“Hoa mắt chóng mặt” với những bức ảnh trùng hợp bất ngờ
Những hình ảnh trùng hợp tình cờ được các nhiếp ảnh gia “chộp” lại đúng lúc thách thức độ tinh mắt của người xem.
8c19x9fa5xe3f2xe1e7xb974xe01axb367x8e04xfc5dxX7x9366x9931xac7dxf41fx10146x9e31xX5x9f67xXaxbfa3xec17x108f8x10426xX6xX3xcc06xbd73xXexX3xX4xX1xb781xdaddx10a9cxX3xX18xe3c0xXexa9b3xX3xe71dxc203xXdxX3xX1fxX1x9a92xX1fxX20xX3x996exbebaxX4xX3xf68exX1fxX1xX3xXex1007dxb14cxX1fxX20xX3xX1x8f54xXbxX3xX31xe071xXexX3xX1fxX20xd717xX0xd6a7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6xdc46xXaxX3xX5dxX6xXexX6x11285xX3axX15xX5xX10xX9xXaxX7xX6xXbxX15xXaxX12xa188xX1xX2dxX1fxX20xX3xX1xebcdxX1fxX1xX3xX35xX1fxX1xX3xXexX3axX3bxX1fxX20xX3xX1xX40xXbxX3xXexX78xX1fxX1xX3xX4xX49xX3xd874xbfddxX40xX4xX3xX4xc006xX4xX3xX1fxX1xXdxb7f9xXbxX3xX35xX1fxX1xX3xX20xXdxX6xX3xX13xX4xX1xc26axXbxX25xX3xX5xf4edxXdxX3xX92xe569xX1fxX20xX3xX5xXb5xX4xX3xXexX1xX98xX4xX1xX3xXexX1xX32xX4xX3xX92xXacxX3xXexXdxX1fxX1xX3xX18xX19xXexX3xX4xe320xX6xX3xX1fxX20xX93xX49xXdxX3xaebdxX10xX18xeefdxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf4f3xX15xX5dx1080cxXaxX12xX0xXdxX18xX20xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXe1xX31xX6xX15xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXe1xX27xX1fxX4bxX1fxX10xce6fxX7xX4bxa351xc015xX117xd0f5xX4bxX2xX118xf11dxX5dxX2xX117xX11axX118x8c43xa97fxX118xXexe88exX128xc25axX11axX5xX2xXe1x105f8xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xXexX3xX4xX1xX1exX1fxX20xX3xX18xX23xXexX25xX3xX27xX28xXdxX3xX1fxX1xX2dxX1fxX20xX3xX31xX32xX4xX3xX35xX1fxX1xX3xXexX3axX3bxX1fxX20xX3xX1xX40xXbxX3xX31xX44xXexX3xX1fxX20xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd798xX6xXbxXexXdxX15xX1fxXaxX12xX71xX1xXdxf31fxf3d7xX3xX1fxX20xX93xX49xXdxX3xX1xX15xX6xX1fxX20xX3xX18xX6xX1fxX20xX3xaf24xX1xXdxX3xX1fxX1xX78xX1fxX3xX1fxX1x11334xX18xX3xX31xX32xX4xX3xX35xX1fxX1xX3xX1fxdd1dxXf4xXe1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX15xX5dxXf4xXaxX12xX0xXdxX18xX20xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXe1xX31xX6xX15xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXe1xX27xX1fxX4bxX1fxX10xX114xX7xX4bxX117xX118xX117xX11axX4bxX2xX118xX11exX5dxX2xX117xX11axX118xX124xX125xX118xXexX125xX12axX12axX2xX5xX117xXe1xX12fxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xXexX3xX4xX1xX1exX1fxX20xX3xX18xX23xXexX25xX3xX27xX28xXdxX3xX1fxX1xX2dxX1fxX20xX3xX31xX32xX4xX3xX35xX1fxX1xX3xXexX3axX3bxX1fxX20xX3xX1xX40xXbxX3xX31xX44xXexX3xX1fxX20xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX183xX6xXbxXexXdxX15xX1fxXaxX12xX14xX15xX6xX3xX18xX19xXexX3xX4xX1xX1exX1fxX20xX3xX18xX23xXexX3xX27xX28xXdxX3xX31xX32xX4xX3xX35xX1fxX1xX3xXexX78xX1fxX1xX3xX4xX49xX3xX1fxX1baxXf4xXe1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX15xX5dxXf4xXaxX12xX0xXdxX18xX20xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXe1xX31xX6xX15xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXe1xX27xX1fxX4bxX1fxX10xX114xX7xX4bxX117xX118xX117xX11axX4bxX2xX118xX11exX5dxX2xX117xX11axX118xX124xX125xX118xXexX128xX2xX125xX124xX5xX11axXe1xX12fxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xXexX3xX4xX1xX1exX1fxX20xX3xX18xX23xXexX25xX3xX27xX28xXdxX3xX1fxX1xX2dxX1fxX20xX3xX31xX32xX4xX3xX35xX1fxX1xX3xXexX3axX3bxX1fxX20xX3xX1xX40xXbxX3xX31xX44xXexX3xX1fxX20xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX183xX6xXbxXexXdxX15xX1fxXaxX12xX183xX1xc1d2xX1fxX3xXexdfc3xXdxX3xX4xX1xX32xX3xX4xX1xX33dxX1fxX3xX6xXdxff86xX3xX1fxX1xX78xX1fxX3xX4x1075dxX1fxX3xXexX1x112d6xX1fxX3xX1a3xX1xX341xX1fxX20xX3xX5xXb1xXdxX3xX1fxX1xX1aexX18xX3xX92xX1exX3xX1fxX1xX6xXe1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX15xX5dxXf4xXaxX12xX0xXdxX18xX20xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXe1xX31xX6xX15xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXe1xX27xX1fxX4bxX1fxX10xX114xX7xX4bxX117xX118xX117xX11axX4bxX2xX118xX11exX5dxX2xX117xX11axX118xX124xX125xX118xXexX128xX11axX12axX2xX5xX125xXe1xX12fxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xXexX3xX4xX1xX1exX1fxX20xX3xX18xX23xXexX25xX3xX27xX28xXdxX3xX1fxX1xX2dxX1fxX20xX3xX31xX32xX4xX3xX35xX1fxX1xX3xXexX3axX3bxX1fxX20xX3xX1xX40xXbxX3xX31xX44xXexX3xX1fxX20xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX183xX6xXbxXexXdxX15xX1fxXaxX12xX183xX1x93a5xX3xX5xX1baxX3xXexX3axX3bxX1fxX20xX3xX1xX40xXbxX3xXexX1xX341xXdxX3xX4xX98xX4xX3xX31xXb1xX1fxXe1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX15xX5dxXf4xXaxX12xX0xXdxX18xX20xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXe1xX31xX6xX15xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXe1xX27xX1fxX4bxX1fxX10xX114xX7xX4bxX117xX118xX117xX11axX4bxX2xX118xX11exX5dxX2xX117xX11axX118xX124xX125xX118xXexb582xX125xX5xX128xXe1xX12fxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xXexX3xX4xX1xX1exX1fxX20xX3xX18xX23xXexX25xX3xX27xX28xXdxX3xX1fxX1xX2dxX1fxX20xX3xX31xX32xX4xX3xX35xX1fxX1xX3xXexX3axX3bxX1fxX20xX3xX1xX40xXbxX3xX31xX44xXexX3xX1fxX20xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX183xX6xXbxXexXdxX15xX1fxXaxX12xe39bxX1xX15xX35xX1fxX1xX3xX1a3xX1xX19xX4xX3xXexX78xX1fxX1xX3xX4xX49xX3xX1a3xX1xXdxX9exX1fxX3xX31xX6xX15xX3xX1fxX20xX93xX49xXdxX3xXbxX1xX35xXdxX3xX20xXdxX35cxXexX3xX18xX78xX1fxX1xXe1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX15xX5dxXf4xXaxX12xX0xXdxX18xX20xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXe1xX31xX6xX15xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXe1xX27xX1fxX4bxX1fxX10xX114xX7xX4bxX117xX118xX117xX11axX4bxX2xX118xX11exX5dxX2xX117xX11axX118xX124xX125xX118xXexX11exX11exX11axX118xX5xX11exXe1xX12fxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xXexX3xX4xX1xX1exX1fxX20xX3xX18xX23xXexX25xX3xX27xX28xXdxX3xX1fxX1xX2dxX1fxX20xX3xX31xX32xX4xX3xX35xX1fxX1xX3xXexX3axX3bxX1fxX20xX3xX1xX40xXbxX3xX31xX44xXexX3xX1fxX20xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX183xX6xXbxXexXdxX15xX1fxXaxX12xXcxX1exX18xX3xX5xXb1xXdxX3xX5xX1baxX3xX341xX1fxX20xX3xX6xX1fxX1xX3xX92xX6xX1fxX20xX3xX1fxd0edxX18xX3xX4xX98xXdxX3xX92xca29xX6xX3xX1fxX1baxX15xX3xX27xX35cxXf4x91f5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX15xX5dxXf4xXaxX12xX0xXdxX18xX20xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXe1xX31xX6xX15xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXe1xX27xX1fxX4bxX1fxX10xX114xX7xX4bxX117xX118xX117xX11axX4bxX2xX118xX11exX5dxX2xX117xX11axX118xX124xX125xX118xXexX2xX118xX124xX124xX5xX12axXe1xX12fxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xXexX3xX4xX1xX1exX1fxX20xX3xX18xX23xXexX25xX3xX27xX28xXdxX3xX1fxX1xX2dxX1fxX20xX3xX31xX32xX4xX3xX35xX1fxX1xX3xXexX3axX3bxX1fxX20xX3xX1xX40xXbxX3xX31xX44xXexX3xX1fxX20xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX183xX6xXbxXexXdxX15xX1fxXaxX12x10336xXdxX35cxXexX3xX18xX78xX1fxX1xX3xX4xX32xX3xX1fxX20x9d8exX3xX4xX15xX1fxX3xX1fxX20xX93xX49xXdxX3xX92xX6xX1fxX20xX3xXexX190xX1fxX20xX3xXexd2f4xX1fxX20xX3xXexX3axX15xX1fxX20xX3xX31xf448xX3xX31xb112xXdxXe1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX15xX5dxXf4xXaxX12xX0xXdxX18xX20xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXe1xX31xX6xX15xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXe1xX27xX1fxX4bxX1fxX10xX114xX7xX4bxX117xX118xX117xX11axX4bxX2xX118xX11exX5dxX2xX117xX11axX118xX124xX125xX118xXexX128xX2xX117xX125xX5xX483xXe1xX12fxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xXexX3xX4xX1xX1exX1fxX20xX3xX18xX23xXexX25xX3xX27xX28xXdxX3xX1fxX1xX2dxX1fxX20xX3xX31xX32xX4xX3xX35xX1fxX1xX3xXexX3axX3bxX1fxX20xX3xX1xX40xXbxX3xX31xX44xXexX3xX1fxX20xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX183xX6xXbxXexXdxX15xX1fxXaxX12xX71xX1xXdxX18fxX190xX3xX1fxX20xX93xX49xXdxX3xX1fxX1xX78xX1fxX3xX1fxX1xX1aexX18xX3xX4xX32xX3xXexX93xc4fcxX1fxX20xX3xX5xX1baxX3xX35xX1fxX1xX3xXbxX1xX15xXexX15xX7xX1xX15xXbxX3xX92xX44xXf4xXe1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX15xX5dxXf4xXaxX12xX0xXdxX18xX20xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXe1xX31xX6xX15xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXe1xX27xX1fxX4bxX1fxX10xX114xX7xX4bxX117xX118xX117xX11axX4bxX2xX118xX11exX5dxX2xX117xX11axX118xX124xX125xX118xXexX11axX118xX124xX2xX5xX124xXe1xX12fxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xXexX3xX4xX1xX1exX1fxX20xX3xX18xX23xXexX25xX3xX27xX28xXdxX3xX1fxX1xX2dxX1fxX20xX3xX31xX32xX4xX3xX35xX1fxX1xX3xXexX3axX3bxX1fxX20xX3xX1xX40xXbxX3xX31xX44xXexX3xX1fxX20xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX183xX6xXbxXexXdxX15xX1fxXaxX12xX698xXdxX35cxXexX3xX18xX78xX1fxX1xX3xX27xX28xXdxX3xX4xX1xXdxX9exX4xX3xXexX1xX3bxX1fxX20xX3xX3axX98xX4xX3xX31xXdxX9exXexX3xX13xX31xX6xXf4xX25xXe1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX15xX5dxXf4xXaxX12xX0xXdxX18xX20xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXe1xX31xX6xX15xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXe1xX27xX1fxX4bxX1fxX10xX114xX7xX4bxX117xX118xX117xX11axX4bxX2xX118xX11exX5dxX2xX117xX11axX118xX124xX125xX118xXexX11exX12axX125xX12axX5xX2xX118xXe1xX12fxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xXexX3xX4xX1xX1exX1fxX20xX3xX18xX23xXexX25xX3xX27xX28xXdxX3xX1fxX1xX2dxX1fxX20xX3xX31xX32xX4xX3xX35xX1fxX1xX3xXexX3axX3bxX1fxX20xX3xX1xX40xXbxX3xX31xX44xXexX3xX1fxX20xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX183xX6xXbxXexXdxX15xX1fxXaxX12xX183xX98xXdxX3xX1fxX1baxXf4xX3xX5xX1baxX3xX5x9569xXdxX3xX4xXd5xX6xX3xX1fxX20xX93xX49xXdxX3xX4xX1x10f80xXbxX3xX35xX1fxX1xX3xX1fxX1xX5dbxXe1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc6b4xX15xX190xX3axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX5dxX6xX1fxX27xXdxX10xXexX0xX4bxXbxX12