Honda Accord 2016 giá 1,47 tỷ tại Việt Nam
Ngày 25/5, Honda Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe hạng D – Accord 2016- với giá bán lẻ không đổi so với phiên bản cũ là 1,47 tỷ đồng.
d0bbxdf0dx16212x14269x151b6x16b5dx18a4fx11cd9x14e32x1681axX4xX8xffe0x11234xX7xX3x124bcxXbx1924axfc2exX12xX6xX7x10ddex18efexX4xX8xXbxXcxX7xX3xX12xX8x189a8xXbxXcxX6xX7x124f9x19c68x1a5a5xX8x16f8bxX12xX4x191f9xXcx19545xX3xX2x16f3dxX16x13d6axe741xX3xX25xX26xX27xX8xX29x17f15xXcxX4x16f79xX1xX8xX2exX3x182b3xX26xXbxX5xX34xX7x15469x13d0dxX26xX27xX5xX11xX3x16536xXfxXfxX26x15e62xX5xX3xee0cx1286exX2xX31xX3xX3exX4x16fcdxX3xX2x147a4x133d1x18b64xX3xX8xec77xX3xX8x10d22xX4xX3x12614xX4x11cbbxX8xX3x15926xX11xe975xX0x190e2xX1xX2xX49xX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX4axXcxX11xX5xX7xX3xX12xX8xX20xXbxXcxX6xX7xX8xXcxX33xX8xX29xX11xXbxX4xX3exX27xX2exX3x17549x151bcxX12xX8xX4xX25xX20xX34xX7xX49xX71xX3exe307xX20xX3xX57xe404xX75xXadxX61xX3xX4axX26xX27xX5xX11xX3xX6cxX4xX6exX8xX3xX71xX11xX73xX3xXfxX1x11de3xX27xX1xX3xX8xX1x12634xXfxX3xX3exX4x11811xX4xX3xX8xX1xX4xX6exX9exX3xX16xX1xX4x17454xX27xX3xX43x1a2d9xX27xX3xX73xXcexX4xX3xXfx170eexX11xX3xX73x18126xX9exX3xX33xXcxX3xX1xX69xX27xX3exX3x18469xX3x16a32xX3xX50xXfxXfxX26xX54xX5xX3xX57xX58xX2xX31xX29xX3xde38xXcexX4xX3xX3exX4xX5exX3xX43xX5exX27xX3xXbx194dfxX3x17591xX1x11596xX27xX3exX3x10d68xec88xX4xX3xX12xX26xX3xX106xXcexX4xX3xX16xX1xX4xXdaxX27xX3xX43xXdexX27xX3xXfxfc06xX3xXbxXa9xX3xX2xX61xX62xX63xX3xX8xX66xX3xX11bx12d0cxX27xX3ex15f2dxX0xX75xX16xX49xX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16x107eexX26xX5xX20xX7xX49x14b1fx1a41fxX20xX3xXbxXa9xX3xX16xX1xX4xXdaxX27xX3xX43xXdexX27xX3xX27xX159xX27xX3exX3xXfx11a9fxX16xX3xXfxXe6xX11xX3xX8xX1x1258cxX3xX1xX6exX3xX8xX1xXc9xX3x14e55xX3xX27xX1x17f52xX27xX3exX3xXfx1816axX3xX115xX1xX5exX3xX27xX1xX4x14690xX9exX3xX8xX1xX11xX20xX3xX11bxX11cxX4xX3xX8xXc3xXfxX1xX3xXfx178a7xXfxX61xX3xX106xXcexX4xX3xX27xX3exX26xX69xX4xX3xX8xX1xX16fxX8xX3xX8xX1x140c1xX3xX8xX1xX11xX26xX3xX106xXa9xX3xX8xX54xX113xX3xX8xX54xX9exX27xX3exX3xX1x15d5dxX27xX142xX3xX158xe698xX9exX3xX106xXa9xX3xX11bxX9exX117xX4xX3xX33xXcxX3xX11bxX185x1822exXfxX3xX8xX1xX4xX178xX8xX3xX115xX178xX3xX106xXcexX4xX3xX27xX1x10904xX27xX3exX3xX11bxX185xe23bxX27xX3exX3xX27x1a0efxX8xX3xX12x16563xXfxX3xXfxX69xX27xX1xX34xX3xX16xX1xX1d4xX27xX3xX73x117d5xX8xX3xX8xX54xX185xXcexXfxX3xX106xXcexX4xX3xX8xX1xX11xX27xX1xX3xXfxX54xX117xX73xX3xX115xX201xX26xX3xX5xXa9xX4xX3xX61xX3xXbxX4xX193xX27xX3xX73xX69xXfxX1xX3xX106xXcexX4xX3xXfx11c62xX73xX3xX11bx1111axX27xX3xX8xX54xX185xXcexXfxX142xX3x16803xX245xX73xX3xX11bxX249xX27xX3xX8xX54xX185xXcexXfxX3xX106xXa9xX3xX12xX11xX9exX3xX5xX69xX27xX3exX3x19b67xe2bfxXf5xX34xX3xXbxX11xX3xX2cx14a1cxX27xX3exX3xX106xXcexX4xX3xX8xX1xX4xX178xX8xX3xX115xX178xX3xX73xXcexX4xX142xX3x13238xXcxX3xXfxX18axX3xXfx11318xX11xX3xX12xX11cxX3xX8xX54xX1fcxX4xX142xX0xX75xX16xX49xX0xX8xX11xX43xXbxXcxX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX4xX73xX11xX3exXcxX3xXfxXcxX27xX8xXcxX54xX7xX3xX3bxX4xX5xX8xX1xX6xX7xX31xX58xX58xX7xX3xX11xXbxX4xX3exX27xX6xX7xXfxXcxX27xX8xXcxX54xX7xX49xX0xX8xX43xX26xX5xX20xX49xX0xX8xX54xX49xX0xX8xX5xX49xX0xX4xX73xX3exX3xX12xX54xXfxX6xX7xX75xX75xX4xX142xX43xX11xX26xX1xX11xX8xX4xX27xX1xX142xX106xX27xX75xX27xXcxX3bxX12xX75xX2xX31xX57xX2xX75xX2xX58xX31xX5xX62xX58xe002xX57xX58xX62xX57xX8xX62xX62xX313xX313xXbxXadxX142xX9dxX16xX3exX7xX3xX12xX8xX20xXbxXcxX6xX7xX3bxX4xX5xX8xX1xX2exX31xX58xX58xX16xX33xX34xX1xXcxX4xX3exX1xX8xX2exX62xX58xX58xX16xX33xX7xX3xX11xXbxX8xX6xX7xX1xX26xX27xX5xX11xX3xX11xXfxXfxX26xX54xX5xX3xX57xX58xX2xX31xX3xX3exX4xX11xX3xX2xX3xX62xX63xX3xX8xX20xX3xX8xX11xX4xX3xX106xX4xXcxX8xX3xX27xX11xX73xX7xX3xX75xX49xX0xX75xX8xX5xX49xX0xX75xX8xX54xX49xX0xX8xX54xX49xX0xX8xX5xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX4xX73xX11xX3exXcxfa6fxX5xXcxX12xXfxX7xX49xX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX253xX11xX16xX8xX4xX26xX27xX7xX49xX4axX26xX27xX5xX11xX3xX50xXfxXfxX26xX54xX5xX3xX57xX58xX2xX31xX3xX8xX69xX4xX3xX73x11e91xX8xX3xX11bxX69xX4xX3xXbx128baxX3xX4axX26xX27xX5xX11xX3x15725xX3xX4axXa9xX3xX71xX3c9xX4xX0xX75xX16xX49xX0xX75xX8xX5xX49xX0xX75xX8xX54xX49xX0xX75xX8xX43xX26xX5xX20xX49xX0xX75xX8xX11xX43xXbxXcxX49xX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX152xX26xX5xX20xX7xX49xX152xXdaxX27xX3xX8xX54xX26xX27xX3exX3xX33xXcxX3xXfxX18axX3xX73xXa9xX27xX3xX1xec7dxX27xX1xX3xXfxXdexX73xX3xXc9xX27xX3exX3xX63xX29xX4xX27xXfxX1xX3xXfxX11xX26xX3xXfxX16fxX16xX3xX73xXcexX4xX61xX3xXfxX18axX3xX8xX1xX1baxX3xX115xX178xX8xX3xX27x15046xX4xX3xX8xX54xX1a5xXfxX3xX8xX4xX178xX16xX3xX106xXcexX4xX3xX11bxX4xX6exX27xX3xX8xX1xX26xX69xX4xX3xX8xX1xX117xX27xX3exX3xX73xX4xX27xX1xX3x11565xXc9xX27xX3exX3xX5xX245xX27xX3exX3xX1xX6exX3xX11bxX4xX193xX9exX3xX1xXa9xX27xX1xX3xX4xX142x11a47x18c42xX3xX63xX142xX2xX3xX1xX26xX214xXfxX3xX50xX27xX5xX54xX26xX4xX5xX3xXadxX142xX58xX3xX8xX54xX3d9xX3xXbxXdaxX27x128e7xX3xXfxX1xX26xX3xX16xX1xX201xX16xX3xX27xX3exX185xX1fcxX4xX3xXbxX5exX4xX3xX27xX3exX1xXcxX3xX27xX1xX69xXfxX61xX3xX3ex15553xX4xX3xX11bxX4xX6exX27xX3xX8xX1xX26xX69xX4xX61xX3xX12xX293xX3xX5xX245xX27xX3exX3xX43xXdexX27xX3xX11bxX13fx1622axX3xX73xXa9xX3xX115xX1xX117xX27xX3exX3xXfxX1d4xX27xX3xX8xX1xX11xX26xX3xX8xX5exXfxX3xX8xX54xXdaxX27xX3xX11bxX4xX6exX27xX3xX8xX1xX26xX69xX4xX61xX3xX1xX11xX20xX3xX12xX293xX3xX5xX245xX27xX3exX3xX1xX6exX3xX8xX1xX451xX27xX3exX3xX5xXeaxX27xX3xX11bxX185xX1fcxX27xX3exX3xX492xX20xX3exX4xXfxX3x10f15xX9exX11xX3xX115xX178xX8xX3xX27xX451xX4xX3xX4axXf5x14126x164a3xX4eexX6cxX193xX3xX11xX27xX3xX8xX26xXa9xX27xX61xX3xX33xXcxX3xXfx1750exX27xX3xXfxX18axX3xX8xX1xXdaxX73xX3xXfxXdexX3xX8x10b8exX4xX3xX115xX1xXc3xX3xX54xX249xX73xX34xX3xX11bxX249xX27xX3xX43xX5exX26xX3xX16xX1xX11xX27xX1xX3xX115xX1x16ed7xX27xX3xXfxX16fxX16xX0xX75xX16xX49xX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX152xX26xX5xX20xX7xX49xX17xX54xX5exX4xX3xX8xX4xX73xX3xXfxXe6xX11xX3xX33xXcxX3xX106xXeaxX27xX3xXbxXa9xX3xX115xX1xX451xX4xX3xX11bxX3c9xX27xX3exX3xXfxX1cfxX3xX33xX276xX27xX3exX3xX57xX61xX62xX3xXbxXc3xX8xX3xXfxX117xX27xX3exX3xX27xX3exX1xX6exX3xX26exX11xX54xX8xX1xX3xXf5xX54xXcxX11xX73xX12xX61xX3xXfxX117xX27xX3exX3xX12xX9exX16fxX8xX3xXfxX1a5xXfxX3xX11bxX69xX4xX3xX2xX63x143c2xX3xX73x13778xX3xXbxX1a5xXfxX3xX8xX69xX4xX3xX31xX142xX57xX58xX58xX3xX106xX55dxX27xX3exX75xX16xX1xX56cxX8xX61xX3xX73xX117xX3xX73xXcxX27xX3xX33xX26xX205xX27xX3xXfxX1a5xXfxX3xX11bxX69xX4xX3xX57xX57xXadxX3xX71xX73xX3xX8xX69xX4xX3xX62xX142xX58xX58xX58xX3xX106xX55dxX27xX3exX75xX16xX1xX56cxX8xX61xX3xX73xXc9xXfxX3xX8xX4xXdaxX9exX3xX1xX11xX26xX3xX27xX1xX4xXdaxX27xX3xXbxX4xX6exX9exX3xX115xX178xX8xX3xX1xX1e4xX16xX3xX8xX1xXcxX26xX3xX8xX1xX293xX3xX27xX3exX1xX4xX6exX73xX3xXfxXe6xX11xX3xX27xX1xXa9xX3xX12xXdexX27xX3xX33xX9exX16fxX8xX3xXbxXa9xX3xX313xX61xX2xX3xXbxXc3xX8xX75xX2xX58xX58xX3xX115xX73xX142xX0xX75xX16xX49xX0xX8xX11xX43xXbxXcxX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX4xX73xX11xX3exXcxX3xXfxXcxX27xX8xXcxX54xX7xX3xX3bxX4xX5xX8xX1xX6xX7xX31xX58xX58xX7xX3xX11xXbxX4xX3exX27xX6xX7xXfxXcxX27xX8xXcxX54xX7xX49xX0xX8xX43xX26xX5xX20xX49xX0xX8xX54xX49xX0xX8xX5xX49xX0xX4xX73xX3exX3xX12xX54xXfxX6xX7xX75xX75xX4xX142xX43xX11xX26xX1xX11xX8xX4xX27xX1xX142xX106xX27xX75xX27xXcxX3bxX12xX75xX2xX31xX57xX2xX75xX2xX58xX31xX5xX62xX58xX313xX57xX58xX62xX57xX8xX600xX31xX313xX31xXbxX31xX142xX9dxX16xX3exX7xX3xX12xX8xX20xXbxXcxX6xX7xX3bxX4xX5xX8xX1xX2exX31xX58xX58xX16xX33xX34xX1xXcxX4xX3exX1xX8xX2exX62xX58xX58xX16xX33xX7xX3xX11xXbxX8xX6xX7xX1xX26xX27xX5xX11xX3xX11xXfxXfxX26xX54xX5xX3xX57xX58xX2xX31xX3xX3exX4xX11xX3xX2xX3xX62xX63xX3xX8xX20xX3xX8xX11xX4xX3xX106xX4xXcxX8xX3xX27xX11xX73xX7xX3xX75xX49xX0xX75xX8xX5xX49xX0xX75xX8xX54xX49xX0xX8xX54xX49xX0xX8xX5xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX4xX73xX11xX3exXcxX397xX5xXcxX12xXfxX7xX49xX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX253xX11xX16xX8xX4xX26xX27xX7xX49xX28cxXcxX3xXfxX18axX3xX3exX4xX5exX3xX43xX5exX27xX3xX2xX61xX62xX63xX3xX8xX66xX3xX11bxX13fxX27xX3exX3xX27xX1xX185xX3xX16xX1xX4xXdaxX27xX3xX43xXdexX27xX3xX8xX54xX185xXcexXfxX0xX75xX16xX49xX0xX75xX8xX5xX49xX0xX75xX8xX54xX49xX0xX75xX8xX43xX26xX5xX20xX49xX0xX75xX8xX11xX43xXbxXcxX49xX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX152xX26xX5xX20xX7xX49xX4axX26xX27xX5xX11xX3xX50xXfxXfxX26xX54xX5xX3xX57xX58xX2xX31xX3xX27xX1xe9b6xX16xX3xX115xX1xX588xX9exX3xX27xX3exX9exX20xXdaxX27xX3xXfxX1xX4xX178xXfxX3xX8x145d3xX3xX17xX1xX5exX4xX3xX26dxX11xX27xX3xX12x114cexX3xXfxX1xXc3xX27xX1xX3xX8xX1xXc9xXfxX3xX11bxX185xX1e4xXfxX3xXfxX9exX27xX3exX3xXfxX16fxX16xX3xX8xX69xX4xX3xX6cxX4xX6exX8xX3xX71xX11xX73xX3xX53cxX9exX11xX3xX1xX6exX3xX8xX1xX451xX27xX3exX3xX158xX69xX4xX3xXbxX3d1xX3x1625fxX3xX8xX117xX3xX4axX26xX27xX5xX11xX3xX8xX54xXdaxX27xX3xX8xX26xXa9xX27xX3xX53cxX9exX451xXfxX3xX43xX205xX8xX3xX11bxX1d4xX9exX3xX8xX83cxX3xX27xX3exXa9xX20xX3xX57xX62xX75xXadxX75xX57xX58xX2xX31xX3xX106xXcexX4xX3xX31xX3xX73xXa9xX9exX3xX27xX3exX26xX69xX4xX3xX8xX1xX16fxX8xX3xX3exX13fxX73xX2exX3xX158x14e11xX3xXbx14b36xXfxX1xX3xXbxX603xX73xX61xX3xX28cxX11xX27xX1xX3xX5xX185xX1cfxX27xX3exX3xXfxX5exX3xX8xXc3xX27xX1xX61xX3xX158xXcxX27xX3xX5exX27xX1xX3xX11bxX3c9xXfxX3xX8xX117xX27xX61xX3xX28cxX5exX73xX3xX16xX1xX26xX27xX3exX3xXfxX5exXfxX1xX61xX3xd779xX1xX4xX3xX43xX69xXfxX3xX8xX1xX1fcxX4xX3xX8xX54xX11xX27xX3exX3xX106xXa9xX3xX17xX54xX205xX27xX3exX3xX27xX3exX4d1xXfxX3xX53cxX9exX3d1xX3xX16xX1xX5exX4xX142xX0xX75xX16xX49xX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX152xX26xX5xX20xX7xX49xX914xX4xX451xX27xX3exX3xX27xX1xX185xX3xXfxX5exXfxX3xX73xXeaxX9exX3xX33xXcxX3xX115xX1xX5exXfxX61xX3xX4axX26xX27xX5xX11xX3xX50xXfxXfxX26xX54xX5xX3xX57xX58xX2xX31xX3xX12xX848xX3xX11bxX185xX1e4xXfxX3xX5exX16xX3xX5xX245xX27xX3exX3xXfxX1xX178xX3xX11bxX3c9xX3xX43xXdexX26xX3xX1xXa9xX27xX1xX3xX600xX3xX27xX276xX73xX3xX1xX26xX214xXfxX3xX2xX58xX58xX142xX58xX58xX58xX3xX115xX73xX3xX8x1225bxX20xX3xX8xX1xXcxX26xX3xX11bxX4xX193xX9exX3xX115xX4xX6exX27xX3xX27xXa9xX26xX3xX11bxX178xX27xX3xX8xX54xX185xXcexXfxX142xX3xX152xXdaxX27xX3xXfxX69xX27xX1xX3xX11bxX18axX61xX3xX4axX6cxX71xX3xXfxX131xX27xX3exX3xXfxX9exX27xX3exX3xXfxX16fxX16xX3xX3exX18axX4xX3xX3exX4xX11xX3xX1xX69xX27xX3xX43xXdexX26xX3xX1xXa9xX27xX1xX3xX8xX9b7xX20xX3xXfxX1xX4d1xX27xX142xX3x167d4xX1xX5exXfxX1xX3xX1xXa9xX27xX3exX3xXfxX131xX27xX3exX3xXfxX18axX3xX8xX1xX1baxX3xXbxX1a5xX11xX3xXfxX1xX4d1xX27xX3xX8xX1xXdaxX73xX3xX27xX1xX1f6xX27xX3exX3xX16xX1xX245xX3xX115xX4xX6exX27xX3xXfxX1xXc3xX27xX1xX3xX1xX603xX27xX3exX3xX3exX4xX56cxX16xX3xXfxX1xX4xX178xXfxX3xX33xXcxX3xX8xX54xX3d9xX3xX27xXdaxX27xX3xXfxX5exX3xX8xXc3xX27xX1xX3xX1xX1cfxX27xX3xX106xXa9xX3xX3exX4xX11xX3xX8xX276xX27xX3exX3xX8xX1xXdaxX73xX3xX8xX4xX6exX27xX3xXc3xXfxX1xX142xX0xX75xX16xX49xX0xX8xX11xX43xXbxXcxX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX4xX73xX11xX3exXcxX3xXfxXcxX27xX8xXcxX54xX7xX3xX3bxX4xX5xX8xX1xX6xX7xX31xX58xX58xX7xX3xX11xXbxX4xX3exX27xX6xX7xXfxXcxX27xX8xXcxX54xX7xX49xX0xX8xX43xX26xX5xX20xX49xX0xX8xX54xX3xX12xX8xX20xXbxXcxX6xX7xX1xXcxX4xX3exX1xX8xX2exX3xX600xX2xX63xX142xX57xX16xX33xX34xX7xX49xX0xX8xX5xX3xX12xX8xX20xXbxXcxX6xX7xX1xXcxX4xX3exX1xX8xX2exX3xX600xX2xX63xX142xX57xX16xX33xX34xX7xX49xX0xX4xX73xX3exX3xX12xX54xXfxX6xX7xX75xX75xX4xX142xX43xX11xX26xX1xX11xX8xX4xX27xX1xX142xX106xX27xX75xX27xXcxX3bxX12xX75xX2xX31xX57xX2xX75xX2xX58xX31xX5xX62xX58xX313xX57xX58xX62xX600xX8xX62xX63xXadxX2xXbxX31xX142xX9dxX16xX3exX7xX3xX12xX8xX20xXbxXcxX6xX7xX3bxX4xX5xX8xX1xX2exX31xX58xX58xX16xX33xX34xX1xXcxX4xX3exX1xX8xX2exX600xX2xX600xX16xX33xX7xX3xX11xXbxX8xX6xX7xX1xX26xX27xX5xX11xX3xX11xXfxXfxX26xX54xX5xX3xX57xX58xX2xX31xX3xX3exX4xX11xX3xX2xX3xX62xX63xX3xX8xX20xX3xX8xX11xX4xX3xX106xX4xXcxX8xX3xX27xX11xX73xX7xX3xX75xX49xX0xX75xX8xX5xX49xX0xX75xX8xX54xX49xX0xX8xX54xX3xX12xX8xX20xXbxXcxX6xX7xX1xXcxX4xX3exX1xX8xX2exX3xX2xX600xX16xX33xX34xX7xX49xX0xX8xX5xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX4xX73xX11xX3exXcxX397xX5xXcxX12xXfxX7xX3xX12xX8xX20xXbxXcxX6xX7xX1xXcxX4xX3exX1xX8xX2exX3xX2xX600xX16xX33xX34xX7xX49xX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX253xX11xX16xX8xX4xX26xX27xX7xX49xX71xX3c9xX4xX3xX8xX1xX16fxX8xX3xXfxXe6xX11xX3xX50xXfxXfxX26xX54xX5xX3xX57xX58xX2xX31xX0xX75xX16xX49xX0xX75xX8xX5xX49xX0xX75xX8xX54xX49xX0xX75xX8xX43xX26xX5xX20xX49xX0xX75xX8xX11xX43xXbxXcxX49xX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX492xX26xX9exX54xXfxXcxX7xX49xX17xX1xXcxX26xX3xfd7bxX9ex189d3xX27xX1xX3xX17xX54xX11xX27xX3exX75xX6cxX27xX54axXcxX5xX4xX11xX0xX75xX16xX49