Hơn 11 tỷ đồng ủng hộ người dân vùng lũ ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Nhiều tổ chức, cá nhân đã có mặt tại Hà Tĩnh để ủng hộ, hỗ trợ bà con vùng ảnh hưởng của mưa lũ.
3554x48f4xcb82x4455x4799x3c1fx5ca7x8f6ax9b31xX7x98cfxd23bxa700x8d86x35a2x869fxX5x87a0xXax6c10xc83cxa7a4x4100xX3xX2xX2xX3xXexd3bexX3xc34bx83f0xX15x92adxX3x3796xX15xX20xX3xX1xccf4xX3xX15xX20x7773x681axXdxX3x660cx6373xX15xX3x38a2x9e46xX15xX20xX3xX5x3dc7xX3x35edxX3xX13x8cfdxX3xXcxc1aexX15xX1xX0xd56cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX2fxXaxX12x5f7exX1xXdx6584x71f7xX3xXexb195xX3xX4xX1x653bxX4x5d83xX3xX4x6edaxX3xX15xX1xX30xX15xX3xX1dx9fc9xX3xX4x4eb9xX3x636ax6ed2xXexX3xXex37f7xXdxX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xX3xX1dxc610xX3xX22xX15xX20xX3xX1xX27xX67xX3xX1x4063xX3xXex6dd3x8115xX3x521fxX3exX3xX4x4b71xX15xX3xX33xX34xX15xX20xX3x7c3exX15xX1xX3xX1xX2bxX3bxX15xX20xX3xX4xX22xX6xX3xX77xX2bxX6xX3xX5xX39x464cxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd49axX9dxX2fx95ebxXaxX12xX0xXdxX77xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxb430xX10xX15xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXax6a6cxXdxX2fxXexX1x5dc9xX3x9bcdxX2x523dxXbx392fx8dc5xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexXf0xX3x757cxX2x746fxXbxXf6xXf7xXaxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf0xX45xX45xXdxXb9xX99xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXb9xX33xX15xX45xX15xX10xXebxX7xX45x6867xX103xX101xX129xX45xX2xX101xX101xX2fx3f82xX2xX103xX2xX101xX129xX103xXexX2x45a5xX129xc9baxX103xX5xX103xXb9x562fxXbxX20x5e66xX96xX9xX132x6a23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX2xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX3xX22xX15xX20xX3xX1xX27xX3xX15xX20xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX5xX39xX3xX3bxX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xXaxX3xXebxXdxX2fxXexX1xX9xXaxXf2xX2xXf4xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX101xX2xX103xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX6xXbxXexXdxX9dxX15xXaxX12x82fexX6axX15xX20xX3xX15xX6xXccxX3xb6cdxX129xX2xX45xX2xX103x9681xX67xX3xXdcxb407xX15xX20xX3xX6xX15xX3xXexa279xX15xX1xX3xX5axX20xX1x9ef8xX3xb13bxX15xX3xX1dxX72xX3xX1dx6369xX15xX3xXexX96xX6xX9dxX3xX7x7c7exX3xXexXdxX5dxX15xX3xXf4xX103xX103xX3xXexX96xXdxX1d9xX5exX3xX1dxX1exX15xX20xX3xXex532dxXdxX3xXc9xX6xX15xX3xXdcxX65xX5exX3xXexX96xX97xX3xXexX1d2xX15xX1xX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX9dxX2fxXccxXaxX12xX0xXdxX77xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdcxX10xX15xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXebxXdxX2fxXexX1xXf0xX3xXf2xX2xXf4xXbxXf6xXf7xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexXf0xX3xX101xX2xX103xXbxXf6xXf7xXaxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf0xX45xX45xXdxXb9xX99xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXb9xX33xX15xX45xX15xX10xXebxX7xX45xX129xX103xX101xX129xX45xX2xX101xX101xX2fxX132xX2xX103xX2xX101xX101xX129xXexX132xX129xX101xX132xX129xX5xX103xXb9xX142xXbxX20xX145xX96xX9xX149xXf4xX149xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX2xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX3xX22xX15xX20xX3xX1xX27xX3xX15xX20xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX5xX39xX3xX3bxX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xXaxX3xXebxXdxX2fxXexX1xX9xXaxXf2xX2xXf4xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX101xX2xX103xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX6xXbxXexXdxX9dxX15xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf6xXexb2bfxX6xX5xXdxX20xX15xXf0xX3xX142xX5exX7xXexXdx9f93xXccxXf7xXaxX12xXcxX1xXdxX1e2xX5exX3xXexX2bxX202xX15xX20xX3x4c53xdb98xX3xXcxX96xa615xX15xX20xX3xX13xXa5xXdxX3xX326xX3x8911xXdxX6axX77xX3xX1dxX1ebxX4xX3xXdcxX1caxX15xX20xX3xX6xX15xX3xXexX1d2xX15xX1xX3xX5axX20xX1xX1d9xX3xX1dbxX15xX3xX20x6df3xXdxX3xX5xX2cxXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xbab3xX3xX33xX202xXdxX3xX15xX1x4888xX15xX20xX3xXexX1xXdxX1d9xXexX3xX1xX7cxXdxX3xX77xX3exX3xX15xX1xX30xX15xX3xX2fxX30xX15xX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xX3xXbxX1xXa5xXdxX3xX20xX6axX15xX1xX3xX4xX1x73b1xX5exX3xX2fxX9dxX3xXa5xX15xX1xX3xX1xX2bxX3bxX15xX20xX3xX4xX22xX6xX3xXexX1xXdx7b9exX15xX3xXexX6xXdxXf7xX3xX77xX9dxX15xX20xX3xX77xX5exX1ebxX15xX3xX33xX202xXdxX3xXbxX1xb0dcxX15xX3xbfecxX5exX3exX3xX4xX22xX6xX3xX5xc43axX4xX3xX5xX2bxX97xX15xX20xX3xX7x9018xX3xX20xX75xXbxX3xXbxX1xX3e4xX15xX3xX20xXdx7f47xXbxX3xX15xX20xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX33xX2bxX97xXexX3xX3e7xX5exX6xX3xc1cdxX1xX75xX3xX41dxX1x6513xX15xX67xX3xX1xX9dxX7cxX15xX3xX15xX7cxX15xXb9xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX9dxX2fxXccxXaxX12xX0xXdxX77xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdcxX10xX15xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXebxXdxX2fxXexX1xXf0xX3xXf2xX2xXf4xXbxXf6xXf7xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexXf0xX3xX101xX2xX103xXbxXf6xXf7xXaxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf0xX45xX45xXdxXb9xX99xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXb9xX33xX15xX45xX15xX10xXebxX7xX45xX129xX103xX101xX129xX45xX2xX101xX101xX2fxX132xX2xX103xX2xX101xXf4xX2xXexXf2xXf2xX13dxX103xX13bxX5xX103xXb9xX142xXbxX20xX145xX96xX9xX149xXf4xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX2xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX3xX22xX15xX20xX3xX1xX27xX3xX15xX20xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX5xX39xX3xX3bxX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xXaxX3xXebxXdxX2fxXexX1xX9xXaxXf2xX2xXf4xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX101xX2xX103xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX6xXbxXexXdxX9dxX15xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf6xXexX326xX6xX5xXdxX20xX15xXf0xX3xX142xX5exX7xXexXdxX333xXccxXf7xXaxX12xXdcxX1xX22xX3xXexX3b5xX4xX1xX3x7808xXccxX3xX99xX6xX15xX3x8f90xXcxXcx7854xX3xXexX1d2xX15xX1xX67xX3xXcxX96xX2bxX3bxX15xX20xX3xX99xX6xX15xX3xX344x5503xX15xX3xX1dxX27xX15xX20xX3xX4xX65xX5exX3xXexX96xX97xX3xXexX1d2xX15xX1xX3xX13xX3exX3xX344xX423xX15xX3xX13xX34xX15xX20xX3xX99xX6axX9dxX3xX4xX6axX9dxX3xX7xX14xX3xX99xX27xX3xXex4912xX15xX1xX3xX1xX5a2xX15xX1xX3xXexX1xXdxX1d9xXexX3xX1xX7cxXdxX3xX2fxX9dxX3xX5xX39xX3xX5x9208xXexX3xX33xX3exX3xX4xX1caxX15xX20xX3xXexX6axX4xX3xX41dxX1xaf19xX4xX3xXbxX1xX5bcxX4xX3xX1xX572xX5exX3xX3e7xX5exXa5xX3xXexX7cxXdxX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xXf7xX3xX4xXa5xX77xX3xX14xX15xX3xXexX5a2xX15xX1xX3xX4xXa5xX77xX67xX3xX7xX3f0xX3xX3e7xX5exX6xX15xX3xXexX30xX77xX3xX4xX22xX6xX3xXdcxXc9xXdcxX1b7xX3xXdcxX1caxX15xX20xX3xX6xX15xX3xXexX1d2xX15xX1xX3xX5axX20xX1xX1d9xX3xX1dbxX15xXb9xX3xXcxX96xX2bxX202xX4xX3xX77xX5cdxXexX67xX3xX7xX1ebxX3xXexXdxX5dxX15xX3xX22xX15xX20xX3xX1xX27xX3xX7xX3faxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX75xX15xX20xX3xX1dxX2bxX97xX4xX3xXc9xX6xX15xX3xXdcxX65xX5exX3xXexX96xX97xX3xXexX1d2xX15xX1xX3xX77xX5exX6xX3xX7xX5cdxX77xX3xX4xX6axX4xX3xX15xX1xX5exX3xXccxX1e2xX5exX3xXbxX1x3b06xX77xX67xX3xX41dxX3b5xXbxX3xXexX1xX2cxXdxX3xX1xX93xX3xXexX96xX97xX3xX15xX20xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX33xX3exX3xX5xX3ccxX15xX3xXbxX1xX2bxX14xX15xX20xX3xX6axX15xX3xX1dxXa5xX77xX3xX99xXa5xX9dxX3xX41dxX1xX1caxXdxX3xXbxX1xX5bcxX4xX3xX1dxX2cxXdxX3xX7xX1ebxX15xX20xX67xX3xX7xXa5xX15xX3xXf6xX5ex43c6xXexX3xX4xX1xX9dxX3xX99xX3exX3xX4xX9dxX15xX3xXexX96xX9dxX15xX20xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX20xXdxX6xX15xX3xXexX202xXdxXb9xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX9dxX2fxXccxXaxX12xX0xXdxX77xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdcxX10xX15xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXebxXdxX2fxXexX1xXf0xX3xXf2xX2xXf4xXbxXf6xXf7xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexXf0xX3xX101xX2xX103xXbxXf6xXf7xXaxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf0xX45xX45xXdxXb9xX99xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXb9xX33xX15xX45xX15xX10xXebxX7xX45xX129xX103xX101xX129xX45xX2xX101xX101xX2fxX132xX2xX103xX2xXf4xX103xX101xXexXf4xX103xX132xXf2xX101xX5xX103xXb9xX142xXbxX20xX145xX96xX9xX129xX13dxX149xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX2xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX3xX22xX15xX20xX3xX1xX27xX3xX15xX20xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX5xX39xX3xX3bxX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xXaxX3xXebxXdxX2fxXexX1xX9xXaxXf2xX2xXf4xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX101xX2xX103xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX6xXbxXexXdxX9dxX15xXaxX12xXdcxX39xX15xX20xX3xXexX96xX9dxX15xX20xX3xX7xX6axX15xX20xX3xX15xX6xXccxX67xX3xX1dbxX20xX96xXdxX99xX6xX15xX41dxX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xX3xXexX96xX6xX9dxX3xXexX78xX15xX20xX3xXf4xX103xX103xX3xXexX96xXdxX1d9xX5exX3xX1dxX1exX15xX20xXb9xXb9xXb9xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX9dxX2fxXccxXaxX12xX0xXdxX77xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdcxX10xX15xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXebxXdxX2fxXexX1xXf0xX3xXf2xX129xX103xXbxXf6xXf7xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexXf0xX3xX101xX2xX132xXbxXf6xXf7xXaxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf0xX45xX45xXdxXb9xX99xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXb9xX33xX15xX45xX15xX10xXebxX7xX45xX129xX103xX101xX129xX45xX2xX101xX101xX2fxX132xX2xX103xX129xX13dxX132xX13bxXexX2xX129xX101xX149xX103xX5xX103xXb9xX142xXbxX20xX145xX96xX9xXf2xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX2xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX3xX22xX15xX20xX3xX1xX27xX3xX15xX20xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX5xX39xX3xX3bxX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xXaxX3xXebxXdxX2fxXexX1xX9xXaxXf2xX129xX103xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX101xX2xX132xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX6xXbxXexXdxX9dxX15xXaxX12xXb9xXb9xXb9xX33xX3exX3xXc9xXa5xX9dxX3xX1xXdxX88xX77xX3xX1dbxX20xX96xXdxX99xX6xX15xX41dxX3xX1dxX72xX3xXexX96xX6xX9dxX3xX7xX1ebxX3xXexXdxX5dxX15xX3xX2xX103xX103xX3xXexX96xXdxX1d9xX5exX3xX1dxX1exX15xX20xX3xX22xX15xX20xX3xX1xX27xX3xX15xX20xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xX3xX99xX3b5xX3xXa5xX15xX1xX3xX1xX2bxX3bxX15xX20xX3xX99xX3bxXdxX3xX5xX39xX3xX5xX5bcxXexXb9xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX9dxX2fxXccxXaxX12xX0xXdxX77xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdcxX10xX15xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXebxXdxX2fxXexX1xXf0xX3xXf2xX2xXf4xXbxXf6xXf7xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexXf0xX3xX101xX2xX103xXbxXf6xXf7xXaxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf0xX45xX45xXdxXb9xX99xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXb9xX33xX15xX45xX15xX10xXebxX7xX45xX129xX103xX101xX129xX45xX2xX101xX101xX2fxX132xX2xX103xX129xX13dxX101xX13bxXexX132xX2xX132xX103xX103xX5xX103xXb9xX142xXbxX20xX145xX96xX9xXf2xXf4xXf2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX2xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX3xX22xX15xX20xX3xX1xX27xX3xX15xX20xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX5xX39xX3xX3bxX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xXaxX3xXebxXdxX2fxXexX1xX9xXaxXf2xX2xXf4xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX101xX2xX103xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX6xXbxXexXdxX9dxX15xXaxX12xXdcxX1caxX15xX20xX3xXexXccxX3xXdcx8fbaxX3xX353xXdxX6xX9dxX3xX1xX3exX15xX20xX3xXexXdxX1e2xXexX3xX41dxXdxX1d9xX77xX3xX1xX93xX3xXexX96xX97xX3xX7xX1ebxX3xXexXdxX5dxX15xX3xX22xX15xX20xX3xX1xX27xX3xX2xX103xX103xX3xXexX96xXdxX1d9xX5exX3xX1dxX1exX15xX20xXb9xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX9dxX2fxXccxXaxX12xX0xXdxX77xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdcxX10xX15xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXebxXdxX2fxXexX1xXf0xX3xXf2xX2xXf4xXbxXf6xXf7xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexXf0xX3xX101xX2xX103xXbxXf6xXf7xXaxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf0xX45xX45xXdxXb9xX99xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXb9xX33xX15xX45xX15xX10xXebxX7xX45xX129xX103xX101xX129xX45xX2xX103xXf2xX2fxX132xX129xX103xX103xXf4xX103xX101xXexX13bxX132xXf2xX149xX13dxX5xX103xXb9xX142xXbxX20xX145xX96xX9xX129xX13bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX2xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX3xX22xX15xX20xX3xX1xX27xX3xX15xX20xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX5xX39xX3xX3bxX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xXaxX3xXebxXdxX2fxXexX1xX9xXaxXf2xX2xXf4xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX101xX2xX103xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX6xXbxXexXdxX9dxX15xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf6xXexX326xX6xX5xXdxX20xX15xXf0xX3xX4xX10xX15xXexX10xX96xXf7xXaxX12xXc9xX2bxX5exX3xX1dxXdxX1d9xX15xX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xX3xXexX96xX6xX9dxX3xX2xX103xX103xX3xXexX96xXdxX1d9xX5exX3xX1dxX1exX15xX20xX3xX2fxX9dxX3xXcxX61xX15xX20xX3xXdcxX1caxX15xX20xX3xXexXccxX3xXc9xX2bxX5exX3xX1dxXdxX1d9xX15xX3xX344xXdxX1d9xXexX3xX5axX6xX77xX3xX22xX15xX20xX3xX1xX27xX3xXexX1d2xX15xX1xX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xXb9xXb9xXb9xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX9dxX2fxXccxXaxX12xX0xXdxX77xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdcxX10xX15xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXebxXdxX2fxXexX1xXf0xX3xXf2xX2xXf4xXbxXf6xXf7xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexXf0xX3xX101xX2xX103xXbxXf6xXf7xXaxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf0xX45xX45xXdxXb9xX99xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXb9xX33xX15xX45xX15xX10xXebxX7xX45xX129xX103xX101xX129xX45xX2xX103xXf2xX2fxX132xX129xX103xX103xXf4xX2xX149xXexXf4xX13bxX103xX2xX13bxX5xX103xXb9xX142xXbxX20xX145xX96xX9xX132xX103xX149xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX2xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX3xX22xX15xX20xX3xX1xX27xX3xX15xX20xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX5xX39xX3xX3bxX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xXaxX3xXebxXdxX2fxXexX1xX9xXaxXf2xX2xXf4xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX101xX2xX103xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX6xXbxXexXdxX9dxX15xXaxX12xXdcxX1caxX15xX20xX3xXexXccxX3xXdcxX61xX3xXbxX1xX3e4xX15xX3xb39bxX423xX15xX20xX3xX2fxX3e4xX5exX3xX2fxX3e4xX5exX3xX41dxX1x8657xX3xX344xX39xX15xX20xX3x414dxX15xX20xX3xX22xX15xX20xX3xX1xX27xX3xX129xX103xX3xXexX96xXdxX1d9xX5exX3xX1dxX1exX15xX20xXb9xXb9xXb9xX0xX45xXbxX12xX0xXexX6xX99xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX77xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX20xX9xXaxX103xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX2fxX2fxXdxX15xX20xX9xXaxXf4xXaxX12xX0xXexX99xX9dxX2fxXccxX12xX0xXexX96xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX9dxX2fxXccxXaxX12xX5axX20xX6xXccxX3xXexX96xX9dxX15xX20xX3xX15xX20xX3exXccxX3xX1dxX3e4xX5exX3xXexXdxX3ccxX15xX3xX1c0xX129xX2xX45xX2xX103xX1c6xX3xX96xX6xX3xX5xX2cxXdxX3xX41dxX3ccxX5exX3xX20xX349xXdxX3xaa03xX554xX15xX20xX3xX1xX27xX3xX5axX1xX30xX15xX3xX2fxX30xX15xX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xX3xX99xX3b5xX3xXexX1xXdxX1d9xXexX3xX1xX7cxXdxX3xX2fxX9dxX3xX77xX2bxX6xX3xX5xX39x874bxX67xX3xXc9xX6xX15xX3xX344xX572xX15xX3xX1dxX27xX15xX20xX3xX4xX65xX5exX3xXexX96xX97xX3xXexX1d2xX15xX1xX3xX1dxX72xX3xXexXdxX1e2xXbxX3xX15xX1xX572xX15xX3xX1dxX423xX15xX20xX3xX41dx4ee5xX3xX33xX3exX3xXexX96xX3f0xX4xX3xXexXdxX1e2xXbxX3xX22xX15xX20xX3xX1xX27xX3xX4xX22xX6xX3xX1xX3exX15xX20xX3xX4xX1xX5bcxX4xX3xXexX572xXbxX3xXexX1xX88xX67xX3xX4xX6axX3xX15xX1xX30xX15xX3xXexX96xX9dxX15xX20xX3xX33xX3exX3xX15xX20xX9dxX3exXdxX3xXexX1d2xX15xX1xX3xX33xX202xXdxX3xXexX61xX15xX20xX3xX7xX1ebxX3xXexXdxX5dxX15xX3xX2xX2xX67xX2xX13dxXf4xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xXf7xX3xXexX96xX9dxX15xX20xX3xX1dxX75xX3xX4xX75xX3xX2xX103xX67xX13dxX132xX132xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX3xXexXdxX5dxX15xX3xX77xX78xXexX3xX33xX3exX3xX1xXdxX1d9xX15xX3xX33xX572xXexX3xXexX96xX3b5xX3xX20xXdxX6axX3xX129xXf2xX129xX3xXexX96xXdxX1d9xX5exX3xX1dxX1exX15xX20xXb9xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX9dxX2fxXccxXaxX12xXcxX6ccxXexX3xX4xXa5xX3xX4xX6axX4xX3xX15xX20xX5exX1exX15xX3xX1xX93xX3xXexX96xX97xX3xX7xX3faxX3xX1dxX2bxX97xX4xX3xXexX1xX3f0xX4xX3xX1xXdxX1d9xX15xX3xX4xX1caxX15xX20xX3xX41dxX1xX6xXdxX67xX3xX1dxX407xX15xX20xX3xX77xX5bcxX4xX3xX1dxXd68xX4xX1xX67xX3xX1dxX407xX15xX20xX3xX1dxX1ebxXdxX3xXexX2bxX97xX15xX20xX3xX1dxX88xX3xX41dxX3b5xXbxX3xXexX1xX2cxXdxX3xX20xXdxX407xXbxX3xX1dxc7b2xX3xX99xX3exX3xX4xX9dxX15xX3xX99xX3b5xX3xXexX1xXdxX1d9xXexX3xX1xX7cxXdxX3xX99xX3bxXdxX3xX77xX2bxX6xX3xX5xX39xX67xX3xX1dxX78xX4xX3xX99xXdxX1d9xXexX3xX5xX3exX3xX15xX1xX387xX15xX20xX3xX41dxX1xX5exX3xX33xX3f0xX4xX3xX1dxX6xX15xX20xX3xX15xX20xX572xXbxX3xX15xX78xX15xX20xX3xX33xX3exX3xX4xX1caxX3xX5xX572xXbxXb9xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX9dxX2fxXccxXaxX12xXcxX96xX2bxX202xX4xX3xX77xX5cdxXexX67xX3xXexX6ccxXexX3xX4xXa5xX3xX1xXdxX1d9xX15xX3xX33xX572xXexX67xX3xX15xX1xX5exX3xXccxX1e2xX5exX3xXbxX1xX67bxX77xX3xX1dxX72xX3xX1dxX2bxX97xX4xX3xXc9xX6xX15xX3xX344xX572xX15xX3xX1dxX27xX15xX20xX3xX4xX65xX5exX3xXexX96xX97xX3xXexX1d2xX15xX1xX3xXbxX1xX30xX15xX3xXbxX1xX1ebxXdxX3xX33xX5dxX3xX4xX6axX4xX3xX1dxX3b5xX6xX3xXbxX1xX2bxX14xX15xX20xXf0xX3xXdcxX67bxX77xX3xXd59xX5exXccxX3ccxX15xX67xX3xXcxXa9axX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xX67xX3xX13xX2bxX14xX15xX20xX3x8ce2xX1xX3ccxX67xX3x53bexX27xX4xX3xX13xX3exX67xX3xXcxX1xX7cxX4xX1xX3xX13xX3exXb9xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX2fxX12xX0xX45xXexX96xX12xX0xX45xXexX99xX9dxX2fxXccxX12xX0xX45xXexX6xX99xX5xX10xX12xX0xXexX6xX99xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXf6xX6xX15xX1xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX20xX9xXaxX103xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX2fxX2fxXdxX15xX20xX9xXaxXf4xXaxX12xX0xXexX99xX9dxX2fxXccxX12xX0xXexX96xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX9dxX2fxXccxXaxX12xX55bxX349xXdxX3xX7xX3f0xX3xX22xX15xX20xX3xX1xX27xX3xXf6xXdxX15xX3xX20xX372xXdxX3xX33xX5dxX3xXc9xX6xX15xX3xX33xX572xX15xX3xX1dxX27xX15xX20xX3xXdcxX65xX5exX3xXexX96xX97xX3xXexX1d2xX15xX1xX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xXf0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX9dxX2fxXccxXaxX12xXcxX3ccxX15xX3xXexX3exXdxX3xX41dxX1xX9dxXa5xX15xXf0xX3xXc9xX6xX15xX3xX344xX572xX15xX3xX1dxX27xX15xX20xX3xXdcxX65xX5exX3xXexX96xX97xX3xXexX1d2xX15xX1xX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xXb9xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX9dxX2fxXccxXaxX12xX0xX7xXexX96xX9dxX15xX20xX12xX1b7xX1ebxX3xXexX3exXdxX3xX41dxX1xX9dxXa5xX15xXf0xX3xX132xX149xXf4xX2xXb9xX103xXb9xX13dxX103xXf2xX2xX13bxXf2xX132xXb9xX103xX103xX103xX103xX103xX3xXexX7cxXdxX3xX108exX1xX9dxX3xX99xX7cxX4xX3xX5axX1xX3exX3xX15xX2bxX202xX4xX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xX0xX45xX7xXexX96xX9dxX15xX20xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX9dxX2fxXccxXaxX12xX13xX9dxX78xX4xX3xX22xX15xX20xX3xX1xX27xX3xXexX96xX3f0xX4xX3xXexXdxX1e2xXbxX3xXexX7cxXdxX3xX4xX14xX3xX3e7xX5exX6xX15xX3xX554xXccxX3xX99xX6xX15xX3xX55bxXcxXcxX55exX3xX344xXdxX1d9xXexX3xX5axX6xX77xX3xXexX1d2xX15xX1xX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xXf0xX3xX7xX1ebxX3xX13dxX13bxX67xX3xX1dxX2bxX2cxX15xX20xX3xXa9axX1xX6xX15xX3x9d97xX5a2xX15xX1xX3xXa9axX1xX34xX15xX20xX67xX3xXexX1xX3exX15xX1xX3xXbxX1xX1ebxX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xXb9xX3xX1093xXdxX3ccxX15xX3xX1xX1d9xXf0xX3xX0xX7xXexX96xX9dxX15xX20xX12xXc9xX3exX3xX5axX20xX5exXccxa31cxX15xX3xXcxX1xX3b5xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xX5exXccxX5dxX15xX3xX326xX3xXcxX96xX2bxX3bxX15xX20xX3xX99xX6xX15xX3xXcxX5exXccxX3ccxX15xX3xX20xXdxX6axX9dxX3xX326xX3xXbxX1xX9dxX15xX20xX3xXexX96xX3exX9dxX3xX55bxXcxXcxX55exX3xXexX1d2xX15xX1xX67xX3xX7xX1ebxX3xX1dxXdxX1d9xX15xX3xXexX1xX9dxX6xXdxXf0xX3xX103xX13dxX2xXf2xXf2xX132xXf4xX149xX149xX149xXb9xX0xX45xX7xXexX96xX9dxX15xX20xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX2fxX12xX0xX45xXexX96xX12xX0xX45xXexX99xX9dxX2fxXccxX12xX0xX45xXexX6xX99xX5xX10xX12xX0xX2fxXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX96xX10xX5xX6xXexX10xX2fxXaxX12xX0xX5exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX326xXexX1xX5exX77xX99xX326xX6xX15xX2fxX326xX7xX6xXbxX9dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX2bxX14xX15xX20xX3xX108exX1xX3ccxX3xXexX572xXbxX3xXexX96xX5exX15xX20xX3xX41dxX1xX5cdxX4xX3xXbxX1xX5bcxX4xX3xX1xX572xX5exX3xX3e7xX5exXa5xX3xX5xX39xX3xX5xX5bcxXexXaxX3xX1xX96xX10xX333xX9xXaxX45xXf6xX6xX326xX1xX9dxXdxX45xX1xX5exX9dxX15xX20xX326xX41dxX1xX10xX326xXexX6xXbxX326xXexX96xX5exX15xX20xX326xX41dxX1xX6xX4xX326xXbxX1xX5exX4xX326xX1xX6xX5exX326xX3e7xX5exX6xX326xX5xX5exX326xX5xX5exXexX45xX129xX103xX103xXf4xX103xX103xXb9xX1xXexX77xXaxX12xX0xXdxX77xX20xX3xX7xX96xX4xX9xXaxX45xX77xX10xX2fxXdxX6xX45xX2xX129xX103xX45xX15xX10xXebxX7xX45xX129xX103xX101xX129xX45xX2xX129xX129xX2fxX132xX103xX13bxX132xX2xX2xX13bxXexX13dxXf2xX13bxX103xX129xX5xX103xXb9xX142xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX2xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX3xX22xX15xX20xX3xX1xX27xX3xX15xX20xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX5xX39xX3xX3bxX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX2fxXdxX33xX12xX0xX7xXexX96xX9dxX15xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX2bxX14xX15xX20xX3xX108exX1xX3ccxX3xXexX572xXbxX3xXexX96xX5exX15xX20xX3xX41dxX1xX5cdxX4xX3xXbxX1xX5bcxX4xX3xX1xX572xX5exX3xX3e7xX5exXa5xX3xX5xX39xX3xX5xX5bcxXexXaxX3xX1xX96xX10xX333xX9xXaxX45xXf6xX6xX326xX1xX9dxXdxX45xX1xX5exX9dxX15xX20xX326xX41dxX1xX10xX326xXexX6xXbxX326xXexX96xX5exX15xX20xX326xX41dxX1xX6xX4xX326xXbxX1xX5exX4xX326xX1xX6xX5exX326xX3e7xX5exX6xX326xX5xX5exX326xX5xX5exXexX45xX129xX103xX103xXf4xX103xX103xXb9xX1xXexX77xXaxX12xX13xX2bxX14xX15xX20xX3xX108exX1xX3ccxX3xXexX572xXbxX3xXexX96xX5exX15xX20xX3xX41dxX1xX5cdxX4xX3xXbxX1xX5bcxX4xX3xX1xX572xX5exX3xX3e7xX5exXa5xX3xX5xX39xX3xX5xX5bcxXexX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX96xX9dxX15xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2fxXaxX12xX1b7xX6xX5exX3xX15xX1xXdxX5dxX5exX3xX15xX20xX3exXccxX3xX77xX2bxX6xX3xX5xX202xX15xX3xX20xX30xXccxX3xX15xX20xX572xXbxX3xX5xX5bcxXexX3xX3bxX3xX1xX3e4xX5exX3xX1xX1e2xXexX3xX4xX6axX4xX3xXf6xX72xX3xX3bxX3xX13xX2bxX14xX15xX20xX3xX108exX1xX3ccxX3xX1c0xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xX1c6xX67xX3xX1dxX1e2xX15xX3xX15xX20xX3exXccxX3xX129xX2xX45xX2xX103xX67xX3xX15xX2bxX202xX4xX3xX5xX39xX3xX1dxX72xX3xX4xX14xX3xX99xXa5xX15xX3xX96xX407xXexXb9xX3xX13xXdxX1d9xX15xX67xX3xX15xX20xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX33xX3exX3xX4xX6axX4xX3xX1dxX14xX15xX3xX33xX3b5xX3xX1dxX6xX15xX20xX3xXexXd68xX4xX1xX3xX4xX3f0xX4xX3xXexX96xXdxX88xX15xX3xX41dxX1xX6xXdxX3xX4xX6axX4xX3xX99xXdxX1d9xX15xX3xXbxX1xX6axXbxX3xX41dxX1xX5cdxX4xX3xXbxX1xX5bcxX4xX3xX1xX572xX5exX3xX3e7xX5exXa5xX3xX7xX6xX5exX3xX77xX2bxX6xX3xX5xX39xXb9xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX2fxXdxX33xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xX3xX1dxX5dxX3xX15xX20xX1xX3b5xX3xXcxX1xX22xX3xXexX2bxX202xX15xX20xX3xXdcxX1xXd68xX15xX1xX3xXbxX1xX22xX3xX1xX93xX3xXexX96xX97xX3xXexX96xX6xX15xX20xX3xXexX1xXdxX1e2xXexX3xX99xX3b5xX3xXexX5a2xX77xX3xX41dxXdxX1e2xX77xX3xX4xX65xX5exX3xX15xX7cxX15xXaxX3xX1xX96xX10xX333xX9xXaxX45xX4xX1xXdxX15xX1xX326xX7xX6xX4xX1xX326xXf6xX6xX326xX1xX9dxXdxX45xX1xX6xX326xXexXdxX15xX1xX326xX2fxX10xX326xX15xX20xX1xXdxX326xXexX1xX5exX326xXexX5exX9dxX15xX20xX326xX4xX1xXdxX15xX1xX326xXbxX1xX5exX326xX1xX9dxX326xXexX96xX9dxX326xXexX96xX6xX15xX20xX326xXexX1xXdxX10xXexX326xX99xXdxX326xXexXdxX77xX326xX41dxXdxX10xX77xX326xX4xX5exX5exX326xX15xX6xX15xX45xX129xX103xX103xX101xX101xX101xXb9xX1xXexX77xXaxX12xX0xXdxX77xX20xX3xX7xX96xX4xX9xXaxX45xX77xX10xX2fxXdxX6xX45xX2xX129xX103xX45xX15xX10xXebxX7xX45xX129xX103xX101xX129xX45xX2xX103xX13bxX2fxX129xX2xXf4xX103xX103xX129xX2xXexX101xX103xX13dxX13bxX5xX2xX326xX2xXf4xX129xX2fxX129xX2xX132xX129xX132xX2xX13bxXexX149xX101xXf4xX13bxX129xX5xX103xXb9xX142xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX2xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX3xX22xX15xX20xX3xX1xX27xX3xX15xX20xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX5xX39xX3xX3bxX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX2fxXdxX33xX12xX0xX7xXexX96xX9dxX15xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xX3xX1dxX5dxX3xX15xX20xX1xX3b5xX3xXcxX1xX22xX3xXexX2bxX202xX15xX20xX3xXdcxX1xXd68xX15xX1xX3xXbxX1xX22xX3xX1xX93xX3xXexX96xX97xX3xXexX96xX6xX15xX20xX3xXexX1xXdxX1e2xXexX3xX99xX3b5xX3xXexX5a2xX77xX3xX41dxXdxX1e2xX77xX3xX4xX65xX5exX3xX15xX7cxX15xXaxX3xX1xX96xX10xX333xX9xXaxX45xX4xX1xXdxX15xX1xX326xX7xX6xX4xX1xX326xXf6xX6xX326xX1xX9dxXdxX45xX1xX6xX326xXexXdxX15xX1xX326xX2fxX10xX326xX15xX20xX1xXdxX326xXexX1xX5exX326xXexX5exX9dxX15xX20xX326xX4xX1xXdxX15xX1xX326xXbxX1xX5exX326xX1xX9dxX326xXexX96xX9dxX326xXexX96xX6xX15xX20xX326xXexX1xXdxX10xXexX326xX99xXdxX326xXexXdxX77xX326xX41dxXdxX10xX77xX326xX4xX5exX5exX326xX15xX6xX15xX45xX129xX103xX103xX101xX101xX101xXb9xX1xXexX77xXaxX12xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xX3xX1dxX5dxX3xX15xX20xX1xX3b5xX3xXcxX1xX22xX3xXexX2bxX202xX15xX20xX3xXdcxX1xXd68xX15xX1xX3xXbxX1xX22xX3xX1xX93xX3xXexX96xX97xX3xXexX96xX6xX15xX20xX3xXexX1xXdxX1e2xXexX3xX99xX3b5xX3xXexX5a2xX77xX3xX41dxXdxX1e2xX77xX3xX4xX65xX5exX3xX15xX7cxX15xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX96xX9dxX15xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2fxXaxX12xXdcxX1xX22xX3xXexX3b5xX4xX1xX3xc98axXc9xX5ax93fcxX3xXexX1d2xX15xX1xX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xX3xXcxX96xX3e4xX15xX3xXcxXdxX1e2xX15xX3xX13xX2bxX15xX20xX3xX33xbaa2xX6xX3xX41dxXe74xX3xX344xX423xX15xX3xX99xXa5xX15xX3xX7xX1ebxX3xXf2xX13dxXf2xX149xX45xX18a6xXc9xX5axX18a9xX326xX5axX1093xX2xX3xX15xX20xX3exXccxX3xX129xX103xX45xX2xX103xX45xX129xX103xX129xX103xX3xX33xX5dxX3xX33xXdxX1d9xX4xX3xX1dxX5dxX3xX15xX20xX1xX3b5xX3xXcxX1xX22xX3xXexX2bxX202xX15xX20xX3xXdcxX1xXd68xX15xX1xX3xXbxX1xX22xX3xX1xX93xX3xXexX96xX97xX3xXexX96xX6xX15xX20xX3xXexX1xXdxX1e2xXexX3xX99xX3b5xX3xXexX5a2xX77xX3xX41dxXdxX1e2xX77xX3xX4xX65xX5exX3xX15xX7cxX15xXb9xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX2fxXdxX33xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa9axX1xX75xX3xXcxX1xX22xX3xXexX2bxX202xX15xX20xX3xXcxX96xX3b5xX15xX1xX3xX126cxX5a2xX15xX1xX3xX18a9xX39xX15xX20xX3xX4xX34xX15xX20xX3xX5xX72xX15xX1xX3xX1dxX7cxX9dxX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xX3xXexX96xX6xX9dxX3xX3e7xX5exX3exX3xX4xX65xX5exX3xXexX96xX97xX3xXe15xXexX30xX77xX3xX5xX39xXe44xX3xXdcxX67bxX77xX3xXd59xX5exXccxX3ccxX15xXaxX3xX1xX96xX10xX333xX9xXaxX45xXf6xX6xX326xX1xX9dxXdxX45xXbxX1xX9dxX326xXexX1xX5exX326xXexX5exX9dxX15xX20xX326xXexX96xXdxX15xX1xX326xX2fxXdxX15xX1xX326xX2fxX5exX15xX20xX326xX4xX5exX15xX20xX326xX5xX6xX15xX1xX326xX2fxX6xX9dxX326xX1xX6xX326xXexXdxX15xX1xX326xXexX96xX6xX9dxX326xX3e7xX5exX6xX326xX4xX5exX5exX326xXexX96xX9dxX326xXexX6xX77xX326xX5xX5exX326xX4xX6xX77xX326xXf6xX5exXccxX10xX15xX45xX129xX103xX103xX101xXf4xX103xXb9xX1xXexX77xXaxX12xX0xXdxX77xX20xX3xX7xX96xX4xX9xXaxX45xX77xX10xX2fxXdxX6xX45xX2xX129xX103xX45xX15xX10xXebxX7xX45xX129xX103xX101xX129xX45xX2xX103xXf2xX2fxX129xX2xX132xX2xX132xX129xX129xXexXf2xX101xXf2xX129xX13dxX5xX103xXb9xX142xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX2xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX3xX22xX15xX20xX3xX1xX27xX3xX15xX20xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX5xX39xX3xX3bxX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX2fxXdxX33xX12xX0xX7xXexX96xX9dxX15xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa9axX1xX75xX3xXcxX1xX22xX3xXexX2bxX202xX15xX20xX3xXcxX96xX3b5xX15xX1xX3xX126cxX5a2xX15xX1xX3xX18a9xX39xX15xX20xX3xX4xX34xX15xX20xX3xX5xX72xX15xX1xX3xX1dxX7cxX9dxX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xX3xXexX96xX6xX9dxX3xX3e7xX5exX3exX3xX4xX65xX5exX3xXexX96xX97xX3xXe15xXexX30xX77xX3xX5xX39xXe44xX3xXdcxX67bxX77xX3xXd59xX5exXccxX3ccxX15xXaxX3xX1xX96xX10xX333xX9xXaxX45xXf6xX6xX326xX1xX9dxXdxX45xXbxX1xX9dxX326xXexX1xX5exX326xXexX5exX9dxX15xX20xX326xXexX96xXdxX15xX1xX326xX2fxXdxX15xX1xX326xX2fxX5exX15xX20xX326xX4xX5exX15xX20xX326xX5xX6xX15xX1xX326xX2fxX6xX9dxX326xX1xX6xX326xXexXdxX15xX1xX326xXexX96xX6xX9dxX326xX3e7xX5exX6xX326xX4xX5exX5exX326xXexX96xX9dxX326xXexX6xX77xX326xX5xX5exX326xX4xX6xX77xX326xXf6xX5exXccxX10xX15xX45xX129xX103xX103xX101xXf4xX103xXb9xX1xXexX77xXaxX12xXa9axX1xX75xX3xXcxX1xX22xX3xXexX2bxX202xX15xX20xX3xXcxX96xX3b5xX15xX1xX3xX126cxX5a2xX15xX1xX3xX18a9xX39xX15xX20xX3xX4xX34xX15xX20xX3xX5xX72xX15xX1xX3xX1dxX7cxX9dxX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xX3xXexX96xX6xX9dxX3xX3e7xX5exX3exX3xX4xX65xX5exX3xXexX96xX97xX3xXe15xXexX30xX77xX3xX5xX39xXe44xX3xXdcxX67bxX77xX3xXd59xX5exXccxX3ccxX15xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX96xX9dxX15xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2fxXaxX12xXcxX96xX2bxX202xX4xX3xXexX5a2xX15xX1xX3xXexX96xX7cxX15xX20xX3xX5xX39xX3xX5xX5bcxXexX3xX20xX30xXccxX3xXexX1xXdxX1d9xXexX3xX1xX7cxXdxX3xX15xX78xX15xX20xX3xX15xX5dxX3xX4xX1xX9dxX3xX15xX20xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX15xX3xX13xX3exX3xXcxX41xX15xX1xX67xX3xX20xX3e4xX15xX3xXexX96xX2bxX6xX3xX15xX6xXccxX3xX1c0xX129xX103xX45xX2xX103xX1c6xX67xX3xXa9axX1xX75xX3xXcxX1xX22xX3xXexX2bxX202xX15xX20xX3xXdcxX1xXd68xX15xX1xX3xXbxX1xX22xX3xXcxX96xX3b5xX15xX1xX3xX126cxX5a2xX15xX1xX3xX18a9xX39xX15xX20xX3xX4xX34xX15xX20xX3xX1dxX9dxX3exX15xX3xX4xX1caxX15xX20xX3xXexX6axX4xX3xXcxX96xX5exX15xX20xX3xX2bxX14xX15xX20xX3xX1dxX72xX3xX33xX5dxX3xXexX1xX423xX77xX3xX1xce70xXdxX67xX3xX1dxX27xX15xX20xX3xX33xXdxX3ccxX15xX3xX33xX3exX3xXexX96xX6xX9dxX3xX3e7xX5exX3exX3xX1xX93xX3xXexX96xX97xX3xX1dxX1exX15xX20xX3xX99xX3exX9dxX3xX33xX34xX15xX20xX3xX5xX39xX3xXdcxX67bxX77xX3xXd59xX5exXccxX3ccxX15xXb9xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX2fxXdxX33xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX5exX5xX12xX0xX2fxXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX96xXaxX12xX0xX45xX2fxXdxX33xX12xX0xX45xX2fxXdxX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dbxX5exXexX1xX9dxX96xXaxX12xX126cxX5a2xX15xX1xX3xX5axX1xX6ccxXexX3xX326xX3xXcxX1xX5exX3xX13xX3exX0xX45xXbxX12xX0xX2fxXdxX33xX3xXdxX2fxX9xXaxX10x9bcfxceafx8cdax7b28xX1d42xX10xXf6xXexX10xX15xX7xXdxX9dxX15xX1d42xX96xX9dxX9dxXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX10xX1d3fxX1d40xX1d41xX1d42xX1d42xX10xXf6xXexX10xX15xX7xXdxX9dxX15xX1d42xX96xX9dxX9dxXexX1d42xX4xX5xX6xX7xX7xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX6xX5xX5xXf0xX3xX5exX15xX7xX10xXexXf7xXaxX12xX0xX45xX2fxXdxX33xX12
Đình Nhất - Thu Hà