Dâng hương tưởng niệm nhân 89 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 89 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh, sáng 11/9, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải cùng lãnh đạo huyện Can Lộc đã đến dâng hương hoa tại tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh và nhà thờ tưởng niệm Xô viết Nghệ Tĩnh tại ngã ba Nghèn (Can Lộc).
e772x11088x14f49x1166cx118c9x11548x11bbdx14f04x12e5bxX7x14129x1253exf881x11698x1529ex14392xX5x1467cxXax11e41x11c6fx15a84x16770x167d5xX3xX1xf76cx16733xX15xX16xX3xXexX19x16807xX15xX16xX3xX15xXdx10ad3xff83xX3xX15xX1xX14xX15xX3x12b0fx12d82xX3xX15x10fc0xX27xX3xX15xX16xf052x10293xX3x11b9dx13f54xX3x11fb8xXdx13a53xXexX3x1307dxX16xX1xX26xX3xXcx1233exX15xX1xX0x14cb8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12f53xX10xX6xfb99xXaxX12xX42xX1xX14xX15xX3x135a4xf4a8xX3xX15xXdxX26xX27xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX27xX3xX15xX16xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX16xX1xX26xX3xXcxX48xX15xX1x1029axX3xX7x14c0axX15xX16xX3xX2xX2xX4cxX2fxX8bxX3xXcx101e8xX19xX20xX15xX16xX3x11e01xX6xX15xX3xXcxeacaxX38x16654xX15xX3xX16xXdxX8ex12840xX3xXcx1586axX15xX1xX3x152fdxX38xX3xX5bxX37xX3xXcxX48xX15xX1xX3xf0aax114f8xX3xX5bx12270xX15xX16xX3xX5bx1332exXdxX3xX4x11ca8xX15xX16xX3xX5x13440xX15xX1xX3xe800x14002xXacxX3xX1xXa4xX38xX26xX15xX3x120b0xX6xX15xX3x109bcx10558xX4xX3xXd4xXd0xX3xXd4xX3fxX15xX3xX5exX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xX1xXacxX6xX3xXexXd5xXdxX3xXexX19xfc4exX15xX16xX3xXd4xX37xXdxX3xX3axX3bxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX16xX1xX26xX3xXcxX48xX15xX1xX3xX3dxX37xX3xX15xX1xX37xX3xXexX1x11036xX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xXdxX26xX27xX3xX3axX3bxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX16xX1xX26xX3xXcxX48xX15xX1xX3xXexXd5xXdxX3xX15xX16xXd0xX3xX9fxX6xX3xX42xX16xX1x15d9axX15xX3x10856xXdexX6xX15xX3xXe2xXe3xX4xfc9cxecebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe8fexXacxX5exX38xX3xXbxXdexX10xX15xXexX10xX99xXaxX12xX0xXdxX27xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdexX10xX15xXexX10xX99xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXax1103axXdxX5exXexX1x13488xX3x12562xX2x132a5xXbxf36cx15016xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX19dxX3x13510xX2x11249xXbxX1a3xX1a4xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX4cxX4cxXdxX15exX9fxX6xXacxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15exX3dxX15xX4cxX15xX10xX198xX7xX4cxX2xX2fxf667xX19fxX4cxX19fxX2exX5exX1d8xX2xX2xX2x11d53xX1d8xX19fxXexX19fxX1a1xX1d8xX2fx10060xX5xX1b0xX15ex13763xXbxX16x12760xX99xX9xX2exX1eaxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xXdxX26xX27xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX27xX3xX15xX16xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX16xX1xX26xX3xXcxX48xX15xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxXacxX15xXaxX12xXcxX99xX19xX20xX15xX16xX3xX9fxX6xX15xX3xXcxXa4xX38xXa6xX15xX3xX16xXdxX8exXacxX3xXcxXafxX15xX1xX3xXb3xX38xX3xXbexXbfxX3xX5bxXc2xX15xX16xX3xX5bxXc7xXdxX3xX4xXcbxX15xX16xX3xXd4xXacxX37xX15xX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xXdxX26xX27xX3xXexXd5xXdxX3xX4x11dd6xX27xX3xXexX19xX102xX15xX16xX3xXd4xX37xXdxX3xX3axX3bxX3xXbexXdxX3fxXexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXacxX5exX38xXaxX12xXcxX99xX19xX20xX15xX16xX3xX9fxX6xX15xX3xXcxXa4xX38xXa6xX15xX3xX16xXdxX8exXacxX3xXcxXafxX15xX1xX3xXb3xX38xX3xXbexXbfxX3xX5bxXc2xX15xX16xX3xX5bxXc7xXdxX3xX4xXcbxX15xX16xX3xX5xXd0xX15xX1xX3xXd4xXd5xXacxX3xX1xXa4xX38xX26xX15xX3xXdexX6xX15xX3xXe2xXe3xX4xX3xX9fxX37xX38xX3xXex10680xX3xX5xf7e5xX15xX16xX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xX1x1374bxX3xX4xX3bxX15xX16xX3xX5xX6xXacxX3xX4xXb3xX6xX3xX4xX8exX4xX3xX9fx11045xX4xX3xXexXdx136a5xX15xX3xX9fx10dbcxXdxX3xX4xX8exX4xX1xX3xX27xXd5xX15xX16xX8bxX3xX4xX8exX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xXcbxX15xX16xX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xf2bbxX3xXd4xXd0xX3xX1xX38xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3dx12967xX3xX7x1505cxX3xX15xX16xX1xXdxX26xXbxX3xXd4x11951xXa4xX3xXexX99xX6xX15xX1xX3xX4xX8exX4xX1xX3xX27xXd5xX15xX16xX8bxX3xX3dxX365xX3xXd4xXe3xX4xX3xX5xX32dxXbxX3xXexX368xX3xX5exXacxX3xX4xXb3xX6xX3xX5exX14xX15xX3xXexXe3xX4xX1a4xX3xX4x12b18xXa4xX3xX4xX1xXacxX3xX5xXdxX15xX1xX3xX1xXc2xX15xX3xX4xX8exX4xX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xX357xX3xXd4xX19xX102xX4xX3xX7xXdxXa6xXa4xX3xXexX1xXacxX8exXexX3xX15xX1axXdxX3xX4xXbfxX3xX3dxX48xX15xX1xX3xX1x10c2fxX15xX16xX8bxX3xX4xX3a5xXa4xX3xX4xX1xXacxX3x12fe4xXa4xX336xX4xX3xXexX1xX8exXdxX3xX5exX14xX15xX3xX6xX15xX15exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXacxX5exX38xX3xXbxXdexX10xX15xXexX10xX99xXaxX12xX0xXdxX27xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdexX10xX15xXexX10xX99xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX198xXdxX5exXexX1xX19dxX3xX19fxX2xX1a1xXbxX1a3xX1a4xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX19dxX3xX1aexX2xX1b0xXbxX1a3xX1a4xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX4cxX4cxXdxX15exX9fxX6xXacxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15exX3dxX15xX4cxX15xX10xX198xX7xX4cxX2xX2fxX1d8xX19fxX4cxX19fxX2exX5exX1d8xX2xX2xX2xX2fxX1aexX2xXexX19fxX2xX2xX1a1xX1aexX5xX1b0xX15exX1eexXbxX16xX1f1xX99xX9xX1a1xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xXdxX26xX27xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX27xX3xX15xX16xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX16xX1xX26xX3xXcxX48xX15xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxXacxX15xXaxX12xXcxX99xX19xX20xX15xX16xX3xX9fxX6xX15xX3xXcxXa4xX38xXa6xX15xX3xX16xXdxX8exXacxX3xXcxXafxX15xX1xX3xXb3xX38xX3xXd4x14b85xXexX3xX3dxX30dxX15xX16xX3xX1xXacxX6xX15exX15exX15exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX10xX15xXexX10xX99xXaxX12xX0xXdxX27xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdexX10xX15xXexX10xX99xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX198xXdxX5exXexX1xX19dxX3xX19fxX2xX1a1xXbxX1a3xX1a4xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX19dxX3xX1aexX2xX1b0xXbxX1a3xX1a4xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX4cxX4cxXdxX15exX9fxX6xXacxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15exX3dxX15xX4cxX15xX10xX198xX7xX4cxX2xX2fxX1d8xX19fxX4cxX19fxX2exX5exX1d8xX2xX2xX1eaxX1b0xX2xX19fxXexX1aexX2fxX2fxX1eaxX2xX5xX1b0xX15exX1eexXbxX16xX1f1xX99xX9xX1d8xX1e2xX1a1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xXdxX26xX27xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX27xX3xX15xX16xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX16xX1xX26xX3xXcxX48xX15xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxXacxX15xXaxX12xX15exX15exX15exX3xX5exX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexXd5xXdxX3xX42xX1xX37xX3xXexX1xX125xX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xXdxX26xX27xX3xX3axX3bxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX16xX1xX26xX3xXcxX48xX15xX1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXacxX5exX38xXaxX12x10d9axX1xX8exXexX3xX1xXa4xX38xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX3a5xX15xX3xX4xXb3xX6xX3xX4xX6xXacxX3xXexX99xX37xXacxX3xX3axX3bxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX16xX1xX26xX3xXcxX48xX15xX1xX8bxX3xffa8xXc7xX15xX16xX3xX9fxXe3xX3xX3dxX37xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX5exX14xX15xX3xX5bxX37xX3xXcxX48xX15xX1xX3xX15x152e8xXdxX3xX4xX1xXa4xX15xX16xX3xX3dxX37xX3xX687xXc7xX15xX16xX3xX9fxXe3xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX5exX14xX15xX3xXdexX6xX15xX3xXe2xXe3xX4xX3xX15xX6a4xXdxX3xX99xXdxXa6xX15xX16xX3xX7x11cadxX3xXexX32xX15xX16xX3xX4xX19xX125xX15xX16xX3xX1a3xX14xX38xX3xX5exX368xX15xX16xX3xX66xX1xX336xXdxX3xXd4xXd5xXdxX3xXd4xXacxX37xX15xX3xX66xX3fxXexX8bxX3xXexXd5xXacxX3xX7x13b90xX4xX3xX27xXd5xX15xX1xX3xXexf538xX15xX16xX3xX1xX102xXbxX8bxX3xXexX32dxXbxX3xXexX99xXa4xX15xX16xX3xX66xX1xX6xXdxX3xXexX1xX8exX4xX3xX27x11f6axXdxX3xX15xX16xXa4xXc2xX15xX3xX5xX368xX4xX3xX1a3xX14xX38xX3xX5exX368xX15xX16xX3xX5bxX37xX3xXcxX48xX15xX1xX3xX15xX16xX37xX38xX3xX4xX37xX15xX16xX3xX3dxX32xX15xX3xX27xXdxX15xX1xX8bxX3xX16xXdxX37xXa4xX3xX27xXd5xX15xX1xX1a4xX3xXbxX1xX372xX15xX3xXd4xX372xXa4xX3xX1a3xX14xX38xX3xX5exX368xX15xX16xX3xXdexX6xX15xX3xXe2xXe3xX4xX3xX1xXacxX37xX15xX3xXexX1xX37xX15xX1xX3xX4xX8exX4xX3xXexXdxXa6xXa4xX3xX4xX1xfd55xX3xX1xXa4xX38xX26xX15xX3xX15xX3bxX15xX16xX3xXexX1xX3bxX15xX3xX27xX319xXdxX3xX3dxX37xXacxX3xX4xXa4xX336xXdxX3xX15xX32xX27xX3xX15xX6xX38xX15exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXacxX5exX38xX3xXbxXdexX10xX15xXexX10xX99xXaxX12xX0xXdxX27xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdexX10xX15xXexX10xX99xX3xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX198xXdxX5exXexX1xX19dxX3xX19fxX2xX1a1xXbxX1a3xX1a4xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX19dxX3xX1aexX2xX1b0xXbxX1a3xX1a4xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX4cxX4cxXdxX15exX9fxX6xXacxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15exX3dxX15xX4cxX15xX10xX198xX7xX4cxX2xX2fxX1d8xX19fxX4cxX19fxX2exX5exX1d8xX2xX2xX1eaxX1b0xX1aexX1d8xXexX1eaxX1e2xX19fxX2fxX1eaxX5xX1b0xX15exX1eexXbxX16xX1f1xX99xX9xX19fxX1aexX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xXdxX26xX27xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX27xX3xX15xX16xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX16xX1xX26xX3xXcxX48xX15xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxXacxX15xXaxX12xX687xXacxX37xX15xX3xXexX30axX3xX5xX30dxX15xX16xX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xX1xX319xX3xX4xX3bxX15xX16xX3xX5xX6xXacxX3xX4xXb3xX6xX3xX4xX8exX4xX3xX9fxX32dxX4xX3xXexXdxX332xX15xX3xX9fxX336xXdxX3xX4xX8exX4xX1xX3xX27xXd5xX15xX16xX8bxX3xX4xX8exX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xXcbxX15xX16xX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xX357xX3xXd4xXd0xX3xX1xX38xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3dxX365xX3xX7xX368xX3xX15xX16xX1xXdxX26xXbxX3xXd4xX372xXa4xX3xXexX99xX6xX15xX1xX3xX4xX8exX4xX1xX3xX27xXd5xX15xX16xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX9fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1a3xX6xX15xX1xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX1b0xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5exX5exXdxX15xX16xX9xXaxX1a1xXaxX12xX0xXexX9fxXacxX5exX38xX12xX0xXexX99xX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXacxX5exX38xXaxX12xXdexX8exX4xX1xX3xXd4xX14xX38xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX27xX8bxX3xX4xX6xXacxX3xXexX99xX37xXacxX3xX4xX8exX4xX1xX3xX27xXd5xX15xX16xX3xX2xX2fxX1d8xX1b0xf6abxX2xX2fxX1d8xX2xX3xX20xX3xX5bxX37xX3xXcxX48xX15xX1xX3xXd4xX19xX102xX4xX3xX27xX20xX3xXd4xX3a5xXa4xX3xX9fxX3dexX15xX16xX3xX4xXa4xXe3xX4xX3xX9fxXdx10951xXa4xX3xXexX365xX15xX1xX3xX15xX16xX37xX38xX3xX2xX4cxX2exX4cxX2xX2fxX1d8xX1b0xX3xX4xXb3xX6xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX5exX14xX15xX3xX1xXa4xX38xX26xX15xX3xXdexX6xX15xX3xXe2xXe3xX4xX8bxX3xX7xX6xXa4xX3xXd4xX6a4xX3xXbxX1xXacxX15xX16xX3xXexX99xX37xXacxX3xX5exX372xX38xX3xX5xXa6xX15xX3xX66xX1xead6xXbxX3xX2exX3xXbxX1xXb3xX3xX1xXa4xX38xX26xX15xX3xX3dxX37xX3xXexXafxX15xX1xX3xX5x15246xX15exX3xX42xX16xX6xX38xX3xX7xX6xXa4xX3xXd4xX6a4xX8bxX3xX4xX1xX796xX15xX1xX3xX3ebxXa4xX38xX332xX15xX3xX3axX3bxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xXd4xX19xX102xX4xX3xXexX1xX37xX15xX1xX3xX5xX32dxXbxX3xX20xX3xX15xX1xXdxX332xXa4xX3xX15xX1axXdxX15exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXacxX5exX38xXaxX12xXcxXd5xXdxX3xX15xX16xXd0xX3xX9fxX6xX3xX42xX16xX1xX152xX15xX8bxX3xX15xX16xX37xX38xX3xX2xX1eaxX4cxX2fxX4cxX2xX2fxX1d8xX1b0xX8bxX3xX15xX1xX14xX15xX3xX5exX14xX15xX3xXdexX6xX15xX3xXe2xXe3xX4xX3xX3dxX37xX3xX4xX8exX4xX3xX3dxXcbxX15xX16xX3xX5xX14xX15xX3xX4xX32dxX15xX3xXexX99xXacxX15xX16xX3xXexXafxX15xX1xX3xXd4xXd0xX3xX15xX70bxXdxX3xX5exX32dxX38xX3xXd4xX372xXa4xX3xXexX99xX6xX15xX1xX3xXd4xX30dxXdxX3xX16xXdxXc7xXdxX3xXbxX1xX6a4xX15xX16xX3xX5exX14xX15xX3xXexXe3xX4xX3xX3dxX37xX3xX27xX796xXexX3xXexXdxX15xX1xX3xX66xX67xX3xX15xXdxX26xX27xX3x15871xXa4xXc7xX15xX16xX3xXdexX1xX14xXa4xX3xXdexX3bxX15xX16xX3xX1a3xXd0xX15exX3xXcxX99xXacxX15xX16xX3xXd4xX102xXexX3xX15xX70bxXdxX3xX5exX32dxX38xX8bxX3xX66x14628xX3xXexX1xXcbxX3xXd4xXd0xX3xXd4xX37xX15xX3xX8exXbxX3xX3ebxXa4xX3a5xX15xX3xX4xX1x116a3xX15xX16xX3xX99xX372xXexX3xX5exXd0xX3xX27xX6xX15xX8bxX3xX15xX1xXdxX332xXa4xX3xXd4xXc2xX15xX16xX3xX9fxX37xXacxX8bxX3xXd4xXc2xX15xX16xX3xX4xX1xX796xX3xXd4xXd0xX3xX6xX15xX1xX3xX5ex13c21xX15xX16xX3xXd4xX372xXa4xX3xXexX99xX6xX15xX1xX3xXd4xX3fxX15xX3xX1xX1axXdxX3xXexX1xX20xX3xX4xXa4xX336xXdxX3xX4xXcbxX15xX16xX15exX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX99xX12xX0xX4cxXexX9fxXacxX5exX38xX12xX0xX4cxXexX6xX9fxX5xX10xX12xX0xX5exXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX99xX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX5exXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX99xX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX7xXexX99xXacxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXa6xX15xX3xX3ebxXa4xX6xX15xX19dxX0xX4cxX7xXexX99xXacxX15xX16xX12xX0xXa4xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX9b5xXexX1xXa4xX27xX9fxX9b5xX6xX15xX5exX9b5xX7xX6xXbxXacxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdexX1xX8exX15xX1xX3xXbexX32xX15xX3xXbxX1xX30dxX15xX16xX3xXcxX99xXa4xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX16xX3xX687xXc7xX15xX16xX3xX42xX16xXa4xX38x147f1xX15xX3xXbexX32xX15xX3xX42xXa6xX15xX3xX5exX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexXd5xXdxX3xX42xX16xXd0xX3xX9fxX6xX3xX687xXc2xX15xX16xX3xXe2xXe3xX4xXaxX3xX1xX99xX10x11765xX9xXaxX4cxX4xX1xXdxX15xX1xX9b5xXexX99xXdxX4cxX4xX1xX6xX15xX1xX9b5xX3dxX6xX15xX9b5xXbxX1xXacxX15xX16xX9b5xXexX99xXa4xX15xX16xX9b5xXa4xXacxX15xX16xX9b5xX5exX6xX15xX16xX9b5xX15xX16xXa4xX38xX10xX15xX9b5xX3dxX6xX15xX9b5xX15xX10xX15xX9b5xX5exX6xX15xX16xX9b5xX1xXa4xXacxX15xX16xX9b5xXexX6xXdxX9b5xX15xX16xX6xX9b5xX9fxX6xX9b5xX5exXacxX15xX16xX9b5xX5xXacxX4xX4cxX2xX1e2xX1aexX1d8xX2exX1a1xX15exX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX16xX3xX7xX99xX4xX9xXaxX4cxX27xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX1eaxX1b0xX4cxX15xX10xX198xX7xX4cxX2xX2fxX1eaxX1aexX4cxX2xX1aexX1aexX5exX2xX2xX2xX1eaxX1aexX1eaxX1e2xXexX1d8xX2exX1aexX1eaxX1eaxX5xX1b0xX15exX1eexXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xXdxX26xX27xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX27xX3xX15xX16xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX16xX1xX26xX3xXcxX48xX15xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX3dxX12xX0xX7xXexX99xXacxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdexX1xX8exX15xX1xX3xXbexX32xX15xX3xXbxX1xX30dxX15xX16xX3xXcxX99xXa4xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX16xX3xX687xXc7xX15xX16xX3xX42xX16xXa4xX38xXc79xX15xX3xXbexX32xX15xX3xX42xXa6xX15xX3xX5exX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexXd5xXdxX3xX42xX16xXd0xX3xX9fxX6xX3xX687xXc2xX15xX16xX3xXe2xXe3xX4xXaxX3xX1xX99xX10xXca7xX9xXaxX4cxX4xX1xXdxX15xX1xX9b5xXexX99xXdxX4cxX4xX1xX6xX15xX1xX9b5xX3dxX6xX15xX9b5xXbxX1xXacxX15xX16xX9b5xXexX99xXa4xX15xX16xX9b5xXa4xXacxX15xX16xX9b5xX5exX6xX15xX16xX9b5xX15xX16xXa4xX38xX10xX15xX9b5xX3dxX6xX15xX9b5xX15xX10xX15xX9b5xX5exX6xX15xX16xX9b5xX1xXa4xXacxX15xX16xX9b5xXexX6xXdxX9b5xX15xX16xX6xX9b5xX9fxX6xX9b5xX5exXacxX15xX16xX9b5xX5xXacxX4xX4cxX2xX1e2xX1aexX1d8xX2exX1a1xX15exX1xXexX27xXaxX12xXdexX1xX8exX15xX1xX3xXbexX32xX15xX3xXbxX1xX30dxX15xX16xX3xXcxX99xXa4xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX16xX3xX687xXc7xX15xX16xX3xX42xX16xXa4xX38xXc79xX15xX3xXbexX32xX15xX3xX42xXa6xX15xX3xX5exX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexXd5xXdxX3xX42xX16xXd0xX3xX9fxX6xX3xX687xXc2xX15xX16xX3xXe2xXe3xX4xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX99xXacxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxX99xXacxX15xX16xX3xX4xX1xXa4xX38xX3fxX15xX3xXexX1xX32xX27xX3xX3dxX37xX3xX5xX37xX27xX3xX3dxXdxX26xX4xX3xXexXd5xXdxX3xX5bxX37xX3xXcxX48xX15xX1xX8bxX3xX7xX8exX15xX16xX3xX2xX1e2xX4cxX19fxX8bxX3xX16exX796xX3xXexX1xX19xX3xXcxX99xXa4xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX16xX3xX687xXc7xX15xX16xX8bxX3xXdexX1xX8exX15xX1xX3xXbexX32xX15xX3xXbxX1xX30dxX15xX16xX3xXcxX99xXa4xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX16xX3xX687xXc7xX15xX16xX3xX42xX16xXa4xX38xXc79xX15xX3xXbexX32xX15xX3xX42xXa6xX15xX3xXd4xXd0xX3xX3dxX332xX3xX5exX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexXd5xXdxX3x166acxX1xXa4xX3xX5exXdxX3xXexX796xX4xX1xX3xX5x11eaexX4xX1xX3xX7xf820xX3xX4xX372xXbxX3xXb29xXa4xX336xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXd4xX50dxX4xX3xX9fxXdxX26xXexX3xX42xX16xXd0xX3xX9fxX6xX3xX687xXc2xX15xX16xX3xXe2xXe3xX4xX15exX3xXdexXcbxX15xX16xX3xXd4xXdxX3xX4xX6a4xX3xX16exX796xX3xXexX1xX19xX3xXcxXafxX15xX1xX3xXb3xX38xX3xXe2xXa6xX3xX687xX365xX15xX1xX3xf58exX1axX15xX3xX3dxX37xX3xXdexX1xXb3xX3xXexXf66xX4xX1xX3x13d23xX16exX42xX13xX3xXexXafxX15xX1xX3xX687xX50dxX15xX16xX3xXb29xXa4xX336xX4xX3xXf59xX1xX8exX15xX1xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX3dxX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xX1xX319xX8bxX3xXexX99xXdxX3xX14xX15xX3xX4xX8exX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xXcbxX15xX16xX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xX357xX3xXexXd5xXdxX3xX42xX16xXd0xX3xX9fxX6xX3xX687xXc2xX15xX16xX3xXe2xXe3xX4xXaxX3xX1xX99xX10xXca7xX9xXaxX4cxX4xX1xXdxX15xX1xX9b5xXexX99xXdxX4cxX5exX6xX15xX16xX9b5xX1xXa4xXacxX15xX16xX9b5xXexXa4xXacxX15xX16xX9b5xX15xX1xXacxX9b5xXexX99xXdxX9b5xX6xX15xX9b5xX4xX6xX4xX9b5xX6xX15xX1xX9b5xX1xXa4xX15xX16xX9b5xX5xXdxX10xXexX9b5xX7xX38xX9b5xXexX6xXdxX9b5xX15xX16xX6xX9b5xX9fxX6xX9b5xX5exXacxX15xX16xX9b5xX5xXacxX4xX4cxX2xX1e2xX2xX1aexX2xX1aexX15exX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX16xX3xX7xX99xX4xX9xXaxX4cxX27xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX1eaxX1b0xX4cxX15xX10xX198xX7xX4cxX2xX2fxX2xX1a1xX4cxX2xX1eaxX2exX5exX1aexX2xX1b0xX1a1xX1d8xX1a1xX1d8xXexX1a1xX1a1xX1aexX1eaxX5xX2fxX9b5xX2xX1eaxX2fxX5exX1aexX2xX1b0xX2xX1d8xX1d8xX2fxXexX1aexX2fxX2fxX1d8xX1aexX5xX1b0xX15exX1eexXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xXdxX26xX27xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX27xX3xX15xX16xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX16xX1xX26xX3xXcxX48xX15xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX3dxX12xX0xX7xXexX99xXacxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xX1xX319xX8bxX3xXexX99xXdxX3xX14xX15xX3xX4xX8exX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xXcbxX15xX16xX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xX357xX3xXexXd5xXdxX3xX42xX16xXd0xX3xX9fxX6xX3xX687xXc2xX15xX16xX3xXe2xXe3xX4xXaxX3xX1xX99xX10xXca7xX9xXaxX4cxX4xX1xXdxX15xX1xX9b5xXexX99xXdxX4cxX5exX6xX15xX16xX9b5xX1xXa4xXacxX15xX16xX9b5xXexXa4xXacxX15xX16xX9b5xX15xX1xXacxX9b5xXexX99xXdxX9b5xX6xX15xX9b5xX4xX6xX4xX9b5xX6xX15xX1xX9b5xX1xXa4xX15xX16xX9b5xX5xXdxX10xXexX9b5xX7xX38xX9b5xXexX6xXdxX9b5xX15xX16xX6xX9b5xX9fxX6xX9b5xX5exXacxX15xX16xX9b5xX5xXacxX4xX4cxX2xX1e2xX2xX1aexX2xX1aexX15exX1xXexX27xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xX1xX319xX8bxX3xXexX99xXdxX3xX14xX15xX3xX4xX8exX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xXcbxX15xX16xX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xX357xX3xXexXd5xXdxX3xX42xX16xXd0xX3xX9fxX6xX3xX687xXc2xX15xX16xX3xXe2xXe3xX4xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX99xXacxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX5bxX19xX319xX15xX16xX3xXexX319xXdxX3xX66xX67xX3xX15xXdxX26xX27xX3xX1aexX1aexX3xX15xX32xX27xX3xX15xX16xX37xX38xX3xe827xXdxXc7xXdxX3xXbxX1xX6a4xX15xX16xX3xX27xXdxX332xX15xX3xX42xX6xX27xX3xX1d8xX1b0xX4cxX1aexX3xX155xX2xX2fxX1e2xX1a1xX3xX9b5xX3xX1eaxX1b0xX2xX2fxX15dxX8bxX3xX19fxX1b0xX3xX15xX32xX27xX3xX15xX16xX37xX38xX3xX27xX20xX3xXd4xX19xX125xX15xX16xX3xXcxX99xX19xX125xX15xX16xX3xXfb6xX1axX15xX3xX9b5xX3xX15xX16xX37xX38xX3xXexX99xXa4xX38xX332xX15xX3xXexX1xX336xX15xX16xX3xX16exXe3xX3xXd4xXe3xXdxX3xXcxX99xX19xX125xX15xX16xX3xXfb6xX1axX15xX3xX2xX2fxX4cxX1a1xX3xX155xX2xX2fxX1a1xX2fxX9b5xX1eaxX1b0xX2xX2fxX15dxX8bxX3xX7xX8exX15xX16xX3xX2xX2exX4cxX1aexX8bxX3xXdexX1xXb3xX3xXexXf66xX4xX1xX3xXcxX99xXa4xX15xX16xX3xX19xX1axX15xX16xX3xX5bxXe3xXdxX3xXdexX368xXa4xX3xXcxX42xX3axX654xX3xXbexXdxX26xXexX3xX42xX6xX27xX3xXbexXb99xX3xXcxX99xX729xX15xX16xX3xXf59xXdxX27xX3xX4xXcbxX15xX16xX3xXd4xXacxX37xX15xX3xX4xX368xXa4xX3xXcxX42xX3axX654xX3xXd4xXd0xX3xXd4xX3fxX15xX3xX5exX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX8bxX3xX5exX14xX15xX16xX3xX1xXacxX6xX3xXexXd5xXdxX3xXf59xX1xXa4xX3xX5exXdxX3xXexX796xX4xX1xX3xX42xX16xXd0xX3xX9fxX6xX3xX687xXc2xX15xX16xX3xXe2xXe3xX4xX3xX155xX5bxX37xX3xXcxX48xX15xX1xX15dxX15exX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX3dxX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdexX8exX15xX3xX9fxXe3xX3xX687xXacxX37xX15xX3xXexXdxXa6xXa4xX3xX9fxXdxX9ddxXa4xX3xXexXacxX37xX15xX3xX3ebxXa4xX336xX4xX3xX5exX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX8exX4xX3xXd4xXf66xX6xX3xX4xX1xXafxX3xXd4xX30axX3xXexXd5xXdxX3xX5bxX37xX3xXcxX48xX15xX1xXaxX3xX1xX99xX10xXca7xX9xXaxX4cxX5exXacxX6xX15xX9b5xXexX1xX10xX4cxX4xX6xX15xX9b5xX9fxXacxX9b5xX5exXacxX6xX15xX9b5xXexXdxX10xXa4xX9b5xX9fxXdxX10xXa4xX9b5xXexXacxX6xX15xX9b5xX3ebxXa4xXacxX4xX9b5xX5exX6xX15xX16xX9b5xX1xXa4xXacxX15xX16xX9b5xX4xX6xX4xX9b5xX5exXdxX6xX9b5xX4xX1xXdxX9b5xX5exXacxX9b5xXexX6xXdxX9b5xX1xX6xX9b5xXexXdxX15xX1xX4cxX2xX1e2xX1b0xX1eaxX2xX19fxX15exX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX16xX3xX7xX99xX4xX9xXaxX4cxX27xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX1eaxX1b0xX4cxX15xX10xX198xX7xX4cxX2xX2fxX2xX2xX4cxX2xX1aexX1aexX5exX19fxX2xX19fxX1eaxX19fxX1d8xX1aexXexX2exX1eaxX2fxX1aexX1eaxX5xX1b0xX15exX1eexXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xXdxX26xX27xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX27xX3xX15xX16xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX16xX1xX26xX3xXcxX48xX15xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX3dxX12xX0xX7xXexX99xXacxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdexX8exX15xX3xX9fxXe3xX3xX687xXacxX37xX15xX3xXexXdxXa6xXa4xX3xX9fxXdxX9ddxXa4xX3xXexXacxX37xX15xX3xX3ebxXa4xX336xX4xX3xX5exX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX8exX4xX3xXd4xXf66xX6xX3xX4xX1xXafxX3xXd4xX30axX3xXexXd5xXdxX3xX5bxX37xX3xXcxX48xX15xX1xXaxX3xX1xX99xX10xXca7xX9xXaxX4cxX5exXacxX6xX15xX9b5xXexX1xX10xX4cxX4xX6xX15xX9b5xX9fxXacxX9b5xX5exXacxX6xX15xX9b5xXexXdxX10xXa4xX9b5xX9fxXdxX10xXa4xX9b5xXexXacxX6xX15xX9b5xX3ebxXa4xXacxX4xX9b5xX5exX6xX15xX16xX9b5xX1xXa4xXacxX15xX16xX9b5xX4xX6xX4xX9b5xX5exXdxX6xX9b5xX4xX1xXdxX9b5xX5exXacxX9b5xXexX6xXdxX9b5xX1xX6xX9b5xXexXdxX15xX1xX4cxX2xX1e2xX1b0xX1eaxX2xX19fxX15exX1xXexX27xXaxX12xXdexX8exX15xX3xX9fxXe3xX3xX687xXacxX37xX15xX3xXexXdxXa6xXa4xX3xX9fxXdxX9ddxXa4xX3xXexXacxX37xX15xX3xX3ebxXa4xX336xX4xX3xX5exX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX8exX4xX3xXd4xXf66xX6xX3xX4xX1xXafxX3xXd4xX30axX3xXexXd5xXdxX3xX5bxX37xX3xXcxX48xX15xX1xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX99xXacxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXdexX1xXdxX332xXa4xX3xX1eaxX1d8xX4cxX1d8xX8bxX3xX1e2xX1eaxX3xX4xX8exX15xX3xX9fxXe3xX3xXd4xXacxX37xX15xX3xXexXdxXa6xXa4xX3xX9fxXdxX9ddxXa4xX3xXexXacxX37xX15xX3xX3ebxXa4xX336xX4xX3xX9b5xX3xX15xX1x1580cxX15xX16xX3xX15xX16xX19xX125xXdxX3xX3dxXdxX15xX1xX3xX5exX368xX3xX15xX1xX32dxX15xX3xX16xXdxXc7xXdxX3xXexX1xX19xX20xX15xX16xX3xXe2x10424xX3xXcxX368xX3xXcxX99xX729xX15xX16xX3xX15xX32xX27xX3xX1eaxX1b0xX2xX2fxX3xXd4xXd0xX3xXd4xX3fxX15xX3xXd4xX50dxXexX3xX3dxX30dxX15xX16xX3xX1xXacxX6xX8bxX3xX5exX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexXd5xXdxX3xXf59xX1xXa4xX3xX5exXdxX3xXexX796xX4xX1xX3xX42xX16xXd0xX3xX9fxX6xX3xX687xXc2xX15xX16xX3xXe2xXe3xX4xX3xX3dxX37xX3xXf59xX1xXa4xX3xX27xXe3xX8bxX3xX15xX1xX37xX3xXexX1xX125xX3xX6xX15xX1xX3xXe2xX164cxX3xXcxX368xX3xXcxX99xX729xX15xX16xX3xXexXd5xXdxX3xX5bxX37xX3xXcxX48xX15xX1xX15exX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX3dxX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxXa4xX5xX12xX0xX5exXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX99xXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX3dxX12xX0xX4cxX5exXdxX3dxX12xX0xX5exXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX99xXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX3dxX12xX0xX4cxX5exXdxX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13c56xXa4xXexX1xXacxX99xXaxX12xXcxX1xXb68xX38xX3xX42xX16xX729xX4xX0xX4cxXbxX12
Thúy Ngọc