Thí sinh thi công chức Hà Tĩnh nghe quy chế, xem số báo danh
(Baohatinh.vn) - Sáng nay (29/9), các thí sinh đủ điều kiện thi công chức đã có mặt tại Trường Đại học Hà Tĩnh (cơ sở mới ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) để nghe phổ biến quy chế thi và xem số báo danh, phòng thi.
da09xdde7x167e4x18b4ex10309x115a6x15f6bx134cex16c46xX7x14d5ax103e0xf0d8xef4ex122c9x14f6fxX5x14fc6xXaxda2exXcxX1x12aadxX3xX7xXdxf489xX1xX3xXexX1xXdxX3xX4x17eb6xX19x11658xX3xX4xX1x120b3xX4xX3x158a6x154ddxX3xXcxde9bxX19xX1xX3xX19xX23xX1xX10xX3xfac5x13219x120d9xX3xX4xX1x119f2xe4eexX3xdf0fxX10x1404axX3xX7x1191exX3x15441xdeecx10b87xX3xe802xX6xX19xX1xX0x14f46xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX10xX6xX4bxXaxX12x17634xX48xX19xX23xX3xX19xX6xX39xX3x10b89x1548fxe902xX50xX70x12366xX3exX3xX4xX48xX4xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3x13de9x11a6axX3xX83xXdx15f8cxX38xX3xf37fxXdx10da5xX19xX3xXexX1xXdxX3xX4xX21xX19xX23xX3xX4xX1xX27xX4xX3xX83x14b3axX3xX4x115fexX3xX42x1407fxXexX3xXex12d16xXdxX3xXcx14933x106d5x127a4xX19xX23xX3x11d8cxXa9xXdxX3xX1xdcd6xX4xX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX19xX1xX3xX6exX4xdd09xX3xX7xed77xX3xX42xec3cxXdxX3xXc8xX3xX40xX9fxX3x13decx12c5cxX42xX3xe2bax11cc4xX19xX1xX3exX3xX1xX38xX39xX8dxX19xX3xXd3xXd4xX42xX3x1795fxX38xX39x1151axX19xX73xX3xX83x182aexX3xX19xX23xX1xX10xX3xXbxX1x17cdbxX3xX47xXdxX3dxX19xX3xX37xX38xX39xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1xXdxX3x17b9cxX2bxX3xX40xX10xX42xX3xX7xX45xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX6xX19xX1xX3exX3xXbxX1x100ecxX19xX23xX3xXexX1xXdxf81cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13f67xX49xX4bxX39xXaxX12xX0xX10xX42xX12xX0xX6xX3xX1xXadxX10x15817xX9xXaxX1xXexXexXbx116afxX50xX50xX47xX6xX49xX1xX6xXexXdxX19xX1xX128xX10bxX19xX50xX4xX1xXdxX19xX1x12539xX37xX38xX39xX10xX19xX50xX19xX49xX19xX23xX164xX4xX49xX19xX23xX164xX47xX49xX164xX4bxX6xX19xX1xX164xX7xX6xX4xX1xX164xX19xX23xX38xX49xXdxX164xX4bxX38xX164xX4bxXdxX10xX38xX164xX8bxXdxX10xX19xX164xXexX1xXdxX164xXexX38xX39xX10xX19xX164xX4xX49xX19xX23xX164xX4xX1xX38xX4xX164xX1xX6xX164xXexXdxX19xX1xX50xX2xX6fxdd3dxX6fxf265x18d9axX128xX1xXexX42xXaxX12xX12xX12xX3x1349fx160b6xXa2xX19xX23x13e90xX3xXd3xX21xX19xX23xX3xX47xX45xX3xX4bxX6xX19xX1xX3xX7xX48xX4xX1xX3xX19xX23xXaexXafxXdxX3xX83xX84xX3xX83xXdxX88xX38xX3xX8bxXdxX8dxX19xX3xXexX1xXdxX3xXexX38xX39xXefxX19xX3xX4xX21xX19xX23xX3xX4xX1xX27xX4xX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX19xX1xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX10xX42xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX49xX4bxX39xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX164xX6xX5xXdxX23xX19xX14fxX3xX4xX10xX19xXexX10xXadx17794xXaxX12xX0xXdxX42xX23xX3xX7xXadxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX128xX47xX6xX49xX1xX6xXexXdxX19xX1xX128xX10bxX19xX50xX19xX10x16051xX7xX50xX2xX1b5xe02dxX70xX50xX2xX1b3xX1b5xX4bxfaebxX2xX6fxX2xX1b3xX2xX70xXex1327cxX263xX1b5xX263xX5xX1b5xX128x123ffxXbxX23xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX25exXdxX4bxXexX1xX14fxX1b6xX1b6xX1b3xXbxX40xX23exX1xX10xXdxX23xX1xXexX14fxX263xX1b5x11abexXbxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXdxX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX4xX49xX19xX23xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX1xX6xX3xXexXdxX19xX1xX3xX19xX23xX1xX10xX3xX37xX38xX39xX3xX4xX1xX10xX3xX40xX10xX42xX3xX7xX49xX3xX47xX6xX49xX3xX4bxX6xX19xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6xXbxXexXdxX49xX19xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX164xX6xX5xXdxX23xX19xX14fxX3xX4xX10xX19xXexX10xXadxX23exXaxX12xXb3xX21xX19xX23xX3xX83xfd10xX49xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX83xX3dxX19xX3xX40xX10xX42xX3xX4bxX6xX19xX1xX3xX7xX48xX4xX1xX3xXbxX1xX121xX19xX23xX3xXexX1xXdxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX49xX4bxX39xXaxX12xXd3xX48xX4xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX83xX84xX3xX83xXdxX88xX38xX3xX8bxXdxX8dxX19xX3xXexX1xXdxX3xX4xX21xX19xX23xX3xX4xX1xX27xX4xX3xX6exX83xXaex18642xX4xX3x1676axX138xX1c1x16921xX3xXex153b2xX19xX1xX3xXbxX1xXeaxX3xX4bxX38xX39xX8dxXexX3xX4bxX6xX19xX1xX3xX7xX48xX4xX1xX3xXexXa9xXdxX3xe76dxX38xX39xX3dxXexX3xX83xXd8xX19xX1xX3xX7xX45xX3xX6fxX1b6xX2xX6fxX50xX3a9xXb3xX164xX387xX138xX1c1xX38axX3xX19xX23xX2bxX39xX3xX1b6xX50xX70xX50xX6fxX1b3xX2xX1b5xX3xX4xX84xX6xX3xX387xX138xX1c1xX38axX3xXexX38dxX19xX1xX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX19xX1xX73xX3xX83xX9fxX3xX83xX3dxX19xX3xXex18ef1xXbxX3xXexXadxX38xX19xX23xX3xXexXa9xXdxX3xXcxXadxXaexXafxX19xX23xX3xXb3xXa9xXdxX3xX1xXb8xX4xX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX19xX1xX3xX4xXc5xX3xX7xXc8xX3xX42xXcbxXdxX3xX83xXefxX3xX19xX23xX1xX10xX3xX23xXdxX48xX42xX3xXexX1xXd8xX3xXbxX1xXf8xX3xX47xXdxX3dxX19xX3xX37xX38xX39xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1xXdxX3exX3xX4xX48xX4xX1xX3xXexX1xX27xX4xX3xXexX1xXdxX3xX42xX21xX19xX3xXexXdxX19xX3xX1xXb8xX4xX3xXexXadxXeaxX19xX3xX42xX48xX39xX3xX10bxX2bxX3xX19xX1xX3f1xX19xX3xX5xXa9xXdxX3xX1b5xX1b3xX128xX1b3xX1b3xX1b3xX3xX5xX8dxX3xXbxX1xX15xX3xX4bxXaexX128xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX49xX4bxX39xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX164xX6xX5xXdxX23xX19xX14fxX3xX4xX10xX19xXexX10xXadxX23exXaxX12xX0xXdxX42xX23xX3xX7xXadxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX128xX47xX6xX49xX1xX6xXexXdxX19xX1xX128xX10bxX19xX50xX19xX10xX25exX7xX50xX2xX1b5xX263xX70xX50xX2xX1b3xX1b5xX4bxX26axX2xX6fxX2xX1b3xX26axX70xXexX1b5xX263xX272xX2xX5xX263xX128xX279xXbxX23xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX25exXdxX4bxXexX1xX14fxX1b6xX1b6xX1b3xXbxX40xX23exX1xX10xXdxX23xX1xXexX14fxX263xX1b5xX29axXbxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXdxX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX4xX49xX19xX23xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX1xX6xX3xXexXdxX19xX1xX3xX19xX23xX1xX10xX3xX37xX38xX39xX3xX4xX1xX10xX3xX40xX10xX42xX3xX7xX49xX3xX47xX6xX49xX3xX4bxX6xX19xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX49xX4bxX39xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX164xX6xX5xXdxX23xX19xX14fxX3xX4xX10xX19xXexX10xXadxX23exXaxX12xX0xXdxX42xX23xX3xX7xXadxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX128xX47xX6xX49xX1xX6xXexXdxX19xX1xX128xX10bxX19xX50xX19xX10xX25exX7xX50xX2xX1b5xX263xX70xX50xX2xX1b3xX1b5xX4bxX26axX2xX6fxX2xX1b3xX1b6xX29axXexX1b6xX2xX272xX26axX5xX26axX128xX279xXbxX23xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX25exXdxX4bxXexX1xX14fxX1b6xX1b6xX1b3xXbxX40xX23exX1xX10xXdxX23xX1xXexX14fxX263xX1b5xX29axXbxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXdxX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX4xX49xX19xX23xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX1xX6xX3xXexXdxX19xX1xX3xX19xX23xX1xX10xX3xX37xX38xX39xX3xX4xX1xX10xX3xX40xX10xX42xX3xX7xX49xX3xX47xX6xX49xX3xX4bxX6xX19xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6xXbxXexXdxX49xX19xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX164xX6xX5xXdxX23xX19xX14fxX3xX4xX10xX19xXexX10xXadxX23exXaxX12xXcxX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX23xX1xX10xX3xXbxX1xXf8xX3xX47xXdxX3dxX19xX3xX37xX38xX39xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1xXdxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX49xX4bxX39xXaxX12x15c3ax11690xX3xXexX1xXdxX3xX4xX21xX19xX23xX3xX4xX1xX27xX4xX3xX19x11057xX42xX3xX19xX6xX39xX3exX3xX2ax14122xXdxX3xX83x18f34xX19xX23xX3xXexX1xXdxX3xX1xX38xX39xX3xX83xX6b2xX19xX23xX3xX70xX29axX3xX23xXdxX48xX42xX3xXexX1xXd8xX3xX5xX2bxX3xX23xXdxX31dxX19xX23xX3xX10bxXdxXeaxX19xX3xXcxXadxXaexXafxX19xX23xX3xXb3xXa9xXdxX3xX1xXb8xX4xX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX19xX1xX3xX5xX2bxX42xX3xX4xX21xX19xX23xX3xXexX48xX4xX3xX4xX49xXdxX3xXexX1xXdxX3exX3xXexXadxX49xX19xX23xX3xX83xXa2xX3xX4xXa2xX3xX272xX26axX3xX23xXdxX48xX42xX3xXexX1xXd8xX3xXbxX1xX121xX19xX23xX3xXexX1xXdxX3xX6exX42x15e2cxXdxX3xXbxX1xX121xX19xX23xX3xXexX1xXdxX3xX6fxX3xX23xXdxX48xX42xX3xXexX1xXd8xX73xX3xX10bxX2bxX3xX2xX263xX3xX23xXdxX48xX42xX3xXexX1xXd8xX3xX1xX2bxX19xX1xX3xX5xX6xX19xX23xX128xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX49xX4bxX39xXaxX12xX1c1xX23xX49xX2bxXdxX3xXadxX6xX3exX3xX138xX6xX19xX3xX23xXdxX48xX42xX3xX7xX48xXexX3xX4xX84xX6xX3xX387xX138xX1c1xX38axX3xXexX38dxX19xX1xX3xXexX1xXaexXafxX19xX23xX3xX40xX38xX39xXeaxX19xX3exX3xX5xXdxXeaxX19xX3xXex16547xX4xX3xX23xXdxX48xX42xX3xX7xX48xXexX3xX37xX38xX48xX3xXexXadx12e6axX19xX1xX3xXexXf8xX3xX4xX1xX27xX4xX3xXex16a22xX3xX5x1853bxX4xX3xXexX1xX38xX3xX1xX6b6xX3xX7xXc5xX3xX83xX3dxX19xX3xX37xX38xX48xX3xXexXadxX7c4xX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX10bxX2bxX3xX19xX23xX2bxX39xX3xX4xX21xX19xX23xX3xX47xX45xX3xX8bxX3dxXexX3xX37xX38xX31dxX3xXexX1xXdxX128xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX49xX4bxX39xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX164xX6xX5xXdxX23xX19xX14fxX3xX4xX10xX19xXexX10xXadxX23exXaxX12xX0xXdxX42xX23xX3xX7xXadxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX128xX47xX6xX49xX1xX6xXexXdxX19xX1xX128xX10bxX19xX50xX19xX10xX25exX7xX50xX2xX1b5xX263xX70xX50xX2xX1b3xX1b5xX4bxX26axX2xX6fxX2xX2xX2xX2xXexX26axX1b6xX2xX26axX5xX1b6xX128xX279xXbxX23xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX25exXdxX4bxXexX1xX14fxX1b6xX1b6xX1b3xXbxX40xX23exX1xX10xXdxX23xX1xXexX14fxX263xX1b5xX29axXbxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXdxX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX4xX49xX19xX23xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX1xX6xX3xXexXdxX19xX1xX3xX19xX23xX1xX10xX3xX37xX38xX39xX3xX4xX1xX10xX3xX40xX10xX42xX3xX7xX49xX3xX47xX6xX49xX3xX4bxX6xX19xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6xXbxXexXdxX49xX19xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX164xX6xX5xXdxX23xX19xX14fxX3xX4xX10xX19xXexX10xXadxX23exXaxX12xX2axX6b2xXdxX3xX83xX6b6xX19xX23xX3xXexX1xXdxX3xX8bxXdxXefxX42xX3xXexXadxX6xX3xX5xXa9xXdxX3xX23xXdxedebxX39xX3xXexX1xXdxX3exX3xX23xXdxX932xX39xX3xX19xX1xX48xXbxX3xX7x1077exX3xX4bxX7b2xX19xX23xX3xXexXadxX49xX19xX23xX3xX8bxX698xX3xXexX1xXdxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX49xX4bxX39xXaxX12x1330exX19xX23xX3xXd3x11db9xX3xX2axX38xX39xX3xXd3xXd4xX42xX3exX3xXcxX1xXaexX3xX8bx1806exX3xX2axX6b2xXdxX3xX83xX6b6xX19xX23xX3xXexX1xXdxX3xX4xX21xX19xX23xX3xX4xX1xX27xX4xX3xXexX38dxX19xX1xX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX19xX1xX3xe4a4xX3xXcxXadxXaexXc8xX19xX23xX3x163dbxX1xX121xX19xX23xX3xXd3xX21xX19xX23xX3xX4xX1xX27xX4xX3xX6exX65xXc8xX3xX1c1xX6b2xXdxX3xX10bxX7b2xX73xX3xX4xX1xX49xX3xX47xXdxX3dxXexX14fxX3xXb3xX3dxX19xX3xXexX1xXafxXdxX3xX83xXdxXefxX42xX3xX1xXdxX8dxX19xX3xXexXa9xXdxX3exX3xX42xXb8xXdxX3xX4xX21xX19xX23xX3xXexX48xX4xX3xX4xX1xX38xXd4xX19xX3xX47xXd8xX3xX10bxX88xX3xX4xXc5xX3xX7xXc8xX3xX10bxX3f1xXexX3xX4xX1xX932xXexX3exX3xX23xXdxX932xX39xX3xXexX1xXdxX3exX3xXbxX1xXaexXc5xX19xX23xX3xXexXdxX8dxX19xX3xX23xXdxX48xX42xX3xX7xX48xXexX3xX10bxX2bxX3xX83xXdxX88xX38xX3xX8bxXdxX8dxX19xX3xX83xX31dxX42xX3xX47xX31dxX49xX3xX4xX1xX49xX3xX8bxX698xX3xXexX1xXdxX3xX83xX9fxX3xX83xXaexX384xX4xX3xX1xX49xX2bxX19xX3xXexX932xXexX128xX3xX65xX45xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX6xX19xX1xX3exX3xX1xXb8xX3xXexXeaxX19xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX83xX9fxX3xX83xXaexX384xX4xX3xX19xXdxXeaxX42xX3xX39xX3dxXexX3xX83x17290xX39xX3xX83xX84xX3xXexXa9xXdxX3xX26axX6fxX3xXbxX1xX121xX19xX23xX3xXexX1xXdxX128xX3x18c82xXdxXeaxX19xX23xX3xX83xX88xX3xXexX1xXdxX3exX3xX4xXa2xX3xX47xX6xX19xX3xX83xX88xX3xXexX1xXdxX3xXadxXdxXeaxX19xX23xX3xX83xXaexX384xX4xX3xX83xX31dxX42xX3xX47xX31dxX49xX3xX47xX15xX3xX42xX3f1xXexX3xXexX38xX39xX8dxXexX3xX83xX45xXdxX128xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX49xX4bxX39xXaxX12xXd7xXcbxXdxX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xXa98xX19xX3xX42xXdxX19xX1xX3xX47xXa9xX4xX1xX3exX3xX19xX23xX1xXdxXeaxX42xX3xXexX7d4xX4xX3exX3xX83xX7d4xX19xX23xX3xX37xX38xX39xX3xX83xXd8xX19xX1xX3xX42xX49xX19xX23xX3xXadx18111xX19xX23xX3xX4xX48xX4xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX47xXaexXcbxX4xX3xX10bxX2bxX49xX3xXbxX1xX121xX19xX23xX3xXexX1xXdxX3xX10bxXcbxXdxX3xXex14940xX42xX3xXexX1xX3dxX3xXexdb94xX3xXexXdxX19xX3xX83xXefxX3xX83xXa9xXexX3xX8bxX3dxXexX3xX37xX38xX31dxX3xX4xX6xX49xX3xX19xX1xX932xXexX128xX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX47xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX40xX6xX19xX1xX19xX1xX6xXexXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX25exXdxX4bxXexX1xX14fxX3xX1b5xX29axX6fxXbxX40xX23exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX23xX9xXaxX1b3xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4bxX4bxXdxX19xX23xX9xXaxX1b6xXaxX12xX0xXexX47xX49xX4bxX39xX12xX0xXexXadxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX25exXdxX4bxXexX1xX14fxX3xX1b5xX1b6xX70xXbxX40xX23exXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX49xX4bxX39xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX164xX6xX5xXdxX23xX19xX14fxX3xX4xX10xX19xXexX10xXadxX23exXaxX12xX0xX7xXexXadxX49xX19xX23xX12xXcxX1xXafxXdxX3xX23xXdxX6xX19xX3exX3xX83xXd8xX6xX3xX83xXdxXefxX42xX3xXexX1xXdxX0xX50xX7xXexXadxX49xX19xX23xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX49xX4bxX39xXaxX12xX164xX3xX138xece6xXexX3xX83xXa98xX38xX3xXexX7d1xX3xX272xX1xX263xX1b3x1507axX3xX19xX23xX2bxX39xX3xX263xX1b3xX50xX70xX3xX83xX3dxX19xX3xX1xX3dxXexX3xX19xX23xX2bxX39xX3xX1b3xX6fxX50xX2xX1b3xX50xX6fxX1b3xX2xX1b5xX128xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX49xX4bxX39xXaxX12xX164xX3xXb3xXd8xX6xX3xX83xXdxXefxX42xX3xXexX1xXdxX14fxX3xXexXa9xXdxX3xXcxXadxXaexXafxX19xX23xX3xXb3xXa9xXdxX3xX1xXb8xX4xX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX19xX1xX3xX6exX4xXc5xX3xX7xXc8xX3xX4xX1xX15xX19xX1xX3xXc8xX3exX3xX40xX9fxX3xXd3xXd4xX42xX3xXd7xXd8xX19xX1xX3exX3xX1xX38xX39xX8dxX19xX3xXd3xXd4xX42xX3xXe7xX38xX39xXeaxX19xX73xX23exX3xXadxXdxXeaxX19xX23xX3xX42xX21xX19xX3xXcxXdxX19xX3xX1xXb8xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexXa9xXdxX3xX4xX31dxX3xX6fxX3xX83xXd8xX6xX3xX83xXdxXefxX42xX14fxX3xXd3xXc5xX3xX7xXc8xX3xXc8xX3xX40xX9fxX3xXd3xXd4xX42xX3xXd7xXd8xX19xX1xX3xX6exXd3xXd4xX42xX3xXe7xX38xX39xXeaxX19xX73xX3xX10bxX2bxX3xX4xXc5xX3xX7xXc8xX3xX4x1792fxX3xXc8xX3xXbxX1xXaexXafxX19xX23xX3xXb3xXa9xXdxX3xX1c1xX2bxXdxX3exX3xXexX1xX2bxX19xX1xX3xXbxX1xX45xX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX19xX1xX128xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX49xX4bxX39xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX164xX6xX5xXdxX23xX19xX14fxX3xX4xX10xX19xXexX10xXadxX23exXaxX12xX0xX7xXexXadxX49xX19xX23xX12x18717xXd8xX4xX1xX3xXexX1xXdxX0xX50xX7xXexXadxX49xX19xX23xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX49xX4bxX39xXaxX12xX164xX3xX1c1xX23xX2bxX39xX3xX263xX1b3xX50xX70xX3xX10bxX2bxX3xX7xX48xX19xX23xX3xX2xX50xX2xX1b3xX14fxX3xXexX1xXdxX3xX42xX21xX19xX3xXcxXdxX19xX3xX1xXb8xX4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX49xX4bxX39xXaxX12xX164xX3xXd3xX1xXdxX88xX38xX3xX2xX50xX2xX1b3xX14fxX3xXcxX1xXdxX3xX8bxXdxX3dxX19xX3xXexX1xX27xX4xX3xX4xX1xX38xX19xX23xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX49xX4bxX39xXaxX12xX164xX3xX65xX48xX19xX23xX3xX6fxX50xX2xX1b3xX14fxX3xXcxX1xXdxX3xX42xX21xX19xX3xXcxXdxX3dxX19xX23xX3x11ca2xX19xX1xX3xX10bxX2bxX3xXexXadxXc71xX4xX3xX19xX23xX1xXdxX8dxX42xX3xX4xX1xX38xX39xXeaxX19xX3xX19xX23xX2bxX19xX1xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX49xX4bxX39xXaxX12xX164xX3xXd3xX1xXdxX88xX38xX3xX6fxX50xX2xX1b3xX14fxX3xXcxX1xXdxX3xX10bxXdxX3dxXexX3xX4xX1xX38xX39xXeaxX19xX3xX19xX23xX2bxX19xX1xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX4bxX12xX0xX50xXexXadxX12xX0xX50xXexX47xX49xX4bxX39xX12xX0xX50xXexX6xX47xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe79xX38xXexX1xX49xXadxXaxX12xXcxX1xX38xX3xX2axX2bxX0xX50xXbxX12
Thu Hà