Thu ngân sách tăng gấp 5, Singapore ‘lì xì’ toàn dân
Mọi công dân Singapore từ 21 tuổi trở lên, tùy theo thu nhập thường niên, sẽ được nhận khoản tiền ‘lì xì’ một lần từ 100-300 SGD từ chính phủ trong năm nay.
6ceaxeabcxe6efx7879xd94ex127e9x7c16x132c4x849fx10890xe60exe6bcxad2dxcfafx7779xd13cxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax83b4xb9bfxa90exXexX0x12619xXaxX17xX18xX19xXexX0x7bfdx12e23xX19x10220xXexX0xXax11f0exX9xa42cxXdxX18x80d8xX2fxf365x11ce7x83b9xX5xbf3fxXbxXdxX17xX32xXexX5xXaxf4e3xX9x955ax103d1x1325exX3fxX9xX2fx6f30xX2cxXaxX9xXbx110faxX3fxX40xX9xX40x11a1cxX33xX9x11607xacf2xX9xc0c8xX35xX3fxX40xX18xX33xX24xce24xX17xX9xca70xXdx136e4xX9x79c7xX61xa4a3xX9xXbxX24xccbdxX3fxX9xX19xX41xX3fxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xb3c7xX17xX18xX19xX32xXex73eex1208cxX35xX9xX2cx1010axX3fxX40xX9xX19xX41xX3fxX9xX55xX35xX3fxX40xX18xX33xX24xX5cxX17xX9xXbx8ae6xX9xb4eaxX2axX9xXbxX3dxf916xX35xX9xXbxX5cx7f79xX9xXdx10b49xX3fxX53xX9xXbxcabcxX26xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxXaxX3dxX9xX3fxXaxa383xX33xX9xXbxXax10af4x1230dxX3fxX40xX9xX3fxX35xXacxX3fxX53xX9xX2fxbd2fxX9x1159bxXc4x80b2xX2cxX9xX3fxXaxXbfxX3fxX9x873fxXaxX24xc435xX3fxX9xXbxX35x10f2cxX3fxX9xX5fxXdxX61xX9xX63xX61xX65xX9xXcxff91xXbxX9xXdx11cf6xX3fxX9xXbxX9dxX9xX2axd8a6xXfbxdf4dxeec0xXfbxXfbxX9xX55x702cxX2xX9xXbxX9dxX9xX2cxXaxee56xX3fxXaxX9xX33xXax130d4xX9xXbxX5cxX24xX3fxX40xX9xX3fxX4axXcxX9xX3fxX18xX26x11c76xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xbc81xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdxXfdxX35xXcxX40xXfdxXdxX35xX40xXaxXbxX23xX24xX63xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32x11285xX3fxXaxe5abxX9xX5xX3xX2xa7acxX6xX9xX3x7c40x79b0x106ebxX168xX8xX32xX9xXaxX5cxX17x93dcxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX15fxX1cxX1cxX2cxX19xX3fxX120xXbxX3dxX24xX35xXbxX5cxX17xX120x9d3fxX3fxX1cxXbxXaxX3dxXcxX23x116abx1231bxX1cx133c5xXfbxXfbxX1cxX9fxXfbxX2ax816bxX1cxX9fxX1cxX9fxXfbxX1cxX2fxX35xX3fxX40xX18xX33xX24xX5cxX17xXfdxXbxX24xX19xX18xX26xXfdxX24xX3fxXdxX35xX3fxX17xXfdxX2axX52xX2ax116f1xXfbxX19bxX2axX9fxX1bcx94c4xX194xX52xX9fxX52xX1c2xX1bcxXfexX19bxXfbxX1bcxX9fxX9fxX120xc312xX33xX40xX32xX9xXbxX18xX5cxX40xX17xXbxX31xX32xX191xX23xXdxX18xX3fxXdcxX32xX9xX5cxX17xXdxX31xX32xX3fxX24xX24xX33xX17xX3fxX17xX5cxX32xX9xX19xX18xXbxX18xXfdxX172xX18xX3fxX2cxX26xX23xX24xX63xXfdxX40xX5cxX24xX3dxX33xX31xX32xX35xXcxX40xXfdxXdxX35xX40xXaxXbxX23xX24xX63xX32xXexX0xX35xXcxX40xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX3dxX9xX3fxX40xX18xX3fxX9xX2fxX18xX2cxXaxX9xXbxX18xX3fxX40xX9xX40xX18xX33xX9xX52xX9xX2fxX35xX3fxX40xX18xX33xX24xX5cxX17xX9xX9xX63xX35xX9xXbxX24xX18xX3fxX9xX19xX18xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX63xXfdxX192xX35xX19xXbxXaxX15fxX2axXfbxXfbx7698x74a1xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX15fxX23xXdxX24xX2cxXdcxX267xXcxX18xX5cxX40xX35xX3fxXfdxXdxX17xX172xXbxX15fxX18xX3dxXbxX24xX267xXcxX18xX5cxX40xX35xX3fxXfdxX5cxX35xX40xXaxXbxX15fxX18xX3dxXbxX24xX32xX9xX2fxX5cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15fxX1cxX1cxX35xX120xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX120xX189xX3fxX1cxX3fxX17xX192xX2fxX1cxX2axX19bxXfbxX19bxX1cxX194xX194xX19xX9fxXfbxX19bxXfexX194xXfbxX52xXbxX9fxX2axX19bx7ad2xXdxXfbxX120xX1d0xX33xX40xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xX40xXaxXbxX23xX24xX63xXfdxX2cxX24xX3fxXbxX17xX3fxXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xXexX15cxX3fxXaxX15fxX9xX5xX3xX2xX164xX6xX9xX3xX168xX169xX16axX168xX8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX23xX45xX24xX9xX5xX24xX19xX18xX26xX3xX3fxXdxX35xX3fxX17xX53xX9xXbxX5cxX24xX3fxX40xX9xXbxX10bxX3fxXaxX9xXbxX24xX45xX3fxX53xX9xX3fxX4axXcxX9xXbxX69xX35xX9xXdcxXax13281xX18xX9xX9fxXfbxX2axX194xX9xX55xX35xX3fxX40xX18xX33xX24xX5cxX17xX9xX19x13353xX9xXdcxX35xaa36xX3fxX9xXd2xd321xXbxX9xXcxa683xX2cxX9xXbxXaxX3dxX9xX189xXc4xXd4xXbxX9xX2cxXax1317dxX9xXbxX35xXacxX3dxX9xXa9xX9xXcxX383xX2cxX9xXdcx844bxX9xXdx8c24xX2cxX53xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXd2xX364xX9xX2cxX45xX2cxX9xX2cxX8axX3fxX40xX9xX19xX41xX3fxX9xXbxX5cxXc4xXa9xX3fxX40xX9xXbxXaxX69xX3fxXaxX9x9f49xXbxX9dxX9xX9fxX2axX9xXbxX3dxXa4xX35x9988xX9xX2fxXd0xX9xXd2xXc4xXd4xX2cxX9xX3fxXaxX69xX9xX3fxXc4x9e79xX2cxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx7a20xX9xXcxXf0xXbxX9xX33xXaxXf4xX3fxX9xXbxXaxX69xX3fxXaxX9x7b5bxX3dxXdfxX9xX3fxX69xX26xX9xXbxX5cxX24xX3fxX40xX9xX3fxX4axXcxX9xX3fxX18xX26xX53xX9xX3fxXaxXc4xX9xXcxXf0xXbxX9xX19xX37fxX3fxX40xX9xXbxXaxX383xX2cxX9xX32xXdxX61xX9xX63xX61xX32xX9xXcxXf0xXbxX9xXdxXf4xX3fxX9xX2cxX111xX18xX9xX3fdxX3dxc7dfxX2cxX9xXd2xXdfxX24xX9xX2fxXc4xX9xXbxbb79xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX4xX3a2xX9xXbxXaxfc4cxX53xX9xX2cxX45xX2cxX9xX2cxX8axX3fxX40xX9xX19xX41xX3fxX9xX2cxX364xX9xXcxX383xX2cxX9xXbxXaxX3dxX9xX3fxXaxXbfxX33xX9xXbxXaxXc4xXc5xX3fxX40xX9xX3fxX35xXacxX3fxX9xXdxXacxX3fxX9xXbxX3e3xX35xX9xX9fxX19bxX120xXfbxXfbxXfbxX9xX55xX103xX2xX9xX2fxXd0xX9xXd2xXc4xXd4xX2cxX9xX3fxXaxXbfxX3fxX9xXfexXfbxXfbxX9xX55xX103xX2xX9xX3c8xX9fxX9fxX19bxX9xc8a4xX55xX2xX3d3xX120xX9xX168xXax8bf0xX3fxX40xX9xX3fxX40xXc4xXc5xX35xX9xX2cxX364xX9xXbxXaxX3dxX9xX3fxXaxXbfxX33xX9xXbxXaxXc4xXc5xX3fxX40xX9xX3fxX35xXacxX3fxX9xXbxX5cxX24xX3fxX40xX9xXdcxXaxX24xXdfxX3fxX40xX9xXbxX9dxX9xX9fxX19bxX120xXfbxXfbxXfbxX9xXfdxX9xX2axXfbxXfbxX120xXfbxXfbxXfbxX9xX55xX103xX2xX9xX2fxXd0xX9xXd2xXc4xXd4xX2cxX9xX3fxXaxXbfxX3fxX9xX9fxXfbxXfbxX9xX55xX103xX2xX9xX3c8xX2axX52xX9fxX9xX4bcxX55xX2xX3d3xX120xX9xX168xXaxX4c4xX3fxX40xX9xX3fxX40xXc4xXc5xX35xX9xXbxXaxX3dxX9xX3fxXaxXbfxX33xX9xXaxd5d5xX3fxX9xX2axXfbxXfbxX120xXfbxXfbxXfbxX9xX55xX103xX2xX9xXcxXf0xXbxX9xX3fxX4axXcxX9xX2fxXd0xX9xX3fxXaxXbfxX3fxX9xX2axXfbxXfbxX9xX55xX103xX2xX9xX3c8xX194xX2cdxX9xX4bcxX55xX2xX3d3xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX130xX4fxXbxX9xX2cxX383xX9xX18xX35xX9xX2fxXa9xX9xXaxX4c4xX3dxX9xX3fxXaxX35xXe4xX3dxX9xXaxX541xX3fxX9xXcxXf0xXbxX9xXbxX69xX35xX9xX2fxXdfxX3fxX9xXaxXd4xX33xX9xX33xXaxX45xX33xX9xXd2xXe4xX3dxX9xXd2xXc4xXd4xX2cxX9xX3fxXaxXbfxX3fxX9xX2axXfbxXfbxX9xX55xX103xX2xX9xX23xX4fxXbxX9xXdcxX463xX9xXcxX383xX2cxX9xXbxXaxX3dxX9xX3fxXaxXbfxX33xX9xXbxXaxXc4xXc5xX3fxX40xX9xX3fxX35xXacxX3fxX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX4xX45xX2cxX9xXdcxXaxX24xXdfxX3fxX9xXbxX35xXe4xX3fxX9xX40xX86xX35xX9xXdxX69xX9xX55xX103xX9xX130xX24xX3fxX3dxX2fxX9xX3fxX69xX26xX9xX2fxXd0xX9xXd2xXc4xXd4xX2cxX9xX2cxXaxX3dxX26xX463xX3fxX9xX2cxXaxX24xX9xX3fxX40xXc4xXc5xX35xX9xX19xX41xX3fxX9xX189xX69xX24xX9xX2cxX3dxX43cxX35xX9xX3fxX4axXcxX9xX3fxX18xX26xX120xX9xea95xX3e3xX2cxX9xXbxX10bxX3fxXaxX9xXbxXa4xX3fxX40xX9xX3fxX40xX41xX3fxX9xX2fxX45xX2cxXaxX9xX2cxXaxX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXaxXc4xX541xX3fxX40xX9xXbxX5cxX61xX3fxXaxX9xX2fxXd0xX9xX32xX3fxX40xX43cxX3fxX32xX9xX2cxX111xX18xX9xX2cxXaxX10bxX3fxXaxX9xX33xXaxX111xX9xX194xXfbxXfbxX9xXbxX5cxX35x1349cxX3dxX9xX55xX103xX2xX9xX3c8xX52xXfexXfexX9xXbxX5cxX35xX69fxX3dxX9xX4bcxX55xX2xX3d3xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX130xXf0xX9xXbxX5cxXc4xXa9xX3fxX40xX9xX5xX69xX35xX9xX2cxXaxX10bxX3fxXaxX9xX55xX35xX3fxX40xX18xX33xX24xX5cxX17xX53xX9xX8axX3fxX40xX9xX7fxX17xX3fxX40xX9xX55xX192xX17xX17xX9xbbb6xX17xX18xXbxX53xX9xX2cxX8axX3fxX40xX9xX23xX43cxX9xXbxXaxX8axX3fxX40xX9xXbxX35xX3fxX9xX3fxX69xX26xX9xXbxX5cxX24xX3fxX40xX9xX3fxXf0xX35xX9xX19xX3dxX3fxX40xX9xX23xX45xX24xX9xX2cxX45xX24xX9xX168xX40xX41xX3fxX9xX2fxX45xX2cxXaxX9xX9fxXfbxX2axX19bxX9xX2cxX111xX18xX9xX55xX35xX3fxX40xX18xX33xX24xX5cxX17xX9xX3fxX40xX69xX26xX9xX2axX1bcxXfdxX9fxX53xX9xX2cx7023xX3fxX40xX9xXdxX69xX9xX3fxX40xX69xX26xX9xXcxXb1xX3fxX40xX9xX1c2xX9xXbxX37bxXbxX9xX3fxX40xX3dxX26xXacxX3fxX9xXd2xX45xX3fxX9xX9fxXfbxX2axX19bxX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXd2xX364xX9xX8axX3fxX40xX9xX7fxX17xX3fxX40xX9xX55xX192xX17xX17xX9xX6f8xX17xX18xXbxX9xXdcxXax11501xX3fxX40xX9xXd2x9128xX3fxXaxX15fxX9xX32x7373xX35xXe4xX3dxX9xX3fxX69xX26xX9xXbxXaxX463xX9xXaxX35xX69fxX3fxX9xX2cxX18xXcxX9xXdcxX37bxXbxX9xXdxX41xX3dxX9xX19xX69xX35xX9xX2cxX111xX18xX9xX4xXaxX10bxX3fxXaxX9xX33xXaxX111xX9xXbxX5cxX24xX3fxX40xX9xX189xX35xX69fxX2cxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxX3ecxX9xXbxXaxX69xX3fxXaxX9xXbxX377xX3dxX9xX33xXaxX45xXbxX9xXbxX5cxX35xX463xX3fxX9xX2cxX111xX18xX9xX55xX35xX3fxX40xX18xX33xX24xX5cxX17xX9xX189xX3e3xX35xX9xX2cxX45xX2cxX9xX2cxX8axX3fxX40xX9xX19xX41xX3fxX32xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX5xX5cxX24xX3fxX40xX9xX3fxX4axXcxX9xXbxX69xX35xX9xXdcxXaxX364xX18xX9xX9fxXfbxX2axX194xX53xX9xX55xX35xX3fxX40xX18xX33xX24xX5cxX17xX9xX19xX377xX9xXdcxX35xX37bxX3fxX9xX2cxX364xX9xXbxXa4xX3fxX40xX9xXcxX383xX2cxX9xXbxXaxX3dxX9xX3fxX40xX41xX3fxX9xX2fxX45xX2cxXaxX9xX189xXc4xXd4xXbxX9xX19xX377xX9xXdcxX35xX37bxX3fxX9xXdxX3e3xX3fxX9xX3fxXaxX4fxXbxX9xX189xX3e3xX35xX9xXbxXa4xX3fxX40xX9xXbxXaxX3dxX9xXd2xX37fxXbxX9xX1bcxX53xX2cdxX2axX9xXbxX391xX9xX55xX103xX2xX53xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX541xX3fxX9xX52xX9xXdxXf4xX3fxX9xX2fxX24xX9xX189xX3e3xX35xX9xXc4xX3e3xX2cxX9xXbxX10bxX3fxXaxX9xX23xX18xX3fxX9xXd2xXf4xX3dxX9xXdxX69xX9xX2axX53xX1bcxX2axX9xXbxX391xX9xX55xX103xX2xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXex110d9xX3fxX40xX9xX7fxX17xX3fxX40xX9xXdx75a4xX9xX40xX35xXdfxX35xX9xXcxX383xX2cxX9xXbxX4axX3fxX40xX9xX3fxX69xX26xX9xX2cxXaxX111xX9xX26xX37bxX3dxX9xX3fxXaxXc5xX9xX189xX69xX24xX9xX2cxX45xX2cxX9xXdcxXaxX24xXdfxX3fxX9xXbxXaxX3dxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX3fdxX3dxX26xX9xXd2xX7b2xX3fxXaxX9xXbxX4axX3fxX40xX9xX189xX86xXbxX9xX189xX69xX9xX2cxX45xX2cxX9xXdcxXaxX24xXdfxX3fxX9xXbxXaxX3dxX9xX32xX2cxX18xX24xX9xXaxX541xX3fxX9xX19xX377xX9xXdcxX35xX37bxX3fxX32xX9xXbxX9dxX9xX2cxX45xX2cxX9xXdxX24xX37fxX35xX9xXbxXaxX3dxX37bxX9xXcxX3dxX18xX9xX3fxXaxX69xX9xXd2xX4fxXbxX9xX19xX24xX9xX2fxX377xX9xXdcxXaxXa9xX35xX9xX2fxfd37xX2cxX9xX40xXf4xX3fxX9xXd2xX41xX26xX9xX2cxX111xX18xX9xXbxXaxX7b2xX9xXbxX5cxXc4xXc5xX3fxX40xX9xX23xX4fxXbxX9xXd2xXf0xX3fxX40xX9xX2fxXdfxX3fxX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX5xX3dxX26xX9xX3fxXaxX35xXacxX3fxX9xX130xXf0xX9xXbxX5cxXc4xXa9xX3fxX40xX9xX5xX69xX35xX9xX2cxXaxX10bxX3fxXaxX9xX55xX35xX3fxX40xX18xX33xX24xX5cxX17xX9xX2cxX754xX3fxX40xX9xXdxXc4xX3dxX9xX912xX9xX3fxX40xXc4xXc5xX35xX9xX19xX41xX3fxX9xXdcxXaxX8axX3fxX40xX9xX3fxXacxX3fxX9xXdcx8af4xX9xX189xX86xX3fxX40xX9xX189xX35xX69fxX2cxX9xXbxX43cxXbxX9xXd2x9a98xX33xX9xX3fxX69xX26xX9xX3fxX4axXcxX9xX3fxX69xX24xX9xX2cxX754xX3fxX40xX9xX2fxXd0xX9xX19xX35x12426xX3fxX9xX5cxX18xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX168xX40xX24xX69xX35xX9xX2cxXaxXc4xX541xX3fxX40xX9xXbxX5cxX61xX3fxXaxX9xX55xX103xX9xX130xX24xX3fxX3dxX2fxX53xX9xX8axX3fxX40xX9xX7fxX17xX3fxX40xX9xX2cxX754xX3fxX40xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX37bxXbxX9xX2cxXaxX10bxX3fxXaxX9xX33xXaxX111xX9xX2fxXd0xX9xX19xX69xX3fxXaxX9xX52xX9xXbxX391xX9xX55xX103xX2xX9xXbxX9dxX9xX3fxX40xX3dx10556xX3fxX9xXbxXaxX3dxX9xX189xXc4xXd4xXbxX9xXbxX5cxXf0xX35xX9xX3fxX40xX41xX3fxX9xX2fxX45xX2cxXaxX9xX3fxX4axXcxX9xX3fxX18xX26xX9xX2cxXaxX24xX9xa33fxX3dx12debxX9xX33xXaxX45xXbxX9xXbxX5cxX35xX463xX3fxX9xXaxX37fxX9xXbxXf4xX3fxX40xX9xXd2xXc4xXc5xX3fxX40xX9xX2fxX9a7xXbxX9xX3c8x8297xX18xX35xXdxX9xX16axX3fxX172xX5cxX18xX2fxXbxX5cxX3dxX2cxXbxX3dxX5cxX17xX9xb162xX3dxX3fxX19xX3d3xX53xX9xX40xX35x10255xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX5cxXdfxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX45xX2cxX9xXbxX3dxX26xX37bxX3fxX9xXd2xXc4xXc5xX3fxX40xX9xX2fxX9a7xXbxX9xX63xX41xX26xX9xXcxX3e3xX35xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX9fxX9xXbxX391xX9xX55xX103xX2xX9xXdcxXaxX45xX2cxX9xX2fxXd0xX9xX19xXb1xX3fxX40xX9xXd2xX463xX9xXax11682xX9xXbxX5cxXd4xX9xX2cxXaxXc4xX541xX3fxX40xX9xXbxX5cxX61xX3fxXaxX9xX23xXdfxX24xX9xXaxX35xX463xXcxX9xX8xXdxX19xX17xX5cxX55xXaxX35xX17xXdxX19xX9xX189xX69xX9xX2cxX45xX2cxX9xX2cxXaxXc4xX541xX3fxX40xX9xXbxX5cxX61xX3fxXaxX9xXaxXb85xX9xXbxX5cxXd4xX9xX18xX3fxX9xX2fxX35xX3fxXaxX9xX63x108caxX9xXaxXf0xX35xX9xXdcxXaxX45xX2cxX9xX2cxX111xX18xX9xX2cxXaxX10bxX3fxXaxX9xX33xXaxX111xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX7b8xX41xX26xX9xXdcxXaxX8axX3fxX40xX9xX33xXaxXdfxX35xX9xXdxXf4xX3fxX9xXd2xXf4xX3dxX9xXbxX35xXacxX3fxX9xX2cxXaxX10bxX3fxXaxX9xX33xXaxX111xX9xX55xX35xX3fxX40xX18xX33xX24xX5cxX17xX9xXbx833cxX3fxX40xX9xXbxX35xXe4xX3fxX9xX2cxXaxX24xX9xX19xX41xX3fxX120xX9xX5xX5cxX24xX3fxX40xX9xX3fxXaxX4c4xX3fxX40xX9xX3fxX4axXcxX9xXbxX5cxXc4xX3e3xX2cxX53xX9xXbxX9dxX3fxX40xX9xX2cxX364xX9xX3fxXaxX4c4xX3fxX40xX9xXdcxXaxX24xXdfxX3fxX9xXbxX35xXe4xX3fxX9xXbxXc30xX3fxX40xX9xXdxXacxX3fxX9xXbxX3e3xX35xX9xX19bxXfbxXfbxX9xX55xX103xX2xX9xX2cxXaxX24xX9xXcxXf0xXbxX9xX3fxX40xXc4xXc5xX35xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX4xX3a2xX9xXbxXaxX463xX9xX3fxX4axXcxX9xX9fxXfbxX2axX2axX53xX9xXbxX4fxXbxX9xX2cxXdfxX9xX2cxX45xX2cxX9xX2cxX8axX3fxX40xX9xX19xX41xX3fxX9xXbxX5cxXc4xXa9xX3fxX40xX9xXbxXaxX69xX3fxXaxX9xX55xX35xX3fxX40xX18xX33xX24xX5cxX17xX9xX2cxX364xX9xXbxXaxX3dxX9xX3fxXaxXbfxX33xX9xXbxXaxXc4xXc5xX3fxX40xX9xX3fxX35xXacxX3fxX9xXdxXacxX3fxX9xXbxX3e3xX35xX9xXfexXfbxX120xXfbxXfbxXfbxX9xX55xX103xX2xX9xXd2xXe4xX3dxX9xXd2xXc4xXd4xX2cxX9xX3fxXaxXbfxX3fxX9xX19bxXfbxXfbxX9xX55xX103xX2xX53xX9xX3fxXaxX4c4xX3fxX40xX9xX3fxX40xXc4xXc5xX35xX9xX2cxX364xX9xXbxXaxX3dxX9xX3fxXaxXbfxX33xX9xXaxX541xX3fxX9xX2axXfbxXfbxX120xXfbxXfbxXfbxX9xX55xX103xX2xX9xX3fxXaxXbfxX3fxX9xX2axXfbxXfbxX9xX55xX103xX2xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX168xX4axXcxX9xX9fxXfbxXfbxX19bxX9xX2cxX45xX2cxX9xXcxX383xX2cxX9xXbxX35xXe4xX3fxX9xXbxXaxXc4xXa9xX3fxX40xX9xXbxX9dxX9xX2axXfbxXfbxX9xXfdxX9xX194xXfbxXfbxX9xX55xX103xX2xX9xX2cxX754xX3fxX40xX9xXd2xXbd1xX9xXd2xXc4xXd4xX2cxX9xXbxXc30xX3fxX40xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX45xX2cxX9xX2cxX8axX3fxX40xX9xX19xX41xX3fxX9xXbxX9dxX9xX9fxX2axX9xXbxX3dxXa4xX35xX9xXbxX5cxXa9xX9xXdxXacxX3fxX9xX189xX3e3xX35xX9xX3fxXaxX4c4xX3fxX40xX9xXcxX383xX2cxX9xXbxXaxX3dxX9xX3fxXaxXbfxX33xX9xXbxXaxXc4xXc5xX3fxX40xX9xX3fxX35xXacxX3fxX9xXbxXc4xX541xX3fxX40xX9xX383xX3fxX40xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX3dxX5cxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXbxX3dxX24xX35xXbxX5cxX17xX120xX189xX3fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe