Samsung Galaxy S10 có thể có cảm biến vân tay dưới màn hình
Theo trang tin The Bell (Hàn Quốc), Samsung muốn thêm một máy quét vân tay trong màn hình và nhận diện khuôn mặt 3D vào mẫu điện thoại cao cấp Galaxy S10.
8c2dxe5c2x12e36x14045x14a4bx12226xX2x12638x14909xd7dbx12531xX3xb0c4xXbx14623x113d6xX3xX6x1263axafb9xX8xX9xX2xb583xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXexe9c8xX0xX1x13405xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexbecfxe5daxX12xX11xX9xX2xXexX1exb3a7xX3x11724xXbx1263bxf806x10b12xX7x10df5xX3xX9xX3xcae3x91abxX7xX32xX21xb586xX7xX8x11db0xX7xX11xX1xd419xX7xX8xX46xX7xX8x1062bxX34xX7x11113xX12xbbfdxX37xX7xcee5xfe80xX37xX7xX11xX3xX3fxX7xX4xd120x11875xX12xX7xX34x11a9axX37xX7xX1xb642xX37xX1xX0x9969xX1xX21xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ax14931xX2xX3xX4xXexX1exX2bxX1xX2xbecexX7xX11xX6xX3xX37xX38xX7xX11xX12xX37xX7xX2bxX1xX2xX7x9174xX2xX9xX9xX7x9d66xX7dxX66xX37xX7xe0d2xX36x90e4xX8xcf99xb582xX7xX32xX3xX34xXbxX36xX37xX38xX7xX34xX36xXa2xX37xX7xX11xX1x9b25xX34xX7xX34xb00bxX11xX7xX34x11495xX3fxX7x13f50xX36xbe47xX11xX7xX58xX59xX37xX7xX11xX3xX3fxX7xX11xX6xX86xX37xX38xX7xX34xX66xX37xX7xX1xX6axX37xX1xX7xX58xX66xX7xX37xX1xc0f0xX37xX7xX4xX12xd41dxX37xX7xf2fexX1xX36xb74bxX37xX7xX34xa7e1xX11xX7x13a0dxf9dexX7xX58xX66xX86xX7xX34xd704xX36xX7xc273xX12xXe7xX37xX7xX11xX1xX86x13255xX12xX7xX8xX3xX86xX7xX8xea11xX2axX7xX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX32xX21xX43xaf7exX0xX6exX2axX1exX0xX6exX1xX2xX3xX4xX2xX6xX1exX0xX4xX12xX58xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX3xX6xX11xX12xX8xX9xX2xX16xX2axX1xX86xX11xX86xX7xX2axe1c5xX2xX37xX11xX2xX6xXexX1exX0xX12xX34xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX12xX145xX2xX37xX11xX2xX6xXexX7xXbxX11xX3fxX9xX2xXdxXex8fa7xX12xX4xX11xX1x1320cxX7xc89fxX21xb68cxX2axX3ex12c07xX7xX1xX2xX12xX38xX1xX11xX16exX7x11cf1xX21xX43xX2axX3exX175xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xX11xX11xX2axX16exX6exX6exX12xX11cxX53xX3xX86xX1xX3xX11xX12xX37xX1xX11cxX58xX37xX6exX37xX2xX169xXbxX6exX21xa780xcfa2xX170xX6exX21xX43xX1a8xX4xXf4xX21xX43xXf4xX21xX43xX17fxX11xX17fxXf4x1461dxX1baxX9xX1a8xX16xX1xX3xX37xX4xXbxX86xX37xX169xX12xX11xX1xX11xX1xX2xX58xX12xX58xX86xX2axX1xX11cxX2axX37xX38xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX3xX34xXbxX36xX37xX38xX7xX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX32xX21xX43xX7xX8xX46xX7xX11xX1xX4axX7xX8xX46xX7xX8xX50xX34xX7xX53xX12xX55xX37xX7xX58xX59xX37xX7xX11xX3xX3fxX7xX4xX61xX62xX12xX7xX34xX66xX37xX7xX1xX6axX37xX1xXexX7xX6exX1exX0xX6exX4xX12xX58xX1exX0xX4xX12xX58xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX3xX6xX11xX12xX8xX9xX2xX16xX2axX1xX86xX11xX86xXexX1exX0xX6exX4xX12xX58xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX145xX3xX2axX11xX12xX86xX37xXexX1ex12145xX37xX1xX7xX34xX12xX37xX1xX7xX1xe736xX3xX11cxX7xX9bx9988xX38xX36x10459xX37xX16exX7x11a0axX145xb2a0xX3xX38xX7x109f3xX37xX4xX12xX3xXa4xX0xX6exX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX96xX86xX4xX3fxXexX1exX145x1121axX37xX38xX7xX11xX1xX2xX86xX7xX11xX6xX3xX37xX38xX7xX11xX12xX37xX7xX11xX6xXb6xX37xXa5xX7xX32xX3xX34xXbxX36xX37xX38xX7xX58xXfcxX37xX7xX8xX1xX61xX3xX7xXffxXf1xX11xX7xX3fxXb6xX36xX7xX8xdb04xX36xX7xX58xX62xX12xX7xX8xXbexX8xX7xX37xX1xX66xX7xX8xX36xX37xX38xX7xX8xX10fxX2axX7xX9xX66xX34xX7xX34xXbexX3fxX7xXc1xX36xXc3xX11xX7xX34xXa2xX37xX38xX7xX34xb1e3xX11xX7xX8xX1xX86xX7xX34xXfcxX36xX7xXffxX12xXe7xX37xX7xX11xX1xX86xX107xX12xX7xX34xX62xX12xX7xX37xX66xX3fxX11cxX7xX2bxX1xX3xX3fxX7xX58xX6axX7xXc1xX36xXc3xX11xX7xX34xXa2xX37xX38xX7xX34xX2eexX11xXa5xX7xX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX32xX21xX43xX7xXbxb6f6xX7xXbx147b6xX7xX4xb81fxX37xX38xX7xX37xX1xXe2xX37xX7xX4xX107xX37xX38xX7xXeaxX1xX36xXedxX37xX7xX34xXf1xX11xXa5xX7xX11xX6xX86xX37xX38xX7xXeaxX1xX12xX7xX34xXbexX3fxX7xXc1xX36xXc3xX11xX7xX58xX59xX37xX7xX11xX3xX3fxX7xX11xX6xX86xX37xX38xX7xX34xX66xX37xX7xX1xX6axX37xX1xX7xXbxX330xX7xX8xX36xX37xX38xX7xX8xX10fxX2axX7xX34xXbaxX11xX7xX8xXbexX8xX1xX7xX4xce15xX7xX4xX66xX37xX38xX7xX1xff3fxX37xX7xXffxX4axX7xX34xa809xX7xXeaxX1xX46xX3xX7xXffxX12xXe7xX37xX7xX11xX1xX86xX107xX12xX11cxX0xX6exX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX96xX86xX4xX3fxXexX1exX145xXbexX8xX7xX34xXfcxX36xX7xXffxX12xXe7xX37xX7xX11xX1xX86xX107xX12xX7xX11xX1xXedxX37xX38xX7xX34xX12xX37xX1xX7xX32xX3xX34xXbxX36xX37xX38xX7xX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX1xX12xXe7xX37xX7xX8xX46xX7xX34xXbexX3fxX7xXc1xX36xXc3xX11xX7xX58xX59xX37xX7xX11xX3xX3fxX7xX39exX7xX34xXf1xX11xX7xXbxX3xX36xXa5xX7xXffxX59xX3fxX7xX9xX66xX7xX34xXbaxX11xX7xX11xX12xXe7xX37xX7xX9x146abxX12xX7xX37xX1x1326dxX7xX8xX1xX86xX7xX37xX1xec5dxX37xX38xX7xX37xX38xX61xa605xX12xX7xX8xX46xX7xX53xX66xX37xX7xX11xX3xX3fxX7xX37xX1xc617xX7xX9bxX1xX86xXf1xX8xX7xX11xX3xX3fxX7xX11xX6xXbexX12xX7xX11xX6xXb6xX37xX7xX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX32xX1a8xXa4xX11cxX7xX2bxX36xX3fxX7xX37xX1xX12xXb6xX37xXa5xX7xX37xX46xX7xX9xX107xX12xX7xX11xX6xX39exX7xX37xXb6xX37xX7xX53xX10fxX11xX7xX11xX12xXe7xX37xX7xXeaxX1xX12xX7xXeaxb03dxX8xX1xX7xX11xX1xX61xX62xX8xX7xXffxX12xXe7xX37xX7xX11xX1xX86xX107xX12xX7xX11xX12xX55xX2axX7xX11xX336xX8xX7xX11xfa9dxX37xX38xX7xX11xX6xX86xX37xX38xX7xX58xX66xX12xX7xX37xX4b4xX34xX7xXc1xX36xX3xX11cxX0xX6exX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX96xX86xX4xX3fxXexX1exX32xX3xX34xXbxX36xX37xX38xX7xXffxX3xX37xX38xX7xXffxX2c3xX36xX7xX11xX61xX7xX6xX10fxX11xX7xX37xX1xX12xdc1fxX36xX7xXffxX4axX7xX53xX2eexX11xX7xXeax13b88xX2axX7xXffxXa2xX12xX7xX11xX1x138a1xX7xb092xX2axX2axX9xX2xX7xXeaxX1xX12xX7xX37xX1xX66xX7xXbxX50xX37xX7xX3exX36xX10fxX11xX7xX12xX26exX1xX86xX37xX2xX7xXffxe669xX7xX11xX36xX37xX38xX7xX6xX3xX7xX11xX495xX37xX1xX7xX37xX4b4xX37xX38xX7xX37xX1xXe2xX37xX7xX4xX12xXe7xX37xX7xXeaxX1xX36xXedxX37xX7xX34xXf1xX11xX7xXf4xXf5xX7xX11xX6xXb6xX37xX7xX12xX26exX1xX86xX37xX2xX7xcdc6xX7xX58xX66xX86xX7xX37xX4b4xX34xX7xX37xX38xX86xXbexX12xX11cxX0xX6exX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX96xX86xX4xX3fxXexX1exX270xXfcxX36xX7xXffxX12xXe7xX37xX7xX11xX1xX86xX107xX12xX7xX8xX3xX86xX7xX8xX10fxX2axX7xX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX32xd9b3xX7xX1xX12xXe7xX37xX7xX37xX3xX3fxX7xX8xX50exX3xX7xX32xX3xX34xXbxX36xX37xX38xXa5xX7xXffxX61xX427xX8xX7xX8xX86xX12xX7xX9xX66xX7xXffxXa2xX12xX7xX11xX1xX50exX7xX8xX107xX37xX1xX7xX11xX6xX3xX37xX1xX7xX58xX62xX12xX7xX12xX26exX1xX86xX37xX2xX7xX566xXa5xX7xX9xX107xX12xX7xXeaxX1xXedxX37xX38xX7xXffxX61xX427xX8xX7xX11xX6xX3xX37xX38xX7xX53xX505xX7xX11xX495xX37xX1xX7xX37xX4b4xX37xX38xX7xX37xX1xXe2xX37xX7xX4xX12xXe7xX37xX7xXeaxX1xX36xXedxX37xX7xX34xXf1xX11xX7xX37xX1xX61xX7x1472dxX3xX8xX2xX7xX274xXf5xX11cxX7xX2bxX1xX2xX86xX7xX2bxX1xX2xX7xX96xX2xX9xX9xXa5xX7xX32xX3xX34xXbxX36xX37xX38xX7xXffxX52fxX7xX1xX427xX2axX7xX11xXbexX8xX7xX58xX62xX12xX7xX270xX3xX37xX11xX12xXbxX7x1291fxX12xXbxX12xX86xX37xX7xXffxX4axX7xX8x132cbxX37xX38xX7xX2axX1xXbexX11xX7xX11xX6xX12xX4axX37xX7xX34xXbaxX11xX7xX11xX1xX36xXe2xX11xX7xX11xX86xXbexX37xX7xX37xX1xXe2xX37xX7xX4xX12xXe7xX37xX7xXeaxX1xX36xXedxX37xX7xX34xXf1xX11xX7xXf4xXf5xX7xX8xX1xX86xX7xX34xXfcxX36xX7xXffxX12xXe7xX37xX7xX11xX1xX86xX107xX12xX7xX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX32xX21xX43xX11cxX0xX6exX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX96xX86xX4xX3fxXexX1exX2bxX1xX2xX7xX96xX2xX9xX9xX7xX8xX290xX37xX38xX7xX8xX1xX86xX7xX53xX12xX55xX11xX7xX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX32xX21xX43xX7xXbxX330xX7xX8xX46xX7xX34xX66xX37xX7xX1xX6axX37xX1xX7xX172xXa5xX1a8xX7xX12xX37xX8xX1xXa5xX7xX11xX6xX86xX37xX38xX7xXeaxX1xX12xX7xX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX32xX21xX43xX7xX26exX9xX36xXbxX7xXbxX330xX7xX8xX46xX7xX34xX66xX37xX7xX1xX6axX37xX1xX7xX170xXa5xX1a9xX7xX12xX37xX8xX1xXa5xX7xX2axX1xX66axX7xX1xX427xX2axX7xX58xX62xX12xX7xXeaxX495xX8xX1xX7xX11xX1xX61xX62xX8xX7xX1xX12xXe7xX37xX7xX11xX107xX12xX7xX8xX50exX3xX7xX32xX5aaxX7xX58xX66xX7xX32xX5aaxX7xX26exX9xX36xXbxX11cxX0xX6exX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX96xX86xX4xX3fxXexX1exX2bxX6xX86xX37xX38xX7xXeaxX1xX12xX7xXffxX46xXa5xX7xX11xX1xX2xX86xX7xX11xX43bxX7xb29exX86xX6xX2xX3xX7xX2bxX12xX34xX2xXbxXa5xX7xX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX32xX21xX43xX7xXbxX330xX7xX11xX1xb72axX8xX7xXbxX7baxX7xX8xX46xX7xX53xX3xX7xX2axX1xX12xXb6xX37xX7xX53xX50xX37xX16exX7xX1xX3xX12xX7xX34xXfcxX36xX7xX172xX11cxX1a8xX7xX12xX37xX8xX1xX7xX58xX66xX7xX34xXbaxX11xX7xX34xXfcxX36xX7xX170xX11cxX1a9xX7xX12xX37xX8xX1xX11cxX7xX32xX7baxX7xXeaxX1xXbexX8xX7xX53xX12xXe7xX11xX7xX8xX1xX495xX37xX1xX7xX38xX12xX434xX3xX7xX8xXbexX8xX7xX2axX1xX12xXb6xX37xX7xX53xX50xX37xX7xX9xX66xX7xX8xX3xX34xX2xX6xX3xX7xX2axX1xX495xX3xX7xXbxX3xX36xX16exX7xX2axX1xX12xXb6xX37xX7xX53xX50xX37xX7xX8xX397xX7xX53xX50xX37xX7xX37xX1xX10fxX11xX7xXbxX330xX7xX8xX1xee39xX7xX8xX46xX7xX34xXbaxX11xX7xX8xX3xX34xX2xX6xX3xX7xX2axX1xX495xX3xX7xXbxX3xX36xX175xX7xX2axX1xX12xXb6xX37xX7xX53xX50xX37xX7xX11xX12xXb6xX36xX7xX8xX1xX36xd0fcxX37xX7xXbxX330xX7xX8xX46xX7xX8xX3xX34xX2xX6xX3xX7xXeaxXc3xX2axXa5xX7xX58xX66xX7xX2axX1xX12xXb6xX37xX7xX53xX50xX37xX7xX8xX3xX86xX7xX8xX10fxX2axX7xX170xX11cxX1a9xX16xX12xX37xX8xX1xX7xXbxX330xX7xX8xX46xX7xX53xX3xX7xX8xX3xX34xX2xX6xX3xX7xX2axX1xX495xX3xX7xXbxX3xX36xX11cxX0xX6exX2axX1exX0xX4xX12xX58xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xX11xX2xX4xXexX1exX0xX36xX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX11xX12xX11xX9xX2xX16xX11xX1xX36xX34xX53xX16xX3xX37xX4xX16xXbxX3xX2axX86xXexX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX267xX86xX11xX2xX7xX5aaxX7xX9xXbaxX7xX53x13c6fxX37xX38xX7xXbxXbexX37xX38xX7xX8xX1xX55xX7xX34xX62xX12xXa5xX7xX11xXbexX12xX7xX3exXbexX8xX7xX37xX1xXe2xX37xX7xX11xX495xX37xX1xX7xX37xX4b4xX37xX38xX7xX11xXa2xX12xX7xX11xX59xX37xXexX7xX1xX6xX2xc8cfxXdxXexX6exX11xX1xX12xX2xX11xX16xX53xX12xX16xXbxX86xX6exX38xX3xX9xX3xX3exX3fxX16xX37xX86xX11xX2xX16xX5aaxX16xX9xX86xX16xX53xX3xX37xX38xX16xXbxX3xX37xX38xX16xX8xX1xX2xX16xX34xX86xX12xX16xX11xX3xX12xX16xX3exX3xX8xX16xX37xX1xX3xX37xX16xX11xX12xX37xX1xX16xX37xX3xX37xX38xX16xX11xX86xX12xX16xX11xX3xX37xX6exX21xX172xX17fxX43xXf4xX1a8xX11cxX1xX11xX34xXexX1exX0xX12xX34xX38xX7xXbxX6xX8xXdxXexX6exX34xX2xX4xX12xX3xX6exX21xX1a9xX43xX6exX37xX2xX169xXbxX6exX21xX1a8xX21xX1a8xX6exX1baxX1baxX4xX43xX43xX1baxX43xX17fxX43xX43xX11xXf4xX1baxX43xX1baxX9xX43xX11cxf3fexX2axX38xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX3xX34xXbxX36xX37xX38xX7xX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX32xX21xX43xX7xX8xX46xX7xX11xX1xX4axX7xX8xX46xX7xX8xX50xX34xX7xX53xX12xX55xX37xX7xX58xX59xX37xX7xX11xX3xX3fxX7xX4xX61xX62xX12xX7xX34xX66xX37xX7xX1xX6axX37xX1xXexX7xX6exX1exX0xX6exX3xX1exX0xX4xX12xX58xX1exX0xXbxX11xX6xX86xX37xX38xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX267xX86xX11xX2xX7xX5aaxX7xX9xXbaxX7xX53xX91fxX37xX38xX7xXbxXbexX37xX38xX7xX8xX1xX55xX7xX34xX62xX12xXa5xX7xX11xXbexX12xX7xX3exXbexX8xX7xX37xX1xXe2xX37xX7xX11xX495xX37xX1xX7xX37xX4b4xX37xX38xX7xX11xXa2xX12xX7xX11xX59xX37xXexX7xX1xX6xX2xX954xXdxXexX6exX11xX1xX12xX2xX11xX16xX53xX12xX16xXbxX86xX6exX38xX3xX9xX3xX3exX3fxX16xX37xX86xX11xX2xX16xX5aaxX16xX9xX86xX16xX53xX3xX37xX38xX16xXbxX3xX37xX38xX16xX8xX1xX2xX16xX34xX86xX12xX16xX11xX3xX12xX16xX3exX3xX8xX16xX37xX1xX3xX37xX16xX11xX12xX37xX1xX16xX37xX3xX37xX38xX16xX11xX86xX12xX16xX11xX3xX37xX6exX21xX172xX17fxX43xXf4xX1a8xX11cxX1xX11xX34xXexX1exX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX267xX86xX11xX2xX7xX5aaxX7xX9xXbaxX7xX53xX91fxX37xX38xX7xXbxXbexX37xX38xX7xX8xX1xX55xX7xX34xX62xX12xXa5xX7xX11xXbexX12xX7xX3exXbexX8xX7xX37xX1xXe2xX37xX7xX11xX495xX37xX1xX7xX37xX4b4xX37xX38xX7xX11xXa2xX12xX7xX11xX59xX37xX0xX6exX3xX1exX0xX6exXbxX11xX6xX86xX37xX38xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX270xXbaxX11xX7xX9xX2c3xX37xX7xX37xX434xX3xX7xX53xX91fxX37xX38xX7xXbxXbexX37xX38xX7xX8xX1xX55xX7xX34xX62xX12xX7xX4xX66xX37xX1xX7xX8xX1xX86xX7xX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX267xX86xX11xX2xX5aaxX7xX9xX107xX12xX7xX3exXbexX8xX7xX37xX1xXe2xX37xX7xXbxX12xXb6xX36xX7xX2axX1xX878xX34xX7xX37xX66xX3fxX7xXbxX330xX7xXffxX61xX427xX8xX7xX32xX3xX34xXbxX36xX37xX38xX7xX11xX6xX3xX37xX38xX7xX53xX505xX7xX8xX50xX34xX7xX53xX12xX55xX37xX7xX58xX59xX37xX7xX11xX3xX3fxX7xX37xX1x12cc6xX37xX38xX7xX11xX6xX86xX37xX38xX7xX34xX66xX37xX7xX1xX6axX37xX1xX11cxX0xX6exX2axX1exX0xX6exX4xX12xX58xX1exX0xX6exX9xX12xX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX32xX3xX34xXbxX36xX37xX38xX7xX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX32xX21xX43xX7xXffxX42cxX2axX7xX1xX86xX66xX37xX7xX1xX50xX86xX7xX11xX6xX86xX37xX38xX7xX8xX86xX37xX8xX2xX2axX11xX7xX34xX62xX12xXexX7xX1xX6xX2xX954xXdxXexX6exXeaxX1xX86xX3xX16xX1xX86xX8xX16xX8xX86xX37xX38xX16xX37xX38xX1xX2xX6exXbxX3xX34xXbxX36xX37xX38xX16xX38xX3xX9xX3xX3exX3fxX16xXbxX21xX43xX16xX4xX2xX2axX16xX1xX86xX3xX37xX16xX1xX3xX86xX16xX11xX6xX86xX37xX38xX16xX8xX86xX37xX8xX2xX2axX11xX16xX34xX86xX12xX6exX21xX172xXf4xX172xX17fxX172xX11cxX1xX11xX34xXexX1exX0xX12xX34xX38xX7xXbxX6xX8xXdxXexX6exX34xX2xX4xX12xX3xX6exX21xX1a9xX43xX6exX37xX2xX169xXbxX6exX21xX1a8xX21xX1baxX6exX1baxX1baxX4xX172xX21xX1baxX43xX43xX43xX1a9xX11xX170xX172xX17fxX170xX9xX43xX11cxX9e3xX2axX38xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX3xX34xXbxX36xX37xX38xX7xX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX32xX21xX43xX7xX8xX46xX7xX11xX1xX4axX7xX8xX46xX7xX8xX50xX34xX7xX53xX12xX55xX37xX7xX58xX59xX37xX7xX11xX3xX3fxX7xX4xX61xX62xX12xX7xX34xX66xX37xX7xX1xX6axX37xX1xXexX7xX6exX1exX0xX6exX3xX1exX0xX4xX12xX58xX1exX0xXbxX11xX6xX86xX37xX38xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX32xX3xX34xXbxX36xX37xX38xX7xX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX32xX21xX43xX7xXffxX42cxX2axX7xX1xX86xX66xX37xX7xX1xX50xX86xX7xX11xX6xX86xX37xX38xX7xX8xX86xX37xX8xX2xX2axX11xX7xX34xX62xX12xXexX7xX1xX6xX2xX954xXdxXexX6exXeaxX1xX86xX3xX16xX1xX86xX8xX16xX8xX86xX37xX38xX16xX37xX38xX1xX2xX6exXbxX3xX34xXbxX36xX37xX38xX16xX38xX3xX9xX3xX3exX3fxX16xXbxX21xX43xX16xX4xX2xX2axX16xX1xX86xX3xX37xX16xX1xX3xX86xX16xX11xX6xX86xX37xX38xX16xX8xX86xX37xX8xX2xX2axX11xX16xX34xX86xX12xX6exX21xX172xXf4xX172xX17fxX172xX11cxX1xX11xX34xXexX1exX32xX3xX34xXbxX36xX37xX38xX7xX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX32xX21xX43xX7xXffxX42cxX2axX7xX1xX86xX66xX37xX7xX1xX50xX86xX7xX11xX6xX86xX37xX38xX7xX8xX86xX37xX8xX2xX2axX11xX7xX34xX62xX12xX0xX6exX3xX1exX0xX6exXbxX11xX6xX86xX37xX38xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX32xX21xX43xX7xXffxXf1xX8xX7xX53xX12xXe7xX11xX7xX37xX1xXe2xX37xX7xXffxX61xX427xX8xX7xXbxX7baxX7xXc1xX36xX3xX37xX7xX11xX59xX34xX7xX11x10471xX7xX2axX1xX495xX3xX7xX37xX38xX61xX43bxX12xX7xX4xX66axX37xX38xX7xX53xX39exX12xX7xXffxX59xX3fxX7xX9xX66xX7xXbxX50xX37xX7xX2axX1xX878xX34xX7xXffxXbexX37xX1xX7xX4xX10fxX36xX7xX21xX43xX7xX37xX4b4xX34xX7xX32xX3xX34xXbxX36xX37xX38xX7xX2axX1xXbexX11xX7xX11xX6xX12xX4axX37xX7xX4x13accxX37xX38xX7xX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX32xX11cxX0xX6exX2axX1exX0xX6exX4xX12xX58xX1exX0xX6exX9xX12xX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX32xX3xX34xXbxX36xX37xX38xX7xX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX32xX5aaxX7xX3exX36xX10fxX11xX7xX1xX12xXe7xX37xX7xX11xX107xX12xX7xX65fxX12xXe7xX11xX7xX267xX3xX34xXexX7xX1xX6xX2xX954xXdxXexX6exX11xX1xX12xX2xX11xX16xX53xX12xX16xXbxX86xX6exXbxX3xX34xXbxX36xX37xX38xX16xX38xX3xX9xX3xX3exX3fxX16xXbxX5aaxX16xX3exX36xX3xX11xX16xX1xX12xX2xX37xX16xX11xX3xX12xX16xX58xX12xX2xX11xX16xX37xX3xX34xX6exX21xX17fxX5aaxX170xX1baxX172xX11cxX1xX11xX34xXexX1exX0xX12xX34xX38xX7xXbxX6xX8xXdxXexX6exX34xX2xX4xX12xX3xX6exX21xX1a9xX43xX6exX37xX2xX169xXbxX6exX21xX1a8xX43xX5aaxX6exX1baxX1baxX4xX21xX1a9xX1a9xX17fxX1a8xX21xX5aaxX11xX1a9xX5aaxX5aaxX170xX9xX43xX11cxX9e3xX2axX38xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX3xX34xXbxX36xX37xX38xX7xX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX32xX21xX43xX7xX8xX46xX7xX11xX1xX4axX7xX8xX46xX7xX8xX50xX34xX7xX53xX12xX55xX37xX7xX58xX59xX37xX7xX11xX3xX3fxX7xX4xX61xX62xX12xX7xX34xX66xX37xX7xX1xX6axX37xX1xXexX7xX6exX1exX0xX6exX3xX1exX0xX4xX12xX58xX1exX0xXbxX11xX6xX86xX37xX38xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX32xX3xX34xXbxX36xX37xX38xX7xX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX32xX5aaxX7xX3exX36xX10fxX11xX7xX1xX12xXe7xX37xX7xX11xX107xX12xX7xX65fxX12xXe7xX11xX7xX267xX3xX34xXexX7xX1xX6xX2xX954xXdxXexX6exX11xX1xX12xX2xX11xX16xX53xX12xX16xXbxX86xX6exXbxX3xX34xXbxX36xX37xX38xX16xX38xX3xX9xX3xX3exX3fxX16xXbxX5aaxX16xX3exX36xX3xX11xX16xX1xX12xX2xX37xX16xX11xX3xX12xX16xX58xX12xX2xX11xX16xX37xX3xX34xX6exX21xX17fxX5aaxX170xX1baxX172xX11cxX1xX11xX34xXexX1exX32xX3xX34xXbxX36xX37xX38xX7xX3axX3xX9xX3xX3exX3fxX7xX32xX5aaxX7xX3exX36xX10fxX11xX7xX1xX12xXe7xX37xX7xX11xX107xX12xX7xX65fxX12xXe7xX11xX7xX267xX3xX34xX0xX6exX3xX1exX0xX6exXbxX11xX6xX86xX37xX38xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX3axX12xX62xX12xX7xX8xXedxX37xX38xX7xX37xX38xX1xXe7xX7xX65fxX12xXe7xX11xX7xX9xX2c3xX37xX7xXffxX2c3xX36xX7xX11xX12xXb6xX37xX7xXffxX61xX427xX8xX7xX11xX6xX50xX12xX7xX37xX38xX1xX12xXe7xX34xX7xXbxX34xX3xX6xX11xX2axX1xX86xX37xX2xX7xXffxX2c3xX36xX7xX53xX50xX37xX38xX7xX8xX50exX3xX7xX32xX3xX34xXbxX36xX37xX38xX7xX8xX66axX37xX38xX7xX9xXbc6xX8xX7xX58xX62xX12xX7xX11xX1xX55xX7xX38xX12xX62xX12xX11cxX0xX6exX2axX1exX0xX6exX4xX12xX58xX1exX0xX6exX9xX12xX1exX0xX6exX36xX9xX1exX0xX4xX12xX58xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX1exX0xX6exX4xX12xX58xX1exX0xX6exX4xX12xX58xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX32xX86xX36xX6xX8xX2xXexX1exX2bxX1xX2xX86xX7xX58xX12xX2xX11xX37xX3xX34x9a66xX0xX6exX2axX1e