Cục Quản lý đường bộ II vào cuộc kiểm tra vi phạm đấu nối trên QL 1A ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh, chiều 27/11, Cục Quản lý đường bộ II (Bộ GTVT) tiến hành kiểm tra các tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm về khai thác sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên Quốc lộ 1A tuyến tránh TP Hà Tĩnh.
ed6bx17456x181bdx195c7x12ce9x18ec1x18bf0x177bfx11024x1b7b4xX8x1ae36x12545xX1x10956x1408axX6xX7x13b41xXexX1xXbx182bfxX0x1a6f5x18942xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx146fdx19bfexX2xX11xX6xXexXbxX4xX8xX11xeeffxX6xXexXaxXbxX11xXexf909xX11x1469exX7xX6xX2x1563cx1acc3x15ab2xX4x19cc2x17549xX8xX11xX2xfd07xX2bx198f9xXbxX15x13548x1633bxX5xX4x1b515xX3dxf399xX39xX4xX6x15fe3xX4x19ec5x1321ex15147xX39xX38xX4x1b5f0x181d9xX4x135d4xX5bxX4xX3x12303x199b8xX4xX5xX3dxX59xX5xX4x16331xX2x1091fx15e63xX4xX11xXdxX7xX4xX3xX2xX4xX21xX17x15ad8xX6axX4xX52x1a133xX3dxX4xX39x18092xX2xX4xX11xXdx16db8xX39xX4xX4ax10896xX4xX18x18fa0xX4xfa41xX4x121daxX5fxX4xX22x1a8f7xX39xX17xX0x16ae6xX17xX18xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX8dxXexX7xX1xXbxX15x174fbxX7xX3dxX4xX21xX17xX4cxX39xX4x16d1dxX39xX17xX4xX5x16d43xX7xX4x148e5xXb3xX60xX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17x1693bxX4xX5xX17xX2x115cbxX3dxX4x11585x17ee6xX95xX18xX18xXc6xX4xX46xX47xX5xX4xX4axX3dxX4cxX39xX4xX6xX50xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX58xX59xX4xX5bxX5bxX4x1a7bdxXbbxX59xX4x137d0xX22x17ba2xX22x15547xX4xX11xX2x1648dxX39xX4xX17xX5fxX39xX17xX4xX67xX2xX69xX6axX4xX11xXdxX7xX4xX5xXb3xX5xX4xX11x19e40xX4xX5xX17x15294xX5xXc6xX4xX5xXb3xX4xX39xX17x1378bxX39xX4xX3xX2xX4xX21xX17xX75xX6axX4xX17xX60x1687cxX5xX4xX5x1a010xX4xX1xX79xX3dxX4xX17xX2x183efxX3dxX4xX3xX2xX4xX21xX17xX75xX6axX4xX3xXcbxX4xX67xX17xX7xX2xX4xX11xX17xXb3xX5xX4xX8x15219xX4xX1xX47xX39xX38xX4xX52xX79xX11xX4xX11xXdxX60xX39xX38xX4xX21xX17xX75xX6axX4xX3xX2xX4xX58xX4cxX60xX4xX3xX135xX4xX67xXf9xX11xX4xX5xX79xX3dxX4xX17xX75xX4xX11x12f67xX39xX38xX4xX38xX2xX7xX60xX4xX11xX17x152a1xX39xX38xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX58xX59xX4xX11xXdxX82xX39xX4xX4axX3dxX7dxX5xX4xX6xX59xX4xX18xX89xX4xX11xX3dxX2bxXf9xX39xX4xX11xXdxXb3xX39xX17xX4xX22xfe14xX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17x117dbxX0xX95xX21xX15xX0xX95xX1xX2xX3xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xXbbxX60xX1xX2bxX4xX21xX46xXexX39xX11xXexXdxXbxX4xX8xX11xX2bxX6xXexXaxXbxX11xXexX32xX11xX34xX7xX6xX2xX38xX39xX3axX4xX5xXexX39xX11xXexXdxX43xXbxX15xX0xX2xX6axX38xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX46xXexX39xX11xXexXdxXbxX4xX8xX11xX2bxX6xXexXaxXbx164ddxX2xX1xX11xX17xX3axX4x1bae8xXcex13d46xX21xX32xX43xX4xX17xXexX2xX38xX17xX11xX3axX4x10d73x110c6xXcfxX21xX32xX43xXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX17xX11xX11xX21xX3axX95xX95xX2xX1b8xX58xX7xX60xX17xX7xX11xX2xX39xX17xX1b8xX3xX39xX95xX39xXexX214xX8xX95xX18x15a5axX22bxXcfxX95xXcfxXcexX1x1a31exX18xX22axX25axX21dxX21dxXcfxX11xX22bxX22axX18xX25axX22bxX6xX21dxX1b8xX3cxX21xX38x13413xXdxXaxX18xX253xX253xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX46xX47xX5xX4xX4axX3dxX4cxX39xX4xX6xX50xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX58xX59xX4xX5bxX5bxX4xX3xX5fxX60xX4xX5xX3dxX59xX5xX4xX67xX2xX69xX6axX4xX11xXdxX7xX4xX3xX2xX4xX21xX17xX75xX6axX4xX52xX79xX3dxX4xX39xX7dxX2xX4xX11xXdxX82xX39xX4xX4axX86xX4xX18xX89xX4xX8bxX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17xXbxX4xX95xX15xX0xX95xX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX46xX7xX21xX11xX2xX60xX39xXbxX4xX8xX11xX2bxX6xXexXaxXbxX11xXexX32xX11xX34xX7xX6xX2xX38xX39xX3axX4xX5xXexX39xX11xXexXdxX43xXbxX15x14097xX60xX5fxX39xX4xX67xX2xX69xX6axX4xX11xXdxX7xX4xX5xXb8xX7xX46xX47xX5xX4xX4axX3dxX4cxX39xX4xX6xX50xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX58xX59xX4xX5bxX5bxX4xX6xX5fxX6axX4xX3xX2xX135xX5xX4xX3x160e0xX2xX4xX52xX75xX2xX4xX1xX2xX135xX39xX4xX46xX185xX39xX38xX4xX11xX2bxX4xX22x1227fxX8dxX8dxX4xX22xX17xX7xX39xX17xX4xX46xX4cxX39xX17xX0xX95xX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xXbbxX60xX1xX2bxXbxX4xX8xX11xX2bxX6xXexXaxXbxX11xXexX32xX11xX34xX7xX6xX2xX38xX39xX3axX4xX3cxX3dxX8xX11xX2xX41xX2bxX43xXbxX15xX46xXb3xX5xX4xX11xX17xX5fxX39xX17xX4xX3xX2xX82xX39xX4xX52xX60xX5fxX39xX4xX67xX2xX69xX6axX4xX11xXdxX7xX4xX11xX17xXexX60xX4xX4axX3dxX2bxXf9xX11xX4xX52x17e73xX39xX17xX4xX8xX7dxX4xX18xXcfxX18xX22axX95xX4axX300xX34xX46xX4axX86xX300xXbbxX5bxX5bxX4xX39xX38xX5fxX2bxX4xXcexX21dxX95xX18xX18xX95xXcexX21dxX18xX253xX4xX5xXb8xX7xX4xX46xX47xX5xX4xX4axX3dxX4cxX39xX4xX6xX50xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX58xX59xX4xX5bxX5bxX4xX52x1aa70xX4xX6xX5fxX6axX4xX3xX2xX135xX5xX4xX3xX333xX2xX4xX46xX185xX39xX38xX4xX11xX2bxX4xX22xX348xX8dxX8dxX4xX22xX17xX7xX39xX17xX4xX46xX4cxX39xX17xX4xXedxX11xX17xX185xX39xX4xXbbx1182fxX5xX4xX22xX17xX53x173baxX39xX38xXc6xX4xX32xX3f5xX4xX22xX17xX75xX5xX17xX4xX300xX5fxX2xXc6xX4xX17xX3dxX2bxX135xX39xX4xX22xX17xX75xX5xX17xX4xX8dxX5fxXf5xX1b8xX0xX95xX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xXbbxX60xX1xX2bxX4xX21xX46xXexX39xX11xXexXdxXbxX4xX8xX11xX2bxX6xXexXaxXbxX11xXexX32xX11xX34xX7xX6xX2xX38xX39xX3axX4xX5xXexX39xX11xXexXdxX43xXbxX15xX0xX2xX6axX38xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX46xXexX39xX11xXexXdxXbxX4xX8xX11xX2bxX6xXexXaxXbxX214xX2xX1xX11xX17xX3axX4xX21bxXcexX21dxX21xX32xX43xX4xX17xXexX2xX38xX17xX11xX3axX4xX22axX22bxXcfxX21xX32xX43xXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX17xX11xX11xX21xX3axX95xX95xX2xX1b8xX58xX7xX60xX17xX7xX11xX2xX39xX17xX1b8xX3xX39xX95xX39xXexX214xX8xX95xX18xX253xX22bxXcfxX95xXcfxXcexX1xX25axX18xX22axX25axX18xXcexX22bxX11x18801xX18xX22bxXcexX21dxX6xX21dxX1b8xX3cxX21xX38xX26dxXdxXaxX22axX22axXcfxXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX46xX47xX5xX4xX4axX3dxX4cxX39xX4xX6xX50xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX58xX59xX4xX5bxX5bxX4xX3xX5fxX60xX4xX5xX3dxX59xX5xX4xX67xX2xX69xX6axX4xX11xXdxX7xX4xX3xX2xX4xX21xX17xX75xX6axX4xX52xX79xX3dxX4xX39xX7dxX2xX4xX11xXdxX82xX39xX4xX4axX86xX4xX18xX89xX4xX8bxX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17xXbxX4xX95xX15xX0xX95xX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX46xX7xX21xX11xX2xX60xX39xXbxX4xX8xX11xX2bxX6xXexXaxXbxX11xXexX32xX11xX34xX7xX6xX2xX38xX39xX3axX4xX3cxX3dxX8xX11xX2xX41xX2bxX43xXbxX15xX46xX185xX39xX38xX4xX11xX2bxX4xX22xX348xX8dxX8dxX4xX22xX17xX7xX39xX17xX4xX46xX4cxX39xX17xX4xX17xX60xX75xX11xX4xX52xX59xX39xX38xX4xX3x1791dxX39xX4xX11xX4cxX2xXc6xX4xX67xX2xX39xX17xX4xX1xX60xX7xX39xX17xX4xX3xX5b1xX11xX4xX6xX2xX135xX3dxX4xX32xX11cxX2bxX4xX1x19b39xX39xX38xXc6xX4xX39xX59xX2xX4xX11xX17xX79xX11xX1b8xX4xX8dxX2xX135xX39xX4xX52x19e54xX39xX4xX3xX3b1xX4xX52xX7xX39xX38xX4xX11xX17xX5d2xX5xX4xX17xX2xX135xX39xX4xX3xX2xX135xX5xX4xX52xX79xX3dxX4xX39xX7dxX2xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX52xX69xX4xX3xX5b1xX39xX4xX5xX17xX3dxX2bxX69xX39xX4xX17xX5fxX39xX38xX4xX17xX12dxX7xX4xX11x12d91xX4xX17xX135xX4xX11xX17xX7dxX39xX38xX4xX67xX17xX60xX4xX58xX3f5xX2xXc6xX4xX5xX14exX7xX4xX17xX5fxX39xX38xX4xX3xX5fxX60xX4xX4axX3dxX7dxX5xX4xX6xX59xX4xX18xX89xX4xX52xX60xX75xX39xX4xX11xXdxXb3xX39xX17xX4xX22xX1afxX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17xX1b8xX0xX95xX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xXbbxX60xX1xX2bxXbxX15x10480xX39xX38xX4xX8dx1ba7dxX4xXf3x164d6xX39xX4xXaaxX5d2xX4xXedxX300xX59xX2xX4xX11xXdxX53xX8bxX39xX38xX4xX300xX59xX2xX4xX22xX17xX7xX39xX17xX4xX11xXdxX7xX4xX89xX39xX4xX11xX60xX5fxX39xXf5xX4xX34xX4xX22xXdxX53xX8bxX39xX38xX4xX52xX60xX5fxX39xX4xX67xX2xX69xX6axX4xX11xXdxX7xX4xX5xXb8xX7xX4xX46xX47xX5xX4xX4axX3dxX4cxX39xX4xX6xX50xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX58xX59xX4xX5bxX5bxX4xX5xX17xX60xX4xX58xX2xXf9xX11xXc6xX4xX52xX60xX5fxX39xX4xX5xX12dxX4xX39xX17xX2xX135xX6axX4xX3xX47xX4xX67xX2xX69xX6axX4xX11xXdxX7xX4xX5xXb3xX5xX4xX11xX10fxX4xX5xX17xX113xX5xXc6xX4xX5xXb3xX4xX39xX17xX11cxX39xX4xX5xX12dxX4xX17xX5fxX39xX17xX4xX3xX2xX4xX3xX2xX4xX21xX17xX75xX6axX4xX17xX60xX129xX5xX4xX5xX12dxX4xX1xX79xX3dxX4xX17xX2xX135xX3dxX4xX3xX2xX4xX21xX17xX75xX6axX4x14b25xX3dxX2bxX4xX52xX3b1xX39xX17xX4xX17xX2xX135xX39xX4xX17xX5fxX39xX17xX4xX5xXb8xX7xX4xX21xX17xXb3xX21xX4xX6xX3dxX5b1xX11xX4xX3xXcbxX4xX8xX14exX4xX1xX47xX39xX38xXc6xX4xX67xX17xX7xX2xX4xX11xX17xXb3xX5xX4xX11xXdxX60xX39xX38xX4xX21xX17xX75xX6axX4xX3xX2xX4xX67xX17xX7xX2xX4xX11xX17xXb3xX5xX4xX52xX79xX11xX4xX1xX5fxX39xX17xX4xX5xX17xX60xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX58xX59xX4xX8bxX4xX4axX3dxX7dxX5xX4xX6xX59xX4xX18xX4xX11xX3dxX2bxXf9xX39xX4xX11xXdxXb3xX39xX17xX4xX22xX1afxX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17xX1b8xX4xX46xX47xX4xX11xX17xX69xX4xX6xX5fxX4xX67xX2xX69xX6axX4xX11xXdxX7xX4xX17xX683xX4xX8xX5e7xX4xX21xX17xXb3xX21xX4xX6xX50xX4xX3xXcbxX4xX52xX79xX11xX4xX52xX7xX2xX43xX4xX17xX683xX4xX8xX5e7xX4xX21xX17xXb3xX21xX4xX6xX50xX4xX3xX5fxX4xX17xX2xX135xX39xX4xX11xXdxX53xX54xX39xX38xX4xX52xX79xX3dxX4xX39xX7dxX2xXc6xX4xX8xX7xX39xX4xX6xX79xX21xX4xX6axX129xX11xX4xX58x1bc03xX39xX38xXc6xX4xX32xX11cxX2bxX4xX1xX5d2xX39xX38xX4xX5xX185xX39xX38xX4xX11xXdx183bcxX39xX17xX4xX11xXdxX60xX39xX38xX4xX21xX17xX75xX6axX4xX3xX2xX4xX52xX79xX11xX4xX1xX5fxX39xX17xX4xX5xX17xX60xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX58xX59xX1b8xX0xX95xX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xXbbxX60xX1xX2bxXbxX15x166efx1a6d5xXf9xX4xX17xX60xX75xX5xX17xX4xX67xX2xX69xX6axX4xX11xXdxX7xX4xX39xX5fxX2bxX4xX52xX53xX429xX5xX4xX11xX2xXf9xX39xX4xX17xX5fxX39xX17xX4xX11xX627xX4xX39xX38xX5fxX2bxX4xXcexXcexX4xX34xX4xXcexX253xX95xX18xX18xXc6xX4xX11xXdxX60xX39xX38xX4xX52xX12dxX4xX11xX627xX4xX39xX38xX5fxX2bxX4xXcexX22axX95xX18xX18xXc6xX4xX52xX60xX5fxX39xX4xX5xX17x11260xX39xX17xX4xX11xX17xX113xX5xX4xX67xX2xX69xX6axX4xX11xXdxX7xX4xX5xXb3xX5xX4xX11xX10fxX4xX5xX17xX113xX5xXc6xX4xX5xXb3xX4xX39xX17xX11cxX39xX4xX3xX2xX4xX21xX17xX75xX6axX4xX17xX60xX129xX5xX4xX5xX12dxX4xX1xX79xX3dxX4xX17xX2xX135xX3dxX4xX3xX2xX4xX21xX17xX75xX6axX4xX3xXcbxX4xX67xX17xX7xX2xX4xX11xX17xXb3xX5xX4xX8xX14exX4xX1xX47xX39xX38xX4xX52xX79xX11xX4xX11xXdxX60xX39xX38xX4xX21xX17xX75xX6axX4xX3xX2xX4xX58xX4cxX60xX4xX3xX135xX4xX67xXf9xX11xX4xX5xX79xX3dxX4xX17xX75xX4xX11xX17axX39xX38xX4xX38xX2xX7xX60xX4xX11xX17xX185xX39xX38xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX58xX59xX4xX11xXdxX82xX39xX4xX11xX3dxX2bxXf9xX39xX4xX4axX3dxX7dxX5xX4xX6xX59xX4xX18xX89xX4xX52xX60xX75xX39xX4xX11xXdxXb3xX39xX17xX4xX22xX1afxX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17xX1b8xX4xX22xXdxX82xX39xX4xX11xX60xX5fxX39xX4xX11xX3dxX2bxXf9xX39xX4xX5xX12dxX4xXdxX79xX11xX4xX39xX17xX2xXcbxX3dxX4xX52xX2xX69xX6axX4xX52xX79xX3dxX4xX39xX7dxX2xX4xXdxX7xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX5xX17xX8dbxX39xX17xXc6xX4xX3xX845xX4xX3xX5b1xX2bxX4xX67xX17xX7dxX2xX4xX6xX53xX429xX39xX38xX4xX5xX185xX39xX38xX4xX3xX2xX135xX5xX4xX67xX2xX69xX6axX4xX11xXdxX7xXc6xX4xXdxX5fxX4xX8xX60xXb3xX11xX4xXdxX79xX11xX4xX6xX333xX39xX1b8xX4xX46xX17x18c40xX39xX38xX4xX11xX185xX2xX4xX8x158b6xX4xX11xX17xX185xX39xX38xX4xX11xX2xX39xX4xX52xX17axX2bxX4xX52xXb8xX4xX67xXf9xX11xX4xX747xX3dxX4cxX4xX52xX429xX11xX4xX11xX10fxX39xX38xX4xX67xX2xX69xX6axX4xX11xXdxX7xXc6xX4xX32xX14exX4xX6xX50xX4xX8xX7xX3dxX4xX5xX3dxX59xX5xX4xX17x1081fxX21xX4xX11xX17xX185xX39xX38xX4xX747xX3dxX7xX4xX58xX2xX82xX39xX4xX58xX4cxX39xX4xX67xX2xX69xX6axX4xX11xXdxX7xX4xX3xX5fxX60xX4xX5xX17xX2xXcbxX3dxX4xX39xX38xX5fxX2bxX4xXcexX253xX95xX18xX18x163c2xX4x18005xX4xX185xX39xX38xX4xXaaxX5d2xX4xX5xX17xX60xX4xX58xX2xXf9xX11xX4xX11xX17xX82xX6axX1b8xX0xX95xX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xXbbxX60xX1xX2bxX4xX21xX46xXexX39xX11xXexXdxXbxX4xX8xX11xX2bxX6xXexXaxXbxX11xXexX32xX11xX34xX7xX6xX2xX38xX39xX3axX4xX5xXexX39xX11xXexXdxX43xXbxX15xX0xX2xX6axX38xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX46xXexX39xX11xXexXdxXbxX4xX8xX11xX2bxX6xXexXaxXbxX214xX2xX1xX11xX17xX3axX4xX21bxXcexX21dxX21xX32xX43xX4xX17xXexX2xX38xX17xX11xX3axX4xX22axX22bxXcfxX21xX32xX43xXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX17xX11xX11xX21xX3axX95xX95xX2xX1b8xX58xX7xX60xX17xX7xX11xX2xX39xX17xX1b8xX3xX39xX95xX39xXexX214xX8xX95xX18xX253xX22bxXcfxX95xXcfxXcexX1xX25axX18xX22axX25axX21bxX18xX22axX11xX25axX18xX253xX18xX253xX6xX21dxX1b8xX3cxX21xX38xX26dxXdxXaxX21bxX253xX22bxXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX46xX47xX5xX4xX4axX3dxX4cxX39xX4xX6xX50xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX58xX59xX4xX5bxX5bxX4xX3xX5fxX60xX4xX5xX3dxX59xX5xX4xX67xX2xX69xX6axX4xX11xXdxX7xX4xX3xX2xX4xX21xX17xX75xX6axX4xX52xX79xX3dxX4xX39xX7dxX2xX4xX11xXdxX82xX39xX4xX4axX86xX4xX18xX89xX4xX8bxX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17xXbxX4xX95xX15xX0xX95xX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX46xX7xX21xX11xX2xX60xX39xXbxX4xX8xX11xX2bxX6xXexXaxXbxX11xXexX32xX11xX34xX7xX6xX2xX38xX39xX3axX4xX3cxX3dxX8xX11xX2xX41xX2bxX43xXbxX15xX4axX3dxX2bxXf9xX11xX4xX52xX3b1xX39xX17xX4xX8xX7dxX4xX18xXcfxX18xX22axX95xX4axX300xX34xX46xX4axX86xX300xXbbxX5bxX5bxX4xX39xX38xX5fxX2bxX4xXcexX21dxX95xX18xX18xX95xXcexX21dxX18xX253xX4xX5xXb8xX7xX4xX46xX47xX5xX4xX4axX3dxX4cxX39xX4xX6xX50xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX58xX59xX4xX5bxX5bxX4xX3xXcbxX4xX3xX2xX135xX5xX4xX67xX2xX69xX6axX4xX11xXdxX7xX4xX5xXb3xX5xX4xX11xX10fxX4xX5xX17xX113xX5xXc6xX4xX5xXb3xX4xX39xX17xX11cxX39xX4xX3xX2xX4xX21xX17xX75xX6axX4xX17xX60xX129xX5xX4xX5xX12dxX4xX1xX79xX3dxX4xX17xX2xX135xX3dxX4xX3xX2xX4xX21xX17xX75xX6axX4xX3xXcbxX4xX67xX17xX7xX2xX4xX11xX17xXb3xX5xX4xX8xX14exX4xX1xX47xX39xX38xX4xX52xX79xX11xX4xX11xXdxX60xX39xX38xX4xX21xX17xX75xX6axX4xX3xX2xX4xX58xX4cxX60xX4xX3xX135xX4xX67xXf9xX11xX4xX5xX79xX3dxX4xX17xX75xX4xX11xX17axX39xX38xX4xX38xX2xX7xX60xX4xX11xX17xX185xX39xX38xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX58xX59xX4xX11xXdxX82xX39xX4xX11xX3dxX2bxXf9xX39xX4xX4axX3dxX7dxX5xX4xX6xX59xX4xX18xX89xX4xX52xX60xX75xX39xX4xX11xXdxXb3xX39xX17xX4xX22xX1afxX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17xX0xX95xX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xXbbxX60xX1xX2bxXbxX15xX22xXdxX53xX333xX5xX4xX52xX12dxXc6xX4xX39xX17xX53xX4xXbbxXb3xX60xX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17xX4xX11xX17xX185xX39xX38xX4xX11xX2xX39xXc6xX4xX4axX3dxX7dxX5xX4xX6xX59xX4xX18xX89xX4xX11xX3dxX2bxXf9xX39xX4xX11xXdxXb3xX39xX17xX4xX22xX1afxX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17xX4xX5xX12dxX4xX5xX17xX2xXcbxX3dxX4xX1xX5fxX2xX4xX18xX4efxXc6xX22bxX4xX67xX6axXc6xX4xX17xX7xX2xX4xX58xX82xX39xX4xX5xX12dxX4xX17xX5fxX39xX38xX4xX11xXdxX686xX6axX4xX52xX2xX69xX6axX4xX52xX79xX3dxX4xX39xX7dxX2xX4xX3xX333xX2xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX1xX11cxX39xX4xX8xX2xX39xX17xX4xX17xX7xX2bxX4xX5xXb3xX5xX4xX39xX17xX5fxX4xX6axXb3xX2bxXc6xX4xX67xX17xX60xX4xX17xX5fxX39xX38xXc6xX4xX1xX3b1xX5xX17xX4xX3xX47xX4xX686xX39xX4xX3dxX7dxX39xX38xX4xXdxX7xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX5xX17xX8dbxX39xX17xX1b8xX4xX22xX627xX4xX5xXb3xX5xX4xX52xX2xX69xX6axX4xX52xX79xX3dxX4xX39xX7dxX2xX4xX39xX5fxX2bxXc6xX4xXdxX79xX11xX4xX39xX17xX2xXcbxX3dxX4xX32xXexX4xX5xX17xX8bxX4xX17xX5fxX39xX38xXc6xX4xX3xX5b1xX11xX4xX6xX2xX135xX3dxX4xX32xX11cxX2bxX4xX1xX5d2xX39xX38xX4xX882xX3xX185xX4xX11xX53xXa8fxX4xX5xX17xX75xX2bxX4xX11xX17x13eeexX39xX38xX4xXdxX7xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX38xX11cxX2bxX4xX6axX79xX11xX4xX7xX39xX4xX11xX60xX5fxX39xX4xX5xX17xX60xX4xX39xX38xX53xX54xX2xX4xX3xX5fxX4xX21xX17xX53xX5e7xX39xX38xX4xX11xX2xX135xX39xX4xX6xX53xX3dxX4xX11xX17xX185xX39xX38xX4xX747xX3dxX7xX4xX52xX11cxX2bxX1b8xX0xX95xX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX46xXexX39xX11xXexXdxXbxX4xX8xX11xX2bxX6xXexXaxXbxX11xXexX32xX11xX34xX7xX6xX2xX38xX39xX3axX4xX5xXexX39xX11xXexXdxX43xXbxX15xX0xX2xX6axX38xX4xX8xXdxX5xXaxXbxX17xX11xX11xX21xX8xX3axX95xX95xX5xX1xX39xX1b8xX58xX7xX60xX17xX7xX11xX2xX39xX17xX1b8xX3xX39xX95xX1xXexX8xX67xX11xX60xX21xX95xX39xXexX214xX8xX95xX18xX253xX22bxX4efxX95xX18xX25axX22axX1xXcexX21dxX21bxX22axX22bxX25axXcfxX11xX21bxXcfxX22axX21dxX6xX4efxX34xXcfxXcexX1xXcexX21dxX4efxX25axX21bxX21dxX21bxX11xXcexX22bxX4efxX4efxX25axX6xX21dxX1b8xX3cxX21xX38xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX46xX47xX5xX4xX4axX3dxX4cxX39xX4xX6xX50xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX58xX59xX4xX5bxX5bxX4xX3xX5fxX60xX4xX5xX3dxX59xX5xX4xX67xX2xX69xX6axX4xX11xXdxX7xX4xX3xX2xX4xX21xX17xX75xX6axX4xX52xX79xX3dxX4xX39xX7dxX2xX4xX11xXdxX82xX39xX4xX4axX86xX4xX18xX89xX4xX8bxX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17xXbxX4xX95xX15xX0xX95xX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX46xX7xX21xX11xX2xX60xX39xXbxX4xX8xX11xX2bxX6xXexXaxXbxX11xXexX32xX11xX34xX7xX6xX2xX38xX39xX3axX4xX3cxX3dxX8xX11xX2xX41xX2bxX43xXbxX15xX22xX627xX4xX5xXb3xX5xX4xX52xX2xX69xX6axX4xX52xX79xX3dxX4xX39xX7dxX2xX4xX11xXdxXb3xX2xX4xX21xX17x12897xX21xXc6xX4xX17xX830xX39xX38xX4xX39xX38xX5fxX2bxXc6xX4xX39xX17xX2xXcbxX3dxX4xX32xXexX4xX5xX17xX8bxX4xX17xX5fxX39xX38xXc6xX4xX3xX5b1xX11xX4xX6xX2xX135xX3dxX4xX32xX11cxX2bxX4xX1xX5d2xX39xX38xX4xX882xX3xX185xX4xX11xX53xXa8fxX4xX5xX17xX75xX2bxX4xX11xX17xXe2bxX39xX38xX4xXdxX7xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX38xX11cxX2bxX4xX6axX79xX11xX4xX7xX39xX4xX11xX60xX5fxX39xX4xX5xX17xX60xX4xX39xX38xX53xX54xX2xX4xX3xX5fxX4xX21xX17xX53xX5e7xX39xX38xX4xX11xX2xX135xX39xX4xX6xX53xX3dxX4xX11xX17xX185xX39xX38xX0xX95xX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xXbbxX60xX1xX2bxXbxX15xX22xX17xXexX60xX4xX185xX39xX38xX4xX348xX38xX3dxX2bx1778exX39xX4xX22xX17xX7xX39xX17xX4xX8dxX60xX5fxX2xX4xX34xX4xX1afxX17xX12dxX4xX46xX47xX5xX4xX11xXdxX53xX8bxX39xX38xX4xX46xX47xX5xX4xX4axX3dxX4cxX39xX4xX6xX50xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX58xX59xX4xX5bxX5bxX4xXedxXbbxX59xX4xXf1xX2xX7xX60xX4xX11xX17xX185xX39xX38xX4xXa91xX4xXf3xX5b1xX39xX4xX11xX4cxX2xXf5xXc6xX4xX52xXf9xX39xX4xX11xX17xX54xX2xX4xX52xX2xX69xX6axX4xX17xX2xX135xX39xX4xX39xX7xX2bxXc6xX4xX39xX38xX60xX5fxX2xX4xXcfxX4xX52xX2xX69xX6axX4xX52xX79xX3dxX4xX39xX7dxX2xX4xX52xX3f5xX4xX52xX53xX429xX5xX4xXbbxX59xX4xXf1xX22xXf3xX22xX4xX747xX3dxX2bxX4xX17xX60xX75xX5xX17xXc6xX4xX52xX5e7xX39xX4xX3xX3b1xX4xX5xX17x18f77xX4xX11xX17xX5d2xX5xX4xX17xX2xX135xX39xX4xX11xX17xXb8xX4xX11xX47xX5xX4xX5xX79xX21xX4xX21xX17xXfadxX21xX4xX6axX59xX11xX4xX52xX2xX69xX6axX4xX5xX17xX60xX4xX5xX14exX7xX4xX17xX5fxX39xX38xX4xX32xX686xX39xX38xX4xX1xX17axX3dxX4xX11xX75xX2xX4xX67xX6axX4xX4efxf60exX18xX21dxX21dxX4xX3xX5fxX4xX5xX79xX21xX4xX38xX2xX79xX2bxX4xX21xX17xXfadxX21xX4xX11xX75xX6axX4xX5xX17xX60xX4xX17xX7xX2xX4xX52xX5e7xX39xX4xX3xX3b1xX4xX67xX17xXb3xX5xX1b8xX4xX8dxX5fxX39xX38xX4xX5xX17xX47xX5xX4xX52xX2xX69xX6axX4xX52xX79xX3dxX4xX39xX7dxX2xX4xX5x190c3xX39xX4xX6xX75xX2xX4xX11xXdxX82xX39xX4xX11xX3dxX2bxXf9xX39xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX11xXdxXb3xX39xX17xX4xX39xX5fxX2bxX4xX1xX60xX4xX1xX60xX7xX39xX17xX4xX39xX38xX17xX2xX135xX21xXc6xX4xX5xXb3xX4xX39xX17xX11cxX39xX4xX11xX5d2xX4xX50xX4xX6axX8bxX4xX52xXcbxX3dxX4xX3xX2xX4xX21xX17xX75xX6axX4xX747xX3dxX2bxX4xX52xX3b1xX39xX17xX1b8xX0xX95xX21xX15xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xXdxXexX6xX7xX11xXexX1xXbxX15xX0xX8xX11xXdxX60xX39xX38xX15xX22xX2xX39xX4xX6xX2xX82xX39xX4xX747xX3dxX7xX39xX3axX0xX95xX8xX11xXdxX60xX39xX38xX15xX0xX3dxX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX11xX2xX11xX6xXexX34xX11xX17xX3dxX6axX58xX34xX7xX39xX1xX34xX8xX7xX21xX60xXbxX15xX0xX6xX2xX15xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXexXaxXbxX22xX17xX2xXf9xX3dxX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX38xX60xX6axX4xX11xXdxX82xX39xX4xX4axX86xX4xX18xX89xX4xX11xX3dxX2bxXf9xX39xX4xX11xXdxXb3xX39xX17xX4xX22xX1afxX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17xXc6xX4xX39xX17xX2xXcbxX3dxX4xX1xX60xX7xX39xX17xX4xX39xX38xX17xX2xX135xX21xX4xX882xX58xX79xX11xX4xX52xX423xX5xX4xX1xX91xXa8fxX4xX52xX79xX3dxX4xX39xX7dxX2xX4xX11xXdxXb3xX2xX4xX21xX17xXfadxX21x135c8xXbxX4xX17xXdxXexX41xXaxXbxX95xX7xX39xX34xX39xX2xX39xX17xX34xX11xXdxX7xX11xX34xX11xX3dxX95xX11xX17xX2xXexX3dxX34xX1xX3dxX60xX39xX38xX34xX38xX60xX6axX34xX11xXdxXexX39xX34xX747xX6xX34xX18xX7xX34xX11xX3dxX2bxXexX39xX34xX11xXdxX7xX39xX17xX34xX11xX21xX34xX17xX7xX34xX11xX2xX39xX17xX34xX39xX17xX2xXexX3dxX34xX1xX60xX7xX39xX17xX34xX39xX38xX17xX2xXexX21xX34xX58xX7xX11xX34xX1xX7xX5xX34xX1xX2xX34xX1xX7xX3dxX34xX39xX60xX2xX34xX11xXdxX7xX2xX34xX21xX17xXexX21xX95xX18xX21bxXcexX22axX21dxXcexX1b8xX17xX11xX6axXbxX15xX0xX2xX6axX38xX4xX8xXdxX5xXaxXbxX95xX6axXexX1xX2xX7xX95xX18xXcexX21dxX95xX39xXexX214xX8xX95xX18xX253xX22bxX4efxX95xX18xX25axX22axX1xXcexX21dxX21bxX22axX22bxX25axXcfxX11xX21bxXcfxX22axX21dxX6xX4efxX34xXcfxXcexX1xXcexX21dxX4efxX25axX21bxX21dxX21bxX11xXcexX22bxX4efxX4efxX25axX6xX21dxX1b8xX3cxX21xX38xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX46xX47xX5xX4xX4axX3dxX4cxX39xX4xX6xX50xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX58xX59xX4xX5bxX5bxX4xX3xX5fxX60xX4xX5xX3dxX59xX5xX4xX67xX2xX69xX6axX4xX11xXdxX7xX4xX3xX2xX4xX21xX17xX75xX6axX4xX52xX79xX3dxX4xX39xX7dxX2xX4xX11xXdxX82xX39xX4xX4axX86xX4xX18xX89xX4xX8bxX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17xXbxX4xX95xX15xX0xX95xX7xX15xX0xX1xX2xX3xX15xX0xX8xX11xXdxX60xX39xX38xX15xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXexXaxXbxX22xX17xX2xXf9xX3dxX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX38xX60xX6axX4xX11xXdxX82xX39xX4xX4axX86xX4xX18xX89xX4xX11xX3dxX2bxXf9xX39xX4xX11xXdxXb3xX39xX17xX4xX22xX1afxX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17xXc6xX4xX39xX17xX2xXcbxX3dxX4xX1xX60xX7xX39xX17xX4xX39xX38xX17xX2xX135xX21xX4xX882xX58xX79xX11xX4xX52xX423xX5xX4xX1xX91xXa8fxX4xX52xX79xX3dxX4xX39xX7dxX2xX4xX11xXdxXb3xX2xX4xX21xX17xXfadxX21xX12a3xXbxX4xX17xXdxXexX41xXaxXbxX95xX7xX39xX34xX39xX2xX39xX17xX34xX11xXdxX7xX11xX34xX11xX3dxX95xX11xX17xX2xXexX3dxX34xX1xX3dxX60xX39xX38xX34xX38xX60xX6axX34xX11xXdxXexX39xX34xX747xX6xX34xX18xX7xX34xX11xX3dxX2bxXexX39xX34xX11xXdxX7xX39xX17xX34xX11xX21xX34xX17xX7xX34xX11xX2xX39xX17xX34xX39xX17xX2xXexX3dxX34xX1xX60xX7xX39xX17xX34xX39xX38xX17xX2xXexX21xX34xX58xX7xX11xX34xX1xX7xX5xX34xX1xX2xX34xX1xX7xX3dxX34xX39xX60xX2xX34xX11xXdxX7xX2xX34xX21xX17xXexX21xX95xX18xX21bxXcexX22axX21dxXcexX1b8xX17xX11xX6axXbxX15xX22xX17xX2xXf9xX3dxX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX38xX60xX6axX4xX11xXdxX82xX39xX4xX4axX86xX4xX18xX89xX4xX11xX3dxX2bxXf9xX39xX4xX11xXdxXb3xX39xX17xX4xX22xX1afxX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17xXc6xX4xX39xX17xX2xXcbxX3dxX4xX1xX60xX7xX39xX17xX4xX39xX38xX17xX2xX135xX21xX4xX882xX58xX79xX11xX4xX52xX423xX5xX4xX1xX91xXa8fxX4xX52xX79xX3dxX4xX39xX7dxX2xX4xX11xXdxXb3xX2xX4xX21xX17xXfadxX21xX12a3xX0xX95xX7xX15xX0xX95xX8xX11xXdxX60xX39xX38xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX17xXexX7xX1xXbxX15xX883xX17xX185xX39xX38xX4xX5xX12dxX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX38xX60xX6axXc6xX4xX39xX17xX2xXcbxX3dxX4xX1xX60xX7xX39xX17xX4xX39xX38xX17xX2xX135xX21xX4xX17xX60xX75xX11xX4xX52xX59xX39xX38xX4xX67xX2xX39xX17xX4xX1xX60xX7xX39xX17xX4xX1xXa5cxX5xX4xX747xX3dxX7dxX5xX4xX6xX59xX4xX18xX89xX4xX11xX3dxX2bxXf9xX39xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX11xXdxXb3xX39xX17xX4xX22xX1afxX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17xX4xXedxX11xX10f4xX39xX17xX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17xXf5xX4xX52xX3f5xX4xX882xX58xX79xX11xX4xX52xX423xX5xX4xX1xX91xXa8fxX4xX52xX79xX3dxX4xX39xX7dxX2xX4xX11xXdxXb3xX2xX4xX21xX17xXfadxX21xX4xX3xX5fxX60xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX5xX17xX8dbxX39xX17xXc6xX4xX1x17a8axX39xX4xX52xXf9xX39xX4xX3xX2xX4xX21xX17xX75xX6axX4xX747xX3dxX2bxX4xX52xX3b1xX39xX17xXc6xX4xX38xX11cxX2bxX4xX6axX79xX11xX4xX7xX39xX4xX11xX60xX5fxX39xX4xX38xX2xX7xX60xX4xX11xX17xX185xX39xX38xX1b8xX0xX95xX21xX15xX0xX95xX1xX2xX3xX15xX0xX95xX6xX2xX15xX0xX6xX2xX15xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXexXaxXbx19172xX39xX4xX17xXa5cxX7xX4xX11xX627xX4xX39xX17xeeccxX39xX38xX4xX52xX2xX69xX6axX4xX52xX79xX3dxX4xX39xX7dxX2xX4xX67xX17xX185xX39xX38xX4xX21xX17xXfadxX21xX4xX11xXdxX82xX39xX4xX11xX3dxX2bxXf9xX39xX4xX11xXdxXb3xX39xX17xX4xX22xX1afxX1b8xX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17xXbxX4xX17xXdxXexX41xXaxXbxX95xX7xX39xX34xX39xX2xX39xX17xX34xX11xXdxX7xX11xX34xX11xX3dxX95xX7xX39xX34xX17xX60xX7xX34xX11xX3dxX34xX39xX17xX3dxX39xX38xX34xX1xX2xXexX6axX34xX1xX7xX3dxX34xX39xX60xX2xX34xX67xX17xX60xX39xX38xX34xX21xX17xXexX21xX34xX11xXdxXexX39xX34xX11xX3dxX2bxXexX39xX34xX11xXdxX7xX39xX17xX34xX11xX21xX34xX17xX7xX34xX11xX2xX39xX17xX95xX18xXcfxX4efxX21bxX4efxXcexX1b8xX17xX11xX6axXbxX15xX0xX2xX6axX38xX4xX8xXdxX5xXaxXbxX95xX6axXexX1xX2xX7xX95xX18xXcexX21dxX95xX39xXexX214xX8xX95xX18xX253xX25axX21dxX95xX4efxX253xX1xX22bxX18xX21dxX25axX22bxXcexX21bxX11xX22axX4efxX22bxX4efxX6xXcfxX34xX18xX25axX25axX1xX25axXcexXcexX21dxXcfxX22bxX22axX11xX25axX21dxX22axX18xXcfxX6xX21dxX1b8xX3cxX21xX38xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX46xX47xX5xX4xX4axX3dxX4cxX39xX4xX6xX50xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX58xX59xX4xX5bxX5bxX4xX3xX5fxX60xX4xX5xX3dxX59xX5xX4xX67xX2xX69xX6axX4xX11xXdxX7xX4xX3xX2xX4xX21xX17xX75xX6axX4xX52xX79xX3dxX4xX39xX7dxX2xX4xX11xXdxX82xX39xX4xX4axX86xX4xX18xX89xX4xX8bxX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17xXbxX4xX95xX15xX0xX95xX7xX15xX0xX1xX2xX3xX15xX0xX8xX11xXdxX60xX39xX38xX15xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXexXaxXbxX1651xX39xX4xX17xXa5cxX7xX4xX11xX627xX4xX39xX17xX165dxX39xX38xX4xX52xX2xX69xX6axX4xX52xX79xX3dxX4xX39xX7dxX2xX4xX67xX17xX185xX39xX38xX4xX21xX17xXfadxX21xX4xX11xXdxX82xX39xX4xX11xX3dxX2bxXf9xX39xX4xX11xXdxXb3xX39xX17xX4xX22xX1afxX1b8xX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17xXbxX4xX17xXdxXexX41xXaxXbxX95xX7xX39xX34xX39xX2xX39xX17xX34xX11xXdxX7xX11xX34xX11xX3dxX95xX7xX39xX34xX17xX60xX7xX34xX11xX3dxX34xX39xX17xX3dxX39xX38xX34xX1xX2xXexX6axX34xX1xX7xX3dxX34xX39xX60xX2xX34xX67xX17xX60xX39xX38xX34xX21xX17xXexX21xX34xX11xXdxXexX39xX34xX11xX3dxX2bxXexX39xX34xX11xXdxX7xX39xX17xX34xX11xX21xX34xX17xX7xX34xX11xX2xX39xX17xX95xX18xXcfxX4efxX21bxX4efxXcexX1b8xX17xX11xX6axXbxX15xX1651xX39xX4xX17xXa5cxX7xX4xX11xX627xX4xX39xX17xX165dxX39xX38xX4xX52xX2xX69xX6axX4xX52xX79xX3dxX4xX39xX7dxX2xX4xX67xX17xX185xX39xX38xX4xX21xX17xXfadxX21xX4xX11xXdxX82xX39xX4xX11xX3dxX2bxXf9xX39xX4xX11xXdxXb3xX39xX17xX4xX22xX1afxX1b8xX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17xX0xX95xX7xX15xX0xX95xX8xX11xXdxX60xX39xX38xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX17xXexX7xX1xXbxX15x141fex110f6xX4xX5xX17xX53xX7xX4xX52xX53xX429xX5xX4xX5xX79xX21xX4xX21xX17xXfadxX21xX4xX39xX17xX53xX39xX38xX4xX39xX17xX2xXcbxX3dxX4xX5xX5e7xX4xX8xX8bxX4xX8xX4cxX39xX4xX32xX3dxX79xX11xX4xX67xX2xX39xX17xX4xX1xX60xX7xX39xX17xX4xX1xXa5cxX5xX4xX11xX3dxX2bxXf9xX39xX4xX52xX53xX54xX39xX38xX4xX11xXdxXb3xX39xX17xX4xX22xX1afxX4xX8dxX5fxX4xX22xX91xX39xX17xX4xX3xX1600xX39xX4xX39xX38xX7xX39xX38xX4xX39xX17xX2xX82xX39xX4xX6axX8bxX4xX5xXb3xX5xX4xX52xX2xX69xX6axX4xX52xX79xX3dxX4xX39xX7dxX2xX4xX11xX17xXe2bxX39xX38xX4xXdxX7xX4xX747xX3dxX7dxX5xX4xX6xX59xXc6xX4xX11xX2xXcbxX6axX4xX17axX39xX4xX39xX17xX2xXcbxX3dxX4xX39xX38xX3dxX2bxX4xX5xX5e7xX4xX32xX4cxX2bxX4xXdxX7xX4xX11xX7xX2xX4xX39xX75xX39xX4xX38xX2xX7xX60xX4xX11xX17xX185xX39xX38xX1b8xX0xX95xX21xX15xX0xX95xX1xX2xX3xX15xX0xX95xX6xX2xX15xX0xX95xX3dxX6xX15xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xXdxXbxX15xX0xX95xX1xX2xX3xX15xX0xX95xX1xX2xX3xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX89xX3dxX11xX17xX60xXdxXbxX15xX22xX17xX7xX39xX17xX4xX8dxX60xX5fxX2xX0xX95xX21xX15
Thanh Hoài