Dell ra mắt loạt sản phẩm cao cấp dòng Vostro
Những sản phẩm Dell Vostro mới chú trọng tính năng di động, tính bảo mật cao và dễ quản lý công việc.
66fax9b6axd8cfx7e7axa2abxcc7fx857bxe3e2xd4c8x8389xX8xb080x7d32x9192xafa7xa0aaxX8xa868xdfe6xX2xX11xX6xXdxXbx9768xX0x8c87x9d61xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxaaadxb198xX2xX11xX6xXdxXbxX17xb289xXdxX6xX6xX4x7c81xX7xX4xdcdcxbbdfxX11xX4xX6x7072xc8dexX11xX4xX8x9ab2xXcxX4xX23xX19xa0bexX33xX4xX5xX7xX38xX4xX5x7a94xX23xX4xX1x70f5xXcxd1cbxX4xa992xX38xX8xX11xX30xX38xX0xa062xX19xX1axX17xX0xX59xX1xX2xX3xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23x7550xXdxX7xX1xXbxX17x9d7exX19x77dbxXcxX50xX4xX8xX3dxXcxX4xX23xX19xX42xX33xX4xX2bxXdxX6xX6xX4xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX33x9bebxX2xX4xX5xX19xa12dxX4xX11xX30xd213xXcxX50xX4xX11x9f1exXcxX19xX4xXcx8318xXcxX50xX4xX1xX2xX4xd073x92e0xXcxX50x7b3axX4xX11xX9exXcxX19xX4xc4b9xX3dxX38xX4xX33x7092xX11xX4xX5xX7xX38xX4xX3xb325xX4xX1x70aaxX4xdce0x7981xX3dxXcxX4xX6x6fffxX4xX5xdd63xXcxX50xX4xX3xX2xc601xX5x7334xX0xX59xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23x8358xX38xX1xbbc7xXbxX17xX2bxXdxX6xX6xX4xX3x69c9xX7xX4xX11xXc8xXcxX50xX4xX11xX7xX4xX11xX19x8cccxX4xX11xX30x7ec0x89dbxXcxX50xX4xX6xX38xX39xX11xX4xX8xX3dxXcxX4xX23xX19xX42xX33xX4xX11xX19xXc8xXabxX5xX4xX11xX19x6a9exX4xX19xXd6xX4xX11xX2xX120xX23xX4xX11xX19xXdxX38xX4xX5xb712xX7xX4xX2bxXdxX6xX6xX4xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4x72f9xX4xX1xX4exXcxX50xX4xX33xde51xXebxX4xX11xX9exXcxX19xX4xX5xX7xX38xX4xX5xX4axX23xX4xX1xXc2xXcxX19xX4xX5xX19xX38xX4xX1xX38xX7xXcxX19xX4xXcxX19xac20xXcxXaexX4xXb5xX7xX38xX4xX50x97dfxX33xX4xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX1ax9259xX4xX3xXc2xX4xX1axb47cxX4xX182x8245xX185xX185xXaexX4xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX1axX17cxX4xX3xXc2xX4xX1axX182xX4x985exX185xX185xX185xXaexX4xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX1axX182xX4xX19axX185xX185xX185xX4xX3xXc2xX4xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xae73xX17cxX4xX182xX185xX185xX185xX4xcea2xX6xX6xX4xX2xXcxX4xX38xXcxXdxXd8xX4x8362xX38xX39xX11xX4xX8xX3dxXcxX4xX23xX19xX42xX33xX4xXcxXc2xXebxX4xX8x92e6xX4xX19xX76xXc8xX4xX5xXd0xXcxX50xX4xX8xXc8xX4axX11xX4xX11x6fb5xX11xXaexX4xX19xX38xX39xX11xX4xXaaxXabxXcxX50xX4xabf5xXcxX4xXaaxX101xXcxX19xXaexX4xX23xX19xa32exX4xX19xbf16xX23xX4xX3xX90xX2xX4xXaaxX1f1xX2xX4xX11xX105xX20dxXcxX50xX4xXcxX50xX105xX106xX2xX4xX1xX20axXcxX50xX4xX3xXa3xXcxX4xX23xX19xX4exXcxX50xXaexX4xX1xX38xX7xXcxX19xX4xXcxX50xX19xX2xXd6xX23xX4xXcxX19xe427xXd8xX0xX59xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXe8xX38xX1xXebxXbxX17xX0xX8xX11xX30xX38xXcxX50xX17xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX1axX17cxX4xX3xXc2xX4xX1axX182xX4xX182xX185xX185xX185xX4xX13fxX4xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX182xX17cx6c35x733exX4xX3xXc2xX4xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX182xX182xX282xX283xX0xX59xX8xX11xX30xX38xXcxX50xX17xX0xX59xX23xX17xX0xX11xX7xXb5xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX33xX7xX50xXdxXe8xX38x828dxXbxX4xX7xX6xX2xX50xXcxXaxXbxX5xXdxXcxX11xXdxX30xXbxX17xX0xX11xXb5xX38xX1xXebxX17xX0xX11xX30xX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xXebxX6xXdxXaxXbxX11xXdxX2b5xX11xX10xX7xX6xX2xX50xXcx6835xX4xX5xXdxXcxX11xXdxX30xdcaaxXbxX17xX0xX7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX50xX7xX6xX6xXdxX30xXebxXbxX17xX0xX2xX33xX50xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xX33xX50xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX1xXdxX6xX6xX4xX30xX7xX4xX33xX7xX11xX4xX6xX38xX7xX11xX4xX8xX7xXcxX4xX23xX19xX7xX33xX4xX5xX7xX38xX4xX5xX7xX23xX4xX1xX38xXcxX50xX4xX3xX38xX8xX11xX30xX38xXbxX4xX8xX30xX5xXaxXbxX59xX59xX2xXd8xXb5xX7xX38xX19xX7xX11xX2xXcxX19xXd8xX3xXcxX59xXcxXdxXexX8xX59xX1axX282xX19axX283xX59xX1axX185xX282xX1xX17cxX1axX1b9xX11xX1b9xX282xX1axX6xX185xXd8x9e9bxX23xX50xXbxX4xX59xX17xX0xX59xX7xX17xX0xX59xX11xX1xX17xX0xX59xX11xX30xX17xX0xX59xX11xXb5xX38xX1xXebxX17xX0xX59xX11xX7xXb5xX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXe8xX38xX1xXebxXbxX17xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX1axX17cxX4xX3xXc2xX4xX1axX182xX4xX182xX185xX185xX185xX4xXaaxX105xX20dxX5xX4xX11xX19xX2xX120xX11xX4xe9e7xX120xX4xX3xX90xX2xX4xX3d3xX2x90c8xXc8xX4xX1xX147xXcxX50xX4xX19xX2xXd6xXcxX4xXaaxX39xX2xXaexX4xX33xX39xXcxX19xX4xX33x7dafxXaexX4xX3xX243xX4xX3d3xX2xX33xX4xX6xX38xX39xX2xX4xX8xX147xXcxX50xX4xX3xXc2xX4xXcxX19xX2xce03xXc8xX4xX6xcf34xX7xX4xX5xX19xX99xXcxX4xX33xXc2xXc8xX4xX8xX34xX5xX4xX11xX20axXebxX4xX11xX19xX9exX5xX19xXd8xX4xX2bxX4exXcxX50xX4xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX182xX185xX185xX185xX4xX1axX17cxX4xX5xab30xX4xXaaxXabxX4xX33xX243xXcxX50xX4xX1axX283xXaexX182xX33xX33xX4xX3xXc2xX4xX11xX30xX99xXcxX50xX4xX6xX105xX20dxXcxX50xX4xX6xXc2xX4xX1axXaexX182xa975xX3d3xX50xXd8xX4xe5c5xX38xX1xXdxX6xX4xX5xXc8xXcxX50xX4xX5xX4axX23xX4xXaaxXabxX4xX23xX19xX168xXcxX4xX50xX2xX3dxX2xX4xX33xXc2xXcxX4xX19x7efdxXcxX19xX4xa17axXc8xX6xX6xX4xX6exX2bxXd8xX0xX59xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXe8xX38xX1xXebxXbxX17xX2bxX4exXcxX50xX4xXcxXc2xXebxX4xXaaxX105xX20dxX5xX4xX11xX30xX7xXcxX50xX4xXb5xX101xX4xX5xX19xX2xX23xX4xX2b5xc829xX4xX6xXcdxX4xe9c5xXcxX11xXdxX6xX4xX11xX19xX120xX4xX19xXd6xX4xX11xX19xd330xX4xce98xX4xX33xX90xX2xX4xXcxX19xX4axX11xXaexX4xX5xX7xX30xX1xX4xX33xXc2xXcxX4xX19xX48exXcxX19xX4xb690xX2bxX2bxb499xX182xX4xX17cxX4fcxXe8xXaexX4xX1ffxX4xX5xX4e0xXcxX50xX4xX1axX24xXe8xX4xX6exX2bxX2bxXaexX4xX1b9xX182xX282xX4fcxXe8xX4xcfb5xX51dxX2bxX4xX19xX38x6a96xX5xX4xX5xX442xX4xX11xX19xX3dcxX4xX6xX412xX7xX4xX5xX19xX99xXcxX4xX8xX38xXcxX50xX4xX8xX38xXcxX50xX4xX5xX3dxX4xX6exX2bxX2bxX4xX3xXc2xX4xX51dxX51dxX2bxX4xX5xX19xX38xX4xXcxX19xXc8xX4xX5xc0dcxXc8xX4xX6xX105xXc8xX4xX11xX30xX76xX4xX6xX90xXcxXd8xX4xX74xX50xX38xXc2xX2xX4xX30xX7xXaexX4xXb5xXabxX4xXcxX19xX90xX4xX4ffxX1c1xX46dxX4xXaaxX39xX11xX4xX1axX282xX4fcxXe8xX4xX5xX4exXcxX4xX5xX442xX4xX11xX19xX3dcxX4xX33xX1e0xX4xX30xXabxXcxX50xX4xX6xd24exXcxX4xXaaxX120xXcxX4xX19axX1b9xX4fcxXe8xXd8xX4x99ecxX4xX5xX19xX168xXc8xX4x97ebxX4xX24xX19xX147xX2xX4xXe8xX48exXcxX19xX4xX2bxX105x699cxXcxX50xXaexX4xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX1axX17cxX4xX3xXc2xX4xX1axX182xX4xX182xX185xX185xX185xX4xXaaxX105xX20dxX5xX4xXb5xX147xXcxX4xX3xXc2xX38xX4xXcxX50xXc2xXebxX4xX1b9xX185xX59xX468xX59xX1b9xX185xX1axX282xXd8xX0xX59xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXe8xX38xX1xXebxXbxX17xX0xX8xX11xX30xX38xXcxX50xX17xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX1axX17cxX4xX3xXc2xX4xX1axX182xX4xX19axX185xX185xX185xX4xX13fxX4xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX19axX17cxX282xX283xXaexX4xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX19axX182xX282xX283xX0xX59xX8xX11xX30xX38xXcxX50xX17xX0xX59xX23xX17xX0xX11xX7xXb5xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX33xX7xX50xXdxXe8xX38xX2b5xXbxX4xX7xX6xX2xX50xXcxXaxXbxX5xXdxXcxX11xXdxX30xXbxX17xX0xX11xXb5xX38xX1xXebxX17xX0xX11xX30xX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xXebxX6xXdxXaxXbxX11xXdxX2b5xX11xX10xX7xX6xX2xX50xXcxX2e7xX4xX5xXdxXcxX11xXdxX30xX2efxXbxX17xX0xX7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX50xX7xX6xX6xXdxX30xXebxXbxX17xX0xX2xX33xX50xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xX33xX50xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX1xXdxX6xX6xX4xX30xX7xX4xX33xX7xX11xX4xX6xX38xX7xX11xX4xX8xX7xXcxX4xX23xX19xX7xX33xX4xX5xX7xX38xX4xX5xX7xX23xX4xX1xX38xXcxX50xX4xX3xX38xX8xX11xX30xX38xXbxX4xX8xX30xX5xXaxXbxX59xX59xX2xXd8xXb5xX7xX38xX19xX7xX11xX2xXcxX19xXd8xX3xXcxX59xXcxXdxXexX8xX59xX1axX282xX19axX283xX59xX1axX185xX282xX1xX17cxX1axX1b9xX11xX17cxX19axX182xX1b9xX6xX1axXd8xX37dxX23xX50xXbxX4xX59xX17xX0xX59xX7xX17xX0xX59xX11xX1xX17xX0xX59xX11xX30xX17xX0xX59xX11xXb5xX38xX1xXebxX17xX0xX59xX11xX7xXb5xX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXe8xX38xX1xXebxXbxX17xX51dxXdxX30xX2xXdxX8xX4xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX1axX17cxX4xX3xXc2xX4xX1axX182xX4xX19axX185xX185xX185xX4xX1xXc2xXcxX19xX4xX5xX19xX38xX4xX5xX147xX5xX4xX5xX19xX130xX4xX1xX38xX7xXcxX19xX4xXcxX50xX19xX2xXd6xX23xX4xX5xX442xX4xXcxX19xXc8xX4xX5xX557xXc8xX4xXaaxX557xXc8xX4xX11xX105xX4xX8xX1f1xX4xX6xX105xX20dxXcxX50xX4xX33xX147xXebxX4xX11xX9exXcxX19xX4xX6xX90xXcxX4xX5xX19xX38xX4xX1xX38xX7xXcxX19xX4xXcxX50xX19xX2xXd6xX23xX4xX5xX130xX7xX4xX19xX99xXd8xX4xX24xX105xX5bbxXcxX50xX4xX11xX412xX4xXcxX19xX105xX4xX8xXdxX30xX2xXdxX8xX4xX182xX185xX185xX185xXaexX4xXcxX19xX76xXcxX50xX4xX5xX19xX2xX120xX5xX4xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX1axX17cxX4xX3xXc2xX4xX1axX182xX4xX19axX185xX185xX185xX4xXaaxX105xX20dxX5xX4xX11xX19xX2xX120xX11xX4xX3d3xX120xX4xX11xX30xX99xXcxX50xX4xX6xX105xX20dxXcxX50xX4xXcxX19xd300xXaexX4xX33xX243xXcxX50xX4xX50xX99xXcxXd8xX0xX59xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXe8xX38xX1xXebxXbxX17x9739xX105xX20dxX5xX4xX11xX30xX7xXcxX50xX4xXb5xX101xX4xX5xX19xX2xX23xX4xX2b5xX4ccxX4xX6xXcdxX4xX4d1xXcxX11xXdxX6xX4xX33xX90xX2xX4xXcxX19xX4axX11xXaexX4xX1ffxX4xX5xX4e0xXcxX50xX4xX1axX24xXe8xX4xX6exX2bxX2bxX4xX19xX38xX523xX5xX4xX1axX1b9xX283xX4fcxXe8xX4xX51dxX51dxX2bxX4xX3xXc2xX4xXb5xXabxX4xXcxX19xX90xX4xX4ffxX1c1xX46dxX4xXaaxX120xXcxX4xX283xX4fcxXe8xX4xX2bxX2bxX4ffxX17cxXd8xX4xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX19axX182xX282xX283xX4xX5xX442xX4xXaaxXabxX4xX23xX19xX168xXcxX4xX50xX2xX3dxX2xX4xX33xXc2xXcxX4xX19xX48exXcxX19xX4xX492xXc8xX6xX6xX4xX6exX2bxX4xX3xXc2xX4xX5xX442xX4xX11xX19xX3dcxX4xX6xX412xX7xX4xX5xX19xX99xXcxX4xX5xX7xX30xX1xX4xXaaxX171xX4xX19xX99xX7xX4xX30xX106xX2xX4xX1xXc8xXcxX50xX4xX6xX105xX20dxXcxX50xX4xX1b9xX4fcxXe8xX4xX3d3xX19xX2xX4xX23xX19xX3dxX2xX4xX6xXc2xX33xX4xX3xX2xXd6xX5xX4xX3xX90xX2xX4xX5xX147xX5xX4xX4e0xXcxX50xX4xX1xbc15xXcxX50xX4xXaaxX171xX4xX19xX99xX7xX4xX5xX7xX38xXd8xX4xX2bxX4exXcxX50xX4xXcxXc2xXebxX4xXaaxX105xX20dxX5xX4xX11xX30xX7xXcxX50xX4xXb5xX101xX4xX5xX147xX5xX4xX5xX1ffxXcxX50xX4xX6exX2bxX46dxX4d1xX4xX3xXc2xX4xX52xX4fcxX1c1xX4xX33xXc2xX4xX11xX19xX120xX4xX19xXd6xX4xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX11xX30xX105xX90xX5xX4xX3xXc2xX4xX4d1xXcxX8xX23xX2xX30xX38xXcxX4xX3d3xX19xXd0xXcxX50xX4xX5xX442xXd8xX0xX59xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXe8xX38xX1xXebxXbxX17xX0xX8xX11xX30xX38xXcxX50xX17xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX1axX182xX4xX19axX185xX185xX185xX4xX13fxX4xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX19axX182xX282xX182xX4xX3xXc2xX4xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX19axX182xX282xX1axX0xX59xX8xX11xX30xX38xXcxX50xX17xX0xX59xX23xX17xX0xX11xX7xXb5xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX33xX7xX50xXdxXe8xX38xX2b5xXbxX4xX7xX6xX2xX50xXcxXaxXbxX5xXdxXcxX11xXdxX30xXbxX17xX0xX11xXb5xX38xX1xXebxX17xX0xX11xX30xX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xXebxX6xXdxXaxXbxX11xXdxX2b5xX11xX10xX7xX6xX2xX50xXcxX2e7xX4xX5xXdxXcxX11xXdxX30xX2efxXbxX17xX0xX7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX50xX7xX6xX6xXdxX30xXebxXbxX17xX0xX2xX33xX50xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xX33xX50xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX1xXdxX6xX6xX4xX30xX7xX4xX33xX7xX11xX4xX6xX38xX7xX11xX4xX8xX7xXcxX4xX23xX19xX7xX33xX4xX5xX7xX38xX4xX5xX7xX23xX4xX1xX38xXcxX50xX4xX3xX38xX8xX11xX30xX38xXbxX4xX8xX30xX5xXaxXbxX59xX59xX2xXd8xXb5xX7xX38xX19xX7xX11xX2xXcxX19xXd8xX3xXcxX59xXcxXdxXexX8xX59xX1axX282xX19axX283xX59xX1axX185xX282xX1xX17cxX1axX1b9xX11xX283xX182xX17cxX17cxX6xX1b9xXd8xX37dxX23xX50xXbxX4xX59xX17xX0xX59xX7xX17xX0xX59xX11xX1xX17xX0xX59xX11xX30xX17xX0xX59xX11xXb5xX38xX1xXebxX17xX0xX59xX11xX7xXb5xX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXe8xX38xX1xXebxXbxX17xX74xX19xX34xX33xX4xX3xXc2xX38xX4xXaaxX1f1xX2xX4xX11xX105xX20dxXcxX50xX4xX3d3xX19xX147xX5xX19xX4xX19xXc2xXcxX50xX4xXcxX19xXc8xX4xX5xX557xXc8xX4xX1xX20axXcxX50xX4xX33xX147xXebxX4xX5xX4axXc8xX4xX19xX48exXcxX19xX4xX11xX19xX4axX23xX4xX19xX5bbxXcxXaexX4xX1xX4exXcxX50xX4xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX33xX90xX2xX4xX1axX182xX4xX19axX185xX185xX185xXaexX4xXb5xX7xX38xX4xX50xX171xX33xX4xX33xX38xX1xXdxX6xX4xX19axX182xX282xX182xX4xX3xXc2xX4xX19axX182xX282xX1axX4xX1xX20axXcxX50xX4xX3xX2xX4xX2b5xX4ccxX4xX6xXcdxX4xXcxX19xX105xX4xX4d1xXcxX11xXdxX6xX4xdcb2xXdxX6xXdxX30xX38xXcxX4xX3xXc2xX4xb99cxXdxXcxX11xX2xXc8xX33xXd8xX4xX2bxXc8xXcxX50xX4xX6xX105xX20dxXcxX50xX4xX1ffxX4xX5xX4e0xXcxX50xX4xX1axX24xXe8xX4xX6exX2bxX2bxX4xX3xXc2xX4xX1axX1b9xX283xX4fcxXe8xX4xX51dxX51dxX2bxX4xX5xX130xX7xX4xX8xXdxX30xX2xXdxX8xX4xXcxXc2xXebxX4xX5x8681xXcxX50xX4xX6xXc2xX4xX19xX7xX2xX4xX11xX20axXebxX4xX5xX19xX99xXcxX4xX5xX19xX38xX4xX11xXf4xXcxX50xX4xX33xX932xX5xX4xXaaxX9exX5xX19xX4xX8xX4ccxX4xX1xX932xXcxX50xXd8xX4xX46dxX147xXebxX4xX5xX442xX4xX33xXc2xXcxX4xX19xX48exXcxX19xX4xX1axX182xXaexX282xX4xX2xXcxX5xX19xX4xX492xXc8xX6xX6xX4xX6exX2bxX59xX1axX185xX283xX185xX23xX4xX5xX19xX1f1xXcxX50xX4xX5xX19xX442xX2xXd8xX0xX59xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXe8xX38xX1xXebxXbxX17xX0xX8xX11xX30xX38xXcxX50xX17xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX1b9xX17cxX4xX182xX185xX185xX185xX4xX1c1xX6xX6xX4xX2xXcxX4xX38xXcxXdxX0xX59xX8xX11xX30xX38xXcxX50xX17xX0xX59xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXe8xX38xX1xXebxXbxX17xXb91xX19xX2xX120xX5xX4xX33xX147xXebxX4xX11xX9exXcxX19xX4xXaaxX3dcxX4xXb5xXc2xXcxX4xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX1b9xX17cxX4xX182xX185xX185xX185xX4xX1c1xX6xX6xX4xX2xXcxX4xX38xXcxXdxX4xcd88xX1c1xX4d1xbfa1x6b27xX4xXaaxX105xX20dxX5xX4xX2bxXdxX6xX6xX4xX33xX243xXcxX50xX4xX1axX468xXaexX468xX33xX33xXd8xX4xXb91xX19xX2xX120xX5xX4xX1c1xX4d1xXcc5xX4xXcxXc2xXebxX4xX5xXbdcxX50xX4xXaaxX105xX20dxX5xX4xX11xX30xX7xXcxX50xX4xXb5xX101xX4xX5xX19xX2xX23xX4xX2b5xX4ccxX4xX6xXcdxX4xX4d1xXcxX11xXdxX6xX4xX11xX19xX120xX4xX19xXd6xX4xX11xX19xX4e0xX4xX4e2xXd8xX4xX52xX90xX2xX4xX6xX412xX7xX4xX5xX19xX99xXcxX4xX5xX7xX30xX1xX4xXaaxX171xX4xX19xX99xX7xX4xX30xX106xX2xX4xX17cxX4fcxXe8xXaexX4xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX1b9xX17cxX4xX182xX185xX185xX185xX4xX11xX19xX9exX5xX19xX4xX19xX20dxX23xX4xX5xX19xX38xX4xXcxX19xXc8xX4xX5xX557xXc8xX4xX8xX4ccxX4xX1xX932xXcxX50xX4xX5xX147xX5xX4xX4e0xXcxX50xX4xX1xX932xXcxX50xX4xXaaxX171xX4xX19xX99xX7xX4xX5xX7xX38xXd8xX4xX46dxXc2xXcxX4xX19xX48exXcxX19xX4xX1b9xX19axXaexX283xX4xX2xXcxX5xX19xX4xX492xXc8xX6xX6xX4xX6exX2bxX4xX5xX130xX7xX4xX33xX147xXebxX4xXaaxX105xX20dxX5xX4xX11xX30xX7xXcxX50xX4xXb5xX101xX4xX5xX3dxX33xX4xX4e0xXcxX50xXd8xX4xX52xX38xX8xX11xX30xX38xX4xX1b9xX17cxX4xX8xX1e0xX4xX19xX76xXc8xX4xX23xX19xX557xXcxX4xX5xX19xX168xXcxX4xXaaxX120xX4xX5xX442xX4xX11xX19xX3dcxX4xX11xX19xX147xX38xX4xX30xX106xX2xX4xX3xXc2xX4xX5xX19xX168xXcxX4xXaaxX120xX4xXcxX1f1xX2xXaexX4xXaaxX3dcxX4xX11xX30xXdxX38xX4xX6xX599xXcxX4xX11xX105xX106xXcxX50xX4xX19xX38xX523xX5xX4xXaaxX147xX23xX4xX4e0xXcxX50xX4xXcxX19xX2xX40exXc8xX4xXcxX19xXc8xX4xX5xX557xXc8xX4xX8xX4ccxX4xX1xX932xXcxX50xX4xX3d3xX19xX147xX5xXd8xX0xX59xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXe8xX38xX1xXebxXbxX17xX46dxX147xXebxX4xX5xX442xX4xX11xX20axXebxX4xX5xX19xX99xXcxX4xX1ffxX4xX5xX4e0xXcxX50xX4xX1axX24xXe8xX4xX6exX2bxX2bxXaexX4xX1axX1b9xX283xX4fcxXe8xX4xX51dxX51dxX2bxX4xX19xX38xX523xX5xX4xX1axX24xXe8xX4x7432xX4xX1axX1b9xX283xX4xX4fcxXe8xX4xX3d3xX120xX11xX4xX19xX20dxX23xXd8xX4xXb91xX147xX5xX4xX5xX1ffxXcxX50xX4xX3d3xX120xX11xX4xXcxX1f1xX2xX4xX50xX171xX33xX2e7xX4xX6exX2bxX46dxX4d1xXaexX4xX1b9xX4xX5xX1ffxXcxX50xX4xdec6xX51dxXe8xX4xX19axXd8xX185xXd8xX0xX59xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX51dxX38xXc8xX30xX5xXdxXbxX17xX24xX19xXdxX38xX4xX4d1xXb91xX24xX74xXdxXexX8xX0xX59xX23xX17