Tên lửa Pháp tự hủy khi phóng thử
Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Pháp hôm qua thất bại do tên lửa tự hủy.
cd9bx12dcfxf4acxf53ex15054xcedbx12690x102ebx13d00xX7x15b0ex115efx1435dxeff1x118f8x144bfxX5xefb8xXaxf414xXcx15554x125f4xX3xX5xcf82xX6xX3x11994xX1x1411fxXbxX3xXexe78axX3xX1x151eex15086xX3xea8dxX1xXdxX3xXbxX1x115c2xX15x140cbxX3xXexX1xX18xX0x112efxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx120aaxX10xX6xe7c6xXaxX12x15907xf6dbxXexX3x150b1x13364xX3xXbxX1xX2dxX15xX2fxX3xXexX1xX18xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3x12edex15789xX15xX3xX63xX64xedadxX3xXex1102dxX3xXexea5bx147a4xX3xX15xX2fx110c4xd32bxX3xX4xX24xX6xX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xX1x13fc2xX75xX3xf0f4xX70xX6xX3xXexX1xf20axXexX3xfa4cxX64xXdxX3xX47xX69xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xXexX21xX3xX1xX24xX25xee4bxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10ae7xX69xX47xX25xXaxX12xX0xXexX6xX8dxX5xX10xX3xX6xX5xXdxX2fxX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10x1386axXaxX3xd05axXdxX47xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX2fxX9xXax12d25xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX47xX47xXdxX15xX2fxX9xXaxeec0xXaxX3xX8dxX69xXcbxX47xX10xXcbxX9xXaxXe5xXaxX12xX0xXexX8dxX69xX47xX25xX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX47xX12xX0xXdxX75xX2fxX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX35xX35xXdxXa2xX8dxX6xX69xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa2xX4exX15xX35xX15xX10xXcexX7xX35xX2xXf5xX2x135bcxX35xX135x154bfxX47xX2xXe5xd59cxX138x10f97xXe5xXe5xXex14129xX13cxX13exXe5x148adxX5xXe5xXa2x10546xXbxX2fxXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXcbxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax13358xX75xX6xX2fxX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxce30xX6xXbxXexXdxX69xX15xXaxX12xX17cx125c5xX15xX1xX3xXex14fc5x1122bxX15xX2fxX3xX75xX4bxXexX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX8dxX6xX25xX3xX5xX14xX15xX3xXexX6cxX3xXexX6fxX70xX3xX15xX2fxX74xX75xXa2xX3x10c6cxX15xX1xd979xX3xX0xX10xX75xX12xX8dxX5xX69xX2fxX7xXbxX69xXexXa2xX4xX69xX75xX0xX35xX10xX75xX12xXa2xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXcbxX12xX0xX35xXexX8dxX69xX47xX25xX12xX0xX35xXexX6xX8dxX5xX10xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX69xX47xX25xXaxX12xeaffxXdxd47bxXdxX3xX4xX1x147aaxX4xX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xdfb2xX1dxX4xX3xX15xX1xf10axX15xX3xXcbx10602xX15xX2fxX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX63xX64xX15xX3xX63xX64xX69xX3xX4axX138xX2xX3xX63xX18bxX18cxX4xX3xXbxX1xX2dxX15xX2fxX3xXexX6cxX3xXexX6fxX70xX3xX15xX2fxX74xX75xX3xX1xX64xXexX3xX15xX1xffd8xX15xX3x1440exXdxX2fxXdxX5xX6xX15xXexX3xXexXcbxX69xX15xX2fxX3xX4ex114b1xX15xX1xX3x104e1xX70xX47xXdxX10xXcbxX15xX10xX3xX4exX6fxX69xX3xX5xe13bxX4xX3xX146xX1xXf5xXe5xX3xX1xX81xX75xX3xX138xX35xX138xX3xXexX1xX10xX69xX3xX2fxXdx14f7axX3xX1ffxX4axXcxX3xX63x11f24xX3xX8dxX6xX25xX3xXexX201xXdxX3xXbxX1xebb9xX6xX3xX8dx15b4bxX4xX3xd7a0xX64xXdxX3xXcxX24dxX25xX3x155bbxX18bxd4f6xX15xX2fxXa2xX3xXcxX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX15xe42exX3xXexX70xX15xX2fxX3xX27xX1xXdxX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX8dxX289xX3xX8dxXdxX290xX15xX3xXb2xXcbxXdxXexXexX6xX15xX25xX3xX27xX1xX69xX186xX15xX2fxX3xX142xX138xX3xX27xX75xXa2xX3xX17cxX1dxX4xX3xX75xX186xX15xX1xX3xX4ex12f34xX3xX4xX24xX6xX3xX15xX2dxX3xXcbxX2adxXdxX3xX20exX70x10e6exX15xX2fxX3xX8dxXdxX290xX15xX3xX7xX6xX70xX3xX4exX4fxX3xX15xX2bbxde99xX3xX0xX10xX75xX12xX264x10502xX1bxX3xX0xX35xX10xX75xX12xX63xX18bxX6xX3xXexXdxX15xXa2xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX69xX47xX25xXaxX12xXaxX2a3xX24dxX25xX3xX5xX6fxX3xX75xX4bxXexX3xXexX1xX8axXexX3xX8dxX64xXdxXa2xX3xX17cxX1xX272xX15xX2fxX3xXexX81xXdxX3xX7x116e8xX3xX63xXdxec54xX70xX3xXexXcbxX6xX3xX15xX1xcf03xX15xX2fxX3xX15xX2fxX70xX25xX14xX15xX3xX15xX1xX24dxX15xX3xX27xX1xXdx13bafxX15xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xXexX21xX3xX1xX24xX25xXaxX315xX3xXexX1xXdxX382xX70xX3xXexX1dxX3x149e1xXdxX69xX15xX10xX5xX3xX2abxX10xX5xX69xXcbxXexX315xX3xX75xX4bxXexX3xX7x13ab5xX3xX84xX70xX6xX15xX3xX4xX24xX6xX3xX1xX186xXdxX3xX84xX70xX24dxX15xX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xXexXcbxX69xX15xX2fxX3xX27xX1xX70xX3xX4exX21xX4xX3xX2a3xX64xXdxX3xXcxX24dxX25xX3xX2abxX18bxX2adxX15xX2fxX315xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX8dxXdxX290xX70xXa2xX3xeee0xX15xX2fxX3xX15xX2dxXdxX3xXcbxX218xX15xX2fxX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xXexX21xX3xX1xX24xX25xX3xXexXcbxX69xX15xX2fxX3xX2fxXdxX6xXdxX3xX63xX69xX64xX15xX3xX63x13aefxX25xX3xX63xX74xX70xX3xXexXdxX14xX15xX3xX4exX6fxX3xX1xX186xXdxX3xX84xX70xX24dxX15xX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xX7xX362xX3xXexX1xX70xX3xXexX1xX214xXbxX3xX4xX1dxX4xX3xX75xX186xX15xX1xX3xX4exX2f4xX3xX63xX290xX3xXbxX1xX24dxX15xX3xXexX29cxX4xX1xXa2xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX69xX47xX25xXaxX12xX17cxX1dxX4xX3xX15xX1xX24dxX15xX3xX4xX1xX206xX15xX2fxX3xX27xX290xX3xXcbxX218xX15xX2fxX3xX75xX4bxXexX3xXexXdxX382xX15xX2fxX3xX15xX2bbxX3xX5xX201xX15xX3xX4exX6xX15xX2fxX3xX5xX14xX15xX3xX4exX6fxX3xX15xX1xX36fxX15xX2fxX3xX4ex1523axXexX3xX27xX1xX2dxXdxX3xX20exX70xX8axXexX3xX1xXdxX4b3xX15xX3xX27xX1xXdxX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX15xX2bbxX3xXexXcbxX14xX15xX3xX27xX1xX81xX15xX2fxX3xXexXcbxX70xX15xX2fxXa2xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX69xX47xX25xXaxX12xXaxX17cxX1xX272xX15xX2fxX3xXexX81xXdxX3xXexX1xX8axX25xX3xX15xX1xXdxX366xX70xX3xX4xX1xX201xXbxX3xX7xX1dxX15xX2fxX3xXexXcbxX14xX15xX3xXexXcbxX289xXdxXa2xX3xXb2xX6xX15xX3xX63xX74xX70xX3xXexX81xXdxX3xX15xX2fxX1xX3b3xX3xX75xX4bxXexX3xX75xX1dxX25xX3xX8dxX6xX25xX3xX15xX2bbxX3xXexX70xX15xX2fxXaxX315xX3xX81xX15xX2fxX3xX17cxX5xX6xX70xX47xX10xX3x13120xX10xX6xX15xX315xX3xX75xX4bxXexX3xX15xX2fxX18bxX289xXdxX3xX47xX24dxX15xX3xX7xX303xX15xX2fxX3xXexXcbxX14xX15xX3xX75x14f23xXdxX3xX17cxX6xXbxX3xf6caxXdx10dedxX70xX15xX315xX3xX15xX2dxXdxXa2xX3xX17cxX6xXbxX3xX57dxXdxX57fxX70xX15xX3xX15xX218xX75xX3xXexXcbxX14xX15xX3xX8dxX289xX3xXbxX1xX29cxX6xX3xX8dxX2a0xX4xX3xX4xX24xX6xX3xX4exX260xX15xX1xX3xX264xX70xX47xXdxX10xXcbxX15xX10xXa2xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX69xX47xX25xXaxX12xfa5bxX70xX24dxX15xX3xX63xX4bxXdxX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xX8dxX2a0xXexX3xX63xX74xX70xX3xX7xX18xX3xX47xX4fxX15xX2fxX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX63xX64xX15xX3xX63xX64xX69xX3xX4axX138xX2xX3x1437axX3xX4xX2dxX3xXexX74xX75xX3xX8dxX2a0xX15xX3xX135xXa2xXe5xXe5xXe5xX3xX27xX75xX3xX601xX3xXexX6cxX3xX15xee22xX75xX3xX142xXe5xX2xXe5xX3xX7xX6xX70xX3xX27xX1xXdxX3xX1x12e7cxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX4b3xX15xX3xXexX1xX6fxX15xX1xX3xX4xX81xX15xX2fxX3xX138xX3xX4exX4fxX3xXbxX1xX2dxX15xX2fxX3xXexX1xX18xXa2xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX264xX70xXexX1xX69xXcbxXaxX12xX0xX7xXexXcbxX69xX15xX2fxX12xX17cxX1xX29cxX3xX39fxXdxX15xX1xX0xX35xX7xXexXcbxX69xX15xX2fxX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57dxX69xX70xXcbxX4xX10xXaxX12xd5f9xX2fxX70xd48exX15xX1b4xX3xX250xX15xdb44xX20exXbxXcbxX10xX7xX7xX0xX35xXbxX12
Chí Linh