45 năm Ngày giải phóng miền Nam: Mệnh lệnh lịch sử cho ngày toàn thắng
Cách đây 45 năm, 9 giờ 30 sáng 7/4/1975, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi Điện số 157-HÐKTK cho các đơn vị mệnh lệnh: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng!"
aedaxe55ex124dex124b5x106fdx13934xddecxd583x13e22xX7xfedex1308bx10b44xdc82xb60cxd77fxX5xed10xXax12e08xf206xb865xX3x13e83x10c21x1319cxX3xf36bx1169excbdfx12bb8xX3xX1bxXdx13cfdxXdxX3xXbxX1x12e75xX16xX1bxX3xX18xXdxd741xX16xX3xX1axX6xX18xb450xX3x116f5x116dfxX16xX1xX3xX5xX35xX16xX1xX3xX5xe9d1xX4xX1xX3xX7xb753xX3xX4xX1xe477xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xXexX48xX1cxX16xX3xXexX1x12f96xX16xX1bxX0x1165dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf47exX10xX6xd1edxXaxX12x111e0xf120xX4xX1xX3x13d2axfb20xX1dxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18x12ebbxX3xfddexX3xX1bxXdx11052xX3xec11x11cd7xX3xX7xX70xX16xX1bxX3x10ac8xX5axX13xX5axX2xX80xX8exX14xX7exX3x1016dxfc39xXdxX3xXex11323xb595xX16xX1bxX3xf185x138e4xX3xX1axX1bxede2xX1dxbe91xX16xX3xd898xXdxX70xXbxX3xX74x138d6xX3xX1bxX44xXdxX3xc059xXdxX35xX16xX3xX7x116ccxX3xX2xX14xX8ex131b8xX69xX98xd6c9xXcxXc6xX3xX4xX1xX48xX3xX4xX70xX4xX3xX74xe3ffxX16xX3x11325xX3fxX3xX18xX35xX16xX1xX3xX5xX35xX16xX1xX32xX3xf712xXcxX1x11354xX16xX3xXexXbexX4xX7exX3xXexX1xXe7xX16xX3xXexXbexX4xX3xX1xXd3xX16xX3xX16xc52dxX6xX7exX3xXexX70xX48xX3x10b76xX99xX48xX7exX3xXexX70xX48xX3xX105xX99xX48xX3xX1xXd3xX16xX3xX16xXfdxX6xc57cxX3xXcx12752xX6xX16xX1xX3xXexX1xafb4xX3xXexc620xX16xX1bxX3xX1bxXdxX84xX7exX3xXexX126xX16xX1bxX3xXbxX1x116bfxXexX7exX3x13234xXbexX4xX3xXexX9exXdxX3xX18x112edxXexX3xXexX11cxb0e1xX16xX7exX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX18xXdxX2cxX16xX3xX1axX6xX18xX119xX3xf90dxXa7xX1dxc48dxXexX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xXd6xX1cxX3xXexX48xX1cxX16xX3xXexX1xX56xX16xX1bxe300xcd0cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7xXc3xXbxX1xX48xXexX48xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxf9f4xXdxX6cxXexX1xX32xX3x11bcbxX2xX14xXbxX13axd813xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX32xX3xX86xX80xX86xXbxX13axX1bdxXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX5axX5axXdxX119xX105xX6xX48xX1xX6xXexXdxX16xX1xX119xXd6xX16xX5axX16xX10xX1b1xX7xX5ax101faxX87xX2xX13xX5axX2xX1eaxc376xX6cxX2xX2xX2xX1eaxX1eaxX1eaxX14xXexX80xX13xX86xX8exX5xX2xX119x121dcxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX18xXdxX2cxX16xX3xX1axX6xX18xX32xX3xX34xX35xX16xX1xX3xX5xX35xX16xX1xX3xX5xX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX3xX4xX1xX48xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xXexX48xX1cxX16xX3xXexX1xX56xX16xX1bxXaxX3xX6cxX6xXexX6xXc3xXbxX1xX48xXexX48xXc3xX48xX11cxXdxX1bxXdxX16xX6xX5xXc3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX32xX5axX5axX4xX6cxX16xXdxX18xX1bxX119xXd6xXdxX10xXexX16xX6xX18xXbxX5xXa7xX7xX119xXd6xX16xX5axc3a2xXbxX5xX48xX6xX6cxX10xX6cxX5axXdxfdbcxX1xX7xX6xX5axX1eaxX87xX1eaxX87x10065xX87xX13xX29exX87xX1b8xX5axX4xX6cxX1xX4xX18xX1eaxX119xX202xXbxX1bxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX48xX16xXaxX12xX161xXa7xX75xX16xX3xXacxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX4xX1xXdxX164xX18xX3xXexX11cxX9dxX84xX16xX1bxX3xXcxX1xXdxX164xXexX3xX1bxXdxX70xXbxX3xX4xX123xX6xX3xX16xX1bx100d9xX1dxX3xXexX99xXdxX3xX4xX17xX16xX3xX4xe461xX3xX1axX9dxX9exX4xX3xXcxX11cxX48xX16xX1bxX3xdf69x10fe6xXdxXa9xX16xX3xX69x12abdxX6xd46exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX34xX148xXexX3xX5xX35xX16xX1xX3xX4xX123xX6xX3xXb8xX99xXdxX3xXexX9dxX9exX16xX1bxX3xXa2xXa3xX3xX1axX1bxXa7xX1dxXa9xX16xX3xXacxXdxX70xXbxX3xXd6xX126xX6xX3xX5xX1cxX3xX18xX35xX16xX1xX3xX5xX35xX16xX1xX7exX3xXd6xX126xX6xX3xX5xX1cxX3xX5xX84xXdxX3xX1xX3fxX4xX1xX3xX4xd77cxX3xXd6xd24bxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xXe7xX16xX3xX74xXbexXdxX3xXd6xX9exXdxX3xX4xX70xX16xX3xX105xf984xX7exX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX7x10282xX3xXexX11cxXa9xX16xX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xXexX11cxX9dxX84xX16xX1bxX3xXd6xX1cxX48xX3xXexX1xX84xXdxX3xX74xXdx12686xX18xX3xXd6x12198xX3xX4x13d98xX16xX1bxX3x13539xXa7xX6xX16xX3xXexX11cx10569xX16xX1bxX3xX4xX123xX6xX3xX4xXa7xX396xX4xX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xXexX11cxX6xX16xX1xX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX6cxX75xX16xX3xXexX396xX4xX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX0xX7xXexX11cxX48xX16xX1bxX12xX34xX35xX16xX1xX3xX5xX35xX16xX1xX3xX5xX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX0xX5axX7xXexX11cxX48xX16xX1bxX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xXcxX1xX56xX16xX1bxX3xX5xd7dbxXdxX3xX1xX48xX1cxX16xX3xXexX48xX1cxX16xX3xXd6xX1cxX3xXexX11cxX3d1xX16xX3xXd6x12a93xX16xX3xX4xX123xX6xX3xX4xXa7xX396xX4xX3xXcxX37axX16xX1bxX3xXexXdxX164xX16xX3xX4xX3c3xX16xX1bxX3xXd6xX1cxX3xX16xX37axXdxX3xX6cxX148xX1dxX3xX18xX3c6xX6xX3xd05exXa7xX75xX16xX3xX2xX80xX8exX14xX3xX5xX1cxX3xX18xX396xXexX3xX18xXbexX4xX3xX7xX48xX16xX3xX4xX1xX26xXdxX3xX5xX3d1xXdxX3xXexX11cxX48xX16xX1bxX3xX5xX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX3xX6cxd859xX16xX1bxX3xX16xX9dxX9exX4xX3xXd6xX1cxX3xX1bxXdxXfdxX3xX16xX9dxX9exX4xX3xX4xX123xX6xX3xX6cxX75xX16xX3xXexX396xX4xX3xXexX6xX119xX3xXcxX1xX56xX16xX1bxX3xX5xX450xXdxX3xX5xX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX3xbce9xX1dxX3xX105xX56xXexX3xX16xX1bxXa7xdd29xX16xX3xXexX126xX3xX74xX9dxX84xX16xX1bxX3xX5xXbexXdxX3xX4xX70xX4xX1xX3xX18xX99xX16xX1bxX7exX3xX74xX9dxX84xX16xX1bxX3xX5xXbexXdxX3xbfdexX1xX70xX16xX1bxX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX74xX136xX16xX1bxX3xX74xX56xX16xX7exX3xX7xX70xX16xX1bxX3xXexX99xX48xX3xX4xX123xX6xX3xXb8xX21xX16xX1bxX3xXd6xX1cxX3xX6fxX1xX123xX3xXexX3fxX4xX1xX3xX69xX502xX3xX6fxX1x12a35xX3xX34xXdxX16xX1xX7exX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xXe7xX16xX3xX74xX48xX1cxX16xX3xX527xX164xXexX7exX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX74xX4f8xXa7xX3xX6xX16xX1xX3xX6cxX37dxX16xX1bxX3xX105xX4f8xXexX3xX527xX1xXa7xX4f8xXexX3xX4xX123xX6xX3xXexX48xX1cxX16xX3xX3caxXa7xX75xX16xX7exX3xXexX48xX1cxX16xX3xX6cxX75xX16xX7exX3xX1bxX56xX16xX3xX5xXdxX2cxX16xX3xXd6xX9exXdxX3xX7xX4c1xX3xX5xXb2xX16xX1xX3xX74xX99xX48xX3xXd6xX1cxX3xX74xXdxX2cxXa7xX3xX1xX1cxX16xX1xX3xXexX11cxX4c1xX4xX3xXexXdxX164xXbxX3xX4xX123xX6xX3xX313xX396xX3xX6fxX1xX560xX16xX1xX3xXexX11cxX3fxX7exX3xX161xXa7xX75xX16xX3xX123xX1dxX3xXcxX11cxXa7xX16xX1bxX3xX9dxXd3xX16xX1bxX7exX3xX313xX396xX3xXcxX37axX16xX1bxX3xXcxX9dxX3xX5xX35xX16xX1xX3xXexX11cxX48xX16xX1bxX3xX3caxXa7xX70xX3xXexX11cxbbd6xX16xX1xX3xX527xX1xX70xX16xX1bxX3xX4xX1xXdxX164xX16xX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xXcxX11cxX48xX16xX1bxX3xX16xX1xXfdxX16xX1bxX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX70xX16xX1bxX3xX5xX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX3xX74xX26xX7exX3xX313xX396xX3xX6fxX1xX560xX16xX1xX3xXexX11cxX3fxX7exX3xX161xXa7xX75xX16xX3xX123xX1dxX3xXcxX11cxXa7xX16xX1bxX3xX9dxXd3xX16xX1bxX7exX3xX313xX396xX3xXcxX37axX16xX1bxX3xXcxX9dxX3xX5xX35xX16xX1xX3xX74xXb2xX3xXexX148xXbxX3xXexX11cxXa7xX16xX1bxX3xXexX11cxX560xX3xXexXa7xX35xX7exX3xXexX1cxXdxX3xX16xX17xX16xX1bxX3xX11cxX6xX3xX16xX1xXfdxX16xX1bxX3xX3caxXa7xX1dxX164xXexX3xX74xX3fxX16xX1xX7exX3xX527xX164xX3xX1xX48xX99xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX5xX9dxX450xX4xX7exX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX6cxX3fxX4xX1xX7exX3xX16xX1xXfdxX16xX1bxX3xX18xX35xX16xX1xX3xX5xX35xX16xX1xX7exX3xX4xX1x10deaxX3xXexX1xX3fxX3xX4xX1xX48xX3xX3caxXa7xX75xX16xX3xXd6xX1cxX3xX6cxX75xX16xX3xX4xX21xX3xX16xX9dxX9exX4xX3xX105xXdxX164xX16xX3xX4xX70xX4xX3xX16xX1bxX1xX3fxX3xX3caxXa7xX1dxX164xXexX3xX74xX136xX16xX1bxX3xX74xX56xX16xX3xX4xX123xX6xX3xXb8xX21xX16xX1bxX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX7xX305xX4xX3xX18xX99xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX74xX4f8xXa7xX3xXd6xX1cxX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xXexX1xX56xX16xX1bxX3xXexX11cxXa9xX16xX3xX4xX70xX4xX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xXexX11cxX9dxX84xX16xX1bxX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX34xX396xXexX3xXexX11cxX48xX16xX1bxX3xX16xX1xXfdxX16xX1bxX3xX18xX35xX16xX1xX3xX5xX35xX16xX1xX3xX74xX26xX3xX6cxX48xX3xXb8xX99xXdxX3xXexX9dxX9exX16xX1bxX3xXcxX37axX16xX1bxX3xXcxX9dxX3xX5xX35xX16xX1xX3xXa2xXa3xX3xX1axX1bxXa7xX1dxXa9xX16xX3xXacxXdxX70xXbxX3xX527xb9a4xX3xXexX11cxX48xX16xX1bxX3xX105xX305xX4xX3xX74xXdxX35xX16xX3xX527xX1x11eefxX16xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX8exX5axX13xX5axX2xX80xX8exX14xX119xX3xX313xX305xX4xX3xX74xXdxX35xX16xX3xXd6xX9exXdxX3xX16xX396xXdxX3xX6cxXa7xX16xX1bxX32xX3xXe4xXcxX1xXe7xX16xX3xXexXbexX4xX7exX3xXexX1xXe7xX16xX3xXexXbexX4xX3xX1xXd3xX16xX3xX16xXfdxX6xX7exX3xXexX70xX48xX3xX105xX99xX48xX7exX3xXexX70xX48xX3xX105xX99xX48xX3xX1xXd3xX16xX3xX16xXfdxX6xX7exX3xXexX11cxX6xX16xX1xX3xXexX1xX123xX3xXexX126xX16xX1bxX3xXbxX1xX136xXexX7exX3xXexX126xX16xX1bxX3xX1bxXdxX84xX7exX3xX13axXbexX4xX3xXexX9exXdxX3xX18xX143xXexX3xXexX11cxX148xX16xX7exX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX18xXdxX2cxX16xX3xX1axX6xX18xX119xX3xX161xXa7xX1dxX164xXexX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xXd6xX1cxX3xXexX48xX1cxX16xX3xXexX1xX56xX16xX1bxX119xX3xXcxX11cxXa7xX1dxX2cxX16xX3xX74xX99xXexX3xXexX305xX4xX3xX527xX1xX56xX4xX3xX74xX164xX16xX3xX74xX21xX16xX1bxX3xXd6xXdxXa9xX16xX7exX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX7xX3a0xX17bxX3xX74xX9dxX450xX4xX3xX4xX48xXdxX3xX5xX1cxX3xXe4xX527xXdxX18xX3xX4xX1xX706xX3xX16xX6xX18xX17bxX3xX74xX3bfxX3xX4xX70xX4xX3xX4xX70xX16xX1xX3xX3caxXa7xX75xX16xX3xXexXdxX164xX16xX3xXexX1xdaf4xX16xX1bxX3xXd6xX1cxX48xX3xX7xX1cxX48xX3xX1xXa7xX1dxX35xXexX3xX4xX123xX6xX3xX527xf432xX3xXexX1xX3c6xX119xX3xX34xX35xX16xX1xX3xX5xX35xX16xX1xX3xX5xX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX3xX16xX1cxX1dxX3xX74xXb2xX3xX1bxX26xXbxX3xXbxX1xXe7xX16xX3xX3caxXa7xX6xX16xX3xXexX11cxX3d1xX16xX1bxX3xXexX99xX48xX3xX16xXa9xX16xX3xXexX560xX16xX1xX3xX5xX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX3xX4xX1xX48xX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX6cxX3fxX4xX1xX3xX3caxXa7xX75xX16xX3xX7xX4c1xX3xX5xX9exX16xX3xX16xX1xX4f8xXexX3xX4xX123xX6xX3xX161xXa7xX75xX16xX3xX74xX396xXdxX3xX16xX1xX75xX16xX3xX6cxX75xX16xX3xXa2xXdxX35xXexX3xX1axX6xX18xX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1eaxX8exX5axX2xX5axX2xX80xX8exX86xX7exX3xX69xXdxX35xXbxX3xX74xX3fxX16xX1xX3xc9d1xX6xX11cxXdxX7xX3xXd6xX2cxX3xX4xX1xX4f8xX18xX3xX6cxX305xXexX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xXexX11cxX6xX16xX1xX7exX3xX5xX148xXbxX3xX5xX99xXdxX3xX1xX319xX6xX3xX105xX624xX16xX1xX3xf241xX3xXa2xXdxX35xXexX3xX1axX6xX18xX3xX74xX9dxX450xX4xX3xX527xX7e4xX3xX527xX164xXexX119xX3xXcxXa7xX1dxX3xX16xX1xXdxXa9xX16xX7exX3xX34xX3a0xXc3xX16xX1bxX2f9xX1dxX3xX11cxX6xX3xX7xX305xX4xX3xXbxX1xX70xX3xX1xX3d1xX6xXdxX3xX69xXdxX35xXbxX3xX74xX3fxX16xX1xX3xX9e5xX6xX11cxXdxX7xX7exX3xX74xX7f7xX1dxX3xX18xX99xX16xX1xX3xX105xX624xX16xX1xX3xX74xX3fxX16xX1xX3xX5xX4f8xX16xX3xX4xX1xXdxX164xX18xX7exX3xXexXdxX164xXbxX3xXexX2f9xX4xX3xXexX1xX4c1xX4xX3xX1xXdxX35xX16xX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX5xX9dxX450xX4xX3xXe4xXa2xXdxX35xXexX3xX1axX6xX18xX3xX1xX26xX6xX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xXexX11cxX6xX16xX1xX119xX17bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xXcxX11cxX9dxX9exX4xX3xXexX624xX16xX1xX3xX1xX624xX16xX1xX3xX74xX26xX7exX3xXexX1xX70xX16xX1bxX3xX86xX5axX2xX80xX8exX86xX7exX3xX161xXa7xX75xX16xX3xX123xX1dxX3xXcxX11cxXa7xX16xX1bxX3xX9dxXd3xX16xX1bxX3xX74xXb2xX3xX1xX3d1xXbxX3xXd6xX1cxX3xX13axX70xX4xX3xX74xX3fxX16xX1xX32xX3xXexX11cxX48xX16xX1bxX3xX527xX1xXdxX3xX74xX3fxX4xX1xX3xX6cxX3c6xX16xX1bxX3xX105xXdxX35xX16xX3xXbxX1xX70xXbxX3xX3caxXa7xX75xX16xX3xX7xX4c1xX3xX74xX3bfxX3xX74xX70xX16xX1xX3xXexX6xX7exX3xXexX6xX3xX4xXe7xX16xX3xX527xX164xXexX3xX1xX450xXbxX3xX4xX1xX143xXexX3xX4xX1xf47fxX3xX74xX4f8xXa7xX3xXexX11cxX6xX16xX1xX3xX3caxXa7xX75xX16xX3xX7xX4c1xX3xXd6xX1cxX3xX74xX4f8xXa7xX3xXexX11cxX6xX16xX1xX3xX4xX1xX560xX16xX1xX3xXexX11cxX3fxX7exX3xXd6xX9exXdxX3xXbxX1xX70xXbxX3xX5xX7e4xX3xX4xX123xX6xX3xX69xXdxX35xXbxX3xX74xX3fxX16xX1xX3xX9e5xX6xX11cxXdxX7xX7exX3xXexX126xX16xX1bxX3xX105xX9dxX9exX4xX3xX4xX1xXa7xX1dxX3bfxX16xX3xX7xX6xX16xX1bxX3xXexXdxX164xX16xX3xX4xX3c3xX16xX1bxX3xX4xX1xX123xX3xX1dxX164xXa7xX3xX105x12070xX16xX1bxX3xX4xX1xX560xX16xX1xX3xXexX11cxX3fxX3xX4xX26xX3xX5xX4c1xX4xX3xX5xX9dxX450xX16xX1bxX3xXd6xX37dxX3xXexX11cxX6xX16xX1bxX3xX5xX1cxX18xX3xX1xX148xXa7xX3xXexX1xXa7xaf15xX16xX7exX3xX16xX1xXbd4xX18xX3xXexX1xX4c1xX4xX3xX1xXdxX35xX16xX3xX16xX1bxX126xX16xX1bxX3xX105xX56xX16xX7exX3xX5xX148xXbxX3xX5xX99xXdxX3xX1xX319xX6xX3xX105xX624xX16xX1xX3xXexX11cxXa9xX16xX3xXexX1xX164xX3xX4xX26xX3xX5xX450xXdxX3xX4xX1xX48xX3xXexX6xX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX86xX87xX5axX2xX5axX2xX80xX8exX13xX7exX3xX313xX396xX3xX6fxX1xX560xX16xX1xX3xXexX11cxX3fxX3xX1xX3d1xXbxX3xX18xXa15xX3xX11cxX396xX16xX1bxX7exX3xX105xX1cxX16xX3xX527xX164xX3xX1xX48xX99xX4xX1xX3xX16xX56xX18xX3xX105xX56xXexX3xXexX1xX84xXdxX3xX4xXd3xX7exX3xXexX1xX136xX4xX3xX74xX7f7xX1dxX3xXbxX1xX48xX16xX1bxX3xXexX11cxX1cxX48xX3xX4xX70xX4xX1xX3xX18xX99xX16xX1bxX3xX18xXdxX2cxX16xX3xX1axX6xX18xX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xd05cxX70xX16xX1bxX3xX86xX2xX5axX86xX5axX2xX80xX8exX14xX7exX3xX313xX396xX3xX6fxX1xX560xX16xX1xX3xXexX11cxX3fxX3xX1xX3d1xXbxX3xX18xXa15xX3xX11cxX396xX16xX1bxX3xXd6xX1cxX3xX16xX1xX148xX16xX3xX74xX3fxX16xX1xX32xX3xXe4xX6fxX70xX4xX1xX3xX18xX99xX16xX1bxX3xX16xX9dxX9exX4xX3xXexX6xX3xX74xX6xX16xX1bxX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX11cxXdxX3bfxX16xX3xX7xX3c3xXdxX3xX16xX37axXdxX3xX16xX1xX4f8xXexX3xXd6xX9exXdxX3xX16xX1xX3fxXbxX3xX74xX396xX3xX18xX396xXexX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX105xXbd4xX16xX1bxX3xX1eaxX87xX3xX16xX17xX18xX119xX3xXa2xX624xX3xXd6xX148xX1dxX3xX313xX396xX3xX6fxX1xX560xX16xX1xX3xXexX11cxX3fxX3xX3caxXa7xX1dxX164xXexX3xX74xX3fxX16xX1xX7exX3xX16xX56xX18xX3xXd6xXfdxX16xX1bxX3xXexX1xX84xXdxX3xX4xXd3xX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX5xX9dxX450xX4xX3xXd6xX9exXdxX3xXexX9dxX3xXexX9dxXa15xX16xX1bxX3xX4xX1xX706xX3xX74xX99xX48xX3xXexX1xXe7xX16xX3xXexXbexX4xX7exX3xXexX70xX48xX3xX105xX99xX48xX7exX3xX105xX4f8xXexX3xX16xX1bxX84xX7exX3xX4xX1xX56xX4xX3xXexX1xX56xX16xX1bxX7exX3xX4xX26xX3xX3caxXa7xX1dxX164xXexX3xXexX75xX18xX3xX5xX9exX16xX3xXexX1xX4c1xX4xX3xX1xXdxX35xX16xX3xXexX37axX16xX1bxX3xX4xX3c3xX16xX1bxX3xX527xX560xX4xX1xX7exX3xXexX37axX16xX1bxX3xX527xX1xXa15xXdxX3xX16xX1bxX1x1229bxX6xX3xXexX11cxX48xX16xX1bxX3xXexX1xX84xXdxX3xX1bxXdxX6xX16xX3xX7xX9exX18xX3xX16xX1xX4f8xXexX7exX3xXexXbexXexX3xX16xX1xX4f8xXexX3xX5xX1cxX3xXexX11cxX48xX16xX1bxX3xXexX1xX70xX16xX1bxX3xXexX9dxX7exX3xX527xX1xX3c3xX16xX1bxX3xXexX1xX3bfxX3xX4xX1xX148xX18xX17bxX119xX3xX312xX2xX31bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xXcxX11cxX48xX16xX1bxX3xX1xX502xXdxX3xX527xX7e4xX3xX4xX123xX6xX3xX18xX624xX16xX1xX7exX3xXb8xX99xXdxX3xXexX9dxX9exX16xX1bxX3xXa2xXa3xX3xX1axX1bxXa7xX1dxXa9xX16xX3xXacxXdxX70xXbxX3xXd6xXdxX164xXexX32xX3xXe4xX1axX1bxX6xX1dxX3xX7xX6xXa7xX3xX69xX396xXdxX3xX16xX1bxX1xX3fxX3xX313xX396xX3xX6fxX1xX560xX16xX1xX3xXexX11cxX3fxX7exX3xXexX3c3xXdxX3xX7xXa7xX1dxX3xX16xX1bxX1xXe1cxX3xX16xX1xXdxX2cxXa7xX3xXd6xX2cxX3xXexX11cxX148xX16xX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX74xX4f8xXa7xX3xX7xXb5exX3xX6cxXdxd16cxX16xX3xX11cxX6xX3xXexX11cxXa9xX16xX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xXexX11cxX9dxX84xX16xX1bxX3xXexX11cxX3d1xX16xX1bxX3xX74xXdxX3bfxX18xX3xXce2xX1cxXdxX3xXacxX319xX16xXc3xXacxXdxX6xX3xXb8xX3fxX16xX1xX119xX3xXce2xX6xXa7xX3xX527xX1xXdxX3xX16xX1bxX1xXdxXa9xX16xX3xX4xX305xXa7xX7exX3xXexX11cxX6xX48xX3xX74xX37axXdxX3xXd6xX9exXdxX3xX9e5xX1xX26xX3xXcxX37axX16xX1bxX3xXcxX1xX6xX18xX3xX18xX9dxXa7xX3xXexX11cxX9dxXa15xX16xX1bxX3xX6fxX6xX48xX3xXa2xX17xX16xX3xXc6xX1xX70xX16xX1xX3xXd6xX1cxX3xX6fxX2f9xX4xX3xXexX11cxX9dxXa15xX16xX1bxX3xX6fxX2f9xX4xX3xXcxX70xX4xX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3x11f7bxXa9xX3xX69xXfdxXa7xX3xXb8xX305xX4xX7exX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX2xX5axX13xX7exX3xXexX3c3xXdxX3xX1bxX3d1xXdxX3xX74xXdxX35xX16xX3xXd6xX1cxX48xX3xX313xX1eaxX119xX3xXb8xX136xX16xX1bxX3xX16xX1xX9dxX3xX313xX396xX3xX6fxX1xX560xX16xX1xX3xXexX11cxX3fxX3xX16xX1xX148xX16xX3xX74xX3fxX16xX1xX7exX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xXexX11cxX6xX16xX1xX3xX4xX70xX4xX1xX3xX18xX99xX16xX1bxX3xXa15xX3xX18xXdxX2cxX16xX3xX1axX6xX18xX3xX74xX6xX16xX1bxX3xX105xX9dxX9exX4xX3xXd6xX1cxX48xX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX74xX48xX99xX16xX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX11cxXdxX3bfxX16xX3xX16xX1xX21xX1dxX3xXd6xX3d1xXexX119xX3xX69xXdxX35xX16xX3xX16xX6xX1dxX3xXexX6xX3xX74xXb2xX3xX4xX26xX3xX74xXe7xX1dxX3xX74xX123xX3xX5xX4c1xX4xX3xX5xX9dxX450xX16xX1bxX3xXd6xX1cxX3xX527xX1xX21xX3xX16xX17xX16xX1bxX3xX74xX3bfxX3xX1bxXdxX1cxX16xX1xX3xXexX1xX56xX16xX1bxX3xX5xX450xXdxX3xX1xX48xX1cxX16xX3xXexX48xX1cxX16xX3xXexX11cxX48xX16xX1bxX3xX18xX396xXexX3xXexX1xX84xXdxX3xX1bxXdxX6xX16xX3xX16xX1bxX56xX16xX3xX1xXd3xX16xX3xX6cxX4c1xX3xX527xXdxX164xX16xX3xX11cxX4f8xXexX3xX16xX1xXdxX2cxXa7xX119xX3xXa2xX4f8xX16xX3xX74xX2cxX3xX3caxXa7xX1dxX164xXexX3xX74xX3fxX16xX1xX3xX5xX1cxX3xXbxX1xX21xXdxX3xX527xX3fxXbxX3xX16xX56xX18xX3xX5xX4f8xX1dxX3xXexX1xX84xXdxX3xX4xXd3xX7exX3xXexX11cxX6xX16xX1xX3xXexX1xX123xX3xXd6xX1cxX48xX3xXexX11cxXa7xX16xX1bxX3xXexXa7xXe7xX16xX3xXexX1xX70xX16xX1bxX3xX13xX3xXexX1xX624xX3xX105xX56xXexX3xX74xXe7xXa7xX3xX4xXa7xX396xX4xX3xXexX4f8xX16xX3xX4xX3c3xX16xX1bxX3xX3caxXa7xX1dxX3xX18xX3c3xX3xX5xX9exX16xX3xXd6xX1cxX48xX3xXce2xX1cxXdxX3xXacxX319xX16xX119xX3xXf98xX1cxX18xX3xX74xX9dxX450xX4xX3xX16xX1xX9dxX3xXd6xX148xX1dxX3xXexX1xX624xX3xXexX1xXa7xX148xX16xX3xX5xX450xXdxX3xX16xX1xX4f8xXexX7exX3xX105xX21xX48xX3xX74xX21xX18xX3xXexX1xX56xX16xX1bxX3xX5xX450xXdxX3xX1bxXdxX319xX16xX3xX1bxXdxXb2xX3xX16xX1xX4f8xXexX119xX3xX313xX4f8xXexX3xX16xX1bxX84xX3xX1xXdxX35xX16xX3xX16xX6xX1dxX3xX527xX1xX3c3xX16xX1bxX3xX4xX319xX16xX3xXa15xX3xXbxX1xX9dxXd3xX16xX1bxX3xX1xX9dxX9exX16xX1bxX3xX16xXfdxX6xX119xX3xXb8xX3fxX4xX1xX3xX105xXdxX164xXexX3xX16xX1xX4f8xXexX3xX74xX3fxX16xX1xX3xXexX6xX3xX7xXb5exX3xX74xX70xX16xX1xX3xXd6xX1cxX48xX3xXce2xX1cxXdxX3xXacxX319xX16xX3xX16xX1xX9dxX16xX1bxX3xX4xX1xX136xX16xX1bxX3xX4xX1xX48xX3xX11cxXbd4xX16xX1bxX3xXexX6xX3xX4xXe7xX16xX3xX4xX1xXa7xX7f7xX16xX3xX105xX3fxX3xX18xX396xXexX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX70xX16xX1bxX119xX3xXa2xX624xX3xXd6xX148xX1dxX7exX3xX105xX4f8xXexX3xX16xX1bxX84xX3xX1xXdxX35xX16xX3xX16xX6xX1dxX3xX4xX1xX123xX3xX1dxX3bfxXa7xX3xX5xX1cxX3xX527xX1xX75xXa7xX3xXexX1xX84xXdxX3xX1bxXdxX6xX16xX119xX3xX34xX396xXexX3xX18xX143xXexX3xX4xXe7xX16xX3xX4xXd3xX3xX74xX396xX16xX1bxX3xX5xX4c1xX4xX3xX5xX9dxX450xX16xX1bxX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX26xX16xX1bxX7exX3xXexX1xXe7xX16xX3xXexXbexX4xX7exX3xX18xX143xXexX3xX527xX1xX70xX4xX3xX7xX44xX3xX6cxX2f9xX16xX1bxX3xX16xX1bxX6xX1dxX3xX5xX4c1xX4xX3xX5xX9dxX450xX16xX1bxX3xX1xXdxX35xX16xX3xX4xX26xX3xX74xX3bfxX3xX527xX3fxXbxX3xXexX1xX84xXdxX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX74xX396xX16xX1bxf938xX17bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1xX48xXexX48xXaxX3xX1xX11cxX10xbc7bxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX32xX5axX5axX4xX6cxX16xXdxX18xX1bxX119xXd6xXdxX10xXexX16xX6xX18xXbxX5xXa7xX7xX119xXd6xX16xX5axXa7xXbxX5xX48xX6xX6cxX10xX6cxX5axXdxX295xX1xX7xX6xX5axX1eaxX87xX1eaxX87xX29exX87xX13xX29exX87xX1b8xX5axX18xX6xXexX29exX5xX10xX16xX1xX29exX6cxX6xXdxX29exXexXa7xX48xX16xX1bxX29exXd6xX48xX29exX16xX1bxXa7xX1dxX10xX16xX29exX1bxXdxX6xXbxX119xX202xXbxX1bxXaxX3xX6cxX6xXexX6xXc3xX6cxX10xX7xX4xX9xXaxXaxX3xX6cxX6xXexX6xXc3xXdxX16xX6cxX10xX13axX9xXaxX87xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7xXc3xXbxX1xX48xXexX48xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX6cxXexX1xX32xX3xX1b8xX2xX14xXbxX13axX1bdxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX32xX3xX13xX2xX1b8xXbxX13axX1bdxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX18xXdxX2cxX16xX3xX1axX6xX18xX32xX3xX34xX35xX16xX1xX3xX5xX35xX16xX1xX3xX5xX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX3xX4xX1xX48xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xXexX48xX1cxX16xX3xXexX1xX56xX16xX1bxX3xX1xX624xX16xX1xX3xX21xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX5axX5axXdxX119xX105xX6xX48xX1xX6xXexXdxX16xX1xX119xXd6xX16xX5axX16xX10xX1b1xX7xX5axX1eaxX87xX2xX13xX5axX2xX1eaxX1f1xX6cxX2xX2xX2xX1eaxX1eaxX1eaxX14xXexX1eaxX1eaxX1f1xX2xX5xX1eaxX119xX202xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX18xXdxX2cxX16xX3xX1axX6xX18xX32xX3xX34xX35xX16xX1xX3xX5xX35xX16xX1xX3xX5xX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX3xX4xX1xX48xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xXexX48xX1cxX16xX3xXexX1xX56xX16xX1bxXaxX3xX6cxX6xXexX6xXc3xXbxX1xX48xXexX48xXc3xX48xX11cxXdxX1bxXdxX16xX6xX5xXc3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX32xX5axX5axX4xX6cxX16xXdxX18xX1bxX119xXd6xXdxX10xXexX16xX6xX18xXbxX5xXa7xX7xX119xXd6xX16xX5axXexX1b8xX1eaxX87xX5axXa7xXbxX5xX48xX6xX6cxX10xX6cxX5axXdxX295xX1xX7xX6xX5axX1eaxX87xX1eaxX87xX29exX87xX13xX29exX87xX1b8xX5axX18xX6xXexX29exX5xX10xX16xX1xX29exX6cxX6xXdxX29exXexXa7xX48xX16xX1bxX29exXd6xX48xX29exX16xX1bxXa7xX1dxX10xX16xX29exX1bxXdxX6xXbxX119xX202xXbxX1bxXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xXcxX11cxX9dxX9exX4xX3xXexX1xX84xXdxX3xX527xX1xX56xX4xX3xX3caxXa7xX1dxX164xXexX3xX74xX3fxX16xX1xX3xX4xX123xX6xX3xX6cxX75xX16xX3xXexX396xX4xX7exX3xX4xXa7xX396xX4xX3xXexXdxX164xX16xX3xX3caxXa7xX75xX16xX3xX5xX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX3xX4xX123xX6xX3xX161xXa7xX6xX16xX1bxX3xXcxX11cxXa7xX16xX1bxXc3xX1axX1bxXa7xX1dxXeffxX16xX3xX69xXa7xX35xX3xX5xX99xXdxX3xX1xXdxX35xX16xX3xXd6xX2cxX3xXexX11cxX48xX16xX1bxX3xX527xX7e4xX3xX305xX4xX3xX4xX123xX6xX3xXb8xX99xXdxX3xXexX9dxX9exX16xX1bxX119xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX13xX5axX13xX7exX3xXb8xX99xXdxX3xXexX9dxX9exX16xX1bxX3xX1bxX44xXdxX3xX74xXdxX35xX16xX3xX4xX1xX48xX3xX4xX70xX16xX3xX105xX396xX7exX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX7xX3a0xX3xX161xXa7xX75xX16xX3xX74xX48xX1cxX16xX3xX1eaxX3xX74xX6xX16xX1bxX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX3caxXa7xX75xX16xX32xX3xXe4xX12aaxX6fxX70xX4xX3xX74xX502xX16xX1bxX3xX4xX1xX560xX3xX5xXa9xX16xX3xX74xX9dxX84xX16xX1bxX3xX5xX1cxX18xX3xX16xX1xXdxX35xX18xX3xXd6xX2f9xX3xX11cxX4f8xXexX3xXd6xX92exX3xXd6xX6xX16xX1bxX119xX3xX6fxXe7xX16xX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX74xX396xX16xX1bxX3xXexX1xXe7xX16xX3xXexXbexX4xX7exX3xXexX70xX48xX3xX105xX99xX48xX7exX3xX105xX4f8xXexX3xX16xX1bxX84xX7exX3xX4xX1xX56xX4xX3xXexX1xX56xX16xX1bxX17bxX3xX312xX1eaxX31bxX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1b8xX5axX13xX7exX3xX74xXdxX35xX16xX3xX4xX123xX6xX3xX161xXa7xX75xX16xX3xX123xX1dxX3xXcxX11cxXa7xX16xX1bxX3xX9dxXd3xX16xX1bxX3xX1bxX44xXdxX3xX313xX396xX3xXcxX9dxX3xX5xX35xX16xX1xX3xXb8xX48xX1cxX16xX3xX14xX14xX80xX3xX16xXa9xXa7xX3xX11cxXa3xX32xX3xXe4xX12aaxX3xX6fxXe7xX16xX3xX4xX1xX136xX3xXexX11cxX3d1xX16xX1bxX3xX4xX48xXdxX3xX4xX3c3xX16xX1bxX3xXexX70xX4xX3xX105xX21xX48xX3xX74xX21xX18xX3xX4xX1xXdxX3xXd6xXdxX35xX16xX3xXd6xX1cxX3xX105xX21xX48xX3xX74xX21xX18xX3xX4xXd3xX3xX74xX396xX16xX1bxX3xX5xX4c1xX4xX3xX5xX9dxX450xX16xX1bxX3xXexX6xX3xXd6xX1cxX48xX3xX313xX1eaxX3xX5xX1cxX3xX4xX3c3xX16xX1bxX3xXexX70xX4xX3xXexX11cxXa7xX16xX1bxX3xXexX75xX18xX3xX7xXbexX3xX2xX119xX3xXa2xX624xX3xXd6xX148xX1dxX7exX3xX4xXe7xX16xX3xX4xX26xX3xX527xX164xX3xX1xX48xX99xX4xX1xX3xXexX37axX3xX4xX1xX305xX4xX3xXexX1xX148xXexX3xXexXbexXexX3xX4xX3c3xX16xX1bxX3xXexX70xX4xX3xX16xX1cxX1dxX7exX3xX16xX1xX4f8xXexX3xX5xX1cxX3xX105xX21xX48xX3xX74xX21xX18xX3xXd6xXdxX35xX4xX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX3caxXa7xX75xX16xX3xX4xX123xX6xX3xX4xX70xX4xX3xX74xXd3xX16xX3xXd6xX3fxX7exX3xX105xXdxX16xX1xX3xX527xX1xX560xX3xX527xX3a0xX3xXexX1xXa7xX148xXexX3xXd6xX1cxX3xX4xX70xX4xX3xX16xX1xXa7xX3xX4xXe7xXa7xX3xX74xX99xX16xX3xX6cxX9dxX450xX4xX3xXexX1xX10xX48xX3xX74xX136xX16xX1bxX3xXexX1xX84xXdxX3xX1bxXdxX6xX16xX3xX74xXb2xX3xX74xX3fxX16xX1xX17bxX119xX3xX312xX86xX31bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX313xX305xX4xX3xX74xXdxX35xX16xX3xX5xX136xX4xX3xX1eaxX1eaxX3xX1bxXdxX84xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX1b8xX5axX13xX3xX4xX123xX6xX3xX161xXa7xX75xX16xX3xX123xX1dxX3xXcxX11cxXa7xX16xX1bxX3xX9dxXd3xX16xX1bxX3xX1bxX44xXdxX3xX74xX502xX16xX1bxX3xX4xX1xX560xX3xXb8xX502xX16xX1bxX3xXce2xX3a0xX3xX1axX1bxXa7xX1dxXa9xX16xX3xXd6xX1cxX3xXcxX1xX9dxX84xX16xX1bxX3xXd6xX2f9xX3xXb8xX21xX16xX1bxX3xX123xX1dxX3xX14xX14xX80xX3xX16xX1xX4f8xX16xX3xX18xX99xX16xX1xX32xX3xXe4xX12aax10a6cxXa9xXa7xX3xX4xXe7xXa7xX3xX4xX123xX6xX3xX18xX143xXexX3xXexX11cxX148xX16xX3xX1xX164xXexX3xX7xX305xX4xX3xX1bxX4f8xXbxX7exX3xXexX126xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1cxX1dxX7exX3xXexX126xX16xX1bxX3xX1bxXdxX84xX119xX3xXcxX1xX84xXdxX3xX1bxXdxX6xX16xX3xX5xX136xX4xX3xX16xX1cxX1dxX3xX5xX1cxX3xX5xX4c1xX4xX3xX5xX9dxX450xX16xX1bxX7exX3xX5xX1cxX3xX7xX305xX4xX3xX18xX99xX16xX1xX119xX3xX6fxX70xX4xX3xX74xX502xX16xX1bxX3xX4xX1xX560xX3xX6cxX3c6xX16xX1bxX3xX18xX3d1xXdxX3xX105xXdxX35xX16xX3xXbxX1xX70xXbxX3xXexX37axX3xX4xX1xX305xX4xX3xXd6xX1cxX3xX74xX3c3xX16xX3xX74xXbexX4xX3xX4xX70xX4xX3xX74xXd3xX16xX3xXd6xX3fxX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX3caxXa7xX75xX16xX3xX1xX164xXexX3xX7xX305xX4xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX7exX3xX4xX1xXdxX3xXd6xXdxX35xX16xX3xX1xX164xXexX3xX7xX305xX4xX3xX1bxX4f8xXbxX7exX3xX1xX48xX1cxX16xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX13axXa7xX4f8xXexX3xX7xX56xX4xX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX6cxX3fxX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXd6xXdxX35xX16xX3xXexX1xXe7xX16xX3xXexXbexX4xX3xX16xX1cxX1dxX119xX17bxX3xX312xX13xX31bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX8exX5axX13xX5axX2xX80xX8exX14xX7exX3xXexX99xXdxX3xXcxX37axX16xX1bxX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX6cxXdxX16xX1xX3xXce2xXa15xX3xX6fxX1xX706xX3xX1xXa7xX1dxX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX6cxX3fxX4xX1xX3xXc3xX3xX1axX1xX1cxX3x126fdxX1b8xX8exX7exX3xXb8xX99xXdxX3xXexX9dxX9exX16xX1bxX3xXa2xXa3xX3xX1axX1bxXa7xX1dxXa9xX16xX3xXacxXdxX70xXbxX3xX74xXb2xX3xXexX4c1xX3xXexX6xX1dxX3xXexX1xX21xX48xX3xX105xX305xX4xX3xX74xXdxX35xX16xX3xX2xX14xX8exX5axXb8xXc6xX3xX1bxX44xXdxX3xX4xX70xX4xX3xX4xX70xX16xX1xX3xX3caxXa7xX75xX16xX32xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xXaxX2xX119xX3xXcxX1xXe7xX16xX3xXexXbexX4xX7exX3xXexX1xXe7xX16xX3xXexXbexX4xX3xX1xXd3xX16xX3xX16xXfdxX6xX7exX3xXexX70xX48xX3xX105xX99xX48xX7exX3xXexX70xX48xX3xX105xX99xX48xX3xX1xXd3xX16xX3xX16xXfdxX6xX7exX3xXexX11cxX6xX16xX1xX3xXexX1xX123xX3xXexX126xX16xX1bxX3xX1bxXdxX84xX3xXexX126xX16xX1bxX3xXbxX1xX136xXexX7exX3xX13axXbexX4xX3xXexX9exXdxX3xX18xX143xXexX3xXexX11cxX148xX16xX7exX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX18xXdxX2cxX16xX3xX1axX6xX18xX119xX3xX161xXa7xX1dxX164xXexX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xXd6xX1cxX3xXexX48xX1cxX16xX3xXexX1xX56xX16xX1bxX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX1eaxX119xX3xXcxX11cxXa7xX1dxX2cxX16xX3xX74xX99xXexX3xXexX305xX4xX3xX527xX1xX56xX4xX3xX74xX164xX16xX3xX74xX21xX16xX1bxX3xXd6xXdxXa9xX16xX7exX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX7xX3a0xX119xXaxX3xX312xX14xX31bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX313xXa9xX16xX3xX6cxX9dxX9exXdxX3xX527xX7e4xX3xX18xX396xXexX3xX4xX1xXfdxX3xXa2xX17xX16xX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX313xX305xX4xX3xX74xXdxX35xX16xX3xX5xX148xXbxX3xXexX305xX4xX3xX74xX9dxX450xX4xX3xX1bxXdxX6xX48xX3xX105xX6xX16xX3xX4xXd3xX3xX1dxX164xXa7xX3xX18xXb2xX3xX1xX26xX6xX119xX3xXb8xX502xX16xX1bxX3xX4xX1xX560xX3xX1axX1bxXa7xX1dxXeffxX16xX3xX313xX70xX3xXf98xX560xXa7xX3xXc3xX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX7xX3a0xX3xX105xX70xX48xX3xXd6xX2f9xX3xXf98xXfdxX3xX74xX48xX1cxX16xX3xX1eaxX14xX3xX5xX1cxX3xX16xX1bxX9dxX84xXdxX3xXexX11cxX4c1xX4xX3xXexXdxX164xXbxX3xX74xX9dxX450xX4xX3xXexX11cxXa7xX1dxX2cxX16xX3xXexX21xXdxX3xX105xX305xX4xX3xX74xXdxX35xX16xX3xX74xX26xX3xXexX9exXdxX3xX4xX1xX706xX3xX1xXa7xX1dxX3xX4xX70xX4xX3xX4xX70xX16xX1xX3xX3caxXa7xX75xX16xX3xXexX1xX6xX18xX3xX1bxXdxX6xX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX18xXdxX2cxX16xX3xX1axX6xX18xX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX6fxX1xX706xX3xXd6xX9exXdxX3xX13xX87xX3xXexX126xX7exX3xXd6xX3c3xX3xX4xX3c6xX16xX1bxX3xX16xX1bxX56xX16xX3xX1bxX3d1xX16xX3xX16xX1xX9dxX16xX1bxX3xX313xX21xX16xX3xX34xX35xX16xX1xX3xX5xX35xX16xX1xX3xX74xXb2xX3xX13axX70xX4xX3xX74xX3fxX16xX1xX3xX11cxXa3xX3xX18xX2f9xX4xX3xXexXdxXa9xXa7xX3xXbxX1xX21xXdxX3xX74xX99xXexX3xX74xX9dxX450xX4xX7exX3xX74xX502xX16xX1bxX3xXexX1xX84xXdxX3xX4xX1xX706xX3xX11cxXa3xX3xXbxX1xX9dxXd3xX16xX1bxX3xX4xX1xX75xX18xX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX74xX396xX16xX1bxX3xX74xX3bfxX3xX74xX99xXexX3xX74xX9dxX450xX4xX3xX18xX2f9xX4xX3xXexXdxXa9xXa7xX3xX74xX26xX32xX3xXb8xXb2xX3xXexX1xXe7xX16xX3xXexXbexX4xX3xX11cxX502xXdxX7exX3xX4xXe7xX16xX3xXexX1xXe7xX16xX3xXexXbexX4xX3xX1xXd3xX16xX3xX16xXfdxX6xX17axX3xXb8xXb2xX3xXexX70xX48xX3xX105xX99xX48xX3xX11cxX502xXdxX3xX4xXe7xX16xX3xXexX70xX48xX3xX105xX99xX16xX3xX1xXd3xX16xX17axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX0xX7xXexX11cxX48xX16xX1bxX12xXcxX1xXe7xX16xX3xXexXbexX4xX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX18xXdxX2cxX16xX3xX1axX6xX18xX7exX3xXexX1xXbexX16xX1bxX3xX16xX1xX4f8xXexX3xX74xX4f8xXexX3xX16xX9dxX9exX4xX0xX5axX7xXexX11cxX48xX16xX1bxX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX313xX305xX4xX3xX74xXdxX35xX16xX3xX527xX1xX7f7xX16xX3xXe4xXcxX1xXe7xX16xX3xXexXbexX4xX7exX3xXexX1xXe7xX16xX3xXexXbexX4xX3xX1xXd3xX16xX3xX16xXfdxX6xX119xX119xX119xX17bxX3xX6cxX48xX3xXexX4c1xX3xXexX6xX1dxX3xXb8xX99xXdxX3xXexX9dxX9exX16xX1bxX3xXa2xXa3xX3xX1axX1bxXa7xX1dxXa9xX16xX3xXacxXdxX70xXbxX7exX3x101c5xX1dxX3xXd6xXdxXa9xX16xX3xX313xX396xX3xX6fxX1xX560xX16xX1xX3xXexX11cxX3fxX7exX3xX313xX560xX3xXexX1xX9dxX3xX161xXa7xX75xX16xX3xX123xX1dxX3xXcxX11cxXa7xX16xX1bxX3xX9dxXd3xX16xX1bxX7exX3xX313xX396xX3xXexX11cxX9dxXa15xX16xX1bxX3xX313xX396xX3xX161xXa7xXbexX4xX3xXbxX1xX319xX16xX1bxX7exX3xX527xX7e4xX3xXexXa9xX16xX3xX74xX9dxX450xX4xX3xX313xX6xX16xX3xX6fxXd3xX3xX1dxX164xXa7xX3xX5xX148xXbxX3xXexX305xX4xX3xXexX11cxXa7xX1dxX2cxX16xX3xX74xXdxX3xX527xX1xX56xXbxX3xX4xX70xX4xX3xX18xX143xXexX3xXexX11cxX148xX16xX3xXexX11cxXa9xX16xX3xXexX48xX1cxX16xX3xX18xXdxX2cxX16xX3xX1axX6xX18xX3xX16xX1xX9dxX3xX18xX396xXexX3xX5xX84xXdxX3xXe4xX1xX3fxX4xX1xX3xXexX9dxX9exX16xX1bxX3xX7xX3a0xX119xX17bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX34xX35xX16xX1xX3xX5xX35xX16xX1xX3xX74xXb2xX3xXexX11cxXa7xX1dxX2cxX16xX3xX74xX99xXexX3xX3caxXa7xX1dxX164xXexX3xXexX75xX18xX3xX4xX6xX48xX3xX16xX1xX4f8xXexX3xX4xX123xX6xX3xX313xX396xX3xX6fxX1xX560xX16xX1xX3xXexX11cxX3fxX3xXd6xX1cxX3xX161xXa7xX75xX16xX3xX123xX1dxX3xXcxX11cxXa7xX16xX1bxX3xX9dxXd3xX16xX1bxX3xXexX9exXdxX3xX4xX70xX4xX3xX4xX4f8xXbxX3xX5xXb2xX16xX1xX3xX74xX99xX48xX3xXd6xX1cxX3xX4xX1xX706xX3xX1xXa7xX1dxX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xXexX11cxX9dxX84xX16xX1bxX7exX3xXexX9exXdxX3xX18xc051xXdxX3xX74xX21xX16xX1bxX3xXd6xXdxXa9xX16xX7exX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX7xX3a0xX3xX74xX3bfxX3xX4xX1xX123xX3xX74xX396xX16xX1bxX3xX7xX70xX16xX1bxX3xXexX99xX48xX7exX3xXexX1xX126xX6xX3xXexX1xX56xX16xX1bxX7exX3xX13axXbexX4xX3xXexX9exXdxX7exX3xX1xX9dxX9exX16xX1bxX3xX18xX3d1xXdxX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX74xX396xX16xX1bxX3xXexX1xX10xX48xX3xXbxX1xX9dxXd3xX16xX1bxX3xX4xX1xX75xX18xX3xXexX1xXe7xX16xX3xXexXbexX4xX7exX3xXexX70xX48xX3xX105xX99xX48xX7exX3xX105xX4f8xXexX3xX16xX1bxX84xX7exX3xX4xX1xX56xX4xX3xXexX1xX56xX16xX1bxX119xX3xXa2xX1cxX3xX4xX21xX3xX6cxX75xX16xX3xXexX396xX4xX3xX74xXb2xX3xX11cxX6xX3xX3caxXa7xX75xX16xX3xXd6xX9exXdxX3xX527xX1xX560xX3xXexX1xX164xX3xX4f8xX1dxX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xXcxX11cxX48xX16xX1bxX3xX74xXa9xX18xX3xX8exX5axX13xX7exX3xX4xX70xX4xX3xX4xX70xX16xX1xX3xX3caxXa7xX75xX16xX3xX4xX123xX6xX3xXexX6xX3xX74xXb2xX3xXexX17xX16xX1bxX3xXexXbexX4xX3xX74xX396xX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX3caxXa7xX75xX16xX3xX4xX21xX3xX74xXa9xX18xX3xXd6xX1cxX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX74xX164xX16xX3xXd6xX3fxX3xXexX11cxX560xX3xXexX148xXbxX3xX527xX164xXexX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX6cxX3fxX4xX1xX3xX74xX136xX16xX1bxX3xX3caxXa7xX1dxX3xX74xX3fxX16xX1xX119xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX80xX5axX13xX7exX3xX161xXa7xX75xX16xX3xX74xX48xX1cxX16xX3xX13xX3xX105xX56xXexX3xX74xXe7xXa7xX3xXexXdxX164xX16xX3xX4xX3c3xX16xX1bxX3xX74xX3fxX4xX1xX3xXexX11cxX48xX16xX1bxX3xXexX1xX3fxX3xX13axXb2xX3xX490xXa7xX75xX16xX3xXf98xX396xX4xX1bdxX3xX74xX3fxX4xX1xX3xXbxX1xX21xX16xX3xX527xX560xX4xX1xX3xX3caxXa7xX1dxX164xXexX3xX5xXdxX35xXexX7exX3xX105xXa7xX396xX4xX3xX4xX70xX4xX3xX74xXd3xX16xX3xXd6xX3fxX3xX4xX123xX6xX3xXexX6xX3xXbxX1xX21xXdxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX74xX37axXdxX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xXexX1xXa7xX148xXexX7exX3xX11cxX136xXexX3xX527xX1xf277xXdxX3xX490xXa7xX75xX16xX3xXf98xX396xX4xX7exX3xX74xX70xX16xX1xX3xXd6xX319xX16xX1bxX3xX16xX1bxX48xX1cxXdxX7exX3xX6cxXdxX35xXexX3xX74xX3fxX4xX1xX3xXa15xX3xXcxX136xX4xX3xXcxX11cxX9dxX16xX1bxX7exX3xXc6xXdxX35xX18xX3xXcxX75xX16xX7exX3xXexX1xX10xX48xX3xX74xX9dxX84xX16xX1bxX3xX1eaxX87xX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX11cxXdxX3bfxX16xX3xX74xX70xX16xX1xX3xX74xX3fxX4xX1xX3xXa15xX3xX16xX1bxXb2xX3xX105xX6xX3xX19abxXe7xXa7xX3xXacxXdxX75xX1dxX7exX3xX4xX56xXexX3xX74xX9dxX84xX16xX1bxX3xX7xXbexX3xX2xX3xXd6xX2cxX3xXce2xX1cxXdxX3xXacxX319xX16xX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX2xX13xX5axX13xX7exX3xX4xX70xX16xX1xX3xX3caxXa7xX75xX16xX3xX1xX9dxX9exX16xX1bxX3xXb8xX3c3xX16xX1bxX3xXexXdxX164xX16xX3xX4xX3c3xX16xX1bxX3xXd6xX1cxX48xX3xXexXa7xX1dxX164xX16xX3xXbxX1xX319xX16xX1bxX3xXexX1xX123xX3xX9e5xX1xX6xX16xX3xec96xX6xX16xX1bxX3xX74xX164xX16xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX2xX1b8xX3xX4xX1xXdxX164xX18xX3xXexX1xX3fxX3xX13axXb2xX3xX9e5xX1xX6xX16xX3xX21c0xX6xX16xX1bxX3xXd6xX1cxX3xX7xX75xX16xX3xX105xX6xX1dxX3xXcxX1xX1cxX16xX1xX3xXce2xXd3xX16xX7exX3xX6cxXdxX35xXexX3xXd6xX1cxX3xX105xX56xXexX3xXexX48xX1cxX16xX3xX105xX396xX3xX3caxXa7xX75xX16xX3xX74xX3fxX4xX1xX3xXa15xX3xX74xX75xX1dxX7exX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xXexX706xX16xX1xX3xX1axXdxX16xX1xX3xXcxX1xXa7xX148xX16xX119xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX2xX80xX5axX13xX7exX3xX161xXa7xX75xX16xX3xX74xX48xX1cxX16xX3xX1eaxX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX9e5xX1xX6xX16xX3xXcxX1xXdxX164xXexX3xXd6xX1cxX3xXexX706xX16xX1xX3xX313xX624xX16xX1xX3xXcxX1xXa7xX148xX16xX7exX3xXexX1xXe7xX16xX3xXexXbexX4xX3xXexXdxX164xX16xX3xXd6xX1cxX48xX3xXf98xX48xX16xX1bxX3xXc6xX1xX70xX16xX1xX7exX3xXbxX1xXbexXdxX3xX1xX450xXbxX3xXd6xX9exXdxX3xX161xXa7xX75xX16xX3xX74xX48xX1cxX16xX3xX13xX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX490xXa7xX75xX16xX3xXf98xX396xX4xX119xX3xXcxX11cxXa9xX16xX3xX4xX70xX4xX3xX1xX9dxX9exX16xX1bxX3xX313xX56xX4xX7exX3xXcxX75xX1dxX3xX313xX56xX4xX7exX3xXb8xX3c3xX16xX1bxX3xXd6xX1cxX3xXcxX75xX1dxX3xX1axX6xX18xX7exX3xX3caxXa7xX75xX16xX3xXexX6xX3xX6cxX502xX16xX3xX6cxX148xXbxX3xXexXdxX164xX16xX3xX4xX3c3xX16xX1bxX3xXexXdxXa9xXa7xX3xX6cxXdxX35xXexX3xX4xX70xX4xX3xX7xX9dxX3xX74xX48xX1cxX16xX3xX4xX1xX123xX3xX5xX4c1xX4xX3xX74xX3fxX4xX1xX3xXbxX1xX319xX16xX1bxX3xXexX1xX123xX3xXd6xX319xX16xX1bxX3xX16xX1bxX48xX1cxXdxX7exX3xX70xXbxX3xX7xX70xXexX3xX5xX4c1xX4xX3xX5xX9dxX450xX16xX1bxX3xXd6xX1cxX48xX3xXd6xX3c6xX16xX1bxX3xXd6xX10xX16xX3xX74xX3c3xX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX6fxX37dxX16xX1bxX3xXexX11cxX48xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX2xX13xX5axX13xX7exX3xX313xX396xX3xX6fxX1xX560xX16xX1xX3xXexX11cxX3fxX3xX74xX143xXexX3xXexXa9xX16xX3xX4xX1xX48xX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX6cxX3fxX4xX1xX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xXce2xX1cxXdxX3xXacxX319xX16xX3xX5xX1cxX3xX6fxX1xXdxX164xX16xX3xX6cxX3fxX4xX1xX3xX69xX502xX3xX6fxX1xX560xX3xX34xXdxX16xX1xX7exX3xX6cxX48xX3xXb8xX99xXdxX3xXexX9dxX9exX16xX1bxX3xXa2xX17xX16xX3xXcxXdxX164xX16xX3xX19abxX37dxX16xX1bxX3xX5xX1cxX18xX3xXcxX9dxX3xX5xX35xX16xX1xX7exX3xX74xX502xX16xX1bxX3xX4xX1xX560xX3xX9e5xX1xX99xX18xX3xX69xX3c6xX16xX1bxX3xX5xX1cxX18xX3xX6fxX1xX560xX16xX1xX3xX123xX1dxX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1eaxX1eaxX5axX13xX7exX3xX74xX502xX16xX1bxX3xX4xX1xX560xX3xXf98xXa9xX3xX19abxXa7xX7f7xX16xX7exX3xX313xX560xX3xXexX1xX9dxX3xXexX1xX305xX3xX16xX1xX4f8xXexX3xX313xX6xX16xX3xX6fxX1xX4f8xXbxX3xX1xX1cxX16xX1xX3xXcxX11cxXa7xX16xX1bxX3xX9dxXd3xX16xX1bxX3xXb8xX21xX16xX1bxX7exX3xX74xXdxX35xX16xX3xX4xX1xX706xX3xX74xX99xX48xX3xX313xX396xX3xX6fxX1xX706xX3xX1xXa7xX1dxX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX6cxX3fxX4xX1xX32xX3xXe4xXcxX1xX84xXdxX3xX4xXd3xX3xX3caxXa7xX75xX16xX3xX7xX4c1xX3xXd6xX1cxX3xX4xX1xX560xX16xX1xX3xXexX11cxX3fxX3xX74xX3bfxX3xX18xXa15xX3xX4xXa7xX396xX4xX3xXexX37axX16xX1bxX3xXexXdxX164xX16xX3xX4xX3c3xX16xX1bxX3xXd6xX1cxX48xX3xXce2xX1cxXdxX3xXacxX319xX16xX3xX74xXb2xX3xX4xX1xX560xX16xX3xX18xXa7xX502xXdxX119xX3xXcxX6xX3xX4xXe7xX16xX3xXexX11cxX6xX16xX1xX3xXexX1xX123xX3xXexX126xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1cxX1dxX7exX3xX527xX3fxXbxX3xXexX1xX84xXdxX3xXbxX1xX70xXexX3xX74xX396xX16xX1bxX3xXexXdxX164xX16xX3xX4xX3c3xX16xX1bxX3xX74xX3fxX4xX1xX3xXexX11cxXa9xX16xX3xX4xX70xX4xX3xX1xX9dxX9exX16xX1bxX7exX3xX527xX1xX3c3xX16xX1bxX3xX74xX3bfxX3xX4xX1xX148xX18xX119xX3xX1axX164xXa7xX3xX74xX3bfxX3xX4xX1xX148xX18xX3xXexX1xX624xX3xX527xX1xX3c3xX16xX1bxX3xX4xX26xX3xX5xX450xXdxX3xXd6xX2cxX3xX3caxXa7xX75xX16xX3xX7xX4c1xX3xX4xX1xX560xX16xX1xX3xXexX11cxX3fxX119xX3xXc6xX3fxXbxX3xXexX1xX84xXdxX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX74xX396xX16xX1bxX3xX5xX136xX4xX3xX16xX1cxX1dxX3xX5xX1cxX3xX105xX21xX48xX3xX74xX21xX18xX3xX4xX1xX56xX4xX3xX4xX1xX56xX16xX3xX16xX1xX4f8xXexX3xX74xX3bfxX3xX1bxXdxX1cxX16xX1xX3xXexX1xX56xX16xX1bxX3xX5xX450xXdxX3xX1xX48xX1cxX16xX3xXexX48xX1cxX16xX119xX3xX1axX56xX18xX3xXd6xXfdxX16xX1bxX3xXexX1xX84xXdxX3xX4xXd3xX3xX5xX9exX16xX3xX4xX1xX136xX16xX1bxX3xXexX6xX3xX16xX1xX4f8xXexX3xX74xX3fxX16xX1xX3xXexX48xX1cxX16xX3xXexX1xX56xX16xX1bxX119xX17bxX3xXa2xX1cxX3xX313xX396xX3xX6fxX1xX560xX16xX1xX3xXexX11cxX3fxX3xX1xX99xX3xX3caxXa7xX1dxX164xXexX3xXexX75xX18xX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xXce2xX1cxXdxX3xXacxX319xX16xXc3xXacxXdxX6xX3xXb8xX3fxX16xX1xX3xXexX11cxX9dxX9exX4xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX86xX87xX5axX13xX5axX2xX80xX8exX14xX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX14xX3xX1bxXdxX84xX3xX86xX87xX3xXbxX1xX136xXexX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX86xX87xX5axX13xX5axX2xX80xX8exX14xX7exX3xX313xX396xX3xX6fxX1xX706xX3xX1xXa7xX1dxX3xX6fxX1xXdxX164xX16xX3xX6cxX3fxX4xX1xX3xX11cxX6xX3xX5xX35xX16xX1xX3xXexX37axX16xX1bxX3xX4xX3c3xX16xX1bxX3xX527xX560xX4xX1xX7exX3xX74xX70xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX164xX18xX3xX14xX3xX18xX2f9xX4xX3xXexXdxXa9xXa7xX3xXexX1xX10xX16xX3xX4xX1xXbexXexX32xX3xXce2xX75xX16xX3xX105xX6xX1dxX3xXcxX75xX16xX3xXce2xXd3xX16xX3xX1axX1xX4f8xXexX7exX3xX313xX396xX3xXcxX37axX16xX1bxX3xXexX1xX6xX18xX3xX18xX9dxXa7xX7exX3xX19abxXdxX16xX1xX3xXb8xX396xX4xX3xXf98xX148xXbxX7exX3xXcxX37axX16xX1bxX3xX16xX1xX6xX3xX4xX21xX16xX1xX3xX7xX70xXexX3xX74xX3c3xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xXd6xX1cxX3xX313xXdxX35xXexX3xX527xX1xXa7xX3xXexX1xX123xX3xX74xX3c3xX119xX3xXcxX126xX3xX105xXbexX16xX3xX1xX9dxX9exX16xX1bxX3xXb8xX3c3xX16xX1bxX7exX3xX313xX56xX4xX3xXd6xX1cxX3xXcxX75xX1dxX3xX313xX56xX4xX7exX3xXcxX75xX1dxX3xX1axX6xX18xX7exX3xX3caxXa7xX75xX16xX3xXexX6xX3xX74xX502xX16xX1bxX3xX5xX48xX99xXexX3xXexXdxX164xX16xX3xX4xX3c3xX16xX1bxX3xXd6xX1cxX48xX3xXce2xX1cxXdxX3xXacxX319xX16xX3xXbxX1xXbexXdxX3xX1xX450xXbxX3xXd6xX9exXdxX3xX3caxXa7xXe7xX16xX3xX4xX1xX136xX16xX1bxX3xX16xX1xX75xX16xX3xX6cxX75xX16xX3xX16xX37axXdxX3xX6cxX148xX1dxX7exX3xX74xX164xX16xX3xX2xX2xX3xX1bxXdxX84xX3xX86xX87xX3xXbxX1xX136xXexX3xXexX6xX3xX5xX1cxX18xX3xX4xX1xX123xX3xX4xX70xX4xX3xX18xX2f9xX4xX3xXexXdxXa9xXa7xX3xXd6xX1cxX3xX4xX56xX18xX3xX4xX84xX3xX34xX143xXexX3xXexX11cxX148xX16xX3xX19abxX75xX16xX3xXexX396xX4xX3xXacxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX5xXa9xX16xX3xX19abxXdxX16xX1xX3xXb8xX396xX4xX3xXf98xX148xXbxX119xX3xX6fxX1xXdxX164xX16xX3xX6cxX3fxX4xX1xX3xX69xX502xX3xX6fxX1xX560xX3xX34xXdxX16xX1xX3xXexX48xX1cxX16xX3xXexX1xX56xX16xX1bxX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1xX48xXexX48xXaxX3xX1xX11cxX10xX12d7xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX32xX5axX5axX4xX6cxX16xXdxX18xX1bxX119xXd6xXdxX10xXexX16xX6xX18xXbxX5xXa7xX7xX119xXd6xX16xX5axXa7xXbxX5xX48xX6xX6cxX10xX6cxX5axXdxX295xX1xX7xX6xX5axX1eaxX87xX1eaxX87xX29exX87xX13xX29exX87xX1b8xX5axX1bxXdxX6xXdxXbxX1xX48xX16xX1bxX18xXdxX10xX16xX16xX6xX18xX119xX202xXbxX1bxXaxX3xX6cxX6xXexX6xXc3xX6cxX10xX7xX4xX9xXaxX313xXbexX16xX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX7xX3a0xX3xX313xXdxX16xX1xX3xX74xX48xX1cxX16xX3xX69xX9dxXd3xX16xX1bxX3xXacxXdxX6xX16xX1bxX3xX4xX56xX18xX3xX4xX84xX3xXexX11cxXa9xX16xX3xX16xX26xX4xX3xX9e5xX1xX123xX3xXcxX37axX16xX1bxX3xXexX1xXbexX16xX1bxX3xX16xX1bxX2f9xX1dxX3xXce2xX1cxXdxX3xXacxX319xX16xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX86xX87xX5axX13xX5axX2xX80xX8exX14xX3xX312xX1axX1bxX9dxX84xXdxX3xX4xXe7xX18xX3xX4xX84xX3xX5xX1cxX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX7xX3a0xX3xX313xX3c6xXdxX3xX161xXa7xX6xX16xX1bxX3xXcxX1xX148xX16xX31bxX119xXaxX3xX6cxX6xXexX6xXc3xXdxX16xX6cxX10xX13axX9xXaxX2xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7xXc3xXbxX1xX48xXexX48xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX6cxXexX1xX32xX3xX1b8xX2xX14xXbxX13axX1bdxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX32xX3xX13xX13xX1eaxXbxX13axX1bdxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX18xXdxX2cxX16xX3xX1axX6xX18xX32xX3xX34xX35xX16xX1xX3xX5xX35xX16xX1xX3xX5xX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX3xX4xX1xX48xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xXexX48xX1cxX16xX3xXexX1xX56xX16xX1bxX3xX1xX624xX16xX1xX3xX21xX16xX1xX3xX1eaxXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX5axX5axXdxX119xX105xX6xX48xX1xX6xXexXdxX16xX1xX119xXd6xX16xX5axX16xX10xX1b1xX7xX5axX1eaxX87xX2xX13xX5axX2xX1eaxX1f1xX6cxX2xX2xX2xX1eaxX1eaxX1eaxX14xXexX1b8xX86xX86xX8exX5xX86xX119xX202xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX18xXdxX2cxX16xX3xX1axX6xX18xX32xX3xX34xX35xX16xX1xX3xX5xX35xX16xX1xX3xX5xX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX3xX4xX1xX48xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xXexX48xX1cxX16xX3xXexX1xX56xX16xX1bxXaxX3xX6cxX6xXexX6xXc3xXbxX1xX48xXexX48xXc3xX48xX11cxXdxX1bxXdxX16xX6xX5xXc3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX32xX5axX5axX4xX6cxX16xXdxX18xX1bxX119xXd6xXdxX10xXexX16xX6xX18xXbxX5xXa7xX7xX119xXd6xX16xX5axXexX1b8xX1eaxX87xX5axXa7xXbxX5xX48xX6xX6cxX10xX6cxX5axXdxX295xX1xX7xX6xX5axX1eaxX87xX1eaxX87xX29exX87xX13xX29exX87xX1b8xX5axX1bxXdxX6xXdxXbxX1xX48xX16xX1bxX18xXdxX10xX16xX16xX6xX18xX119xX202xXbxX1bxXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX48xX16xXaxX12xX313xXbexX16xX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX7xX3a0xX3xX313xXdxX16xX1xX3xX74xX48xX1cxX16xX3xX69xX9dxXd3xX16xX1bxX3xXacxXdxX6xX16xX1bxX3xX4xX56xX18xX3xX4xX84xX3xXexX11cxXa9xX16xX3xX16xX26xX4xX3xX9e5xX1xX123xX3xXcxX37axX16xX1bxX3xXexX1xXbexX16xX1bxX3xX16xX1bxX2f9xX1dxX3xXce2xX1cxXdxX3xXacxX319xX16xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX86xX87xX5axX13xX5axX2xX80xX8exX14xX3xX312xX1axX1bxX9dxX84xXdxX3xX4xXe7xX18xX3xX4xX84xX3xX5xX1cxX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX7xX3a0xX3xX313xX3c6xXdxX3xX161xXa7xX6xX16xX1bxX3xXcxX1xX148xX16xX31bxX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX6fxX3c6xX16xX1bxX3xXd6xX9exXdxX3xX4xXa7xX396xX4xX3xXexX37axX16xX1bxX3xXexXdxX164xX16xX3xX4xX3c3xX16xX1bxX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xXce2xX1cxXdxX3xXacxX319xX16xXc3xXacxXdxX6xX3xXb8xX3fxX16xX1xX7exX3xX3caxXa7xX75xX16xX3xXexX6xX3xX74xX70xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX164xX18xX7exX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX4xX70xX4xX3xX74xX21xX48xX3xXd6xX1cxX3xX3caxXa7xXe7xX16xX3xX74xX21xX48xX3xXa15xX3xXd6xX10xX16xX3xX105xXdxX3bfxX16xX3xX18xXdxX2cxX16xX3xXcxX11cxXa7xX16xX1bxX3xXd6xX1cxX3xXcxX11cxX9dxX84xX16xX1bxX3xXce2xX6xX119xX3xX161xXa7xX75xX16xX3xXd6xX1cxX3xX6cxX75xX16xX3xX4xX70xX4xX3xXexX706xX16xX1xX3xX18xXdxX2cxX16xX3xXb8xX3c3xX16xX1bxX3xX1axX6xX18xX3xX105xX396xX3xXd6xX1cxX3xXb8xX502xX16xX1bxX3xX105xXbd4xX16xX1bxX3xX7xX3c3xX16xX1bxX3xX6fxX44xXa7xX3xXf98xX48xX16xX1bxX3xXexXdxX164xX16xX3xX4xX3c3xX16xX1bxX7exX3xX16xX37axXdxX3xX6cxX148xX1dxX3xX6cxXdxX35xXexX3xXd6xX1cxX3xX5xX1cxX18xX3xXexX6xX16xX3xX11cxXb2xX3xX161xXa7xX75xX16xX3xX74xX48xX1cxX16xX3xX13xX3xX16xX1bxX2f9xX1dxX7exX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX4xX70xX4xX3xXexX706xX16xX1xX3xXf98xX48xX16xX1bxX3x11a20xX16xX7exX3xX313xX624xX16xX1xX3xX19abxX9dxXd3xX16xX1bxX7exX3xXcxX75xX1dxX3xX1axXdxX16xX1xX7exX3xX6fxXe7xX16xX3xXcxX1xXd3xX7exX3xXcxX11cxX1cxX3xXa2xXdxX16xX1xX7exX3xXce2xX26xX4xX3xXcxX11cxX17xX16xX1bxX7exX3xX21c0xX99xX4xX1xX3xXacxXdxX70xX7exX3xX313xX99xX4xX3xXf98xXdxXa9xXa7xX7exX3xX74xX21xX48xX3xX9e5xX1xX136xX3xX161xXa7xXbexX4xX7exX3xX313xX1cxX3xX21c0xX3fxX6xXc3xXa2xX37dxX16xX1bxX3xXcxX1cxXa7xX119xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX2xX5axX14xX7exX3xXexX6xX3xXexXdxX164xXbxX3xXexX2f9xX4xX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX4xX70xX4xX3xXexX706xX16xX1xX3xX34xX3a0xX3xXcxX1xX48xX7exX3xXacxX319xX3xX6fxX3c3xX16xX1bxX7exX3xXa2xXe1cxX16xX1xX3xXf98xX48xX16xX1bxX7exX3xX6fxX1xX9dxXd3xX16xX1bxX3xXcxX1xXdxX35xX16xX7exX3xX6fxX1cxX3xX34xX6xXa7xX7exX3xXf98xX48xX16xX1bxX3xX490xXa7xX1dxXa9xX16xX7exX3xX6fxX1xX75xXa7xX3xXb8xXbexX4xX7exX3xXc6xXdxX164xX16xX3xXcxX9dxX84xX16xX1bxX7exX3xXce2xX6xX3xXb8x12c4fxX4xX7exX3xX6fxX3c3xX16xX3xXb8xX21xX48xX119xX3xXb8xX164xX16xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX2xXc3xX14xXc3xX2xX80xX8exX14xX7exX3xXexX48xX1cxX16xX3xX105xX396xX3xX4xX70xX4xX3xXexX706xX16xX1xX7exX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xXbxX1xXbexX3xXexX11cxXa9xX16xX3xX74xX4f8xXexX3xX5xXdxX2cxX16xX3xXd6xX1cxX3xX4xX70xX4xX3xX74xX21xX48xX7exX3xX3caxXa7xXe7xX16xX3xX74xX21xX48xX3xXa15xX3xX105xXdxX3bfxX16xX3xXb8xX3c3xX16xX1bxX3xXexX11cxXa9xX16xX3xXexX48xX1cxX16xX3xX18xXdxX2cxX16xX3xX1axX6xX18xX3xXa2xXdxX35xXexX3xX1axX6xX18xX3xX74xX9dxX450xX4xX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX74xXb2xX3xXexX11cxX3c3xXdxX3xX3caxXa7xX6xX3xX527xX3bfxX3xXexX126xX3xX74xX99xXdxX3xXexX1xX56xX16xX1bxX3xX34xX3c6xX6xX3xX490xXa7xX75xX16xX3xX16xX17xX18xX3xX2xX80xX8exX14xX7exX3xX16xX9dxX9exX4xX3xXa2xXdxX35xXexX3xX1axX6xX18xX3xX74xX396xX4xX3xX5xX148xXbxX7exX3xXexX1xXbexX16xX1bxX3xX16xX1xX4f8xXexX7exX3xX6cxX75xX16xX3xX4xX1xX123xX7exX3xX74xXb2xX3xXexXdxX164xX16xX3xX16xX1xXfdxX16xX1bxX3xX105xX9dxX9exX4xX3xX6cxX1cxXdxX3xXexX11cxX48xX16xX1bxX3xX4xX3c3xX16xX1bxX3xX4xXa7xX396xX4xX3xX13axX75xX1dxX3xX6cxX4c1xX16xX1bxX3xX74xX4f8xXexX3xX16xX9dxX9exX4xX119xX3xXce2xX48xX16xX1bxX3xX5xX84xXdxX3xX18xX35xX16xX1xX3xX5xX35xX16xX1xX3xX5xX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX3xXe4xXcxX1xXe7xX16xX3xXexXbexX4xX7exX3xXexX1xXe7xX16xX3xXexXbexX4xX3xX1xXd3xX16xX3xX16xXfdxX6xX7exX3xXexX70xX48xX3xX105xX99xX48xX7exX3xXexX70xX48xX3xX105xX99xX48xX3xX1xXd3xX16xX3xX16xXfdxX6xX3xX12aaxX17bxX3xX4xX123xX6xX3xXb8xX99xXdxX3xXexX9dxX9exX16xX1bxX3xXa2xXa3xX3xX16xX1bxXa7xX1dxXa9xX16xX3xXacxXdxX70xXbxX3xXd6xXc03xX16xX3xX4xX319xX16xX3xX16xX1bxXa7xX1dxXa9xX16xX3xX1bxXdxX70xX3xXexX11cxX3fxX7exX3xX18xXb2xXdxX3xX18xXb2xXdxX3xX5xX1cxX3xX16xXdxX2cxX18xX3xXexX4c1xX3xX1xX1cxX48xX3xXd6xX1cxX3xX3caxXa7xX1dxX164xXexX3xXexX75xX18xX3xX7xX56xXexX3xX74xX70xX3xX4xX123xX6xX3xX4xX21xX3xX18xX396xXexX3xX6cxX75xX16xX3xXexX396xX4xX3xXexX11cxX48xX16xX1bxX3xXexX1xX84xXdxX3xX527xf4a9xX3xX1xX396xXdxX3xX16xX1xX148xXbxX3xXd6xX1cxX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX11cxXdxX3bfxX16xX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xXb8xX143xX4xX3xX105xXdxX35xXexX7exX3xXexX11cxX48xX16xX1bxX3xX16xX1xXfdxX16xX1bxX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX16xX1cxX1dxX7exX3xX527xX1xXdxX3xX4xX21xX3xX16xX9dxX9exX4xX3xX74xX6xX16xX1bxX3xX4xX1xXa7xX16xX1bxX3xXexX6xX1dxX3xX4xX1xXbexX16xX1bxX3xXe4xX1bxXdxX143xX4xX17bxX3xX6fx139baxXa2xe8bbxX19abxXc3xX2xX80xX7exX3xX18xX35xX16xX1xX3xX5xX35xX16xX1xX3xXexX1xXe7xX16xX3xXexXbexX4xX7exX3xXexX11cxX6xX16xX1xX3xXexX1xX123xX3xXexX126xX16xX1bxX3xX1bxXdxX84xX7exX3xXexX126xX16xX1bxX3xXbxX1xX136xXexX3xX4xXe7xX16xX3xX74xX9dxX450xX4xX3xXd6xX148xX16xX3xX6cxX2f9xX16xX1bxX3xX74xX3bfxX3xX3caxXa7xX1dxX164xXexX3xX74xX3fxX16xX1xX3xX4xXa7xX396xX4xX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xXd6xX9exXdxX3xX6cxX3fxX4xX1xX3xX105xX35xX16xX1xX3xX6fxX305exXa2xX3060xX19abxXc3xX2xX80xX119xX3xXcxX99xXdxX3xX4xXa7xX396xX4xX3xX1xX3d1xXbxX3xXd6xX1cxX3xXexX1xX3fxX3xX7xX70xXexX3xX3caxXa7xX6xX3xX1xX35xX3xXexX1xXbexX16xX1bxX3xXexX11cxX4c1xX4xX3xXexXa7xX1dxX164xX16xX3xXd6xX2cxX3xX4xX3c3xX16xX1bxX3xXexX70xX4xX3xXbxX1xX319xX16xX1bxX3xX4xX1xXbexX16xX1bxX3xX6cxX3fxX4xX1xX3xX6fxX305exXa2xX3060xX19abxXc3xX2xX80xX3xXexX99xXdxX3xX14xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xXbxX1xXbexX3xXexX11cxX4c1xX4xX3xXexX1xXa7xX396xX4xX3xXcxX11cxXa7xX16xX1bxX3xX9dxXd3xX16xX1bxX3xX312xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX1eaxX80xX5axX86xX5axX1eaxX87xX1eaxX87xX31bxX7exX3xXcxX1xX123xX3xXexX9dxX9exX16xX1bxX3xX6fxX1xX560xX16xX1xX3xXbxX1xX123xX3xX1axX1bxXa7xX1dxXeffxX16xX3xX490xXa7xX75xX16xX3xX9e5xX1xX136xX4xX3xX74xXb2xX3xX16xX1xX4f8xX16xX3xX18xX99xX16xX1xX3xX5xX99xXdxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xXe7xX16xX3xX16xX1xX9dxX3xXexX11cxX48xX16xX1bxX3xX105xX305xX4xX3xX74xXdxX35xX16xX3xX4xX123xX6xX3xX313xX396xX3xXcxX9dxX3xX5xX35xX16xX1xX3xX161xXa7xX75xX16xX3xX74xX396xXdxX3xX1axX1xX75xX16xX3xX6cxX75xX16xX3xXa2xXdxX35xXexX3xX1axX6xX18xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX8exX5axX13xX5axX2xX80xX8exX14xX7exX3xX5xX1cxX3xXe4xXexX1xXe7xX16xX3xXexXbexX4xX7exX3xXexX1xXe7xX16xX3xXexXbexX4xX3xX1xXd3xX16xX3xX16xXfdxX6xX7exX3xXexX70xX48xX3xX105xX99xX48xX7exX3xXexX70xX48xX3xX105xX99xX48xX3xX1xXd3xX16xX3xX16xXfdxX6xX119xX3xXcxX11cxX6xX16xX1xX3xXexX1xX123xX3xXexX126xX16xX1bxX3xX1bxXdxX84xX7exX3xXexX126xX16xX1bxX3xXbxX1xX136xXexX7exX3xX13axXbexX4xX3xXexX9exXdxX3xX18xX143xXexX3xXexX11cxX148xX16xX7exX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX18xXdxX2cxX16xX3xX1axX6xX18xX119xX3xX161xXa7xX1dxX164xXexX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xXd6xX1cxX3xXexX48xX1cxX16xX3xXexX1xX56xX16xX1bxX17axXaxX3xXcxXdxX16xX1xX3xXexX1xXe7xX16xX3xX16xX1cxX1dxX3xX4xXe7xX16xX3xX74xX9dxX450xX4xX3xXd6xX148xX16xX3xX6cxX2f9xX16xX1bxX3xX4xX3c3xX16xX1bxX3xX4xXa7xX396xX4xX3xXbxX1xX319xX16xX1bxX3xX4xX1xXbexX16xX1bxX3xX6cxX3fxX4xX1xX3xX105xX35xX16xX1xX3xX1xXdxX35xX16xX3xX16xX6xX1dxX3xX4xX123xX6xX3xX16xX9dxX9exX4xX3xXexX6xX119xX5axX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xXc3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX312xX2xX31bxX3xXb8xX99xXdxX3xXexX9dxX9exX16xX1bxX3xXa2xXa3xX3xX1axX1bxXa7xX1dxXa9xX16xX3xXacxXdxX70xXbxX7exX3xX0xX10xX18xX12xX69xX502xXdxX3xX527xX7e4xX3xXcxX37axX16xX1bxX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX6cxXdxX16xX1xX3xXexX11cxX48xX16xX1bxX3xX18xX3c6xX6xX3xX13axXa7xX75xX16xX3xXexX48xX1cxX16xX3xXexX1xX56xX16xX1bxX7exX0xX5axX10xX18xX12xX3xX1axX13axX105xX3xX6fxX1xX560xX16xX1xX3xXexX11cxX3fxX3xX161xXa7xXbexX4xX3xX1bxXdxX6xX7exX3xX69xX1cxX3xX1axX396xXdxX7exX3xX1eaxX87xX87xX87xX7exX3xXexX11cxX3xX2xX8exX1eaxX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX312xX1eaxX31bxX3xXb8xX99xXdxX3xXexX9dxX9exX16xX1bxX3xXa2xXa3xX3xX1axX1bxXa7xX1dxXa9xX16xX3xXacxXdxX70xXbxX7exX3xX0xX10xX18xX12xX69xX502xXdxX3xX527xX7e4xX3xXcxX37axX16xX1bxX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX6cxXdxX16xX1xX3xXexX11cxX48xX16xX1bxX3xX18xX3c6xX6xX3xX13axXa7xX75xX16xX3xXexX48xX1cxX16xX3xXexX1xX56xX16xX1bxX7exX0xX5axX10xX18xX12xX3xX1axX13axX105xX3xX6fxX1xX560xX16xX1xX3xXexX11cxX3fxX3xX161xXa7xXbexX4xX3xX1bxXdxX6xX7exX3xX69xX1cxX3xX1axX396xXdxX7exX3xX1eaxX87xX87xX87xX7exX3xXexX11cxX3xX1eaxX1f1xX14xX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX312xX86xX31bxX3xXce2xX74xX6cxX7exX3xXexX11cxX3xX1eaxX1f1xX14xX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxXaxX12xX312xX13xX31bxX3xXce2xX74xX6cxX7exX3xXexX11cxX3xX1eaxX1f1xX14xX119xX3xX312xX14xX31bxX3xX98xX21xX16xX1bxX3xX6fxX396xX16xX1bxX3xX7xX21xX16xX3xXa2xXdxX35xXexX3xX1axX6xX18xX32xX3xX0xX10xX18xX12xX98xX99xXdxX3xXexX1xX56xX16xX1bxX3xX18xX3c6xX6xX3xX13axXa7xX75xX16xX3xX2xX80xX8exX14xX3xXc3xX3xXa2xX17xX16xX3xX527xXdxX35xX16xX3xX98xX21xX16xX1bxX0xX5axX10xX18xX12xX7exX3xX1axX13axX105xX3xX6fxX1xX560xX16xX1xX3xXexX11cxX3fxX3xX161xXa7xXbexX4xX3xX1bxXdxX6xX7exX3xX69xX1cxX3xX1axX396xXdxX7exX3xX1eaxX87xX87xX14xX7exX3xXexX11cxX3xX1eaxX14xX80xX119xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxX3xXbxX6fxX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxXexX1xXa7xX18xX105xX3xX6cxX1xXdxX6cxX10xX3xXdxX6fxX10xX16xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX6cxXexX1xX32xX3xX1b8xX2xX14xXbxX13axX1bdxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX32xX3xX13xX2xX87xXbxX13axX1bdxXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX5axX5axXdxX119xX105xX6xX48xX1xX6xXexXdxX16xX1xX119xXd6xX16xX5axX16xX10xX1b1xX7xX5axX1eaxX87xX2xX13xX5axX2xX1eaxX1f1xX6cxX2xX2xX2xX2xX1b8xX87xX2xXexX8exX86xX8exX86xX5xX87xXc3xX4xX6cxX1xX4xX18xX1eaxX119xX202xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX18xXdxX2cxX16xX3xX1axX6xX18xX32xX3xX34xX35xX16xX1xX3xX5xX35xX16xX1xX3xX5xX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX3xX4xX1xX48xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xXexX48xX1cxX16xX3xXexX1xX56xX16xX1bxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xX6cxXdxXd6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxX11cxX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX7xXexX11cxX48xX16xX1bxX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxXa9xX16xX3xX3caxXa7xX6xX16xX32xX0xX5axX7xXexX11cxX48xX16xX1bxX12xX0xXa7xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc3xXexX1xXa7xX18xX105xXc3xX6xX16xX6cxXc3xX7xX6xXbxX48xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3xXf98xXeffxX3xX527x12484xX3xX16xXdxX35xX18xX3xX4xX4f8xXbxX3xX3caxXa7xXbexX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX80xX87xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX5xX148xXbxX3xXb8xX21xX16xX1bxX3xX6fxX396xX16xX1bxX3xX7xX21xX16xX3xXa2xXdxX35xXexX3xX1axX6xX18xXaxX3xX1xX11cxX10xX12d7xX9xXaxX5axX13axX6xX1dxXc3xX6cxXa7xX16xX1bxXc3xX6cxX6xX16xX1bxX5axX16xX105xX7xXbxXc3xX5xX10xXc3xX527xX1dxXc3xX16xXdxX10xX18xXc3xX4xX6xXbxXc3xX3caxXa7xX48xX4xXc3xX1bxXdxX6xXc3xX80xX87xXc3xX16xX6xX18xXc3xX16xX1bxX6xX1dxXc3xXexX1xX6xX16xX1xXc3xX5xX6xXbxXc3xX6cxX6xX16xX1bxXc3xX4xX48xX16xX1bxXc3xX7xX6xX16xXc3xXd6xXdxX10xXexXc3xX16xX6xX18xX5axX2xX1f1xX1b8xX1b8xX1eaxX87xX119xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX5axX18xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX1eaxX87xX5axX16xX10xX1b1xX7xX5axX1eaxX87xX87xX14xX5axX2xX87xX1f1xX6cxX2xX2xX87xX1eaxX2xX2xX1b8xXexX86xX1eaxX2xX2xX87xX5xX87xX119xX202xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX18xXdxX2cxX16xX3xX1axX6xX18xX32xX3xX34xX35xX16xX1xX3xX5xX35xX16xX1xX3xX5xX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX3xX4xX1xX48xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xXexX48xX1cxX16xX3xXexX1xX56xX16xX1bxXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxXd6xX12xX0xX7xXexX11cxX48xX16xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3xXf98xXeffxX3xX527xX3677xX3xX16xXdxX35xX18xX3xX4xX4f8xXbxX3xX3caxXa7xXbexX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX80xX87xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX5xX148xXbxX3xXb8xX21xX16xX1bxX3xX6fxX396xX16xX1bxX3xX7xX21xX16xX3xXa2xXdxX35xXexX3xX1axX6xX18xXaxX3xX1xX11cxX10xX12d7xX9xXaxX5axX13axX6xX1dxXc3xX6cxXa7xX16xX1bxXc3xX6cxX6xX16xX1bxX5axX16xX105xX7xXbxXc3xX5xX10xXc3xX527xX1dxXc3xX16xXdxX10xX18xXc3xX4xX6xXbxXc3xX3caxXa7xX48xX4xXc3xX1bxXdxX6xXc3xX80xX87xXc3xX16xX6xX18xXc3xX16xX1bxX6xX1dxXc3xXexX1xX6xX16xX1xXc3xX5xX6xXbxXc3xX6cxX6xX16xX1bxXc3xX4xX48xX16xX1bxXc3xX7xX6xX16xXc3xXd6xXdxX10xXexXc3xX16xX6xX18xX5axX2xX1f1xX1b8xX1b8xX1eaxX87xX119xX1xXexX18xXaxX12xX3xXf98xXeffxX3xX527xX3677xX3xX16xXdxX35xX18xX3xX4xX4f8xXbxX3xX3caxXa7xXbexX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX80xX87xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX5xX148xXbxX3xXb8xX21xX16xX1bxX3xX6fxX396xX16xX1bxX3xX7xX21xX16xX3xXa2xXdxX35xXexX3xX1axX6xX18xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX11cxX48xX16xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX80xX87xX3xX16xX17xX18xX3xXexX11cxXa7xX1dxX2cxX16xX3xXexX1xXbexX16xX1bxX3xXd6xX92exX3xXd6xX6xX16xX1bxX3xX5xX1cxX3xX16xX2cxX16xX3xXexX21xX16xX1bxX3xXd6xX1cxX3xX105xX35xX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX74xX3bfxX3xXb8xX21xX16xX1bxX3xXexX6xX3xXexXdxX164xXbxX3xXexX2f9xX4xX3xX74xX21xX18xX3xXexX11cxX70xX4xX1xX3xX7xX305xX3xX18xX35xX16xX1xX3xX5xXb2xX16xX1xX3xX74xX99xX48xX3xX7xX4c1xX3xX16xX1bxX1xXdxX35xXbxX3xX13axX75xX1dxX3xX6cxX4c1xX16xX1bxX3xX74xX4f8xXexX3xX16xX9dxX9exX4xX119xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxXd6xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6fxX4c1xXa7xX3xX105xXdxX16xX1xX3xX69xX1cxX3xXcxXe1cxX16xX1xX3xX527xX3bfxX3xXd6xX2cxX3xXexX11cxX148xX16xX3xX74xX70xX16xX1xX3xX5xX148xXbxX3xX4xX3c3xX16xX1bxX3xX527xX3677xX3xX16xXdxX35xX18xX3xX1eaxX1f1xX3xX16xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX5xX148xXbxX3xX161xXa7xX75xX16xX3xX74xX396xXdxX3xX16xX1xX75xX16xX3xX6cxX75xX16xX3xXa2xXdxX35xXexX3xX1axX6xX18xXaxX3xX1xX11cxX10xX12d7xX9xXaxX5axX5xXa7xX4xXc3xX5xXa7xX48xX16xX1bxXc3xXd6xXa7xXc3xXexX11cxX6xX16xX1bxX5axX4xXa7xXa7xXc3xX105xXdxX16xX1xXc3xX1xX6xXc3xXexXdxX16xX1xXc3xX527xX10xXc3xXd6xX10xXc3xXexX11cxX6xX16xXc3xX6cxX6xX16xX1xXc3xX5xX6xXbxXc3xX4xX48xX16xX1bxXc3xX527xX1dxXc3xX16xXdxX10xX18xXc3xX1eaxX1f1xXc3xX16xX6xX18xXc3xXexX1xX6xX16xX1xXc3xX5xX6xXbxXc3xX3caxXa7xX6xX16xXc3xX6cxX48xXdxXc3xX16xX1xX6xX16xXc3xX6cxX6xX16xXc3xXd6xXdxX10xXexXc3xX16xX6xX18xX5axX2xX1f1xX13xX2xX8exX14xX119xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX5axX18xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX1eaxX87xX5axX16xX10xX1b1xX7xX5axX2xX80xX14xX87xX5axX2xX87xX1f1xX6cxX1b8xX1eaxX1eaxX2xX1f1xX86xX13xXexX80xX1b8xX86xX86xX5xX87xXc3xX5xX10xXc3xX6cxXdxX16xX1xXc3xX527xX1xX6xX16xX1bxXc3xX6xX16xX1xX119xX202xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX18xXdxX2cxX16xX3xX1axX6xX18xX32xX3xX34xX35xX16xX1xX3xX5xX35xX16xX1xX3xX5xX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX3xX4xX1xX48xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xXexX48xX1cxX16xX3xXexX1xX56xX16xX1bxXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxXd6xX12xX0xX7xXexX11cxX48xX16xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6fxX4c1xXa7xX3xX105xXdxX16xX1xX3xX69xX1cxX3xXcxXe1cxX16xX1xX3xX527xX3bfxX3xXd6xX2cxX3xXexX11cxX148xX16xX3xX74xX70xX16xX1xX3xX5xX148xXbxX3xX4xX3c3xX16xX1bxX3xX527xX3677xX3xX16xXdxX35xX18xX3xX1eaxX1f1xX3xX16xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX5xX148xXbxX3xX161xXa7xX75xX16xX3xX74xX396xXdxX3xX16xX1xX75xX16xX3xX6cxX75xX16xX3xXa2xXdxX35xXexX3xX1axX6xX18xXaxX3xX1xX11cxX10xX12d7xX9xXaxX5axX5xXa7xX4xXc3xX5xXa7xX48xX16xX1bxXc3xXd6xXa7xXc3xXexX11cxX6xX16xX1bxX5axX4xXa7xXa7xXc3xX105xXdxX16xX1xXc3xX1xX6xXc3xXexXdxX16xX1xXc3xX527xX10xXc3xXd6xX10xXc3xXexX11cxX6xX16xXc3xX6cxX6xX16xX1xXc3xX5xX6xXbxXc3xX4xX48xX16xX1bxXc3xX527xX1dxXc3xX16xXdxX10xX18xXc3xX1eaxX1f1xXc3xX16xX6xX18xXc3xXexX1xX6xX16xX1xXc3xX5xX6xXbxXc3xX3caxXa7xX6xX16xXc3xX6cxX48xXdxXc3xX16xX1xX6xX16xXc3xX6cxX6xX16xXc3xXd6xXdxX10xXexXc3xX16xX6xX18xX5axX2xX1f1xX13xX2xX8exX14xX119xX1xXexX18xXaxX12xX6fxX4c1xXa7xX3xX105xXdxX16xX1xX3xX69xX1cxX3xXcxXe1cxX16xX1xX3xX527xX3bfxX3xXd6xX2cxX3xXexX11cxX148xX16xX3xX74xX70xX16xX1xX3xX5xX148xXbxX3xX4xX3c3xX16xX1bxX3xX527xX3677xX3xX16xXdxX35xX18xX3xX1eaxX1f1xX3xX16xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX5xX148xXbxX3xX161xXa7xX75xX16xX3xX74xX396xXdxX3xX16xX1xX75xX16xX3xX6cxX75xX16xX3xXa2xXdxX35xXexX3xX1axX6xX18xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX11cxX48xX16xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xXe4xXcxX11cxX48xX16xX1bxX3xX11cxX4f8xXexX3xX16xX1xXdxX2cxXa7xX3xX527xX3677xX3xX16xXdxX35xX18xX3xXexX1xX84xXdxX3xX4xX1xXdxX164xX16xX7exX3xXexX3c3xXdxX3xXd6xXc03xX16xX3xX16xX1xX9exX3xX16xX1xX9dxX3xXdxX16xX3xXexX11cxX148xX16xX3xX74xX70xX16xX1xX3xX5xX148xXbxX3xX16xX1xXdxX2cxXa7xX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX4xX3c3xX16xX1bxX3xX13axXa7xX4f8xXexX3xX7xX56xX4xX3xX527xX3677xX3xX16xXdxX35xX18xX3xX1eaxX1f1xX3xX16xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX5xX148xXbxX3xX161xXa7xX75xX16xX3xX74xX396xXdxX3xX16xX1xX75xX16xX3xX6cxX75xX16xX3xXd6xXdxX35xXexX3xX1axX6xX18xX3xX312xX1eaxX1eaxX5axX2xX1eaxX31bxX3xX4xX70xX4xX1xX3xX74xX75xX1dxX3xX13xX8exX3xX16xX17xX18xX17bxX3xXc3xX3xX4xX4c1xXa7xX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX105xXdxX16xX1xX3xXf98xXa9xX3xXb8xX624xX16xX1xX3xXc6xX1xX6xX16xX1bxX3xX312xXbxX1xX9dxX84xX16xX1bxX3xXa2xX17xX16xX3xX184dxXa9xX16xX7exX3xXcxX9e5xX3xX69xX1cxX3xXcxXe1cxX16xX1xX31bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX92exX119xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxXd6xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX70xXexX3xX18xXb2xXdxX3xX527xX1xX136xX4xX3xX3caxXa7xX75xX16xX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX13axX6xX119xX119xX119xXaxX3xX1xX11cxX10xX12d7xX9xXaxX5axXd6xX6xX16xXc3xX1xX48xX4xX5axX1xX6xXexXc3xX18xX6xXdxXc3xX527xX1xXa7xX4xXc3xX3caxXa7xX6xX16xXc3xX1xX6xX16xX1xXc3xX13axX6xX5axX2xX1f1xX13xX2xX1f1xX2xX119xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX5axX18xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX1eaxX87xX5axX16xX10xX1b1xX7xX5axX2xX80xX14xX87xX5axX2xX87xX1b8xX6cxX14xX1eaxX1eaxX13xX86xX2xX14xXexX1b8xX87xX1b8xX13xX1f1xX5xX87xX119xX202xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX18xXdxX2cxX16xX3xX1axX6xX18xX32xX3xX34xX35xX16xX1xX3xX5xX35xX16xX1xX3xX5xX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX3xX4xX1xX48xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xXexX48xX1cxX16xX3xXexX1xX56xX16xX1bxXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxXd6xX12xX0xX7xXexX11cxX48xX16xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX70xXexX3xX18xXb2xXdxX3xX527xX1xX136xX4xX3xX3caxXa7xX75xX16xX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX13axX6xX119xX119xX119xXaxX3xX1xX11cxX10xX12d7xX9xXaxX5axXd6xX6xX16xXc3xX1xX48xX4xX5axX1xX6xXexXc3xX18xX6xXdxXc3xX527xX1xXa7xX4xXc3xX3caxXa7xX6xX16xXc3xX1xX6xX16xX1xXc3xX13axX6xX5axX2xX1f1xX13xX2xX1f1xX2xX119xX1xXexX18xXaxX12xX69xX70xXexX3xX18xXb2xXdxX3xX527xX1xX136xX4xX3xX3caxXa7xX75xX16xX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX13axX6xX119xX119xX119xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX11cxX48xX16xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xXcxX11cxX48xX16xX1bxX3xX313xX21xX48xX3xXexX1cxX16xX1bxX3xX161xXa7xX75xX16xX3xX74xX396xXdxX3xX16xX1xX75xX16xX3xX6cxX75xX16xX3xXa2xXdxX35xXexX3xX1axX6xX18xX3xX4xX26xX3xX18xX396xXexX3xXexX4f8xX18xX3xX21xX16xX1xX3xX74xX10xX16xX3xXexX11cxX56xX16xX1bxX3xX1bxX1xXdxX3xX5xX99xXdxX3xX527xX1xX48xX21xX16xX1xX3xX527xX1xX56xX4xX3xX1xXdxX164xX18xX3xX4xX26xX3xX4xX123xX6xX3xX5xX3fxX4xX1xX3xX7xX44xX7exX3xX74xX26xX3xX5xX1cxX3xX7xX4c1xX3xX11cxX6xX3xX74xX84xXdxX3xXb8xX396xXdxX3xXa2xXdxX35xXexX3xX1axX6xX18xX3xXexXa7xX1dxXa9xX16xX3xXexX11cxXa7xX1dxX2cxX16xX3xX1bxXdxX21xXdxX3xXbxX1xX26xX16xX1bxX3xX3caxXa7xX75xX16xX7exX3xXexXdxX2cxX16xX3xXexX1xX75xX16xX3xX4xX123xX6xX3xX161xXa7xX75xX16xX3xX74xX396xXdxX3xX16xX1xX75xX16xX3xX6cxX75xX16xX3xXa2xXdxX35xXexX3xX1axX6xX18xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX3c6xX16xX1bxX3xX1bxX502xX18xX3xX86xX13xX3xX4xX70xX16xX3xX105xX396xX7exX3xX4xX1xXdxX164xX16xX3xX7xXe1cxX3xXexX99xXdxX3xX527xX1xXa7xX3xX11cxX126xX16xX1bxX3xXcxX11cxXe7xX16xX3xX69xX9dxX16xX1bxX3xXb8xX99xX48xX3xX16xX1bxX1cxX1dxX3xX1eaxX1eaxX5axX2xX1eaxX5axX2xX80xX13xX13xX119xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxXd6xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axXa7xX5xX12xX0xX6cxXdxXd6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX11cxXaxX12xX0xX5axX6cxXdxXd6xX12xX0xX5axX6cxXdxXd6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX48xX6cxX1dxX3xXbxX6fxX10xX16xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexXc3xX6xX5xXdxX1bxX16xX32xX3xX11cxXdxX1bxX1xXexX1bdxXaxX12xX0xX10xX18xX12xXcxX1xX10xX48xX3xX19abxXdxX35xXbxX3xX1axXdxX16xX1xX3xX312xXcxXcxX490xXa2xX1axX5axXa2xXdxX10xXexX16xX6xX18xeb55xX31bxX0xX5axX10xX18xX12xX0xX5axXbxX12