX22xX8xX38xX1axX22xX8xX13xX8exX8fxX22xX8xX35xXa6xX26xX8xX9xb354xX8xX1xX25xX26xX8xX6xX2xXaaxX26xX8xX7cxX2xX1axX8xX1cxX1dxX1exX8xX9xX6xX125xX8x8897xf06fxX8xX3xX68xX8xX22xX7cxX6xX2xX8xXcxX7dxX8xX1xX192xX22xX7cxX8xX9xX1exX22xX8xX1xX25xX26xX8xX7cxX2xX1axX8xX9xX29xXbxX8xX2cxX2dxX8xX18xX30xX31xX32xX11xX8xX35xX36xX8xX22xX6xe3e2xX1cxX8xX38xX39xX22xX8xXcxX39xX9xX6xXdbxX0xX41xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX2cxX1exX1xXeexXfxX8xXcxX13xXeexXaxX15xXexXfxX13xX15xXadxX13xXfcxXbxXaxX2xX7cxX22xX102xX8xX104xX26xXcxX13xX2xX109xXeexX10bxXfxX4xX30xX1exX8xX35xX373xX11bxX8xX2cxX2dxX8xX18xX30xX31xX32xX11xX8xXeexX8fxX26xX8xX9xX12fxX26xX8xX9xX39xX9xX8xX84xX85xX8xX18xX30xX31xX32xX11xX8xX38axX6xX161xX22xX7cxX8xX13xX6x95c3xX9xX8xX6xX2xXaaxX22xX8xX195xX6dxX22xX8xX38xX1axX22xX8xXcxX75xX8xX7xX29ax7d8fxX77xX8xX9xX29xXbxX8xX160xX161xX22xX7cxX8xX13xXeexX8xX9xX169xX8xX10xX6xX12fxX22xX8xX35xX12fxX26xX8xX13xX150xX8xX10xX6xX39xX13xX8xX13xX8exX2xX36xX22xX8xX3xX68xX8xX6xX186xX8xX13xX8exX151xX8xX7cxX2xX39xX1exX8xX1xX192xX9xX8xX195xX2xXaaxX13xX8xX19axXbxX1cxX10bxX8xX38axX6xX2xX8xX22xX6xX14cxX22xX8xX35xX150xX151xX9xX8xX9xX39xX9xX8xX3xX6dxX22xX8xX38xX1axX22xX8xX6xX150x5de3xX22xX7cxX8xX1xed6axX22xX11bxX8xX9xX6xcd97xX8xX35xX1dxX1exX8xX9xX373xX8xX1xX25xX26xX8xX6xX2xXaaxX26xX8xX22xX7cxX6xX2xX8xX3xX25xX22xX8xX7cxX2xX1axX8xX1cxX1dxX1exX8xX9xX12fxX22xX8xX13xX6xX161xX22xX7cxX8xX13xX2xX22xX8xX22xX7cxXbxXeexX8xX3xXa6xX8xX195xX6dxX22xX8xX10xX6x83e2xX22xX7cxX8xX2cxX2dxX8xX18xX30xX31xX32xX11xX8xX35xX36xX8xXadxX39xX9xX8xX13xX6xX426xX9xX8xX13x6effxX22xX6xX8xX10xX6xX39xX10xX8xXaxX38bxX8xX3xX68xX8xXaxX2xX8fxX22xX8xX6xXaaxX8xX3xX49dxX2xX8xX9xX39xX9xX8xX35xad79xX22xX8xX3xeedaxX8xX9xX6x7c19xX9xX8xX22xX6dxX22xX7cxX8xX35xX36xX8xX38axX525xX10xX8xX13xX6xX1a9xX2xX8xX10xX6xX75xX2xX8xX6xbb49xX10xX11bxX8xX22xX7cxX6dxX22xX8xX9xX6x6306xX22xX8xX3xX68xX8xX9xX373xX8xX38xX2xXaaxX22xX8xX10xX6xX39xX10xX8xXadxX7dxX8xXaxX38bxXdbxX0xX41xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX84xX1exX26xX8exX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX1exX8xX160xe820xX19axX30xX0xX41xX10xX4
congthanh