Chân dung 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng
13 người hy sinh ở Rào Trăng gồm thiếu tướng Nguyễn Văn Man, một đại tá, một thượng tá, 4 trung tá, 2 đại úy, 2 thượng úy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền và một phóng viên.
9c8cx11a5ex1165ex14eb0x115b0xd3cexa71bxe961xb07axX7x12307x14c89xb35bxabb8xeee1xdccfxX5xb356xXax100dex1578bxX1x16200xc4fcxX3xd8b0x12485xX16x13373xX3xX2x11e62xX3xX4x9ed2xX16xX3xab9fx12f33xdc94xX3xX4xX1xXdxd9d8xX16xX3xX7x15d46xX3xX1x131c2xX3xX7xXdxX16xX1xX3xaf1bxX3xb239xfc5fx15dc5xX3xXcxfdc6x1409cxX16xX1bxX0x155bbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe369xX10xX6xX18xXaxX12xX2xX1exX3xX16xX1bx13a96x152afxXdxX3xX1xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX39xX3xX3bxX3cxX3dxX3xXcxX40xX41xX16xX1bxX3xX1bx134f8xff51xX3xXexX1xXdxX2bxX19xX3xXexX5fxce1bxX16xX1bxX3xabe2xX1bxX19xX32x153c8xX16xX3xa61cxX41xX16xX3xa390xX6xX16xX26xX3xX79xX25xXexX3x1453dx102c3xXdxX3xXexX21xX26xX3xX79xX25xXexX3xXexX1xX5fxb054xX16xX1bxX3xXexX21xX26xX3xc466xX3xXexX40xX19xX16xX1bxX3xXexX21xX26xX3xe48cxX3xX9bxX9cxXdxX3x131f7xX32xX26xX3xXbexX3xXexX1xX5fxXaaxX16xX1bxX3xXc4xX32xX26xX3xX13xX1x16076xX3xXexc0caxX4xX1xX3xf846xec23xX87xa81bxX3xX1xX19xX32x1643exX16xX3xb441xX1xX3dxX16xX1bxX3xa315xXdx13ecexX16xX3xcce1xX3cxX3xX79xX25xXexX3xXbxX1x16223xX16xX1bxX3xXf4xXdx13aebxX16x14c18xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX3dxX18xX32xXaxX12xX0xXdxX79xX1bxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX45xX45xXdxX105xX24xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX105xXf4xX16xX45xX16xX10x152bdxX7xX45xXbex10848xXb2xX2xX45xX2xXbexb10dxX18xaa74xX2xX2xX13cx14693xXbexX148xXexX148x145a9xXb2xX13cxX5xX2xX105xf2b4xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX2xX1exX3xX4xX21xX16xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xXdxX2bxX16xX3xX7xX2fxX3xX1xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX39xX3xX3bxX3cxX3dxX3xXcxX40xX41xX16xX1bxXaxX3xX18xX6xXexX6x10eefxX24xXdxX16xX18xX194xX10xXf4xX10xX16xXexX9xXaxXexX40xX19xX10xXaxX3xX18xX6xXexX6xX194xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX19xX5xX5xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX3dxX18xX32xXaxX12xX0xXdxX79xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX18xXexX1xX19xX79xX24xX3xX18xX1xXdxX18xX10xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX18xXexX1x1154dxX3xX148xX148xX148xXbxa969xa443xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1f7xX3xX144xX144x16367xXbxX1fdxX1fexXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX45xX45xXdxX105xX24xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX105xXf4xX16xX45xX16xX10xX138xX7xX45xXbexX13cxXb2xX2xX45xX2xXbexX142xX18xX144xX2xX2xX13cxX142xX13cxX1exXexXbexX1exX144xX144xX2xX5xX13cxX105xX153xXbxX1bxf608xX40xX9xX1exX142xX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX2xX1exX3xX4xX21xX16xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xXdxX2bxX16xX3xX7xX2fxX3xX1xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX39xX3xX3bxX3cxX3dxX3xXcxX40xX41xX16xX1bxXaxX3xX138xXdxX18xXexX1xX9xXaxX148xX148xX148xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX144xX144xX20axXaxX3xX18xX6xXexX6xX194xX24xXdxX16xX18xX194xX10xXf4xX10xX16xXexX9xXaxXexX40xX19xX10xXaxX3xX18xX6xXexX6xX194xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX19xX5xX5xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf06axX3dxX19xX40xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3dxX3xXe9xX1xX5fxXaaxX16xX1bxX3xX87xX1bxX19xX32xX8bxX16xX3xX194xX3xX54xX3dxX3cxXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX45x10074xXdxX16xX1bxX0xX45xXbxX12