Tổng thư ký UEFA đắc cử ghế Chủ tịch FIFA
Tổng thư ký UEFA - Gianni Infantino đã được bầu vào vị trí chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA) sau khi chiến thắng với 115 số phiếu bình chọn ở vòng thứ 2.
6f97x98adx83bexdac3xa7ddxa666xX0xd76ex9e91xa0eex9d6dxa3e2xd729xb680xXcxc94exad63x80a6x9ebdxX2xcbb7xXaxcea1xXfxX4xX11x7d5dxef95xeffaxX8xX13xX6x7f91xX8xbdc9x8c49xX8xc548x7741x724exc47bxX8x7025x72fbxX9xX8xX9x8045xX8xX1bxX6xc278xX8xa8d5xX6xdb22xX8xX13xa6d3xX9xX6xX8xX26xe6a6xX26xX27xX0xd4ddxX6xX7xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xb778xX15xXbxX1xXfxX4xX11xX19xX1axX1bxX8xX13xX6xX1fxX8xX21xX22xX8xX24xX25xX26xX27xX8x7ed0xX8x704cxX2xXbxX1axX1axX2xX8xX3exX1ax9f8axXbxX1axX13xX2xX1axb065xX8xX29xbc65xX8xX29xX1fx8473xX9xX8xa626xb33dx72efxX8xX3x7877xX79xX8xX3xX39xX8xX13x8a0dx857axX8xX9xX6xX36xX8xX13xX39xX9xX6xX8x91e1x87cdx7123xX9cxX8xX13xX6xX32xX8xX1bxX2xbf70xX2xX8x907bxX26xX3exX26xX27x84c1xX8xXcxXbxX85xX8xX21xX6xX2xX8xX9xX6xX2xX32xX1axX8xX13xX6xX2axX1axX1bxX8xX3xXa6xX2xX8xX7xX7xbacaxX8xXcx95e1xX8xX10xX6xX2xX32xX85xX8xX83xb18cxX1axX6xX8xX9xX6xa78fxX1axX8xf02cxX8xX3x800axX1axX1bxX8xX13xX6xc3b5xX8x8885x7510xX0xX42xX10xX4xX0xX42xX1xX2xX3xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xXcxX13x8ab8xXaxX15xXexXfxX13xX15x7b91xX13xX68xXbxXaxX2xX1bxX1axbcadxX8xbf88xX85xXcxX13xX2xX73xX100xd83bxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX9dxX79xX1xX100xXfxX4xX0xX2x87a8xX1bxX8xXcxX8fxX9xXexXfxX42xX42xX2xXebxX83xXbxX79xX6xXbxX13xX2xX1axX6xXebxX3xX1axX42xX1axX15x985fxXcxX42xX7xad87x9a6exb334xX42xX7xX14bxXcaxX1xX14axX14bxXcaxX7xX14cxX14bxX14bxX13xX7xX14bx7e8cxX15cxbd35xX14bxXaxX14bxXebxX111xX10xX1bxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX79xX3exX12bxXbxX1bxX15xXfxX8xX42xX4xX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX34xXbxX10xX13xX2xX79xX1axXfxX4xX6axX2xXbxX1axX1axX2xX8xX3exX1axX73xXbxX1axX13xX2xX1axX79xX8xXaxX88xX8xX13xe2a9xX1axX8xX9xX6xX36xX8xX13xX39xX9xX6xX8xX26xX3exX26xX27xX0xX42xX10xX4xX0xX42xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX100xXaxX15xXexXfxX13xX15xX107xX13xX68xXbxXaxX2xX1bxX1axX10fxX8xX111xX85xXcxX13xX2xX73xX100xX118xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX9dxX79xX1xX100xXfxX4xX11xX8fxX1fxXa6xX9xX8xX21xX6xX2xX8xX9xX85x8d7dxX9xX8xX83xX84xX85xX8xX9xX2exX8xX1xX2xd016xX1axX8xX8fxXbxX8xX3xX88xX79xX8xX1axX1bxX88xX100xX8xXeaxX14axX42xXeax8abfxX8xXe8xX1axX1bxX8xX3xX2xee79xX1axX8xX11xX79xX21xX100xX79xX8x7db3xX15xX107xX146xXbxXaxX15xX8xe376xX8xX1axX6xX88xX8xX9xX6xX90xX1axX6xX8xX13xX8fxX39xX8xX1axX1bxX1fx985bxX2xX8xb8a2xXbxX12bxX8x95bfxX6xX2xX8xX29xX7cxX8xX13xX85xX100xX221xX1axX8xX83xXcdxX8xX8fx9ec8xX13xX8xXaxX85xX2xXebxX8xX248xX6xX1fxX8xX3x986axX100xX219xX8xX9xX85xX1faxX9xX8xX29xX85xXbxX8xX13xXa6xX2xX8xX9xX6xX2xX32xX9xX8xX1bxX6xX32xX8xX9xX6xX36xX8xX13xX39xX9xX6xX8xX26xX3exX26xX27xX8xX9xX6xe08fxX8xX9xXe2xX1axX8xX15exX8xXe8xX1axX1bxX8xX3xX2xX221xX1axX8xX1bxaa95xX12bxX8xX51xX79xX88xX1axX1bxX8xX13xX2exX8xX27xXaxX2xX8xX83xX2xX1axX8xXbxXaxX68xX51xX85xXcxXcxX15xX2xX1axX8xX68xX8xX34xX6xX36xX8xX13xX39xX9xX6xX8xX9bxX9cxX9dxX9cxX8xX11xX1a6xX100xX8xa811xX219xX8x82a1xX15xX8fxX79xX12bxX15xX8xX34xX6xXbxX12bxX10xXbxX1bxX1axX15xX8xX68xX8xX9xd881xX85xX8xX10xX6xdb0dxX8xX11xX19xX1axX1bxX8xX13xX6xX1fxX8xX21xX90xX8xX26xX3exX26xX27xX219xX8xX6axX2xXbxX1axX1axX2xX8xX3exX1axX73xXbxX1axX13xX2xX1axX79xX8xX68xX8xX11xX19xX1axX1bxX8xX11xX6xX1fxX8xX21xX22xX8xX9bxX9cxX9dxX9cxX8xX34xX6xX1a6xX85xX8x73caxX85xX8xXa9xX24xX25xX26xX27xXaexX8xX3xX88xX8xX22axX6xX15xX2xX21xX6xX8xX22axXbxXaxX12bxXbxX1axX8xX83xX2xX1axX8xX3exX83xX8fxXbxX6xX2xX12bxX8xXbxXaxX68xeed1xX6xXbxXaxX2xX73xXbxX8xX68xX8xX34xX6xX36xX8xX13xX39xX9xX6xX8xX9bxX9cxX9dxX9cxX8xX34xX6xX1a6xX85xX8xX2daxX8xXa9xX27xX26xX34xXaexXebxX0xX83xX8fxX8xX42xX4xX0xX83xX8fxX8xX42xX4xX8xX11xX6xX15xX79xX8xX21xX32xX13xX8xb809xX85xbb53xX8xX83x8ea5xX8xX10xX6xX2xX32xX85xX8xX3xXe2xX1axX1bxX8xX7xX8xX1xX79xX8x7a23xX100xX8xX83xXbxX1axX8xX83xX84xX85xX8xX9xX2exX8xX26xX3exX26xX27xX8xX9xc779xX1axX1bxX8xX83xXcdxX8xX21xX6xX3c3xX1axX1bxX8xX9xX2f6xX8xXe8xX1axX1bxX8xX9xX2exX8xX3xX2xX221xX1axX8xX1axX88xX79xX8xX1axX6xX26axX1axX8xX29xX1fxX80xX9xX8xXeaxX42xX15cxX8xXcxXcdxX8xX10xX6xX2xX32xX85xX8xXa9xX13xXe8xX9xX8xX7xX15cxX14cxX8xX10xX6xX2xX32xX85xXaexXebxX8xX11xX8fxX79xX1axX1bxX8xX21xX6xX2xX8xX29xX2f6xX219xX8xXcxXcdxX8xX10xX6xX2xX32xX85xX8xX9xX36xXbxX8xXe8xX1axX1bxX8xX3xX2xX221xX1axX8xX6axX2xXbxX1axX1axX2xX8xX3exX1axX73xXbxX1axX13xX2xX1axX79xX8xX3xX88xX8xX22axX6xX15xX2xX21xX6xX8xX22axXbxXaxX12bxXbxX1axX8xX83xX2xX1axX8xX3exX83xX8fxXbxX6xX2xX12bxX8xXbxXaxX68xX35dxX6xXbxXaxX2xX73xXbxX8xX398xX85xd42fxX8xXcxX46axX13xX8xX1axX6xXbxX85xX8xXa9xX14cxX14cxX8xXcxX79xX8xX3xXa6xX2xX8xX14cxXcaxXaexX8xX1axX221xX1axX8xXcxa4d2xX8xX13xX2xX32xX1axX8xX6xX88xX1axX6xX8xX13xX2xX32xX10xX8xX3xXe2xX1axX1bxX8xX83xX39dxX8xX10xX6xX2xX32xX85xX8xX13xX6xXe8xX8xXeaxXebxX0xX42xX10xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX100xXaxX15xXexXfxX13xX15xX107xX13xX68xXbxXaxX2xX1bxX1axX10fxX8xX111xX85xXcxX13xX2xX73xX100xX118xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX9dxX79xX1xX100xXfxX4xccd0xX8xX3xXe2xX1axX1bxX8xXeaxX219xX8xX3c3xX1axX1bxX8xX3exX1axX73xXbxX1axX13xX2xX1axX79xX8xX3xXa6xX2xX8xX7xX7xXcaxX8xX10xX6xX2xX32xX85xX8xX83xX84xX85xX8xX29xX7cxX8xX29xX2axX9xX8xX9xX2exX8xX9xX6xX36xX8xX13xX39xX9xX6xX8xX26xX3exX26xX27xX8xX1axX6xX2x92f8xX12bxX8xX21xb9e0xX8xXeaxX14bxX7xX14axX68xXeaxX14bxXeaxX14bxXebxX8xX9cxXcdxX2xX8xX13xX6xX36xX8xXaxXa6xX1axX8xX1axX6xa176xX13xX8xX9xX36xXbxX8xX3exX1axX73xXbxX1axX13xX2xX1axX79xX8xXaxX88xX8xX3c3xX1axX1bxX8xX22axX6xX15xX2xX21xX6xX8xX22axXbxXaxX12bxXbxX1axX8xX83xX2xX1axX8xX3exX83xX8fxXbxX6xX2xX12bxX8xXbxXaxX68xX35dxX6xXbxXaxX2xX73xXbxX8xX9xX6xX295xX8xX9xX2f6xX8xX14cxX14cxX8xX10xX6xX2xX32xX85xX8xX1axX221xX1axX8xX29xX88xX1axX6xX8xX1axX1bxX26axX12bxX8xX1axX1bxa4cdxX2xX8xX9xX46axX1axX8xX29xX90xX9xX6xX8xXdfxX8xX3xX39xX8xX13xX8fxX90xX8xX13xX6xXe8xX8xXeaxXebxX0xX83xX8fxX8xX42xX4xX0xX83xX8fxX8xX42xX4xX8xX34xXe2xX1axX8xX1axX6xXa6xX8xXdfxX8xX9xX6xX2xX32xX1axX8xX1xX39xX9xX6xX8xX3xX26axX1axX8xX29xX1faxX1axX1bxX8xX13xX8fxXbxX1axX6xX8xX9xX2exX8xXdfxX8xX9bxX79xX1axX1xX79xX1axX8xX6xX2a7xX2xX8xX29xX84xX85xX8xX13xX6xX46axX1axX1bxX8xXeaxX42xXeaxX14bxX7xX14axX219xX8xX3exX1axX73xXbxX1axX13xX2xX1axX79xX8xX9xX6xX79xX8xX83xX2xX32xX13xX8xX3c3xX1axX1bxX8xXcxX489xX8xX10xX6xX46axX9xX8xX21xX32xX8xX6xX79xc827xX9xX6xX8xX9xX39axX2xX8xX13xX19xX8xX26xX3exX26xX27xX8xX13xX8fxX79xX1axX1bxX8xb5a7xX14bxX8xX1axX1bxX88xX100xX8xX29xX84xX85xX8xX13xX2xX221xX1axX8xX1axX32xX85xX8xX13xX8fxX25dxX1axX1bxX8xX9xX2exXebxX8x79e2xX11xX638xX2xX8xXcxXbxX79xX8xX64exX14bxX8xX12bxX88xX8xX21xX6xX3c3xX1axX1bxX8xX10xX6xX39axX2xX8xX7xX14bxX14bxX8xX1axX1bxX88xX100xaf85xX8x9cc1xX1faxX13xX8xX9xX6xX90xX1axX6xX8xX13xX8fxX39xX8xX1bxX2xXbxX8xX13xX6xX1fxX245xX1axX1bxX8xX12bxX549xX13xX8xX7xX14bxX14bxX8xX1axX1bxX88xX100xX219xX8xX1axX6xX1fxX1axX1bxX8xX13xX3c3xX2xX8xX21xX6xX3c3xX1axX1bxX8xX10xX6xX39axX2xX8xX9xX6xX90xX1axX6xX8xX13xX8fxX39xX8xX1bxX2xXbx8298xXebxX0xX42xX10xX4xX0xX42xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX100xXaxX15xXexXfxX13xX15xX107xX13xX68xXbxXaxX2xX1bxX1axX10fxX8xX111xX85xXcxX13xX2xX73xX100xX118xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX9dxX79xX1xX100xXfxX4xX11xX8fxX1fxXa6xX9xX8xX21xX6xX2xX8xX9xX85xX1faxX9xX8xX83xX84xX85xX8xX9xX2exX8xX1xX2xX206xX1axX8xX8fxXbxX219xX8xX26xX3exX26xX27xX8xX29xX7cxX8xX13xX6xX3c3xX1axX1bxX8xX398xX85xXbxX8xX12bxX1faxX13xX8xXcxXcdxX8xX29xX2x9176xX12bxX8xX9xX39axX2xX8xX9xX46axX9xX6xX8xX1axX6x9454xX12bxX8xX3xX2f1xX9xX8xX1xX26axX100xX8xX13xX19xX8xX9xX6xXe8xX9xX8xX1axX88xX100xX8xXcxXbxX85xX8xX12bxX1faxX13xX8xXaxX79xX638xX13xX8xX1axX6xe031xX1axX1bxX8xXcxX9xXbxX1axX1xXbxXaxX8xX1bxX84xX1axX8xX29xX1a6xX100xXebxX8xX34xa5fbxX8xX13xX6xX74exX8xXaxX88xX10fxX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX100xXaxX15xXexXfxX13xX15xX107xX13xX68xXbxXaxX2xX1bxX1axX10fxX8xX111xX85xXcxX13xX2xX73xX100xX118xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX9dxX79xX1xX100xXfxX4xe04cxX8xX34xX3c3xX1axX1bxX8xX83xXcdxX8xXaxX1fxef58xX1axX1bxX8xX9xX36xXbxX8xX34xX6xX36xX8xX13xX39xX9xX6xX219xX8xX13xX549xX13xX8xX9xX39axX8xX9xX46axX9xX8xX13xX6xX88xX1axX6xX8xX3xX2xX221xX1axX8xX9xX36xXbxX8xX51xX1faxX2xX8xX29xX2a7xX1axX1bxX219xX8xX11xX19xX1axX1bxX8xX13xX6xX1fxX8xX21xX22xX8xX3xX88xX8xX9xX46axX9xX8xX3xX39xX8xX13xX8fxX90xX8xX9xX549xX10xX8xX9xXbxX79xX8xX21xX6xX46axX9xX8xX13xX6xX85xX1faxX9xX8xX13xX19xX8xX9xX6xXe8xX9xXebxX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX100xXaxX15xXexXfxX13xX15xX107xX13xX68xXbxXaxX2xX1bxX1axX10fxX8xX111xX85xXcxX13xX2xX73xX100xX118xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX9dxX79xX1xX100xXfxX4xX7d3xX8xX34xX6xX36xX8xX13xX39xX9xX6xX8xXcxX489xX8xX9xX6xX295xX8xX29xX1fxX80xX9xX8xX13xX638xX2xX8xX3xX39xX8xX13xXcdxX2xX8xX29xXbxX8xXaxX88xX8xX15cxX8xX1axX6xX2xX52axX12bxX8xX21xX52exX8xXa9xX12bxb00fxX2xX8xX1axX6xX2xX52axX12bxX8xX21xX52exX8xX15exX8xX1ax97e5xX12bxXaexXebxX8xX9cxX2xbecaxX85xX8xX1axX88xX100xX8xX9xc446xX1axX1bxX8xX29xX25dxX1axX1bxX8xX3xXa6xX2xX8xX9xX46axX9xX8xX13xX6xX88xX1axX6xX8xX3xX2xX221xX1axX8xX9xX36xXbxX8xX51xX1faxX2xX8xX29xX2a7xX1axX1bxXebxX0xX42xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX22axX79xX85xX8fxX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX79xX8xX9dxX79xX1axX1bxX1xXbxX7d3xX0xX42xX10xX4
quanglinh