Ngắm vườn cam hơn 25 năm tuổi của vợ chồng nông dân Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Với “tuổi đời” hơn 25 năm, vườn cam hơn 2 ha của vợ chồng ông Phan Văn Liệu (SN 1960, trú thôn 3 - Bồng Giang, xã Đức Giang) hiện là vườn cam lâu năm nhất trên địa bàn Vũ Quang (Hà Tĩnh).
ad80xb204xdec1xc209x14ce0x14c05x136d9xeda3x11b9fxX7xbecaxfaecxb7a7x1186cx12f9fx141eexX5x14b23xXaxc554xe971xd3a5xc894xb785xX3xf0eax12434x1398fxd2e9xX3xX4xX6xX16xX3xX1x1324axX1bxX3xbd17xd851xX3xX1bxb71bxX16xX3xXexb4edx10defxXdxX3xX4x146d6xX6xX3xX18x1212exX3xX4xX1xd6d5xX1bxX14xX3xX1bxe988xX1bxX14xX3xd6f3xd25exX1bxX3xf0a4xd659xX3xXcxdcd7xX1bxX1xX0xdc8bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX10xX6xX43xXaxX12xc514xeef4xXdxX3xf9eaxXexX2dxX2exXdxX3xe932xX1axXdx11ef0xX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX26xX3xX1bxX29xX16xc067xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX3xX1xX6xX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX3fxX1bxX14xX3xf31bxX1xX6xX1bxX3xX64xX29xX1bxX3x11ef3xXdxc684xX2dxX3xcce8xcd22xX13xX3xX2xf52dxb409x13e11xX7dxX3xXexbab6x10b9fxX3xXexX1xX3fxX1bxX3x12a55xX3xb166xX3xff2cxX3axX1bxX14xX3xffbdxXdxX6xX1bxX14xX7dxX3x12bd5x10c65xX3x14d26x101fexX4xX3xXccxXdxX6xX1bxX14xed29xX3xX1xXdxXadxX1bxX3xX5xX48xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX5xX44xX2dxX3xX1bxX29xX16xX3xX1bxX1x13915xXexX3xXexXbbx14a3cxX1bxX3xX6ex11655xX6xX3xb7cfxX48xX1bxX3xX64xcb11xX3xda40xX2dxX6xX1bxX14xX3xXb0xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXdfx13ee3xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xb41axX43xd747xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX4xX10xXc5xX12fxX108x11449xX10xX4xXexX3xX43xX14xX16xX10xX43xXdxX6xX3xX18xXdxX43xX10xX12fxX3xX16xXbxae8axX3xXdx14ca0xX10xX1bxXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXax13698xXdxX43xXexX1xb8bbxX3xX2xXb7xXb7xcf5bx1146cxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX172xX3xXc3xX25xXb7xXbxXd3xX178xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX4fxX6xXbxXbxX7xX4fxX12fxXbxX10xX1bxX4fxX16xX10xX43xXdxX6xX4fxXexX1xX2dxX16xX108x12ff7xXbxX9xX1bxX10xX16dxX7xX4fxX25xX2xX25xXb5xX4fxX2xX15bxXb5xX43xX25xX25xXc3xXc3xXb6xXc3x12191xXexX2x12c8dxX26xX15bxX5xX15bxXc5xX6xX11exX146xXbxX14xXaxX3xX43xX6xXexX6xXc5xXexX131xXbxX10xX9xXaxX18xXdxX43xX10xX12fxX4fxX16xXbxX15bxXaxX3xX43xX6xXexX6xXc5xX10xX1bxX4xX12fxX43xX10xX9xXax14418xX10xee51xXexX1efxc8e3x111e9xXb6xX64xXb6xX4fxX16xX1xX1f5xc5adxXb7xXc3xd621xX10fxX4fxX1efxX1bxX1efxeb20xX206xccfex14bddxXbxX10fxc370xXa2xX2xe895xX5xaee7xXb1xX108x102b9xXb6xX47xX10fxX4fxX10xX16xX1bfxe7f7xX16dxX15exXccx1101axXb1xXc7xX177xX25xXc7xXbxX1xd3c0xXbbxX16xX1f5xX108xXbxX1fdxX25xX13xX211xX211xX20fxXb6xXb5xXbxX211xX7xX64xX206xXcxXb1xX43xX16xX228xX1bxXabxX2dxX1f1xX1f1xX47xX108xX2dxc329xX15exX146xX15exX1f5xX10xX228xX200xX108xXb5xX220xX228xX1f5xX14xXdxX10xX25xXb5xXb7xX200xXccxX12fxXb5xXexX64xX211xX206xXbbxX1xXb5xX248xX200xX248x10077xX16dxXc7xX1bcxX43xX12fxX209xX13xXaxX3xX43xX6xXexX6xXc5xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX64xXdxX43xX10xX12fxX172xX3xX13xX14xX15xX16xXaxX3xX43xX6xXexX6xXc5xX6xXbbxX14xX7xX9xXaxX15bxX1bfxX11exXb5xX25xXc3xX1bfxX1bcxX26xX172xXb7xX172xX2xXb6xXb5xX172xXb7xX172xX2xX172xX2xX172xX2xXb7xXb7xX177xX172xXb7xX172xX2xX25xX1bfxXb7xX172xX1bcxX25xXb7xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX12fxX43xX131xXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexXc5xX6xX5xXdxX14xX1bxX172xX3xX4xX10xX1bxXexX10xXbbxX178xXaxX12xX0xX7xXexXbbxX12fxX1bxX14xX12xX64xXdxX43xX10xX12fxX172xX3xX64xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX4x11c7exX3xXexX2dxX2exXdxX3xX6exX1axXdxX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX26xX3xX1bxX29xX16xX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX3fxX1bxX14xX3xXabxXdxXadxX2dxX0xX4fxX7xXexXbbxX12fxX1bxX14xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX12fxX43xX131xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX1bxXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX43xXexX1xX172xX3xX2xX2xX15bxXb7xXbxXd3xX178xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX172xX3xX1bcxXb6xXb7xXbxXd3xX178xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX11exX108xX6xX12fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11exX18xX1bxX4fxX1bxX10xX16dxX7xX4fxX25xX2xX25xXb5xX4fxX2xX15bxXb5xX43xX25xX25xXb7xX26xX1bfxXc3xXc3xXexXb6xX26xX15bxXb6xXb6xX5xXb7xX11exX146xXbxX14xX1a5xXbbxX9xX26xXb6xXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX26xX3xX1bxX29xX16xX3xXexX2dxX2exXdxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX1bxX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXaxX3xX16dxXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX2xX15bxXb7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1bcxXb6xXb7xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxX12fxX1bxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexXc5xX6xX5xXdxX14xX1bxX172xX3xX146xX2dxX7xXexXdxX214xX131xX178xXaxX12xXcxX1xX10xX12fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xd2cexX3xX4xX32xX6xX3xX3fxX1bxX14xX3xXa2xX1xX6xX1bxX3xX64xX29xX1bxX3xXabxXdxXadxX2dxX7dxX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX3fxX1bxX14xX3xX108xX15xXexX3xXexX6xX131xX3xX18xX48xX12fxX3xXexXbbxX3axX1bxX14xX3xX4xX6xX16xX3xXexd03cxX3xX1bxX1x1372axX1bxX14xX3xX1bxX29xX16xX3xX2xXb5xXb5xXc3xX3xX18xX48xX3xX5xX48xX3xX1xfc51xX3xXexXbbxX3axX1bxX14xX3xX4xX6xX16xX3xX6exba8axX2dxX3xXexXdxX101xX1bxX3xXexXbbxX101xX1bxX3xX6exX105xX6xX3xX108xX48xX1bxX3xXd3xXd4xX3xXd6xXd7xX4xX3xXccxXdxX6xX1bxX14xX11exX3xX13xX14xX48xX131xX3xXfcxX131xX7dxX3xXd3xXd4xX3xXd6xXd7xX4xX3xXccxXdxX6xX1bxX14xX3xX4xe308xX1bxX3xXexXbbxb59bxX4xX3xXexX1xX2dxX4c0xX4xX3xX1xX2dxX131xXadxX1bxX3xXd6xXd7xX4xX3xXcxX1xf25dxX11exX3xX1fdxX65xXdxX3xX6exX4cdxX2dxX7dxX3xX14xXdxX6xX3xX6ex117b2xX1bxX1xX3xX3fxX1bxX14xX3xXexXbbxX3axX1bxX14xX3xX208xX1xX12fxadccxX1bxX14xX3xX15bxXb7xXb7xX3xX14x1458exX4xX3xX4xX6xX16xX3xX211xXd4xX3xXd6xX12fxX48xXdxX3xX16xX2dxX6xX3xe966xX3xXd3xXd4xX3xX13xX14xX1xXdxX3xX20fxXdxX101xX1bxX3xXb0xX13xX14xX1xXdxX3xXabxX4c0xX4xX7dxX3xX13xX14xX1xXadxX3xX200xX1bxXdfxX11exX3xXd6x12b7fxX1bxX3xX1bxX29xX16xX3xX2xXb5xXb5xXb6xX7dxX3xX1bxX1xdd08xX1bxX3xXexX1xXfcxX131xX3xX4xX44xX131xX3xX4xX6xX16xX3xXbxX1xd3f9xXexX3xXexXbbxXdx138faxX1bxX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX3fxX1bxX14xX3xX6exXd4xX3xXexXbbxX3axX1bxX14xX3xXexX1xX101xX16xX3xX1bcxXb7xXb7xX3xX14xX54cxX4xX11exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX12fxX43xX131xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX1bxXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX43xXexX1xX172xX3xX2xX2xX15bxXb7xXbxXd3xX178xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX172xX3xX1bcxXb6xXb7xXbxXd3xX178xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX11exX108xX6xX12fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11exX18xX1bxX4fxX1bxX10xX16dxX7xX4fxX25xX2xX25xXb5xX4fxX2xX15bxXb5xX43xX25xX25xX2xX25xX25xX26xXb5xXexX2xX2xX15bxX2xXb5xX5xXb7xX11exX146xXbxX14xX1a5xXbbxX9xX25xXb5xXc3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX26xX3xX1bxX29xX16xX3xXexX2dxX2exXdxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX1bxX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXaxX3xX16dxXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX2xX15bxXb7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1bcxXb6xXb7xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxX12fxX1bxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexXc5xX6xX5xXdxX14xX1bxX172xX3xX146xX2dxX7xXexXdxX214xX131xX178xXaxX12xXcxXbbxX19xX65xX4xX3xX6exX44xX131xX7dxX3xX43xX12fxX3xX4xX1xX19xX6xX3xX4xX30axX3xX208xd7c1xX3xXexX1xX2dxX593xXexX7dxX3xX208xXdxX1bxX1xX3xX1bxX14xX1xXdxXadxX16xX3xXexXbbxX3axX1bxX14xX3xX1bxX101xX1bxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX4xX32xX6xX3xX14xXdxX6xX3xX6exX532xX1bxX1xX3xX3fxX1bxX14xX3xX4xX1xX12fxX3xX1bxX29xX1bxX14xX3xX7xX2dxXfcxXexX3xXexX1xXfcxXbxX11exX3xX1fdxXd4xXdxX3xX6exX584xX1bxX3xX1bxX29xX16xX3xX25xXb7xX2xXb7xX7dxX3xX208xX1xXdxX3xX4xX6xX16xX3xX108xX19xX65xX4xX3xX6exX4cdxX2dxX3xXexXbbxX55fxX3xXexX1xX48xX1bxX1xX3xX4xX44xX131xX3xXexXbbxX3axX1bxX14xX3xX4xX1xX32xX3xX5xX50cxX4xX3xX4xX32xX6xX3xX6exX105xX6xX3xXbxX1xX19xX22xX1bxX14xX7dxX3xX14xXdxX6xX3xX6exX532xX1bxX1xX3xX16xX65xXdxX3xX6exX19xX36xX4xX3xXexXdxX584xXbxX3xX4xX593xX1bxX3xX4xX5a5xX4xX3xX5xX65xXbxX3xXexX593xXbxX3xX1xX2dxXfcxX1bxX3xX1f1xX47xX1f1xXcxX11exX3xXabxXbcxX4xX3xX6exX30axX7dxX3xX16xX65xXdxX3xX108xXdxX584xXexX3xX208xX1xX12fxX543xX1bxX14xX3xX4xX5a5xX4xX1xX3xXexXbbxX3axX1bxX14xX3xX14xXdxX4acxX6xX3xX16x10249xXdxX3xX4xX44xX131xX3xXbxX1xX543xXdxX3xX4xX5a5xX4xX1xX3xX1bxX1xX6xX2dxX3xXexX4a8xX3xX25xX7dxX26xX3xXc5xX3xXc3xX16xX7dxX3xX4xX30axX3xXbbxXd4xX1bxX1xX3xXexX1xX12fxX5a5xXexX3xX1bxX19xX65xX4xX3xX6exX5abxX3xXexXdxX101xX2dxX3xXbcxX1bxX14xX3xX18xX48xX3xX43xc3f1xX3xX108xX30axX1bxX3xXbxX1xX44xX1bxX11exX11exX11exX3xXd6xf0aexX4xX3xX108xXdxXadxXexX7dxX3xXexXbbxX12fxX1bxX14xX3xX1efxX2dxX5a5xX3xXexXbbxX532xX1bxX1xX3xXexXbbxX3axX1bxX14xX7dxX3xXbxX1xX543xXdxX3xXexXdxX584xX1bxX3xX1xX48xX1bxX1xX3xX108xXfcxX16xX3xXex113bdxX6xX3xX1bxX1xX4acxX1bxX14xX3xX4xX48xX1bxX1xX3xX7xX44xX2dxX3xX108xXadxX1bxX1xX7dxX3xX4xX48xX1bxX1xX3xX208xX1xX2dxXfcxXexX3xX7xX44xX2dxX3xXexXbbxX12fxX1bxX14xX3xXexX5a5xX1bxX3xX18xX48xX3xX4xX48xX1bxX1xX3xX18xX19xX36xXexX3xX6exX5abxX3xX4xX44xX131xX3xX6exX19xX36xX4xX3xX208xX1xb142xX10xX3xX16xe405xX1bxX1xX7dxX3xX4xX1xX12fxX3xX4xX1xXfcxXexX3xX5xX19xX36xX1bxX14xX3xX1efxX2dxX543xX3xXexX54cxXexX11exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX12fxX43xX131xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX1bxXexX10xXbbxX3xX43xXexX1xX2dxX16xX108xXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX43xXexX1xX172xX3xX2xX2xX15bxXb7xXbxXd3xX178xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX172xX3xX1bcxXb6xXb7xXbxXd3xX178xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX11exX108xX6xX12fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11exX18xX1bxX4fxX1bxX10xX16dxX7xX4fxX25xX2xX25xXb5xX4fxX2xX15bxXb5xX43xXc3xXb7xX1bcxX2xX2xXb7xX1bcxXexX26xXb6xX25xX1bcxX15bxX5xXb7xX11exX146xXbxX14xX1a5xXbbxX9xX1bcxX26xX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX26xX3xX1bxX29xX16xX3xXexX2dxX2exXdxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX1bxX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXaxX3xX16dxXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX2xX15bxXb7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1bcxXb6xXb7xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxX12fxX1bxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexXc5xX6xX5xXdxX14xX1bxX172xX3xX146xX2dxX7xXexXdxX214xX131xX178xXaxX12xX47xXdxXadxX1bxX3xXexX8d7xXdxX7dxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX4xX32xX6xX3xX3fxX1bxX14xX3xXabxXdxXadxX2dxX3xX4xX30axX3xX43xXdxXadxX1bxX3xXexe516xX4xX1xX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX3xX1xX6xX3xX18xX65xXdxX3xX1xX22xX1bxX3xX2xX11exXb7xXb7xXb7xX3xX14xX54cxX4xX7dxX3xXexXfcxXexX3xX4xX543xX3xX6exd1f4xX2dxX3xX4xX30axX3xXexX2dxX2exXdxX3xX6exX1axXdxX3xXexXbbxX101xX1bxX3xX25xX26xX3xX1bxX29xX16xX11exX3xX13xX1xX1axX3xX4xX1xX29xX16xX3xX7xX30axX4xX3xXexX54cxXexX3xX1bxX101xX1bxX3xX1bxX1xX4acxX1bxX14xX3xX14xX54cxX4xX3xX4xX6xX16xX3xX4xX2exX3xXexX1xe19fxX3xX4xX32xX6xX3xX14xXdxX6xX3xX6exX532xX1bxX1xX3xX3fxX1bxX14xX3xX5xX2dxX3fxX1bxX3xXbxX1xX5a5xXexX3xXexXbbxXdxX5abxX1bxX3xXexX54cxXexX7dxX3xXexX1xX44xX1bxX3xXexX12fxX3xX6exXa6dxX2dxX7dxX3xX16xX7fexXdxX3xX4xX44xX131xX3xX4xX6xX12fxX3xX208xX1xX12fxX543xX1bxX14xX3xX25xX3xXc5xX3xX25xX7dxX26xX16xX7dxX3xXexX5a5xX1bxX3xXbbxX4c0xX1bxX14xX3xX4xX1xX4a8xX1bxX14xX3xX25xX3xXc5xX3xXc3xX16xX11exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX12fxX43xX131xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX1bxXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX43xXexX1xX172xX3xX2xX2xX15bxXb7xXbxXd3xX178xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX172xX3xX1bcxXb6xXb7xXbxXd3xX178xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX11exX108xX6xX12fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11exX18xX1bxX4fxX1bxX10xX16dxX7xX4fxX25xX2xX25xXb5xX4fxX2xX15bxXb5xX43xX25xX25xX2xXb7xX1bcxXc3xX1bcxXexX2xX26xX2xX15bxXb5xX5xXb7xX11exX146xXbxX14xX1a5xXbbxX9xX1bcxX26xXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX26xX3xX1bxX29xX16xX3xXexX2dxX2exXdxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX1bxX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXaxX3xX16dxXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX2xX15bxXb7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1bcxXb6xXb7xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxX12fxX1bxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexXc5xX6xX5xXdxX14xX1bxX172xX3xX146xX2dxX7xXexXdxX214xX131xX178xXaxX12xc495xX1bxX14xX3xXabxXdxXadxX2dxX3xX4xX1xX12fxX3xX108xXdxX584xXexX172xX0xX10xX16xX12xX3xXaxXcxX1xX44xX1bxX3xX4xX44xX131xX3xX4xX1xX15xX4xX3xX208xX1xX8d3xX10xX3xX7x14cc2xX3xX14xXdxXbcxXbxX3xX4xX6xX16xX3xX6exX593xX2dxX3xX1efxX2dxX543xX3xX4xX6xX12fxX3xX1efxX2dxX6xX3xXexX4a8xX1bxX14xX3xX18xXab1xX11exX3xXc7xX55fxXdxX3xX18xX593xX131xX7dxX3xX16xX853xX4xX3xX43x12c3axX3xX4xX6xX16xX3xX4xX32xX6xX3xX14xXdxX6xX3xX6exX532xX1bxX1xX3xXexX3fxXdxX3xX6exXd4xX3xX4xX30axX3xXexX2dxX2exXdxX3xX6exX1axXdxX3xX5xX44xX2dxX3xX1bxX29xX16xX3xX1bxX1xX19xX1bxX14xX3xX1bxX29xX1bxX14xX3xX7xX2dxXfcxXexX3xX18x102bcxX1bxX3xX5xX2dxX3fxX1bxX3xX6exX8d7xXexX3xX4xX6xX12fxX7dxX3xX208xX1xX3fxX1bxX14xX3xXexX1xX2dxX6xX3xX208xeaa2xX16xX3xX4xX5a5xX4xX3xX14xXdxX54cxX1bxX14xX3xX4xX6xX16xX3xX16xX65xXdxX3xXexXbbxX3axX1bxX14xX3xXexXbbxX101xX1bxX3xX6exX105xX6xX3xX108xX48xX1bxX3xX1xX2dxX131xXadxX1bxX7dxX3xXexX1xX593xX16xX3xX4xX1xXa45xX3xX16xX4c0xXexX3xX7xX54cxX3xX1bxX29xX16xX3xX1bxX29xX1bxX14xX3xX7xX2dxXfcxXexX3xX4xX507xX1bxX3xX18xX19xX36xXexX3xXexXbbxX4c0xXdxX3xX1x11590xX1bxX11exX3xXd6xX853xX4xX3xX108xXdxXadxXexX7dxX3xX4xX6xX16xX3xX4xX32xX6xX3xXexX3fxXdxX3xX14xX4cdxX1bxX3xX1bxX1xX19xX3xX208xX1xX3fxX1bxX14xX3xX108xX105xX3xX7xX44xX2dxX3xX108xXadxX1bxX1xX7dxX3xX1efxX2dxX543xX3xX5xX2dxX3fxX1bxX3xX6ex13ea9xXbxX7dxX3xX4xX1xXfcxXexX3xX5xX19xX36xX1bxX14xX3xXexX54cxXexX3xX1bxX101xX1bxX3xXbbxXfcxXexX3xX6exX19xX36xX4xX3xXexX1xX19xX22xX1bxX14xX3xX5xX5a5xXdxX7dxX3xX208xX1xX5a5xX4xX1xX3xX1xX48xX1bxX14xX3xXexXdxX1bxX3xXexX19xX55fxX1bxX14xX3xXexX1xX2dxX3xX16xX2dxX6xXaxX11exX0xX4fxX10xX16xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX12fxX43xX131xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX1bxXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX43xXexX1xX172xX3xX2xX2xX15bxXb7xXbxXd3xX178xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX172xX3xX1bcxXb6xXb7xXbxXd3xX178xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX11exX108xX6xX12fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11exX18xX1bxX4fxX1bxX10xX16dxX7xX4fxX25xX2xX25xXb5xX4fxX2xX15bxXb5xX43xX25xX25xXb7xX26xX1bfxX2xXc3xXexXb5xXb6xX1bfxX1bfxXb5xX5xXb7xX11exX146xXbxX14xX1a5xXbbxX9xXb5xX2xXb6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX26xX3xX1bxX29xX16xX3xXexX2dxX2exXdxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX1bxX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXaxX3xX16dxXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX2xX15bxXb7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1bcxXb6xXb7xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxX12fxX1bxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexXc5xX6xX5xXdxX14xX1bxX172xX3xX146xX2dxX7xXexXdxX214xX131xX178xXaxX12xXc7xX48xX3xX13xX14xX2dxX131xX844xX1bxX3xXcxX1xX105xX3xX1fdxXdxX1bxX1xX3xXb0xXb1xX13xX3xX2xXb5xXb6xX1bcxX7dxX3xX18xX36xX3xX3fxX1bxX14xX3xXabxXdxXadxX2dxXdfxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX46bxX172xX3xX0xX10xX16xX12xXaxXcxX1xX1axXdxX3xX6exXdxX5abxX16xX3xXexX4a8xX3xX1bxX29xX16xX3xX25xXb7xX2xX25xX3xX6exX584xX1bxX3xX1bxX29xX16xX3xX25xXb7xX2xX26xX7dxX3xX16xX7fexXdxX3xX1bxX29xX16xX7dxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX4xX32xX6xX3xX14xXdxX6xX3xX6exX532xX1bxX1xX3xXexX3fxXdxX3xXexX1xX2dxX3xX18xXa6dxX3xX14xX4cdxX1bxX3xX2xX3xXex11b98xX3xX6exX3axX1bxX14xX11exX3xXcxX1xX1axXdxX3xX6exXdxX5abxX16xX3xX6exX30axX7dxX3xX1bxX14xX19xX1axXdxX3xXexXbbxX3axX1bxX14xX3xX4xX6xX16xX3xXexXbbxX101xX1bxX3xX6exX105xX6xX3xX108xX48xX1bxX3xX1xX2dxX131xXadxX1bxX3xX4xX507xX1bxX3xXa45xXexX7dxX3xXexX1xX19xX22xX1bxX14xX3xX5xX5a5xXdxX3xX18xX48xX3xX208xX1xX5a5xX4xX1xX3xX1xX48xX1bxX14xX3xX4xX1xX32xX3xX131xX584xX2dxX3xXexX532xX16xX3xX6exX584xX1bxX3xX14xXdxX6xX3xX6exX532xX1bxX1xX3xX6exX5abxX3xXexX1xX2dxX3xX16xX2dxX6xX7dxX3xX4xX30axX3xX1bxX1xX4acxX1bxX14xX3xX5xXbcxX4xX7dxX3xX4xX6xX16xX3xXaxX4xX1xX5a5xX131xX3xX1xX48xX1bxX14xXaxX3xX208xX1xX3fxX1bxX14xX3xX4xX30axX3xX6exX5abxX3xX108xX5a5xX1bxX11exX3xX15exX507xX1bxX3xX1bxX1xX4acxX1bxX14xX3xX1bxX29xX16xX3xX7xX6xX2dxX3xX1bxX48xX131xX7dxX3xX43xX12fxX3xX43xXdxXadxX1bxX3xXexXa45xX4xX1xX3xXexXbbxX3axX1bxX14xX3xX4xX6xX16xX3xX1bxX14xX48xX131xX3xX4xX48xX1bxX14xX3xX6exX19xX36xX4xX3xX1bxX1xX44xX1bxX3xXbbxX4c0xX1bxX14xX3xX1bxX101xX1bxX3xX14xXdxX5a5xX3xX4xX6xX16xX3xX6exXd4xX3xX68xX1xX8d7xX3xX1bxX1xXdxXadxXexX71xX11exX3xXcxX2dxX131xX3xX18xX593xX131xX7dxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX4xX32xX6xX3xX14xXdxX6xX3xX6exX532xX1bxX1xX3xX1bxX1xX1axX3xXd3xX44xX131xX3xX43xX50cxX1bxX14xX3xX6exX19xX36xX4xX3xXexX1xX19xX22xX1bxX14xX3xX1xXdxXadxX2dxX3xXexX4a8xX3xXexXbbxX19xX65xX4xX3xX1bxX101xX1bxX3xX18xXcd8xX1bxX3xX14xXdxX4acxX3xX6exX19xX36xX4xX3xX16xXd7xX4xX3xX14xXdxX5a5xX3xX2exX1bxX3xX6exX105xX1bxX1xXaxX11exX0xX4fxX10xX16xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX12fxX43xX131xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX1bxXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX43xXexX1xX172xX3xX2xX2xX15bxXb7xXbxXd3xX178xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX172xX3xX1bcxXb6xXb7xXbxXd3xX178xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX11exX108xX6xX12fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11exX18xX1bxX4fxX1bxX10xX16dxX7xX4fxX25xX2xX25xXb5xX4fxX2xX15bxXb5xX43xX25xX25xX2xXb7xX1bfxXc3xXc3xXexX1bfxX26xX2xXb7xXb6xX5xXb7xX11exX146xXbxX14xX1a5xXbbxX9xX1bfxXb5xX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX26xX3xX1bxX29xX16xX3xXexX2dxX2exXdxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX1bxX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXaxX3xX16dxXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX2xX15bxXb7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1bcxXb6xXb7xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxX12fxX1bxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexXc5xX6xX5xXdxX14xX1bxX172xX3xX146xX2dxX7xXexXdxX214xX131xX178xXaxX12xXd6xX5abxX3xXexX8d7xX12fxX3xXbbxX6xX3xX7xX543xX1bxX3xXbxX1x117a5xX16xX3xX4xX1xXfcxXexX3xX5xX19xX36xX1bxX14xX7dxX3xX6exX853xX4xX3xXexXbbxX19xX1bxX14xX3xXbbxXdxX101xX1bxX14xX3xX4xX32xX6xX3xX1bxX1xX4acxX1bxX14xX3xX14xX54cxX4xX3xX4xX6xX16xX3xX14xX15xX1bxX3xX16xX5a5xX4xX3xX68xX4xX2exX3xXexX1xXab1xX71xX7dxX3xX1bxX14xX12fxX48xXdxX3xX18xXdxXadxX4xX3xX4xX1xX32xX3xX6exX4c0xX1bxX14xX3xX4xX1xX29xX16xX3xX7xX30axX4xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX16xX7fexXdxX3xX1bxX14xX48xX131xX7dxX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX3fxX1bxX14xX3xXabxXdxXadxX2dxX3xX4xX507xX1bxX3xX1xX521xX4xX3xX1xX8d3xXdxX3xXexX1xX101xX16xX3xX208xX707xX3xXexX1xX2dxX593xXexX3xXexXbbxX3axX1bxX14xX3xXexX4a8xX3xX4xX5a5xX4xX3xX5xX65xXbxX3xXexX593xXbxX3xX1xX2dxXfcxX1bxX7dxX3xXexX1xX19xX1axX1bxX14xX3xXd3xX2dxX131xX101xX1bxX3xXexXbbxX6xX12fxX3xX6exX2exXdxX3xX18xX65xXdxX3xX4xX5a5xX4xX3xX4xX1xX2dxX131xX101xX1bxX3xX14xXdxX6xX3xX1bxX3fxX1bxX14xX3xX1bxX14xX1xXdxXadxXbxX3xX6exX5abxX3xX208xX105xXbxX3xXexX1xX1axXdxX3xX208xX1xX15xX4xX3xXbxX1xXab1xX4xX3xX4xX5a5xX4xX3xX5xX12fxX8d7xXdxX3xX108xXadxX1bxX1xX3xXexXbbxX101xX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX208xX1xXdxX3xX16xX65xXdxX3xXd3xX2dxXfcxXexX3xX1xXdxXadxX1bxX11exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX12fxX43xX131xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX1bxXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX43xXexX1xX172xX3xX2xX2xX15bxXb7xXbxXd3xX178xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX172xX3xX1bcxXb6xXb7xXbxXd3xX178xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX11exX108xX6xX12fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11exX18xX1bxX4fxX1bxX10xX16dxX7xX4fxX25xX2xX25xXb5xX4fxX2xX15bxXb5xX43xX25xX25xXb7xX15bxXb6xX26xX1bfxXexXc3xX25xXb7xXc3xX15bxX5xXb7xX11exX146xXbxX14xX1a5xXbbxX9xX25xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX26xX3xX1bxX29xX16xX3xXexX2dxX2exXdxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX1bxX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXaxX3xX16dxXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX2xX15bxXb7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1bcxXb6xXb7xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxX12fxX1bxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexXc5xX6xX5xXdxX14xX1bxX172xX3xX146xX2dxX7xXexXdxX214xX131xX178xXaxX12xX64xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX4xX32xX6xX3xX3fxX1bxX14xX3xXabxXdxXadxX2dxX3xX208xX1xX3fxX1bxX14xX3xX5a5xXbxX3xX43xXab1xX1bxX14xX3xX4xX3fxX1bxX14xX3xX1bxX14xX1xXadxX3xXexX19xX65xXdxX3xXexX50cxX3xX6exX4c0xX1bxX14xX7dxX3xX1bxX1xX8d3xX3xX14xXdxX521xXexX3xX1bxX1xX19xX3xX1bxX1xX4acxX1bxX14xX3xX16xX3fxX3xX1xX532xX1bxX1xX3xXexXbbxX3axX1bxX14xX3xX4xX6xX16xX3xX208xX1xX5a5xX4xX3xXexXbbxX101xX1bxX3xX6exX105xX6xX3xX108xX48xX1bxX3xXexX887xX1bxX1xX7dxX3xXexXbbxX12fxX1bxX14xX3xX1bxX1xX4acxX1bxX14xX3xX1bxX14xX48xX131xX3xX1bxX15xX1bxX14xX3xX1bxX30axX1bxX14xX7dxX3xX3fxX1bxX14xX3xXexXbbxX50cxX4xX3xXexXdxX584xXbxX3xX43xXc99xX1bxX14xX3xX18xX507xXdxX3xX6exX5abxX3xXexX19xX65xXdxX3xX4xX1xX12fxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xXbbxX4c0xX1bxX14xX3xX25xX3xX1xX6xX7dxX3xX18xX65xXdxX3xX1xX22xX1bxX3xX2xX11exXb7xXb7xXb7xX3xX14xX54cxX4xX3xX4xX32xX6xX3xX14xXdxX6xX3xX6exX532xX1bxX1xX11exX3xXcxX1xX10xX12fxX3xX3fxX1bxX14xX3xXabxXdxXadxX2dxX7dxX3xX18xXdxXadxX4xX3xX43xXc99xX1bxX14xX3xX18xX507xXdxX3xX6exX5abxX3xXexX19xX65xXdxX7dxX3xX7xXc67xX3xX14xXdxXbcxXbxX3xX4xX6xX16xX3xX4xX30axX3xX6exX32xX3xX18xX48xX3xX6exXa6dxX2dxX3xX1bxX19xX65xX4xX7dxX3xXexXbbxX12fxX1bxX14xX3xX1efxX2dxX5a5xX3xXexXbbxX532xX1bxX1xX3xXexX19xX65xXdxX3xXexX4a8xX1bxX14xX3xX14xX54cxX4xX3xX7xXc67xX3xX14xXdxXbcxXbxX3xX3fxX1bxX14xX3xX208xXdxX5abxX16xX3xXexXbbxX6xX3xX6exX19xX36xX4xX3xX7xX50cxX3xXbxX1xX5a5xXexX3xXexXbbxXdxX5abxX1bxX3xX4xX32xX6xX3xXexX4a8xX1bxX14xX3xX14xX54cxX4xX3xX4xX6xX16xX11exX3xXc7xX101xX1bxX3xX4xX8d7xX1bxX1xX3xX6exX30axX7dxX3xXbxX1xX19xX22xX1bxX14xX3xXbxX1xX5a5xXbxX3xX1bxX48xX131xX3xX7xXc67xX3xX14xXdxXbcxXbxX3xX18xXdxXadxX4xX3xX5xX48xX16xX3xX4xX8d3xX7dxX3xX108xX30axX1bxX3xXbxX1xX44xX1bxX3xX208xX1xX3fxX1bxX14xX3xX108xX105xX3xX18xX19xX65xX1bxX14xX3xX18xX48xX12fxX3xX1xXadxX3xXexX1xX54cxX1bxX14xX3xX18xX507xXdxX3xXexX19xX65xXdxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX12fxX43xX131xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX1bxXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX43xXexX1xX172xX3xX2xX2xX15bxXb7xXbxXd3xX178xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX172xX3xX1bcxXb6xXb7xXbxXd3xX178xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX11exX108xX6xX12fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11exX18xX1bxX4fxX1bxX10xX16dxX7xX4fxX25xX2xX25xXb5xX4fxX2xX15bxXb5xX43xX25xX25xX2xX25xX25xX2xX26xXexXb5xX26xX15bxXb5xX26xX5xXb7xX11exX146xXbxX14xX1a5xXbbxX9xXb5xX26xX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX26xX3xX1bxX29xX16xX3xXexX2dxX2exXdxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX1bxX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXaxX3xX16dxXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX2xX15bxXb7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1bcxXb6xXb7xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxX12fxX1bxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexXc5xX6xX5xXdxX14xX1bxX172xX3xX146xX2dxX7xXexXdxX214xX131xX178xXaxX12xXd6xX19xX36xX4xX3xX108xXdxX584xXexX7dxX3xX1xXdxXadxX1bxX3xXexX8d7xXdxX3xX14xXdxX6xX3xX6exX532xX1bxX1xX3xX3fxX1bxX14xX3xXabxXdxXadxX2dxX3xX6exX6xX1bxX14xX3xX7xX543xX1bxX3xXd3xX2dxXfcxXexX3xX4xX6xX16xX3xXexX1xX10xX12fxX3xX1efxX2dxX131xX3xXexXbbxX532xX1bxX1xX3xX4xX3fxX1bxX14xX3xX1bxX14xX1xXadxX3xX228xX1bxX14xX3xXc7xXdxX5abxX1bxX7dxX3xX7xe9fbxX3xX43xXab1xX1bxX14xX3xXbxX1xX44xX1bxX3xX108xX30axX1bxX3xX1xX4acxX2dxX3xX4xX22xX3xXexXbbxX12fxX1bxX14xX3xX7xX543xX1bxX3xXd3xX2dxXfcxXexX3xXexX1xX10xX12fxX3xXexXdxX101xX2dxX3xX4xX1xX2dxX123dxX1bxX3xX15bxX3xX208xX1xX3fxX1bxX14xX172xX3xX1f1xX1xX3fxX1bxX14xX3xXbxX1xX44xX1bxX3xX108xX30axX1bxX3xX1xX30axX6xX3xX1xX521xX4xX7dxX3xX208xX1xX3fxX1bxX14xX3xX4xX1xXfcxXexX3xX208xXa45xX4xX1xX3xXexX1xXa45xX4xX1xX7dxX3xX208xX1xX3fxX1bxX14xX3xXexX1xX2dxX54cxX4xX3xXexXbbxX4a8xX3xX7xX44xX2dxX7dxX3xX208xX1xX3fxX1bxX14xX3xXexX1xX2dxX54cxX4xX3xX43xXdxXadxXexX3xX4xX8d3xX11exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX12fxX43xX131xXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexXc5xX6xX5xXdxX14xX1bxX172xX3xX146xX2dxX7xXexXdxX214xX131xX178xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX1bxXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX43xXexX1xX172xX3xX2xX2xX15bxXb7xXbxXd3xX178xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX172xX3xX1bcxXb6xXb7xXbxXd3xX178xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX11exX108xX6xX12fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11exX18xX1bxX4fxX1bxX10xX16dxX7xX4fxX25xX2xX25xXb5xX4fxX2xX15bxXb5xX43xX25xX25xX2xXb7xXb7xX25xX15bxXexXb5xX1bfxX15bxX2xXb7xX5xXb7xX11exX146xXbxX14xX1a5xXbbxX9xX1bcxX15bxX15bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX26xX3xX1bxX29xX16xX3xXexX2dxX2exXdxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX1bxX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXaxX3xX16dxXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX2xX15bxXb7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1bcxXb6xXb7xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxX12fxX1bxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexXc5xX6xX5xXdxX14xX1bxX172xX3xX146xX2dxX7xXexXdxX214xX131xX178xXaxX12xX1fdxX7fexXdxX3xX1bxX29xX16xX7dxX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX3fxX1bxX14xX3xX108xX30axX1bxX3xXbxX1xX44xX1bxX3xX4xX1xX12fxX3xX4xX6xX16xX3xXc3xX3xX5xX4cdxX1bxX7dxX3xXexXc99xX131xX3xX18xX48xX12fxX3xXexX4a8xX1bxX14xX3xXexX1xX1axXdxX3xX6exXdxX5abxX16xX3xX16xX48xX3xX5xX19xX36xX1bxX14xX3xXbxX1xX44xX1bxX3xX108xX30axX1bxX3xX4xX1xX12fxX3xX4xX44xX131xX3xX7xXc67xX3xXexX1xX6xX131xX3xX6exX2exXdxX3xXexX1xX10xX12fxX3xXexX4a8xX1bxX14xX3xX14xXdxX6xXdxX3xX6exX12fxX8d7xX1bxX7dxX3xX108xX532xX1bxX1xX3xX1efxX2dxX44xX1bxX3xX208xX1xX12fxX543xX1bxX14xX3xX2xXb7xX3xXc5xX3xX2xX25xX208xX14xX3xXbxX1xX44xX1bxX3xX228xX1bxX14xX3xXc7xXdxX5abxX1bxX4fxX4xX44xX131xX11exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX12fxX43xX131xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX1bxXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX43xXexX1xX172xX3xX2xX2xX15bxXb7xXbxXd3xX178xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX172xX3xX1bcxXb6xXb7xXbxXd3xX178xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX11exX108xX6xX12fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11exX18xX1bxX4fxX1bxX10xX16dxX7xX4fxX25xX2xX25xXb5xX4fxX2xX15bxXb5xX43xXc3xXb7xX1bcxX2xX1bfxX25xX15bxXexXb5xX26xX15bxX15bxX15bxX5xXb7xX11exX146xXbxX14xX1a5xXbbxX9xXb6xX1bfxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX26xX3xX1bxX29xX16xX3xXexX2dxX2exXdxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX1bxX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXaxX3xX16dxXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX2xX15bxXb7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1bcxXb6xXb7xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxX12fxX1bxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexXc5xX6xX5xXdxX14xX1bxX172xX3xX146xX2dxX7xXexXdxX214xX131xX178xXaxX12xXc7xX48xX3xX13xX14xX2dxX131xX844xX1bxX3xXcxX1xX105xX3xX1fdxXdxX1bxX1xX3xX4xX1xX12fxX3xX108xXdxX584xXexX172xX0xX10xX16xX12xX3xXaxXabxX12fxX8d7xXdxX3xXbxX1xX44xX1bxX3xX108xX30axX1bxX3xX228xX1bxX14xX3xXc7xXdxX5abxX1bxX3xX14xXdxXbcxXbxX3xX4xX6xX16xX3xXbbxX6xX3xX1xX12fxX6xX3xX6exX3axX1bxX14xX3xX5xX12fxX8d7xXexX7dxX3xX7xX6xXdxX3xX1efxX2dxX543xX7dxX3xX6exX3axX1bxX14xX3xXexX1xX1axXdxX3xX14xXdxXbcxXbxX3xX4xX6xX16xX3xXexX29xX1bxX14xX3xX7xXd7xX4xX3xX6exXa6dxX3xX208xX1xX5a5xX1bxX14xX7dxX3xX4xX1xX54cxX1bxX14xX3xX4xX1xX105xX2dxX3xX7xX44xX2dxX3xX108xXadxX1bxX1xX3xXexX54cxXexX178xX3xX14xXdxXbcxXbxX3xX1xX8d7xX1bxX3xX4xX1xX584xX3xX1xXdxXadxX1bxX3xXexX19xX36xX1bxX14xX3xXbbxX2dxX1bxX14xX3xX1xX12fxX6xX3xX18xX48xX3xXexXbbxX5a5xXdxX3xX1bxX12fxX1bxX11exX3xXd6xX853xX4xX3xX108xXdxXadxXexX7dxX3xXexXbbxX12fxX1bxX14xX3xX1efxX2dxX5a5xX3xXexXbbxX532xX1bxX1xX3xX4xX6xX1bxX1xX3xXexX5a5xX4xX3xX7xXc67xX3xX208xX1xX3fxX1bxX14xX3xXexX5a5xX4xX3xX6exX4c0xX1bxX14xX3xXexXdxX101xX2dxX3xX4xX50cxX4xX3xX6exX584xX1bxX3xX16xX3fxXdxX3xXexXbbxX19xX1axX1bxX14xX3xX18xX48xX3xX7xXd7xX4xX3xX208xX1xX8d3xX10xX3xX1bxX14xX19xX1axXdxX3xX43xX44xX1bxX7dxX3xX108xX543xX12fxX3xX6exX543xX16xX3xX6xX1bxX3xXexX12fxX48xX1bxX3xXexX1xX50cxX4xX3xXbxX1xX123dxX16xX3xX4xX1xX12fxX3xX1bxX14xX19xX1axXdxX3xX7xX17f2xX3xX43xXab1xX1bxX14xX11exX3xXc7xX101xX1bxX3xX4xX8d7xX1bxX1xX3xX6exX30axX7dxX3xX14xXdxXbcxXbxX3xX6exXfcxXexX3xX16xX48xX2dxX3xX16xb73bxX7dxX3xXexX22xXdxX3xXd3xX54cxXbxX7dxX3xX1xX8d7xX1bxX3xX4xX1xX584xX3xX16xX4c0xXexX3xX7xX54cxX3xX1bxXfcxX16xX3xX108xXadxX1bxX1xX3xXexXbbxX12fxX1bxX14xX3xX6exXfcxXexX3xX18xX48xX3xX14xXdxXbcxXbxX3xXexX29xX1bxX14xX3xXexX2dxX2exXdxX3xXexX1xX521xX3xX4xX1xX12fxX3xX4xX44xX131xX3xX4xX6xX16xXaxX11exX0xX4fxX10xX16xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX12fxX43xX131xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX1bxXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX43xXexX1xX172xX3xX2xX2xX15bxXb7xXbxXd3xX178xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX172xX3xX1bcxXb6xXb7xXbxXd3xX178xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX11exX108xX6xX12fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11exX18xX1bxX4fxX1bxX10xX16dxX7xX4fxX25xX2xX25xXb5xX4fxX2xX15bxXb5xX43xX25xX25xX2xXb7xXb6xX15bxX2xXexX2xX2xX26xXb5xXb7xX5xXb7xX11exX146xXbxX14xX1a5xXbbxX9xXc3xX1bcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX26xX3xX1bxX29xX16xX3xXexX2dxX2exXdxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX1bxX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXaxX3xX16dxXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX2xX15bxXb7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1bcxXb6xXb7xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxX12fxX1bxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexXc5xX6xX5xXdxX14xX1bxX172xX3xX4xX10xX1bxXexX10xXbbxX178xXaxX12xXd6xX5abxX3xX4xX6xX16xX3xX4xX30axX3xXexX1xX5abxX3xX1xXfcxXbxX3xXexX1xXab1xX3xX1xX584xXexX3xX43xX19xX1d0dxX1bxX14xX3xX4xX1xXfcxXexX3xX18xX48xX3xXexX1xX2dxX593xX1bxX3xXexXdxXadxX1bxX3xX4xX1xX12fxX3xX18xXdxXadxX4xX3xX108xX30axX1bxX3xXbxX1xX44xX1bxX7dxX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX3fxX1bxX14xX3xXabxXdxXadxX2dxX3xX6exXd4xX3xX18xX6xX1bxX1xX3xXexXbbxX507xX1bxX3xX1efxX2dxX6xX1bxX1xX3xX14xX54cxX4xX7dxX3xX18xX65xXdxX3xX4xX1xXdxXa6dxX2dxX3xXbbxX4c0xX1bxX14xX3xX25xX16xc628xX11exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX12fxX43xX131xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX1bxXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX43xXexX1xX172xX3xX2xX2xX15bxXb7xXbxXd3xX178xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX172xX3xX1bcxXb6xXb7xXbxXd3xX178xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX11exX108xX6xX12fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11exX18xX1bxX4fxX1bxX10xX16dxX7xX4fxX25xX2xX25xXb5xX4fxX2xX15bxXb5xX43xX25xX25xX2xX2xX1bcxXb7xX26xXexX15bxX2xX2xX26xXc3xX5xXb7xX11exX146xXbxX14xX1a5xXbbxX9xX1bfxX26xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX26xX3xX1bxX29xX16xX3xXexX2dxX2exXdxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX1bxX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXaxX3xX16dxXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX2xX15bxXb7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1bcxXb6xXb7xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxX12fxX1bxXaxX12xXc3bxX1bxX14xX3xXabxXdxXadxX2dxX3xX4xX1xX32xX3xX6exX4c0xX1bxX14xX3xX4xX1xXdxX584xXexX3xX4xX48xX1bxX1xX3xXexX4a8xX3xX1bxX1xX4acxX1bxX14xX3xX14xX54cxX4xX3xX4xX6xX16xX3xXexXbbxX19xX55fxX1bxX14xX3xXexX1xX48xX1bxX1xX3xX6exX5abxX3xX16xX55fxX3xXbbxX4c0xX1bxX14xX3xXexX1xX101xX16xX3xX43xXdxXadxX1bxX3xXexXa45xX4xX1xX3xXexXbbxX12fxX1bxX14xX3xXexX1xX1axXdxX3xX14xXdxX6xX1bxX3xXexX65xXdxX11exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX12fxX43xX131xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX1bxXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX43xXexX1xX172xX3xX2xX2xX15bxXb7xXbxXd3xX178xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX172xX3xX1bcxXb6xXb7xXbxXd3xX178xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX11exX108xX6xX12fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11exX18xX1bxX4fxX1bxX10xX16dxX7xX4fxX25xX2xX25xXb5xX4fxX2xX15bxXb5xX43xX25xX25xX2xX2xXc3xX15bxX25xXexXc3xXb7xX1bfxXb7xXc3xX5xXb7xX11exX146xXbxX14xX1a5xXbbxX9xXb5xX2xXb6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX26xX3xX1bxX29xX16xX3xXexX2dxX2exXdxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX1bxX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXaxX3xX16dxXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX2xX15bxXb7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1bcxXb6xXb7xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxX12fxX1bxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexXc5xX6xX5xXdxX14xX1bxX172xX3xX146xX2dxX7xXexXdxX214xX131xX178xXaxX12xXc7xX48xX3xX13xX14xX2dxX131xX844xX1bxX3xXcxX1xX105xX3xX1fdxXdxX1bxX1xX3xX4xX1xX12fxX3xX108xXdxX584xXexX172xX0xX10xX16xX12xX3xXaxX1fdxX7fexXdxX3xX1bxX29xX16xX7dxX3xX14xXdxX6xX3xX6exX532xX1bxX1xX3xXexX3fxXdxX3xX4xX2dxX1bxX14xX3xX4xXfcxXbxX3xXbbxX6xX3xXexX1xX105xX3xXexXbbxX19xX1axX1bxX14xX3xX208xX1xX12fxX543xX1bxX14xX3xXc3xXb7xX3xXexXfcxX1bxX3xX4xX6xX16xX7dxX3xXexXbbxX4a8xX3xX1xX584xXexX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXa45xX7dxX3xXexX1xX2dxX3xX18xXa6dxX3xXexXbbxX101xX1bxX3xX1bcxXb7xXb7xX3xXexXbbxXdxXadxX2dxX3xX6exX3axX1bxX14xX11exX3xX64xXab1xX3xX4xX6xX16xX3xX1bxX29xX16xX3xX1bxX6xX131xX7dxX3xX16xX853xX4xX3xX43xXc99xX3xXexX1xX1axXdxX3xXexXdxX584xXexX3xX1bxX15xX1bxX14xX3xX1bxX30axX1bxX14xX3xX208xXcf5xX12fxX3xX43xX48xXdxX7dxX3xX1bxX1xXdxXa6dxX2dxX3xX1bxX22xXdxX3xX108xX105xX3xX543xX1bxX1xX3xX1xX19xX55fxX1bxX14xX3xX1bxX1xX19xX1bxX14xX3xX1bxX1xX1axX3xX4xX1xX29xX16xX3xX7xX30axX4xX3xX6exXbcxX1bxX14xX3xX208xX707xX3xXexX1xX2dxX593xXexX3xX1bxX101xX1bxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX1bxX1xX48xX3xXexX3fxXdxX3xX18xXcd8xX1bxX3xXexXbbxX4bxX2dxX3xX1efxX2dxX543xX7dxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexXbbxX19xX55fxX1bxX14xX3xX18xX48xX3xXbxX1xX5a5xXexX3xXexXbbxXdxX5abxX1bxX3xXexX54cxXexX7dxX3xX19xX65xX4xX3xX6exX8d7xXexX3xX7xX543xX1bxX3xX5xX19xX36xX1bxX14xX3xX4xX6xX12fxX7dxX3xX208xX1xX12fxX543xX1bxX14xX3xXc3xX26xX3xXexXfcxX1bxX71xX11exX0xX4fxX10xX16xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX12fxX43xX131xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX1bxXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX43xXexX1xX172xX3xX2xX2xX15bxXb7xXbxXd3xX178xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX172xX3xX1bcxXb6xXb7xXbxXd3xX178xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX11exX108xX6xX12fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11exX18xX1bxX4fxX1bxX10xX16dxX7xX4fxX25xX2xX25xXb5xX4fxX2xX15bxXb5xX43xX25xX25xX2xXb7xXb5xXb7xXb6xXexX25xX1bfxX25xXb7xXb7xX5xXb7xX11exX146xXbxX14xX1a5xXbbxX9xXb6xXb7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX26xX3xX1bxX29xX16xX3xXexX2dxX2exXdxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX1bxX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXaxX3xX16dxXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX2xX15bxXb7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1bcxXb6xXb7xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxX12fxX1bxXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexXc5xX6xX5xXdxX14xX1bxX172xX3xX146xX2dxX7xXexXdxX214xX131xX178xXaxX12xXc7xXa45xX3xXexX1xX19xX3xXd6xX543xX1bxX14xX3xX32xX131xX3xXc5xX3xX15exX1xX32xX3xXexX105xX4xX1xX3xX220xXc7xX13xX20fxX3xXd3xXd4xX3xXd6xXd7xX4xX3xXccxXdxX6xX1bxX14xX3xX13xX14xX2dxX131xX844xX1bxX3xX1fdxXdxX1bxX1xX3xX64xXdxX1bxX1xX3xXb0xX5a5xX12fxX3xXd3xX6xX1bxX1xXdfxX3xX4xX1xX12fxX3xX108xXdxX584xXexX172xX0xX10xX16xX12xX3xXaxX64xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX3fxX1bxX14xX3xXabxXdxXadxX2dxX3xX6exXd4xX3xX4xX30axX3xXexX4a8xX3xX5xX44xX2dxX7dxX3xXexXbbxX19xX65xX4xX3xX1bxX1xX4acxX1bxX14xX3xX1bxX29xX16xX3xXexX1xX48xX1bxX1xX3xX5xX593xXbxX3xX1xX2dxX131xXadxX1bxX11exX3xXd6xX584xX1bxX3xX1bxX6xX131xX7dxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX4xX32xX6xX3xX14xXdxX6xX3xX6exX532xX1bxX1xX3xX6exXd4xX3xX6exX30axX1bxX3xX1bxX1xXdxXa6dxX2dxX3xX6exX12fxX48xX1bxX3xX5xXdxX101xX1bxX3xX1bxX14xX48xX1bxX1xX3xX4xX32xX6xX3xX1xX2dxX131xXadxX1bxX3xX18xX48xX3xX4xX32xX6xX3xXexX887xX1bxX1xX3xX18xXa6dxX3xXexX1xX6xX16xX3xX1efxX2dxX6xX1bxX7dxX3xX1xX521xX4xX3xX1xX8d3xXdxX3xX208xXdxX1bxX1xX3xX1bxX14xX1xXdxXadxX16xX3xX18xX48xX3xX208xX707xX3xXexX1xX2dxX593xXexX3xXexXbbxX3axX1bxX14xX11exX3xX1f1xX1xX3fxX1bxX14xX3xX4xX1xX887xX3xX5xX48xX16xX3xX208xXdxX1bxX1xX3xXexX584xX3xX14xXdxX8d3xXdxX7dxX3xX3fxX1bxX14xX3xXabxXdxXadxX2dxX7dxX3xX108xX48xX3xX1fdxXdxX1bxX1xX3xX4xX507xX1bxX3xX14xX19xX22xX1bxX14xX3xX16xXcd8xX2dxX3xX6exXdxX3xX6exX4cdxX2dxX3xXexXbbxX12fxX1bxX14xX3xX4xX5a5xX4xX3xXbxX1xX12fxX1bxX14xX3xXexXbbxX48xX12fxX3xX4xX32xX6xX3xX6exX105xX6xX3xXbxX1xX19xX22xX1bxX14xX7dxX3xX5xX2dxX3fxX1bxX3xX7x12cf4xX1bxX3xX7xX48xX1bxX14xX3xX14xXdxXbcxXbxX3xX6exX1d0dxX3xX16xX521xXdxX3xX1bxX14xX19xX1axXdxX7dxX3xXexX19xX3xX18xXfcxX1bxX3xX208xX1xX12fxX6xX3xX1xX521xX4xX3xXc5xX3xX208xX707xX3xXexX1xX2dxX593xXexX3xX6exX5abxX3xX4xXc99xX1bxX14xX3xX1bxX1xX6xX2dxX3xXbxX1xX5a5xXexX3xXexXbbxXdxX5abxX1bxX3xX208xXdxX1bxX1xX3xXexX584xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX6exX3axXdxXaxX11exX0xX4fxX10xX16xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX43xXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xXbbxX10xX5xX6xXexX10xX43xXaxX12xX0xX2dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc5xXexX1xX2dxX16xX108xXc5xX6xX1bxX43xXc5xX7xX6xXbxX12fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX1fdxXab1xX4xX3xXexXdxX101xX2dxX3xX208xXcf5xXbxX71xX3xX4xX32xX6xX3xX1bxX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX16xXdxXa6dxX1bxX3xX1bxXbcxXdxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXaxX3xX1xXbbxX10xX214xX9xXaxX4fxX1bxX12fxX1bxX14xXc5xX1bxX14xX1xXdxX10xXbxX4fxX16xX2dxX4xXc5xXexXdxX10xX2dxXc5xX208xX10xXbxXc5xX4xX2dxX6xXc5xX1bxX12fxX1bxX14xXc5xX43xX6xX1bxXc5xX16xXdxX10xX1bxXc5xX1bxX2dxXdxXc5xX1xX6xXc5xXexXdxX1bxX1xX4fxX25xX2xXc3xXb5xXb7xX25xX11exX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX4fxX16xX10xX43xXdxX6xX4fxX2xX25xXb7xX4fxX1bxX10xX16dxX7xX4fxX25xX2xX25xX15bxX4fxX2xX15bxXb5xX43xX25xX25xX2xX15bxX1bfxX15bxX1bcxXexX15bxXb5xXb6xX15bxX26xX5xXb7xX11exX146xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX26xX3xX1bxX29xX16xX3xXexX2dxX2exXdxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX1bxX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX43xXdxX18xX12xX0xX7xXexXbbxX12fxX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX1fdxXab1xX4xX3xXexXdxX101xX2dxX3xX208xXcf5xXbxX71xX3xX4xX32xX6xX3xX1bxX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX16xXdxXa6dxX1bxX3xX1bxXbcxXdxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXaxX3xX1xXbbxX10xX214xX9xXaxX4fxX1bxX12fxX1bxX14xXc5xX1bxX14xX1xXdxX10xXbxX4fxX16xX2dxX4xXc5xXexXdxX10xX2dxXc5xX208xX10xXbxXc5xX4xX2dxX6xXc5xX1bxX12fxX1bxX14xXc5xX43xX6xX1bxXc5xX16xXdxX10xX1bxXc5xX1bxX2dxXdxXc5xX1xX6xXc5xXexXdxX1bxX1xX4fxX25xX2xXc3xXb5xXb7xX25xX11exX1xXexX16xXaxX12xX68xX1fdxXab1xX4xX3xXexXdxX101xX2dxX3xX208xXcf5xXbxX71xX3xX4xX32xX6xX3xX1bxX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX16xXdxXa6dxX1bxX3xX1bxXbcxXdxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexXbbxX12fxX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xX13xX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX64xX10dxX3xX10fxX2dxX6xX1bxX14xX3xXb0xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXdfxX3xX6exX6xX1bxX14xX3xX1bxX7fexX3xX5xX50cxX4xX3xXexX1xX50cxX4xX3xX1xXdxXadxX1bxX3xX68xX16xXab1xX4xX3xXexXdxX101xX2dxX3xX208xXcf5xXbxX71xX7dxX3xX18xX4a8xX6xX3xXbxX1xX507xX1bxX14xX7dxX3xX4xX1xX54cxX1bxX14xX3xX43xX105xX4xX1xX3xX1xXdxXadxX2dxX3xX1efxX2dxX543xX7dxX3xX18xX4a8xX6xX3xX43xX2dxX131xX3xXexXbbxX532xX3xX2exX1bxX3xX6exX105xX1bxX1xX3xX1xX12fxX8d7xXexX3xX6exX4c0xX1bxX14xX3xX7xX543xX1bxX3xXd3xX2dxXfcxXexX11exX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX43xXdxX18xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX64xX10dxX3xX10fxX2dxX6xX1bxX14xX3xX4xX1xX32xX3xX6exX4c0xX1bxX14xX3xX4xX1xX54cxX1bxX14xX3xX1xX8d7xX1bxX3xX4xX1xX12fxX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX11exXb6xXb7xXb7xX3xX1xX6xX3xX4xX6xX16xXaxX3xX1xXbbxX10xX214xX9xXaxX4fxX1bxX12fxX1bxX14xXc5xX1bxX14xX1xXdxX10xXbxX4fxX1bxX12fxX1bxX14xXc5xX43xX6xX1bxXc5xX18xX2dxXc5xX1efxX2dxX6xX1bxX14xXc5xX4xX1xX2dxXc5xX43xX12fxX1bxX14xXc5xX4xX1xX12fxX1bxX14xXc5xX1xX6xX1bxXc5xX4xX1xX12fxXc5xX1xX12fxX1bxXc5xX25xXc5xXb6xXb7xXb7xXc5xX1xX6xXc5xX4xX6xX16xX4fxX25xX2xX2xX26xX25xX25xX11exX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX4fxX16xX10xX43xXdxX6xX4fxX2xX25xXb7xX4fxX1bxX10xX16dxX7xX4fxX25xX2xX2xX1bfxX4fxX2xX15bxXb5xX43xXb7xX25xX25xXb7xXb6xX26xX15bxXexX1bcxX2xX2xXc3xXb7xX5xXb7xX11exX146xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX26xX3xX1bxX29xX16xX3xXexX2dxX2exXdxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX1bxX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX43xXdxX18xX12xX0xX7xXexXbbxX12fxX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX64xX10dxX3xX10fxX2dxX6xX1bxX14xX3xX4xX1xX32xX3xX6exX4c0xX1bxX14xX3xX4xX1xX54cxX1bxX14xX3xX1xX8d7xX1bxX3xX4xX1xX12fxX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX11exXb6xXb7xXb7xX3xX1xX6xX3xX4xX6xX16xXaxX3xX1xXbbxX10xX214xX9xXaxX4fxX1bxX12fxX1bxX14xXc5xX1bxX14xX1xXdxX10xXbxX4fxX1bxX12fxX1bxX14xXc5xX43xX6xX1bxXc5xX18xX2dxXc5xX1efxX2dxX6xX1bxX14xXc5xX4xX1xX2dxXc5xX43xX12fxX1bxX14xXc5xX4xX1xX12fxX1bxX14xXc5xX1xX6xX1bxXc5xX4xX1xX12fxXc5xX1xX12fxX1bxXc5xX25xXc5xXb6xXb7xXb7xXc5xX1xX6xXc5xX4xX6xX16xX4fxX25xX2xX2xX26xX25xX25xX11exX1xXexX16xXaxX12xX13xX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX64xX10dxX3xX10fxX2dxX6xX1bxX14xX3xX4xX1xX32xX3xX6exX4c0xX1bxX14xX3xX4xX1xX54cxX1bxX14xX3xX1xX8d7xX1bxX3xX4xX1xX12fxX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX11exXb6xXb7xXb7xX3xX1xX6xX3xX4xX6xX16xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexXbbxX12fxX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xX13xX14xX19xX1axXdxX3xXexXbbxX3axX1bxX14xX3xX4xX6xX16xX3xX55fxX3xX64xX10dxX3xX10fxX2dxX6xX1bxX14xX3xXb0xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXdfxX3xX6exX6xX1bxX14xX3xX4xX1xX32xX3xX6exX4c0xX1bxX14xX3xX1bxX44xX1bxX14xX3xX4xXfcxXbxX3xX1xXadxX3xXexX1xX54cxX1bxX14xX3xX6exX19xX1axX1bxX14xX3xX54cxX1bxX14xX7dxX3xXd3xX44xX131xX3xX108xX5abxX3xX4xX1xXd7xX6xX3xX1bxX19xX65xX4xX11exX11exX11exX3xX6exX5abxX3xX7xX25b8xX1bxX3xX7xX48xX1bxX14xX3xX68xX14xXdxX543xXdxX3xX1bxX1xXdxXadxXexX71xX3xX4xX1xX12fxX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX11exXb6xXb7xXb7xX3xX1xX6xX3xX4xX6xX16xX3xXexXbbxX12fxX1bxX14xX3xX16xXc99xX6xX3xX1bxX15xX1bxX14xX3xX1bxX30axX1bxX14xX11exX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX43xXdxX18xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc7xX19xX55fxXdxX3xX20fxXdxX844xX1bxX7dxX3xX108xX19xX55fxXdxX3xX43xX6xX3xXd3xX6xX1bxX1xX3xX4xX1xX12fxX3xX1efxX2dxX543xX3xX1bxX14xX521xXexX3xXexXbbxX101xX1bxX3xX6exXfcxXexX3xX6exX3axXdxX3xX64xX10dxX3xX10fxX2dxX6xX1bxX14xXaxX3xX1xXbbxX10xX214xX9xXaxX4fxX1bxX12fxX1bxX14xXc5xX1bxX14xX1xXdxX10xXbxX4fxX108xX2dxX12fxXdxXc5xX43xXdxX10xX1bxXc5xX108xX2dxX12fxXdxXc5xX43xX6xXc5xXd3xX6xX1bxX1xXc5xX4xX1xX12fxXc5xX1efxX2dxX6xXc5xX1bxX14xX12fxXexXc5xXexXbbxX10xX1bxXc5xX43xX6xXexXc5xX43xX12fxXdxXc5xX18xX2dxXc5xX1efxX2dxX6xX1bxX14xX4fxX25xXb7xX15bxX1bcxX15bxXb7xX11exX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX4fxX16xX10xX43xXdxX6xX4fxX2xX25xXb7xX4fxX1bxX10xX16dxX7xX4fxX25xX2xXb7xX2xX4fxX2xX15bxXb5xX43xX25xX25xXc3xX25xX2xX15bxX1bcxXexXc3xXb6xX15bxXb5xX26xX5xXb7xX11exX146xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX1xX22xX1bxX3xX25xX26xX3xX1bxX29xX16xX3xXexX2dxX2exXdxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX3xX4xX1xX3axX1bxX14xX3xX1bxX3fxX1bxX14xX3xX43xX44xX1bxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX43xXdxX18xX12xX0xX7xXexXbbxX12fxX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc7xX19xX55fxXdxX3xX20fxXdxX844xX1bxX7dxX3xX108xX19xX55fxXdxX3xX43xX6xX3xXd3xX6xX1bxX1xX3xX4xX1xX12fxX3xX1efxX2dxX543xX3xX1bxX14xX521xXexX3xXexXbbxX101xX1bxX3xX6exXfcxXexX3xX6exX3axXdxX3xX64xX10dxX3xX10fxX2dxX6xX1bxX14xXaxX3xX1xXbbxX10xX214xX9xXaxX4fxX1bxX12fxX1bxX14xXc5xX1bxX14xX1xXdxX10xXbxX4fxX108xX2dxX12fxXdxXc5xX43xXdxX10xX1bxXc5xX108xX2dxX12fxXdxXc5xX43xX6xXc5xXd3xX6xX1bxX1xXc5xX4xX1xX12fxXc5xX1efxX2dxX6xXc5xX1bxX14xX12fxXexXc5xXexXbbxX10xX1bxXc5xX43xX6xXexXc5xX43xX12fxXdxXc5xX18xX2dxXc5xX1efxX2dxX6xX1bxX14xX4fxX25xXb7xX15bxX1bcxX15bxXb7xX11exX1xXexX16xXaxX12xXc7xX19xX55fxXdxX3xX20fxXdxX844xX1bxX7dxX3xX108xX19xX55fxXdxX3xX43xX6xX3xXd3xX6xX1bxX1xX3xX4xX1xX12fxX3xX1efxX2dxX543xX3xX1bxX14xX521xXexX3xXexXbbxX101xX1bxX3xX6exXfcxXexX3xX6exX3axXdxX3xX64xX10dxX3xX10fxX2dxX6xX1bxX14xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexXbbxX12fxX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xXb1xX6xX2dxX3xX1xX22xX1bxX3xX15bxX3xX1bxX29xX16xX3xX6exX19xX6xX3xX14xXdxX54cxX1bxX14xX3xX108xX19xX55fxXdxX3xX20fxXdxX844xX1bxX3xX18xX48xX3xX108xX19xX55fxXdxX3xX43xX6xX3xXd3xX6xX1bxX1xX3xX18xX48xX12fxX3xXexXbbxX3axX1bxX14xX7dxX3xX6exX584xX1bxX3xX1bxX6xX131xX3xX6exXd4xX3xX4xX1xX12fxX3xXexX1xX2dxX3xX1xX12fxX8d7xX4xX1xX3xX18xXab1xX3xX6exX4cdxX2dxX3xXexXdxX101xX1bxX7dxX3xX108xX19xX65xX4xX3xX6exX4cdxX2dxX3xX16xX6xX1bxX14xX3xX5xX8d7xXdxX3xX1xXdxXadxX2dxX3xX1efxX2dxX543xX3xX208xXdxX1bxX1xX3xXexX584xX3xX4xX6xX12fxX3xX4xX1xX12fxX3xX1bxX14xX19xX1axXdxX3xX43xX44xX1bxX3xX4xX5a5xX4xX3xXd3xXd4xX3x11459xX1bxX3xXa2xX1xXbcxX7dxX3xXd6xXd7xX4xX3xXabxX4bxX1bxX1xX3xXb0xX64xX10dxX3xX10fxX2dxX6xX1bxX14xX3xXc5xX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX1bxX1xXdfxX11exX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX43xXdxX18xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX2dxX5xX12xX0xX43xXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXbbxXaxX12xX0xX4fxX43xXdxX18xX12xX0xX4fxX43xXdxX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX2dxXexX1xX12fxXbbxXaxX12xXc7xX543xX12fxX3xX15exX1xX2dxX1bxX14xX0xX4fxXbxX12
Bảo Chung