Triệu phú xe lăn
(Baohatinh.vn) - Vượt qua biến cố của cuộc đời, anh Dương Thành Đồng (SN 1984, thôn Phú Long - Kỳ Phú - huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương điển hình của người khuyết tật làm kinh tế giỏi trong tỉnh.
3214x35f2xe597xc12cxaaaax95f7x4759xa44exbbe6x9eb0x5b14xbfefxa77ax9855xb776x3239xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxa7d1x8cd9x400dxXexX0xa751xXaxX17xX18xX19xXexX0xac4cx6392xX19x78e4xXexX0xXaxe359xX9x6db1xXdxX18xc451xX2fxa565x5bebx48e3xX5x7ad4xXbxXdxX17xX32xXexX5xa13exX35x65b0x8a24xX9xX33xXaxdd46xX9x371axX17xX9xXdx6862x4c94xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xb0b1xX17xX18xX19xX32xXex3ac5x5ee0xde4dxXbxX9x52d0xX3fxX18xX9xX23xX35x71fdxX4axX9xX2cx7129xX9xX2cx7275xX18xX9xX2cxX3fx992dxX2cxX9x95f4x7fafxX35x3cf9xX9xX18xX4axXaxX9xX2xX62x3514xX4ax6e63xX9xX5xXaxace8xX4axXaxX9x7597xe73fxX4axX88xX9x6394xce3fxb8c1xX9xX2ax410dx8a87x52f6xX7exX9xXbxXaxd6c1xX4axX9xX7xXaxX43xX9xdf22xX24xX4axX88xX9x7d44xX9xb445x6e9bxX9xX7xXaxX43xX9xXadxX9xXaxX3fxX26xX3exX4axX9xXafxXb0xX9x74adxX4axXaxX7exX9xX5bxX8cxX9xX5x36a6xX4axXax7b71xX9xX7bxa345xX9xXbxX3cx4582xX9xXbxXaxX8cxX4axXaxX9xXbx45f6xXcxX9xX88xX62xX86xX4axX88xX9xX7bxX35xdab9xX4axX9xXax8675xX4axXaxX9xX2cxX73xX18xX9xX4axX88xX62xX7cxX35xX9x4b8axXaxX3fxX26xX6cxXbxX9xXbxe6fcxXbxX9xXdxX8cxXcxX9xXfaxX35xX4axXaxX9xXbxX6cxX9xX88xX35xa259xX35xX9xXbxX3cxX24xX4axX88xX9xXbxabbdxX4axXax5027xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x9772xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX88xX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x6ebaxX1cxX1cxX35xX120xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4axXaxX120xd3a7xX4axX1cxX4axX17xb85cxX2fxX1cxX2axX9bxX2axX2axX1cxX2ax3548xe5a5xX19xX9cxX161x72c9xac9ax4a70xX2axX9bxXbxX168xX168xX167xX9bxXdxX161xX120x7c0axX33xX88xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX158xX35xX19xXbxXaxX144xX168xX161xX161xX33xX45xcf9fxXaxX17xX35xX88xXaxXbxX144xX9cxX161xX161xX33xX45xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX35xX17xX3fxX9xX33xXaxX3fxX9xX45xX17xX9xXdxX18xX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX45xXbxXadxX18xXdxX35xX88xX4axX144xX9xX173xX3fxX2fxXbxX35xb022xX26xX18axX32xXexX5xX3cxX18xX4axX88xX9xXbxX3cx8521xX35xX9xX9cxX9xXaxX18xX9xX2cxX73xX18xX9xX18xX4axXaxX9xX2xX62xX86xX4axX88xX9xX5xXaxX8cxX4axXaxX9xX90xX91xX4axX88xX9xXd4xX9xX45xXd0xX9xXafxXb0xX9xX7xXaxX43xX7exX9xXaxX3fxX26xX3exX4axX9xXafxXb0xX9xXc1xX4axXaxX7exX9xX5bxX8cxX9xX5xXcaxX4axXaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexXc1xX4axXaxX9xX90xX91xX4axX88xX9xX2fxX35xX4axXaxX9xX3cxX18xX9xXdxX8cxX9xX4axX88xX62xX7cxX35xX9xXfaxXaxX113xX17xX9xXcxX1efxX4axXaxX9xX23xXecxX4axXaxX9xXbxXaxX62xX7cxX4axX88xX9xXbxX3cxX24xX4axX88xX9xXcxX78xXbxX9xX88xX35xX18xX9xX7bxXecxX4axXaxX9xXbxXaxX3fxca9bxX4axX9xX4axXa1xX4axX88xX7exX9xX7bxXa1xX4axX88xX9xX18xX4axXaxX9xX17xXcxX7exX9xXfaxX35xX4axXaxX9xXbxX6cxX9xX88xX35xX18xX9xX7bxXecxX4axXaxX9xXfaxXax6e09xX9xXfaxXaxX49xX4axX120xX9xX97xX49xXcxX9xX167xX161xX161x3838xX7exX9xX2fxX18xX3fxX9xXfaxXaxX35xX9xXbxX70xXbxX9xX4axX88xXaxX35xX3exX33xX9xX5xX5bxX7xX5xX7exX9xX18xX4axXaxX9xX66xX3fxX26xX6cxXbxX9xX7bx74cfxX4axXaxX9xX153xX18xX26xX9xX153xX70xX4axX9xX4axX88xa14bxX4axX9xXaxX8cxX4axX88xX9xX7bxX35xX9xX45xX3fxXddxXbxX9xXfaxXax8467xX3fxX9xXdxX18xX24xX9xX7bxX78xX4axX88xX9xXd4xX9xX90xX8cxX35xX9xXa8xX24xX18xX4axX7exX9xX153x4447xX35xX9xXfaxXaxX18xX24xX9xXfaxXax36f7xXbxX9xX2cx551bxX35xX9xXbxXaxX35xX3exX4axX9xX2cxX3fxX78xX2cxX9xX2fxX70xX4axX88xX9xX88xX35xX18xX9xX7bxXecxX4axXaxX7exX9xXbxX1efxX24xX9xX7bxX35xb797xX3fxX9xXfaxX35xX3exX4axX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX32fxX2cxX9xX17xXcxX9xX49xX4axX9xXax34e1xX2cxX120xX9xa0e1xX97xX8cxX24xX9xX4axX88xX7cxX7exX9xX2cxXaxX62xX18xX9xX7bxX62xX63xX2cxX9xX2axX9xX4axX49xXcxX9xXbxXaxXecxX9xX23xX35xX6cxX4axX9xX2cxX70xX9xX102xX33xX9xX7bxX6cxX4axX120xX9xX5xX3cxX24xX4axX88xX9xXcxX78xXbxX9xXdxX28dxX4axX9xXdxX8cxXcxX9xX153xX35xX3exX2cxX7exX9xXfaxXaxXa1xX4axX88xX9xXcxX18xX26xX9xXbxXa1xX35xX9xX23xX2ecxX9xXfax80dcxXbxX9xXbxXaxX18xX4axX88xX9xXcxX32fxX26xX9xX153xX8cxX9xX4axX88xXd0xX9xXbxc22dxX9xXbxX28dxX4axX88xX9xX2c5xX9xX4axXaxX8cxX9xX45xX62xXd4xX4axX88xX9xX45xX3fxX70xX4axX88xX9xX7bxXddxXbxX7exX9xX88xXd0xX26xX9xX2cxX78xXbxX9xX2fxX70xX4axX88xX7exX9xX23xX2ecxX9xXdxX35xX3exXbxX9xX167xX9xX2cxXaxX2faxX4axX120xX9xX4xX3fxX78xX2cxX9xX7bxX7cxX35xX9xXbxXa1xX35xX9xX88x44f1xX4axX9xXdxX35xX356xX4axX9xX153xX325xX35xX9xX2cxXaxX35xX6cxX2cxX9xX45xX17xX9xXdxX49xX4axX9xXbxX3dexX9xX7bxX2b6x971cxX9xXadxX9xX18xX4axXaxX9xX90xX91xX4axX88xX9xX4axXaxX325xX9xXdxX1efxX35xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX5xX3dexX9xXcxX78xXbxX9xX2cxXaxX8cxX4axX88xX9xXbxXaxX18xX4axXaxX9xX4axX35x6d25xX4axX9xXfaxXaxX113xX17xX9xXcxX1efxX4axXaxX9xX153xX325xX35xX9xX23xX18xX24xX9xXcxX86xX9xX62xX325xX2cxX9xXaxX24xX8cxX35xX9xX23xXd0xX24xX9xX23xb637xX4axX88xX9xX2cxXaxX70xX2cxX9xXbxXaxX8cxX4axXaxX9xX4axX88xX62xX7cxX35xX9xXbxX8cxX4axX9xX33xXaxX6cxX7exX9xX18xX4axXaxX9xX153xXa1xX9xX2cx75c4xX4axX88xX9xXbxX3fxX26xX3exXbxX9xX153xX36dxX4axX88xX7exX9xXcxX3fxX70xX4axX9xX23xX3fxXa1xX4axX88xX9xX45xX3fxXa1xX35xX9xXbxXddxXbxX9xX2cxX333xX120xX9xX97xXaxX62xX4axX88xX9xX4axXaxX7cxX9xX2fx339fxX9xX7bxX78xX4axX88xX9xX153xX35xX485xX4axX9xX2cxX73xX18xX9xX4axX88xX62xX7cxX35xX9xXbxXaxX2faxX4axX7exX9xX23xX1efxX4axX9xX23x89f8xX7exX9xX19xX28dxX4axX9xX19xX28dxX4axX9xX18xX4axXaxX9xX2xX62xX86xX4axX88xX9xX5xXaxX8cxX4axXaxX9xX90xX91xX4axX88xX9xXdxXddxX26xX9xXdxX1efxX35xX9xX7bxX62xX63xX2cxX9xXbxX35xX4axXaxX9xXbxXaxX28dxX4axX120xX9xX371x8244xXecxX4axXaxX9xXfaxXaxXa1xX4axX88xX9xXbxXaxXe8xX9xX2fxX70xX4axX88xX9xXbxX3cxX24xX4axX88xX9xX4axX4abxX35xX9xXbxX3fxX26xX3exXbxX9xX153xX36dxX4axX88xX9xX4axX8cxX26xX9xXcxXd0xX35xX9xX7bxX62xX63xX2cxX7exX9xX33xXaxX333xX35xX9xX7bxX70xX35xX9xXcx988axXbxX9xX153xX325xX35xX9xXbxXaxX504xX2cxX9xXbxX6cxX7exX9xX2cxX70xX9xX88xX428xX4axX88xX9xX153xX62xX86xX4axX9xXdxX485xX4axX9xX7bxXe8xX9xXbxX35xX6cxX33xX9xXbxbd52xX2cxX9xX2fxX70xX4axX88xX7exX9xXfaxXaxXa1xX4axX88xX9xX7bxX28dxX3fxX9xXaxX8cxX4axX88xX9xX2fxX70xX9xX33xXaxX102xX4axX446xX120xX9xX61xX325xX35xX9xX2fxX3fxX26xX9xX4axX88xXaxXcaxX9xXdxX1efxX2cxX9xX66xX3fxX18xX4axX9xXddxX26xX7exX9xX2fxX18xX3fxX9xXaxX86xX4axX9xX167xX9xX4axX49xXcxX9xX2cxX70xX9xX88xX428xX4axX88xX9xX7bxX35xX356xX3fxX9xXbxX3cxX2ecxX9xX153xX8cxX9xXbxX102xX33xX9xXdxX3fxX26xX3exX4axX9xXd4xX9xX90xX8cxX35xX9xXa8xX24xX18xX4axX7exX9xXbxX3dexX9xX2cxXaxX4abxX9xX4axd91cxXcxX9xXdxX35xX3exXbxX9xX88xX35xX62xX7cxX4axX88xX7exX9xX18xX4axXaxX9xX7bxXd0xX9xX4axX88xX91xX35xX9xX7bxX62xX63xX2cxX9xXbxX3cxX485xX4axX9xX45xX17xX9xXdxX49xX4axX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX97xX49xXcxX9xX167xX161xX161xX166xX7exX9xX2xX62xX86xX4axX88xX9xX5xXaxX8cxX4axXaxX9xX90xX91xX4axX88xX9xXbxX3cxXd4xX9xX153xX356xX9xX66xX3fxX485xX120xX9xX4xX333xXcxX9xX33xXaxX5c9xX2cxX9xXbxX3cxX62xX325xX2cxX9xX4axX88xXaxX2ecxX9xXdxX504xX2cxX9xXbxX3fxX26xX3exXbxX9xX153xX7cxX35xX9xX2cxX73xX18xX9xX2cxXaxX8cxX4axX88xX9xXbxX3cxX18xX35xX7exX9xX2cxXa1xX9xX88xX32fxX35xX9xXbxX3cx86b8xX9xXa8xX485xX9xX5xXaxX2ecxX9xX55exb997xX9xX5xXaxX1efxX4axXaxX9xX7bxX17xXcxX9xXdx58f7xX4axX88xX9xX26xX485xX3fxX9xXbxXaxX62xX86xX4axX88xX9xX3cxX91xX35xX9xX4axX485xX4axX9xX19xX3fxX26xX485xX4axX9xX153xX63xX9xX2cxXaxX91xX4axX88xX120xX9xX4xX2b6xX9xX4axX88xX62xX7cxX35xX9xX23xX1efxX4axX9xX7bxX7cxX35xX9xX7bxX91xX4axX88xX9xX2cxX333xXcxX7exX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxX6e9xX9xX153xX8cxX9xX7bxX91xX4axX88xX9xXaxX8cxX4axXaxX7exX9xX18xX4axXaxX9xX90xX91xX4axX88xX9xX4axXaxX62xX9xX7bxX62xX63xX2cxX9xXbxX35xX6cxX33xX9xXbxXaxX485xXcxX9xX2fx78bexX2cxX9xXcxX1efxX4axXaxX7exX9xX66xX3fxX26xX6cxXbxX9xXbxX2faxXcxX9xX153xX62xX86xX4axX9xXdxX485xX4axX9xX33xXaxX32fxXbxX9xXbxX3cxX35xXe8xX4axX9xXfaxX35xX4axXaxX9xXbxX6cxX120xX9xXa8xX43xX2cxX9xX7bxX28dxX3fxX7exX9xX18xX4axXaxX9xXcxXd4xX9xX2cx5f89xX18xX9xXaxX8cxX4axX88xX9xXfaxX35xX4axXaxX9xX19xX24xX18xX4axXaxX9xXbxXaxX775xX2cxX9xX49xX4axX9xX88xX35xX18xX9xX2fxX43xX2cxX9xX153xX8cxX9xX33xXaxX24xXbxX24xX2cxX24xX33xX26xX9xXd4xX9xXafxXb0xX9x495fxX35xX18xX4axX88xX120xX9xX96xX18xX3fxX9xX153xX8cxX35xX9xX4axX49xXcxX9xXfaxX35xX4axXaxX9xX19xX24xX18xX4axXaxX7exX9xX153xX63xX9xX2cxXaxX91xX4axX88xX9xX18xX4axXaxX9xX66xX3fxX26xX6cxXbxX9xX7bxX2ecxX4axXaxX9xX23xX32fxX4axX9xXbxX24xX8cxX4axX9xX23xX78xX9xX4axXaxX8cxX9xX7bxXddxXbxX9xX7bxXe8xX9xX2cxXaxX3fxX26xXe8xX4axX9xX153xX356xX9xX45xXd0xX9xXafxXb0xX9xX7xXaxX43xX7exX9xXbxXaxX3fxX485xX9xX9cxX9xXaxX18xX9xX7bxXddxXbxX9xX153xX62xX7cxX4axX9xXdxX102xX33xX9xX4axX88xXaxX35xX3exX33xX9xXbxX3dexX9xXfaxX35xX4axXaxX9xXbxX6cxX9xXbxX3cxX18xX4axX88xX9xXbxX3cxX1efxX35xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX4xXa1xX4axX88xX9xX153xX35xX3exX2cxX9xX2cxXaxX49xX4axX9xX4axX3fxXa1xX35xX9xX7bxX70xX35xX9xX153xX325xX35xX9xXcxX78xXbxX9xX4axX88xX62xX7cxX35xX9xXdxX8cxX4axXaxX9xXdxX59fxX4axX9xX7bxXd0xX9xXfaxXaxX2b6xX7exX9xX4axX88xX62xX7cxX35xX9xX4axX88xX91xX35xX9xXbxX3cxX485xX4axX9xX45xX17xX9xXdxX49xX4axX9xX4axXaxX62xX9xX18xX4axXaxX9xX2cxX700xX4axX9xX4axX59fxX4axX88xX9xX4axXaxX36dxX2cxX7exX9xX153xXddxXbxX9xX153xX333xX9xX88xXddxX33xX9xX23xX78xX35xX120xX9xX97xXaxX62xX4axX88xX9xX153xX325xX35xX9xX2fxX504xX9xX66xX3fxX26xX6cxXbxX9xXbxX2faxXcxX7exX9xd879xX9xX2cxXax82b8xX9xX153xX62xX63xXbxX9xXdxX485xX4axX9xX2fxX70xX9xX33xXaxX102xX4axX7exX9xX18xX4axXaxX9xX90xX91xX4axX88xX9xXbxX504xX9xXaxX36dxX2cxX9xXaxX113xX35xX9xXfaxX6f3xX9xXbxXaxX3fxX102xXbxX7exX9xXbxXecxXcxX9xXbxX700xX35xX9xXcxX3fxX18xX9xX2cxX24xX4axX9xX88xX35xX70xX4axX88xX7exX9xX45xX2faxX26xX9xX19xX504xX4axX88xX9xXbxXaxX8cxX4axXaxX9xX2cxXa1xX4axX88xX9xXcxXa1xX9xXaxXecxX4axXaxX9xXfaxX35xX4axXaxX9xXbxX6cxX9xXbxX3cxX18xX4axX88xX9xXbxX3cxX1efxX35xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX55exXa1xX9xXaxXecxX4axXaxX9xX2cxXaxX49xX4axX9xX4axX3fxXa1xX35xX9xX2cxX73xX18xX9xX88xX35xX18xX9xX7bxXecxX4axXaxX9xX18xX4axXaxX9xX90xX91xX4axX88xX9xX23xX62xX325xX2cxX9xX7bxX28dxX3fxX9xX7bxXd0xX9xX7bxX1efxXbxX9xX7bxX62xX63xX2cxX9xX4axXax424bxX4axX88xX9xXbxXaxX8cxX4axXaxX9xX2cxXa1xX4axX88xX9xX7bxX32fxX4axX88xX9xXfaxXaxX928xX2cxXaxX9xXdxX3exX120xX9xX5bxX35xX3exX4axX9xX4axX18xX26xX7exX9xXbxX3cxX18xX4axX88xX9xXbxX3cxX1efxX35xX9xX7bxX18xX4axX88xX9xX4axX3fxXa1xX35xX9xXaxX86xX4axX9xX167xX161xX161xX9xX2cxX24xX4axX9xX23xX91xX9xX2cxX2faxX3fxX9xX7xXaxX32fxX33xX9xX2fxX35xX4axXaxX9xX2fxX333xX4axX7exX9xX167xX161xX161xX9xX2cxX24xX4axX9xX88xX8cxX9xX7bxX6e9xX9xXbxX3cxX775xX4axX88xX7exX9xX167xX161xX161xX9xX2cxX24xX4axX9xX153xX2ecxXbxX9xXbxX3cxX7cxX35xX120xX9xX97xX88xX24xX8cxX35xX9xX3cxX18xX7exX9xX18xX4axXaxX9xX2cxX700xX4axX9xXdxX35xX485xX4axX9xXfaxX6cxXbxX9xX4axX3fxXa1xX35xX9xXdxX63xX4axX9xXaxX62xX325xX4axX88xX9xX4axX1efxX2cxX9xX153xX325xX35xX9xX66xX3fxX26xX9xXcxXa1xX9xX9bxX161xX9xX2cxX24xX4axX9xXdxX63xX4axX9xXbxXaxX2ecxXbxX9xX153xX8cxX9xX9bxX9xX2cxX24xX4axX9xXdxX63xX4axX9xX4axX32fxX35xX7exX9xXcxXd4xX9xXbxXaxX485xXcxX9xX66xX3fxX32fxX4axX9xX49xX4axX9xX33xXaxX5c9xX2cxX9xX153xX5c9xX9xX23xX8cxX9xX2cxX24xX4axX9xXbxX3cxX24xX4axX88xX9xX153xX4d1xX4axX88xX120xX9xX5xX3dexX9xXcxXa1xX9xXaxXecxX4axXaxX9xX4axX8cxX26xX7exX9xXcxX4abxX35xX9xX4axX49xXcxX9xXcxX18xX4axX88xX9xXdxX1efxX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX88xX35xX18xX9xX7bxXecxX4axXaxX9xXfaxXaxX24xX333xX4axX9xXbxXaxX3fxX9xX4axXaxX102xX33xX9xXaxX86xX4axX9xX2c5xX161xX161xX9xXbxX3cxX35xX3exX3fxX9xX7bxX91xX4axX88xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexXa8xX8cxXcxX9xXfaxX35xX4axXaxX9xXbxX6cxX9xX2cxX2b6xX9xXaxX35xX3exX3fxX9xX66xX3fxX333xX7exX9xX153xX63xX9xX2cxXaxX91xX4axX88xX9xX18xX4axXaxX9xX90xX91xX4axX88xX9xX7bxXd0xX9xX45xX2faxX26xX9xX7bxX62xX63xX2cxX9xX4axX88xXa1xX35xX9xX4axXaxX8cxX9xXcxX325xX35xX9xX167xX9xXbxX28dxX4axX88xX9xXfaxXaxX18xX4axX88xX9xXbxX3cxX18xX4axX88xX7exX9xXfaxX35xX485xX4axX9xX2cxX70xX7exX9xXbxX3cxX2ecxX9xX88xX35xX32fxX9xXbxX3cxX485xX4axX9xX2axX9xXbx7345xX9xX7bxX91xX4axX88xX120xX9xX61xX63xX9xX2cxXaxX91xX4axX88xX9xX18xX4axXaxX9xX2cxX2b6xX9xXcxX78xXbxX9xX2cxXa1xX9xX2cxX24xX4axX9xX88xX32fxX35xX9xX162xX9xXbxX3fxd4e6xX35xX9xXfaxXaxX32fxX3fxX9xXfaxXaxX11dxX4axXaxX7exX9xX88xX35xX18xX9xX7bxXecxX4axXaxX9xX4axXaxX113xX9xXbxX3cxX8cxX4axX9xX4axX88xX102xX33xX9xXbxXecxX4axXaxX9xX26xX485xX3fxX9xXbxXaxX62xX86xX4axX88xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc1xX3fxXbxXaxX24xX3cxX32xXexX5xXaxX32fxX35xX9xX130xXecxX4axXaxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Thái Bình