Bộ Công Thương cải cách, Thủ tướng lập tức biểu dương
Tổ công tác của Thủ tướng cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khen ngợi, biểu dương, đánh giá cao Bộ Công Thương trong 3 vấn đề, mới nhất là việc Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký quyết định cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh, “tích cực hơn mong đợi của Thủ tướng, của Tổ công tác”.
5e04x9547x7488x8a02x9257xbb9axd03cxaf34x6e76xX7xe47fxd9bdxf322x8673x8847xaa79xX5x7929xXaxc256xee11xfdbcxX3xcb7cxa57cx97e0xe998xX3xXcxX1xb124x8bb3xX18xX19xX3xX4xbd26xXdxX3xX4xd188xX4xX1xe9d5xX3xXcxX1xb26exX3xXexX1dxf044xX18xX19xX3xX5xbbd0xXbxX3xXexc40axX4xX3xc512xXdx7c28x846dxX3xdfd8xX1dxX1exX18xX19xX0x92cbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc0c1xX10xX6xX43xXaxX12xXcx9a0cxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX27xX4xX3xX4xX2exX6xX3xXcxX1xX2exX3xXexX1dxX32xX18xX19xX3xX4xX1xa707xX3xX3exXdxf885xXexX3xXcxX1xX2exX3xXexX1dxX32xX18xX19xX3x798cxX19xX41x732dxbb87xX18xX3x72d9xX41xce1axX18xX3x96d3xX1xe3c1xX4xX3x856axX1xX10xX18xX3xX18xX19xe14cxXdxX2axX3xX3exXdxX40xX41xX3xX43xX1dxX1exX18xX19xX2axX3xf00fxX27xX18xX1xX3xX19xXdxX27xX3xX4xX6xX7axX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXexb06fxX7axX18xX19xX3xf9fcxX3x77b3x8ce7xX18xX3xXb3x629bxX2axX3xe9baxX32xXdxX3xX18xX1xXd8xXexX3xX5x96a4xX3xXd7xXdxe0e5xX4xX3xX13xX14xX3xXexXd0xX1dxf4fbxX18xX19xX3xXcxXd0x94fbxX18xX3xXcxX41xXd8xX18xX3xb2e8xX18xX1xX3xX9cxc84exX3xb91dxX41xX8exX7exXexX3xXb3xfc36xX18xX1xX3xX4xcfd4xXexX3xX19xXdxX23xXdfxX3x977ax91a8xde30xX3xXb3xXdxXdcxX41xX3xX9cxXdxXedxX18xX3xX9cxXdxX18xX1xX3xX43xX7axX6xX18xX1xX2axX3x9f85xXex10327xX4xX1xX3xX4x9136xX4xX3xX1xX1exX18xX3xXdfxX7axX18xX19xX3xXb3xXa3xXdxX3xX4xX2exX6xX3xXcxX1xX2exX3xXexX1dxX32xX18xX19xX2axX3xX4xX2exX6xX3xXcxX5fxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX27xX4xfc8ax9639xX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX3exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xX13xX7axfb7bxXaxX3xX6xX5xXdxX19xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xXd0xXaxX12xX0xXexX3exX7axX43xX8exX12xX0xXexXd0xX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX19xX1xXexba06xX3xXd5xdea8x7158xX16fxffa3xX1b7xXd5xXbxX187xb342xXaxX12xX0xXexX43xX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b1xX3xXd5xX1b4xX1b5xX16fxX1b7xX1b7xXd5xXbxX187xX1bcxXaxX12xX0xXdxXdfxX19xX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b1xX49xX49xXdxX16fxX3exX6xX7axX1xX6xXexXdxX18xX1xX16fxXd7xX18xX49xX18xX10xf23cxX7xX49xX2xX120xXd5xX1b7xX49xX120xX120xX43xX121xX2xX2xX1b4xX1b4xXd5xX2xXexf38bxX2xX1b5xXd5xX5xX1b4xX16fxb7a8xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3exX7axX3xX4xX7axX18xX19xX3xXexX1xX41xX7axX18xX19xX3xX4xX6xXdxX3xX4xX6xX4xX1xX3xXexX1xX41xX3xXexX41xX7axX18xX19xX3xX5xX6xXbxX3xXexX41xX4xX3xX3exXdxX10xX41xX3xX43xX41xX7axX18xX19xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX43xX12xX0xX49xXexXd0xX12xX0xXexXd0xX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b1xX3xX213xX11fxXbxX187xX1bcxXaxX12xX0xXexX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xX10xX7xX4xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b1xX3xX213xX11fxXbxX187xX1bcxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX7axX18xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxXexX10xX187xXex82e0xX6xX5xXdxX19xX18xX1b1xX3xX21axX41xX7xXexXdxc8e8xX8exX1bcxXaxX12xXcxX5fxX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX3xXcxX5fxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX27xX4xX3xe7b2xX6xXdxX3xXcxXdxX7exX18xX3x8652x71caxX18xX19xX3xX4xX1xX41xX8exX40xX18xX3xX5x8011xXdxX3xX4xX2exX6xX3xXcxX1xX2exX3xXexX1dxX32xX18xX19xX3xX8bxX19xX41xX8exX8fxX18xX3xX92xX41xX94xX18xX3xX97xX1xX99xX4xX3xX9cxX1xX10xX18xX3xX18xX19xXa3xXdxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX16fxX3x80f5xX18xX1xX1b1xX3x8ec7xb249xX97xX49xX8bxX1xX37xXexX3xX13xX117xX4xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX43xX12xX0xX49xXexXd0xX12xX0xX49xXexX3exX7axX43xX8exX12xX0xX49xXexX6xX3exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xXcxX41xX8exX3xX18xX1xXdxd6eexX18xX2axX3xXcxX5fxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX27xX4xX3xX4xX2f8xX18xX19xX3xXexXd0xX41xX8exXdcxX18xX3xXb3xe713xXexX3xX18xX1xXdxXdcxX41xX3xXexX94xXdfxX3xXexX1dxX2axX3xX18xX19xX41xX8exXedxX18xX3xXd7xbfc4xX18xX19xX2axX3xX8exX387xX41xX3xX4xXfcxX41xX3xX4xX2exX6xX3xXcxX1xX2exX3xXexX1dxX32xX18xX19xX3xXd7xX32xXdxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xX0xX7xXexXd0xX7axX18xX19xX12xXcxX1xX2exX3xXexX1dxX32xX18xX19xX3xX9cxX1xX10xX18xX3xX13xX14xX3xXd5xX3xXd7xXd8xX18xX3xXb3xXdcxX0xX49xX7xXexXd0xX7axX18xX19xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xX8bxX19xXe9xX8exX3xX213xX213xX49xX1b5xX2axX3xX13xX14xX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX2axX3xX16xX1xX2exX3xX18xX1xXdxXedxXdfxX3xX345xX97xX16xX97xX3xX2eexX6xXdxX3xXcxXdxX7exX18xX3xX2f7xX2f8xX18xX19xX3xX43x7c17xX18xX3xXb3xXfcxX41xX3xXcxX5fxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX27xX4xX3xX4xX2exX6xX3xXcxX1xX2exX3xXexX1dxX32xX18xX19xX3xX5xXe9xXdfxX3xXd7xXdxXedxX4xX3xXd7xX32xXdxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXd7xXdcxX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexXd0xX6xX3xX4xX1xX41xX8exX387xX18xX3xX18xX19xXe9xX18xX1xX3xXd7xX32xXdxX3xX1xXe9xX18xX19xX3xX1x9d75xX6xX3xX187xX41xXd8xXexX3xX18xX1xX37xXbxX3xX9cxX1xe3bcxX41xX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xX97xX1xX27xXexX3xX3exXdxX40xX41xX3xXdfxXf6xX3xXb3xXfcxX41xX3xX3exX41xX5fxXdxX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexXd0xX6xX2axX3xXcxX5fxX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX3xXcxX5fxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX27xX4xX3xX2eexX6xXdxX3xXcxXdxX7exX18xX3xX2f7xX2f8xX18xX19xX3xX4xX1xX7axX3xX3exXdxX7exXexX3xX16xX1xX13bxX18xX1xX3xXbxX1xX2exX2axX3xXcxX1xX2exX3xXexX1dxX32xX18xX19xX3xX10bxX41xX8exX7exXexX3xXexX94xXdfxX3xXb3xX3a4xXexX3xXexd923xX18xX19xX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX3xX346xX2f7xX97xX3xX11fxX2axX120x67b2xX3xX18xX56cxXdfxX3xX213xX1b4xX2xX120xX2axX3xX43xX1dxX3xXb3xX112xX6xX3xX4xX1xX7axX3xXexX56cxX18xX19xX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX3xX4xX1xX13bxX18xX1xX3xX5xXe9xX3xX4xX23xXdxX3xX4xX27xX4xX1xX3xXexX1xX2exX3xXexac48xX4xX3xX1xXe9xX18xX1xX3xX4xX1xX13bxX18xX1xX2axX3xXexX3a4xX7axX3xXb3xXdxXdcxX41xX3xX9cxXdxXedxX18xX3xX4xX1xX7axX3xX1xXe9xX18xX19xX3xX1xX4d4xX6xX3xX187xX41xXd8xXexX3xX18xX1xX37xXbxX3xX9cxX1xX4e3xX41xX2axX3xX7xX23xX18xX3xX187xX41xXd8xXexX3xX9cxXdxX18xX1xX3xX43xX7axX6xX18xX1xX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xXcxX41xX8exX3xX18xX1xXdxX387xX18xX2axX3xX1xX7axX3a4xXexX3xXb3xX14xX18xX19xX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexXd0xX6xX3xX4xX1xX41xX8exX387xX18xX3xX18xX19xXe9xX18xX1xX3xX18xX4d4xXdxX3xX4xX1xX41xX18xX19xX3xXb3xX6xX18xX19xX3xX19xX94xX8exX3xXd0xXd8xXexX3xX18xX1xXdxXdcxX41xX3xX9cxX1xX4d4xX3xX9cxX1xX56cxX18xX3xX4xX1xX7axX3xX43xX7axX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXedxXbxX16fxX3xX2eexc489xXdxX3xX18xX56cxXdfxX2axX3xX4xX27xX4xX3xX43xX7axX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXedxXbxX3xXex103e3xX18xX3xX9cxX1xX7axX23xX18xX19xX3xXd5xX1b4xX3xXexXd0xXdxXedxX41xX3xX18xX19xXe9xX8exX3xX4xX17xX18xX19xX3xXd7xXe9xX3xX2xfb77xX16fxXd5xX1b4xX1b4xX3xXex9bb9xX3xXb3xbc13xX18xX19xX3xX4xX1xX7axX3xX1xX7axX3a4xXexX3xXb3xX14xX18xX19xX3xX18xXe9xX8exX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xX139xX16xX1xX99xX18xX19xX3xXexX6xX3xX9cxX1xX17xX18xX19xX3xXexX1xX40xX3xX3exX41xX17xX18xX19xX3xX5xba40xX18xX19xX3xX10bxX41xX23xX18xX3xX5xX109xX3xX8bxX1xXe9xX3xX18xX1dxX32xX4xX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX187xX10xXdfxX3xX187xe5ebxXexX3xXexX1xX140xX4xX3xXexX7exX3xXexX3a4xX7axX3xXb3xXdxXdcxX41xX3xX9cxXdxXedxX18xX3xXexX1xX27xX7axX3xX19xe7afxX3xX9cxX1xX4d4xX3xX9cxX1xX56cxX18xX3xX4xX1xX7axX3xX43xX7axX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXedxXbxX2axX3xX18xX56cxXdfxX3xX213xX1b4xX2xX120xX3xX5xXe9xX3xX18xX56cxXdfxX3xX16xX1xX13bxX18xX1xX3xXbxX1xX2exX3xXb3xX1dxX6xX3xXd0xX6xX3xXdfxX5b8xX4xX3xXexXdxX387xX41xX3xX4xX117xXexX3xX19xXdxX23xXdfxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX13bxX3xX4xX1xX13bxX18xX1xX3xXexX1xX3bxX4xX3xXd7xXe9xX3xX9cxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX13bxX18xX1xX3xXexX1xX3bxX4xX16exX2axX3xX13xX14xX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX3xX2eexX6xXdxX3xXcxXdxX7exX18xX3xX2f7xX2f8xX18xX19xX3xX4xX1xX7axX3xX3exXdxX7exXexX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xXcxX5fxX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX3xXcxX5fxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX27xX4xX3xX2eexX6xXdxX3xXcxXdxX7exX18xX3xX2f7xX2f8xX18xX19xX3xX4xX1xX41xX8exX40xX18xX3xX5xX304xXdxX3xX4xX2exX6xX3xXcxX1xX2exX3xXexX1dxX32xX18xX19xX3xX8bxX19xX41xX8exX8fxX18xX3xX92xX41xX94xX18xX3xX97xX1xX99xX4xX3xX9cxX1xX10xX18xX3xX18xX19xXa3xXdxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX2axX3xXb3xX3bxX18xX19xX3xXb3xXfcxX41xX3xX5xXe9xX3xX13xX14xX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX3xXcxXd0xXfcxX18xX3xXcxX41xXd8xX18xX3xX104xX18xX1xX2axX3xXexXd0xX7axX18xX19xX3xXd5xX3xXd7xXd8xX18xX3xXb3xXdcxX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xXcxXd0xX1dxX32xX4xX3xX1xX7exXexX2axX3xXb3xX27xX18xX1xX3xX19xXdxX27xX3xXd0xXd8xXexX3xX4xX6xX7axX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXexXd0xX7axX18xX19xX3xXd7xXdxXedxX4xX3xX7xX117xXbxX3xX187xX7exXbxX2axX3xXexX5fxX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX5xX3a4xXdxX3xX3exX14xX3xXdfxX27xX8exX16fxX3x7cf1xX94xX8exX3xX5xXe9xX3xXdfxX14xXexX3xX3exX14xX3xXexXdxX387xX18xX3xXbxX1xX7axX18xX19xX3xXexXd0xX7axX18xX19xX3xXd7xXd8xX18xX3xXb3xXdcxX3xXb3xX5fxXdxX3xXdfxX32xXdxX3xX7xX117xXbxX3xX187xX7exXbxX2axX3xXexX5fxX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX3exX14xX3xXdfxX27xX8exX3xXexX1xX10xX7axX3xX1xX1dxX32xX18xX19xX3xXexXdxX18xX1xX3xX19xX3bdxX18xX3xXexX1xX10xX7axX3xX4xX1xe919xX3xXb3xX3a4xX7axX3xX4xX2exX6xX3xXcxX1xX2exX3xXexX1dxX32xX18xX19xX16fxX3xX345x813axX6xX3xX10bxX41xX6xX2axX3xX13xX14xX3xXb3x686bxX3xX19xXdxX23xXdfxX3xXb3xX1dxXa3xX4xX3xX121xX3xXb3xXfcxX41xX3xXdfxX699xXdxX2axX3xXb3xX94xX8exX3xX5xXe9xX3xX18xX67fxX3xX5xX140xX4xX3xXd0xXd8xXexX3xX5xX32xX18xX3xX4xX2exX6xX3xX13xX14xX2axX3xX4xXfcxX18xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX37xX18xX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xXcxX1xX3bxX3xX1xX6xXdxX2axX3xXcxX1xX2exX3xXexX1dxX32xX18xX19xX3xX3exXdxX40xX41xX3xX43xX1dxX1exX18xX19xX3xXd7xX978xX6xX3xX10bxX41xX6xX3xX13xX14xX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX3xXcxXd0xXfcxX18xX3xXcxX41xXd8xX18xX3xX104xX18xX1xX3xXexXd0xX140xX4xX3xXexXdxX7exXbxX3xX4xX1xX962xX3xXb3xX3a4xX7axX3xX187xeb4bxX3xX5xX109xX3xX2xX213xX3xX43xX140xX3xX27xX18xX3xXexX1xX41xX6xX3xX5xX67fxX3xX9cxX72fxX7axX3xX43xXe9xXdxX2axX3xX5xX37xXbxX3xXexX5fxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX27xX4xX3xXb3xa43fxX4xX3xX3exXdxXedxXexX2axX3xX13xX14xX3xXb3xX984xX3xXexX1xX6xXdfxX3xXdfxX1dxX41xX3xX4xX1xX7axX3xXcxX1xX2exX3xXexX1dxX32xX18xX19xX3xX187xXa2cxX3xX5xX109xX2axX3xXb3xX1dxX6xX3xX19xXdxX23xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX4xX1xX7axX3xXexX978xX18xX19xX3xX43xX140xX3xX27xX18xX2axX3xX4xX4d4xX3xX43xX140xX3xX27xX18xX3xXexXdxX7exXbxX3xXexX5b8xX4xX3xXb3xX1dxX6xX3xXd7xXe9xX7axX3xX1xX7axX3a4xXexX3xXb3xX14xX18xX19xX2axX3xX4xX4d4xX3xX43xX140xX3xX27xX18xX3xXexX13bxX18xX1xX3xXbxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xX27xX18xX3xX3exX27xX18xX2axX3xX4xX5fxX3xXbxX1xXfcxX18xX3xX1xX4d4xX6xX2axX3xXbxX1xX27xX3xX7xX23xX18x9af4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xXcxX1xX3bxX3xX3exX6xX2axX3xXd7xX32xXdxX3xX10bxX41xX8exX7exXexX3xXexX94xXdfxX3xX4xX6xX7axX3xX18xX1xXd8xXexX2axX3xX18xX19xXe9xX8exX3xX213xX2xX49xX1b5xX2axX3xX13xX14xX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX3xXcxXd0xXfcxX18xX3xXcxX41xXd8xX18xX3xX104xX18xX1xX3xXb3xX984xX3xX9cxX109xX3xX10bxX41xX8exX7exXexX3xXb3xX112xX18xX1xX3xXbxX1xX387xX3xX43xX41xX8exXedxXexX3xXbxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xX27xX18xX3xX4xX117xXexX3xX19xXdxX23xXdfxX3xX11fxX120xX121xX3xXb3xXdxXdcxX41xX3xX9cxXdxXedxX18xX3xX9cxXdxX18xX1xX3xX43xX7axX6xX18xX1xX2axX3xXexX3bxX4xX3xX5xXe9xX3xX4xX117xXexX3xX19xXdxX23xXdfxX3xX121xX121xX2axX121xX57exX3xXexX5fxX18xX19xX3xX7xX699xX3xXb3xXdxXdcxX41xX3xX9cxXdxXedxX18xX3xX9cxXdxX18xX1xX3xX43xX7axX6xX18xX1xX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xX139xX901xX94xX8exX3xX5xXe9xX3xXb3xX14xX18xX19xX3xXexX1xX27xXdxX3xXexX13bxX4xX1xX3xX4xX140xX4xX2axX3xXdfxX3a4xX18xX1xX3xXdfx643exX3xX18xX1xXd8xXexX2axX3xXb3xXfcxX41xX3xXexXdxX387xX18xX3xXexXd0xX7axX18xX19xX3xX4xX27xX4xX3xX3exX14xX3xXexXd0xX7axX18xX19xX3xXexX1xX140xX4xX3xX1xXdxXedxX18xX3xX4xX23xXdxX3xX4xX27xX4xX1xX3xXb3xXdxXdcxX41xX3xX9cxXdxXedxX18xX3xX9cxXdxX18xX1xX3xX43xX7axX6xX18xX1xX16exX2axX3xXcxX5fxX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX3xXcxX5fxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX27xX4xX3xX18xX4d4xXdxX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xXcxXd0xX1dxX32xX4xX3xXb3xX4d4xX2axX3xX18xX19xXe9xX8exX3xX1b7xX49xX1b5xX2axX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXb3xX984xX3xX10bxX41xX8exX7exXexX3xXb3xX112xX18xX1xX3xX187xX4d4xX6xX3xX3exX70axX3xX6baxX213xX1b4xX3xXdfxXa5cxXexX3xX1xXe9xX18xX19xX3xXexXd0xX7axX18xX19xX3xX43xX6xX18xX1xX3xXdfxX5b8xX4xX3xX120xX213xX1b4xX3xXdfxXa5cxXexX3xX1xXe9xX18xX19xX3xX4xXfcxX18xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexXd0xX6xX3xX1xXe9xX18xX19xX3xX1xX4d4xX6xX3xXexXd0xX1dxX32xX4xX3xX9cxX1xXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX10bxX41xX6xX18xX16fxX3xX16x10265xX18xX19xX3xXd7xX32xXdxX3xXb3xX4d4xX2axX3xX13xX14xX3xX4xX4d4xX3xX18xX1xXdxXdcxX41xX3xXb3xX5fxXdxX3xXdfxX32xXdxX3xX7xX27xX18xX19xX3xXexX3a4xX7axX2axX3xXexX1xX6xX8exX3xXb3xX5fxXdxX3xXbxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXexX1xX3bxX4xX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexXd0xX6xX2axX3xX4xX1xX41xX8exX40xX18xX3xXexX978xX3xXexXdxXdcxX18xX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xX7xX6xX18xX19xX3xX1xX37xX41xX3xX9cxXdxX40xXdfxX2axX3xXb3xX27xX18xX1xX3xX19xXdxX27xX3xX7xX140xX3xXexX41xX94xX18xX3xXexX1xX2exX3xXbxX1xX27xXbxX3xX5xX41xX37xXexX3xX4xX2exX6xX3xX43xX7axX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXedxXbxX2axX3xX27xXbxX3xX43xX5b8xX18xX19xX3xX10bxX41xX23xX18xX3xX5xX109xX3xXd0xX2exXdxX3xXd0xX7axX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xX139xX901xX94xX8exX3xX5xXe9xX3xXb3xX14xX18xX19xX3xXexX1xX27xXdxX3xXd0xXd8xXexX3xXexX13bxX4xX1xX3xX4xX140xX4xX2axX3xXb3xe21cxXdxX3xX1xX70axXdxX3xX5xXe9xXdfxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX27xX4xX3xXexX1dxX3xXexX1dxXf6xX18xX19xX3xXd0xXd8xXexX3xXexX699xXexX16fxX3xX345xXdxXedxX4xX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexXd0xX6xX3xX18xXe9xX8exX3xXb3xX984xX3xX18xX1xXdxXdcxX41xX3xX18xX56cxXdfxX2axX3xX4xX1xX99xX18xX19xX3xXexX6xX3xX9cxX1xX17xX18xX19xX3xXexX1xX40xX3xX3exX70axX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexXd0xX6xX2axX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX9cxX1xX17xX18xX19xX3xXd7x9a01xX3xX5xX109xX3xX43xX7axX3xXb3xX4d4xX3xXdfxXe9xX3xXexXd0xX4d4xXdxX3xX3exX41xX14xX4xX3xX43xX7axX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXedxXbxX16fxX3xX16xX27xX4xX3xX3exX14xX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexXd0xX6xX3xXd0xXd8xXexX3xX18xX1xXdxXdcxX41xX2axX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdxXedxX18xX3xX4xX140xX4xX3xX9cx5e70xX3xX13bxXexX2axX3xX4xX1xX962xX3xX1b4xX2axX1b4xX11fxX57exX3xX5xX17xX3xX1xXe9xX18xX19xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdxXedxX18xX3xXd7xXdxX3xXbxX1xX3a4xXdfxX16fxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXb3xX984xX3xXexX1xXd8xX8exX3xXb3xX1dxXa3xX4xX3xXb3xXdxXdcxX41xX3xX18xXe9xX8exX2axX3xXd0xXd8xXexX3xXexX13bxX4xX1xX3xX4xX140xX4xX2axX3xXd7xX32xXdxX3xX10bxX41xX8exX7exXexX3xXexX94xXdfxX3xXd0xXd8xXexX3xX4xX6xX7axX3xX4xX2exX6xX3xX13xX14xX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX16exX2axX3xX13xX14xX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX3xX2eexX6xXdxX3xXcxXdxX7exX18xX3xX2f7xX2f8xX18xX19xX3xXbxX1xX27xXexX3xX3exXdxX40xX41xX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xX0xX7xXexXd0xX7axX18xX19xX12xXcxX1xX2exX3xXexX1dxX32xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX7axX3xXexX1xX4e3xXdfxX3xX10bxX41xX8exXdcxX18xX3xX10bxX41xX8exX7exXexX3xXb3xX112xX18xX1xX3xX4xX1xX7axX3xX13xX14xX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX0xX49xX7xXexXd0xX7axX18xX19xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xX16xXd18xX18xX19xX3xXd7xX32xXdxX3xXb3xX4d4xX2axX3xXcxX1xX2exX3xXexX1dxX32xX18xX19xX3xX4xX2f8xX18xX19xX3xX18xX387xX41xX3xXdfxX14xXexX3xX7xX699xX3xXd7xXd8xX18xX3xXb3xXdcxX3xX8exX387xX41xX3xX4xXfcxX41xX3xX13xX14xX3xX4xXfcxX18xX3xXexXdxX7exXbxX3xXexX5b8xX4xX3xX5xXe9xXdfxX3xXexX699xXexX16fxX3xXcxXd0xX1dxX32xX4xX3xX1xX7exXexX2axX3xXexXdxX7exXbxX3xXexX5b8xX4xX3xX187xXa2cxX3xX5xX109xX3xX4xX27xX4xX3xX43xX140xX3xX27xX18xX3xX8exX7exX41xX3xX9cxX72fxXdfxX2axX3xXexX1xX41xX6xX3xX5xX67fxX16fxX3xX901xX94xX8exX3xX5xXe9xX3xXexXd0xX27xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXedxXdfxX3xXd0xXd8xXexX3xX5xX32xX18xX3xX4xX2exX6xX3xX13xX14xX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX3xXcxXd0xXfcxX18xX3xXcxX41xXd8xX18xX3xX104xX18xX1xX3xXb3xX1dxXa3xX4xX3xXcxX1xX2exX3xXexX1dxX32xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX7axX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xX139xX345xXdxXedxX4xX3xX18xXe9xX8exX3xX9cxX1xX17xX18xX19xX3xXexX1xX40xX3xX9cxX72fxX7axX3xX43xXe9xXdxX3xXdfxX984xXdxX3xXb3xX1dxXa3xX4xX16fxX3xX2f7xX140xX3xX27xX18xX3xX9cxX1xX17xX18xX19xX3xX9cxX1xX17xXdxX3xXbxX1xX5b8xX4xX3xXb3xX1dxXa3xX4xX2axX3xX9cxX1xX17xX18xX19xX3xX3exX27xX18xX3xXb3xX1dxXa3xX4xX3xXexX1xXe75xX3xXbxX1xX23xXdxX3xXexX41xX8exX387xX18xX3xX3exX699xX3xXbxX1xX27xX3xX7xX23xX18xX2axX3xX19xX117xX18xX3xXd7xX32xXdxX3xXexXd0xX27xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXedxXdfxX3xXexX37xXbxX3xXexX1xX40xX2axX3xX4xX27xX3xX18xX1xX94xX18xX3xX5xXdxX387xX18xX3xX10bxX41xX6xX18xX16exX2axX3xXcxX5fxX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX3xXcxX5fxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX27xX4xX3xX18xX387xX41xX3xXd0xcc73xX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xXcxX1xX3bxX3xX1xX6xXdxX2axX3xXexX37xXbxX3xXexXd0xX41xX18xX19xX3xXexX1xX7axX27xXdxX3xXd7xX699xX18xX3xXexX3a4xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX43xX7axX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXedxXbxX3xX8bxX1xXe9xX3xX18xX1dxX32xX4xX16fxX3xXcxXd0xX7axX18xX19xX3xXd7xXdxXedxX4xX3xX18xXe9xX8exX2axX3xXcxX1xX2exX3xXexX1dxX32xX18xX19xX3xXb3xX984xX3xX19xXdxX6xX7axX3xXexX1xX4e3xXdfxX3xX10bxX41xX8exXdcxX18xX3xX4xX1xX7axX3xX13xX14xX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX2axX3xX3exX27xX18xX3xX3exX6xX7axX3xX18xX1xXdxX387xX41xX3xXbxX1xXfcxX18xX3xXexXd0xX56cxXdfxX3xXd7xX699xX18xX3xX8bxX1xXe9xX3xX18xX1dxX32xX4xX3xX5xXe9xX3xX43xX7axX3xX13xX14xX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX3xX10bxX41xX8exX7exXexX3xXb3xX112xX18xX1xX2axX3xXdfxX5b8xX4xX3xXexXdxX387xX41xX3xX5xXe9xX3xXexX1xX41xX3xX5xX3a4xXdxX3xX4xX1xX7axX3xX8bxX1xXe9xX3xX18xX1dxX32xX4xX3xX4xX6xX7axX3xX18xX1xXd8xXexX2axX3xX9cxX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX387xX41xX3xX4xX140xX4xX2axX3xX9cxX1xX17xX18xX19xX3xX5xXa3xXdxX3xX13bxX4xX1xX3xX18xX1xX4d4xXdfxXafdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xXcxX5fxX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX3xXcxX5fxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX27xX4xX3xX18xX387xX41xX3xXd0xX117cxX1b1xX3xX8bxX7exX41xX3xX4xX4d4xX3xXd7xX1dxX32xX18xX19xX3xXdfxX117xX4xX3xXexX1xXe75xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xX5xXe9xXdfxX3xXd7xXdxXedxX4xX3xXd7xX32xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX3exX14xX2axX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX18xX19xX6xX8exX3xX4xX23xX3xX9cxX1xXdxX3xX9cxX1xX17xX18xX19xX3xXexX1xX699xX18xX19xX3xX18xX1xXd8xXexX3xXb3xX1dxXa3xX4xX2axX3xX10bxX41xX8exX7exXexX3xXb3xX112xX18xX1xX3xX4xX41xX699xXdxX3xX4xXd18xX18xX19xX3xXexX1xX41xX14xX4xX3xXd7xXdcxX3xX13xX14xX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX2axX3xX4xX1xX3bxX3xX9cxX1xX17xX18xX19xX3xX3exX27xX7axX3xX4xX27xX7axX3xXcxX1xX2exX3xXexX1dxX32xX18xX19xX3xX18x8402xX6xX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12x8c15xXdxX387xX18xX19xX3xXd7xX32xXdxX3xX1xX7axX3a4xXexX3xXb3xX14xX18xX19xX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexXd0xX6xX3xX4xX1xX41xX8exX387xX18xX3xX18xX19xXe9xX18xX1xX2axX3xXcxX5fxX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX3xXcxX5fxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX27xX4xX3xX4xX1xX7axX3xX3exXdxX7exXexX3xXd7xXdxXedxX4xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xX5xX7axX3a4xXdxX3xX3exX70axX3xX121xX1b7xX57exX3xX7xX699xX3xXdfxXa5cxXexX3xX1xXe9xX18xX19xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexXd0xX6xX3xX4xX1xX41xX8exX387xX18xX3xX18xX19xXe9xX18xX1xX3xX5xXe9xX3xX139xXexX13bxX4xX1xX3xX4xX140xX4xX3xX1xX1exX18xX3xXdfxX7axX18xX19xX3xXb3xXa3xXdxX3xX4xX2exX6xX3xXcxX1xX2exX3xXexX1dxX32xX18xX19xX2axX3xX4xX2exX6xX3xXcxX5fxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX27xX4xX16exX2axX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX4xXe02xX18xX3xXdfxX14xXexX3xX7xX699xX3xXd7xXd8xX18xX3xXb3xXdcxX3xX4xXfcxX18xX3xXexXdxX7exXbxX3xXexX5b8xX4xX3xX187xXa2cxX3xX5xX109xX16fxX3xX901xX94xX8exX3xX5xXe9xX3xX18xX1xX1381xX18xX19xX3xXd7xXd8xX18xX3xXb3xXdcxX3xX4xX1xX41xX18xX19xX3xX4xX2exX6xX3xX4xX27xX4xX3xX3exX14xX2axX3xXexXd0xX7axX18xX19xX3xXb3xX4d4xX3xX4xX4d4xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xXcxXd0xX1dxX32xX4xX3xX1xX7exXexX3xX5xXe9xX3xXexXe75xX18xX1xX3xXexXd0xX3a4xX18xX19xX3xXdfxX14xXexX3xXdfxXa5cxXexX3xX1xXe9xX18xX19xX3xX4xX1xX112xX41xX3xX7xX140xX3xXb3xXdxXdcxX41xX3xX4xX1xX962xX18xX1xX3xX4xX2exX6xX3xX18xX1xXdxXdcxX41xX3xXd7xX56cxX18xX3xX3exX23xX18xX16fxX3xX58xX1dxX32xX18xX19xX3xX4xX23xXdxX3xX4xX27xX4xX1xX3xX5xXe9xX3xX10bxX41xX8exX3xXb3xX112xX18xX1xX3xXdfxX14xXexX3xXdfxXa5cxXexX3xX1xXe9xX18xX19xX3xX4xX1xX112xX41xX3xX7xX140xX3xXb3xXdxXdcxX41xX3xX4xX1xX962xX18xX1xX3xX4xX2exX6xX3xX13bxXexX3xXd7xX56cxX18xX3xX3exX23xX18xX3xX18xX1xXd8xXexX2axX3xXexX3a4xX7axX3xXexX1xX41xX37xX18xX3xX5xXa3xXdxX3xX4xX1xX7axX3xX43xX7axX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXedxXbxX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xX58xX6xXdxX3xX5xXe9xX3xXdfxX14xXexX3xXdfxXa5cxXexX3xX1xXe9xX18xX19xX3xX4xX1xX112xX41xX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexXd0xX6xX3xX4xX1xX41xX8exX387xX18xX3xX18xX19xXe9xX18xX1xX3xX4xX2exX6xX3xX213xX2c6xXd5xX3xX3exX14xX2axX3xXexX1xX37xXdfxX3xX4xX1xX13bxX3xX2xX3xX3exX14xX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX4xX4d4xX3xX213xX3xX4xX1exX3xX10bxX41xX6xX18xX3xX4xXd18xX18xX19xX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexXd0xX6xX16fxX3xb47fxX117xXbxX3xXexX32xXdxX2axX3xX7xXc08xX3xX3exX27xX7axX3xX4xX27xX7axX3xXcxX1xX2exX3xXexX1dxX32xX18xX19xX3xX187xXa2cxX3xX5xX109xX3xXexX1xX10xX7axX3xX1xX1dxX32xX18xX19xX3xX2xX3xXdfxXa5cxXexX3xX1xXe9xX18xX19xX3xX4xX1xX962xX3xX19xXdxX6xX7axX3xX2xX3xX3exX14xX3xX4xX1xX2exX3xXexXd0xXe75xX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xX139xX58xX23xXdxX3xX10bxX41xX6xX18xX3xX4xX1xX962xX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexXd0xX6xX3xX11fxX57exX3xX7xX699xX3xX5xX17xX3xX1xXe9xX18xX19xX2axX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX4xX27xX4xX3xX3exX14xX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexXd0xX6xX3xX4xX1xX41xX8exX387xX18xX3xX18xX19xXe9xX18xX1xX3xX5xX387xX18xX3xXexX32xXdxX3xXd5xX121xX57exX3xX7xX699xX3xX5xX17xX3xX1xXe9xX18xX19xX16fxX3xXcxX1xX304xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexXd0xX6xX3xX4xX2exX6xX3xX58xX23xXdxX3xX10bxX41xX6xX18xX3xX4xX1xX962xX3xX4xX1xXdxX7exXdfxX3xX213xX1b7xX57exX3xXexX5fxX18xX19xX3xX7xX699xX3xXexX1xX304xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX10bxX41xX6xX18xX2axX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexXd0xX6xX3xX4xX1xX41xX8exX387xX18xX3xX18xX19xXe9xX18xX1xX3xX5xX387xX18xX3xXexX32xXdxX3xX120xX213xX57exX16exX2axX3xX13xX14xX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX3xX2eexX6xXdxX3xXcxXdxX7exX18xX3xX2f7xX2f8xX18xX19xX3xX18xX387xX41xX3xXd0xX117cxX3xXexX1xX140xX4xX3xXexX7exX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xXcxX1xX3bxX3xX3exX6xX3xX5xXe9xX3xXexXe75xX18xX1xX3xXexXd0xX3a4xX18xX19xX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexXd0xX6xX3xX4xX1xX41xX8exX387xX18xX3xX18xX19xXe9xX18xX1xX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX13xX14xX3xX9cxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX3exX699xX3xXb3xX1dxXa3xX4xX3xX10bxX41xX8exX3xX4xX1xX41xX4e3xX18xX3xX9cxe2eaxX3xXexX1xX41xX37xXexX2axX3xX4xX1xX962xX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexXd0xX6xX3xX3ex7fc5xX18xX19xX3xX4xX23xXdfxX3xX10bxX41xX6xX18xX2axX3xX3exX1802xX18xX19xX3xXdfxX117xXexX16fxX3xX16xXfcxX18xX3xXexX1xX6xX8exX3xXb3xX5fxXdxX3xXbxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXexX1xX3bxX4xX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexXd0xX6xX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xXcxX1xX3bxX3xXexX1dxX2axX3xXexX3a4xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX4xXa2cxX6xX3xX9cxX1xX4e3xX41xX3xXb3xX984xX3xX5xX37xXbxX3xX18xX1xXdxXdcxX41xX3xXb3xXdxX40xXdfxX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexXd0xX6xX3xX4xX1xX41xX8exX387xX18xX3xX18xX19xXe9xX18xX1xX3xXexX37xXbxX3xXexXd0xX41xX18xX19xX2axX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX18xX19xX7axXe9xXdxX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xX43xX112xX4xX1xX3xXb3xX14xX18xX19xX3xXexX1xX140xX4xX3xXd7xX37xXexX3xXexX1xXe75xX3xX4xX27xX4xX3xX1xX7axX3a4xXexX3xXb3xX14xX18xX19xX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexXd0xX6xX3xX9cxX1xX27xX4xX2axX3xX43xX7axX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXedxXbxX3xXd7xX474xX18xX3xXbxX1xX23xXdxX3xXdfxX6xX18xX19xX3xX7xX23xX18xX3xXbxX1xX4e3xXdfxX3xXd7xXdcxX3xX58xXe9xX3xX8bxX14xXdxX3xXb3xX40xX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexXd0xX6xX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xX13xX14xX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX3xX2eexX6xXdxX3xXcxXdxX7exX18xX3xX2f7xX2f8xX18xX19xX3xX4xX2f8xX18xX19xX3xXb3xXdcxX3xX18xX19xX1xX112xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xX4xXfcxX18xX3xX4xX699xX3xX19xX117xX18xX19xX3xX9cxX7exXexX3xX18xX699xXdxX3xX19xXdxX1381xX6xX3xXcxXd0xX41xX18xX19xX3xXexX94xXdfxX3xX2f7xX1381xX3xX5xXdxXedxX41xX3xX10bxX41xX699xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX2exX6xX3xX13xX14xX3xXd7xX32xXdxX3xX58xX23xXdxX3xX10bxX41xX6xX18xX3xXd7xXe9xX3xX4xX27xX4xX3xX3exX14xX3xX9cxX1xX27xX4xX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xX0xX7xXexXd0xX7axX18xX19xX12xX2f7xX7axX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXedxXbxX3xXaxX9cxX1xX4e3xX18xX3xXexX1xXdxX7exXexX3xXdfxX7axX18xX19xX3xX16xX1xX13bxX18xX1xX3xXbxX1xX2exX3xX10bxX41xX6xX18xX3xXexX94xXdfxX16exX3xXb3xX40xX3xX3exX32xXexX3xX9cxX1xX5fxX0xX49xX7xXexXd0xX7axX18xX19xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xXcxX5fxX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX3xXcxX5fxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX27xX4xX3xX4xX2f8xX18xX19xX3xXb3xXdcxX3xX18xX19xX1xX112xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xX1xX7exXexX3xX7xX3bxX4xX3xX10bxX41xX6xX18xX3xXexX94xXdfxX3xXexXd0xX23xX3xX5xX304xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX9cxXdxX7exX18xX3xX18xX19xX1xX112xX3xX4xX2exX6xX3xX43xX7axX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXedxXbxX16fxX3xXcxX978xX3xX2xX49xX2xX1b4xX49xX213xX1b4xX2xX11fxX2axX3xXcxX1xX2exX3xXexX1dxX32xX18xX19xX3xX16xX1xX13bxX18xX1xX3xXbxX1xX2exX3xXb3xX984xX3xX4xX1xX962xX3xXb3xX3a4xX7axX3xX13xX14xX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX2axX3xX16xX1xX2exX3xX18xX1xXdxXedxXdfxX3xX345xX97xX16xX97xX3xXexXd0xX140xX4xX3xXexXdxX7exXbxX3xXb3xX3bxX18xX19xX3xXexX387xX18xX3xXexXd0xX387xX18xX3xX58xXedxX3xXexX1xX699xX18xX19xX3xXexXdxX7exXbxX3xX18xX1xX37xX18xX3xXd7xXe9xX3xXexXd0xX23xX3xX5xX304xXdxX3xX109xX3xX9cxXdxX7exX18xX3xX4xX2exX6xX3xX43xX7axX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXedxXbxX3xXexX3a4xXdxX3xXb3xX112xX6xX3xX4xX1xX962xX3xX43xX7axX6xX18xX1xX18xX19xX1xXdxX10xXbxX16fxX4xX1xXdxX18xX1xXbxX1xX41xX16fxXd7xX18xX16fxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXb3xX984xX3xX5xXe9xXdfxX3xXexX699xXexX3xXd7xXdxXedxX4xX3xXexXd0xX23xX3xX5xX304xXdxX2axX3xXexX41xX8exX3xX18xX1xXdxX387xX18xX3xXd7xX474xX18xX3xX4xXe02xX18xX3xX18xX1xXdxXdcxX41xX3xXd7xXd8xX18xX3xXb3xXdcxX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xXcxX5fxX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX3xXcxX5fxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX27xX4xX3xX18xX387xX41xX3xXd7xX13bxX3xX43xX5b8xX3xX5xXe9xX3xX9cxXdxX7exX18xX3xX18xX19xX1xX112xX3xX4xX2exX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX8exX3xX4xX5fxX3xXbxX1xXfcxX18xX3xX2f7xX112xX4xX1xX3xXd7xX5b8xX3xXd7xXdxX8fxX18xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXcxX8bxXcxX1b1xX3xX139xX16xX1xX99xX18xX19xX3xXexX17xXdxX3xX9cxX1xX4e3xX18xX3xXexX1xXdxX7exXexX3xXdfxX7axX18xX19xX3xX16xX1xX13bxX18xX1xX3xXbxX1xX2exX3xX10bxX41xX6xX18xX3xXexX94xXdfxX3xXb3xX7exX18xX3xX4xX27xX4xX3xXd7xXd8xX18xX3xXb3xXdcxX3xX18xXe9xX8exX3xXb3xX40xX3xX43xX7axX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXedxXbxX3xX3exX32xXexX3xX9cxX1xX5fxX16fxX3xX58xXdxXedxX18xX3xX18xX6xX8exX3xX4xX1xX99xX18xX19xX3xXexX17xXdxX3xX19xXa5cxXbxX3xXd0xXd8xXexX3xX18xX1xXdxXdcxX41xX3xXd7xXd8xX18xX3xXb3xXdcxX3xXb3xX699xXdxX3xXd7xX32xXdxX3xXexX1xX2exX3xXexX5b8xX4xX3xX18xX1xX37xXbxX3xX9cxX1xX4e3xX41xX3xXexX1xXdxX7exXexX3xX3exX112xX3xXd7xXdxX8fxX18xX3xXexX1xX17xX18xX19xX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xX901xX699xXdxX3xXd7xX32xXdxX3xX4xX27xX4xX3xXexX1xXdxX7exXexX3xX3exX112xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX187xXdxX18xX3xX19xXdxXd8xX8exX3xXbxX1xX72fxXbxX3xX18xX1xX37xXbxX3xX9cxX1xX4e3xX41xX3xXexX1xXe75xX3xX9cxX1xXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX10bxX41xX6xX18xX3xX8exX387xX41xX3xX4xXfcxX41xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX4xX4d4xX3xX19xXdxXd8xX8exX3xXbxX1xX72fxXbxX2axX3xXdfxX41xX699xX18xX3xX4xX4d4xX3xX19xXdxXd8xX8exX3xXbxX1xX72fxXbxX3xXbxX1xX23xXdxX3xX4xX4d4xX3xX1xXa3xXbxX3xX10bxX41xX8exX2axX3xXdfxX41xX699xX18xX3xX1xXa3xXbxX3xX10bxX41xX8exX3xXbxX1xX23xXdxX3xXb3xX1dxX6xX3xXexX1xXdxX7exXexX3xX3exX112xX3xXd7xXdcxX3xXb3xX1exX18xX3xXd7xX112xX3xX4xX1xX41xX8exX387xX18xX3xXdfxX17xX18xX3xXb3xX7axX3xX9cxXdxX40xXdfxX2axX3xX43xX7axX3xXb3xX4d4xX3xX5xX3a4xXdxX3xXbxX1xX23xXdxX3xX187xXdxX18xX3xX19xXdxXd8xX8exX3xXbxX1xX72fxXbxX3xXexX3a4xXdfxX3xX18xX1xX37xXbxX3xXb3xX40xX3xXb3xX7axX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xXexX978xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexX1xXe75xX3xXdfxXd8xXexX3xX2xX3xXexX41xXfcxX18xX2axX3xXb3xX1dxX6xX3xXexX1xXdxX7exXexX3xX3exX112xX3xXd7xXdcxX3xXb3xX7axX3xX9cxXdxX40xXdfxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXdfxXd8xXexX3xX2xX1b4xX3xX18xX19xXe9xX8exX2axX3xX187xXdxX18xX3xX1xXa3xXbxX3xX10bxX41xX8exX3xXdfxXd8xXexX3xX2xX1b4xX3xX18xX19xXe9xX8exX3xX18xX7exX41xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX2axX3xX187xXdxX18xX3xX19xXdxXd8xX8exX3xXbxX1xX72fxXbxX3xXdfxXd8xXexX3xX2xX1b4xX3xX18xX19xXe9xX8exX3xX18xX7exX41xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX16fxX3xXcxXd0xX7axX18xX19xX3xX9cxX1xXdxX3xX58xX23xXdxX3xX10bxX41xX6xX18xX3xX8exX387xX41xX3xX4xXfcxX41xX3xXexX699xXdxX3xXb3xX6xX3xXd5xX1b4xX3xX18xX19xXe9xX8exX3xXbxX1xX23xXdxX3xX18xX14xXbxX3xX19xXdxXd8xX8exX3xXbxX1xX72fxXbxX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xX2f7xX7axX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXedxXbxX3xXb3xXdcxX41xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX4xX1xX3a4xX8exX3xX139xXd7xX117xXexX3xX4xX1xX94xX18xX3xX5xX387xX18xX3xX4xX5fxX16exX3xXd7xXe9xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX4xX1xX3a4xX8exX3xXd7xX3a4xX8exX3xXdfxX6xX8exX3xXd0xX6xX3xXdfxX32xXdxX3xX9cxX112xXbxX3xXd7xXe75xX3xX4xX1xX962xX3xX7xX6xXdxX3xX1xX6xX8exX3xXexX1xXdxX7exX41xX3xX2xX3xX19xXdxXd8xX8exX3xXexX304xX3xX19xXe75xX3xX5xXe9xX3xXdfxXd8xXexX3xXexX1xX387xXdfxX3xXd7xXe9xXdxX3xX18xX19xXe9xX8exX16fxX3xfa57xX13bxX18xX1xX3xXdfxX7axX18xX19xX3xX16xX1xX13bxX18xX1xX3xXbxX1xX2exX3xX187xX10xXdfxX3xX187xX72fxXexX3xXd7xXe9xX3xXb3xXdcxX3xX18xX19xX1xX112xX3xX4xX27xX4xX3xX4xX1exX3xX10bxX41xX6xX18xX3xX3exX6xX18xX3xX18xX19xXe9xX18xX1xX3xXbxX1xX699xXdxX3xX1xXa3xXbxX3xXb3xX1dxX6xX3xXd0xX6xX3xXbxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xX27xX18xX3xXexX699xXdxX3xX1dxX41xX3xX19xXdxX99xXbxX3xX43xX7axX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXedxXbxX16exX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xX345xX32xXdxX3xX9cxXdxX7exX18xX3xX18xX19xX1xX112xX3xX18xXe9xX8exX2axX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXb3xX984xX3xXexXd0xX23xX3xX5xX304xXdxX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX6xX3xXexX1xX41xX8exX7exXexX3xXbxX1xX5b8xX4xX3xXb3xX1dxXa3xX4xX3xX43xX7axX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXedxXbxX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX3exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xX13xX7axX187xXaxX3xX6xX5xXdxX19xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xXd0xXaxX12xX0xXexX3exX7axX43xX8exX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX43xX12xX0xXdxXdfxX19xX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b1xX49xX49xXdxX16fxX3exX6xX7axX1xX6xXexXdxX18xX1xX16fxXd7xX18xX49xX18xX10xX200xX7xX49xX2xX120xXd5xX1b7xX49xX120xX120xX43xX121xX2xX2xX1b4xX1b4xXd5xX2xXexX6baxX2xX1b4xX2xX5xX2xX16fxX21axXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3exX7axX3xX4xX7axX18xX19xX3xXexX1xX41xX7axX18xX19xX3xX4xX6xXdxX3xX4xX6xX4xX1xX3xXexX1xX41xX3xXexX41xX7axX18xX19xX3xX5xX6xXbxX3xXexX41xX4xX3xX3exXdxX10xX41xX3xX43xX41xX7axX18xX19xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX43xX12xX0xX49xXexXd0xX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX7axX18xXaxX12xX340xX18xX1xX1b1xX3xX345xX346xX97xX49xX8bxX1xX37xXexX3xX13xX117xX4xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX43xX12xX0xX49xXexXd0xX12xX0xX49xXexX3exX7axX43xX8exX12xX0xX49xXexX6xX3exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7axX43xX8exXaxX12xXcxX1xX10xX7axX3xX13xX14xX3xXexXd0xX1dxXf6xX18xX19xX3xX2eexX6xXdxX3xXcxXdxX7exX18xX3xX2f7xX2f8xX18xX19xX2axX3xXexXd0xX7axX18xX19xX3xX18xX56cxXdfxX3xX213xX1b4xX2xX11fxX2axX3xX4xX4d4xX3xX2xX2xX1b4xX16fxX1b4xX1b4xX1b4xX3xX43xX7axX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXedxXbxX3xXexX1xXe9xX18xX1xX3xX5xX37xXbxX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX7xX699xX3xX43xX7axX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXedxXbxX3xX139xX18xX1xX37xXbxX3xXd7xXdxXedxX18xX16exX3xX4xX2f8xX18xX19xX3xXd0xXd8xXexX3xX5xX32xX18xX16fxX3xX16xX7axX18xX3xX7xX699xX3xXexX1xXe9xX18xX1xX3xX5xX37xXbxX3xX43xX7axX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXedxXbxX3xX9cxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX4d4xX3xX18xX1xXdxXdcxX41xX3xX109xX3xX18xX19xX1x777exX6xX3xX18xX7exX41xX3xX7xX699xX3xX43xX7axX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXedxXbxX3xX139xXb3xX6xX41xX3xX699xXdfxX16exX3xX18xX1xXdxXdcxX41xX16fxX3xX901xX94xX8exX3xX5xXe9xX3xXexX94xXdfxX3xXexX1dxX2axX3xX18xX19xX41xX8exXedxX18xX3xXd7xX3bdxX18xX19xX2axX3xX8exX387xX41xX3xX4xXfcxX41xX3xX4xX2exX6xX3xXcxX1xX2exX3xXexX1dxX32xX18xX19xX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1621xX7axX41xXd0xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX7axX3xX4xX1xXdxX18xX1xXbxX1xX41xX16fxXd7xX18xX0xX49xXbxX12