Nữ sinh Hà Tĩnh chia sẻ ý tưởng thành lập công ty dịch vụ dân ca ví giặm
(Baohatinh.vn) - Nữ sinh có ý tưởng thành lập “Công ty dịch vụ tổ chức và biểu diễn nghệ thuật dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh” là em Nguyễn Thị Việt Hằng (SN 2000), học sinh lớp 12A1 - Trường THPT Mai Thúc Loan, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.
9f9ex13d9dx15782xcea9x14513xcd38x10decxf7eaxd9aaxX7x13806x129e4xcffaxb33dxfe9fxf339xX5xe8d9xXaxf3d5x13e32xdd2axX3xX7xXdx143c3xX1xX3x11f0exb1c5xX3xXcxd185xX18xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xb17fxX3xd1ccxX3xXex123c8x149e1xX18xeac3xX3xXexX1xX1cxX18xX1xX3xX5x1513axXbxX3xX4xb82dxX18xX31xX3xXex126b8xX3xbfb9x113cdxX4xX1xX3xc8dbxeddexX3xX45x14e4cxX18xX3xX4xX6xX3xX4axbd28xX3xX31xXdx127dfxa643xX0x136a6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xX45xXaxX12xX13xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4x132f1xX3xX2bxX3xXexX2exX2fxX18xX31xX3xXexX1xX1cxX18xX1xX3xX5xX3axXbxX3x1432bxe010xX3exX18xX31xX3xXexX43xX3xX45xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX3xXexbceaxX3xX4xX1x12419xX4xX3xX4axX1cxX3xa8ebxXdxaa03x13725xX3xX45xXdxebf0xX18xX3xX18xX31xX1x1354fxX3xXexX1xXadxX3axXexX3xX45xX4exX18xX3xX4xX6xX3xX4axX55xX3xX31xXdxX59xX5axX3xX13xX31xX1xXb7xX3xXcxX1fxX18xX1xebecxX3xX5xX1cxX3xX10xX5axX3xX13xX31xXadxX43xXb1xX18xX3xXcxX1xX46xX3xed8bxXdxXb7xXexX3xX1bxc95exX18xX31xX3x13ebdxb570xX13xX3x14d3ex1487dxXf9xXf9xef93xf657xX3xX1xb214xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xc66cxXbxX3xX2xXf8x10de6xX2xX3x1464bxX3xXcx11a52xX2excde7xX18xX31xX3xXcxX1bxf7fcxXcxX3x114e5xX6xXdxX3xXcxX1xae36xX4xX3x11081xf560xX6xX18xXfdxX3x1455dx14735xX3xXcxX1x10a92xX4xX1xX3xX8fxX1xX4exXadxXfdxX3xX1xXadxX43xXb7xX18xX3xX128xc8e6xX4xX3xX1bxX1cxXfdxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xdd03xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14cb1xX129xX45xX43xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxXexX10xX12exXexX111xX6xX5xXdxX31xX18xaad0xX3xX4xX10xX18xXexX10xX114xa654xXaxX12xX0xXdxX5axX31xX3xX7xX114xX4xX9xXaxX5cxX6xXbxXbxX7xX5cxX129xXbxX10xX18xX5cxX5axX10xX45xXdxX6xX5cxXexX1xXadxX5axXaaxe719xXbxX9xX18xX10x13b54xX7xX5cxX2xa0b3xX2x14e44xX5cxX2xXf8x113b8xX45xXf9xXf8xXf8xX1afxX1b3xXf8xX2xXexb2fexX1adxX1b3xX1bdxX5xXf9xX152xb820xXbxX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX4xX10xX111xX129xXaaxX1c4xX10xX4xXexX3xX45xX31xX5axX10xX45xXdxX6xX3xX4axXdxX45xX10xX129xX3xX5axXbxX1afxXaxX3xX45xX6xXexX6xX111xXexX43xXbxX10xX9xXaxX4axXdxX45xX10xX129xX5cxX5axXbxX1afxXaxX3xX45xX6xXexX6xX111xX10xX18xX4xX129xX45xX10xX9xXaxX1b3xXeaxXaax101f3xX1bdxX114xX5ax14805xc652x11b63xXdxX10xX10exX128xXcxX1afx123fcxX4axX1adxX18xX13xa077xXf8xX162xX21axc92bx12599xXf5xX114xXf9xX45xX1adx10a6dxfc4dxX4axX11cxX231xX232xX128xX1xe9bfxX10xe20fxb81cxX1a9xX1adxX43xX2xc07fxX21axX22ax1137fxXf5xX1bxX239xX10xX162xX12exX1xf77cxX226xXf8xX162xXexXadxX244xX1c4xX114xX1xX226xXf8xX162x10675xX12exXf8xX218xX219xX259xX162xX221xX11cxX1bxX22ax11addxX1a9xX11fxX7xXf8xXf9xXcxXf8xX22axX114xX218xX1bdxXexXdxX4axX22bxX241xce7axX23bxX18xX1a9xX1b3xX114xX23bxX43xX1c4x12cc3xX1adxX221xX1a9xX226xX232xX23bxXaxX5cxX12xX0xX5cxXdxX239xX114xX6xX5axX10xX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX6xXbxXexXdxX129xX18xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxXexX10xX12exXexX111xX6xX5xXdxX31xX18xX179xX3xX1c4xXadxX7xXexXdxX239xX43xX181xXaxX12xXeaxX275xX23bxX259xX214xX179xX3xX13xX31xXadxX43xXb1xX18xX3xXcxX1xX46xX3xXeaxXdxXb7xXexX3xX1bxXf0xX18xX31xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX29xX3xX2bxX3xXexX2exX2fxX18xX31xX3xXexX1xX1cxX18xX1xX3xX5xX3axXbxX3xXaxX8fxX3exX18xX31xX3xXexX43xX3xX45xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX3xXexXa0xX3xX4xX1xXa4xX4xX3xX4axX1cxX3xXaaxXdxXacxXadxX3xX45xXdxXb1xX18xX3xX18xX31xX1xXb7xX3xXexX1xXadxX3axXexX3xX45xX4exX18xX3xX4xX6xX3xX4axX55xX3xX31xXdxX59xX5axX3xX13xX31xX1xXb7xX3xXcxX1fxX18xX1xXd7xX152xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX6xXbxXexXdxX129xX18xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxXexX10xX12exXexX111xX6xX5xXdxX31xX18xX179xX3xX1c4xXadxX7xXexXdxX239xX43xX181xXaxX12xX0xXdxX5axX31xX3xX7xX114xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX5cxX5cxXdxX152xXaaxX6xX129xX1xX6xXexXdxX18xX1xX152xX4axX18xX5cxX18xX10xX1a9xX7xX5cxX2xX1adxX2xX1b3xX5cxX2xXf9xX1b3xX45xX232xX2xX1b3xX1b3xX1b3xX2xX1afxXexX2xX232xX2xX21axX5xXf9xX152xX1c4xXbxX31xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX45xXexX1xX179xX22bxXf9xXf9xXbxX12exX181xX1xX10xXdxX31xX1xXexX179xX1afxXf9xXf9xXbxX12exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xXadxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10xX3xX43xX3xXexXadxX129xX18xX31xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX5xX6xXbxX3xX4xX129xX18xX31xX3xXexX43xX3xX45xXdxX4xX1xX3xX4axXadxX3xX45xX6xX18xX3xX4xX6xX3xX4axXdxX3xX31xXdxX6xX5axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX45xXexX1xXadxX5axXaaxX3xX45xX1xXdxX45xX10xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX129xX45xX43xXaxX12xX11fxX109xXdxX3x11f84xX4exX43xXfdxX3xX5axX100xXdxX3xX18xX31xX2exX116xXdxX3xX4axX3exX3xX4x10adexX18xX31xX3xX18xX31xX133xX4xX3xX18xX1xXdxffc6xX18xX3xX4axX1cxX3x13b7fxX18xX3xXexX2ex13177xX18xX31xX3xX4axX109xXdxX3xX18xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX13xX31xXadxX43xXb1xX18xX3xXcxX1xX46xX3xXeaxXdxXb7xXexX3xX1bxXf0xX18xX31xXfdxX3xX18xX31xX2exX116xXdxX3xX31xXdxX1cxX18xX1xX3xX31xXdxe6e9xXdxX3xX13xX1xX483xXexX3xX4xXadxX144xX4xX3xXexX1xXdxX3xX8exdce6xX3xXexX2exX2fxX18xX31xX3xX241xX1xX2fxXdxX3xX18xX31xX1xXdxXb7xXbxX3xXaaxX3axX4xX3xXcxX1bxX11cxXcxXd7xX3xX45xX129xX3xcdb3xX133xXdxX3xX7xXa4xX3xX23cxXadx15197xX18xX3xX11fx103b0xX3xX4axX1cxX3xXcxX114xX2exX116xX18xX31xX3xX4efxX133xXdxX3xX1xX100xX4xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xXbxX1x157dcxXdxX3xX1xX488xXbxX3xXexXa0xX3xX4xX1xXa4xX4xX152xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX129xX45xX43xXaxX12xXeaxXdxXb7xXexX3xX1bxXf0xX18xX31xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX114xX6xX3xXexX133xXdxX3xX12exX12fxX3xX1bxX144xX3xX4efxX144xXfdxX3xX1xXadxX43xXb7xX18xX3xX128xX144xX4xX3xX1bxX1cxX3xXf4xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xXfcxX3xXexX114xX129xX18xX31xX3xX5axX144xXexX3xX31xXdxX6xX3xX45ex12b38xX18xX1xX3xX5axae1cxX3xX5xX1cxX3xX31xXdxX4f8xX129xX3xX4axXdxX47dxX18xX3xXexXdxXacxXadxX3xX1xX100xX4xXfdxX3xXaaxX51axX3xX5xX1cxX5axX3xX241xXdxX18xX1xX3xX45xX129xX6xX18xX1xX152xX3xXcx10d19xX3xX18xX1xfb48xXfdxX3xX1bxXf0xX18xX31xX3xX45exX12fxX3xX4xX7axX3xX31xXdxX100xX18xX31xX3xX1xX4f8xXexX3xX4axX55xX3xX31xXdxX59xX5axX3xX5xX1cxX5axX3xX7xX6xX43xX3xX5xbaf7xX18xX31xX3xX18xX31xX2exX116xXdxX152xX3xX11fxc425xXdxX3xX5xf7dbxX18xX3xX4xX7axX3xX7xdbaexX3xX241xXdxXb7xX18xX3xX5xX109xX18xX3xX18xX1xX5baxX3xXexX114xX47dxX18xX3xX45exX46xX6xX3xXaaxX1cxX18xXfdxX3xX10xX5axX3xX45exa7d9xXadxX3xX45exX2exX488xX4xX3xX5axX116xXdxX3xXexX1xX6xX5axX3xX31xXdxX6xX3xXaaxXdxXacxXadxX3xX45xXdxXb1xX18xX3xX4axd1cdxX18xX3xX18xX31xX1xXb7xX152xX3xX4cexX3xXexX2exX2fxX18xX31xX3xXexX4f8xX129xX3xXaaxX133xX129xX3xXexX114xX47dxX18xX3xX45exX2exX488xX4xX3xX4xX3exX3xX18xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX1bxX11cxXcxX3xX8exXexX1xX6xXdxX3xX18xX31xX1xaa29xX18xXd7xX3xXexX5b6xX3xX45exX7axX152xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX129xX45xX43xXaxX12xX0xXdxX5axX31xX3xX7xX114xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX5cxX5cxXdxX152xXaaxX6xX129xX1xX6xXexXdxX18xX1xX152xX4axX18xX5cxX18xX10xX1a9xX7xX5cxX2xX1adxX2xX1b3xX5cxX2xXf9xX1b3xX45xX232xX2xX1b3xX1b3xX1b3xX2xX1afxXexX1adxX1adxX22bxXf9xX5xX2xX152xX1c4xXbxX31xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX45xXexX1xX179xX1b3xX21axX1adxXbxX12exX181xX1xX10xXdxX31xX1xXexX179xX232xX21axX21axXbxX12exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xXadxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10xX3xX43xX3xXexXadxX129xX18xX31xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX5xX6xXbxX3xX4xX129xX18xX31xX3xXexX43xX3xX45xXdxX4xX1xX3xX4axXadxX3xX45xX6xX18xX3xX4xX6xX3xX4axXdxX3xX31xXdxX6xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX6xXbxXexXdxX129xX18xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxXexX10xX12exXexX111xX6xX5xXdxX31xX18xX179xX3xX1c4xXadxX7xXexXdxX239xX43xX181xXaxX12xX23bxX471xX3xX45exX6xX18xX31xX3xX18xX31xaa2cxXdxX3xXexX114xX47dxX18xX3xX31xX1xca19xX3xX18xX1xX1cxX3xXexX114xX2exX116xX18xX31xX3xX18xX1xX2exX18xX31xX3xX13xX31xXadxX43xXb1xX18xX3xXcxX1xX46xX3xXeaxXdxXb7xXexX3xX1bxXf0xX18xX31xX3xX45exX12fxX3xX5xX47dxX18xX3xXaxX241xX46xX4xX1xX3xXaaxX4bcxX18xXaxX3xX45exXacxX3xX4xX1xXadxb9e5xX18xX3xXaaxX46xX3xX241xX1xX2fxXdxX3xX18xX31xX1xXdxXb7xXbxX152xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX129xX45xX43xXaxX12xXeaxXdxXb7xXexX3xX1bxXf0xX18xX31xX3xX4axXadxXdxX3xX4axX29xX179xX3xX8exXeaxX109xXdxX3xX10xX5axXfdxX3xX1xX4f8xXexX3xX45xX4exX18xX3xX4xX6xX3xX4axX55xXfdxX3xX31xXdxX59xX5axX3xX5xX1cxX3xX18xXdxX61bxX5axX3xX43xX47dxXadxX3xXexX1xX55xX4xX1xX3xXexX5b6xX3xX18xX1xX5baxX152xX3xX259xX5axX3xXexX1xX483xX43xX3xX114xX483xXexX3xX4axXadxXdxX3xX4axX1cxX3xX1xX133xX18xX1xX3xXbxX1xX125xX4xX3xX241xX1xXdxX3xX5axX5efxXdxX3xX5xX5f3xX18xX3xX45exX2exX488xX4xX3xX45exXa4xX18xX31xX3xXexX114xX47dxX18xX3xX7xX4exX18xX3xX241xX1xX483xXadxX3xX1xX4f8xXexX3xX18xX1xX14xX18xX31xX3xX5xX1cxX18xX3xX45exXdxXb7xXadxX3xX45xX4exX18xX3xX4xX6xX152xX3xXcxX114xX129xX18xX31xX3xX18xX1xX14xX18xX31xX3xX5xX5f3xX18xX3xX45exX2exX488xX4xX3xX5axX116xXdxX3xX45exXdxX3xXaaxXdxXacxXadxX3xX45xXdxXb1xX18xX3xX2fxX3xX4xX4f8xX4xX3xXaaxXb7xX18xX1xX3xX4axXdxXb7xX18xXfdxX3xX1xX4f8xXexX3xX4xX1xX129xX3xXaaxXb7xX18xX1xX3xX18xX1xX4exX18xX3xX18xX31xX1xX10xXfdxX3xX10xX5axX3xXexX1xX483xX43xX3xX1xX100xX3xX5x158f9xX18xX31xX3xX18xX31xX1xX10xX3xX4xX1xX63bxX5axX3xX4xX1xX125xXfdxX3xX4xX7axX3xX18xX1xX14xX18xX31xX3xX18xX31xX2exX116xXdxX3xX45exX12fxX3xX114xb247xXdxX3xX18xX2exX109xX4xX3xX5axX8faxXexXfdxX3xX4xX7axX3xX18xX31xX2exX116xXdxX3xX3exX5axX3xX4xX1xX5f3xX5axX3xX5xX483xX43xX3xX10xX5axX152xX152xX152xXd7xX152xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX129xX45xX43xXaxX12xXf5xX6xX43xX3xX45exX8faxX5axX3xX4axX109xXdxX3xX5xX1cxX18xX3xX45exXdxXb7xXadxX3xX4axX55xX3xX31xXdxX59xX5axX3xX23cxXadxX47dxX3xX5axX584xX18xX1xXfdxX3xXeaxXdxXb7xXexX3xX1bxXf0xX18xX31xX3xX18xX1xX3axX18xX3xX114xX6xX3xX5axX144xXexX3xX45exXdxX61bxXadxXfdxX3xX18xX1xXadxX3xX4xX5f3xXadxX3xX1xX4f8xXexX3xX4axX1cxX3xX18xX31xX1xX10xX3xX18xX1xX14xX18xX31xX3xX5xX1cxX18xX3xX45exXdxXb7xXadxX3xX4axX55xXfdxX3xX31xXdxX59xX5axX3xXexX114xX47dxX18xX3xX45exX46xX6xX3xXaaxX1cxX18xX3xXex141aaxX18xX1xX3xX5xX1cxX3xX114xX483xXexX3xX5xX109xX18xX152xX3xXcxX5b6xX3xX2bxX3xXexX2exX2fxX18xX31xX3xX45exX12fxX3xX4xX7axX3xXexX5b6xX3xXexX114xX2exX109xX4xXfdxX3xXeaxXdxXb7xXexX3xX1bxXf0xX18xX31xX3xX45exX12fxX3xX4axX133xX4xX1xX3xX4xX1xX129xX3xX5axX584xX18xX1xX3xX8exX241xX46xX4xX1xX3xXaaxX4bcxX18xXd7xX3xX45exXacxX3xXexX1xX5faxX4xX3xX1xXdxXb7xX18xX152xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX129xX45xX43xXaxX12xX8exX259xX5axX3xX114xX483xXexX3xX43xX47dxXadxX3xX4axX55xX3xX31xXdxX59xX5axXfdxX3xX18xX47dxX18xX3xX18xX31xX1xX1fxX3xXexX1xX1cxX18xX1xX3xX5xX3axXbxX3xX4xX3exX18xX31xX3xXexX43xX3xX114xX789xXdxX3xX5axX2fxX3xX4xX4f8xX4xX3xX4axX63bxX18xX3xXbxX1xX5e3xX18xX31xX3xX45exX133xXdxX3xX45xXdxXb7xX18xX3xX2fxX3xX4xX4f8xX4xX3xX45exXdxXacxX5axX3xX18xX1xX2exX179xX3xX162xX12fxXdxX3xXaaxXdxXacxX18xXfdxX3xXexX1xX1cxX18xX1xX3xXbxX1xX51axX3xX1xX6xX43xX3xX18xX1xX14xX18xX31xX3xX45exXdxXacxX5axX3xX45xXadxX3xX5xX46xX4xX1xX3xX1xX129xX5axX5axX10xX7xXexX6xX43xX3xX45exXacxX3xX23cxXadxX4bcxX18xX31xX3xXaaxX4f8xX3xX1xX584xX18xX1xX3xX4bcxX18xX1xXfdxX3xX4xX129xX18xX3xX18xX31xX2exX116xXdxXfdxX3xX4axX63bxX18xX3xX1xX7axX6xX3xX218xXa4xX3xX13xX31xX1xXb7xX3xX45exX793xX18xX3xX4axX109xXdxX3xX45xXadxX3xX241xX1xX4f8xX4xX1xX3xXexX114xX129xX18xX31xX3xX18xX2exX109xX4xX3xX4axX1cxX3xX23cxXadxX51axX4xX3xXexX793xXd7xXfdxX3xXeaxXdxXb7xXexX3xX1bxXf0xX18xX31xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX29xX3xXexX1xX47dxX5axX152xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX129xX45xX43xXaxX12xX4efxXacxX3xXexX1xX5faxX4xX3xX1xXdxXb7xX18xX3xX2exX109xX4xX3xX5axX920xXfdxX3xX7xX6xXadxX3xX241xX1xXdxX3xXexX51axXexX3xX18xX31xX1xXdxXb7xXbxX3xXcxX1bxX11cxXcxXfdxX3xX10xX5axX3xX7xf721xX3xXexX1xXdxX3xXexXadxX43xXacxX18xX3xX4axX1cxX129xX3xXexX114xX2exX116xX18xX31xX3xX4xX1xXadxX43xX47dxX18xX3xX18xX31xX1xXdxXb7xXbxX3xX45exXacxX3xX45exX2exX488xX4xX3xXexXdxX793xXbxX3xX4xX3axX18xX3xX4axX1cxX3xX1xX100xX4xX3xXexX3axXbxX3xX4xX4f8xX4xX3xX4xX6xX3xX7xX4fcxX3xX4xX1xXadxX43xX47dxX18xX3xX18xX31xX1xXdxXb7xXbxX152xX3xX23bxX5faxX3xX45exX46xX18xX1xX3xX4x13830xX6xX3xXeaxXdxXb7xXexX3xX1bxXf0xX18xX31xX3xX5xX1cxX3xX4axX5b6xX6xX3xX1xX100xX4xX3xXexX3axXbxXfdxX3xX4axX5b6xX6xX3xXexX584xX5axX3xX241xXdxX793xX5axX3xX18xX1xX1cxX3xX45exX5f3xXadxX3xXexX2exXfdxX3xX45exXacxX3xX241xX1xXdxX3xX1xX100xX4xX3xX12exX129xX18xX31xX3xX5xX1cxX3xXaaxX8faxXexX3xXexX6xX43xX3xX4axX1cxX129xX3xX4axXdxXb7xX4xX3xX12exX4exX43xX3xX45xX5faxX18xX31xX3xX4xX3exX18xX31xX3xXexX43xX3xX8exX5axX920xX3xX2exX109xX4xXd7xX3xX4xXbfcxX6xX3xX5axX584xX18xX1xX152xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX129xX45xX43xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxXexX10xX12exXexX111xX6xX5xXdxX31xX18xX179xX3xX4xX10xX18xXexX10xX114xX181xXaxX12xX0xXdxX5axX31xX3xX7xX114xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX5cxX5cxXdxX152xXaaxX6xX129xX1xX6xXexXdxX18xX1xX152xX4axX18xX5cxX18xX10xX1a9xX7xX5cxX2xX1adxX2xX1b3xX5cxX2xXf9xX1b3xX45xX232xX2xX1b3xX1b3xX1b3xX2xX1afxXexX2xX22bxX22bxX1afxX5xXf8xX152xX1c4xXbxX31xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX45xXexX1xX179xX22bxXf9xXf9xXbxX12exX181xX1xX10xXdxX31xX1xXexX179xX1afxXf9xXf9xXbxX12exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xXadxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10xX3xX43xX3xXexXadxX129xX18xX31xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX5xX6xXbxX3xX4xX129xX18xX31xX3xXexX43xX3xX45xXdxX4xX1xX3xX4axXadxX3xX45xX6xX18xX3xX4xX6xX3xX4axXdxX3xX31xXdxX6xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX6xXbxXexXdxX129xX18xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxXexX10xX12exXexX111xX6xX5xXdxX31xX18xX179xX3xX1c4xXadxX7xXexXdxX239xX43xX181xXaxX12xXeaxXdxXb7xXexX3xX1bxXf0xX18xX31xX3xX18xX1xX3axX18xX3xX31xXdxX4bcxXdxX3xX18xX1xX483xXexX3xX4xX1xX129xX3xXaxX4cexX3xXexX2exX2fxX18xX31xX3xX241xX1xX2fxXdxX3xX18xX31xX1xXdxXb7xXbxX3xXaaxX3axX4xX3xXcxX1bxX11cxXcxXd7xX3xX45xX129xX3xX4efxX133xXdxX3xX7xXa4xX3xX23cxXadxX4f8xX18xX3xX11fxX4fcxX3xX4axX1cxX3xXcxX114xX2exX116xX18xX31xX3xX4efxX133xXdxX3xX1xX100xX4xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX241xX793xXexX3xX1xX488xXbxX3xXexXa0xX3xX4xX1xXa4xX4xX152xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX129xX45xX43xXaxX12xX13xX7axXdxX3xX4axX61bxX3xX1xX2exX109xX18xX31xX3xXbxX1xX4f8xXexX3xXexX114xXdxXacxX18xX3xX4xXbfcxX6xX3xX4xX3exX18xX31xX3xXexX43xXfdxX3xXeaxXdxXb7xXexX3xX1bxXf0xX18xX31xX3xXbxX1xX483xX18xX3xX241xX1xX2fxXdxX3xX4xX1xX129xX3xXaaxXdxX793xXexX179xX3xX8exX4efxX5f3xXadxX3xXexXdxX47dxX18xX3xX10xX5axX3xX7xXb99xX3xXexX1xX1cxX18xX1xX3xX5xX3axXbxX3xXexX114xX4bxX3xX7xX2fxX3xX4xX1xX55xX18xX1xX3xXexX133xXdxX3xXcxX11cxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xXfdxX3xX7xX6xXadxX3xX45exX7axX3xX5axX2fxX3xX4xX4f8xX4xX3xX4axX63bxX18xX3xXbxX1xX5e3xX18xX31xX3xX45exX133xXdxX3xX45xXdxXb7xX18xX3xX2fxX3xX18xX1xX14xX18xX31xX3xX45exX46xX6xX3xX45exXdxXacxX5axX3xXexX1xX55xX4xX1xX3xX1xX488xXbxX152xX3xX8fxX3exX18xX31xX3xXexX43xX3xX4xXbfcxX6xX3xX10xX5axX3xX241xX1xX3exX18xX31xX3xX4xX1xX9dbxX3xXaaxXdxXacxXadxX3xX45xXdxXb1xX18xX3xX45xX4exX18xX3xX4xX6xX3xX4axX55xXfdxX3xX31xXdxX59xX5axXfdxX3xX5axX1cxX3xX10xX5axX3xX7xXb99xX3xXexX3axXbxX3xX1xX488xXbxX3xX4xX4f8xX4xX3xX8fxX128xX162xX3xX45xX4exX18xX3xX4xX6xX3xX4axX55xXfdxX3xX31xXdxX59xX5axX3xX12exXadxX483xXexX3xX7xX8faxX4xX3xX45exXacxX3xX7xX4bcxX18xX3xX12exXadxX483xXexX3xX18xX1xX14xX18xX31xX3xXaaxX4bcxX18xX3xX8fxX23bxXfdxX3xXeaxX23bxX8fxX3xXaaxX4f8xX18xX3xX4xX1xX129xX3xX241xX1xX4f8xX4xX1xX3xX45xXadxX3xX5xX46xX4xX1xX3xX241xX1xXdxX3xX1xX100xX3xX45exX793xX18xX3xX4axX109xXdxX3xX5axX4bcxX18xX1xX3xX45exX483xXexX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xXd7xX152xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXadxXexX1xX129xX114xXaxX12xX10exX18xX1xX3xXcxX483xX18xX0xX5cxXbxX12
Anh Tấn