Hà Tĩnh thành lập 1.444 tổ bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đã hoàn tất việc thành lập 1.444 tổ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 21.526 thành viên tại khu vực bỏ phiếu của 216 xã, phường, thị trấn.
83d6x127e2xe515xb68exa93ex1095ex93dbx115d7x126a9xX7x10b3ax9bd4xa2d6xfbadxe2e9xd9f1xX5x127b3xXax1194excb9cxb0b1xX3xXcx11281x10002xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xbc41xXbxX3xX2xacaexbde4xX27xX27xX3xXexee55xX3xea49xdab0xb29dxX3xX4xdf23xX3x11944xd0b2xa8e0xX13xX3xebb0xX14xX3xX13xX35xe42dx864bxX3xX4x8b92xX4xX3xX4xe666xXbxX0xcdfbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xb50exXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x10392xd7cfxX3xX1xc2e8xX14xX18xX3xXexX47xXexX3xX3axXdxc130xX4xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX2xX26xX27xX27xX27xX3xXexX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX35xX36xX37xX13xX3x999exX1xd404xX6xX3xca42xb572xX3xX3axX14xX3xX67x973axXdxX3xX2exXdxc6c4xX30xX3xX13xX35xX3fxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX4xX47xXbxX3xX18xX1xXdxX75x1124bxX3xX97xda4exX3xfde5x116b5xXc1xX2xX3xf722xX3xXc1xXc2xXc1xf980xX3x12864xa41exXbcxX3xXc1xX2xX26x1022cxXc1xXcbxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX3axXdx1148exX18xX3xXexXa3xXdxX3xX97xX1xX30xX3xX3ax12405xX4xX3xX2ex8ed3xX3xXbxX1xXdxdd59xX30xX3xX4x1226fxX6xX3xXc1xX2xXcbxX3xf3e8xX68xf7bfxX3xXbxX1xc6dcx8fc6xX18xXcdxX102xX3xXexX1xcf37xX3xXex8cc7xX47xX18xX26xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6bxX5cxa3a3xXaxX12xX0xXdxXbcxXcdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxa332xX10xX18xXexX10xX111xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXax1070fxXdxX5cxXexX1xcf15xX3xXcbxX2xXd4xXbxX100xb0dexX3xX1xX10xXdxXcdxX1xXexX14bxX3xX27xX2xXc2xXbxX100xX152xXaxX3xX7xX111xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX26xX2exX6xX6bxX1xX6xXexXdxX18xX1xX26xX3axX18xX4axX18xX10xX146xX7xX4axXc1xX2xX2xX27xX4axX2xa7edxX2xX5cxXc1xXc2x1154axX2xXc2xX2xX27xXexX185xXd4xXd4xX27xX27xX5xXc2xX26xa0a7xXbxXcdxd266xX111xX9xX185xd28dx8623xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX2xX26xX27xX27xX27xX3xXexX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX35xX36xX37xX13xX3xX3axX14xX3xX13xX35xX3fxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX4xX47xXbxXaxX3xX146xXdxX5cxXexX1xX9xXaxXcbxX2xXd4xXaxX3xX1xX10xXdxXcdxX1xXexX9xXaxX27xX2xXc2xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX6bxX18xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexXc6xX6xX5xXdxXcdxX18xX14bxX3xX198xX30xX7xXexXdx848exX127xX152xXaxX12xe9d1xX1xX99xX3xX36x8404xX3xXexX1xX106xX3xX35x125c3xX18xXcdxX3xXf9xX127xX3xXc6xX3xX137xX1xXf9xX3xXexX10exX4xX1xX3xX13xX35xX3fxX40xX3xXexX1xX10exX3xXexX111xX47xX18xX3xX3fxXcdxX1xf2dfxX18xX3xbbabxX137xX6xX18xX3xf775xa1fdxX4xbf04xX3xX36x106f9xXdxX3xX9dxad07xX18xX3xX13xXcexX18xXcdxX3xXbxX1xX2cxX3xX2exXdxXf5xX18xX3xX4xX43xX4xX3xX18xX1xXdxX75xXbcxX3xX3axcdd7xX3xX4xXf9xX6xX3xX2xXc2xX3xXexX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX67xX68xX3xX67xX106x9ee6xX4xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX26xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6bxX5cxX127xXaxX12xX137xX28dxX3xXexX1xXa8xX102xX3xXcxX230xX26xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX18axX2xX3xXexX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX3axa7bexXdxX3xX2xX26xX27xX1a0xXcbxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX3axXdxXe0xX18xX152xX3xXcxX9cxX26xX3xaf23xXbfxX3xfe4exX18xX1xX14bxX3xX1a0xX2xX3xXexX2cxX3xX3axX2edxXdxX3xX2xX26xXc1xX2xXc1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX3axXdxXe0xX18xX152xX3xXcxX9cxX26xX3xX13xXcexX18xXcdxX3xX267xX17xX18xX1xX14bxX3xX185xXc2xX3xXexX2cxX3xX3axX2edxXdxX3xX27xXc2xXd4xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX3axXdxXe0xX18xX26xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6bxX5cxX127xXaxX12xX137xX43xX4xX3xX1xX30xX127xX75xX18xX14bxX3xXcxX1xXa3xX4xX1xX3xX13xX14xX3xX4xX99xX3xX2xX27xXcbxX3xXexX2cxX3xX3axX2edxXdxX3xXc1xX26xXc2xX1a0xXc1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX3axXdxXe0xX18xX152xX3xX3fxXcdxX1xXdxX3xX9cxX30xd69cxX18xX3xX2xX2xX185xX3xXexX2cxX3xX3axX2edxXdxX3xX2xX26xX1a0xX1a0xXc1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX3axXdxXe0xX18xX152xX3xX137xX6xX18xX3xX267xX268xX4xX3xX2xX185xX27xX3xXexX2cxX3xX3axX2edxXdxX3xX2xX26xX1a0xX18axX185xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX3axXdxXe0xX18xX152xX3xX13xX106x11c15xX18xXcdxX3xf5bdxX3e9xX18xX3xX2xX27xX2xX3xXexX2cxX3xX3axX2edxXdxX3xXc1xX26xX2xX185xX1a0xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX3axXdxXe0xX18xX152xX3xX13xX106xX3e9xX18xXcdxX3xX306xX1xXe0xX3xX2xX185xX19fxX3xXexX2cxX3xX3axX2edxXdxX3xXc1xX26xXc2xX2xXcbxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX3axXdxXe0xX18xX152xX3xX137xc617xXbcxX3xX9cxX30xX127xXe0xX18xX3xX2xXd4xX19fxX3xXexX2cxX3xX3axX2edxXdxX3xXc1xX26xXc1xX19fxXc2xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX3axXdxXe0xX18xX152xX3xX267xX268xX4xX3xX13xX14xX3xX1a0xX185xX3xXexX2cxX3xX3axX2edxXdxX3xX2xX26xXc1xX1a0xX2xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX3axXdxXe0xX18xX152xX3xX9dx8b9cxX3xX37xX30xX6xX18xXcdxX3xX19fxXc2xX3xXexX2cxX3xX3axX2edxXdxX3xX18axX2xX19fxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX3axXdxXe0xX18xX152xX3xX35xe1d7xX4xX3xXcxX1xc86exX3xX2xXc1xXc2xX3xXexX2cxX3xX3axX2edxXdxX3xX2xX26xX19fxXd4xX1a0xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX3axXdxXe0xX18xX152xX3xX306xXbfxX3xX309xX18xX1xX3xX2xX27xX2xX3xXexX2cxX3xX3axX2edxXdxX3xXc1xX26xX2xX1a0xXcbxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX3axXdxXe0xX18xX26xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6bxX5cxX127xXaxX12xXcxX111xX6bxX18xXcdxX3xX2xX26xX27xX27xX27xX3xXexX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX18xXe0xX30xX3xXexX111xXe0xX18xX102xX3xX4xX99xX3xX19fxX3xXexX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xXexX111xX6bxX18xXcdxX3xX5xXecxX4xX3xX5xX106xX2a5xX18xXcdxX3xX3axX480xX3xXexX111xX6xX18xXcdxX3xXexXa3xXdxX3xX27xX3xX67xX10exX6xX3xXbxX1xX106xX3e9xX18xXcdxX14bxX3xXcxX230xX26xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX262xX27xX3xXexX2cxX26axX102xX3xX1xX30xX127xX75xX18xX3xX137xX436xXbcxX3xX9cxX30xX127xXe0xX18xX3xX262xX2xX3xXexX2cxX26axX102xX3xX1xX30xX127xX75xX18xX3xXcxX1xXa3xX4xX1xX3xX13xX14xX3xX262xX2xX3xXexX2cxX26axX3xX3axX14xX3xX1xX30xX127xX75xX18xX3xX35xX4a3xX4xX3xXcxX1xX4a8xX3xX262xX2xX3xXexX2cxX26axX26xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6bxX5cxX127xXaxX12xX0xXdxXbcxXcdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX18xXexX10xX111xX3xX5cxXexX1xX30xXbcxX2exXaxX3xX7xX111xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX14bxX4axX4axX4xX5cxX18xX26xX2exX6xX6bxX1xX6xXexXdxX18xX1xX26xX3axX18xX4axX5cxX10xX7xX97xXexX6bxXbxX4axX18xX10xX146xX7xX4axXc1xX2xX2xX185xX4axX2xX185xX2xX5cxX185xX2xXc1xX185xX185xXd4xX19fxXexX2xX27xX27xX19fxX19fxX5xXc2xX26xX198xXbxXcdxX19bxX111xX9xX19fxXcbxXc2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX2xX26xX27xX27xX27xX3xXexX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX35xX36xX37xX13xX3xX3axX14xX3xX13xX35xX3fxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX4xX47xXbxXaxX3xX146xXdxX5cxXexX1xX9xXaxXcbxX2xXd4xXaxX3xX1xX10xXdxXcdxX1xXexX9xXaxX27xX2xXc2xXaxX3xX4axX12xX0xXdxX3xXdxX5cxX9xXaxXdxXbcxXcdxX4xX6xXbxXexXdxX6bxX18xX2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX6xXbxXexXdxX6bxX18xXaxX12xX0xX4axXdxX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX6bxX18xXaxX12xX137xX43xX18xX3xX2exX268xX3xX230xX1xd57exX18xXcdxX3xX3fxX268xXdxX3xX3axX28dxX3xXexX1xX10exX3xX100xX68xX3xX13xXcexX18xXcdxX3xX267xX17xX18xX1xX3xX2exX14xX18xX3xX2exXa3xX4xX102xX3xXexX1xX23cxX6bxX3xX5xX30xX22xX18xX3xX4xX43xX4xX3xX97xXf5xX3xX1xX6bxXa3xX4xX1xX3xXexX111xXdxXa8xX18xX3xX97xX1xX6xXdxX3xX4xddb6xX18xXcdxX3xXexX43xX4xX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6bxX5cxX127xXaxX12xXcxX1xX10xX6bxX3xX267xX30xX22xXexX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX35xX36xX37xX13xX3xX3axX14xX3xX67xXa3xXdxX3xX2exXdxXa8xX30xX3xX13xX35xX3fxX40xX102xX3x103f8xX36xX3fxX40xX3xX4xX47xXbxX3xX100xX68xX3xX7xX6xX30xX3xX97xX1xXdxX3xXexX1x11e81xX18xXcdxX3xX18xX1xX47xXexX3xX3axX2edxXdxX3xXcxX1xX106xX107xX18xXcdxX3xXexX111xXecxX4xX3xX13xX35xX3fxX40xX3xX3axX14xX3xX36xX6xX18xX3xXcxX1xX106xX107xX18xXcdxX3xXexX111xXecxX4xX3x10164xX127xX3xX2exX6xX18xX3xc8bexXcxXcxX37xX3xX9dxXdxX75xXexX3xX3fxX6xXbcxX3xX4xX26dxX18xXcdxX3xX4xX47xXbxX3xcb9exX30xX127xXf5xXexX3xX67xX10exX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xd9bfxX3xXbcx120b0xXdxX3xX97xX1xX30xX3xX3axXecxX4xX3xX2exXf0xX3xXbxX1xXdxXf5xX30xX3xXbcxX268xXexX3xXexX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX67xXa8xX3xXexX1xXecxX4xX3xX1xXdxX75xX18xX3xX4xX71dxX18xXcdxX3xXexX43xX4xX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX35xX36xX37xX13xX3xX97xX1xX99xX6xX3xX9cxX9dxX3xX3axX14xX3xX67xXa3xXdxX3xX2exXdxXa8xX30xX3xX13xX35xX3fxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX4xX47xXbxX3xX18xX1xXdxX75xXbcxX3xX97xXbfxX3xXc1xXc2xXc1xX2xX3xXc6xX3xXc1xXc2xXc1xXcbxX26xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6bxX5cxX127xXaxX12xX7b6xX7e5xXdxX3xXexX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX4xX99xX3xXexf3bcxX3xX2xX2xX3xX67xXf5xX18xX3xXc1xX2xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX3axXdxXe0xX18xX3xXcdxXcexXbcxX14bxX3xXexX2cxX3xXexX111xX106xX7e2xX18xXcdxX102xX3xXexX1xX106xX3xX97x9cf2xX3xX3axX14xX3xX4xX43xX4xX3xXf9xX127xX3xX3axXdxXe0xX18xX3xX5xX14xX3xX67xXa3xXdxX3xX5cxXdxX75xX18xX3xX4xX3e9xX3xX7cdxX30xX6xX18xX3xX3fxX1xX14xX3xX18xX106xX2edxX4xX102xX3xXexX2cxX3xX4xX1xX4a3xX4xX3xX4xX1xX235xX18xX1xX3xXexX111xX10exX102xX3xXexX2cxX3xX4xX1xX4a3xX4xX3xX4xX1xX235xX18xX1xX3xXexX111xX10exX3xXc6xX3xX100xX68xX3xX1xX268xXdxX102xX3xXexX2cxX3xX4xX1xX4a3xX4xX3xX100xX68xX3xX1xX268xXdxX102xX3xX67xXa3xXdxX3xX5cxXdxX75xX18xX3xX4xX33xX3xXexX111xXdxX3xX7e2xX3xX67xX10exX6xX3xXbxX1xX106xX3e9xX18xXcdxX26xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6bxX5cxX127xXaxX12xXcxX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX4xX99xX3xX4xX43xX4xX3xX18xX1xXdxX75xXbcxX3xX3axX28dxX102xX3xX7cdxX30xX127x8b5exX18xX3xX1xXa3xX18xX3xX18xX1xX106xX14bxX3xXbxX1xX28dxX3xXexX111xX43xX4xX1xX3xX4xX71dxX18xXcdxX3xXexX43xX4xX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xXexX111xX6bxX18xXcdxX3xX97xX1xX30xX3xX3axXecxX4xX3xX2exXf0xX3xXbxX1xXdxXf5xX30xX152xX3xX2exX77exX3xXexX111xX235xX3xXbxX1xX6d5xX18xXcdxX3xX2exXf0xX3xXbxX1xXdxXf5xX30xX102xX3xX4xX1xX30xX436xX18xX3xX2exX10exX3xX1xX6d5xXbcxX3xXbxX1xXdxXf5xX30xX152xX3xX18xX1xX22xX18xX3xXexX14xXdxX3xX5xXdxX75xX30xX3xX3axX14xX3xXbxX1xXdxXf5xX30xX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX35xX36xX37xX13xX102xX3xX67xXa3xXdxX3xX2exXdxXa8xX30xX3xX13xX35xX3fxX40xX3xXexX886xX3xX4xX43xX4xX3xX2exX6xX18xX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xXexX106xX3e9xX18xXcdxX3xX4a3xX18xXcdxX152xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX1xc97axX3xX4xX33xX3xXexX111xXdxX102xX3xXbxX1xXdxXf5xX30xX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX4xX99xX3xX67xX99xX18xXcdxX3xX5cxX47xX30xX3xX4xXf9xX6xX3xXexX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX4xX1xX6bxX3xX4xX33xX3xXexX111xXdxX26xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6bxX5cxX127xXaxX12xXcxX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xXexX1xX106xX107xX18xXcdxX3xX100xX30xX127xXe0xX18xX3xXexX1xX71dxX18xXcdxX3xX2exX43xX6bxX3xX4xX1xX6bxX3xX4xX33xX3xXexX111xXdxX3xX2exXdxXf5xXexX3xX18xXcdxX14xX127xX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX102xX3xX18xX3e9xXdxX3xX2exXf0xX3xXbxX1xXdxXf5xX30xX102xX3xXexX1xX107xXdxX3xXcdxXdxX6xX18xX3xX2exXf0xX3xXbxX1xXdxXf5xX30xX3xXexX111xX6bxX18xXcdxX3xXexX1xX107xXdxX3xX1xXa3xX18xX3xX2xXc2xX3xX18xXcdxX14xX127xX3xXexX111xX106xX2edxX4xX3xX18xXcdxX14xX127xX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX262xXexX4a3xX4xX3xX5xX14xX3xXexX886xX3xX18xXcdxX14xX127xX3xX2xX185xX4axXd4xX3xX67xXf5xX18xX3xX18xXcdxX14xX127xX3xXc1xXc1xX4axXd4xX26axX152xX3xX97xXdxXa8xXbcxX3xXbxX1xXdxXf5xX30xX3xX3axX14xX3xX5xX22xXbxX3xX2exXdxXe0xX18xX3xX2exX23cxX18xX3xX97xXf5xXexX3xX7cdxX30xX23cxX3xX97xXdxXa8xXbcxX3xXbxX1xXdxXf5xX30xX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX35xX36xX37xX13xX3xX97xX1xX99xX6xX3xX9cxX9dxX102xX3xX2exXdxXe0xX18xX3xX2exX23cxX18xX3xX97xXf5xXexX3xX7cdxX30xX23cxX3xX97xXdxXa8xXbcxX3xXbxX1xXdxXf5xX30xX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX67xXa3xXdxX3xX2exXdxXa8xX30xX3xX13xX35xX3fxX40xX3xXexX886xX18xXcdxX3xX4xX47xXbxX3xX18xX1xXdxX75xXbcxX3xX97xXbfxX3xXc1xXc2xXc1xX2xX3xXc6xX3xXc1xXc2xXc1xXcbxX3xX67xXa8xX3xXcdxX33xXdxX3xX67xXf5xX18xX3xX4xX43xX4xX3xX2exX6xX18xX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xXexX106xX3e9xX18xXcdxX3xX4a3xX18xXcdxX3xX3axX14xX3xXbcxX268xXexX3xX7xX77exX3xX18xX1xXdxX75xXbcxX3xX3axX28dxX102xX3xX7cdxX30xX127xX970xX18xX3xX1xXa3xX18xX3xX97xX1xX43xX4xX26xX0xX4axXbxX12xX0xX5cxXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX111xX10xX5xX6xXexX10xX5cxXaxX12xX0xX30xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc6xXexX1xX30xXbcxX2exXc6xX6xX18xX5cxXc6xX7xX6xXbxX6bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xXexX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xXexXa3xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX14bxX3xX36xX14xXdxX3xX2exX23cxX18xX102xX3xX97xX1xX6bxX6xX3xX1xX4a8xX4xX102xX3xX97x10b80xX3xX5xX106xbb34xX18xXcdxXaxX3xX1xX111xX10xX22bxX9xXaxX4axX4xX1xXdxX18xX1xXc6xX7cdxX30xX127xX10xX18xX4axXexX1xX6xX18xX1xXc6xX5xX6xXbxXc6xXexX6bxXc6xX2exX6xX30xXc6xX4xX30xXc6xXexX6xXdxXc6xX1xX6xXc6xXexXdxX18xX1xXc6xX2exX6xXdxXc6xX2exX6xX18xXc6xX97xX1xX6bxX6xXc6xX1xX6bxX4xXc6xX97xX127xXc6xX5xX30xX6bxX18xXcdxX4axXc1xXc2xX18axXc1xX185xXc1xX26xX1xXexXbcxXaxX12xX0xXdxXbcxXcdxX3xX7xX111xX4xX9xXaxX4axXbcxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xXc1xXc2xX4axX18xX10xX146xX7xX4axXc1xX2xX2xX185xX4axX2xX185xX2xX5cxX185xX2xXc1xX185xX185xXd4xX19fxXexX2xX27xX27xX19fxX19fxX5xXc2xX26xX198xXbxXcdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX2xX26xX27xX27xX27xX3xXexX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX35xX36xX37xX13xX3xX3axX14xX3xX13xX35xX3fxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX4xX47xXbxXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX3axX12xX0xX7xXexX111xX6bxX18xXcdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xXexX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xXexXa3xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX14bxX3xX36xX14xXdxX3xX2exX23cxX18xX102xX3xX97xX1xX6bxX6xX3xX1xX4a8xX4xX102xX3xX97xXc84xX3xX5xX106xXc88xX18xXcdxXaxX3xX1xX111xX10xX22bxX9xXaxX4axX4xX1xXdxX18xX1xXc6xX7cdxX30xX127xX10xX18xX4axXexX1xX6xX18xX1xXc6xX5xX6xXbxXc6xXexX6bxXc6xX2exX6xX30xXc6xX4xX30xXc6xXexX6xXdxXc6xX1xX6xXc6xXexXdxX18xX1xXc6xX2exX6xXdxXc6xX2exX6xX18xXc6xX97xX1xX6bxX6xXc6xX1xX6bxX4xXc6xX97xX127xXc6xX5xX30xX6bxX18xXcdxX4axXc1xXc2xX18axXc1xX185xXc1xX26xX1xXexXbcxXaxX12xXcxX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xXexX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xXexXa3xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX14bxX3xX36xX14xXdxX3xX2exX23cxX18xX102xX3xX97xX1xX6bxX6xX3xX1xX4a8xX4xX102xX3xX97xXc84xX3xX5xX106xXc88xX18xXcdxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX111xX6bxX18xXcdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX9dxXdxX75xX4xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xXexX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX1xXdxX75xX18xX3xX67xX6xX18xXcdxX3xX67xX106xX2a5xX4xX3xX4xX43xX4xX3xX67xX10exX6xX3xXbxX1xX106xX3e9xX18xXcdxX3xXexXa3xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXcdxX47xXbxX3xX111xb351xXexX3xXexX111xXdxXa8xX18xX3xX97xX1xX6xXdxX3xXexX111xXe0xX18xX3xX4xX3e9xX3xX7xX7e2xX3xX5xXecxX6xX3xX4xX1xX4a8xX18xX3xX97xXc84xX3xX4xX14xX18xXcdxX3xX3axX970xX3xXbcx12480xXexX3xX18xX1xX3a2xX18xX3xX7xXecxX26xX3xX37xX30xX6xX3xX67xX99xX102xX3xX67xX23cxXbcxX3xX2exX23cxX6bxX3xX4xX1xX6bxX3xX4xX30xX268xX4xX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX35xX36xX37xX13xX3xX97xX1xX99xX6xX3xX9cxX9dxX3xX3axX14xX3xX13xX35xX3fxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX4xX47xXbxX3xX18xX1xXdxX75xXbcxX3xX97xXbfxX3xXc1xXc2xXc1xX2xXc6xXc1xXc2xXc1xXcbxX3xX5cxXdxc205xX18xX3xX111xX6xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX4xX71dxX18xXcdxX26xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX3axX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX137xX1xXf9xX3xX67xX268xX18xXcdxX3xX18xbcc3xXbcxX3xX4xX1xXf74xX4xX3xX4xX3e9xX3xX7xX7e2xX102xX3xX67xX23cxXbcxX3xX2exX23cxX6bxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX28dxX4xX3xX3axX28dxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX7e2xX3xXcxX230xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX111xX10xX22bxX9xXaxX4axX4xX1xXdxX18xX1xXc6xX7cdxX30xX127xX10xX18xX4axX4xX1xX30xXc6xX5cxX6bxX18xXcdxXc6xX18xX6xXbcxXc6xX4xX1xX6xX4xXc6xX4xX6bxXc6xX7xX6bxXc6xX5cxX6xXbcxXc6xX2exX6xX6bxXc6xX6xX18xXc6xX18xXdxX18xX1xXc6xXbxX1xX30xX4xXc6xX3axX30xXc6xX2exX6xX30xXc6xX4xX30xXc6xX6bxXc6xXexXbxXc6xX1xX6xXc6xXexXdxX18xX1xX4axXc1xXc2xX1a0xX18axX1a0xX1a0xX26xX1xXexXbcxXaxX12xX0xXdxXbcxXcdxX3xX7xX111xX4xX9xXaxX4axXbcxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xXc1xXc2xX4axX18xX10xX146xX7xX4axXc1xX2xX2xXc1xX4axX2xXc2xXcbxX5cxXd4xX2xX185xX2xX185xX27xXd4xXexX19fxXd4xX18axXc2xXd4xX5xXc2xX26xX198xXbxXcdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX2xX26xX27xX27xX27xX3xXexX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX35xX36xX37xX13xX3xX3axX14xX3xX13xX35xX3fxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX4xX47xXbxXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX3axX12xX0xX7xXexX111xX6bxX18xXcdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX137xX1xXf9xX3xX67xX268xX18xXcdxX3xX18xXf74xXbcxX3xX4xX1xXf74xX4xX3xX4xX3e9xX3xX7xX7e2xX102xX3xX67xX23cxXbcxX3xX2exX23cxX6bxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX28dxX4xX3xX3axX28dxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX7e2xX3xXcxX230xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX111xX10xX22bxX9xXaxX4axX4xX1xXdxX18xX1xXc6xX7cdxX30xX127xX10xX18xX4axX4xX1xX30xXc6xX5cxX6bxX18xXcdxXc6xX18xX6xXbcxXc6xX4xX1xX6xX4xXc6xX4xX6bxXc6xX7xX6bxXc6xX5cxX6xXbcxXc6xX2exX6xX6bxXc6xX6xX18xXc6xX18xXdxX18xX1xXc6xXbxX1xX30xX4xXc6xX3axX30xXc6xX2exX6xX30xXc6xX4xX30xXc6xX6bxXc6xXexXbxXc6xX1xX6xXc6xXexXdxX18xX1xX4axXc1xXc2xX1a0xX18axX1a0xX1a0xX26xX1xXexXbcxXaxX12xX137xX1xXf9xX3xX67xX268xX18xXcdxX3xX18xXf74xXbcxX3xX4xX1xXf74xX4xX3xX4xX3e9xX3xX7xX7e2xX102xX3xX67xX23cxXbcxX3xX2exX23cxX6bxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX28dxX4xX3xX3axX28dxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX7e2xX3xXcxX230xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX111xX6bxX18xXcdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xXcxX111xX106xX7e2xX18xXcdxX3xX2exX6xX18xX3xXcxX2cxX3xX4xX1xX4a3xX4xX3xXcxacc6xX18xX1xX3xXf9xX127xX3xX9dxf862xX3xX13xXcexX18xXcdxX3xX13xX23cxXdxX3xX67xX970xX3xX18xXcdxX1xX10exX3xXcxX230xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX2fxX18xX3xXexXdxXf5xXbxX3xXexX28dxX4xX3xXexX22xXbxX3xXexX111xX30xX18xXcdxX3xX4xX6xX6bxX3xXexX111xX6bxX18xXcdxX3xX4xX71dxX18xXcdxX3xXexX43xX4xX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX102xX3xX4xX1xXf9xX3xX67xX268xX18xXcdxX3xX18xXf74xXbcxX3xX4xX1xXf74xX4xX3xXexddddxX18xX1xX3xX1xX122exX18xX1xX3xX4xX3e9xX3xX7xX7e2xX102xX3xX67xX23cxXbcxX3xX2exX23cxX6bxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXexX111xX22xXexX3xXexXecxX3xXexX111xXe0xX18xX3xXexX886xX18xXcdxX3xX67xX10exX6xX3xX2exX14xX18xX26xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX3axX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xX43xXbcxX3xX7xX43xXexX3xX4xX3e9xX3xX7xX7e2xX102xX3xX4xX1xX30xX436xX18xX3xX2exX10exX3xXexX77exXexX3xX4xX71dxX18xXcdxX3xXexX43xX4xX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX67xXa3xXdxX3xX2exXdxXa8xX30xX3xX37xX30xX77exX4xX3xX1xX268xXdxX102xX3xX13xX35xX3fxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX4xX47xXbxXaxX3xX1xX111xX10xX22bxX9xXaxX4axX4xX1xXdxX18xX1xXc6xXexX111xXdxX4axX2exX6xXbcxXc6xX7xX6xXexXc6xX4xX6bxXc6xX7xX6bxXc6xX4xX1xX30xX6xX18xXc6xX2exXdxXc6xXexX6bxXexXc6xX4xX6bxX18xXcdxXc6xXexX6xX4xXc6xX2exX6xX30xXc6xX4xX30xXc6xX5cxX6xXdxXc6xX2exXdxX10xX30xXc6xX7cdxX30xX6bxX4xXc6xX1xX6bxXdxXc6xX1xX5cxX18xX5cxXc6xX4xX6xX4xXc6xX4xX6xXbxX4axXc1xXc2xX1a0xX1a0xX185xX1a0xX26xX1xXexXbcxXaxX12xX0xXdxXbcxXcdxX3xX7xX111xX4xX9xXaxX4axXbcxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xXc1xXc2xX4axX18xX10xX146xX7xX4axXc1xX2xX2xXc1xX4axX2xXc2xXcbxX5cxX185xX2xXc1xX185xX185xX27xX185xXexX19fxXc1xX19fxX18axX5xX2xXc6xX1a0xXc2xX5cxX185xXc2xX18axX27xX27xXd4xX18axXexXcbxX19fxXcbxXc1xXc2xX5xXc2xX26xX198xXbxXcdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX2xX26xX27xX27xX27xX3xXexX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX35xX36xX37xX13xX3xX3axX14xX3xX13xX35xX3fxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX4xX47xXbxXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX3axX12xX0xX7xXexX111xX6bxX18xXcdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xX43xXbcxX3xX7xX43xXexX3xX4xX3e9xX3xX7xX7e2xX102xX3xX4xX1xX30xX436xX18xX3xX2exX10exX3xXexX77exXexX3xX4xX71dxX18xXcdxX3xXexX43xX4xX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX67xXa3xXdxX3xX2exXdxXa8xX30xX3xX37xX30xX77exX4xX3xX1xX268xXdxX102xX3xX13xX35xX3fxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX4xX47xXbxXaxX3xX1xX111xX10xX22bxX9xXaxX4axX4xX1xXdxX18xX1xXc6xXexX111xXdxX4axX2exX6xXbcxXc6xX7xX6xXexXc6xX4xX6bxXc6xX7xX6bxXc6xX4xX1xX30xX6xX18xXc6xX2exXdxXc6xXexX6bxXexXc6xX4xX6bxX18xXcdxXc6xXexX6xX4xXc6xX2exX6xX30xXc6xX4xX30xXc6xX5cxX6xXdxXc6xX2exXdxX10xX30xXc6xX7cdxX30xX6bxX4xXc6xX1xX6bxXdxXc6xX1xX5cxX18xX5cxXc6xX4xX6xX4xXc6xX4xX6xXbxX4axXc1xXc2xX1a0xX1a0xX185xX1a0xX26xX1xXexXbcxXaxX12xX36xX43xXbcxX3xX7xX43xXexX3xX4xX3e9xX3xX7xX7e2xX102xX3xX4xX1xX30xX436xX18xX3xX2exX10exX3xXexX77exXexX3xX4xX71dxX18xXcdxX3xXexX43xX4xX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX67xXa3xXdxX3xX2exXdxXa8xX30xX3xX37xX30xX77exX4xX3xX1xX268xXdxX102xX3xX13xX35xX3fxX40xX3xX4xX43xX4xX3xX4xX47xXbxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX111xX6bxX18xXcdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX35xXf5xX18xX3xX18xX6xX127xX102xX3xX1xX30xX127xX75xX18xX3xX35xX4a3xX4xX3xXcxX1xX4a8xX3xX262xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX26axX3xX67xX68xX3xX1xX6bxX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX3axX14xX3xX4xX71dxX18xXcdxX3xX2exX77exX3xX4xX43xX4xX3xX67xX3e9xX18xX3xX3axX10exX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX13xX35xX3fxX40xX3xX4xX47xXbxX3xX1xX30xX127xX75xX18xX3xX3axX14xX3xX4xX3e9xX3xX7xX7e2xX26xX3xXcxX1xX10xX6bxX3xX67xX99xX102xX3xX4xX47xXbxX3xX1xX30xX127xX75xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX19fxX3xX67xX3e9xX18xX3xX3axX10exX102xX3xX4xX47xXbxX3xX100xX68xX3xX2xX2xXcbxX3xX67xX3e9xX18xX3xX3axX10exX26xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX3axX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX30xX5xX12xX0xX5cxXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX111xXaxX12xX0xX4axX5cxXdxX3axX12xX0xX4axX5cxXdxX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xX30xXexX1xX6bxX111xXaxX12xXcxX1xX26dxX127xX3xX40xX106xX3e9xX18xXcdxX0xX4axXbxX12
Thùy Dương