Chuẩn bị kỹ nội dung đánh giá thực hiện chiến lược về bình đẳng giới
(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tiếp thu góp ý của các đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo, chuẩn bị tốt nhất cho tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Hà Tĩnh.
3bc4xd1c8xcca4x52dex68a1xdbc1xa686x4199xde72xX7x4b9ex52c4x96b0xd29fxcff9x7e86xX5x7343xXaxde03x619cxX1xa612x933ax9733xX3x9cdax3bcaxX3x5201x9fd6xX3xX17x9797xXdxX3xb9ddxX15xX17x7a7fxX3xc1dfxd792xX17xX1xX3xX26xXdxX29xX3xXexX1x6ef6xX4xX3xX1xXdx4804xX17xX3xX4xX1xXdx79c1xX17xX3xX5x9b93xb855xX4xX3xb5b2x7850xX3xX19x4505xX17xX1xX3xX28xc8dcxX17xX26xX3xX26xXdxdcf0xXdxX0x5ea3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa17dxX10xX6xX23xXaxX12xd94cxX1x6592xX3xX13xX1xb1c1xX3xXexX1axX4xX1xX3xa29exd1c9x90bfx61d5xX3xXex51b6xX17xX1xX3xc741x5fa0xX3xX7cxX26xd33cxX4xX3xX13xX1x6736xX15xX3x6f84xX85xX15xX3xX4x74f8xX15xX3xX4x6bb0xX3xd944xX15xX6xX17xX3xXexX1xX42xc645xX17xX26xX3xXex4a4axX33xX4xX3xX7bxX6xX17xX3x71c0xX4axX3xX7xX33xX3xXexXdxX3exX17xX3xX19xX20xX3xX4xX73xX6xX3xXbxX1xd563xX3xX17xe2d5xX3xXexX80xX17xX1xX3xXexXdxX3exXbxX3xXexX1xX15xX3xX26xX6fxXbxX3x7d05xX3xX4xX73xX6xX3xX4xX29xX4xX3xX28xc94dxXdxX3xX19xXdx5fe0xX15xX3xX28xXecxX3xX19x9722xX3xX7xX15xX17xX26xb42fxX3xX1xb6c4x5094xX17xX3xX4xX1xX80xX17xX1xX3xX4xX29xX4xX3xX23xX33xX3xXexX1x587fxXfcxX3xX19xX29xXfcxX3xX4xX29xXfcxXf9xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXex4c6bxXexX3xX17xX1x5386xXexX3xX4xX1xXfcxX3xXexXf3xX17xX26xX3xX1cxX3exXexX3xX2x8236xX3xX17xaeaex64fexX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX17xX3xX13xX1xXdxX3exX17xX3xX5xX42xX43xX4xX3xX9cxX15xX125xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX46xX47xX3xX19xX4axX17xX1xX3xX28xX4fxX17xX26xX3xX26xXdxX55xXdxX3xXexX80xX17xX1xX3xX67xXfdxX3xXcx784fxX17xX1xa3b9xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXfcxX23xX91xXaxX12xX0xXdxX13fxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xXa9xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXax40bcxXdxX23xXexX1xb959xX3xd8e9x8531xX13bxXbx4f34xb94cxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1b4xX3xdfc0x82abx4b98xXbxX1baxX1bbxXaxX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX17dxX19xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX17xX1xX17dxX46xX17xX58xX17xX10xX1afxX7xX58xX1b7xX2xX2xX1c7xX58xX2xX1b7xc5b9xX23xX1c6xX2xX1c5xX1c6xX1c5xX1b7xX1b6xXexX1efxX1b7xX2xX1b6xX1c5xX5xX13bxX17dxb879xXbxX26x4eeexXa9xX9xX1c6xX1efxX13bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX17xX20xXdxX3xX23xX15xX17xX26xX3xX28xX29xX17xX1xX3xX26xXdxX29xX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX17xX3xX4xX1xXdxX3exX17xX3xX5xX42xX43xX4xX3xX46xX47xX3xX19xX4axX17xX1xX3xX28xX4fxX17xX26xX3xX26xXdxX55xXdxXaxX3xX1afxXdxX23xXexX1xX9xXaxX1b6xX1b7xX13bxXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX1c5xX1c6xX1c7xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXfcxX17xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1baxXex7643xX6xX5xXdxX26xX17xX1b4xX3xX201xX15xX7xXexXdx6df4xX91xX1bbxXaxX12xX13xX1xXdxX47xX15xX3xX1b7xX1efxX58xX1c6xXf9xX3xX23xX42xX55xXdxX3xX7xX33xX3xX4xX1xX73xX3xXexXa9xX4axX3xX4xX73xX6xX3xX6dxX1xX6fxX3xX13xX1xX73xX3xXexX1axX4xX1xX3xX7axX7bxX7cxX7dxX3xXexX80xX17xX1xXf9xX3xXcxXa9xX42x7f2bxX17xX26xX3xX19xX6xX17xX3xXb1xX4axX3xX7xX33xX3xXexXdxX3exX17xX3xX19xX20xX3xX4xX73xX6xX3xXbxX1xXc5xX3xX17xXc8xX3xXexX80xX17xX1xX3xX84xX85xX3xX7cxX26xX89xX4xX3xX13xX1xX8exX15xXf9xX3xX7bxX6xX17xX3xXb1xX4axX3xX7xX33xX3xXexXdxX3exX17xX3xX19xX20xX3xX4xX73xX6xX3xXbxX1xXc5xX3xX17xXc8xX3xXexX80xX17xX1xX3xX67xXfdxX3xXcxX17axX17xX1xX3xXexXf3xX3xX4xX1x46c4xX4xX3xX1xX20xXdxX3xX17xX26xX1xX1axX3xXexXa9xXdxXecxX17xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX17xX1xXdxX38xX13fxX3xX46xXc5xX3xXexX1xXa4xXdxX3xX26xXdxX6xX17xX3xXexX55xXdxX17dxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXfcxX23xX91xXaxX12xXcxXe7xXdxX3xX4xX15xX20xX4xX3xX1xX89xXbxXf9xX3xX4xX29xX4xX3xX28xXe7xXdxX3xX19xXdxXecxX15xX3xX28x4033xX3xXexX1xX10fxXfcxX3xX5xX15xd8fbxX17xX3xX17xX1xXc8xX17xX26xX3xX17xX20xXdxX3xX23xX15xX17xX26xX3xX5xXdxX85xX17xX3xX9cxX15xX6xX17xX3xX17xX1xbb87xX13fxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexXf3xX17xX26xX3xX1cxX3exXexX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX17xX3xX13xX1xXdxX3exX17xX3xX5xX42xX43xX4xX3xX9cxX15xX125xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX46xX47xX3xX19xX4axX17xX1xX3xX28xX4fxX17xX26xX3xX26xXdxX55xXdxX3xXexX80xX17xX1xX3xX67xXfdxX3xXcxX17axX17xX1xX3xX26xXdxX6xXdxX3xX28xXfcxXe7xX17xX3xX1b7xX13bxX2xX2xX3xX295xX3xX1b7xX13bxX1b7xX13bxX17dxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXfcxX23xX91xXaxX12xX0xXdxX13fxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xXa9xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX1afxXdxX23xXexX1xX1b4xX3xX1b6xX1b7xX13bxXbxX1baxX1bbxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1b4xX3xX1c5xX1c6xX1c7xXbxX1baxX1bbxXaxX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX17dxX19xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX17xX1xX17dxX46xX17xX58xX17xX10xX1afxX7xX58xX1b7xX2xX2xX1c7xX58xX2xX1b7xX1efxX23xX1c6xX2xX1c5xX1c6xX1c5xX1c6xX1c5xXexX1c7xX2xX1b6xX1c6xX1b7xX5xX13bxX17dxX201xXbxX26xX204xXa9xX9xX1efxX2x6891xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX17xX20xXdxX3xX23xX15xX17xX26xX3xX28xX29xX17xX1xX3xX26xXdxX29xX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX17xX3xX4xX1xXdxX3exX17xX3xX5xX42xX43xX4xX3xX46xX47xX3xX19xX4axX17xX1xX3xX28xX4fxX17xX26xX3xX26xXdxX55xXdxXaxX3xX1afxXdxX23xXexX1xX9xXaxX1b6xX1b7xX13bxXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX1c5xX1c6xX1c7xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXfcxX17xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1baxXexX295xX6xX5xXdxX26xX17xX1b4xX3xX201xX15xX7xXexXdxX2a2xX91xX1bbxXaxX12xX6dxX1xX6fxX3x6700xXdxX29xX13fxX3xX28xX125xX4xX3x3d31xX2e2xX3xX84xX6xXfcxX3xX28xX20xX17xX26xX3xX295xX3xXcxX1xX42xX9axX17xX26xX3xX19xXdxX17xX1xX3xX46xXfdxX3x8710xX3a4xX3xX1xX20xXdxX3xa0d3xcb1dxX17xX26xX3xXb1xX13exX17xX3xX7dx4d4dxX17xX26xX3xX19xX29xXfcxX3xX4xX29xXfcxX3xX4x8c30xX17xX26xX3xXexX29xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX4xX29xX4xX3xX23xX33xX3xXexX1xX10fxXfcxX3xX19xX29xXfcxX3xX4xX29xXfcxX3xXbxX1xXc5xX4xX3xX46xXc5xX3xXexXf3xX17xX26xX3xX1cxX3exXexX17dxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXfcxX23xX91xXaxX12xX58dxXe7xXdxX3xX19xXdxXecxX15xX3xX28xX3a4xX3xX4xX1xXfcxX3xXdcxX3xX1cxXdxX3exX17xX3xX46xX47xX3xX46xXdxX38xX4xX3xX28xX29xX17xX1xX3xX26xXdxX29xX3xX1cxX3exXexX3xX9cxX15xX10fxX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX17xX3xX4xX29xX4xX3xX13fxXc5xX4xX3xXexXdxX85xX15xXf9xX3xX4xX1xX80xX3xXexXdxX85xX15xX3xX4xX73xX6xX3xX13xX1xXdxX3exX17xX3xX5xX42xX43xX4xX3xX9cxX15xX125xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX46xX47xX3xX19xX4axX17xX1xX3xX28xX4fxX17xX26xX3xX26xXdxX55xXdxX3xX26xXdxX6xXdxX3xX28xXfcxXe7xX17xX3xX1b7xX13bxX2xX2xX3xX295xX3xX1b7xX13bxX1b7xX13bxX3xX4xX73xX6xX3xX13xX1x8bd9xX17xX1xX3xXbxX1xX73xX1bbxX3xX4xX29xX4xX3xX9cxX15xX91xX3exXexX3xX28xX1axX17xX1xXf9xX3xX4xX1xX42xX9axX17xX26xX3xXexXa9xX4axX17xX1xX3xX1xXfdxX17xX1xX3xX28xX20xX17xX26xX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX17xX3xX13xX1xXdxX3exX17xX3xX5xX42xX43xX4xX3xX9cxX15xX125xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX46xX47xX3xX19xX4axX17xX1xX3xX28xX4fxX17xX26xX3xX26xXdxX55xXdxX3xXexX80xX17xX1xX3xX67xXfdxX3xXcxX17axX17xX1xX3xX26xXdxX6xXdxX3xX28xXfcxXe7xX17xX3xX1b7xX13bxX2xX2xX3xX295xX3xX1b7xX13bxX1b7xX13bxX3xX46xXfdxX3xX4xX29xX4xX3xX46xX13exX17xX3xX19xX10fxX17xX3xX4xX6fxX3xX5xXdxX85xX17xX3xX9cxX15xX6xX17xX3xX4xX73xX6xX3xXcxXa9xX15xX17xX26xX3xX42xX9axX17xX26xXf9xX3xX4xX73xX6xX3xXexX80xX17xX1xX3xX46xX47xX3xX4xX5a4xX17xX26xX3xXexX29xX4xX3xX19xX4axX17xX1xX3xX28xX4fxX17xX26xX3xX26xXdxX55xXdxX3xX26xXdxX6xXdxX3xX28xXfcxXe7xX17xX3xX1b7xX13bxX2xX2xX295xX1b7xX13bxX1b7xX13bxX17dxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXfcxX23xX91xXaxX12xX0xXdxX13fxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xXa9xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX1afxXdxX23xXexX1xX1b4xX3xX1b6xX1b7xX13bxXbxX1baxX1bbxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1b4xX3xX1c5xX1c6xX1c7xXbxX1baxX1bbxXaxX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX17dxX19xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX17xX1xX17dxX46xX17xX58xX17xX10xX1afxX7xX58xX1b7xX2xX2xX1c7xX58xX2xX1b7xX1efxX23xX1c6xX2xX1c5xX1c6x52e8xX13bxX7e4xXexX1b7xX7e4xX1c7xX1c5xX13bxX5xX13bxX17dxX201xXbxX26xX204xXa9xX9xX4bexX1c6xX1efxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX17xX20xXdxX3xX23xX15xX17xX26xX3xX28xX29xX17xX1xX3xX26xXdxX29xX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX17xX3xX4xX1xXdxX3exX17xX3xX5xX42xX43xX4xX3xX46xX47xX3xX19xX4axX17xX1xX3xX28xX4fxX17xX26xX3xX26xXdxX55xXdxXaxX3xX1afxXdxX23xXexX1xX9xXaxX1b6xX1b7xX13bxXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX1c5xX1c6xX1c7xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXfcxX17xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1baxXexX295xX6xX5xXdxX26xX17xX1b4xX3xX201xX15xX7xXexXdxX2a2xX91xX1bbxXaxX12xX560xXdxX29xX13fxX3xX28xX125xX4xX3xX569xX2e2xX3xX7cxX20xXdxX3xX46xXc5xXf9xX3xX6dxX1xX6fxX3xXcxXa9xX42xX2e2xX17xX26xX3xX19xX6xX17xX3xXb1xX4axX3xX7xX33xX3xXexXdxX3exX17xX3xX19xX20xX3xX4xX73xX6xX3xXbxX1xXc5xX3xX17xXc8xX3xXexX80xX17xX1xX3xX6dxX1xX6xX17xX3xXcxX1xX1axX3xXcxX125xX3xX67xXfcxX6xX1b4xX3xX0xX10xX13fxX12xXb1xXdxX38xX4xX3xX1baxX10xX13fxX3xX1bax91aexXexX3xX4xX29xX4xX3xX4xX29xX3xX17xX1xX8exX17xXf9xX3xXexX3adxXbxX3xXexX1xXecxX3xX28xXecxX3xX7axX7bxX7cxX7dxX3xXexX80xX17xX1xX3xX1cxX1xX10xX17xX3xXexX1xX42xX2e2xX17xX26xX3xX4xX96xX17xX3xXa9xc095xX3xX1xX9axX17xX3xX46xX47xX3xX17xX1xXc8xX17xX26xX3xX28xX6fxX17xX26xX3xX26xX6fxXbxXf9xX3xXexX1xXfdxX17xX1xX3xXexX686xX4xX1xX3xX4xXc5xX3xXexX1xXecxX3xX28xX125xXdxX3xX46xX55xXdxX3xX7xX33xX3xXexXdxX3exX17xX3xX19xX20xX3xX4xX73xX6xX3xXbxX1xXc5xX3xX17xXc8xX1bbxX3xX46xXdxX38xX4xX3xX1cxX1xX10xX17xX3xXexX1xX42xX2e2xX17xX26xX3xX1xX42xX55xX17xX26xX3xX46xX47xX3xXexX3adxXbxX3xXexX1xXecxXf9xX3xX4xX29xX3xX17xX1xX8exX17xX3xX2e2xX3xX4xX12axXbxX3xX1baxX3a4xXf9xX3xXbxX1xX42xXa4xX17xX26xXf9xX3xXexX1xX1axX3xXexXa9xX12axX17xX3xX17xX1xXdxX47xX15xX3xX1xX9axX17xX17dxX0xX58xX10xX13fxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXfcxX23xX91xXaxX12xX0xXdxX13fxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xXa9xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX1afxXdxX23xXexX1xX1b4xX3xX1b6xX1b7xX13bxXbxX1baxX1bbxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1b4xX3xX1c5xX1c6xX1c7xXbxX1baxX1bbxXaxX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX17dxX19xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX17xX1xX17dxX46xX17xX58xX17xX10xX1afxX7xX58xX1b7xX2xX2xX1c7xX58xX2xX1b7xX1efxX23xX1c6xX2xX1c5xX1c6xX7e4xX1b7xX1b7xXexX2xX1b6xX13bxX1c7xX1c5xX5xX13bxX17dxX201xXbxX26xX204xXa9xX9xX1c5xX7e4xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX17xX20xXdxX3xX23xX15xX17xX26xX3xX28xX29xX17xX1xX3xX26xXdxX29xX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX17xX3xX4xX1xXdxX3exX17xX3xX5xX42xX43xX4xX3xX46xX47xX3xX19xX4axX17xX1xX3xX28xX4fxX17xX26xX3xX26xXdxX55xXdxXaxX3xX1afxXdxX23xXexX1xX9xXaxX1b6xX1b7xX13bxXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX1c5xX1c6xX1c7xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXfcxX17xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1baxXexX295xX6xX5xXdxX26xX17xX1b4xX3xX201xX15xX7xXexXdxX2a2xX91xX1bbxXaxX12xX13xX1xX73xX3xXexX1axX4xX1xX3xX67xX20xXdxX3xX84xX67xX6dxX7cxX3xXexX80xX17xX1xXf9xX3xX6dxX1xX6fxX3xXcxXa9xX42xX2e2xX17xX26xX3xX19xX6xX17xX3xX46xX4axX3xX7xX33xX3xXexXdxX3exX17xX3xX19xX20xX3xX4xX73xX6xX3xXbxX1xXc5xX3xX17xXc8xX3xXexX80xX17xX1xX3xX7cxX26xX15xX91x7577xX17xX3xXcxX1xX1axX3xXb1xXdxX38xXexX3xX67xXfdxX1b4xX3xX0xX10xX13fxX12xX84xXdxX85xX17xX3xX9cxX15xX6xX17xX3xX28xX3exX17xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX1xX80xX3xXexXdxX85xX15xXf9xX3xX7xX125xX3xX5xXdxX38xX15xX3xXexXa9xXfcxX17xX26xX3xX23xX33xX3xXexX1xX10fxXfcxX3xX19xX29xXfcxX3xX4xX29xXfcxXf9xX3xX13fxXfcxX17xX26xX3xX13fxX15xX125xX17xX3xX4xX29xX4xX3xX28xX9axX17xX3xX46xX1axX3xX5xXdxX85xX17xX3xX9cxX15xX6xX17xX3xX4x3d7fxX17xX26xX3xXa9xXfdxX3xX7xXfcxX29xXexXf9xX3xXexX1xX6xX13fxX3xX13fxX42xX15xX3xX46xXfdxX3xX19xXf3xX3xX7xX15xX17xX26xX3xX28xXecxX3xX1xXfcxXfdxX17xX3xXexX1xXdxX38xX17xX17dxX0xX58xX10xX13fxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXfcxX23xX91xXaxX12xX58dxa8bfxX17xX26xX3xXexX1xXa4xXdxXf9xX3xX28xXe7xXdxX3xX19xXdxXecxX15xX3xX26xX6fxXbxX3xXdcxX3xX1baxX8exX91xX3xX23xX33xX17xX26xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX1xX80xX3xXexXdxX85xX15xXf9xX3xX17xX1xXdxX38xX13fxX3xX46xXc5xXf9xX3xX26xXdxX10fxXdxX3xXbxX1xX29xXbxX3xXexXa9xXdxXecxX17xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX17xX3xX4xX1xXdxX3exX17xX3xX5xX42xX43xX4xX3xXexXa9xX85xX17xX3xX28xX1axX6xX3xX19xXfdxX17xX3xXexX80xX17xX1xX1bbxX3xX1baxX10xX13fxX3xX1baxX8f6xXexX3xX46xXdxX38xX4xX3xXexX15xX91xX85xX17xX3xX23xX42xX9axX17xX26xXf9xX3xX1cxX1xX10xX17xX3xXexX1xX42xX2e2xX17xX26xX3xX4xX29xX4xX3xXexX3adxXbxX3xXexX1xXecxXf9xX3xX4xX29xX3xX17xX1xX8exX17xX3xX4xX6fxX3xXexX1xXfdxX17xX1xX3xXexX686xX4xX1xX3xX1baxX15xX12axXexX3xX7xaf12xX4xX3xXexXa9xXfcxX17xX26xX3xXexXa9xXdxXecxX17xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX17xX3xX4xX1xXdxX3exX17xX3xX5xX42xX43xX4xX3xX26xXdxX6xXdxX3xX28xXfcxXe7xX17xX3xX1b7xX13bxX2xX2xX3xX295xX3xX1b7xX13bxX1b7xX13bxX17dxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXfcxX23xX91xXaxX12xX0xXdxX13fxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xXa9xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX1afxXdxX23xXexX1xX1b4xX3xX1b6xX1b7xX13bxXbxX1baxX1bbxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1b4xX3xX1c5xX1c6xX1c7xXbxX1baxX1bbxXaxX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX17dxX19xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX17xX1xX17dxX46xX17xX58xX17xX10xX1afxX7xX58xX1b7xX2xX2xX1c7xX58xX2xX1b7xX1efxX23xX1c6xX2xX1c5xX1c6xX7e4xX1c5xX13bxXexX1c6xX1c5xX13bxX4bexX13bxX5xX13bxX17dxX201xXbxX26xX204xXa9xX9xX7e4xX1c5xX4bexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX17xX20xXdxX3xX23xX15xX17xX26xX3xX28xX29xX17xX1xX3xX26xXdxX29xX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX17xX3xX4xX1xXdxX3exX17xX3xX5xX42xX43xX4xX3xX46xX47xX3xX19xX4axX17xX1xX3xX28xX4fxX17xX26xX3xX26xXdxX55xXdxXaxX3xX1afxXdxX23xXexX1xX9xXaxX1b6xX1b7xX13bxXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX1c5xX1c6xX1c7xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXfcxX17xXaxX12xX6dxX1xX6fxX3xXcxXa9xX42xX2e2xX17xX26xX3xX19xX6xX17xX3xXcxXf3xX3xX4xX1xX345xX4xX3xXcxX80xX17xX1xX3xX73xX91xX3xX7cxX26xX15xX91xXb3dxX17xX3x9671xXdxX17xX1xX3xX58dxX345xX4xX3xX26xX6fxXbxX3xXdcxX3xX13fxX20xXexX3xX7xX125xX3xX7xX125xX3xX5xXdxX38xX15xX3xXexXa9xXfcxX17xX26xX3xX19xX10fxX17xX3xX23xX33xX3xXexX1xX10fxXfcxX3xX19xX29xXfcxX3xX4xX29xXfcxX17dxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXfcxX23xX91xXaxX12x3fe3xX3exXexX3xX5xX15xX3adxX17xX3xX1xX20xXdxX3xX17xX26xX1xX1axXf9xX3xX6dxX1xX6fxX3xX13xX1xX73xX3xXexX1axX4xX1xX3xX7axX7bxX7cxX7dxX3xXexX80xX17xX1xX3xX84xX85xX3xX7cxX26xX89xX4xX3xX13xX1xX8exX15xX3xX91xX85xX15xX3xX4xX96xX15xX3xX569xX2e2xX3xX84xX6xXfcxX3xX28xX20xX17xX26xX3xX295xX3xXcxX1xX42xX9axX17xX26xX3xX19xXdxX17xX1xX3xX46xXfdxX3xX586xX3a4xX3xX1xX20xXdxX3xX295xX3xX4xX9axX3xX9cxX15xX6xX17xX3xXexX1xX42xXa4xX17xX26xX3xXexXa9xX33xX4xX3xX7bxX6xX17xX3xXb1xX4axX3xX7xX33xX3xXexXdxX3exX17xX3xX19xX20xX3xX4xX73xX6xX3xXbxX1xXc5xX3xX17xXc8xX3xXexX80xX17xX1xX3xX4xX96xX17xX3xXexXdxX3exXbxX3xXexX1xX15xX3xX26xX6fxXbxX3xXdcxX3xX4xX73xX6xX3xX28xXe7xXdxX3xX19xXdxXecxX15xX3xX28xXecxX3xX19xXf3xX3xX7xX15xX17xX26xXf9xX3xX1xXfcxXfdxX17xX3xX4xX1xX80xX17xX1xX3xX4xX29xX4xX3xX23xX33xX3xXexX1xX10fxXfcxX3xX19xX29xXfcxX3xX4xX29xXfcxX3xXexXf3xX17xX26xX3xX1cxX3exXexX3xX28xX10fxX13fxX3xX19xX10fxXfcxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX46xX47xX3xX7xX125xX3xX5xXdxX38xX15xXf9xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX23xXdxXb3dxX17xX3xX28xXe7xXexX1bbxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX125xXexX3xX17xX1xX12axXexX3xX4xX29xX4xX3xX17xX20xXdxX3xX23xX15xX17xX26xX3xX4xX1xXfcxX3xXexXf3xX17xX26xX3xX1cxX3exXexX3xX2xX13bxX3xX17xX13exX13fxX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX17xX3xX13xX1xXdxX3exX17xX3xX5xX42xX43xX4xX3xX9cxX15xX125xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX46xX47xX3xX19xX4axX17xX1xX3xX28xX4fxX17xX26xX3xX26xXdxX55xXdxX3xXexX80xX17xX1xX3xX67xXfdxX3xXcxX17axX17xX1xX17dxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXfcxX23xX91xXaxX12xX0xXdxX13fxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xXa9xX3xX23xXexX1xX15xX13fxX19xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX1afxXdxX23xXexX1xX1b4xX3xX1b6xX1b7xX13bxXbxX1baxX1bbxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1b4xX3xX1c5xX1c6xX1c7xXbxX1baxX1bbxXaxX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX17dxX19xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX17xX1xX17dxX46xX17xX58xX17xX10xX1afxX7xX58xX1b7xX2xX2xX1c7xX58xX2xX1b7xX1efxX23xX1c6xX2xX1c5xX1c6xX1efxX1c5xX1b6xXexX1efxX1c7xX1c6xX1efxX4bexX5xX13bxX17dxX201xXbxX26xX204xXa9xX9xX1efxX1c6xX1b6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX17xX20xXdxX3xX23xX15xX17xX26xX3xX28xX29xX17xX1xX3xX26xXdxX29xX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX17xX3xX4xX1xXdxX3exX17xX3xX5xX42xX43xX4xX3xX46xX47xX3xX19xX4axX17xX1xX3xX28xX4fxX17xX26xX3xX26xXdxX55xXdxXaxX3xX1afxXdxX23xXexX1xX9xXaxX1b6xX1b7xX13bxXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX1c5xX1c6xX1c7xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXfcxX17xXaxX12xX6dxX1xX6fxX3xX13xX1xX73xX3xXexX1axX4xX1xX3xX7axX7bxX7cxX7dxX3xXexX80xX17xX1xX3xX84xX85xX3xX7cxX26xX89xX4xX3xX13xX1xX8exX15xX3xX1cxX3exXexX3xX5xX15xX3adxX17xX3xX1xX20xXdxX3xX17xX26xX1xX1axX17dxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXfcxX23xX91xXaxX12xX58dxXbf6xX17xX26xX3xXexX1xXa4xXdxX3xX23xX33xX3xXexX1xX10fxXfcxX3xX19xX29xXfcxX3xX4xX29xXfcxX3xXbxX1xX10fxXdxX3xX28xX29xX17xX1xX3xX26xXdxX29xX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX1xX12axXexX3xX1cxX3exXexX3xX9cxX15xX10fxX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX17xX3xXex4898xX17xX26xX3xX13fxXc5xX4xX3xXexXdxX85xX15xXf9xX3xX4xX1xX80xX3xXexXdxX85xX15xX3xX4xX73xX6xX3xX13xX1xXdxX3exX17xX3xX5xX42xX43xX4xX3xX9cxX15xX125xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX46xX47xX3xX19xX4axX17xX1xX3xX28xX4fxX17xX26xX3xX26xXdxX55xXdxX3xX26xXdxX6xXdxX3xX28xXfcxXe7xX17xX3xX1b7xX13bxX2xX2xX295xX1b7xX13bxX1b7xX13bxXf9xX3xXexX11a5xX3xX28xX6fxX3xX28xX47xX3xX1baxX15xX12axXexX3xX4xX29xX4xX3xX26xXdxX10fxXdxX3xXbxX1xX29xXbxX3xX1cxX1xX10fxX3xXexX1xXdxX3xX28xXecxX3xXexXdxX3exXbxX3xXexXc5xX4xX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX17xX3xXexXa9xXfcxX17xX26xX3xX26xXdxX6xXdxX3xX28xXfcxXe7xX17xX3xX1b7xX13bxX1b7xX2xX295xX3xX1b7xX13bxX4bexX13bxX17dxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXfcxX23xX91xXaxX12xX58dxX125xXdxX3xX46xX55xXdxX3xX23xX6xX17xX1xX3xX7xX29xX4xX1xX3xX28xX47xX3xX17xX26xX1xX1axX3xX7axX7bxX7cxX7dxX3xXexX80xX17xX1xX3xX1cxX1xX10xX17xX3xXexX1xX42xX2e2xX17xX26xXf9xX3xX91xX85xX15xX3xX4xX96xX15xX3xXbxX1xX10fxXdxX3xXa9xXfdxX3xX7xXfcxX29xXexX3xX1cxX1dxX3xX4xXfdxX17xX26xXf9xX3xX5xX33xX6xX3xX4xX1xX89xX17xX3xX4xX29xX4xX3xXexX3adxXbxX3xXexX1xXecxXf9xX3xX4xX29xX3xX17xX1xX8exX17xX3xX4xX13exX17xX3xX4xX345xX3xX46xXfdxXfcxX3xX1cxX3exXexX3xX9cxX15xX10fxX3xX2xX13bxX3xX17xX13exX13fxX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX17xX3xX4xX1xXdxX3exX17xX3xX5xX42xX43xX4xX3xX9cxX15xX125xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX46xX47xX3xX19xX4axX17xX1xX3xX28xX4fxX17xX26xX3xX26xXdxX55xXdxX3xX4xX73xX6xX3xXexX11a5xX17xX26xX3xX4xX9axX3xX9cxX15xX6xX17xXf9xX3xX28xX9axX17xX3xX46xX1axX3xX46xXfdxX3xX28xX6fxX17xX26xX3xX26xX6fxXbxX3xX4xXc5xX3xXexX1xXecxX3xX4xX73xX6xX3xXexX11a5xX17xX26xX3xX4xX29xX3xX17xX1xX8exX17xX17dxX0xX58xXbxX12xX0xX23xXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX23xXa9xX10xX5xX6xXexX10xX23xXaxX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX295xXexX1xX15xX13fxX19xX295xX6xX17xX23xX295xX7xX6xXbxXfcxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX1xXc5xX3xX17xXc8xX3xX67xXfdxX3xXcxX17axX17xX1xX3x83fcxX26xXdxXc8xX3xXexXa9xX89xX17xX3xX17xXdxX47xX13fxX3xXexXdxX17xX3xXexX1xX10xXfcxX3xX58dxX10fxX17xX26x59f6xXaxX3xX1xXa9xX10xX2a2xX9xXaxX58xX23xXfcxX6xX17xX295xXexX1xX10xX58xXbxX1xX15xX295xX17xX15xX295xX1xX6xX295xXexXdxX17xX1xX295xX26xXdxX15xX295xXexXa9xXfcxX17xX295xX17xXdxX10xX13fxX295xXexXdxX17xX295xXexX1xX10xXfcxX295xX23xX6xX17xX26xX58xX1b7xX13bxX1c5xX1c6xX1c7xX7e4xX17dxX1xXexX13fxXaxX12xX0xXdxX13fxX26xX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX58xX13fxX10xX23xXdxX6xX58xX2xX1b7xX13bxX58xX17xX10xX1afxX7xX58xX1b7xX2xX13bxX4bexX58xX7e4xX1efxX23xX4bexX2xX1c6xX13bxX1c6xX4bexX1b7xXexX4bexX13bxX1c5xX1c6xX5xX1c7xX295xX2xX1b7xX1b7xX23xX2xX2xX1b6xX2xX1b7xX2xX13bxXexX4bexX1efxX7e4xX1c6xX1c7xX5xX13bxX17dxX201xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX17xX20xXdxX3xX23xX15xX17xX26xX3xX28xX29xX17xX1xX3xX26xXdxX29xX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX17xX3xX4xX1xXdxX3exX17xX3xX5xX42xX43xX4xX3xX46xX47xX3xX19xX4axX17xX1xX3xX28xX4fxX17xX26xX3xX26xXdxX55xXdxXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX23xXdxX46xX12xX0xX7xXexXa9xXfcxX17xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX1xXc5xX3xX17xXc8xX3xX67xXfdxX3xXcxX17axX17xX1xX3xX13b1xX26xXdxXc8xX3xXexXa9xX89xX17xX3xX17xXdxX47xX13fxX3xXexXdxX17xX3xXexX1xX10xXfcxX3xX58dxX10fxX17xX26xX13cdxXaxX3xX1xXa9xX10xX2a2xX9xXaxX58xX23xXfcxX6xX17xX295xXexX1xX10xX58xXbxX1xX15xX295xX17xX15xX295xX1xX6xX295xXexXdxX17xX1xX295xX26xXdxX15xX295xXexXa9xXfcxX17xX295xX17xXdxX10xX13fxX295xXexXdxX17xX295xXexX1xX10xXfcxX295xX23xX6xX17xX26xX58xX1b7xX13bxX1c5xX1c6xX1c7xX7e4xX17dxX1xXexX13fxXaxX12xX6dxX1xXc5xX3xX17xXc8xX3xX67xXfdxX3xXcxX17axX17xX1xX3xX13b1xX26xXdxXc8xX3xXexXa9xX89xX17xX3xX17xXdxX47xX13fxX3xXexXdxX17xX3xXexX1xX10xXfcxX3xX58dxX10fxX17xX26xX13cdxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexXa9xXfcxX17xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX23xXaxX12xX13xX1xXfdxXfcxX3xX13fxX11a5xX17xX26xX3xX58dxXe7xXdxX3xX1xX20xXdxX3xXexXfcxXfdxX17xX3xX9cxX15xX125xX4xX3xX5xX96xX17xX3xXexX1xX345xX3xX586x7c5cxX15acxX15acxX3xX4xX73xX6xX3xX58dxX10fxX17xX26xXf9xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX12axXbxX3xX1xX20xXdxX3xXbxX1xXc5xX3xX17xXc8xX3xX67xXfdxX3xXcxX17axX17xX1xX3xX28xX3a4xX3xXa9xX6xX3xX7xX345xX4xX3xXexX1xXdxX3xX28xX15xX6xX3xX19xX3cbxX17xX26xX3xX17xX1xXdxX47xX15xX3xXbxX1xX96xX17xX3xX46xXdxX38xX4xX3xXdcxX3xX17xX26xX1xX17axX6xXf9xX3xXexX1xXdxX3exXexX3xXexX1xX33xX4xX1bbxX3xX26xcf03xXdxX3xX26xXcbcxX13fxX3xX17xXdxX47xX13fxX3xXexXdxX17xXf9xX3xX7xX33xX3xX1cx42e7xX3xX46xX89xX17xX26xX3xX46xXfdxXfcxX3xX13fxX20xXexX3xX1cxX1627xX3xX28xXe7xXdxX3xX1xX20xXdxX3xX28xXf3xXdxX3xX13fxX55xXdxXf9xX3xX23xX8exX17xX3xX4xX1xX73xX17dxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX23xXdxX46xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX1xXc5xX3xX17xXc8xX3xX67xXfdxX3xXcxX17axX17xX1xX3xX1xX42xX2e2xX17xX26xX3xX345xX17xX26xX3xXbxX1xXfcxX17xX26xX3xXexXa9xXfdxXfcxX3xX1cxX1xX2e2xXdxX3xX17xX26xX1xXdxX38xXbxXaxX3xX1xXa9xX10xX2a2xX9xXaxX58xX23xXfcxX6xX17xX295xXexX1xX10xX58xXbxX1xX15xX295xX17xX15xX295xX1xX6xX295xXexXdxX17xX1xX295xX1xX15xXfcxX17xX26xX295xX15xX17xX26xX295xXbxX1xXfcxX17xX26xX295xXexXa9xX6xXfcxX295xX1cxX1xXfcxXdxX295xX17xX26xX1xXdxX10xXbxX58xX2xX1efxX1b6xX1efxX1c7xX1c6xX17dxX1xXexX13fxXaxX12xX0xXdxX13fxX26xX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX58xX13fxX10xX23xXdxX6xX58xX2xX1b7xX13bxX58xX17xX10xX1afxX7xX58xX1b7xX13bxX4bexX1b6xX58xX2xX4bexX1b6xX23xX4bexX13bxX1efxX13bxX1c5xX1b7xX13bxXexX1b6xX1b7xX1c5xX1efxX1efxX5xX13bxX17dxX201xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX17xX20xXdxX3xX23xX15xX17xX26xX3xX28xX29xX17xX1xX3xX26xXdxX29xX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX17xX3xX4xX1xXdxX3exX17xX3xX5xX42xX43xX4xX3xX46xX47xX3xX19xX4axX17xX1xX3xX28xX4fxX17xX26xX3xX26xXdxX55xXdxXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX23xXdxX46xX12xX0xX7xXexXa9xXfcxX17xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX1xXc5xX3xX17xXc8xX3xX67xXfdxX3xXcxX17axX17xX1xX3xX1xX42xX2e2xX17xX26xX3xX345xX17xX26xX3xXbxX1xXfcxX17xX26xX3xXexXa9xXfdxXfcxX3xX1cxX1xX2e2xXdxX3xX17xX26xX1xXdxX38xXbxXaxX3xX1xXa9xX10xX2a2xX9xXaxX58xX23xXfcxX6xX17xX295xXexX1xX10xX58xXbxX1xX15xX295xX17xX15xX295xX1xX6xX295xXexXdxX17xX1xX295xX1xX15xXfcxX17xX26xX295xX15xX17xX26xX295xXbxX1xXfcxX17xX26xX295xXexXa9xX6xXfcxX295xX1cxX1xXfcxXdxX295xX17xX26xX1xXdxX10xXbxX58xX2xX1efxX1b6xX1efxX1c7xX1c6xX17dxX1xXexX13fxXaxX12xX6dxX1xXc5xX3xX17xXc8xX3xX67xXfdxX3xXcxX17axX17xX1xX3xX1xX42xX2e2xX17xX26xX3xX345xX17xX26xX3xXbxX1xXfcxX17xX26xX3xXexXa9xXfdxXfcxX3xX1cxX1xX2e2xXdxX3xX17xX26xX1xXdxX38xXbxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexXa9xXfcxX17xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX23xXaxX12xX6dxX1xXc5xX3xX17xXc8xX3xX13fxXe7xX17xX1xX3xX23xXe7xX17xX3xX7xX29xX17xX26xX3xXexXe7xXfcxXf9xX3xX1cxX1xX2e2xXdxX3xX17xX26xX1xXdxX38xXbxX1bbxX3xXbxX1xX29xXexX3xXexXa9xXdxXecxX17xX3xX4xX29xX4xX3xX13fxX5a4xX3xX1xX4axX17xX1xX3xX1cxXdxX17xX1xX3xXexX3exX3xX1xX43xXbxX3xXexX29xX4xX3xX5xXfdxX3xX13fxXc5xX4xX3xXexXdxX85xX15xX3xX13fxXfdxX3xX67xX20xXdxX3xX84xX67xX6dxX7cxX3xXexX80xX17xX1xX3xX67xXfdxX3xXcxX17axX17xX1xX3xX1xX42xX55xX17xX26xX3xX28xX3exX17xX3xXexXa9xXfcxX17xX26xX3xXbxX1xXfcxX17xX26xX3xXexXa9xXfdxXfcxX3xXbxX1xXc5xX3xX17xXc8xX3xX1cxX1xX2e2xXdxX3xX17xX26xX1xXdxX38xXbxX3xX17xX13exX13fxX3xX1b7xX13bxX1b7xX13bxX3xX295xX3xX1b7xX13bxX1b7xX2xX17dxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX23xXdxX46xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxa48exX15xX1dxX3xX6dxX1xX29xXexX3xXexXa9xXdxXecxX17xX3xXbxX1xXc5xX3xX17xXc8xX3xX67xXfdxX3xXcxX17axX17xX1xX3xX4xX1xXfcxX3xX2xX1c7xX17dxX1c6xX1b7xX1b6xX3xXexX1xXfdxX17xX1xX3xX46xXdxX85xX17xX3xX46xX6xX91xX3xX1xX9axX17xX3xX2xX1c5xX13bxX3xXex477cxX3xX28xXbf6xX17xX26xXaxX3xX1xXa9xX10xX2a2xX9xXaxX58xX1baxX6xX295xX1xXfcxXdxX58xX9cxX15xX91xX295xXbxX1xX6xXexX295xXexXa9xXdxX10xX17xX295xXbxX1xX15xX295xX17xX15xX295xX1xX6xX295xXexXdxX17xX1xX295xX4xX1xXfcxX295xX2xX1c7xX295xX1c6xX1b7xX1b6xX295xXexX1xX6xX17xX1xX295xX46xXdxX10xX17xX295xX46xX6xX91xX295xX1xXfcxX17xX295xX2xX1c5xX13bxX295xXexX91xX295xX23xXfcxX17xX26xX58xX2xX1b6xX1c6xX1efxX2xX1b6xX17dxX1xXexX13fxXaxX12xX0xXdxX13fxX26xX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX58xX13fxX10xX23xXdxX6xX58xX2xX1b7xX13bxX58xX17xX10xX1afxX7xX58xX2xX1efxX1c6xX1c6xX58xX7e4xX1efxX23xX13bxX2xX1efxX1c5xX1c5xX4bexX7e4xXexX1b7xX7e4xX13bxX13bxX1c5xX5xX13bxX17dxX201xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX17xX20xXdxX3xX23xX15xX17xX26xX3xX28xX29xX17xX1xX3xX26xXdxX29xX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX17xX3xX4xX1xXdxX3exX17xX3xX5xX42xX43xX4xX3xX46xX47xX3xX19xX4axX17xX1xX3xX28xX4fxX17xX26xX3xX26xXdxX55xXdxXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX23xXdxX46xX12xX0xX7xXexXa9xXfcxX17xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1923xX15xX1dxX3xX6dxX1xX29xXexX3xXexXa9xXdxXecxX17xX3xXbxX1xXc5xX3xX17xXc8xX3xX67xXfdxX3xXcxX17axX17xX1xX3xX4xX1xXfcxX3xX2xX1c7xX17dxX1c6xX1b7xX1b6xX3xXexX1xXfdxX17xX1xX3xX46xXdxX85xX17xX3xX46xX6xX91xX3xX1xX9axX17xX3xX2xX1c5xX13bxX3xXexX1964xX3xX28xXbf6xX17xX26xXaxX3xX1xXa9xX10xX2a2xX9xXaxX58xX1baxX6xX295xX1xXfcxXdxX58xX9cxX15xX91xX295xXbxX1xX6xXexX295xXexXa9xXdxX10xX17xX295xXbxX1xX15xX295xX17xX15xX295xX1xX6xX295xXexXdxX17xX1xX295xX4xX1xXfcxX295xX2xX1c7xX295xX1c6xX1b7xX1b6xX295xXexX1xX6xX17xX1xX295xX46xXdxX10xX17xX295xX46xX6xX91xX295xX1xXfcxX17xX295xX2xX1c5xX13bxX295xXexX91xX295xX23xXfcxX17xX26xX58xX2xX1b6xX1c6xX1efxX2xX1b6xX17dxX1xXexX13fxXaxX12xX1923xX15xX1dxX3xX6dxX1xX29xXexX3xXexXa9xXdxXecxX17xX3xXbxX1xXc5xX3xX17xXc8xX3xX67xXfdxX3xXcxX17axX17xX1xX3xX4xX1xXfcxX3xX2xX1c7xX17dxX1c6xX1b7xX1b6xX3xXexX1xXfdxX17xX1xX3xX46xXdxX85xX17xX3xX46xX6xX91xX3xX1xX9axX17xX3xX2xX1c5xX13bxX3xXexX1964xX3xX28xXbf6xX17xX26xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexXa9xXfcxX17xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX23xXaxX12xXcxX1xX5a4xX17xX26xX3xXexXdxX17xX3xXexX11a5xX3xX1923xX15xX1dxX3xX6dxX1xX29xXexX3xXexXa9xXdxXecxX17xX3xXbxX1xXc5xX3xX17xXc8xX3xX67xXfdxX3xXcxX17axX17xX1xXf9xX3xX28xX3exX17xX3xX4xX15xX125xXdxX3xX17xX13exX13fxX3xX1b7xX13bxX2xX1efxXf9xX3xX23xX42xX3xX17xX43xX3xX4xX1xXfcxX3xXexX1xXfdxX17xX1xX3xX46xXdxX85xX17xX3xX46xX6xX91xX3xX28xXe7xXexX3xXexXa9xX85xX17xX3xX2xX1c5xX13bxXf9xX7e4xX3xXexX1964xX3xX28xXbf6xX17xX26xX3xX46xX55xXdxX3xX2xX1c7xX17dxX1c6xX1b7xX1b6xX3xXexX1xXfdxX17xX1xX3xX46xXdxX85xX17xX3xX46xX6xX91xX3xX46xX125xX17xX17dxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX23xXdxX46xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX15xX5xX12xX0xX23xXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa9xXaxX12xX0xX58xX23xXdxX46xX12xX0xX58xX23xXdxX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8dacxX15xXexX1xXfcxXa9xXaxX12xX67xXfdxX3xX84xXdxX17xX1xX0xX58xXbxX12
Hà Linh