Hoài niệm cỏ may
(Baohatinh.vn) - Tháng 9 về mang theo những cơn gió heo may nhè nhẹ. Độ này, chỉ cần một cơn mưa ghé đến, cỏ may đã bắt đầu rộ lên khắp lối đi về. Những đóa cỏ may của đồng quê dân dã là thế, vậy mà, người đi xa ai cũng nhớ về.
de74xf128x1748dx143e5x13815x10e87x1664fxebbfxeb2bxX7x14f4cx14549x1170exf140xf90cx1355bxX5x10a03xXax17641x1525ax11411x15383xXdxX3x16766xXdx12b9dxff79xX3xX4x110e8xX3xX1bxX6xf995xX0x13113xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x11de1xXaxX12xXcxX1x16b56xX18x13450xX3xf405xX3x110c2x11ebbxX3xX1bxX6xX18xX3dxX3xXexX1xX10xX14xX3xX18xX1x10fa3xX18xX3dxX3xX4xe31axX18xX3xX3dxXdxe0b7xX3xX1xX10xX14xX3xX1bxX6xX22xX3xX18xX1xfbd3xX3xX18xX1x15672x12417xX3x10a10xfdd8xX3xX18xX15xX22x12e95xX3xX4xX1x1727dxX3xX4x102c4xX18xX3xX1bxX6exXexX3xX4xX55xX18xX3xX1bx1064exX6xX3xX3dxX1x1671axX3x10a48x1688bxX18xX73xX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xX3xX8dx131f9xX3x15b25x14217xXexX3xX8dxX7ax10ad5xX3x1029dxX6exX3xX5x118b2xX18xX3x14bfcxX1xX9dxXbxX3xX5x13b35xXdxX3xX8dxXdxX3xX41xX42xX6bxX3x140ddxX1xX50xX18xX3dxX3xX8dxX5axX6xX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xX3xX4x15ca6xX6xX3xX8dx10fbfxX18xX3dxX3x1380fxXa2xXa8xX3xX36xf088xX18xX3xX36xX9axX3xX5xX15xX3xXexX1xX8exX73xX3xX41x10f7cxX22xX3xX1bxX15xX73xX3xX18xX3dxX86xea1fxXdxX3xX8dxXdxX3x12cd5xX6xX3xX6xXdxX3xX4x14807xX18xX3dxX3xX18xX1xf599xX3xX41xX42xX6bxX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14578xX14xX36xX22xXaxX12xX0xXdxX1bxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxf264xX10xX18xXexX10xXa4xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXax11b61xXdxX36xXexX1xec1fxX3x14869xX2xe5c2xXbxXf9xef0exX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX141xX3x13dfaxX2x16096xXbxXf9xX148xXaxX3xX7xXa4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX141xX24xX24xXdxX6bxX9cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX18xX1xX6bxX41xX18xX24xX18xX10xX13cxX7xX24x12367xX154x10a82xX145xX24x10b61xX154xX36xX143xX17axX17axX154x166b5xX17axX2xXexX152xX2xX152xX154xX5xX143x12e96xXexXdxX18xXabxX10xXa4xX190xX41xX18xX190xX152xX186xX186xX17fxX152xX17cxX154xX17axX17fxX152xX6bx15fa3xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xXaxX3xX13cxXdxX36xXexX1xX9xXaxX143xX2xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX9xXaxX152xX2xX154xXaxX3xX24xX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX6xXbxXexXdxX14xX18xXaxX12xX12dxX1exX3xX1bxX6xX22xX3xX190xX3xX5xX14xX15xXdxX3xX1xX14xX6xX3xXexX86x15a8fxX18xX3dxX3xX4xX1x16722xX18xX3dxX3xX18xX1xX86xX3xX41x11582xX3xXexXa4xXdxX3xX1bxX15xX3xX5x163c8xXdxX3xX18xX10xX14xX3xX41xX15xX14xX3xX5x172f6xX18xX3dxX3xX18xX3dxX86xXf3xXdxX3xX18x174b9xXdxX3xX18xX1xX106xX3xXabxX1xX218xX18xX3xX18xX3dxXa2xX218xXdxX6bxX3x12772xX18xX1xX3x12afcxX18xXexX10xXa4xX18xX10xXexX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX14xX36xX22xXaxX12x12739xX239xXdxX3xXabxX1xXdxX3xX18xX1xX106xX3xX41xX42xX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xX73xX3xXexX218xXdxX3xXexX1xX86xXf3xX18xX3dxX3xX18xX1xX106xX3xX41xX42xX3xX18xX1xX50xX18xX3dxX3xX4xX1xXdxX42xXa2xX3xX4x15611xX18xX3dxX3xX9cxX222xX18xX3xX5xX6xX18xX3dxX3xXexX1xX6xX18xX3dxX3xX41xXa2xXdxX3xX8dxX2a3xX6xX3xX209xX3xX9cxXf3xX3xX8dxXa8xX6bxX3x16f28xX3xX8dxX5axX3xX4xX5axX3xXabxX1xXa2xX18xX3dxX3xXexXa4xXf3xXdxX3xXexX1xX14xX3bxX18xX3dxX3xX8dxX9axX18xX3dxX73xX3xX1bxXdaxX22xX3xX5xX50xX18xX3dxX3xX5xXf3xX3xXexXa4xX218xXdxX73xX3xX41xX15xXdxX3xX4xX3bxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX1bxX3xXexX1xX14xX18xX3dxX3xX36xX14xX18xX3dxX3xX9cxX6xX22xX3xX5xX86x16c2exX18xX3xX41xX15xX3xX18xX1xX50xX18xX3dxX3xXexXa4xXdxX42xX18xX3xX8dxXa8xX3xX1xX14xX6xX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xX3xX18xf21axXa2xX3xX9cxX86xX106xX4xX3xX4xX1xXdaxX18xX3xX18xX3dxX86xXf3xXdxX6bxX3x14fe0xX86xXf3xX18xX3dxX3xX18xX1xX86xX73xX3xX8dxf623xX6xX3xX4xX14xX18xX3xX3dxX3bxXdxX3xX1xX6xX22xX3xX1bxX6exX18xX3dxX3xX1bxX55xX3xX18xX15xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXa4xX6xX3xX209xX3xX1bxXdxX42xX18xX3xXd5xXa2xXa8xX3xX4xX100xX18xX3dxX3xX4xX5axX3xX4xX3bxXdxX3xX4x11d81xX1bxX3xX3dxXdxX3bxX4xX3xXd5xXa2xX22xX8exX18xX3xX5xXa2xX22xX8exX18xX3xXabxfef5xX3xX5xX222xX3xX8dxXb1xXdxX3xX41xX106xXdxX3xX18xX1xX50xX18xX3dxX3xX8dxX5axX6xX3xX1xX14xX6xX3xX8dxXd1xX18xX3dxX3xX18xX6exXdxX3xX18xX1xX86xX3xXexX1xX8exX6bxX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX14xX36xX22xXaxX12xXbbxX3dxX15xX22xX3x15a30xX22xX73xX3xX4xX359xX3xX36x10e3axXbxX3xX1xX66xX3xX41xX42xX73xX3xX9cx13207xX18xX3xXexXa4x10fa7xX3xXexXa4xX14xX18xX3dxX3xXf9xX5axX1bxX3xX5xX222xXdxX3xXa4xX6xX3xX4xX3bxX18xX1xX3xX8dxXd1xX18xX3dxX3xX4xX1xX55xXdxX3xX8dxX2a3xX6xX3xX1bx1339bxX4xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xX3xX3dxX1xXdxX1bxX3xX8dxX7axX22xX3xX3dxX3efxXa2xX3xX3bxX14xX6bxX3x1111fxX6xXa2xX3xX1bxX239xXdxX3xX5xX7axX18xX3xX41xXa2xXdxX3xX8dxX2a3xX6xX3xXexXa4xX209xX3xX41xX42xX73xX3xX1bxX6axX3xXexX1xX86xXf3xX18xX3dxX3xXbxX1xX15xX18xX3xX18xX15xX18xX73xX3xX18xX1xX9dxX4xX3xX18xX1xX209xX73xX3xX4xX5axX3xX1xX218xX1bxX3xXd5xXa2xX209xX3xXbxX1xX222xXexX3xXbxX1xX394xXdxX3xX3dx136e1xX3xX7xX222xX4xX1xX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xX3xX1bxX106xXdxX3xX8dxX86xX318xX4xX3xX8dxXdxX3xX18xX3dxXcdxX6bxX3xXcxX1xX8exX3xX1bxX15xX73xX3xX5xX7axX18xX3xX18xX15xX14xX3xX4xX100xX18xX3dxX3xX41xXe9xX22xX73xX3xX1bxX6axX3xX8dxX42xXa2xX3xX18xX3dxXd1xXdxX3xX4xX222xX18xX1xX3xXexX218xXdxX73xX3xXabxXdxXa8xX18xX3xX18xX1x164fbxX18xX3xX4xX2a3xX18xX3dxX3xXexX218xXdxX3xX3dxX49dxX3xXexX20fxX18xX3dxX3xX9cxX218xX18xX3dxX3xX4xX1exX3xX36xX86xX106xXdxX3xX3bxX18xX1xX3xX7xX3bxX18xX3dxX3xX4xXcdxX6xX3xX18xX3dxX402xX18xX3xX8dxX66xX18xX3xX36xX7axXa2xX3xX5xX10xX14xX3xX5xX9dxXexX6bxX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX14xX36xX22xXaxX12xX12dxX1exX3xX1bxX6xX22xX3xXexX1xX86xXf3xX18xX3dxX3xX3dxX318xXdxX3xX5xXa8xX18xX3xXexXa4xX14xX18xX3dxX3xXexX218xXdxX3xX4xX3bxXdxX3xX4xX394xX1bxX3xX3dxXdxX3bxX4xX3xX1bxX222xX18xX1xX3xX1bxe7aaxX73xX3xXabxXdxXa8xX18xX3xX4xX86xXf3xX18xX3dxX3xX4xXcdxX6xX3xX1bxX6exXexX3xX5xX14xX15xXdxX3xX1xX14xX6xX3xX8dxXd1xX18xX3dxX3xX18xX6exXdxX6bxX3xX12dxX5axX3xX5xX57exX3xX41xee6cxX3xXexX1xX86xX55xX18xX3dxX3xX18xX1xX50xX18xX3dxX3xX4xX14xX18xX3xX18xX3dxX86xXf3xXdxX3xXd5xXa2xX6xX18xX1xX3xX18x13df8xX1bxX3xX18xX1xX4f3xX18xX3xX18xX222xXdxX3xX41xX106xXdxX3xXa4xXa2xX6exX18xX3dxX3xX8dxXd1xX18xX3dxX73xX3xXexX1xX86xX55xX18xX3dxX3xX18xX1xX50xX18xX3dxX3xX8dxX359xX6xX3xXexXa4xX407xX3xXd5xXa2xXa8xX3xX18xX3dxX1xX66xX14xX3xXexX1xXdxX8exXa2xX3xXexX1xXb1xX18xX3xX18xX1xX50xX18xX3dxX3xX1bxX2a3xX6xX3xX1xX14xX6xX3xX1bxX15xX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xX3xX5xX222xXdxX3xX4xX15xX18xX3dxX3xXabxX1xX14xX10xX3xX7xX9dxX4xX73xX3xX18xX1xX50xX18xX3dxX3xXexXa4xXdxX42xX18xX3xX8dxXa8xX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xX3xX4xX15xX18xX3dxX3xXexX1xX55xX3xX1bxX6exX18xX3dxX3xX36xX2a3xX3xX18xX9dxX18xX3dxX3xX3dxXdxX5axX3xX1bxX2a3xX6xX3xX1xX66xX3xX4xX5axX3xX8dxX1exX18xX3dxX3xX8dxX394xX18xX1xX73xX3xXabxX1xX9dxX4xX3xX18xX3dxX1xXdxX1axXexX3xX8dxX8exX18xX3xX8dxXdaxXa2xX6bxX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX14xX36xX22xXaxX12xX0xXdxX1bxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12dxX10xX18xXexX10xXa4xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX36xXexX1xX141xX3xX143xX2xX145xXbxXf9xX148xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX141xX3xX152xX2xX154xXbxXf9xX148xXaxX3xX7xXa4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX141xX24xX24xXdxX6bxX9cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX18xX1xX6bxX41xX18xX24xX18xX10xX13cxX7xX24xX17axX154xX17cxX145xX24xX17fxX154xX36xX143xX17axX17axX154xX3fxX154xX3fxXexX2xX17fxX154xX5xX2xX190xX17axX190xXexXdxX1bxX190xX41xX10xX190xXexXa4xXdxX10xX18xX190xX36xX10xX190xX1xX6xX6bxX1a6xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xXaxX3xX13cxXdxX36xXexX1xX9xXaxX143xX2xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX9xXaxX152xX2xX154xXaxX3xX24xX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX6xXbxXexXdxX14xX18xXaxX12xX13xX14xX6xX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xX3xXexX1xX86xXf3xX18xX3dxX3xX3dxX318xXdxX3xX18xX1xX9dxX4xX3xX18xX1xX50xX18xX3dxX3xXexXa4xXdxX42xX18xX3xX8dxXa8xX3xX41xX15xX3xX18xX1xX50xX18xX3dxX3xX36xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX86xXf3xXdxX3xXexX1xX218xX18xX3xXd5xXa2xXa8xX3xX5xX6xX1bxX3xX5xX100xX6bxX3xX24cxX18xX1xX3xX250xX18xXexX10xXa4xX18xX10xXexX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX14xX36xX22xXaxX12xX44dxXdxX18xX1xX3xXa4xX6xX3xX41xX15xX3xX3dxX9dxX18xX3xX5xXdxX42xX18xX3xX41xX106xXdxX3xX18xX1xX50xX18xX3dxX3xX1bxX2a3xX6xX3xX1xX14xX6xX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xX73xX3xXexX20fxX3xXexX1xXa2xX209xX3xX3efxXa2xX3xXexX1xX55xX3xX4xX1xX222xX22xX3xX18xX1xX394xX22xX3xX3dxXdxX50xX6xX3xXa4xXa2xX6exX18xX3dxX3xX8dxXd1xX18xX3dxX3xX4xX1xX14xX3xX8dxX8exX18xX3xXabxX1xXdxX3xXexXa4xX394xXdxX3xXd5xXa2xX6xX3xXexX1xXf3xXdxX3xX1bx10baexX4xX3xXexX339xX1bxX73xX3xX9cxXdxX8exXexX3xX22xXa8xXa2xX3xXexX1xX86xX55xX18xX3dxX3xX41xX86xX55xX18xX3dxX3xX41xX3efxX18xX3xX1bxX6exXexX3xX9cxX5axX18xX3dxX3xX1xX5aexX18xX1xX73xX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xX3xX8dxX9axX3xX4xX1xXdxX8exX1bxX3xX3dxXdxX50xX3xXexXa4xX14xX18xX3dxX3xXexX218xXdxX3xX1bxX6exXexX3xXabxX1xX14xX394xX18xX3dxX3xXexXa4xXf3xXdxX3xXabx15957xX3xX18xXdxX1axX1bxX6bxX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX14xX36xX22xXaxX12xXbbxX1xX106xX3xX1bxX6exXexX3xXexX1xXf3xXdxX3xX1bxX6exX18xX3dxX3xX1bxX55xX3xX8dxX9axX3xXd5xXa2xX6xX3xX9cxXa8xX18xX3xXexX15xX3xX3bxX14xX3xXexXa4xX9dxX18xX3dxX3xXexXdxX18xX1xX3xXabxX1xX218xXdxX6bxX3xXbbxX1xX106xX3xX18xX1xX50xX18xX3dxX3xX9cxXa2x1639axXdxX3xX4xX1xXdxX42xXa2xX3xX8dxX222xXbxX3xXf9xX10xX3xXexXa4xXa8xX18xX3xX8dxX86xXf3xX18xX3dxX3xX5xX15xX18xX3dxX3xX1xX86xX55xX18xX3dxX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xX3xXbxX1xX394xX3xXexXa4xX14xX18xX3dxX3xX3dxXdxX5axX3xX18xX3dxX6xX18xX3xX18xX3dxX3bxXexX6bxX3xXbbxX1xX106xX3xX18xX1xX50xX18xX3dxX3xX4xXa2xXb1xX18xX3xX5xX86xXa2xX3xX9cx13175xXexX3xX18xX3dxX15xX22xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX22xX3xX10xX3xX3efxXbxX3xX41xXdxX8exXexX3xX41xX6exXdxX3xX5xXa8xX18xX3xX18xX1xX50xX18xX3dxX3xX4xXdaxXa2xX3xXexX1xX55xX3xXexX5aexX18xX1xX6bxX3xXcxX5aexX18xX1xX3xX22xXa8xXa2xX3xXexXa2xX922xXdxX3xX1bxX106xXdxX3xX5xX106xX18xX3xX4xX100xX18xX3dxX3xX3dxXdxXb1xX18xX3dxX3xX18xX1xX86xX3xX9cxX218xX18xX3dxX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xX73xX3xX36xX2a3xX3xX8dxX6axXbxX3xX18xX1xX86xX18xX3dxX3xX1bxX14xX18xX3dxX3xX1bxX6xX18xX1xX3xX18xX1xX86xX3xXexXa4xX14xX18xX3dxX3xX4xXdaxXa2xX3xXexX1xX55xX3xX4xXcdxX6xX3xeb14xXa2xXdaxX18xX3x10f49xXa2xX3a9xX18xX1xX141xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX14xX36xX22xXaxX12xX0xX10xX1bxX12x1282axeac8xX1xX9dxXbxX3xX18xX407xX14xX3xX36xXdaxX18xX3dxX3xX8dxX7axX22xX3xX1xX14xX6xX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xX0xX24xX10xX1bxX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX14xX36xX22xXaxX12xX0xX10xX1bxX12x12bd2xX14xX3xX10xX1bxX3xX7xX55xX3x168d3xX3xX4xX1exX3xX3dxX5cexX1bxX3xX8dxX7axX22xX0xX24xX10xX1bxX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX14xX36xX22xXaxX12xX0xX10xX1bxX12x17bd9xXf3xXdxX3xX22xXa8xXa2xX3xX1bxX1exX18xX3dxX3xX1bxX394xX18xX1xX3xX18xX1xX86xX3xX1bxX15xXa2xX3xXabxX1xX5axXdxX0xX24xX10xX1bxX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX14xX36xX22xXaxX12xX0xX10xX1bxX12x17bb7xXdxX3xX9cxXdxX8exXexX3xX5xX22exX18xX3dxX3xX6xX18xX1xX3xX4xX5axX3xX8dxX922xXdxX3xXexX1xX6xX22x13c11xX0xX24xX10xX1bxX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX14xX36xX22xXaxX12xX0xX10xX1bxX12xX0xX7xXexXa4xX14xX18xX3dxX12x15c9bxX13xX14xX6xX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xX3xX190xX0xX24xX7xXexXa4xX14xX18xX3dxX12xX0xX24xX10xX1bxX12xX3xXa12xXa2xXdaxX18xX3xXa17xXa2xX3a9xX18xX1x13fb8xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX14xX36xX22xXaxX12xX0xXdxX1bxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12dxX10xX18xXexX10xXa4xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX36xXexX1xX141xX3xX143xX2xX145xXbxXf9xX148xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX141xX3xX152xX154xX3fxXbxXf9xX148xXaxX3xX7xXa4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX141xX24xX24xXdxX6bxX9cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX18xX1xX6bxX41xX18xX24xX18xX10xX13cxX7xX24xX17axX154xX17cxX145xX24xX17fxX154xX36xX143xX17axX17axX154xX3fxX145xX152xXexX186xX154xX143xX17axX5xX2xX190xXdxX1bxX6xX3dxX10xX7xX2xX143xX3fxX152xX145xX3fxX17cxX190xX18xX1xXa2xX18xX3dxX18xX6bxX1a6xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xXaxX3xX13cxXdxX36xXexX1xX9xXaxX143xX2xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX9xXaxX152xX154xX3fxXaxX3xX24xX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX6xXbxXexXdxX14xX18xXaxX12xXa36xXaa4xXf3xXdxX3xX22xXa8xXa2xX3xX1bxX1exX18xX3dxX3xX1bxX394xX18xX1xX3xX18xX1xX86xX3xX1bxX15xXa2xX3xXabxX1xX5axXdxX24xX3xXae0xXdxX3xX9cxXdxX8exXexX3xX5xX22exX18xX3dxX3xX6xX18xX1xX3xX4xX5axX3xX8dxX922xXdxX3xXexX1xX6xX22xXafcxX6bxX3xX24cxX18xX1xX3xX250xX18xXexX10xXa4xX18xX10xXexX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX14xX36xX22xXaxX12xX12dxX1xXdxX42xXa2xX3xX18xX6xX22xX3xXexXa4xX209xX3xX41xX42xX3xX4xX3bxX18xX1xX3xX8dxXd1xX18xX3dxX3xXd5xXa2xXa8xX73xX3xXexX218xXdxX3xX5xX6xX18xX3dxX3xXexX1xX6xX18xX3dxX3xX18xX3dxX9dxXexX3xX1bxX6exXexX3xX9cxX5axX3xX1xX14xX6xX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xX73xX3xX8dxX10xX1bxX3xX4xX3efxXexX3xXexXa4xX14xX18xX3dxX3xX41xX6xX5xXdxX3xX41xX106xXdxX3xXa7axX3xX8dxX3f7xX18xX1xX3xX1bxX6xX18xX3dxX3xX5xXa8xX18xX3xXexX1xX15xX18xX1xX3xXbxX1xXb1xX6bxX3xX26dxX2a3xXdxX3xXexX1xX55xX1bxX3xX36xXdaxX18xX3xX36xX9axX73xX3xX18xX3dxX402xXexX3xX5xX15xX18xX1xX3xX4xXcdxX6xX3xX8dxXd1xX18xX3dxX3xXd5xXa2xXa8xX3xXexX6xX18xX3xXexXa4xX14xX18xX3dxX3xXexXdxX8exX18xX3dxX3xX4xX22exXdxX3xXf9xX10xX3xXd1xX18xX3xX15xX14xX73xX3xXexX3efxXbxX3xX18xXe9xXbxX73xX3xXexX1xX10xX14xX3xX4xX1xXdaxX18xX3xXexX218xXdxX3xX8dxX8exX18xX3xX4xX1xXb1xX18xX3xXexX1xX3f7xX3xXexX1xX15xX18xX1xX6bxX3xXae0xXdxX3xXf9xX6xX3xXd5xXa2xXa8xX3xX4xX100xX18xX3dxX3xX1bxX6xX18xX3dxX3xXexX1xX10xX14xX3xX18xX1xX50xX18xX3dxX3xX1xX14xX15xXdxX3xX18xXdxX1axX1bxX3xXexXa4xX14xX18xX3dxX3xX1bxX5aexX18xX1xX6bxX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX14xX36xX22xXaxX12x162c7xX106xXdxX3xXexX218xXdxX73xX3xX1xX14xX15xXdxX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xX3xX5xX15xX3xX1bxX6exXexX3xX1xX14xX15xXdxX3xX18xXdxX1axX1bxX3xXa8xX1bxX3xX8dxX42xX1bxX73xX3xXf9xX6xX14xX3xXf9xXa2xX22xX8exX18xX6bxX3xXbbxX5axX3xX18xX1xX9dxX4xX3xXexX218xXdxX3xX41xX42xX3xX1bxXdxX42xX18xX3xXd5xXa2xXa8xX3xX18xX55xXdxX3xXexX218xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXa4xX6xX73xX3xX18xXa2xX218xXdxX3xXexX218xXdxX3xXabxX1xX218xX18xX3xX5xX106xX18xX6bxX3xX12dxX5axX3xX18xX1xX50xX18xX3dxX3xX5xX97cxX4xX3xX1bxX1axXexX3xX1bxX1exXdxX3xXexX218xXdxX3xX5xX222xXdxX3xX18xX3dxX1x16121xX3xX41xX42xX3xX7xX359xX4xX3xX7xXb1xX18xX3dxX3xX9cxX42xX18xX3xX9cxX77xX3xX4xXcdxX6xX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xX3xX1bxX15xX3xXabxXdxXa8xX18xX3xXexXa4xX5aexX73xX3xXbxX1xX3efxX18xX3xX8dxX3efxXa2xX3xX8dxf463xX3xX18xXa2xX218xXdxX3xX36xX86xX49dxX18xX3dxX3xX18xX1xX50xX18xX3dxX3xX1xX14xX15xXdxX3xX9cxX9axX14xX3xX4xXcdxX6xX3xX1bxX5aexX18xX1xX3xX18xX55xXdxX3xXexX1xX15xX18xX1xX3xXbxX1xXb1xX3xX18xX3bxX14xX3xX18xX1xXdxX1axXexX3xX18xX15xX22xX6bxX0xX24xXbxX12xX0xX36xXdxX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xXa4xX10xX5xX6xXexX10xX36xXaxX12xX0xX7xXexXa4xX14xX18xX3dxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxXa8xX18xX3xXd5xXa2xX6xX18xX141xX0xX24xX7xXexXa4xX14xX18xX3dxX12xX0xXa2xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX190xXexX1xXa2xX1bxX9cxX190xX6xX18xX36xX190xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbbxX3dxX14xX222xXdxX3xX218xX3xXa8xX1bxX3xX8dxX42xX1bxX6bxX6bxX6bxXaxX3xX1xXa4xX10x15efbxX9xXaxX24xX41xX6xX18xX190xX1xX14xX4xX24xX18xX3dxX14xX6xXdxX190xX14xX190xX10xX1bxX190xX36xX10xX1bxX24xX2xX3fxX17fxX152xX143xX2xX6bxX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX3dxX3xX7xXa4xX4xX9xXaxX24xX1bxX10xX36xXdxX6xX24xX2xX17axX154xX24xX18xX10xX13cxX7xX24xX17axX154xX17cxX17cxX24xX17fxX154xX36xX143xX2xX152xX17axX17cxX2xX17cxXexX186xX2xX2xX154xX5xX186xX190xXabxX22xX190xXa2xX4xX190xXexX10xXexX190xXexXa4xX14xX18xX3dxX190xXexX14xXdxX6bxX1a6xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xXaxX3xX24xX12xX0xX24xX6xX12xX0xX36xXdxX41xX12xX0xX7xXexXa4xX14xX18xX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbbxX3dxX14xX222xXdxX3xX218xX3xXa8xX1bxX3xX8dxX42xX1bxX6bxX6bxX6bxXaxX3xX1xXa4xX10xXf58xX9xXaxX24xX41xX6xX18xX190xX1xX14xX4xX24xX18xX3dxX14xX6xXdxX190xX14xX190xX10xX1bxX190xX36xX10xX1bxX24xX2xX3fxX17fxX152xX143xX2xX6bxX1xXexX1bxXaxX12xXbbxX3dxX14xX222xXdxX3xX218xX3xXa8xX1bxX3xX8dxX42xX1bxX6bxX6bxX6bxX0xX24xX6xX12xX0xX24xX7xXexXa4xX14xX18xX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12x1520fxXdxX50xX6xX3xXbxX1xXb1xX3xXexX1xX3f7xX3xXf9xX218xX3xX9cxXd1xX73xX3xXexX218xXdxX3xXexX20fxX18xX3dxX3xX86xX106xX4xX3xX1bxX5aexX18xX1xX3xX4xX100xX18xX3dxX3xX4xX5axX3xX1bxX6exXexX3xX18xX3dxX218xXdxX3xX18xX1xX15xX3xX18xX1xX1exX3xX209xX3xX41xX2a3xX18xX3dxX3xX18xX3dxX14xX222xXdxX3xX218xX73xX3xX18xX1xX86xX3xX5xXf3xXdxX3xX9cxX15xXdxX3xX1xX3bxXexX141xX3xXa36xXdc8xX2a3xX18xX3dxX3xX18xX3dxX14xX222xXdxX3xX218xX73xX3xXexX218xXdxX3xX4xX5axX3xX4xX5cexX18xX3xX18xX1xX15xX3xXexXa4xX6xX18xX1xX6bxX3xXcxXa2xX22xX3xX9cxX8bxX3xX18xX1xX86xX18xX3dxX3xXexX1xXe9xXexX3xXf9xXdxX18xX1xX6bxX3xXcxX1xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX15xX22xX3xX7xXb1xX18xX3dxX3xXa4xXdxXa8xX18xX3dxX3xX1bxX6exXexX3xX1bxX5aexX18xX1xXafcxX6bxX0xX24xXbxX12xX0xX24xX36xXdxX41xX12xX0xX24xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbbxX1xX50xX18xX3dxX3xXexX1xXdxX8exXa2xX3xX18xX50xX3xXf9xXdxX18xX1xX3xX8dxX6axXbxX73xX3xX7xX209xX3xX1xX50xXa2xX3xX18x10d62xX3xX4xX86xXf3xXdxX3xXexX1exX6xX3xX18xX9dxX18xX3dxXaxX3xX1xXa4xX10xXf58xX9xXaxX24xX5xX6xX1bxX190xX36xX10xXbxX24xX18xX1xXa2xX18xX3dxX190xXexX1xXdxX10xXa2xX190xX18xXa2xX190xXf9xXdxX18xX1xX190xX36xX10xXbxX190xX7xX14xX190xX1xXa2xXa2xX190xX18xXa2xX190xX4xXa2xX14xXdxX190xXexX14xX6xX190xX18xX6xX18xX3dxX24xX2xX3fxX17fxX152xX145xX145xX6bxX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX3dxX3xX7xXa4xX4xX9xXaxX24xX1bxX10xX36xXdxX6xX24xX2xX17axX154xX24xX18xX10xX13cxX7xX24xX17axX154xX17cxX17cxX24xX2xX17axX186xX36xX143xX154xX3fxX152xX154xX152xX145xXexX143xX17fxX17axX17cxX17cxX5xX154xX6bxX1a6xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xXaxX3xX24xX12xX0xX24xX6xX12xX0xX36xXdxX41xX12xX0xX7xXexXa4xX14xX18xX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbbxX1xX50xX18xX3dxX3xXexX1xXdxX8exXa2xX3xX18xX50xX3xXf9xXdxX18xX1xX3xX8dxX6axXbxX73xX3xX7xX209xX3xX1xX50xXa2xX3xX18xX1163xX3xX4xX86xXf3xXdxX3xXexX1exX6xX3xX18xX9dxX18xX3dxXaxX3xX1xXa4xX10xXf58xX9xXaxX24xX5xX6xX1bxX190xX36xX10xXbxX24xX18xX1xXa2xX18xX3dxX190xXexX1xXdxX10xXa2xX190xX18xXa2xX190xXf9xXdxX18xX1xX190xX36xX10xXbxX190xX7xX14xX190xX1xXa2xXa2xX190xX18xXa2xX190xX4xXa2xX14xXdxX190xXexX14xX6xX190xX18xX6xX18xX3dxX24xX2xX3fxX17fxX152xX145xX145xX6bxX1xXexX1bxXaxX12xXbbxX1xX50xX18xX3dxX3xXexX1xXdxX8exXa2xX3xX18xX50xX3xXf9xXdxX18xX1xX3xX8dxX6axXbxX73xX3xX7xX209xX3xX1xX50xXa2xX3xX18xX1163xX3xX4xX86xXf3xXdxX3xXexX1exX6xX3xX18xX9dxX18xX3dxX0xX24xX6xX12xX0xX24xX7xXexXa4xX14xX18xX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xX12dxX2a3xX18xX3dxX3xX18xX3dxX9dxX1bxX3xX18xX1xX5aexX18xX3xX18xX1xX50xX18xX3dxX3xXexX1xXdxX8exXa2xX3xX18xX50xX3xX7xX209xX3xX1xX50xXa2xX3xX3dxX86xX55xX18xX3dxX3xX1bxX42exXexX3xXabxX1xX394xX3xX3bxXdxX3xX4xX2a3xX18xX3dxX3xX18xX1163xX3xX4xX86xXf3xXdxX3xXexX86xX55xXdxX3xX18xX1xX86xX3xX18xX9dxX18xX3dxX3xXexX1exX6xX3xX1bxX2a3xX6xX3xXexX1xXa2xX3xXabxX1xXdxX8exX18xX3xX18xX3dxX86xXf3xXdxX3xX8dxXb1xXdxX3xX36xXdxX1axX18xX3xXabxX1xX5axX3xX5xX22exX18xX3dxX3xXa4xXf3xXdxX3xX1bxX9dxXexX3xXabxX1xX1exXdxX6bxX0xX24xXbxX12xX0xX24xX36xXdxX41xX12xX0xX24xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbbxX3dxX9dxX1bxX3xX41xX86xXf3xX18xX3xX4xX6xX1bxX3xX1bxX86xX106xXexX3xXf9xX6xX18xX1xX73xX3xXexXa4xXe62xXa2xX3xXd5xXa2xX394xX3xXexXa4xX14xX18xX3dxX3xX18xX9dxX18xX3dxX3xX1xX222xX18xX3xX209xX3xX41xX2a3xX18xX3dxX3xX18xX97cxXdxX3xX13xX15xX3xXcxXe62xX18xX1xXaxX3xX1xXa4xX10xXf58xX9xXaxX24xX18xX14xX18xX3dxX190xX18xX3dxX1xXdxX10xXbxX24xX18xX3dxX6xX1bxX190xX41xXa2xX14xX18xX190xX4xX6xX1bxX190xX1bxXa2xX14xXexX190xXf9xX6xX18xX1xX190xXexXa4xXdxXa2xX190xXd5xXa2xX6xX190xXexXa4xX14xX18xX3dxX190xX18xX6xX18xX3dxX190xX1xX6xX18xX190xX14xX190xX41xXa2xX18xX3dxX190xX18xXa2xXdxX190xX1xX6xX190xXexXdxX18xX1xX24xX2xX3fxX145xX17fxX145xX2xX6bxX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX3dxX3xX7xXa4xX4xX9xXaxX24xX1bxX10xX36xXdxX6xX24xX2xX17axX154xX24xX18xX10xX13cxX7xX24xX17axX154xX17axX3fxX24xX2xX17axX17fxX36xX17cxX2xX154xX17axX3fxX17cxX17fxXexX2xX143xX154xX152xX152xX5xX154xX6bxX1a6xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX4xX1exX3xX1bxX6xX22xXaxX3xX24xX12xX0xX24xX6xX12xX0xX36xXdxX41xX12xX0xX7xXexXa4xX14xX18xX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbbxX3dxX9dxX1bxX3xX41xX86xXf3xX18xX3xX4xX6xX1bxX3xX1bxX86xX106xXexX3xXf9xX6xX18xX1xX73xX3xXexXa4xXe62xXa2xX3xXd5xXa2xX394xX3xXexXa4xX14xX18xX3dxX3xX18xX9dxX18xX3dxX3xX1xX222xX18xX3xX209xX3xX41xX2a3xX18xX3dxX3xX18xX97cxXdxX3xX13xX15xX3xXcxXe62xX18xX1xXaxX3xX1xXa4xX10xXf58xX9xXaxX24xX18xX14xX18xX3dxX190xX18xX3dxX1xXdxX10xXbxX24xX18xX3dxX6xX1bxX190xX41xXa2xX14xX18xX190xX4xX6xX1bxX190xX1bxXa2xX14xXexX190xXf9xX6xX18xX1xX190xXexXa4xXdxXa2xX190xXd5xXa2xX6xX190xXexXa4xX14xX18xX3dxX190xX18xX6xX18xX3dxX190xX1xX6xX18xX190xX14xX190xX41xXa2xX18xX3dxX190xX18xXa2xXdxX190xX1xX6xX190xXexXdxX18xX1xX24xX2xX3fxX145xX17fxX145xX2xX6bxX1xXexX1bxXaxX12xXbbxX3dxX9dxX1bxX3xX41xX86xXf3xX18xX3xX4xX6xX1bxX3xX1bxX86xX106xXexX3xXf9xX6xX18xX1xX73xX3xXexXa4xXe62xXa2xX3xXd5xXa2xX394xX3xXexXa4xX14xX18xX3dxX3xX18xX9dxX18xX3dxX3xX1xX222xX18xX3xX209xX3xX41xX2a3xX18xX3dxX3xX18xX97cxXdxX3xX13xX15xX3xXcxXe62xX18xX1xX0xX24xX6xX12xX0xX24xX7xXexXa4xX14xX18xX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xXdc8xX86xXf3xX18xX3xX4xX6xX1bxX3xXexXa4xXe62xXa2xX3xXd5xXa2xX394xX73xX3xXf9xX6xX18xX1xX3xX1bxX86xX106xXexX3xX18xX1xX86xX3xXexX3efxX1bxX3xX5xX1163xX6xX3xX1bxX42xX1bxX3xX36xX86xX106xXdxX3xX18xX9dxX18xX3dxX3xX1xX66xX3xX3dxX6xX22xX3xX3dxX9dxXexX3xX4xXcdxX6xX3xX218xX18xX3dxX3xX6dxX14xX15xX18xX3xXa17xXa2xXb1xX4xX3xX13xX14xX15xXdxX3xXb23xX44dxXbbxX3xX2xX3fxX143xX17fxX73xX3xX209xX3xXf9xX9axX3xXa17xXa2xX6xX18xX3dxX3xXcxX1xX402xX73xX3xX1xXa2xX22xX1axX18xX3xXdc8xX100xX3xXa17xXa2xX6xX18xX3dxX73xX3xX13xX15xX3xXcxXe62xX18xX1xXb49xX3xXabxX1xXdxX8exX18xX3xX6xXdxX3xX4xX100xX18xX3dxX3xXbxX1xX394xXdxX3xX1bxXa8xX3xX1bx13f9dxX18xX3xX1bxX239xXdxX3xXabxX1xXdxX3xX3dxX1xX8bxX3xXexX1xX5cexX1bxX6bxX0xX24xXbxX12xX0xX24xX36xXdxX41xX12xX0xX24xX5xXdxX12xX0xX24xXa2xX5xX12xX0xX36xXdxX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa4xXaxX12xX0xX24xX36xXdxX41xX12xX0xX24xX36xXdxX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXae0xXa2xXexX1xX14xXa4xXaxX12xXcxXa4xX7axX18xX3xXbbxX3dxXa2xX22xXa8xX18xX3xX13xX222xX18xX1xX0xX24xXbxX12
Trần Nguyên Hạnh