Báo Hà Tĩnh đạt giải C “Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính”
(Baohatinh.vn) - Với chùm bài phản ánh: “Khai man giá chuyển nhượng nhà đất để trốn thuế ở Hà Tĩnh”, nhóm tác giả Thành Chung - Đình Trung, Báo Hà Tĩnh đã đạt giải C "Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính” năm 2020.
5d91xf395xee71x74abx8a6exfd8exc853x6366x1003fxX7x6d6bx7491xb87dxf46cxf1c6xa053xX5x9510xXaxffd0xf396xf95fxd891xX3xc34ax7261xX3xXcx9a1cxb900xX1xX3xe3acxeb1axXexX3x9c4cxXdx7a4cxXdxX3x8369xX3xa5c9x88cdxXdxX25xXdxX3xbea7xX14xX15xX3xX4xX1xada6xX3xXexX15xX18xX1cxX3xfb11xc7dfx6e38xX4xX3xd77fxXdx9b8exXexX3xX42x9a1dxX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1x7bc3xX0x8070xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX6xdbaaxXaxX12x938dxfebdxXdxX3xX4xX1x5f4cx86cbxX3xX30xX18xXdxX3xXbxX1xX25xX1cxX3xX14xX1cxX1xdb26xX3xX2ax61b0xX1xX6xXdxX3xX77xX6xX1cxX3xX23xXdxX14xX3xX4xX1xX3ex9151x81adxX1cxX3xX1cxX1xbd60xda22xX1cxX23xX3xX1cxX1xX18xX3xX1fx7553xXexX3xX1fxX99xX3xXex6c17xX3fxX1cxX3xXexX1xX3exX44xX3xa0f8xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX59xd5fcxX3xX1cxX1x875fxX77xX3xXexX14xX4xX3xX23xXdxX25xX3xXcxX1xX18xX1cxX1xX3xX28xX1xX3exX1cxX23xX3x9810xX3xc2a0x66d2xX1cxX1xX3xXcxXafxX3exX1cxX23xXc2xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fx6200xX3xX1fxX20xXexX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xX3xXaxX2bxXdxX25xXdxX3xX30xX14xX15xX3xX4xX1xX36xX3xXexX15xX18xX1cxX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX42xXdxX44xXexX3xX42xX48xX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX59xX3xX1cxd07bxX77xX3xa6fexa403xX13axX13bxc586xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6dxX98xXaxX12xX28xX1xXdxX48xX3exX3xX1cxX6xX98xX3xfbcdx74b5xX5bxfab6x7f6axXc2xX3xXexX20xXdxX3xX17xX18xX3xb28cxb964xXdxXc2xX3xX13xX16dxX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX3xXexb8efxX3xX4xX1x6891xX4xX3xX5x9744xX3xXexXafxX6xX15xX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xX3exX16dxX4xX3xXexX1xXdxX3xXaxX2bxXdxX25xXdxX3xX30xX14xX15xX3xX4xX1xX36xX3xXexX15xX18xX1cxX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX42xXdxX44xXexX3xX42xX48xX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX59xX3xX1cxX1x8903xX1cxX3x73cex6949xX3xX1cxXdx69d1xX77xX3x6d65x1018dxX3xX1cxX137xX77xX3xX1cxX23xX18xX98xX3xXexXafxX3exX98xX48xX1cxX3xXexX1xX3fxX1cxX23xX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX3xX15exX13axX161xX5bxX161xX5bxX2xe786xa478xX1dbxX3xXddxX3xX13axX161xX5bxX161xX5bxX13axX13bxX13axX13bxX162xX13exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6dxX98xXaxX12xX0xXdxX77xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX28xX10xX1cxXexX10xXafxXaxX3xX7xXexX98xX5xX10xX9xXax6289xXdxX6dxXexX1xX85xX3xX15fxX2xX1dbxXbx7101xdb19xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX85xX3xX20bxX2xX13bxXbxX257xX258xXaxX3xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX85xX5bxX5bxXdxX13exX30xX6xX15xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX13exX42xX1cxX5bxX1cxX10xX24cxX7xX5bxX13axX13bx8a5exX2xX5bxX2xX28cxX13bxX6dxX20bxX2xX1dbxX1dbxX15fxX2xX13bxXexX1daxX1daxX20bxX20axX1daxX5xX13bxX13exda46xXbxX23x70bbxXafxX9xX1daxX13axX15fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xXexX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xX3xX2axX2bxXdxX25xXdxX3xX30xX14xX15xX3xX4xX1xX36xX3xXexX15xX18xX1cxX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX42xXdxX44xXexX3xX42xX48xX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX59xXaxX3xX24cxXdxX6dxXexX1xX9xXaxX15fxX2xX1dbxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX20bxX2xX13bxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX6xXbxXexXdxX15xX1cxXaxX12xXcxX1xX183xX3xXexXafxX9exXb8xX1cxX23xX3xX13xX16dxX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX3xXcxX20xX3xaf79xX1cxX1xX3xXcxX3exXa8xX1cxX3xX4xX1xd38exX3xXexXafxXe0xX3xX5xX187xX3xXexXafxX6xX15xX3xX23xXdxX25xXdxX13exX3xX28xX76xX1cxX23xX3xX6dx90c3xX3xX4xXc6xX3xX5xXf8xX1cxX1xX3xX1fxX20xX15xX3xX13xX16dxX3xXcxXcx8262xXcxXcxX3xX42xX18xX3xX4xX14xX4xX3xX1fx8d7dxX1cxX3xX42x5d97xX3xX5xXdx816dxX1cxX3xX3dxX3exX6xX1cxX13exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6dxX98xXaxX12xXdfxX1cfxX98xX3xX5xX18xX3xX5x96c5xX1cxX3xXexX1xX183xX3xX161xX3xX4xX3exX16dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX2axX2bxXdxX25xXdxX3xX30xX14xX15xX3xX4xX1xX36xX3xXexX15xX18xX1cxX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX42xXdxX44xXexX3xX42xX48xX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX59xX3xX1fxX9exX9fxX4xX3xXexX17fxX3xX4xX1xX183xX4xX3xX1fxX99xX3xXexadfdxX1cxX3xX42xXdxX1cxX1xX3xX4xX14xX4xX3xXexX14xX4xX3xX23xXdxX25xX3xX4xXc6xX3xX1cxX1x104a2xX1cxX23xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xb507xX77xX3xX30xX14xX15xX3xX4xX1xX36xX3xX1fxX9exX9fxX4xX3xXexX1xX36fxX4xX3xX1xXdxX1d7xX1cxX3xX30xdd54xX1cxX23xX3xX1cxXdxX48xX77xX3xXexXdxX1cxX3xX98xX396xX3exX3xX42xX18xX3xXexX1cfxX77xX3xX1xX3exX98xX44xXexX3xX1fxX3fxXdxX3xX42xX71xXdxX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX13exX3xXdfxeceaxX4xX3xX30xXdxX1d7xXexXc2xX3xX4xX3exX16dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX137xX77xX3xX1cxX6xX98xX3xX4xX18xX1cxX23xX3xX4xXc6xX3x9ed2xX3xX1cxX23xX1xX1bxX6xX3xX1d2xX1xXdxX3xX23xd0dfxX1cxX3xX42xX71xXdxX3xX7xX36fxX3xX1d2xXdxX1d7xX1cxX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX3xX1d2xX1d3xX3xX1cxXdxX1d7xX77xX3xX1daxX1dbxX3xX1cxX137xX77xX3xX257xX1cfxX98xX3xX6dxX36fxX1cxX23xX3xX42xX18xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexXafxXdxX99xX1cxX13exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6dxX98xXaxX12xX0xXdxX77xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX28xX10xX1cxXexX10xXafxXaxX3xX7xXexX98xX5xX10xX9xXaxX24cxXdxX6dxXexX1xX85xX3xX15fxX2xX1dbxXbxX257xX258xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX85xX3xX20bxX2xX13bxXbxX257xX258xXaxX3xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX85xX5bxX5bxXdxX13exX30xX6xX15xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX13exX42xX1cxX5bxX1cxX10xX24cxX7xX5bxX13axX13bxX28cxX2xX5bxX2xX28cxX13bxX6dxX20bxX2xX15fxX20bxX2xX20bxX1daxXexX161xX2xX15fxX13axX20bxX5xX13bxX13exX2a3xXbxX23xX2a6xXafxX9xX28cxX20bxX13axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xXexX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xX3xX2axX2bxXdxX25xXdxX3xX30xX14xX15xX3xX4xX1xX36xX3xXexX15xX18xX1cxX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX42xXdxX44xXexX3xX42xX48xX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX59xXaxX3xX24cxXdxX6dxXexX1xX9xXaxX15fxX2xX1dbxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX20bxX2xX13bxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX6xXbxXexXdxX15xX1cxXaxX12xXcxX1xX183xX3xXexXafxX9exXb8xX1cxX23xX3xX13xX16dxX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX3xXcxX20xX3xX34axX1cxX1xX3xXcxX3exXa8xX1cxX3xXexXafxX6xX15xX3xX23xXdxXa8xX98xX3xX1d2xX1xX10xX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX2xX13bxX3xXexfac8xXbxX3xXexX1xX99xX3xX4xXc6xX3xXexX1xX18xX1cxX1xX3xXexX36xX4xX1xX3xX257xX3exXa8xXexX3xX7xX4b4xX4xX13exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6dxX98xXaxX12x5efexX6xX3exX3xX23xX3bbxX1cxX3xX2xX3xX1cxX137xX77xX3xXbxX1xX14xXexX3xX1fxX16dxX1cxX23xXc2xX3xX4xX3exX16dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX2axX2bxXdxX25xXdxX3xX30xX14xX15xX3xX4xX1xX36xX3xXexX15xX18xX1cxX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX42xXdxX44xXexX3xX42xX48xX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX59xX3xX1cxX137xX77xX3xX13axX13bxX13axX13bxX3xX1fxXf8xX3xXexX1xX3exX3xX1xe052xXexX3xX13axX13exX15fxX2xX161xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX432xX77xX3xX6dxX36fxX3xXexX1xXdxX13exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6dxX98xXaxX12xXdfxX1cfxX98xX3xX5xX18xX3xX7xX3fxX3xX5xX9exX9fxX1cxX23xX3xX4xX6xX15xX3xX1d2xX1d3xX3xX5xf730xX4xX3xX4xX14xX4xX3xX30xX18xXdxX3xX6dxX36fxX3xXexX1xXdxX3xXex6a65xX3xXexXafxX9exX71xX4xX3xX1fxX44xX1cxX3xX1cxX6xX98xX3xX42xX71xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX432xX77xX3xXexX1xX3exX16dxX4xX3xX1cxX1xXdxX48xX3exX3xXexX1xX99xX3xX5xX15xX20xXdxX3xXbxX1xX15xX1cxX23xX3xXbxX1xX6dfxXc2xX3xX1fxX6xX3xX6dxX20xX1cxX23xX3xX1cxX1xX9exX85xX3xX23xX1xXdxX3xX4xX1xb37bxXbxXc2xX3xXbxX1xX25xX1cxX3xX14xX1cxX1xXc2xX3xXbxX1xXc6xX1cxX23xX3xX7xX36fxXc2xX3xX1fxXdxX48xX3exX3xXexXafxX6xXc2xX3xX30xXe0xX1cxX1xX3xX5xX3exX648xX1cx918dxX3xXdfxXc6xX3xX5xX18xX3xX77xXdxX1cxX1xX3xX4xX1xX183xX1cxX23xX3xX4xX1xX15xX3xX7xX36fxX3xX3dxX3exX6xX1cxX3xXexX1cfxX77xX3xX4xX355xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX38exX3xX3dxX3exX6xX1cxX3xX30xX14xX15xX3xX4xX1xX36xX3xX42xX71xXdxX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX13exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6dxX98xXaxX12xX28xX14xX4xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX432xX77xX3xXexX1xX6xX77xX3xX23xXdxX6xX3xX4xX3exX16dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX1fxX9exX9fxX4xX3xX1cxX1xX648xX1cxX3xX1fxX392xX1cxX1xX3xX5xX18xX3xX1fxXf8xX3xX23xX1cfxX98xX3xXexXdxX44xX1cxX23xX3xX42xX6xX1cxX23xX3xX42xX18xX3xX3exX98xX3xXexX36xX1cxX3xXexXafxX15xX1cxX23xX3xX257xXf8xX3xX1xX16dxXdxXc2xX3xXexX14xX4xX3xX1fxX16dxX1cxX23xX3xXexX36xX4xX1xX3xX4xX36fxX4xX3xX1fxX44xX1cxX3xX4xX40fxX1cxX23xX3xXexX14xX4xX3xXexX1xX40fxX1cxX23xX3xXexXdxX1cxXc2xX3xXexX3exX98xX396xX1cxX3xXexXafxX3exX98xX48xX1cxX3xXexX15xX18xX1cxX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX13exX3xc65bxX3exX6xX3xX1fxXc6xXc2xX3xX257xX1cfxX98xX3xX6dxX36fxX1cxX23xX3xX1xXe0xX1cxX1xX3xX25xX1cxX1xX3xX42xX48xX3xX77xX16dxXexX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX3xXexX36xX4xX1xX3xX4xX36fxX4xXc2xX3xX1cxX137xX1cxX23xX3xX1fxX16dxX1cxX23xXc2xX3xX7xX14xX1cxX23xX3xXexX20xX15xXc2xX3xX1d2xX1d3xX3xX4xX9exX38exX1cxX23xXc2xX3xX1d2xX1d3xX3xX5xX3exX648xXexX3xXexXafxX15xX1cxX23xX3xX3dxX3exX14xX3xXexXafxXe0xX1cxX1xX3xXexX1xX36fxX4xX3xX1xXdxX1d7xX1cxX3xX1cxX1xXdxX1d7xX77xX3xX42xX725xX13exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6dxX98xXaxX12xX0xXdxX77xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxXexX1xX3exX77xX30xX3xXdxX28xX10xX1cxXexX10xXafxXaxX3xX7xXexX98xX5xX10xX9xXaxX24cxXdxX6dxXexX1xX85xX3xX15fxX2xX1dbxXbxX257xX258xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX85xX3xX20bxX2xX13bxXbxX257xX258xXaxX3xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX85xX5bxX5bxXdxX13exX30xX6xX15xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX13exX42xX1cxX5bxX1cxX10xX24cxX7xX5bxX13axX13bxX28cxX2xX5bxX2xX28cxX13bxX6dxX20bxX2xX15fxX1dbxX20axX13bxX20axXexX2xX20bxX1daxX13bxX2xX5xX13bxX13exX2a3xXbxX23xX2a6xXafxX9xX1dbxX13axX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xXexX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xX3xX2axX2bxXdxX25xXdxX3xX30xX14xX15xX3xX4xX1xX36xX3xXexX15xX18xX1cxX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX42xXdxX44xXexX3xX42xX48xX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX59xXaxX3xX24cxXdxX6dxXexX1xX9xXaxX15fxX2xX1dbxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX20bxX2xX13bxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX6xXbxXexXdxX15xX1cxXaxX12xX16cxX1xX18xX3xX30xX14xX15xX3xXcxX1xX18xX1cxX1xX3xX28xX1xX3exX1cxX23xX3xXddxX3xXexX1xX6xX98xX3xX77xX485xXexX3xX1cxX1xXc6xX77xX3xXexX14xX4xX3xX23xXdxX25xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX648xX1cxX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xX3xXexX20xXdxX3xX5xX187xX3xXexXafxX6xX15xX3xX23xXdxX25xXdxX13exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6dxX98xXaxX12xX8c3xX3exX6xX3xX28cxX3xX42x88e0xX1cxX23xX3xX4xX1xXa8xX77xX3xXexX3exX98xX99xX1cxX3xX4xX1xf509xX1cxX3xX4xX38exX3xX7xXb8xXc2xX3xX7xX38exX3xX1d2xX1xX25xX15xX3xX42xX18xX3xX4xX1xX3exX1cxX23xX3xX1d2xX1xX25xX15xXc2xX3xX17xX16dxXdxX3xX1fxca8cxX1cxX23xX3xX23xXdxX14xX77xX3xX1d2xX1xX25xX15xX3xX4xX3exX16dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX1fxXf8xX3xX30x8dc8xX3xXbxX1xXdxX44xX3exX3xX4xX1xXae5xX1cxX3xX2xX3xX23xXdxX25xXdxX3xX1fxX485xX4xX3xX30xXdxX1d7xXexXc2xX3xX1dbxX3xX23xXdxX25xXdxX3xX34axXc2xX3xX2xX13bxX3xX23xXdxX25xXdxX3xX13xXc2xX3xX13axX13bxX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xX3xX42xX18xX3xX28cxX13bxX3xX23xXdxX25xXdxX3xX1d2xX1xX3exX98xX44xX1cxX3xX1d2xX1xX36xX4xX1xX13exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6dxX98xXaxX12xX16cxX1xXc6xX77xX3xXexX14xX4xX3xX23xXdxX25xX3xXcxX1xX18xX1cxX1xX3xX28xX1xX3exX1cxX23xX3xa0f1xX3xXdfxXe0xX1cxX1xX3xXcxXafxX3exX1cxX23xX3xX15exX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX162xX3xX1fxXf8xX3xX1fxX20xXexX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xX3xX4xX3exX16dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX42xX71xXdxX3xX5xX15xX20xXexX3xX30xX18xXdxX3xXbxX1xX25xX1cxX3xX14xX1cxX1xX85xX3xX0xX10xX77xX12xX88xX1xX6xXdxX3xX77xX6xX1cxX3xX23xXdxX14xX3xX4xX1xX3exX98xX99xX1cxX3xX1cxX1xX9exX9fxX1cxX23xX3xX1cxX1xX18xX3xX1fxXa8xXexX3xX1fxX99xX3xXexXafxX3fxX1cxX3xXexX1xX3exX44xX3xXb8xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX0xX5bxX10xX77xX12xX13exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6dxX98xXaxX12xX16cxX23xX15xX18xXdxX3xXafxX6xXc2xX3xX4xX3exX16dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4x6f1axX1cxX23xX3xXexXafxX6xX15xX3xX23xXdxX25xXdxX3xX4xX1xX15xX3xX2xX13bxX3xXexX648xXbxX3xXexX1xX99xX3xX42xX18xX3xX2xX1dbxX3xX23xXdxX25xXdxX3xX4xX1xX3exX98xX396xX1cxX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX13exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6dxX98xXaxX12xX0xXdxX77xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX28xX10xX1cxXexX10xXafxXaxX3xX7xXexX98xX5xX10xX9xXaxX24cxXdxX6dxXexX1xX85xX3xX15fxX2xX1dbxXbxX257xX258xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX85xX3xX20bxX2xX13bxXbxX257xX258xXaxX3xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX85xX5bxX5bxXdxX13exX30xX6xX15xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX13exX42xX1cxX5bxX1cxX10xX24cxX7xX5bxX13axX13bxX28cxX2xX5bxX2xX28cxX13bxX6dxX20bxX2xX15fxX20bxX2xX13bxX20axXexX28cxX1daxX13axX2xX161xX5xX13bxX13exX2a3xXbxX23xX2a6xXafxX9xX1dbxX28cxX1dbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xXexX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xX3xX2axX2bxXdxX25xXdxX3xX30xX14xX15xX3xX4xX1xX36xX3xXexX15xX18xX1cxX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX42xXdxX44xXexX3xX42xX48xX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX59xXaxX3xX24cxXdxX6dxXexX1xX9xXaxX15fxX2xX1dbxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX20bxX2xX13bxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX6xXbxXexXdxX15xX1cxXaxX12xXcxX1xX183xX3xXexXafxX9exXb8xX1cxX23xX3xX13xX16dxX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX3xXcxX20xX3xX34axX1cxX1xX3xXcxX3exXa8xX1cxX3xX1xX98xX3xX42xXae5xX1cxX23xX3xX4xX14xX4xX3xXexX14xX4xX3xX23xXdxX25xX3xX42xX18xX3xX4xX38exX3xX3dxX3exX6xX1cxX3xX30xX14xX15xX3xX4xX1xX36xX3xXexXdxX44xXbxX3xXexX725xX4xX3xX1fxXb0bxX1cxX23xX3xX1xX18xX1cxX1xX3xX4xX76xX1cxX23xX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX3xXexXafxX15xX1cxX23xX3xX1cxX1xX428xX1cxX23xX3xX4xX1xX485xX1cxX23xX3xX1fxX9exe812xX1cxX23xX3xXexXdxX44xXbxX3xXexX1xX10xX15xX13exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6dxX98xXaxX12xfb19xX1xX14xXexX3xX30xXdxX99xX3exX3xXexX20xXdxX3xX5xX187xX3xXexXafxX6xX15xX3xX23xXdxX25xXdxXc2xX3xXcxX1xX183xX3xXexXafxX9exXb8xX1cxX23xX3xX13xX16dxX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX3xXcxX20xX3xX34axX1cxX1xX3xXcxX3exXa8xX1cxX3xX23xf0d0xXdxX3xX5xXe2exXdxX3xX4xX1xX6dfxX4xX3xX77xX738xX1cxX23xX3xXexX71xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexX14xX4xX3xX23xXdxX25xX3xX42xX18xX3xX1cxX1xXc6xX77xX3xXexX14xX4xX3xX23xXdxX25xX3xX1fxX15xX20xXexX3xX23xXdxX25xXdxXc2xX3xX4xX14xX4xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX432xX77xX3xX1fxXf8xX3xX30xX6xX15xX3xX3dxX3exX14xXexX3xXafxX16dxX1cxX23xX3xX1d2xX1xX4b4xXbxX3xX4xX14xX4xX3xX5xX1bxX1cxX1xX3xX42xX36fxX4xX3xX1d2xXdxX1cxX1xX3xXexX44xXc2xX3xXexX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX3xX42xX18xX3xX4xX14xX4xX3xX7xX36fxX3xX1d2xXdxX1d7xX1cxX3xX1cxX17fxXdxX3xX30xX648xXexXc2xX3xX1fxX485xX4xX3xX30xXdxX1d7xXexX3xX5xX18xX3xX5xX18xX77xX3xX7xX14xX1cxX23xX3xXexXb26xX3xXexX1xX396xX77xX3xX1cxX1xX428xX1cxX23xX3xX77xX3fxX4xX3xX7xX15xX1cxX3xXexXafxX15xX1cxX23xX3xX4xX1xX485xX1cxX23xX3xX1fxX9exXe2exX1cxX23xX3xX5xX392xX4xX1xX3xX7xXe92xX3xX1daxX1dbxX3xX1cxX137xX77xX3xX257xX1cfxX98xX3xX6dxX36fxX1cxX23xX3xX42xX18xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexXafxXdxX99xX1cxX3xX4xX355xX6xX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX258xX3xX1d2xX1xeaa9xX1cxX23xX3xX1fxX392xX1cxX1xX3xX42xX6xXdxX3xXexXafxXad4xX3xX4xX355xX6xX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX3xXexXafxX15xX1cxX23xX3xX7xX36fxX3xX1cxX23xX1xXdxX1d7xXbxX3xX257xX1cfxX98xX3xX6dxX36fxX1cxX23xX3xX42xX18xX3xX30xX25xX15xX3xX42xX1d7xX3xXcxX17fxX3xX3dxX3exX3fxX4xX13exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6dxX98xXaxX12xXcxX1xX183xX3xXexXafxX9exXb8xX1cxX23xX3xX13xX16dxX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX3xX1xX98xX3xX42xXae5xX1cxX23xXc2xX3xX4xX14xX4xX3xXexX14xX4xX3xX23xXdxX25xX3xX42xX18xX3xX4xX38exX3xX3dxX3exX6xX1cxX3xX30xX14xX15xX3xX4xX1xX36xX3xXexXdxX44xXbxX3xXexX725xX4xX3xX1fxXb0bxX1cxX23xX3xX1xX18xX1cxX1xXc2xX3xX1x8d9fxX3xXexXafxX9fxX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX3xXexXafxX15xX1cxX23xX3xX1cxX1xX428xX1cxX23xX3xX4xX1xX485xX1cxX23xX3xX1fxX9exXe2exX1cxX23xX3xXexXdxX44xXbxX3xXexX1xX10xX15xX13exX0xX5bxXbxX12xX0xX6dxXdxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxXafxX10xX5xX6xXexX10xX6dxXaxX12xX0xX7xXexXafxX15xX1cxX23xX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX396xX1cxX3xX3dxX3exX6xX1cxX85xX0xX5bxX7xXexXafxX15xX1cxX23xX12xX0xX3exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXddxXexX1xX3exX77xX30xXddxX6xX1cxX6dxXddxX7xX6xXbxX15xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xX1xX3fxX1cxX23xX3xX1d2xX1xX6xXdxX3xX77xX6xX1cxX3xX23xXdxX14xX3xX4xX1xX3exX98xX99xX1cxX3xX1cxX1xX9exX9fxX1cxX23xX3xX1cxX1xX18xX3xX1fxXa8xXexX3xX1fxX99xX3xXexXafxX3fxX1cxX3xXexX1xX3exX44xX3xXb8xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX85xX3xX88xX1xX3exX1cxX23xX3xX23xXdxX14xX3xXbxX1xX25xXdxX3xX7xX14xXexX3xXexX1xX392xX3xXexXafxX9exXe2exX1cxX23x106daxXaxX3xX1xXafxX10x8fc1xX9xXaxX5bxXbxX1xX6xXbxXddxX5xX3exX6xXexXddxX6dxX15xXdxXddxX7xX15xX1cxX23xX5bxX4xX1xX15xX1cxX23xXddxX1d2xX1xX6xXdxXddxX77xX6xX1cxXddxX23xXdxX6xXddxX4xX1xX3exX98xX10xX1cxXddxX1cxX1xX3exX15xX1cxX23xXddxX1cxX1xX6xXddxX6dxX6xXexXddxX6dxX10xXddxXexXafxX15xX1cxXddxXexX1xX3exX10xXddxX15xXddxX1xX6xXddxXexXdxX1cxX1xXddxX1d2xX1xX3exX1cxX23xXddxX23xXdxX6xXddxXbxX1xX6xXdxXddxX7xX6xXexXddxXexX1xXdxXddxXexXafxX3exX15xX1cxX23xX5bxX2xX1daxX1daxX13axX15fxX2xX13exX1xXexX77xXaxX12xX0xXdxX77xX23xX3xX7xXafxX4xX9xXaxX5bxX77xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX13axX13bxX5bxX1cxX10xX24cxX7xX5bxX2xX20axX28cxX2xX5bxX2xX13bxX15fxX6dxX1dbxX2xX13bxX28cxX161xX13bxX13axXexX28cxX15fxX20axX28cxX5xX2xXddxX2xX28cxX13bxX6dxX15fxX13axX13axX1dbxX1daxX28cxX1dbxXexX2xX28cxX1dbxX15fxX5xX28cxXddxXexX13exX2a3xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xXexX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xX3xX2axX2bxXdxX25xXdxX3xX30xX14xX15xX3xX4xX1xX36xX3xXexX15xX18xX1cxX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX42xXdxX44xXexX3xX42xX48xX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX42xX12xX0xX7xXexXafxX15xX1cxX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xX1xX3fxX1cxX23xX3xX1d2xX1xX6xXdxX3xX77xX6xX1cxX3xX23xXdxX14xX3xX4xX1xX3exX98xX99xX1cxX3xX1cxX1xX9exX9fxX1cxX23xX3xX1cxX1xX18xX3xX1fxXa8xXexX3xX1fxX99xX3xXexXafxX3fxX1cxX3xXexX1xX3exX44xX3xXb8xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX85xX3xX88xX1xX3exX1cxX23xX3xX23xXdxX14xX3xXbxX1xX25xXdxX3xX7xX14xXexX3xXexX1xX392xX3xXexXafxX9exXe2exX1cxX23xX115bxXaxX3xX1xXafxX10xX1161xX9xXaxX5bxXbxX1xX6xXbxXddxX5xX3exX6xXexXddxX6dxX15xXdxXddxX7xX15xX1cxX23xX5bxX4xX1xX15xX1cxX23xXddxX1d2xX1xX6xXdxXddxX77xX6xX1cxXddxX23xXdxX6xXddxX4xX1xX3exX98xX10xX1cxXddxX1cxX1xX3exX15xX1cxX23xXddxX1cxX1xX6xXddxX6dxX6xXexXddxX6dxX10xXddxXexXafxX15xX1cxXddxXexX1xX3exX10xXddxX15xXddxX1xX6xXddxXexXdxX1cxX1xXddxX1d2xX1xX3exX1cxX23xXddxX23xXdxX6xXddxXbxX1xX6xXdxXddxX7xX6xXexXddxXexX1xXdxXddxXexXafxX3exX15xX1cxX23xX5bxX2xX1daxX1daxX13axX15fxX2xX13exX1xXexX77xXaxX12xX28xX1xX3fxX1cxX23xX3xX1d2xX1xX6xXdxX3xX77xX6xX1cxX3xX23xXdxX14xX3xX4xX1xX3exX98xX99xX1cxX3xX1cxX1xX9exX9fxX1cxX23xX3xX1cxX1xX18xX3xX1fxXa8xXexX3xX1fxX99xX3xXexXafxX3fxX1cxX3xXexX1xX3exX44xX3xXb8xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX85xX3xX88xX1xX3exX1cxX23xX3xX23xXdxX14xX3xXbxX1xX25xXdxX3xX7xX14xXexX3xXexX1xX392xX3xXexXafxX9exXe2exX1cxX23xX115bxX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexXafxX15xX1cxX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX70xXdxX1d7xX4xX3xX1d2xX1xX6xXdxX3xX77xX6xX1cxX3xX23xXdxX14xX3xX4xX1xX3exX98xX99xX1cxX3xX1cxX1xX9exX9fxX1cxX23xX3xX1cxX1xX18xX3xX1fxXa8xXexX3xX1xXad4xX1cxX23xX3xXexXafxX3fxX1cxX3xXexX1xX3exX44xX3xX5xX18xX3xXexX1xX36fxX4xX3xXexXafxX20xX1cxX23xX3xX1fxXf8xX3xX42xX18xX3xX1fxX6xX1cxX23xX3xX6dxXdxX187xX1cxX3xXafxX6xX3xXexXafxX396xX1cxX3xXexX15xX18xX1cxX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX1cxXc6xXdxX3xX4xX1xX3exX1cxX23xX3xX42xX18xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1cxXc6xXdxX3xXafxXdxX396xX1cxX23xX13exX3xXcxX1xX36fxX4xX3xXexXafxX20xX1cxX23xX3xX1cxX18xX98xX3xX5xX18xX3xX1fxXdxX48xX3exX3xX2axX6xXdxX3xX4xXc5exX1cxX23xX3xX30xXdxX44xXexX59xX3xX1cxX1xX9exX1cxX23xX3xX42xbf89xX1cxX3xXexXb0bxX1cxX3xXexX20xXdxX3xX6dxX6xXdxX3xX6dxXfa3xX1cxX23xX3xX1fxXf8xX3xX1d2xX1xXfa3xX1cxX23xX3xX1fxX392xX1cxX1xX3xX1fxXdxX48xX3exX3xX4xX3fxXexX3xX5xe262xXdxX3xXafxX44dxX1cxX23xX3xX1xX1d7xX3xXexX1xX3fxX1cxX23xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX5xX3exX648xXexX3xX42xX14aexX1cxX3xX4xXad4xX1cxX3xX2axX5xX105dxX3xX1xX17fxX1cxX23xX59xX13exX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX42xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX88xX1xX6xXdxX3xX77xX6xX1cxX3xX23xXdxX14xX3xX4xX1xX3exX98xX99xX1cxX3xX1cxX1xX9exX9fxX1cxX23xX3xX1cxX1xX18xX3xX1fxXa8xXexX3xX1fxX99xX3xXexXafxX3fxX1cxX3xXexX1xX3exX44xX3xXb8xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX15exX30xX18xXdxX3xX13axX162xX85xX3xe90exX9fxXdxX3xXexXafxX9exX71xX4xX3xX77xX4b4xXexXc2xX3xX1xX20xXdxX3xX5xX1cfxX3exX3xX6dxX18xXdxX115bxXaxX3xX1xXafxX10xX1161xX9xXaxX5bxXbxX1xX6xXbxXddxX5xX3exX6xXexXddxX6dxX15xXdxXddxX7xX15xX1cxX23xX5bxX1d2xX1xX6xXdxXddxX77xX6xX1cxXddxX23xXdxX6xXddxX4xX1xX3exX98xX10xX1cxXddxX1cxX1xX3exX15xX1cxX23xXddxX1cxX1xX6xXddxX6dxX6xXexXddxX6dxX10xXddxXexXafxX15xX1cxXddxXexX1xX3exX10xXddxX15xXddxX1xX6xXddxXexXdxX1cxX1xXddxX30xX6xXdxXddxX13axXddxX5xX15xXdxXddxXexXafxX3exX15xX4xXddxX77xX6xXexXddxX1xX6xXdxXddxX5xX6xX3exXddxX6dxX6xXdxX5bxX2xX1daxX1dbxX161xX13axX1dbxX13exX1xXexX77xXaxX12xX0xXdxX77xX23xX3xX7xXafxX4xX9xXaxX5bxX77xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX13axX13bxX5bxX1cxX10xX24cxX7xX5bxX2xX20axX28cxX2xX5bxX2xX13bxX161xX6dxX28cxX13axX28cxX2xX13axX13axX1daxXexX20axX1dbxX28cxX1dbxX5xX161xXddxX2xX28cxX13bxX6dxX13bxX13bxX1dbxX1dbxX20axX20bxX28cxXexX28cxX15fxX161xX20bxX5xX2xXddxX23xX13exX2a3xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xXexX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xX3xX2axX2bxXdxX25xXdxX3xX30xX14xX15xX3xX4xX1xX36xX3xXexX15xX18xX1cxX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX42xXdxX44xXexX3xX42xX48xX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX42xX12xX0xX7xXexXafxX15xX1cxX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX88xX1xX6xXdxX3xX77xX6xX1cxX3xX23xXdxX14xX3xX4xX1xX3exX98xX99xX1cxX3xX1cxX1xX9exX9fxX1cxX23xX3xX1cxX1xX18xX3xX1fxXa8xXexX3xX1fxX99xX3xXexXafxX3fxX1cxX3xXexX1xX3exX44xX3xXb8xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX15exX30xX18xXdxX3xX13axX162xX85xX3xX1567xX9fxXdxX3xXexXafxX9exX71xX4xX3xX77xX4b4xXexXc2xX3xX1xX20xXdxX3xX5xX1cfxX3exX3xX6dxX18xXdxX115bxXaxX3xX1xXafxX10xX1161xX9xXaxX5bxXbxX1xX6xXbxXddxX5xX3exX6xXexXddxX6dxX15xXdxXddxX7xX15xX1cxX23xX5bxX1d2xX1xX6xXdxXddxX77xX6xX1cxXddxX23xXdxX6xXddxX4xX1xX3exX98xX10xX1cxXddxX1cxX1xX3exX15xX1cxX23xXddxX1cxX1xX6xXddxX6dxX6xXexXddxX6dxX10xXddxXexXafxX15xX1cxXddxXexX1xX3exX10xXddxX15xXddxX1xX6xXddxXexXdxX1cxX1xXddxX30xX6xXdxXddxX13axXddxX5xX15xXdxXddxXexXafxX3exX15xX4xXddxX77xX6xXexXddxX1xX6xXdxXddxX5xX6xX3exXddxX6dxX6xXdxX5bxX2xX1daxX1dbxX161xX13axX1dbxX13exX1xXexX77xXaxX12xX88xX1xX6xXdxX3xX77xX6xX1cxX3xX23xXdxX14xX3xX4xX1xX3exX98xX99xX1cxX3xX1cxX1xX9exX9fxX1cxX23xX3xX1cxX1xX18xX3xX1fxXa8xXexX3xX1fxX99xX3xXexXafxX3fxX1cxX3xXexX1xX3exX44xX3xXb8xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX15exX30xX18xXdxX3xX13axX162xX85xX3xX1567xX9fxXdxX3xXexXafxX9exX71xX4xX3xX77xX4b4xXexXc2xX3xX1xX20xXdxX3xX5xX1cfxX3exX3xX6dxX18xXdxX115bxX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexXafxX15xX1cxX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX88xX1xXdxX3xX1d2xX1xX6xXdxX3xX77xX6xX1cxX3xX23xXdxX14xX3xX4xX1xX3exX98xX99xX1cxX3xX1cxX1xX9exX9fxX1cxX23xX3xX1cxX1xX18xX3xX1fxXa8xXexX3xXb8xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xXc2xX3xX4xX14xX4xX3xX30xX396xX1cxX3xX5xXdxX396xX1cxX3xX3dxX3exX6xX1cxX3xX7x7376xX3xX4xXc6xX3xX2axX5xX9fxXdxX59xX3xXexXafxX9exX71xX4xX3xX77xX4b4xXexX3xX5xX18xX3xX23xXdxX25xX77xX3xX7xX3fxX3xXexXdxX48xX1cxX3xXexX1xX3exX44xX3xXexX1xX3exX3xX1cxX1xX648xXbxX3xX4xX14xX3xX1cxX1xX1cfxX1cxX3xX15exXcxX16cxX28xX16cxX162xX3xXbxX1xX25xXdxX3xX1cxX16dxXbxX13exX3xX67bxX15xX1cxX23xXc2xX3xX4xX1xXdxX44xX3exX3xXexX1xX10xX15xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX5xX3exX648xXexXc2xX3xX42xXdxX1d7xX4xX3xX1cxX18xX98xX3xX1fxX9exX9fxX4xX3xX257xX14xX4xX3xX1fxX392xX1cxX1xX3xX5xX18xX3xX1xX18xX1cxX1xX3xX42xXdxX3xXexXafxX3fxX1cxX3xXexX1xX3exX44xXc2xX3xX23xXdxX6xX1cxX3xX5xX648xX1cxX3xXexX1xX3exX44xX7b7xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX42xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX88xX1xX6xXdxX3xX77xX6xX1cxX3xX23xXdxX14xX3xX4xX1xX3exX98xX99xX1cxX3xX1cxX1xX9exX9fxX1cxX23xX3xX1cxX1xX18xX3xX1fxXa8xXexX3xX1fxX99xX3xXexXafxX3fxX1cxX3xXexX1xX3exX44xX3xXb8xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX15exX30xX18xXdxX3xX2xX162xX85xX3xX16cxX1xX428xX1cxX23xX3xX30xX25xX1cxX3xX1xX9fxXbxX3xX1fxXb0bxX1cxX23xX3xX2axX1cfxX77xX3xXddxX3xX6dxX9exX38exX1cxX23xX59xX7b7xXaxX3xX1xXafxX10xX1161xX9xXaxX5bxXbxX1xX6xXbxXddxX5xX3exX6xXexXddxX6dxX15xXdxXddxX7xX15xX1cxX23xX5bxX1d2xX1xX6xXdxXddxX77xX6xX1cxXddxX23xXdxX6xXddxX4xX1xX3exX98xX10xX1cxXddxX1cxX1xX3exX15xX1cxX23xXddxX1cxX1xX6xXddxX6dxX6xXexXddxX6dxX10xXddxXexXafxX15xX1cxXddxXexX1xX3exX10xXddxX15xXddxX1xX6xXddxXexXdxX1cxX1xXddxX30xX6xXdxXddxX2xXddxX1cxX1xX3exX1cxX23xXddxX30xX6xX1cxXddxX1xX15xXbxXddxX6dxX15xX1cxX23xXddxX6xX77xXddxX6dxX3exX15xX1cxX23xXddxX5bxX2xX1daxX1dbxX1dbxX15fxX1daxX13exX1xXexX77xXaxX12xX0xXdxX77xX23xX3xX7xXafxX4xX9xXaxX5bxX77xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX13axX13bxX5bxX1cxX10xX24cxX7xX5bxX2xX20axX13axX1daxX5bxX2xX28cxX13bxX6dxX13axX2xX1daxX2xX20axX1dbxX28cxXexX161xX20bxX20axX28cxX5xX13bxXddxX1cxX6dxX6dxX13exX2a3xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xXexX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xX3xX2axX2bxXdxX25xXdxX3xX30xX14xX15xX3xX4xX1xX36xX3xXexX15xX18xX1cxX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX42xXdxX44xXexX3xX42xX48xX3xX1cxX23xX18xX1cxX1xX3xXcxX18xXdxX3xX4xX1xX36xX1cxX1xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX42xX12xX0xX7xXexXafxX15xX1cxX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX88xX1xX6xXdxX3xX77xX6xX1cxX3xX23xXdxX14xX3xX4xX1xX3exX98xX99xX1cxX3xX1cxX1xX9exX9fxX1cxX23xX3xX1cxX1xX18xX3xX1fxXa8xXexX3xX1fxX99xX3xXexXafxX3fxX1cxX3xXexX1xX3exX44xX3xXb8xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX15exX30xX18xXdxX3xX2xX162xX85xX3xX16cxX1xX428xX1cxX23xX3xX30xX25xX1cxX3xX1xX9fxXbxX3xX1fxXb0bxX1cxX23xX3xX2axX1cfxX77xX3xXddxX3xX6dxX9exX38exX1cxX23xX59xX7b7xXaxX3xX1xXafxX10xX1161xX9xXaxX5bxXbxX1xX6xXbxXddxX5xX3exX6xXexXddxX6dxX15xXdxXddxX7xX15xX1cxX23xX5bxX1d2xX1xX6xXdxXddxX77xX6xX1cxXddxX23xXdxX6xXddxX4xX1xX3exX98xX10xX1cxXddxX1cxX1xX3exX15xX1cxX23xXddxX1cxX1xX6xXddxX6dxX6xXexXddxX6dxX10xXddxXexXafxX15xX1cxXddxXexX1xX3exX10xXddxX15xXddxX1xX6xXddxXexXdxX1cxX1xXddxX30xX6xXdxXddxX2xXddxX1cxX1xX3exX1cxX23xXddxX30xX6xX1cxXddxX1xX15xXbxXddxX6dxX15xX1cxX23xXddxX6xX77xXddxX6dxX3exX15xX1cxX23xXddxX5bxX2xX1daxX1dbxX1dbxX15fxX1daxX13exX1xXexX77xXaxX12xX88xX1xX6xXdxX3xX77xX6xX1cxX3xX23xXdxX14xX3xX4xX1xX3exX98xX99xX1cxX3xX1cxX1xX9exX9fxX1cxX23xX3xX1cxX1xX18xX3xX1fxXa8xXexX3xX1fxX99xX3xXexXafxX3fxX1cxX3xXexX1xX3exX44xX3xXb8xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX15exX30xX18xXdxX3xX2xX162xX85xX3xX16cxX1xX428xX1cxX23xX3xX30xX25xX1cxX3xX1xX9fxXbxX3xX1fxXb0bxX1cxX23xX3xX2axX1cfxX77xX3xXddxX3xX6dxX9exX38exX1cxX23xX59xX7b7xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexXafxX15xX1cxX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX2bxXdxX71xXdxX3xX1cxX1xX18xX3xX1fxXa8xXexX3xXexX1xX9exXe2exX1cxX23xX3xX6dxX76xX1cxX23xX3xXexX1xX3exX648xXexX3xX1cxX23xX428xX3xX2axX1cfxX77xX3xXddxX3xX6dxX9exX38exX1cxX23xX59xX3xX1fxX99xX3xX1cxXc6xXdxX3xX42xX48xX3xX1xX9fxXbxX3xX1fxXb0bxX1cxX23xX3xX4xX40fxX1cxX23xX3xX4xX1xX183xX1cxX23xX3xX42xX18xX3xX23xXdxXa8xX98xX3xX42xXdxX44xXexX3xXexX6xX98xX3xX1d2xX1xXdxX3xX4xX1xX3exX98xX99xX1cxX3xX1cxX1xX9exX9fxX1cxX23xX3xX1cxX1xX18xX3xX1fxXa8xXexX13exX3xX16cxX44xX3exX3xX2axX1cfxX77xX59xX3xX5xX18xX3xX1xX9fxXbxX3xX1fxXb0bxX1cxX23xX3xX4xX40fxX1cxX23xX3xX4xX1xX183xX1cxX23xX3xX42xX71xXdxX3xX23xXdxX14xX3xXexXafxX392xX3xX4xX1xX3exX98xX99xX1cxX3xX1cxX1xX9exX9fxX1cxX23xX3xXexX1xXa8xXbxX3xX1xX38exX1cxX3xX23xXdxX14xX3xXexXafxX392xX3xXexX1xX36fxX4xX3xXexX44xX3xXexX1xXe0xX3xX2axX6dxX9exX38exX1cxX23xX59xX3xX5xX20xXdxX3xX5xX18xX3xX23xXdxXa8xX98xX3xX42xXdxX44xXexX3xXexX6xX98xX3xX23xX1xXdxX3xX1fxX6dfxX1cxX23xX3xX23xXdxX14xX3xXexXafxX392xX3xX23xXdxX6xX15xX3xX6dxX392xX4xX1xX3xX23xXdxX428xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX30xX396xX1cxX13exX3xXcxX1xX36fxX4xX3xXexXafxX20xX1cxX23xX3xX2axX5xX14xX4xX1xX3xX5xX3exX648xXexX3xXexXafxX3fxX1cxX3xXexX1xX3exX44xX59xX3xX1cxX1xX9exX3xX1cxX18xX98xX3xX1fxXf8xX3xX42xX18xX3xX1fxX6xX1cxX23xX3xX1cfxX77xX3xXexX1xX3bbxX77xX3xX6dxXdxX187xX1cxX3xXafxX6xX3xXexXafxX396xX1cxX3xX1fxX392xX6xX3xX30xX18xX1cxX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX7b7xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX42xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX3exX5xX12xX0xX6dxXdxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXafxXaxX12xX0xX5bxX6dxXdxX42xX12xX0xX5bxX6dxXdxX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34axX3exXexX1xX15xXafxXaxX12xX34axX1cxX3xX16cxX1xXdxX396xX1cxX0xX5bxXbxX12
An Nhiên